Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI - CEFTA 2006

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007)

Prilog III uz Protokol

 

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

 

MOVEMENT CERTIFICATE

 

1. Exporter (Name, full address, country)


EUR.1               No A 000000

 

See notes overleaf before completing this form.

 
 

2. Certificate used in preferential trade between

............................…............................................................
and

............................…............................................................
(Insert appropriate countries, group of countries or territories)

 
 

3. Consignee (Name, full address, country)(Optional)

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating


5. Country, group of countries
or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

     ¨ Cumulation applied with …………......................
         ...............…………………………………………….....

(name of country/(s) or territory/(s))

     ¨ No cumulation applied

     (Insert X in the appropriate box)

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);
  Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)


10. Invoices       
     (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified
Export document (2)

Form ....................... No ................
Customs office: .............................
Issuing country or territory.............
.......................................................              
Place and date ..............................

……………………………................
                 (Signature)

 Stamp

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

 

 

Place and date ……………….………………
 ...................................................................
(Signature)

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to:

 

 

 

 

14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

¨ was issued by the Customs Office indicated and
     that the information contained therein is accurate.

¨ does not meet the requirements as to authenticity
     and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.

 

Place and date ………………………………………

 

Stamp

 

   …………………………….…
                  (Signature)

 

.....................................................................................
(Place and date)

Stamp           

…………………………….…
(Signature)

   __________
   (1) Insert X in the appropriate box.

_______________________
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

 

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

 

1. Exporter (Name, full address, country)


EUR.1               No A 000000

 

See notes overleaf before completing this form.

 
 

2. Application for a certificate to be used in
preferential trade between

............................…............................................................
and

............................…............................................................
(Insert appropriate countries, group of countries or territories)

 
 

3. Consignee (Name, full address, country)(Optional)

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating


5. Country, group of countries
or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

     ¨ Cumulation applied with …………......................
         ...............…………………………………………….....

(name of country/(s) or territory/(s))

     ¨ No cumulation applied

     (Insert X in the appropriate box)

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);
  Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)


10. Invoices       
     (Optional)
(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE     

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

SUBMIT

the following supporting documents (1):

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

……………………………………………………………………………………………….....…….........................................

UNDERTAKE   

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

 

 

 

 

................................................................

 

(Place and date)

 

 

 

................................................................

 

(Signature)

 

_________________
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

Prilog IV uz Protokol

Izjava na fakturi

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Albanska verzija:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me .............. (2) origjine preferenciale.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory))

- no cumulation applied (3)

Bosansko-hercegovačke verzije:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla.

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр… …… (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи …… …… (2) преференцијалног поријекла.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Bugarska verzija:

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № .......... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с.......... (2) преференциален произход.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Hrvatska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .......... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Nemačka verzija:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. .......... (1)) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ..........(2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Francuska verzija:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. .......... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ..........(2).

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ..........(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... (2) preferential origin.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Makedonska verzija:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. …… (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со.........… ……….(2) преференцијално потекло.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Moldavska verzija:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ..........(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ..........(2).

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Rumunska verzija:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ..........(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ..........(2).

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Srpske verzije:

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ...... (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .......... (2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

Crnogorske verzije:

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ...... (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .......... (2) преференцијалног поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

UNMIK verzije:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me .............. (2) origjine preferenciale.

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ...... (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .......... (2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnoga porekla.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ..........(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... (2) preferential origin.

- cumulation applied with .................. (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied (3)

 

 

.............................................................(4)

 

(Mesto i datum)

 

 

 

.............................................................(5)

 

(Potpis izvoznika, dodatno mora
biti čitko navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

 

________________
(1) Kada je izjava na fakturi sačinjena od strane ovlašćenog izvoznika ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije sačinjena od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.

(2) Navodi se poreklo proizvoda.

(3) Popuniti i nepotrebno precrtati.

(4) Ovi navodi mogu se ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.

(5) Videti član 22. stav 6. U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

 

Aneks 5

O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Odnosi se na član 14. st. 2. i 3.

Član 1

Definicije

U smislu ovog priloga:

(a) "carinski propisi" su zakoni i propisi koji se primenjuju na teritoriji CEFTA strana i kojima se uređuje uvoz, izvoz i tranzit robe i njeno stavljanje u neki drugi carinski režim ili postupak, uključujući i mere zabrane, ograničenja i kontrole;

(b) "organ molilac" je nadležan carinski organ koji je za to odredila CEFTA strana i koji, na osnovu ovog priloga, podnosi zahtev za pomoć;

(c) "zamoljeni organ" je nadležan carinski organ koji je za to odredila CEFTA strana i koji, na osnovu ovog priloga, prima zahtev za pomoć;

(d) "lični podaci" su podaci koji se odnose na otkriveno fizičko lice ili na fizičko lice koje može da se identifikuje;

(e) "radnja kojom se krše carinski propisi" je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa.

Član 2

Oblast primene

1. CEFTA strane pružiće jedna drugoj pomoć, u okviru svojih ovlašćenja na način i pod uslovima predviđenim ovim protokolom, u obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, istraživanju i borbi protiv prekršaja carinskih propisa.

2. Pomoć u carinskim pitanjima, koja je predviđena ovim prilogom, pružaće se svakom carinskom organu CEFTA strana koji je nadležan za sprovođenje ovog priloga. Ona neće dovoditi u pitanje pravila kojima se uređuje uzajamna pomoć u oblasti kriminalnih radnji. Takođe, neće obuhvatiti informacije koje su dobijene na zahtev sudskih organa, na osnovu njihovih ovlašćenja, osim ako ti organi ne odobre saopštavanja tih informacija.

3. Pomoć u naplati carine, poreza ili novčanih kazni nije obuhvaćena ovim prilogom Protokolom.

Član 3

Pomoć na osnovu zahteva

1. Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće sve odgovarajuće informacije koje mogu da obezbede pravilnu primenu carinskih propisa, uključujući i informacije o uočenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili bi mogli da se prekrše carinski propisi.

2. Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće obaveštenje:

a) da li je roba koja je izvezena sa teritorije jedne od CEFTA strana, na propisan način uvezena na teritoriju druge CEFTA strane navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom;

b) da li je roba koja je uvezena na teritoriju jedne od CEFTA strana, na propisan način izvezena sa teritorije druge strane navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom;

3. Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzeti neophodne mere da se obezbedi poseban nadzor nad:

a) fizičkim ili pravnim licima za koja postoji osnovana sumnja da su umešana ili da su bila umešana u radnje kojima se krše carinski propisi;

b) mestima gde je roba smeštena na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se ta roba upotrebi u radnjama kojima se krše carinski propisi;

c) robom koja se prevozi ili koja može da se prevozi na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se ta roba upotrebi u radnjama kojima se krše carinski propisi;

d) prevoznim sredstvima koja se koriste ili koja mogu da se koriste na takav način da postoji osnovana sumnja da postoji namera da se koriste u radnjama kojima se krše carinski propisi.

Član 4

Pomoć po sopstvenoj inicijativi

CEFTA strane, samoinicijativno i u skladu sa svojim zakonima i propisima, pružaće jedna drugoj pomoć, ako smatraju da je to neophodno radi pravilne primene carinskih propisa, posebno će dostavljati informacije koje se odnose na:

- aktivnosti koje predstavljaju ili koje mogu da predstavljaju radnje kojima se krše carinski propisi i koje mogu biti od interesa za drugu CEFTA stranu;

- nova sredstva ili metode koji se koriste u kršenju carinskih propisa;

- robu za koju se zna da je predmet prekršaja carinskih propisa;

- fizička i pravna lica za koja postoji osnovana sumnja da su umešana ili da su bila umešana u radnje kojima se krše carinski propisi;

- prevozna sredstva za koja postoji osnovana sumnja da su korišćena, da se koriste ili da mogu da se koriste u radnjama kojima se krše carinski propisi.

Član 5

Dostavljanje, obaveštavanje

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ, u skladu sa svojim zakonima i propisima, preduzeće neophodne mere da:

- dostavi sva dokumenta,

- obavesti o svim rešenjima,

donetim u skladu sa ovim protokolom od strane organa molioca, primaocu koji ima prebivalište ili koji je registrovan na teritoriji zamoljenog organa. Zahtevi za dostavljanje dokumenata ili za obaveštavanje o donetim rešenjima podnose se u pismenom obliku, na službenom jeziku zamoljenog organa ili na engleskom jeziku.

Član 6

Oblik i sadržina zahteva za pomoć

1. Zahtevi u skladu sa ovim protokolom podnose se u pismenom obliku. Uz njih, prilažu se dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. Ako je potrebno zbog hitnosti slučaja, mogu da se prihvate i usmeni zahtevi, koji moraju odmah da se pismeno potvrde.

2. Zahtevi iz stava 1. trebalo bi da sadrže sledeće podatke:

a) naziv organa molioca;

b) mere koje se zahtevaju;

c) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

d) koji se zakoni ili propisi i drugi pravni akti primenjuju;

e) tačne i detaljne podatke o fizičkim ili pravnim licima koja su predmet istražnih radnji;

f) kraći prikaz odgovarajućih činjenica i već sprovedenih istražnih radnji.

3. Zahtevi se podnose na službenom jeziku zamoljenog organa ili na engleskom jeziku. Ovaj zahtev se neće primenjivati u slučaju dokumenata koji se prilažu uz zahtev u skladu sa odredbama stava 1.

4. Ako zahtev ne ispunjava gore navedene formalne uslove, može da se zatraži njegova ispravka ili dopuna; u međuvremenu, mogu se primeniti mere predostrožnosti.

Član 7

Postupanje po zahtevu

1. Zamoljeni organ će, da bi udovoljio zahtevu za pomoć, u granicama svojih nadležnosti i raspoloživih resursa, postupati kao da radi u svoje ime ili na zahtev drugih organa iste CEFTA strane, i to na taj način što će dostaviti raspoložive informacije, obaviti odgovarajuće istražne aktivnosti ili organizovati da se one obave. Ova odredba će se primenjivati i na sve druge organe kojima je zamoljeni organ uputio zahtev, u slučaju kada on sam ne može da udovolji zahtevu.

2. Zahtevu za pomoć udovoljiće se u što kraćem roku, a u skladu sa zakonima ili propisima zamoljene CEFTA strane.

3. Ovlašćena službena lica jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge uključene CEFTA strane i pod uslovima koje ta strana odredi, da borave u prostorijama zamoljenog organa ili nekog drugog zainteresovanog organa, saglasno stavu 1, s ciljem da dobiju informacije u vezi sa aktivnostima koje predstavljaju ili koje mogu da budu radnje kojima se krše carinski propisi i koje su organu moliocu potrebne u smislu ovoga priloga.

4. Ovlašćena službena lica jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge uključene CEFTA strane i pod uslovima koje ta strana odredi, da prisustvuju istražnim radnjama koje se sprovode na njenoj teritoriji.

Član 8

Oblik u kojem će se dostavljati informacije

1. Zamoljeni organ dostaviće rezultate istražnih radnji organu moliocu u pismenom obliku zajedno sa odgovarajućim dokumentima, overenim kopijama ili drugim.

2. Informacije mogu da budu u elektronskom obliku.

3. Originalna dokumenta će se dostavljati samo na zahtev, u slučajevima kada overene kopije nisu dovoljne. Originali će se što pre je moguće vratiti.

Član 9

Izuzeci od obaveze pružanja pomoći

1. Pomoć može da se odbije ili da se pruži uz poštovanje određenih uslova i zahteva u slučaju kada jedna CEFTA strana smatra da bi pružena pomoć na osnovu ovog priloga:

(a) mogla da nanese štetu suverenitetu CEFTA strane od koje je pomoć zatražena saglasno ovom prilogu; ili

(b) mogla da nanese štetu javnoj politici, bezbednosti ili drugim bitnim interesima, posebno u slučajevima koji se navode u članu 10. stav 2.; ili

(c) mogla da dovede do povrede industrijske, trgovinske ili profesionalne tajne.

2. Zamoljeni organ može odložiti pružanje pomoći ako će takva pomoć da utiče na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u toku. U tom slučaju, zamoljeni organ će konsultovati organa molioca da bi se odlučilo da li pomoć može da se pruži pod uslovima zamoljenog organa.

3. Ako organ molilac traži pomoć koju on sam ne bi mogao da pruži, u slučaju da je ista od njega zatražena, on će na to ukazati u svom zahtevu. Zamoljenom organu je u tom slučaju prepušteno da odluči kako će da odgovori na takav zahtev.

4. U slučajevima iz st. 1. i 2. zamoljeni organ mora odmah da obavesti organ molioca o svojoj odluci, kao i o razlozima za njeno donošenje.

Član 10

Razmena informacija i poverljivost

Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim prilogom je poverljive ili restriktivne prirode, u zavisnosti od propisa koji se primenjuju u svakoj od CEFTA strana. Informacija će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštitu koju takva informacija uživa u skladu sa propisima CEFTA strane koja ju je primila i odgovarajućim odredbama koje se primenjuju na CEFTA organe.

2. Informacije o ličnim podacima mogu da se razmenjuju samo ako se CEFTA strana, koja ih možda primi, obaveže da će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koju uživaju podaci u takvom slučaju u CEFTA strani koja ih je možda dostavila. U tu svrhu, CEFTA strane će dostavljati jedna drugoj informacije o pravilima koja primenjuju, uključujući i, po potrebi, i informacije o zakonskim odredbama koje su na snazi CEFTA stranama.

3. Upotreba informacija koje su dobijene u skladu sa ovim prilogom Protokolom u sudskim ili upravnim postupcima koji su pokrenuti u vezi sa radnjama kojima se krše carinski propisi, smatraće se svrhom koja je predviđena ovim prilogom. Prema tome, CEFTA strane mogu u evidenciji o dokazima, izveštajima i svedočenjima, u postupcima i optužbama pred sudovima da, kao dokaz, koriste dobijene informacije i dokumenta u koja su stekla uvid, u skladu sa odredbama ovoga priloga. O takvoj upotrebi informacija obavestiće se nadležni organi koji su dostavili navedene informacije ili odobrili pristup navedenim dokumentima.

4. Informacije koje su dobijene mogu da se koriste samo u svrhe koje su navedene u ovom prilogu. U slučaju kada jedna CEFTA strana želi da upotrebi takve informacije u druge svrhe, ona će dobiti informacije. Takva će upotreba biti predmet ograničenja koja taj organ utvrdi.

Član 11

Eksperti i svedoci

Službeno lice zamoljenog organa može da bude ovlašćeno da se, u granicama datog ovlašćenja, pojavi u svojstvu eksperta ili svedoka u sudskim ili upravnim postupcima koji se vode u vezi sa pitanjima koja su obuhvaćena ovim prilogom i da dostave predmete, dokumenta ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu da se pojavi, mora da se naznači pred kojim će se sudskim ili upravnim organima službeno lice pojaviti, u vezi sa kojim pitanjima, kao i u kom će svojstvu shodno položaju ili kvalifikacijama službeno lice biti ispitano.

Član 12

Troškovi pomoći

CEFTA strane neće potraživati jedna od druge nikakva sredstva na ime troškova nastalih u skladu sa ovim prilogom, osim sredstava za troškove eksperata i svedoka, kao i sredstava za troškove tumača i prevodilaca, koji nisu državni službenici.

Član 13

Sprovođenje

1. Ovaj prilog sprovodiće carinski organi CEFTA strana. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovu primenu, uzimajući u obzir važeća pravila, posebno u oblasti zaštite podataka. Oni mogu preporučiti nadležnim organima izmene i dopune za koje smatraju da bi trebalo da se unesu u prilog.

2. CEFTA strane će se uzajamno konsultovati i nakon toga stalno obaveštavati o detaljnim pravilima za sprovođenje koja se usvoje u skladu sa odredbama ovog priloga.

Član 14

Drugi sporazumi

1. Uzimajući u obzir nadležnosti CEFTA strana, odredbe ovoga priloga:

- neće uticati na obaveze CEFTA strana koje imaju na osnovu nekog drugog međunarodnog sporazuma ili konvencije;

- smatraće se dopunom sporazumima o uzajamnoj pomoći koji su zaključeni ili koji mogu da se zaključe između pojedinih CEFTA strana.

2. Bez obzira na odredbe stava 1, odredbe ovoga priloga imaće prvenstvo u odnosu na odredbe svakoga dvostranoga sporazuma o uzajamnoj pomoći koji je zaključen ili koji može da se zaključi između pojedinih CEFTA strana, ako njegove odredbe nisu u skladu s odredbama ovoga protokola.

3. Što se tiče pitanja koja su u vezi s primenljivošću ovoga priloga, CEFTA strane će se uzajamno konsultovati radi njihovog rešavanja u okviru Zajedničkog komiteta, koji je ustanovljen u skladu sa odredbama člana XX Sporazuma CEFTA.

Aneks 6

VAŽEĆI BILATERALNI SPORAZUMI O INVESTICIJAMA IZMEĐU STRANA

Odnosi se na Član 30. stavove 1. 2. i 3.

 

Naziv bilateralnog sporazuma o investicijama

Datum
potpisivanja

Datum stupanja
na snagu

ALBANIJA

Sporazum između Republike Albanije i Bosne i Hercegovine o podsticanju i zaštiti investicija- parafiran - 20 avgusta 2003.

 

 

Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

27. april 1994. godine

28. januar 1996. godine

Sporazum između Republike Albanije i Republike Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

10. maj 1993. godine

16. april 1994. godine

Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

04. decembar 1997. godine

03. april 1998. godine

Sporazum između Republike Albanije i Republike Moldavije o podsticanju i zaštiti investicija

11. jun 2004. godine

23. decembar 2004. godine

Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Rumunije o podsticanju i zaštiti investicija

11. maj 1994. godine

02. septembar 1995. godine

Protokol zaključen na osnovu usmenih nota razmenjenih između Ministarstva spoljnih poslova Republike Albanije i Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, u ime Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Rumunije

26. maj 2005. godine u Bukureštu i 15. jul 2005. godine u Tirani

16. maj 2006. godine

Sporazum između Republike Albanije i Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

26. novembar 2002. godine

06. jul 2004. godine

Sporazum između Republike Albanije i Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UMNIK) u ime privremenih institucija Kosova o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

19. februar 2004. godine

07. februar 2005. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

Sporazum između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

26. februar 1996. godine

04. avgust 1997. godine

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

23. jul 2002. godine

03. januar 2005. godine

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Rumunije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

20. februar 2001. godine

03. decembar 2001. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije

16. februar 2001. godine

15. mart 2002. godine

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Moldavije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

09. april 2003. godine

01. oktobar 2004. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije

18. decembar 2001. godine

28. decembar 2002. godine

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, parafiran - 20 Avgust 2003

 

 

BUGARSKA

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Albanije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

27. april 1994. godine

28. januar 1996. godine

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

25. jun 1996. godine

20. februar 1998. godine

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Makedonije o uzajamnoj zaštiti i podsticanju investicija

22. februar 1999. godine

05. jun 1999. godine

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Moldavije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

17. april 1996. godine

11. jun 1997. godine

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Rumunije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

01. jun 1994. godine

23. maj 1995. godine

Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

13. februar 1996. godine

09. januar 1997. godine

HRVATSKA

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

10. maj 1993. godine

16. april 1994. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

26. februar 1996. godine

04. avgust 1997. godine

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

23. jul 2002. godine

03. januar 2005. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

25. jun 1996. godine

20. februar 1998. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

6. jul 1994. godine

06. oktobar 1995. godine

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Moldavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

05. decembar 2001. godine

u postupku ratifikacije

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

8. jun 1994. godine

30. april 1998. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

18. avgust 1998. godine

31. januar 2002. godine

MOLDAVIJA

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Republike Moldavije i Republike Bosne i Hercegovine

09. april 2003. godine

01. oktobar 2004. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Republike Moldavije i Republike Albanije

11. jun 2004. godine

23. decembar 2004. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Republike Moldavije i Republike Bugarske

16. april 1996. godine

12. jun 2006. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Republike Moldavije i Republike Hrvatske

05. decembar 2001. godine

ratifikovano /zakon br. 973-XV od 11.04.2002

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Vlade Republike Moldavije i Vlade Rumunije

14. avgust 1992. godine

15. jun 1997. godine

MAKEDONIJA

Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Albanije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

04. decembar 1997. godine

03. april 1998. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine

16. februar 2001. godine

15. mart 2002. godine

Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Bugarske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

22. februar 1999. godine

05. jun 1999. godine

Sporazum između Republike Makedonije i Vlade Republike Hrvatske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

06. jul 1994. godine

06. oktobar 1995. godine

Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Rumunije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti investicija

12. jun 2000. godine

13. februar 2002. godine

Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

04. septembar 1996. godine

22. jul 1997. godine

CRNA GORA*

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

26. novembar 2002. godine

14. maj 2004. godine

Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine

18. decembar 2001. godine

28. decembar 2002. godine

Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

13. februar 1996. godine

13. septembar 1996. godine

Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

18. avgust 1998. godine

16. novembar 2001. godine

Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

04. septembar 1996. godine

22. jul 1997. godine

Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

28. novembar 1995. godine

13. septembar 1996. godine

RUMUNIJA

Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Albanije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

11. maj 2004. godine

02. septembar 1995. godine

Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Albanije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, zaključen razmenom usmenih nota između Ministarstva spoljnih poslova Rumunije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Albanije, u ime Vlade Rumunije i Saveta Ministara Republike Albanije, poslatog u Bukurešt 26 maja 2005. i u Tiranu 15 jula 2005,

11. maj 2004. godine

16. maj 2006. godine

Sporazum između Rumunije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

20. februar 2001. godine

03. decembar 2001. godine

Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

01. jun 1994. godine

23. maj 1995. godine

Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

08. jun 1994. godine

09. septembar 1995. godine

Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

20. jun 2000. godine

13. februar 2002. godine

Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija između Vlade Rumunije i Vlade Republike Moldavije

14. avgust 1992. godine

15. jun 1997. godine

Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

29. novembar 1995. godine

16. maj 1997. godine

SRBIJA

Sporazum između Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Albanije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

26. decembar 2002. godine

20. jun 2004. godine

Sporazum o podsticanju i zaštiti investicija između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine

18. decembar 2001. godine

28. decembar 2002. godine

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

13. februar 1996. godine

09. januar 1997. godine

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

18. avgust 1998. godine

31. januar 2002. godine

Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

04. septembar 1996. godine

22. jul 1997. godine

Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija

29. novembar 1995. godine

16. maj 1997. godine

UNMIK/KOS

Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija između saveta Ministara Republike Albanije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu, u ime Kosova

19. februar 2004. godine

07. februar 2005. godine

* Crna Gora primenjuje ove sporazume u skladu sa Odlukom o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore, usvojene 3. juna 2006. godine od strane Skupštine Republike Crne Gore, koja definiše preuzimanje i implementaciju sporazuma koje je zaključila Državna zajednica Srbija i Crna Gora, a odnose se na Crnu Goru i u potpunoj su saglasnosti sa crnogorskim zakonodavstvom

Aneks 7

SPORAZUMI I KONVENCIJE KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Odnosi se na Član 39. stav 2. i Član 38. stavovi 2. i 3.

 

Broj

SPORAZUM/ KONVENCIJA

ALBANIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

BUGARSKA

HRVATSKA

CRNA GORA

MOLDAVIJA

MAKEDONIJA

RUMUNIJA

SRBIJA

UNMIK/Kosovo

1

Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO Konvencija , 1967, dopunjena 1979)

√*

—**

2

Bernska konvencija za zaštitu literarnih i umetničkih dela iz 1886 (Pariski akt 1971)

3

WIPO Sporazum o autorskom pravu (Ženeva, 1996)

4

Ugovor WIPO o izvođenju i fonogramima (Ženeva, 1996)

5

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891)

6

Sporazum iz Nice o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga za potrebe registracije žigova (1957)

7

Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT, Vašington, 1970)

8

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (STO TRIPS sporazum)

 

 

9

Konvencija o univerzalnim autorskim pravima (Ženevski tekst, 1952)

 

10

Konvencija o univerzalnim autorskim pravima (Pariski tekst, 1971)

 

 

 

11

Međunarodna konvencija o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija (Rimska konvencija, 1961)

12

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma protiv njihovog neovlašćenog umnožavanja (Konvencija o fonogramima, Ženeva, 1971)

13

Konvencija o distribuciji signala nosioca programa koji se prenose satelitom (Konvencija o satelitima, Brisel, 1974)

 

 

14

Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine (1883)

15

Sporazum iz Lokarna o međunarodnoj klasifikaciji industrijskog dizajna (1968)

16

Sporazum iz Strazbura o međunarodnoj klasifikaciji patenata (1971)

17

Bečki sporazum o uspostavljanju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova

18

Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznavanju prilaganja mikroorganizama za potrebe patentnih postupaka (1977)

19

Protokol u vezi sa Madridskim sporazumom o međunarodnoj registraciji žigova (Madridski protokol, 1989)

***
20

Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju modela i uzoraka, 06.11.1925., revidiran u Hagu 28.11.1960. (Haški dokument, 1960) i izmenjen u Štokholmu 14.07.1967. sa amandmanima od 28.09.1979. (Dopunski akt iz Štokholma, 1967)

21****

Ženevski akt o Haškom sporazumu o međunarodnom prijavljivanju modela i uzoraka, usvojen u Ženevi 02.07.1999.

22

Ugovor o patentnom pravu (PLT)

23

Ugovor o pravu koje reguliše žigove (TLT)

24

Ugovor iz Najrobija o zaštiti olimpijskog simbola

25

Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV)

 

*

Strana u Sporazumu/Konvenciji

**

Nije Strana u Sporazumu/Konvenciji

***

Protokol Haškog dokumenta (1960) nije još stupio na snagu. Ratifikovale su ga ili mu pristupile sledeće države: Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Linhenštajn, Monako, Maroko, Holandija, Švajcarska.

**** 

Ženevski akt o Haškom sporazumu o međunarodnom prijavljivanju modela i uzoraka je usvojen u Ženevi 02.07.1999. a stupio je na snagu 23.12.2003.

 

Aneks 8

IMENOVANJE POSREDNIKA

Odnosi se na član 42. stav 3.

1. Izuzev ako je drugačije predviđeno ovim aneksom, na proceduru posredovanja će se primenjivati UNCITRAL-ova pravila za mirenje, koja su na snazi u vreme vođenja konsultacija.

2. Ako se zainteresovane strane, u roku od 10 dana po prijemu inicijalnog pismenog zahteva za posredovanje, ne saglase o ličnosti posrednika, predsedavajući Zajedničkog komiteta će predložiti dotičnim stranama imena pet lica sa Liste posrednika, ustanovljene u skladu sa članom 41. stav 6. Svaka strana će sastaviti svoju listu po željenom redosledu. Na osnovu redosleda koji sastave strane, predsedavajući Zajedničkog komiteta će imenovati posrednika.

3. U svom završnom izveštaju, posrednik će izvestiti Zajednički komitet o ishodu posredovanja, u smislu člana 15. UNCITRAL-ovih pravila.

 

Aneks 9

USTANOVLJENJE I FUNKCIONISANJE ARBITRAŽNOG TRIBUNALA

Odnosi se na član 43. stav 3.

1. Arbitražni tribunal će biti sastavljen od tri člana.

2. Strana koja pokreće spor pred arbitražom, u svom pismenom obaveštenju upućenom u smislu člana 43. stav 1, imenovaće za člana arbitraže jedno lice, koje može imati njeno državljanstvo ili kod nje prijavljeno stalno prebivalište.

3. Strana na koju se odnosi obaveštenje, u roku od trideset dana od prijema obaveštenja iz člana 43. stav 1, imenovaće za člana arbitraže jedno lice, koje može imati njeno državljanstvo ili kod nje prijavljeno stalno prebivalište.

4. Dva već imenovana člana arbitraže će, u roku od šezdeset dana od prijema obaveštenja iz člana 43. stav 1, postići dogovor o imenovanju trećeg člana, što mora biti potvrđeno od strana u sporu u roku od petnaest dana. Treći član ne može biti državljanin jedne od strana, niti lice sa stalnim prebivalištem na teritoriji jedne od strana. Izabrani član imaće funkciju predsednika Arbitražnog tribunala.

5. Ako sva tri člana ne budu imenovana ili izabrana u roku od devedeset dana od prijema obaveštenja iz člana 43. stav 1, bilo koja strana može zatražiti od generalnog sekretara Stalnog arbitražnog suda u Hagu da odredi lice ovlašćeno za imenovanje.

6. Osim ako je drugačije predviđeno ovim aneksom, primenjivaće se Opciona pravila za arbitražne sporove između dve države Stalnog arbitražnog suda.

7. Arbitražna odluka biće doneta u roku od šest meseci od dana kada je imenovan predsednik Tribunala. Na zahtev Tribunala, Zajednički komitet može dozvoliti produženje ovog roka za dodatnih šest meseci. U slučaju nesaglasnosti oko sadržaja i dometa odluke, bilo koja od strana u sporu može, u roku od šezdeset dana od dostavljanja arbitražne odluke, tražiti pojašnjenje od Tribunala. Tribunal će dostaviti svoje objašnjenje u roku od šezdeset dana od dana kada mu je upit postavljen.

Aneks II

SPORAZUM O IZMENAMA I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI

U CENTRALNOJ EVROPI: Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini čije važenje prestaje stupanjem na snagu CEFTA 2006 shodno članu 4. stav 5.

Sledeći bilateralni sporazumi prestaju da važe stupanjem na snagu ovog sporazuma:

a) za Republiku Albaniju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Bosne i Hercegovine, potpisan 28. aprila 2003. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Hrvatske, potpisan 27. septembra 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2003. godine

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 29. marta 2002. godine, stupio na snagu 15. jula 2002. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. novembra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu, potpisan 7. jula 2003. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2003. godine

b) za Bosnu i Hercegovinu:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, potpisan 28. aprila 2003. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, potpisan 19. decembra 2000. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije, potpisan 20. aprila 2002. godine, stupio na snagu 1. septembra 2003. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. maja 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006. godine;

v) za Republiku Hrvatsku:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, potpisan 27. septembra 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2003. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisan 19. decembra 2000. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldavije, potpisan 27. februara 2004. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu, potpisan 28. septembra 2006. godine, privremena primena od 1. novembra 2006. godine.

g) za Republiku Makedoniju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Albanije, potpisan 29. marta 2002. godine, stupio na snagu 15. jula 2002. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine, potpisan 20. aprila 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2002. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Moldavije, potpisan 28. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Srbije i Crne Gore, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 31. avgusta 2005. godine, stupio na snagu 2. februara 2006. godine.

d) za Republiku Moldaviju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. novembra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. maja 2005. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Hrvatske, potpisan 27. februara 2004. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 28. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Saveta ministara Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

đ) za Republiku Crnu Goru:1

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;2

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

e) za Republiku Srbiju:3

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovni između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

ž) za Administraciju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK):

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu i Republike Albanije, potpisan 7. jula 2003. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2003. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bivšom jugoslovenskom Republikom Makedonijom, potpisan razmenom nota 31. avgusta 2005. godine, stupio na snagu 2. februara 2006. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene administracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu i Vlade Republike Hrvatske, potpisan 28. septembra 2006. godine, privremena primena od 1. novembra 2006. godine;

- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006. godine."

____________________
1 Crna Gora primenjuje ove sporazume u skladu sa Odlukom o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore, usvojenom 3. juna 2006. godine od strane Skupštine Republike Crne Gore, koja definiše preuzimanje i implementaciju sporazuma koje je zaključila državna zajednica Srbija i Crna Gora, a odnose se na Crnu Goru i u potpunoj su saglasnosti sa crnogorskim zakonodavstvom.

2 Primenjuje se u Crnoj Gori od septembra 2003. godine.

3 Republika Srbija nastavlja primenu važećih sporazuma o slobodnoj trgovini za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora.

4 Bugarska i Rumunija će, kao članice EU, od 1. januara 2007. godine primenjivati odredbe EU u trgovini sa Stranama u CEFTA.

ČLAN 3

Za sprovođenje ovog zakona nadležni su ministarstvo nadležno za poslove finansija, ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i energetike, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove nauke, ministarstvo nadležno za spoljne poslove i organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".