Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI SERIJSKI PROIZVEDENIH JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM

("Sl. glasnik RS", br. 89/2014)

1. Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom je:

Red.
broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka
povučenog/izmenjenog srpskog
standarda

Datum do kada
primena povučenog/
izmenjenog srpskog standarda
obezbeđuje
pretpostavku
o usaglašenosti
sa zahtevima
iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 286-1:2009

Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 1: Posude pod pritiskom opšte namene

 

 

EN 286-1:1998
EN 286-1:1998/A1:2002
EN 286-1:1998/AC:2002

2.

SRPS EN 286-1:2009/A2:2009

Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 1: Posude pod pritiskom opšte namene - Izmena 2

 

 

EN 286-1:1998/A2:2005

3.

SRPS EN 286-2:2009

Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 2: Posude pod pritiskom za vazdušno kočenje i pomoćne sisteme kod motornih vozila i njihovih prikolica

 

 

EN 286-2:1992
EN 286-2:1992/AC:1992

4.

SRPS EN 286-3:2009

Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 3: Čelične posude pod pritiskom konstruisane za opremu za vazdušno kočenje i pomoćne pneumatske sisteme kod šinskih pokretnih skladišta

 

 

EN 286-3:1994

5.

SRPS EN 286-4:2009

Jednostavne posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu namenjene za držanje vazduha ili azota - Deo 4: Posude pod pritiskom od legura aluminijuma konstruisane za opremu za vazdušno kočenje i pomoćne pneumatske sisteme kod šinskih pokretnih skladišta

 

 

EN 286-4:1994

6.

SRPS EN 287-1:2012

Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici

 

 

EN 287-1:2011

7.

SRPS EN 10207:2010

Čelici za izradu jednostavnih posuda pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku limova, traka i šipki

 

 

EN 10207:2005

8.

SRPS EN ISO 15614-1:2008

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla

 

 

EN ISO 15614-1:2004

9.

SRPS EN ISO 15614-1:2008/A1:2009

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla - Izmena 1

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

10.

SRPS EN ISO 15614-1:2008/A2:2012

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla - Izmena 2

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

11.

SRPS EN ISO 15614-2:2008

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura

 

 

EN ISO 15614-2:2005

12.

SRPS EN ISO 15614-2:2008/AC:2013

Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura - Ispravka

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC.2009

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom ("Službeni glasnik RS", broj 97/11).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".