Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuARHIVA - OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od maja 2019. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

   

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard  

3.130,26

- visoko obrazovanje 

2.847,57

- studentski standard  

2.983,18

- zdravstvena zaštita:  

 

- za doktora specijalistu, doktora medicine i stomatologa

3.099,08

- za medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara

3.155,43

- za ostale zaposlene

3.014,56

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa)  

3.070,91

- predškolsko obrazovanje  

3.130,26

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.957,16

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.660,69

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za PIO):  

   

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.847,90

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.649,87

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

2.533,99

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

   

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

10.908,52

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.347,59

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.560,07

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:  

   

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno  

256,01 

Državni organi

   

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina 

20.410,39

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane

21.529,67

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o javnom tužilaštvu

21.134,63

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu

20.173,96

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju

18.298,38

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija

31.924,38

- ostali državni službenici i nameštenici  

19.213,29

Pravosuđe 

  

- predsednik i sudije Ustavnog suda  

31.924,38

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**  

33.520,60

** u 2019. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

  

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od januara 2019. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

    

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard   

3.130,26 

- visoko obrazovanje  

2.847,57 

- studentski standard   

2.983,18 

- zdravstvena zaštita:   

 

- za doktora specijalistu, doktora medicine i stomatologa 

3.099,08 

- za medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara 

3.155,43 

- za ostale zaposlene 

3.014,56 

- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa)   

3.070,91 

- predškolsko obrazovanje   

3.072,83 

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)   

2.957,16 

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)   

2.660,69 

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za PIO):   

    

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:   

3.847,90 

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:   

3.649,87 

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:   

2.533,99 

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

    

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave   

10.908,52 

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave   

2.347,59 

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave   

2.560,07 

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:   

    

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno   

256,01  

Državni organi

    

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina  

20.410,39 

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane

21.529,67 

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o javnom tužilaštvu 

21.134,63 

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu 

20.173,96 

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju 

18.298,38 

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija 

31.924,38 

- ostali državni službenici i nameštenici   

19.213,29 

Pravosuđe 

   

- predsednik i sudije Ustavnog suda   

31.924,38 

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**   

33.520,60 

** u 2019. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

   

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od decembra 2017. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO 

   

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard  

2.871,80 

- visoko obrazovanje 

2.612,45 

- studentski standard  

2.736,86 

- zdravstvena i socijalna zaštita  

2.817,35 

- predškolsko obrazovanje  

2.871,80 

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.763,70 

- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa)  

2.486,63 

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):  

   

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.596,17 

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

3.411,09 

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:  

2.368,22 

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti 

   

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

10.194,88 

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.194,01 

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave  

2.392,59 

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:  

   

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno  

239,26 

Državni službenici i nameštenici

   

- zaposleni u Poreskoj upravi i Upravi carina 

18.811,42 

- u Ministarstvu odbrane, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova 

19.751,99 

- u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu 

18.854,17 

- ostali državni službenici i nameštenici  

17.956,35 

Pravosuđe 

  

- predsednik i sudije Ustavnog suda  

29.835,87 

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**  

31.327,66 

** u 2018. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima 

  

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od decembra 2016. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.610,73

- visoko obrazovanje i studentski standard

2.488,05

- zdravstvena i socijalna zaštita

2.561,23

- predškolsko obrazovanje

2.610,73

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.512,45

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

9.709,41

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.089,53

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.278,66

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

227,87

Državni službenici i pravosuđe

 

- državni službenici i nameštenici

17.101,29

- državni službenici i nameštenici u Ministarstvu odbrane, kazneno-popravnim ustanovama i pravosuđu utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata

17.956,35

- državni službenici i nameštenici, koji u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela,kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ostvaruju pravo na platu u dvostrukom iznosu

17.101,29

- predsednik i sudije Ustavnog suda

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

29.835,87

** u 2017. godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćuje se 70% iz izvora 01 - Prihodi iz budžeta  i 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima

 

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od decembra 2015. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard

2.462,95

- visoko obrazovanje i studentski standard

2.415,59

- zdravstvena i socijalna zaštita

2.439,27

- predškolsko obrazovanje

2.462,95

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.392,81

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

9.709,41

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.089,53

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.278,66

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

227,87

Državni službenici i pravosuđe

 

- državni službenici i nameštenici

17.101,29

- predsednik i sudije Ustavnog suda

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

29.835,87

** u 2016. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

24.128,70

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

24.128,70

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.542,47

 

OPIS

NETO OSNOVICA (din.)
- od aprila 2014. godine -

UMANJENA NETO
OSNOVICA (din.)
- od novembra
2014. godine -

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

 

- osnovno i srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- učenički i studentski standard
- zdravstvena delatnost
- zavodi za socijalnu zaštitu
- zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- centri za socijalni rad
- ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- zaposleni u ostalim javnim službama (republičkog i lokalnog nivoa)

2.631,35

2.368,22

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.658,68

2.392,81

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):

 

 

1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.995,74

3.596,17

2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.790,10

3.411,09

3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

2.631,35

2.368,22

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

10.788,23

9.709,41

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.321,70

2.089,53

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.531,84

2.278,66

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:

 

 

* za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

253,19

227,87

Državni službenici i pravosuđe

 

 

- državni službenici i nameštenici

19.001,43

17.101,29

- predsednik i sudije Ustavnog suda

33.150,97

29.835,87

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca**

33.150,97

29.835,87

** u 2014. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije

26.283,98

23.655,58

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.283,98

23.655,58

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

1.713,85

1.542,47

Napomena:

Vlada Republike Srbije je radi usaglašavanja osnovica za obračun i isplatu plata sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 - dalje: Zakon) donela zaključke kojima se osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama i državnim organima smanjuju za 10%.

U postupku primene Zakona i osnovica za obračun plata, napominjemo da:

• zaposleni čija je osnovna neto plata pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila niža od 25.000 dinara, za mesec novembar i nadaljezadržavaju iznos svoje osnovne neto plate, i na taj iznos se računaju ostali elementi plate; to znači da se za ove zaposlene u postupku obračuna plate primenjuju osnovice bez umanjenja za 10% - tzv. stare osnovice koje su utvrđene ranije donetim zaključcima Vlade počevši od meseca aprila 2014. godine;

• u slučaju kada bi se zaposlenima od plate za mesec novembar primenom umanjene osnovice utvrdila osnovna neto plata niža od 25.000 dinara, tim zaposlenima se za puno radno vreme isplaćuje osnovna neto plata u iznosu od 25.000 dinara;na ovaj fiksni iznos od 25.000 dinara računaju se ostali elementi plate.

 

 

OPIS

NETO OSNOVICA
(din.)

od decembra
2010. g.

od aprila
2011. g.

od oktobra
2011. g.

od aprila
2012. g.

od oktobra
2012. g.

od aprila
2013. g.

od oktobra
2013. godine

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO

 

 

 

 

 

 

 

- osnovno i srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- učenički i studentski standard
- zdravstvena delatnost
- zavodi za socijalnu zaštitu
- zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- centri za socijalni rad
- ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i
- zaposleni u ostalim javnim službama (republičkog i lokalnog nivoa)

2.266,95

2.391,63

2.420,33

2.504,07

2.554,15

2.605,23

2.618,26

- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa)

2.290,48

2.416,46

2.445,46

2.530,07

2.580,67

2632,28

2.645,44

- stručne službe OOSO (Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralni registar OSO):
1) za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:
2) za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:
3) za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama:

3.442,38
3.265,21
2.266,95

3.631,71
3.444,80
2.391,63

3.675,29
3.486,14
2.420,33

3.802,46
3.606,76
2.504,07

3.878,51
3.678,90
2.554,15

3.956,08
3.752,48
2.605,23

3.975,86
3.771,24
2.618,26

Izabrana, postavljena i zaposlena lica čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti

 

 

 

 

 

 

 

- izabrana lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

9.294,21

9.805,39

9.923,05

10.266,39

10.471,72

10.681,15

10.734,56

- postavljena lica u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.000,18

2.110,19

2.135,51

2.209,40

2.253,59

2.298,66

2.310,15

- zaposleni u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

2.181,21

2.301,18

2.328,79

2.409,37

2.457,56

2.506,71

2.519,24

- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada:
* funkcioner koji rukovodi organom jedinice lokalne samouprave odrediće, polazeći od kvaliteta i rezultata rada zaposlenog, zaposlene kojima se za obračun i isplatu plata primenjuje uvećana osnovica, s tim što tako određen broj ne može preći 50% od ukupnog broja zaposlenih; uvećana osnovica određuje se zaposlenima tromesečno prema utvrđenoj dinamici u 2005. godini

436,24

460,23

465,75
(Primena:
zaključno sa platom za XII/2011)

 

 

 

 

**za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave - osim u gradu Beogradu, određuje se tromesečno

 

 

232,88 (Primena: počev od plate za II/ 2012)

240,94
(Primena: počev od plate za IV/ 2012)

245,76
(Primena: počev od plate za X/ 2012

250,68
(Primena: počev od plate za IV/ 2013)

251,93
(Primena: počev od plate za X / 2013)

Državni službenici i pravosuđe

 

 

 

 

 

 

 

- državni službenici i nameštenici

16.370,00

17.270,35

17.477,59

18.082,31

18.443,96

18.812,84

18.906,90

- predsednik i sudije Ustavnog suda***

 

 

19.149,48***

19.812,05

20.208,29

32.821,93

32.986,04

***od plate za januar 2012. godine

 

 

 

 

 

 

 

- sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca****

28.560,00

30.130,80

30.492,37

31.547,41

32.178,36

32.821,93

32.986,04

**** u 2012, 2013.i 2014. godini za sudije osnovice se isplaćuju 70% iz izvora 01 (budžetska sredstva) i 30% iz izvora 04 (sopstveni prihodi - sudske takse pravosudnih organa)

 

 

 

 

 

 

 

Vojska RS, MUP i BIA

 

 

 

 

 

 

 

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije*****

 

23.889,42

24.176,09

25.012,58

25.512,83

26.023,09

26.153,21

*****uvećanje za profesionalne pripadnike u vojnim zdravstvenim ustanovama 20% od osnovice - na teret sopstvenih prihoda, s tim da masa sredstava za uvećanje ne može preći 30% ukupno ostvarenih sopstvenih prihoda (Primena: zaključno sa platom za IX 2013)

 

 

 

 

 

 

 

- zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova******

  

1.575,53

1.594,44

23.968,28

25.512,83

26.023,09

26.153,21

******kod obračuna plate po ovoj osnovici (bez uvećanja) zaključno sa IX mesecom 2012. godine mogu da se koriste i sopstveni - dodatni prihodi, ako nema dovoljno budžetskih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

- uvećanje*******
*******isplaćuje se iz sopstvenih-dodatnih prihoda; izuzetno za mesece april-septembar i oktobar-novembar 2011. i april-septembar 2012. godine može da se isplaćuje i iz budžetskih sredstava doznačenih po odobrenim aproprijacijama

 

68,65

69,47

1.044,30

-

-

-

- pripadnici Bezbedonosno-informativne agencije

 

1.557,72

1.576,41

1.630,95

1.663,57

1696,84

1.705,32

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu