Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU

("Sl. glasnik RS", br. 110/2023)

Član 1

Korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija visina penzije od penzije za mesec decembar 2023. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2024. godine iznosi do 51.618,14 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana smatraju se i korisnici prava iz čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 - US, 86/19, 62/21, 125/22, 138/22 i 76/23, u daljem tekstu: Zakon).

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz stava 1. ovog člana isplaćuje se mesečno uz penziju od penzije za mesec decembar 2023. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2024. godine i posebno se iskazuje.

Član 2

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe čija visina penzije počev od penzije za mesec decembar 2023. godine iznosi do 51.618,14 dinara obračunava se i isplaćuje u iznosu koju su korisnici primili uz penziju za mesec novembar 2023. godine.

Član 3

Visina novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, kao i iznos od 51.618,14 dinara iz čl. 1. i 2. ove uredbe, usklađuju se na način koji je propisan za usklađivanje penzija.

Član 4

Novim korisnicima kojima penzija pripada počev od meseca decembra 2023. godine i nadalje novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se i isplaćuje u visini novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnika koji su pravo na penziju ostvarili zaključno sa 30. novembrom 2023. godine, a čija je visina penzije za mesec za koji se isplaćuje novčani iznos kao uvećanje uz penziju istovetna sa visinom penzije novog korisnika.

Član 5

Ako penzija za decembar 2023. godine ne pripada za ceo mesec, novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz člana 3. ove uredbe obračunava se tako što se ta penzija svodi na iznos penzije za ceo mesec.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz čl. 2. i 3. ove uredbe, pripada u punom iznosu ako se penzija isplaćuje za ceo mesec, a ukoliko se penzija isplaćuje za deo meseca, obračunava se srazmerni deo tog iznosa.

Novčani iznosi kao uvećanje uz penziju, koji su isplaćeni korisnicima uz penziju od penzije za mesec decembar 2023. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2024. godine, smatraju se konačnim.

Član 6

Na novčani iznos iz čl. 2. i 3. ove uredbe ne obračunava se i ne plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika penzije.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".