Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA

("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 i 68/2019)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se kategorizacija međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva u Republici Srbiji.

Član 2

Kategorije međunarodnih vodnih puteva su:

Vodni put

Deo vodnog puta

Kategorija

Dunav

od km 845 + 500 do km 1.170

VII

od km 1.170 do km 1.433 + 100

VIc

Sava

od km 0 do km 81

Va

od km 81 do km 176

IV

od km 176 do km 196

III

od km 196 do km 210 + 800

IV

Kolubara

od km 0 do km 5

I

Drina

od km 0 do km 15

I

kanal DTD "Novi Sad - Savino selo"

od km 0 do km 1 + 650

Va

Beočinski rukavac - kanal

od km 0 do km 1 + 700

IV

Član 3

Kategorija međudržavnog vodnog puta reke Tise je:

Vodni put

Deo vodnog puta

Kategorija

Tisa

od km 0 do km 164

IV

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".