Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJIMA SE UREĐUJE SOPSTVENA PRODUKCIJA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

1. Ovim uputstvom bliže se uređuje način na koji Regulatorno telo za elektronske medije primenjuje odredbe člana 4. tačka 27) i člana 81. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon) kojima se uređuje sopstvena produkcija, a u cilju njihove pravilne primene.

2. Sopstvenom produkcijom, u smislu odredaba člana 4. tačka 27) i člana 81. stav 5. Zakona, smatra se informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečiji program, program za maloletnike i drugi programi, koje je izvorno proizveo pružalac medijske usluge ili drugo lice po nalogu i za račun pružaoca medijske usluge, kod kojih:

(1) u televizijskom programu - izvorni audio, odnosno video materijal i/ili autorski deo čini više od 50% tog sadržaja;

(2) u radijskom programu - izvorni audio materijal i/ili autorski deo čini više od 20% tog sadržaja.

3. Programom koji je proizveden po nalogu i za račun pružaoca medijske usluge, u smislu odredbe člana 4. tačka 27) Zakona, smatra se programski sadržaj koji je na osnovu naloga pružaoca medijske usluge proizvelo drugo lice uz korišćenje svojih produkcijskih resursa, pri čemu je nakon njegove proizvodnje pružalac medijske usluge ovlašćen da taj sadržaj objavi u svom programu pod svojim imenom i uz obavezu označavanja autora tog sadržaja.

4. Sopstvenom produkcijom, u smislu odredbe člana 4. tačka 27) Zakona, smatra se i programski sadržaj koji je pružalac medijske usluge proizveo:

(1) po licenci ili po otkupljenom formatu;

(2) u bilateralnoj ili multilateralnoj koprodukciji sa drugim licem, kada se on u celosti uračunava u kvotu sopstvene produkcije, osim ako je takav sadržaj pružalac medijske usluge u evidenciji koju vodi odredio kao evropsko audio-vizuelno delo nezavisnog producenta, u smislu odredbe člana 81. stav 2. Zakona;

(3) kao direktan ili odloženi prenos sportskog, kulturnog ili drugog događaja koji pružalac medijske usluge vrši samostalno ili aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji prenosa;

(4) kao direktan ili odloženi prenos sportskog, kulturnog ili drugog događaja koji organizator događaja ili drugo lice realizuje svojim resursima za potrebe više korisnika, a pružalac medijske usluge je stekao pravo na njegov prenos i aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji tog prenosa;

(5) kao sadržaj drugog lica, koje pružalac medijske usluge emituje u celini ili delu i pri tom aktivno učestvuje u njegovom kreiranju.

5. Sopstvenom produkcijom, u smislu odredaba člana 4. tačka 27) i člana 81. stav 6. Zakona, ne smatraju se sledeći sadržaji, bez obzira na to ko ih je proizveo:

(1) igre;

(2) oglašavanje u televizijskom, odnosno radijskom programu, uključujući i najave sadržaja u programu;

(3) televizijska, odnosno radijska prodaja;

(4) usluge teleteksta/interaktivne usluge.

6. Godišnje emitovanim programom, u smislu odredaba člana 81. st. 1. i 6. Zakona, smatra se program koji je pružalac medijske usluge emitovao u periodu od 1. januara do 31. decembra tekuće godine, a iz koga su izuzeti:

(1) igre;

(2) oglašavanje u televizijskom, odnosno radijskom programu, uključujući i najave sadržaja u programu;

(3) televizijska, odnosno radijska prodaja;

(4) interaktivne usluge, odnosno usluge teleteksta;

(5) emisije vesti i sportski prenosi koji nisu sopstvena produkcija pružaoca medijske usluge.

7. Igrama, u smislu člana 81. stav 6. Zakona, smatraju se programski sadržaji koji, u cilju zabave, obuhvataju interaktivne igre preko telefona, nagradna takmičenja u kojima nije potrebno pokazati neko posebno ili opšte znanje ili informisanost, kao i igre na sreću (loto, sportska prognoza, lutrija, instant lutrija, tombola, bingo).

8. Premijernim objavljivanjem programskog sadržaja, u smislu odredbe člana 81. stav 4. Zakona, smatra se prvo objavljivanje određenog programskog sadržaja u programu pružaoca medijske usluge, imajući u vidu period od dana kada je započeo da pruža medijsku uslugu do dana objavljivanja tog sadržaja, ali bez obzira na godinu proizvodnje tog sadržaja i da li je takav sadržaj objavljen u drugom programu tog pružaoca medijske usluge, programu drugog pružaoca medijske usluge ili putem drugog medija.

9. Prvim ponovljenim (repriznim) objavljivanjem programskog sadržaja, u smislu odredbe člana 81. stav 4. Zakona, smatra se prvo sledeće objavljivanje određenog programskog sadržaja koje je usledilo nakon njegovog premijernog objavljivanja.

10. Obaveze iz člana 81. Zakona ne odnose se na pružaoce medijskih usluga čija je medijska usluga prema svom sadržaju specijalizovana, tako da u celini obuhvata programske sadržaje iz tačke 5. ovog uputstva.

11. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima koje uređuju sopstvenu produkciju ("Službeni glasnik RS", broj 72/15).

12. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".