Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO O METODOLOGIJI IZRADE I SADRŽAJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)

1. Ovim uputstvom propisuje se Metodologija izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja svih subjekata koji imaju obavezu izrade tih dokumenata u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

2. Metodologija iz tačke 1. ovog uputstva odštampana je uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

3. Svi subjekti sistema smanjenja rizika od katastrofa koji su doneli i dobili saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja u skladu sa Uputstvom o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 18/17), uskladiće navedena akta sa odredbama ovog uputstva u roku od tri godine od dana dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

4. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 18/17).

5. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Metodologiju izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja, koja je sastavni deo ovog uputstva, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 80/2019, možete pogledati OVDE