Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA NAMENJENIH ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA

("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 1010-1:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 1010-1:2004 + A1:2010

2.

SRPS EN 1010-2:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 2: Mašine za štampanje i lakiranje, uključujući i mašine za pripremu za štampu

 

 

EN 1010-2:2006 + A1:2010

3.

SRPS EN 1127-1:2021

Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 1: Osnovna načela i metodologija

SRPS EN 1127-1:2012

1.2.2022.

EN 1127-1:2019

4.

SRPS EN 1127-2:2017

Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

 

 

EN 1127-2:2014

5.

SRPS EN 1710:2008
SRPS EN 1710:2008/AC:2011

Oprema i komponente predviđene za upotrebu u podzemnim rudnicima u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

 

12.10.2018.

EN 1710:2005 + A1:2008
EN 1710:2005 + A1:2008/AC:2010

6.

SRPS EN 1755:2016

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Dodatni zahtevi za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama

SRPS EN 1755:2014

30.11.2017.

EN 1755:2015

7.

SRPS EN 1834-1:2012 (e)
SRPS EN 1834-1:2017 (c)

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 1: Motori grupe II koji se koriste u atmosferi sa zapaljivim gasom i parom

 

 

EN 1834-1:2000

8.

SRPS EN 1834-2:2009

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 2: Grupa I motora koji se koriste u podzemnim radovima podložnim pojavi praskavog gasa i/ili sagorljive prašine

 

 

EN 1834-2:2000

9.

SRPS EN 1834-3:2012

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstruisanje motora koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 3: Motori grupe II koji se koriste u atmosferi sa zapaljivom prašinom

 

 

EN 1834-3:2000

10.

SRPS EN 1839:2017

Određivanje granice eksplozivnosti i ograničene koncentracije kiseonika za zapaljive gasove i pare (LOC)

SRPS EN 1839:2013

11.1.2018.

EN 1839:2017

11.

SRPS EN 1953:2014

Oprema za atomiziranje i raspršivanje materijala za prevlake - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1953:2013

12.

SRPS EN 12581:2011

Postrojenja za nanošenje prevlaka - Mašine za nanošenje tečnih organskih materijala za prevlačenje potapanjem i elektroforetskim taloženjem - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12581:2005 + A1:2010

13.

SRPS EN 12621:2011

Mašine za snabdevanje i cirkulaciju materijala za prevlačenje pod pritiskom - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12621:2006 + A1:2010

14.

SRPS EN 12757-1:2011

Mašine za mešanje materijala za prevlačenje - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Mašine za mešanje koje se koriste pri reparaciji vozila

 

 

EN 12757-1:2005 + A1:2010

15.

SRPS EN 13012:2013

Pumpe za pretakanje tečnih goriva - Konstrukcija i pogonska svojstva pipaka za pretakanje za upotrebu na agregatima za pretakanje goriva

 

 

EN 13012:2012

16.

SRPS EN 13160-1:2009

Sistemi za otkrivanje propusnosti - Deo 1: Osnovni principi

 

12.10.2018.

EN 13160-1:2003

17.

SRPS EN 13237:2013

Potencijalno eksplozivne atmosfere - Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

 

 

EN 13237:2012

18.

SRPS EN 13463-1:2012

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 1: Osnovna metoda i zahtevi

 

31.10.2019.

EN 13463-1:2009

19.

SRPS EN 13463-2:2011

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 2: Zaštita pomoću kućišta sa ograničavajućim propuštanjem "fr"

 

12.10.2018.

EN 13463-2:2004

20.

SRPS EN 13463-3:2011

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 3: Zaštita pomoću nepropaljivog kućišta "d"

 

12.10.2018.

EN 13463-3:2005

21.

SRPS EN 13463-5:2012

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 5: Zaštita sa konstrukcionom bezbednošću "c"

 

31.10.2019.

EN 13463-5:2011

22.

SRPS EN 13463-6:2011

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 6: Zaštita kontrolisanjem izvora paljenja "b"

 

31.10.2019.

EN 13463-6:2005

23.

SRPS EN 13463-8:2011

Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 8: Zaštita uranjanjem u tečnosti "k"

 

31.10.2019.

EN 13463-8:2003

24.

SRPS EN 13616:2009

Uređaji za sprečavanje prepunjavanja nepokretnih rezervoara tečnim naftnim gorivom

 

11.7.2017.

EN 13616:2004,
EN 13616:2004/AC:2006

25.

SRPS EN 13616-1:2017

Uređaji za sprečavanje prepunjavanja nepokretnih rezervoara tečnih goriva - Deo 1: Uređaji za sprečavanje prepunjavanja sa uređajem za zatvaranje

SRPS EN 13616:2009

11.7.2017.

EN 13616-1:2016

26.

SRPS EN 13617-1:2013

Benzinske pumpe - Deo 1: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje pumpi za merenje, dozatora i daljinskih pumpnih agregata

 

 

EN 13617-1:2012

27.

SRPS EN 13617-2:2013

Benzinske pumpe - Deo 2: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje bezbednosnih kočnica pumpi za merenje i za dozatore

 

 

EN 13617-2:2012

28.

SRPS EN 13617-3:2013

Benzinske pumpe - Deo 3: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje ventila

 

 

EN 13617-3:2012

29.

SRPS EN 13617-4:2014

Benzinske pumpe - Deo 4: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje indikatora protoka koji se koriste na pumpama za merenje i dozatorima

 

 

EN 13617-4:2012

30.

SRPS EN 13760:2009

Sistemi za punjenje automobila na tečni naftni gas za lak i težak režim rada vozila - Mlaznica, zahtevi za ispitivanja i mere

 

 

EN 13760:2003

31.

SRPS EN 13821:2012

Potencijalno eksplozivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Određivanje minimalne energije paljenja smeše prašina/vazduh

 

30.9.2018.

EN 13821:2002

32.

SRPS EN 13852-1:2014

Dizalice - Dizalice van kopna - Deo 1: Dizalice opšte namene van kopna

 

 

EN 13852-1:2013

33.

SRPS EN 13852-3:2021

Dizalice - Dizalice van kopna - Deo 3: Lake dizalice

 

 

EN 13852-3:2021

34.

SRPS EN 14034-1:2012

Određivanje eksplozivnih karakteristika oblaka prašine - Deo 1: Određivanje maksimalnog pritiska eksplozije pmax, oblaka prašine

 

 

EN 14034-1:2004 + A1:2011

35.

SRPS EN 14034-2:2012

Određivanje eksplozivnih karakteristika oblaka prašine - Deo 2: Određivanje maksimalne brzine porasta pritiska eksplozije (dp/dt) oblaka prašine

 

 

EN 14034-2:2006 + A1:2011

36.

SRPS EN 14034-3:2012

Određivanje eksplozivnih karakteristika oblaka prašine - Deo 3: Određivanje donje granice eksplozivnosti (LEL) oblaka prašine

 

 

EN 14034-3:2006 + A1:2011

37.

SRPS EN 14034-4:2012

Određivanje eksplozivnih karakteristika oblaka prašine - Deo 4: Određivanje granične vrednosti koncentracije kiseonika (LOC) u oblacima prašine

 

 

EN 14034-4:2004 + A1:2011

38.

SRPS EN 14373:2011

Sistemi za prigušivanje eksplozije

 

 

EN 14373:2005

39.

SRPS EN 14460:2019

Oprema otporna na eksploziju

SRPS EN 14460:2011

21.7.2018.

EN 14460:2018

40.

SRPS EN 14491:2013

Zaštitni sistemi za rasterećenje pritiska pri eksploziji prašine

 

 

EN 14491:2012

41.

SRPS EN 14492-1:2010
SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011

Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 1: Vitla na motorni pogon

 

 

EN 14492-1:2006 + A1:2009
EN 14492-1:2006 + A1:2009/AC:2010

42.

SRPS EN 14492-2:2010
SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011

Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 2: Male dizalice na motorni pogon

 

 

EN 14492-2:2006 + A1:2009
EN 14492-2:2006 + A1:2009/AC:2010

43.

SRPS EN 14522:2011

Određivanje temperature samopaljenja gasova i para

 

 

EN 14522:2005

44.

SRPS EN 14591-1:2008
SRPS EN 14591-1:2008/AC:2008

Zaštita od eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima - Zaštitni sistemi - Deo 1: Ventilacioni kanali izdržljivi na eksploziju od 2 bara

 

 

EN 14591-1:2004
EN 14591-1:2004/AC:2006

45.

SRPS EN 14591-2:2011

Sprečavanje i zaštita od eksplozija u podzemnim rudnicima - Zaštitni sistemi - Deo 2: Pasivne vodene barijere

 

 

EN 14591-2:2007
EN 14591-2:2007/AC:2008

46.

SRPS EN 14591-4:2011

Sprečavanje i zaštita od eksplozije u podzemnim rudnicima - Zaštitni sistemi - Deo 4: Automatski sistemi suzbijanja eksplozije na mašinama za kopanje

 

 

EN 14591-4:2007
EN 14591-4:2007/AC:2008

47.

SRPS EN 14677:2009

Bezbednost mašina - Sekundarna izrada čelika - Mašine i oprema za obradu tečnog čelika

 

 

EN 14677:2008

48.

SRPS EN 14678-1:2013

Oprema i pribor za TNG - Konstrukcija i performanse opreme za TNG na stanicama za punjenje motornih vozila - Deo 1: Uređaji za doziranje

 

 

EN 14678-1:2013

49.

SRPS EN 14681:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

 

 

EN 14681:2006 + A1:2010

50.

SRPS EN 14756:2011

Određivanje granične koncentracije kiseonika (LOC) zapaljivih gasova i para

 

11.1.2018.

EN 14756:2006

51.

SRPS EN 14797:2011

Uređaji za rasterećenje pritiska eksplozije

 

 

EN 14797:2006

52.

SRPS EN 14973:2016

Transportne trake za podzemne instalacije - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost

 

 

EN 14973:2015

53.

SRPS EN 14983:2011

Sprečavanje i zaštita od eksplozija u podzemnim rudnicima - Oprema i zaštitni sistemi za odvođenje jamskog gasa

 

 

EN 14983:2007

54.

SRPS EN 14986:2017

Konstrukcija ventilatora koji su namenjeni za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama

SRPS EN 14986:2011

31.1.2020.

EN 14986:2017

55.

SRPS EN 14994:2011

Zaštitni sistemi za rasterećenje pritiska prilikom eksplozije gasa

 

 

EN 14994:2007

56.

SRPS EN 15089:2011

Sistemi za izolaciju eksplozije

 

 

EN 15089:2009

57.

SRPS EN 15188:2021

Određivanje mogućnosti spontanog paljenja nataložene prašine

SRPS EN 15188:2011

27.11.2022.

EN 15188:2020

58.

SRPS EN 15198:2011

Metodologija za procenu rizika neelektrične opreme i komponenata namenjenih za korišćenje u potencijalno eksplozivnim atmosferama

 

 

EN 15198:2007

59.

SRPS EN 15233:2011

Metodologija za ocenjivanje funkcionalne bezbednosti zaštitnih sistema za potencijalno eksplozivne atmosfere

 

 

EN 15233:2007

60.

SRPS EN 15268:2009

Benzinske pumpe - Zahtevi za bezbednost za konstruisanje sklopova potapajućih pumpi

 

 

EN 15268:2008

61.

SRPS EN 15794:2012

Određivanje temperature eksplozivnosti zapaljivih tečnosti

 

 

EN 15794:2009

62.

SRPS EN 15967:2012

Određivanje maksimalnog pritiska eksplozije i maksimalne brzine porasta pritiska gasova i para

 

 

EN 15967:2011

63.

SRPS EN 16009:2012

Uređaji za rasterećenje pritiska bez plamena

 

 

EN 16009:2011

64.

SRPS EN 16020:2012

Usmerivači eksplozije

 

 

EN 16020:2011

65.

SRPS EN 16447:2017

Preklopni ventili za sprečavanje širenja eksplozije

 

 

EN 16447:2014

66.

SRPS EN ISO 16852:2017

Hvatači plamena - Performanse, metode ispitivanja i ograničenja upotrebe

SRPS EN ISO 16852:2011

30.11.2017.

EN ISO 16852:2016

67.

SRPS EN 17077:2019

Određivanje gorenja slojeva prašine

 

 

EN 17077:2018

68.

SRPS EN ISO/IEC 80079-20-2:2017
SRPS EN ISO/IEC 80079-20-2:2017/AC:2019

Eksplozivne atmosfere - Deo 20-2: Karakteristike materijala - Metode ispitivanja zapaljive prašine

 

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016,
EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

69.

SRPS EN ISO 80079-36:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 36: Neelektrična oprema za upotrebu u eksplozivnim atmosferama - Osnovna metoda i zahtevi

 

 

EN ISO 80079-36:2016

70.

SRPS EN ISO 80079-37:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 37: Neelektrična oprema za upotrebu u eksplozivnim atmosferama - Neelektrični tip zaštite: konstrukciona bezbednost "c", kontrola uzročnika paljenja "b", uranjanje u tečnost "k"

 

 

EN ISO 80079-37:2016

71.

SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017
SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017/ A1:2019

Eksplozivne atmosfere - Deo 38: Oprema i komponente za eksplozivne atmosfere u podzemnim rudnicima

 

 

EN ISO/IEC 80079-38:2016,
EN ISO/IEC 80079-
38:2016/A1:2018

72.

SRPS EN 50050:2008

Električni aparati za potencijalno eksplozivne atmosfere - Elektrostatička ručna oprema za raspršivanje

 

14.10.2016.

EN 50050:2006

73.

SRPS EN 50050-1:2014

Elektrostatička ručna oprema za raspršivanje - Bezbednosni zahtevi - Deo 1: Ručna oprema za raspršivanje zapaljivih tečnih premaza

 

 

EN 50050-1:2013

74.

SRPS EN 50050-2:2014

Elektrostatička ručna oprema za raspršivanje - Bezbednosni zahtevi - Deo 2: Ručna oprema za raspršivanje zapaljivog pokrivnog praha

 

 

EN 50050-2:2013

75.

SRPS EN 50050-3:2014

Elektrostatička ručna oprema za raspršivanje - Bezbednosni zahtevi - Deo 2: Ručna oprema za raspršivanje zapaljivih vlaknastih materijala

 

 

EN 50050-3:2013

76.

SRPS EN 50104:2011

Električni uređaji za detekciju i merenje kiseonika - Zahtevi za performanse i metode ispitivanja

 

 

EN 50104:2010

77.

SRPS EN 50176:2012

Automatske elektrostatičke instalacije za raspršivanje zapaljivih tečnih materija

 

 

EN 50176:2009

78.

SRPS EN 50177:2012
SRPS EN 50177:2012/A1:2012

Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivog praha za premazivanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 50177:2009
EN 50177:2009/A1:2012

79.

SRPS EN 50223:2017

Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivih vlakana - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 50223:2012

13.4.2018.

EN 50223:2015

80.

SRPS EN 50271:2021

Električni aparati za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika - Zahtevi i ispitivanja za aparate koji koriste softver i/ili digitalne tehnologije

SRPS EN 50271:2012

15.6.2021.

EN 50271:2018

81.

SRPS EN 50281-2-1:2010

Električni uređaji za upotrebu u prostorima sa zapaljivom prašinom - Deo 2-1: Metode ispitivanja - Metoda za određivanje najmanje temperature paljenja prašine

 

 

EN 50281-2-1:1998
EN 50281-2-1:1998/AC:1999

82.

SRPS EN 50303:2010

Oprema grupe I, kategorije M1, koja je namenjena radu u atmosferi ugroženoj rudarskim gasom i/ili ugljenom prašinom

 

 

EN 50303:2000

83.

SRPS EN 50381:2010

Prenosive ventilacione sobe sa unutrašnjim izvorom ispuštanja ili bez njega

 

 

EN 50381:2004
EN 50381:2004/AC:2005

84.

SRPS EN 50495:2011

Bezbedni uređaji koji su potrebni za sigurno funkcionisanje opreme u pogledu rizika od eksplozije

 

 

EN 50495:2010

85.

SRPS EN IEC 60079-0:2019

Eksplozivne atmosfere - Deo 0: Oprema - Opšti zahtevi

SRPS EN 60079-0:2012
SRPS EN 60079-0:2012/A11:2015

6.7.2021.

EN IEC 60079-0:2018

86.

SRPS EN 60079-1:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 1: Oprema zaštićena nepropaljivim kućištem "d"

SRPS EN 60079-1:2008

1.8.2017.

EN 60079-1:2014

87.

SRPS EN 60079-2:2017
SRPS EN 60079-2:2017/AC:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 2: Oprema zaštićena kućištem sa povećanim pritiskom "p"

SRPS EN 60079-2:2008

25.8.2017.

EN 60079-2:2014
EN 60079-2:2014,
EN 60079-2:2014/AC:2015

88.

SRPS EN 60079-5:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 5: Zaštita opreme pomoću punjenja prahom "q"

SRPS EN 60079-5:2010

24.3.2018.

EN 60079-5:2015

89.

SRPS EN 60079-6:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 6: Zaštita opreme potapanjem u ulje "o"

SRPS EN 60079-6:2010

27.3.2018.

EN 60079-6:2015

90.

SRPS EN 60079-7:2017
SRPS EN IEC 60079-7:2017/A1:2019

Eksplozivne atmosfere - Deo 7: Zaštita opreme uz povećanu bezbednost "e"

SRPS EN 60079-7:2010
SRPS EN 60079-7:2017

31.7.2018.
19.1.2021.

EN 60079-7:2015
EN 60079-7:2015,
EN IEC 60079-
7:2015/A1:2018

91.

SRPS EN 60079-11:2012

Eksplozivne atmosfere - Deo 11: Oprema zaštićena svojstvenom bezbednošću "i"

 

 

EN 60079-11:2012

92.

SRPS EN 60079-15:2012

Eksplozivne atmosfere - Deo 15: Oprema zaštićena tipom zaštite "n"

 

 

EN 60079-15:2010

93.

SRPS EN 60079-18:2017/AC2019
SRPS EN 60079-18:2017/A1:2020

Eksplozivne atmosfere - Deo 18: Zaštita opreme inkapsulacijom "m"

SRPS EN 60079-18:2011
SRPS EN 60079-18:2017

16.1.2018.
28.9.2020.

EN 60079-18:2015,
EN 60079-18:2015/A1:2017

94.

SRPS EN 60079-20-1:2011

Eksplozivne atmosfere - Deo 20-1: Klasifikacija materijalnih karakteristika gasova i para - Metode ispitivanja i podaci

 

 

EN 60079-20-1:2010

95.

SRPS EN 60079-25:2012
SRPS EN 60079-25:2012/AC:2015

Eksplozivne atmosfere - Deo 25: Svojstveno bezbedni sistemi

 

 

EN 60079-25:2010
EN 60079-25:2010/AC:2013

96.

SRPS EN 60079-26:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 26: Oprema sa nivoom zaštite (EPL) Ga

SRPS EN 60079-26:2010

2.12.2017.

EN 60079-26:2015

97.

SRPS EN 60079-27:2010

Eksplozivne atmosfere - Deo 27: Koncept svojstveno bezbednosnih sistema sabirnica (FISCO)

 

12.8.2016.

EN 60079-27:2008

98.

SRPS EN 60079-28:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 28: Zaštita opreme i prenosnih sistema koji koriste optičko zračenje

SRPS EN 60079-28:2010

1.7.2018.

EN 60079-28:2015

99.

SRPS EN 60079-29-1:2017

Eksplozivne atmosfere - Deo 29-1: Detektori gasa - Zahtevi za performanse detektora zapaljivih gasova

SRPS EN 60079-29-1:2010

23.12.2019.

EN 60079-29-1:2016

100.

SRPS EN 60079-29-4:2011

Eksplozivne atmosfere - Deo 29-4: Gasni detektori - Zahtevi za karakteristikama detektora za zapaljive gasove

 

 

EN 60079-29-4:2010

101.

SRPS EN 60079-30-1:2021

Eksplozivne atmosfere - Deo 30-1: Električna otpornost grejnih kablova - Opšti ispitni zahtevi

SRPS EN 60079-30-1:2010

6.3.2020.

EN 60079-30-1:2017

102.

SRPS EN 60079-31:2015

Eksplozivne atmosfere - Deo 31: Zaštita opreme pomoću kućišta "t" od paljenja prašine

SRPS EN 60079-31:2011

1.1.2017.

EN 60079-31:2014

103.

SRPS EN 60079-35-1:2012
SRPS EN 60079-35-1:2012/AC:2012

Eksplozivne atmosfere - Deo 35-1:Naglavne rudarske lampe za upotrebu u rudnicima ugroženim rudničkim gasom - Opšti zahtevi - Izrada i ispitivanje u zavisnosti od rizika od eksplozije

 

 

EN 60079-35-1:2011
EN 60079-35-1:2011/AC:2011

104.

SRPS EN 61241-4:2010

Električni uređaji za upotrebu u prisustvu zapaljivih prašina - Deo 4: Tip zaštite "pD"

 

25.8.2017.

EN 61241-4:2006

105.

SRPS EN ISO/IEC 80079-34:2012

Eksplozivne atmosfere - Deo 34: Primena sistema kvaliteta u proizvodnji opreme

 

.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ("Službeni glasnik RS", broj 72/17).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".