Zastava Bosne i Hercegovine


UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

("Sl. glasnik RS", br. 44/2008 - prečišćen tekst, 2/2012, 113/2017 - dr. zakon, 23/2018, 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon i 123/2021 - dr. zakon)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje, u službama predsednika Republike, Narodne skupštine Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) i Ustavnog suda.

Član 2

Koeficijenti za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica iznose:

- 24,00 za direktora posebne organizacije, generalnog sekretara predsednika Republike, sekretara Narodne skupštine, Generalnog sekretara Vlade, državnog sekretara, kao i za direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji;

- 22,00 za zamenika sekretara Narodne skupštine, zamenika Generalnog sekretara Vlade, šefa Kabineta predsednika Vlade, direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, zamenika direktora posebne organizacije, zamenika direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji i direktora organa uprave u sastavu ministarstva;

- 21,50 za sekretara ministarstva, pomoćnika ministra, sekretara Ustavnog suda, sekretara Vrhovnog suda Srbije, zamenika šefa Kabineta predsednika Vlade, šefa Kabineta potpredsednika Vlade, zamenika direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade i direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;

- 21,10 za Republičkog javnog pravobranioca;

- 20,20 za pomoćnika direktora posebne organizacije, pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade, pomoćnika direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, zamenika direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade i zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;

- 19,10 za zamenika Republičkog javnog pravobranioca;

- 17,70 za republičkog savetnika, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade i pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;

- 17,00 za predsednika veća za prekršaje;

- 16,50 za načelnika okruga;

- 16,00 za savetnika Narodne skupštine;

- 15,10 za sudiju veća za prekršaje i starešinu opštinskog organa za prekršaje;

- 14,10 za sudiju opštinskog organa za prekršaje.

Član 3

Postavljena lica u službama predsednika Republike, Narodne skupštine, Vlade i Ustavnog suda za koja ovom uredbom nisu utvrđeni koeficijenti upodobljavaju se postavljenim licima za koja su ovom uredbom utvrđeni koeficijenti, polazeći od složenosti poslova i odgovornosti.

Član 4

Za obračun i isplatu plata zaposlenih u državnim organima primenjuju se sledeći koeficijenti:

- 16,50 za višeg savetnika i savetnika Vrhovnog suda Srbije;

- 14,10 za savetnika, sudskog savetnika i savetnika u javnom tužilaštvu;

- 12,05 za samostalnog stručnog saradnika, višeg sudijskog saradnika i višeg tužilačkog saradnika;

- 10,77 za višeg stručnog saradnika, sudijskog saradnika i tužilačkog saradnika;

- 10,45 za stručnog saradnika, prevodioca i bibliotekara;

- 9,91 za višeg saradnika;

- 8,95 za saradnika;

- 8,85 za stenografa, visokokvalifikovanog radnika i višeg referenta;

- 8,74 za referenta i daktilografa;

- 8,00 za kvalifikovanog radnika, i

- 6,40 za nekvalifikovanog radnika.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana koriste se isključivo radi određivanja koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Član 5

Koeficijent iz čl. 2. i 4. ove uredbe, za imenovana i postavljena lica i zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave uvećava se, po osnovu složenosti i odgovornosti poslova, za dodatni koeficijent i to:

1) u organima teritorijalne autonomije i organima grada Beograda

- do 18,00 - za imenovano i postavljeno lice,

- do 16,80 - za samostalnog stručnog saradnika,

- do 16,40 - za višeg stručnog saradnika,

- do 11,50 - za stručnog saradnika, prevodioca i bibliotekara,

- do 7,19 - za višeg saradnika,

- do 5,33 - za saradnika i visokokvalifikovanog radnika,

- do 3,03 - za stenografa i višeg referenta,

- do 1,85 - za referenta i daktilografa,

- do 1,05 - za kvalifikovanog radnika,

- do 1,05 - za nekvalifikovanog radnika;

2) u organima gradova

- do 13,50 - za imenovano i postavljeno lice,

- do 12,60 - za samostalnog stručnog saradnika,

- do 12,30 - za višeg stručnog saradnika,

- do 8,63 - za stručnog saradnika, prevodioca i bibliotekara,

- do 5,10 - za višeg saradnika,

- do 4,70 - za saradnika i visokokvalifikovanog radnika,

- do 2,00 - za stenografa i višeg referenta,

- do 1,80 - za referenta i daktilografa,

- do 1,00 - za kvalifikovanog radnika,

- do 1,00 - za nekvalifikovanog radnika;

3) u organima opština

- do 9,00 - za imenovano i postavljeno lice,

- do 8,40 - za samostalnog stručnog saradnika,

- do 8,20 - za višeg stručnog saradnika,

- do 5,75 - za stručnog saradnika, prevodioca i bibliotekara,

- do 3,60 - za višeg saradnika,

- do 2,30 - za saradnika i visokokvalifikovanog radnika,

- do 1,20 - za stenografa i višeg referenta,

- do 0,93 - za referenta i daktilografa,

- do 0,53 - za kvalifikovanog radnika,

- do 0,53 - za nekvalifikovanog radnika.

Koeficijent iz čl. 2. i 4. ove uredbe, uvećan za koeficijent utvrđen za imenovano i postavljeno lice, odnosno zvanje i zanimanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, može se uvećati:

- imenovanom i postavljenom licu - najviše do 30%;

- zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti - najviše do 10%, s tim da ovaj broj zaposlenih ne može preći 2% od ukupnog broja zaposlenih;

- zaposlenom koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom - 10%;

- zaposlenom koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja - najviše do 10%.

- zaposlenom na poslovima komunalnog policajca - 10%;

- zaposlenom na poslovima budžetske inspekcije - najviše do 10%;

- zaposlenom koji radi na poslovima inspekcijskog terenskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora - najviše do 20%.

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova iz stava 2. ovog člana, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

("Sl. glasnik RS", br. 2/2012)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2012. godine.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)

Član 2

Uvećanje koeficijenta po osnovu primene člana 1. ove uredbe vrši se u okviru raspoložive mase sredstava za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2018. godine.