Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI

("Sl. glasnik RS", br. 3/2024, 6/2024, 16/2024, 26/2024, 32/2024 i 34/2024)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2024. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.

Član 2

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 - Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 1.300.000.000 dinara od čega 1.200.000.000 dinara iz izvora finansiranja prihoda budžeta (01) i 100.000.000 dinara iz izvora finansiranja primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine (12), koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 - Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 64.429.574.000 dinara. Preraspodelom sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu umanjena su ukupna sredstva na Programskoj aktivnosti/projektu 0001 - Direktna plaćanja za iznos od 481.000.000 dinara i utvrđen je novi iznos od 63.948.574.000 dinara. Preraspodelom sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu umanjena su ukupna sredstva na Programskoj aktivnosti/projektu 0001 - Direktna plaćanja za iznos od 58.000.000 dinara i utvrđen je novi iznos od 63.890.574.000 dinara. Preraspodelom sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu umanjena su ukupna sredstva na Programskoj aktivnosti/projektu 0001 - Direktna plaćanja za iznos od 175.000.000 dinara i utvrđen je novi iznos od 63.715.574.000 dinara, od čega se iznos od 62.850.504.683 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 - Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 8.000.000.000 dinara. Preraspodelom sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024 godinu uvećana su ukupna sredstva na Programskoj aktivnosti/projektu 0002 - Mere ruralnog razvoja za iznos od 81.000.000 dinara i utvrđen je novi iznos od 8.081.000.000 dinara. Preraspodelom sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024 godinu uvećana su ukupna sredstva na Programskoj aktivnosti/projektu 0002 - Mere ruralnog razvoja za iznos od 58.000.000 dinara i utvrđen je novi iznos od 8.139.000.000 dinara, koji se raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 - Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 300.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu od 4.720.500.000 dinara, iz sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama planirana su sredstva za 2026. godinu u iznosu od 4.720.500.000 dinara iz sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Član 3

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 30.065.878 dinara raspodeljuje se za zahteve koji će biti rešeni u tekućoj godini.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 505.577.683 dinara raspodeljuje se za realizaciju podsticaja na osnovu sudskih odluka, rešenja u postupku po žalbi, donetih, a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, kao i zahteva koji će biti rešeni u tekućoj godini, od čega za realizaciju podsticaja na osnovu: sudskih odluka, rešenja u postupku po žalbi, donetih, a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, iznos od 1.500.000 dinara, a za zahteve koji će biti rešeni u tekućoj godini iznos od 504.077.683 dinara.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 1.574.245.834 dinara raspodeljuje se za realizaciju podsticaja na osnovu sudskih odluka, rešenja u postupku po žalbi, donetih, a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, kao i zahteva koji će biti rešeni u tekućoj godini, od čega za realizaciju podsticaja na osnovu: sudskih odluka, rešenja u postupku po žalbi, donetih, a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, iznos od 2.496.000 dinara, a za zahteve koji će biti rešeni u tekućoj godini iznos od 1.571.749.834 dinara.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 6.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve koji će biti rešeni u tekućoj godini.

Sredstva iz st. 1-4. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima po merama u skladu sa Tabelom koja je data u Prilogu 1 - TABELA RASPODELE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PODSTICAJA NA OSNOVU SUDSKIH ODLUKA, REŠENJA U POSTUPKU PO ŽALBI, DONETIH A NEISPLAĆENIH REŠENJA IZ PRETHODNOG PERIODA, KAO I ZAHTEVA KOJI ĆE BITI REŠENI U TEKUĆOJ GODINI, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;

2) mere ruralnog razvoja;

3) kreditnu podršku u poljoprivredi;

4) posebne podsticaje;

5) IPARD podsticaje.

Isplata podsticaja iz stava 1. ovog člana vrši se na račun korisnika podsticaja kod poslovne banke do iznosa finansijskih sredstava iz člana 2. ove uredbe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako se u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje iz stava 1. ovog člana utroše finansijska sredstva iz stava 2. ovog člana, Uprava za agrarna plaćanja rešenjem odbija zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, usled nedostatka raspoloživih finansijskih sredstava.

Član 5

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 62.344.927.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko za četvrti kvartal 2023. godine i prvi kvartal 2024. godine u iznosu od 8.000.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 31.000.000.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, krave dojilje, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 15.884.927.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 5.260.000.000 dinara;

5) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 1.150.000.000 dinara;

6) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 1.000.000.000 dinara;

7) podsticaje za konzumnu ribu u iznosu od 50.000.000 dinara.

Član 6

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka u iznosu od 19 dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 18.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 140 dinara po grlu;

9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 22.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 3.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 3.000 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.500 dinara po grlu u tovu;

16) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 1.000 dinara po košnici;

17) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe.

Član 7

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 6.564.754.166 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 4.258.854.166 dinara i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 3.258.854.166 dinara, od čega za:

- podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 810.000.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja u iznosu od 310.000.000 dinara i za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 500.000.000 dinara;

- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.448.854.166 dinara, od čega za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 612.000.000 dinara, investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje u iznosu od 1.433.844.135 dinara i investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 403.010.031 dinar;

(2) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 1.000.000.000 dinara;

2) očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 1.055.900.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 750.000.000 dinara, od čega za:

- organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 350.000.000 dinara,

- organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 400.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 305.900.000 dinara, od čega za:

- očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 900.000 dinara,

- očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 305.000.000 dinara,

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 270.000.000 dinara, i to za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;

4) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 980.000.000 dinara, od čega za podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi 810.000.000 dinara i 170.000.000 dinara za razvoj tehničko - tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 9

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja prva - podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, alineja druga - podrška za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje, podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja prva - podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 60% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na području Moravičkog, Zlatiborskog, Podunavskog, Šumadijskog, Kolubarskog, Mačvanskog i Rasinskog upravnog okruga i grada Beograda.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 250% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja prva, i tač. 3) i 4) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga ove uredbe isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;

6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

7) domaći - brdski konj, nonius i lipicaner (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;

8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;

9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;

10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi) u iznosu od 6.000 dinara po grlu;

11) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne nazimice - sva grla starija od sedam meseci) u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

12) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, baljuša, bardoka, lipska, šarplaninska, vlašićka, vlaško vitoroga i karakačanska), baura, čokanska cigaja (sva grla starija od 12 meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

13) balkanska i domaća bela koza (sva grla starija od 12 meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;

14) živina - somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Član 10

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11

Maksimalni iznosi podsticaja za direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja uvećavaju se za 10% za Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug, osim za podsticaje za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja prva i tačka 4) ove uredbe.

Član 12

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 1.269.934.122 dinara od čega 1.169.934.122 dinara iz izvora finansiranja prihoda budžeta (01) i 100.000.000 dinara iz izvora finansiranja primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine (12).

Član 13

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 12. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 14

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 294.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 155.000.000 dinara;

2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 1.400.000 dinara;

3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju u iznosu od 137.600.000 dinara.

Član 15

Posebni podsticaji iz člana 14. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 16

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 5. ove uredbe iznosi 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 6. ove uredbe iznosi 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iz člana 2. stav 7. ove uredbe iznosi 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva iz st. 1-3. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima po merama i prema javnim pozivima u skladu sa tabelom rasporeda budžeta za IPARD program koja je data u Prilogu 2 - TABELA RASPOREDA BUDŽETA ZA IPARD PROGRAM, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 17

Podsticaji iz člana 16. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu propisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Član 18

Podsticaji iz člana 16. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. st. 5-7. ove uredbe.

Član 19

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

TABELA RASPODELE SREDSTAVA
ZA REALIZACIJU PODSTICAJA NA OSNOVU SUDSKIH ODLUKA, REŠENJA U POSTUPKU PO ŽALBI, DONETIH A NEISPLAĆENIH REŠENJA IZ PRETHODNOG PERIODA, KAO I ZAHTEVA KOJI ĆE BITI REŠENI U TEKUĆOJ GODINI

 

Red.
broj

Naziv mere

Sredstva za zahteve koji će biti rešeni u tekućoj godini

Sredstva za realizaciju podsticaja na osnovu sudskih odluka, rešenja u postupku po žalbi, donetih a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, kao i zahteva koji će biti rešeni u tekućoj godini

Ukupan iznos sredstava u dinarima

I.

DIREKTNA PLAĆANJA

504.077.683

1.500.000

505.577.683

1.

Premije

29.524.183

1.500.000

505.577.683

1.1

Premija za mleko 1. do 4. kvartal

29.524.183

2.

Podsticaji za proizvodnju

374.153.500

2.1

Podsticaji za biljnu proizvodnju

100.200.000

2.1.1

Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju

200.000

2.1.2

Finansijsko davanje za osnovne podsticaje u 2023. godini*

100.000.000

2.2

Podsticaji u stočarstvu

273.953.500

2.2.1

Podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave

55.790.900

2.2.2

Podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave

2.2.3

Podsticaji za kvalitetne priplodne krmače

2.2.4

Podsticaji za kvalitetne priplodne ovce i koze

2.2.5

Podsticaji za kvalitetne priplodne matice riba šarana

2.2.6

Podsticaji za kvalitetne priplodne matice riba pastrmke

2.2.7

Podsticaji za roditeljske kokoške teškog tipa

2.2.8

Podsticaji za roditeljske kokoške lakog tipa

2.2.9

Podsticaji za roditeljske ćurke

2.2.10

Podsticaji za krave dojilje

 

2.2.11

Podsticaji za tov junadi

201.045.000

2.2.12

Podsticaji za tov jagnjadi

2.2.13

Podsticaji za tov jaradi

2.2.14

Podsticaji za tov svinja

2.2.15

Podsticaji za košnice pčela

11.757.600

2.2.16

Podsticaji za proizvodnju konzumne ribe

0

2.2.17

Podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov

5.360.000

3.

Regresi

100.400.000

3.1

Finansijsko davanje za regres za gorivo u 2023. godini*

100.000.000

3.2

Regres za đubrivo, gorivo i seme

400.000

II.

PODSTICAJI MERAMA RURALNOG RAZVOJA

1.571.749.834

2.496.000

1.574.245.834

1.

Podsticaji za unapređenje konkurentnosti

1.184.595.194

2.496.000

1.574.245.834

1.1

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva

1.081.744.294

1.1.1

Podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

41.530.000

1.1.1.1

Podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja

30.530.000

1.1.1.2

Podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze

11.000.000

1.1.2

Podrška za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

1.040.214.294

1.1.2.1

Podrška za investicije u nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje

697.847.503

1.1.2.2

Podrška za investicije u nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

86.000.000

1.1.2.3

Podrška za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje

0

1.1.2.4

Podrška za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

246.366.791

1.1.2.5

Podrška investicijama u izgradnju i opremanje objekata

10.000.000

1.2

Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva

42.850.900

1.2.1

Izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje vina

28.158.475

1.2.2

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

14.692.425

1.3

Upravljanje rizicima
(Regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje)

60.000.000

2.

Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa

302.179.675

 

 

2.1

Organska proizvodnja

220.179.675

2.1.1

Organska biljna proizvodnja

140.179.675

2.1.2

Organska stočarska proizvodnja

80.000.000

2.2

Očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa

82.000.000

2.2.1

Očuvanje biljnih genetičkih resursa

0

2.2.2

Očuvanje životinjskih genetičkih resursa

82.000.000

2.2.3

Očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena

0

3.

Podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima

84.974.965

3.1

Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

0

3.2

Sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

14.774.965

3.2.1

Uvođenje i sertifikacija sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

0

3.2.2

Diversifikacija ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu

14.774.965

3.3

Investicije u ruralnu infrastrukturu

70.200.000

III.

POSEBNI PODSTICAJI

6.000.000

 

6.000.000

1.

Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu - mere selekcije

0

 

0

2.

Podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi)

0

 

0

3.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju

6.000.000

 

6.000.000

IV.

KREDITNA PODRŠKA

30.065.878

0

30.065.878

* Raspoređivanje sredstava za zahteve po osnovu Uredbe o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini ("Službeni glasnik RS", br. 27/23, 43/23, 78/23, 104/23, 110/23 i 116/23).

Prilog 2

TABELA RASPOREDA BUDŽETA ZA IPARD PROGRAM

 

Mera/Poziv

Izvor finansiranja

Odgovarajući ukupan iznos
u dinarima za 2024. godinu

Odgovarajući ukupan iznos
u dinarima za 2025. godinu

Odgovarajući ukupan iznos
u dinarima za 2026. godinu

IPARD II PROGRAM

Mera 1 Drugi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

Mera 1 Treći poziv

1

21.986.000

0

0

56

65.958.000

0

0

Mera 1 Četvrti poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

Mera 1 Peti poziv

1

101.876.250

0

0

56

305.628.750

0

0

Mera 1 Šesti poziv

1

351.925.000

0

0

56

1.055.775.000

0

0

Mera 1 Sedmi poziv

1

84.640.750

0

0

56

253.922.250

0

0

Mera 3 Prvi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

Mera 3 Drugi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

Mera 3 Treći poziv

1

132.282.000

0

0

56

396.846.000

0

0

Mera 3 Četvrti poziv

1

225.225.000

0

0

56

675.675.000

0

0

Mera 7 Prvi poziv

1

282.612.225

0

0

56

847.836.675

0

0

Mera 7 Drugi poziv

1

260.887.725

0

0

56

782.663.175

0

0

Mera 9 Prvi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

Mera 9 Drugi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

IPARD III PROGRAM

MERA 1 prvi poziv

1

112.065.050

0

0

56

336.195.150

2.270.938.475

1.589.656.933

MERA 1 drugi poziv

1

0

0

0

56

0

1.585.995.085

439.307.315

MERA 3 prvi poziv

1

0

0

0

56

0

478.665.220

2.306.634.532

MERA 7 prvi poziv

1

0

0

0

56

0

384.901.220

384.901.220

Mera 9 Prvi poziv

1

0

0

0

56

0

0

0

UKUPNO

 

6.294.000.000

4.720.500.000

4.720.500.000