Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se izdavanje i naplata doplatne poštanske marke (u daljem tekstu: doplatna marka) na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na pošiljke novina i časopisa.

Doplatna marka izdaje se u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Član 2

Sredstva od prodate doplatne marke koristiće se za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanje istorijskih i kulturnih događaja, projekte od javnog interesa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja.

Bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi tromesečni izveštaj o korišćenju sredstava nadležnom ministarstvu.

Član 3

Prodaju, odnosno naplatu doplatne marke vrši javno preduzeće koje, u skladu sa zakonom, obavlja delatnost unutrašnjeg poštanskog saobraćaja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćuju se sedmodnevno na račun propisan za uplatu prihoda budžeta Republike.

Član 4

Sve troškove izdavanja i distribucije doplatne marke snosi korisnik kome se usmeravaju sredstva od prodate doplatne marke.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".