Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI RADIO-OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 55/2024)

1. Ministar informisanja i telekomunikacija sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti radio-opreme:

Redni
broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/ izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/ izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 50360:2017

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja, sa osnovnim ograničenjima i granicama koje se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 6 GHz): uređaji koji se koriste u blizini uha

 

 

EN 50360:2017

2.

SRPS EN 50360:2017/A1:2023

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima i granicama koje se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 6 GHz): uređaji koji se koriste u blizini uha - Izmena 1

SRPS EN 50360:2017

1.6.2025.

EN 50360:2017/A1:2023

3.

SRPS EN 50385:2017

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100 GHz), kada se stavlja na tržište

 

 

EN 50385:2017

4.

SRPS EN 50401:2017

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100GHz), kada se stavlja u upotrebu

 

 

EN 50401:2017

5.

SRPS EN 50566:2017

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu frekvencija od 30 MHz do 6 GHz, a nose se u ruci ili na ljudskom telu

 

 

EN 50566:2017

6.

SRPS EN 50566:2017/A1:2023

Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu frekvencija od 30 MHz do 6 GHz, a nose se u ruci ili na ljudskom telu - Izmena 1

SRPS EN 50566:2017

1.6.2025.

EN 50566:2017/A1:2023

7.

SRPS EN 55035:2017

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme - Zahtevi za imunost

 

 

EN 55035:2017

8.

SRPS EN 300 065 V2.1.2:2017

Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 065 V2.1.2:2016

9.

SRPS EN 300 086 V2.1.2:2017

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 086 V2.1.2:2016

10.

SRPS EN 300 113 V2.2.1:2017

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 113 V2.2.1:2016

11.

SRPS EN 300 219 V2.1.1:2020

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 219 V2.1.1:2016

12.

SRPS EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz - Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za nespecificiranu radio-opremu

 

 

EN 300 220-2 V3.1.1:2017

13.

SRPS EN 300 220-3-1 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz - Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Oprema visoke pouzdanosti i malog radnog ciklusa, oprema za socijalne alarme koja radi na namenjenim frekvencijama (od 869,200 MHz do 869,250 MHz)

 

 

EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016

14.

SRPS EN 300 220-3-2 V1.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz - Deo 3-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Bežični alarmi koji rade u namenjenim LDC/HR frekvencijskim opsezima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz,od 869,65 MHz do 869,70 MHz

 

 

EN 300 220-3-2 V1.1.1:2017

15.

SRPS EN 300 220-4 V1.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz - Deo 4: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Merni uređaji koji rade u namenjenom frekvencijskom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz

 

 

EN 300 220-4 V1.1.1:2017

16.

SRPS EN 300 224 V2.1.1:2018

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema koja se koristi za pružanje usluge pejdžinga, koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 470 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 300 224-2 V1.1.1:2012

28.2.2019

EN 300 224 V2.1.1:2017

17.

SRPS EN 300 224-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Pejdžing servis na licu mesta - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE *
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 300 224-2 V1.1.1:2001

18.

SRPS EN 300 296 V2.1.1:2016

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena prvenstveno za analogni govor - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 296 V2.1.1:2016

19.

SRPS EN 300 328 V2.1.1:2017

Širokopojasni sistemi prenosa - Oprema za prenos podataka koja radi u ISM frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz i koristi širokopojasne modulacione tehnike - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 328 V2.1.1:2016

20.

SRPS EN 300 328 V2.2.2:2020

Širokopojasni sistemi prenosa - Oprema za prenos podataka koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 300 328 V2.1.1:2017

6.8.2021.

EN 300 328 V2.2.2:2019

21.

SRPS EN 300 330 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 330 V2.1.1:2017

22.

SRPS EN 300 341 V2.1.1:2016

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema sa sastavnom antenom za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 341 V2.1.1:2016

23.

SRPS EN 300 390 V2.1.1:2016

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena za prenos podataka (i govora) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 390 V2.1.1:2016

24.

SRPS EN 300 422-1 V2.1.2:2017

Bežični mikrofoni - Audio PMSE do 3 GHz - Deo 1: Prijemnici klase A - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 422-1 V2.1.2:2017

25.

SRPS EN 300 422-1 V2.2.1:2022

Bežični mikrofoni - Audio PMSE oprema do 3 GHz - Deo 1: Audio PMSE oprema do 3 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 300 422-1 V2.1.2:2017

10.5.2024.

EN 300 422-1 V2.2.1:2021

SRPS EN 300 422-2 V2.1.1:2017

SRPS EN 300 422-3 V2.1.1:2017

26.

SRPS EN 300 422-2 V2.1.1:2017

Bežični mikrofoni - Audio PMSE do 3 GHz - Deo 2: Prijemnici klase B - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 422-2 V2.1.1:2017

27.

SRPS EN 300 422-3 V2.1.1:2017

Bežični mikrofoni - Audio PMSE do 3 GHz - Deo 3: Prijemnici klase C - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 422-3 V2.1.1:2017

28.

SRPS EN 300 422-4 V2.1.1:2018

Bežični mikrofoni - Audio PMSE do 3 GHz - Deo 4: Pomoćni slušni uređaji uključujući personalne pojačavače zvuka i induktivne sisteme do 3 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 422-4 V2.1.1:2017

29.

SRPS EN 300 433 V2.1.1:2016

Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 433 V2.1.1:2016

30.

SRPS EN 300 440 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU*

*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika za kategorije prijemnika 2 i 3, kako je definisano u tabeli 5 ovog standarda i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

SRPS EN 300 440-2 V1.4.1

31.12.2018.

EN 300 440 V2.1.1:2017

31.

SRPS EN 300 440-2 V1.4.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa - Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE *
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 300 440-2 V1.4.1:2010

32.

SRPS EN 300 454-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Oprema za širokopojasne audio-veze - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE*
* Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 300 454-2 V1.1.1:2000

33.

SRPS EN 300 487 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz - Specifikacije za korišćenje radio-frekvencija (RF) koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 487 V2.1.2:2016

34.

SRPS EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022

Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) - Oprema za prenos (500 kbit/s / 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz - Deo 2-1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Jedinice na drumu (RSU)

 

 

EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022

35.

SRPS EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017

Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) - Oprema za prenos (500 kbit/s/ 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz - Deo 2-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Jedinice na vozilu (OBU)

 

 

EN 300 674-2-2 V2.1.1:2016

36.

SRPS EN 300 674-2-2 V2.2.1:2020

Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) - Oprema za prenos (500 kbit/s / 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz - Deo 2-2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Jedinice na vozilu (OBU)

SRPS EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017

6.8.2021.

EN 300 674-2-2 V2.2.1:2019

37.

SRPS EN 300 676-2 V2.1.1:2016

VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju - Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 676-2 V2.1.1:2015

38.

SRPS EN 300 698 V2.1.1:2017

Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 698 V2.1.1:2016

39.

SRPS EN 300 698 V2.2.1:2018

Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 300 698 V2.1.1:2017

31.5.2018.

EN 300 698 V2.2.1:2017

40.

SRPS EN 300 698 V2.3.1:2019

Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru i za funkcije za hitne usluge*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se u tački 8.2.3 ovog standarda primenjuje rečenica: "Kada je izlazna snaga postavljen na maksimum, snaga nosioca treba da bude unutar ±1,5 dB nazivne izlazne snage u normalnim uslovima ispitivanja".

SRPS EN 300 698 V2.2.1:2018

6.8.2021.

EN 300 698 V2.3.1:2018

41.

SRPS EN 300 718-1 V2.2.1:2021

Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz - Pedajno-prijemni sistemi - Deo 1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako je primenjena poslednja rečenica iz tačke 5.1.3.1 ovog standarda.
Ovaj standard ne daje pretpostavku o usaglašenost u pogledu zahteva koji se odnose na odbijanje sporednog odziva prijemnika.

 

 

EN 300 718-1 V2.2.1:2021

42.

SRPS EN 300 718-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Farovi za lociranje žrtava lavina - Predajno-prijemni sistemi - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 300 718-2 V1.1.1:2001

43.

SRPS EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz - Predajno-prijemni sistemi - Deo 2: Harmonizovani standard za karakteristike farova za hitne službe

SRPS EN 300 718-3 V1.2.1:2012

30.9.2019.

EN 300 718-2 V2.1.1:2018

44.

SRPS EN 300 718-3 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Farovi za lociranje žrtava lavina - Predajno-prijemni sistemi - Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE

 

 

EN 300 718-3 V1.2.1:2004

45.

SRPS EN 300 720 V2.1.1:2017

UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 300 720 V2.1.1:2017

46.

SRPS EN 301 025 V2.1.1:2016

VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 025 V2.1.1:2015

47.

SRPS EN 301 025 V2.2.1:2017

VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 301 025 V2.1.1

30.11.2018.

EN 301 025 V2.2.1:2017

48.

SRPS EN 301 025 V2.3.1:2022

VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru i za funkcije hitnih službi

SRPS EN 301 025 V2.2.1:2017

10.5.2024.

EN 301 025 V2.3.1:2021

49.

SRPS EN 301 091-2 V1.3.2:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa - Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) - Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
* Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 301 091-2 V1.3.2:2006

50.

SRPS EN 301 166 V2.1.1:2020

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema namenjena za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podaci) koja radi na uskopojasnim frekvencijskim kanalima i ima antenski konektor - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 166 V2.1.1:2016

51.

SRPS EN 301 178 V2.2.2:2018

Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 178 V2.2.2:2017

52.

SRPS EN 301 357 V2.1.1:2018

Bežični audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 301 357-2 V1.4.1

28.2.2019.

EN 301 357 V2.1.1:2017

53.

SRPS EN 301 357-2 V1.4.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Bezgajtanski audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

54.

SRPS EN 301 360 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 360 V2.1.1:2016

55.

SRPS EN 301 406 V2.2.2:2017

Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 406 V2.2.2:2016

56.

SRPS EN 301 426 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka, koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 426 V2.1.2:2016

57.

SRPS EN 301 427 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice (MES) sa malim protokom podataka, izuzev vazduhoplovnih mobilnih satelitskih zemaljskih stanica, koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 427 V2.1.1:2016

58.

SRPS EN 301 428 V2.1.2:2018

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za terminalnu opremu veoma male aperture (VSAT) - Predajne, primopredajne ili prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 428 V2.1.2:2017

59.

SRPS EN 301 430 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitske prenosive zemaljske stanice za prikupljanje vesti (SNG TES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 12 GHz i od 13 GHz do 14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 430 V2.1.1:2016

60.

SRPS EN 301 441 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 441 V2.1.1:2016

61.

SRPS EN 301 442 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 442 V2.1.1:2016

62.

SRPS EN 301 443 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) - Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima od 4 GHz i 6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 443 V2.1.1:2016

63.

SRPS EN 301 444 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 444 V2.1.2:2016

64.

SRPS EN 301 444 V2.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne zemaljske stanice (MMES) koje omogućuju komunikacije putem govora i podataka i rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
* Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje drugi stav tačke 5.2.1, tačka 5.2.2.3.1, prvi stav tačke 5.2.3, prvi stav tačke 5.2.4 ili prvi stav tačke 5.2.5 ovog standarda.

SRPS EN 301 444 V2.1.2:2017

29.9.2023.

EN 301 444 V2.2.1:2021

65.

SRPS EN 301 447 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu (FSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 447 V2.1.1:2016

66.

SRPS EN 301 459 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitsku interaktivnu terminalsku opremu (SIT) i satelitsku korisničku terminalsku opremu (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 459 V2.1.1:2016

67.

SRPS EN 301 473 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS(R)S)/mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 473 V2.1.2:2016

68.

SRPS EN 301 489-12 V3.2.1:2022

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe - Deo 12: Posebni uslovi za terminale veoma malog otvora antene (VSAT), satelitske interaktivne zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima između 4 GHz i 30 GHz u fiksnoj satelitskoj službi (FSS) - Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 1. tačka 2) Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuju bilo koje tolerancije za podešavanja, utvrđene u EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), a koji je naveden u ovom standardu kao normativna referenca [1].

 

 

EN 301 489-12 V3.2.1:2021

69.

SRPS EN 301 489-20 V2.2.1:2022

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe - Deo 20: Posebni uslovi za mobilne zemaljske stanice (MES) koje se koriste u mobilnim satelitskim službama (MSS) - Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 1. tačka 2) Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuju bilo koje tolerancije za podešavanja, utvrđene u EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), a koji je naveden u ovom standardu kao normativna referenca [1].

 

 

EN 301 489-20 V2.2.1:2021

70.

SRPS EN 301 489-52 V1.2.1:2022

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe - Deo 52: Posebni uslovi za korisničku opremu (UE), radio i pomoćnu opremu za ćelijsku komunikaciju - Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 1. tačka 2) Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuju bilo koje tolerancije za podešavanja, utvrđene u EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), a koji je naveden u ovom standardu kao normativna referenca [1].

 

 

EN 301 489-52 V1.2.1:2021

71.

SRPS EN 301 502 V12.5.2:2017

Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) - Oprema baznih stanica (BS) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 502 V12.5.2:2017

72.

SRPS EN 301 511 V12.5.1:2017

Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) - Oprema mobilnih stanica (MS) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 301 511 V9.0.2

30.4.2019.

EN 301 511 V12.5.1:2017

73.

SRPS EN 301 511 V9.0.2:2012

Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) - Harmonizovani evropski standard za mobilne stanice u opsezima GSM 900 i GSM 1800, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE (1999/5/EC)*
*Ovaj standard obezbeđuje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevima Direktive 2014/53/EU ako se primenjuju i parametri prijema iz tačke(aka) 4.2.20, 4.2.21 i 4.2.26.

 

 

EN 301 511 V9.0.2:2003

74.

SRPS EN 301 559 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) i pripadajuća periferna oprema (LP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 559 V2.1.1:2016

75.

SRPS EN 301 598 V1.1.1:2015

WSD uređaji - Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
* Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 301 598 V1.1.1:2014

76.

SRPS EN 301 681 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 681 V2.1.2:2016

77.

SRPS EN 301 721 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade ispod 1 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 721 V2.1.1:2016

78.

SRPS EN 301 783 V2.1.1:2016

Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 783 V2.1.1:2016

79.

SRPS EN 301 839 V2.1.1:2016

Aktivni medicinski implantati (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage, koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 839 V2.1.1:2016

80.

SRPS EN 301 841-3 V2.1.1:2017

Digitalna veza vazduh-zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 - Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji - Deo 3: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 841-3 V2.1.1:2016

81.

SRPS EN 301 842-5 V2.1.1:2017

Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh-zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 - Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji - Deo 5: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 842-5 V2.1.1:2016

82.

SRPS EN 301 893 V1.8.1:2015

Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) - 5 GHz RLAN visokih peRFormansi - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 301 893 V1.8.1:2015

83.

SRPS EN 301 893 V2.1.1:2018

5 GHz RLAN - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU*
* Za adaptivnost do 12.6.2018. godine mogla je da se koristiti ili tačka 4.2.7 ovog standarda ili tačka 4.8 standarda SRPS EN 301 893 V1.8.1. Nakon tog datuma mogla je da se koristiti samo tačka 4.2.7 ovog harmonizovanog standarda.

SRPS EN 301 893 V1.8.1

12.6.2018.

EN 301 893 V2.1.1:2017

84.

SRPS EN 301 908-1 V11.1.1:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 1: Uvod i opšti zahtevi

 

 

EN 301 908-1 V11.1.1:2016

85.

SRPS EN 301 908-1 V13.1.1:2021

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 1: Uvod i opšti zahtevi

SRPS EN 301 908-1 V11.1.1:2017

22.10.2021.

EN 301 908-1 V13.1.1:2019

86.

SRPS EN 301 908-1 V15.1.1:2022

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 1: Uvod i opšti zahtevi*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako je primenjena napomena 3 tačke 5.3.2.1 ovog standarda.

SRPS EN 301 908-1 V13.1.1:2021

29.9.2023.

EN 301 908-1 V15.1.1:2021

87.

SRPS EN 301 908-1 V15.2.1:2023

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 1: Uvod i opšti zahtevi

SRPS EN 301 908-1 V15.1.1:2022

4.4.2025.

EN 301 908-1 V15.2.1:2023

88.

SRPS EN 301 908-10 V4.2.2:2017

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju IMT-2000 ćelijskih mreža - Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 908-10 V4.2.2:2016

89.

SRPS EN 301 908-10 V4.3.1:2022

IMT ćelijske mreže - Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 ćelijske mreže treće generacije - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 10: FDMA/TDMA (DECT)

SRPS EN 301 908-10 V4.2.2:2017

10.5.2024.

EN 301 908-10 V4.3.1:2021

90.

SRPS EN 301 908-11 V11.1.2:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

 

 

EN 301 908-11 V11.1.2:2017

91.

SRPS EN 301 908-12 V7.1.1:2016

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 12: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)

 

 

EN 301 908-12 V7.1.1:2016

92.

SRPS EN 301 908-13 V11.1.1:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)

 

 

EN 301 908-13 V11.1.1:2016

93.

SRPS EN 301 908-13 V11.1.2:2018

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)

SRPS EN 301 908-13 V11.1.1

28.2.2019.

EN 301 908-13 V11.1.2:2017

94.

SRPS EN 301 908-13 V13.1.1:2020

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)*
*Ovaj standard ne sadrži parametre performansi antene i usaglašenost sa ovim standard ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz član 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu tih parametara.

SRPS EN 301 908-13 V11.1.2:2018

27.10.2021.

EN 301 908-13 V13.1.1:2019

95.

SRPS EN 301 908-13 V13.2.1:2022

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi, ako se u primeni tačke 4.2.2 ovog standarda primenjuje tolerancija veća od 2 dB.

SRPS EN 301 908-13 V13.1.1:2020

10.5.2024.

EN 301 908-13 V13.2.1:2022

96.

SRPS EN 301 908-14 V11.1.2:2018

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)

 

 

EN 301 908-14 V11.1.2:2017

97.

SRPS EN 301 908-14 V13.1.1:2020

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)

SRPS EN 301 908-14 V11.1.2:2018

21.10.2021.

EN 301 908-14 V13.1.1:2019

98.

SRPS EN 301 908-14 V15.1.1:2022

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)

SRPS EN 301 908-14 V13.1.1:2020

29.9.2023.

EN 301 908-14 V15.1.1:2021

99.

SRPS EN 301 908-15 V11.1.2:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)

 

 

EN 301 908-15 V11.1.2:2017

100.

SRPS EN 301 908-15 V15.1.1:2020

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)

SRPS EN 301 908-15 V11.1.2:2017

29.9.2023.

EN 301 908-15 V15.1.1:2020

101.

SRPS EN 301 908-18 V11.1.2:2018

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)

 

 

EN 301 908-18 V11.1.2:2017

102.

SRPS EN 301 908-18 V13.1.1:2020

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)

SRPS EN 301 908-18 V11.1.2:2018

21.10.2021.

EN 301 908-18 V13.1.1:2019

103.

SRPS EN 301 908-18 V15.1.1:2022

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)

SRPS EN 301 908-18 V13.1.1:2020

29.9.2023.

EN 301 908-18 V15.1.1:2021

104.

SRPS EN 301 908-19 V6.3.1:2016

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 19: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema

 

 

EN 301 908-19 V6.3.1:2016

105.

SRPS EN 301 908-2 V11.1.1:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

 

 

EN 301 908-2 V11.1.1:2016

106.

SRPS EN 301 908-2 V11.1.2:2018

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

SRPS EN 301 908-2 V11.1.1:2017

28.2.2019.

EN 301 908-2 V11.1.2:2017

107.

SRPS EN 301 908-2 V13.1.1:2021

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

SRPS EN 301 908-2 V11.1.2:2018

27.10.2021.

EN 301 908-2 V13.1.1:2020

108.

SRPS EN 301 908-20 V6.3.1:2016

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice

 

 

EN 301 908-20 V6.3.1:2016

109.

SRPS EN 301 908-21 V6.1.1:2016

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 21: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD korisnička oprema (UE)

 

 

EN 301 908-21 V6.1.1:2016

110.

SRPS EN 301 908-22 V6.1.1:2017

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 22: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD bazne stanice (BS)

 

 

EN 301 908-22 V6.1.1:2016

111.

SRPS EN 301 908-3 V11.1.3:2018

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

 

 

EN 301 908-3 V11.1.3:2017

112.

SRPS EN 301 908-3 V13.1.1:2020

IMT ćelijske mreže - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)

SRPS EN 301 908-3 V11.1.3:2018

22.10.2021.

EN 301 908-3 V13.1.1:2019

113.

SRPS EN 301 929 V2.1.1:2017

VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 301 929 V2.1.1:2017

114.

SRPS EN 302 017 V2.1.1:2018

Predajna oprema za emitovanje amplitudski modulisanog (AM) audio-signala u radiodifuznoj službi - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 017 V2.1.1:2017

115.

SRPS EN 302 018 V2.1.1:2018

Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radiodifuznoj službi - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 302 018-2 V1.2.1:2012

31.12.2018.

EN 302 018 V2.1.1:2017

116.

SRPS EN 302 018-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radiodifuznoj službi - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE

 

 

EN 302 018-2 V1.2.1:2006

117.

SRPS EN 302 054 V2.2.1:2021

Meteorološka pomagala (Met Aids) - Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz, sa nivoima snage do 200 mW - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

 

 

EN 302 054 V2.2.1:2018

118.

SRPS EN 302 064-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Bežične video-veze (WVL) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 064-2 V1.1.1:2004

119.

SRPS EN 302 065-1 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene

 

 

EN 302 065-1 V2.1.1:2016

120.

SRPS EN 302 065-2 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije

 

 

EN 302 065-2 V2.1.1:2016

121.

SRPS EN 302 065-3 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za primene u kopnenom saobraćaju*
*Ovaj standard ne sadrži tehničke specifikacije za tehniku "trigger-before transmit", stoga usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku o usaglašenosti sa bitnom zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi koji se odnosi na tehniku "trigger-before transmit".

 

 

EN 302 065-3 V2.1.1:2016

122.

SRPS EN 302 065-4 V1.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 4: Uređaji za detekciju materijala koji koriste UWB tehnologiju ispod 10,6 GHz

 

 

EN 302 065-4 V1.1.1:2016

123.

SRPS EN 302 066 V2.2.1:2021

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Uređaji za primenu radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje:
- u devetom stavu tačke 6.2.5 ovog standarda, rečenica "Za merenja emisija, može takođe da se koristi kombinacija bikoničnih i log-periodičnih dipol antena za ceo opseg od 30 MHZ do 1000 MHz";
- deseti stav tačke 6.2.5 ovog standarda;ili
- jedanaesti stav tačke 6.2.5 ovog standarda.

 

 

EN 302 066 V2.2.1:2020

124.

SRPS EN 302 066-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Sistemi za primene radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) sa vizuelnim prikazom - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 066-2 V1.2.1:2008

125.

SRPS EN 302 077 V2.3.1:2022

Oprema za emitovanje digitalnog audio-signala u radiodifuznoj službi (DAB) - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 077-2 V1.1.1:2012

4.4.2025.

EN 302 077 V2.3.1:2022

126.

SRPS EN 302 077-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog audio-signala u radiodifuznoj službi (T-DAB) - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE

 

 

EN 302 077-2 V1.1.1:2005

127.

SRPS EN 302 186 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 186 V2.1.1:2016

128.

SRPS EN 302 194-2 V1.1.2:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 194-2 V1.1.2:2007

129.

SRPS EN 302 195 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i pribor (ULP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 195 V2.1.1:2016

130.

SRPS EN 302 208 V3.1.1:2017

Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 208 V3.1.1:2016

131.

SRPS EN 302 208 V3.3.1:2021

Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Za potrebe dokazivanja pretpostavke usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi, umesto granične radio-frekvencije 692 MHz u tabeli 2. ovog standarda, koristi se granična radio-frekvencija 694 MHz.

SRPS EN 302 208 V3.1.1:2017

20.1.2023.

EN 302 208 V3.3.1:2020

132.

SRPS EN 302 217-2 V3.1.1:2018

Fiksni radio-sistemi - Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke - Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 302 217-2-2 V2.2.1

31.12.2018.

EN 302 217-2 V3.1.1:2017

133.

SRPS EN 302 217-2 V3.2.2:2021

Fiksni radio-sistemi - Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema prenosa od tačke do tačke - Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje napomena 2 tačke 4.3.2 ovog standarda.
Za radio-opremu obuhvaćenu tačkama H.3.4, I.3.4 ili J.3.4 ovog standarda, usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u slučaju da za dokazivanje usaglašenosti sa tačkom H.3.4, I.3.4 ili J.3.4 ovog standarda nisu sprovedene odgovarajuće metode ispitivanja.

SRPS EN 302 217-2 V3.1.1:2018

27.4.2022.

EN 302 217-2 V3.2.2:2020

134.

SRPS EN 302 217-2 V3.3.1:2022

Fiksni radio-sistemi - Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke - Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 217-2 V3.2.2:2021

29.9.2023.

EN 302 217-2 V3.3.1:2021

135.

SRPS EN 302 217-2-2 V2.2.1:2015

Fiksni radio-sistemi - Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke - Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard obezbeđuje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevima Direktive 2014/53/EU ako se primenjuju i parametri prijema iz tačke(aka) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4.

 

 

EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014

136.

SRPS EN 302 245 V2.2.1:2022

Oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM - Digital Radio Mondiale) u radiodifuznoj službi - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 245-2 V1.1.1:2012

4.4.2025.

EN 302 245 V2.2.1:2022

137.

SRPS EN 302 245-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM - Digital Radio Mondiale) u radiodifuznoj službi - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE

 

 

EN 302 245-2 V1.1.1:2005

138.

SRPS EN 302 248 V2.1.1:2017

Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne pripadaju plovilima po SOLAS konvenciji - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 248 V2.1.1:2016

139.

SRPS EN 302 264-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa - Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) - Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 77 GHz do 81 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 264-2 V1.1.1:2009

140.

SRPS EN 302 288-2 V1.6.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa - Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) - Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 288-2 V1.6.1:2012

141.

SRPS EN 302 296 V2.2.1:2021

Digitalni terestrički TV predajnici - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz član 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se u okviru postavke za ispitivanje utvrđenoj u tački 5.4.2.5 ovog standarda, koristi uređaj za sprezanje.

SRPS EN 302 296-2 V1.2.1:2012

29.9.2023.

EN 302 296 V2.2.1:2021

142.

SRPS EN 302 296-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog televizijskog signala (DVB-T) u radiodifuznoj službi - Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE

 

 

EN 302 296-2 V1.2.1:2011

143.

SRPS EN 302 326-2 V1.2.2:2012

Fiksni radio-sistemi - Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE za radio-opremu za digitalni prenos između više tačaka

 

 

EN 302 326-2 V1.2.2:2007

144.

SRPS EN 302 340 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 340 V2.1.1:2016

145.

SRPS EN 302 372 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Oprema radara za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koja radi u frekvencijskim opsezima od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 372 V2.1.1:2016

146.

SRPS EN 302 448 V2.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 448 V2.1.1:2016

147.

SRPS EN 302 454 V2.2.1:2021

Meteorološka pomagala (Met Aids) - Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

 

 

EN 302 454 V2.2.1:2018

148.

SRPS EN 302 480 V2.1.2:2017

Sistemi za mobilnu komunikaciju na letelicama (MCOBA) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 480 V2.1.2:2017

149.

SRPS EN 302 480 V2.2.1:2022

Sistemi mobilnih komunikacija na letelici (MCOBA) - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 480 V2.1.2:2017

29.9.2023.

EN 302 480 V2.2.1:2021

150.

SRPS EN 302 502 V2.1.1:2017

Sistemi bežičnog pristupa (WAS) - Fiksni širokopojasni sistemi za prenos podataka, koji rade u frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 502 V2.1.1:2017

151.

SRPS EN 302 510-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne medicinske membranske implante veoma male snage i pribor - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 510-2 V1.1.1:2007

152.

SRPS EN 302 536-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 315 kHz do 600 kHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 536-2 V1.1.1:2007

153.

SRPS EN 302 537 V2.1.1:2017

Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 537 V2.1.1:2016

154.

SRPS EN 302 561 V2.1.1:2016

Kopnena mobilna služba - Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 561 V2.1.1:2016

155.

SRPS EN 302 567 V1.2.1:2012

Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) - Višegigabitski WAS/RLAN sistemi koji rade u frekvencijskom opsegu od 60 GHz - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 567 V1.2.1:2012

156.

SRPS EN 302 567 V2.2.1:2021

Višegigabitska radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 60 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 567 V1.2.1:2012

29.9.2023.

EN 302 567 V2.2.1:2021

157.

SRPS EN 302 571 V2.1.1:2017

Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Radiokomunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 571 V2.1.1:2017

158.

SRPS EN 302 574-1 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme

 

 

EN 302 574-1 V2.1.2:2016

159.

SRPS EN 302 574-2 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme

 

 

EN 302 574-2 V2.1.2:2016

160.

SRPS EN 302 574-3 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme

 

 

EN 302 574-3 V2.1.1:2016

161.

SRPS EN 302 608 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema za "Eurobalise" železničke sisteme - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 608 V1.1.1:2008

162.

SRPS EN 302 609 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema za "Euroloop" železničke sisteme - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 609 V2.1.1:2016

163.

SRPS EN 302 609 V2.2.1:2021

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema za "Euroloop" komunikacione sisteme - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Za potrebe dokazivanja pretpostavke usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi:
- u drugom redu tabele 3 ovog standarda, umesto granične radio-frekvencije "29 090 MHz" koristi se granična radio-frekvencija "27 090 MHz";
- u trećem redu tabele 3 ovog standard, umesto granične radio-frekvencije "29 100 MHz", koristi se granična radio-frekvencija "27 100 MHz".

SRPS EN 302 609 V2.1.1:2017

20.1.2023.

EN 302 609 V2.2.1:2020

164.

SRPS EN 302 617 V2.3.1:2021

UHF radio-predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu, koji koriste amplitudsku modulaciju - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 302 617-2 V2.1.1:2016

31.3.2019.

EN 302 617 V2.3.1:2018

165.

SRPS EN 302 617-2 V2.1.1:2016

UHF radio-predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu, koji koriste amplitudsku modulaciju - Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 617-2 V2.1.1:2015

166.

SRPS EN 302 686 V1.1.1:2012

Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Oprema za radio-komunikacije koja radi u frekvencijskom opsegu od 63 GHz do 64 GHz - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 686 V1.1.1:2011

167.

SRPS EN 302 729 V2.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 729 V2.1.1:2016

168.

SRPS EN 302 752 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Aktivni pojačavači radarskog odraza - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 752 V1.1.1:2009

169.

SRPS EN 302 858-2 V1.3.1:2014

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) - Automobilska radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili 24,50 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 302 858-2 V1.3.1:2013

170.

SRPS EN 302 885 V2.1.1:2016

Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 885 V2.1.1:2016

171.

SRPS EN 302 885 V2.2.2:2017

Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 302 885 V2.1.1:2016

31.12.2018.

EN 302 885 V2.2.2:2017

172.

SRPS EN 302 885 V2.2.3:2018

Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU

SRPS EN 302 885 V2.2.2:2017

31.1.2019.

EN 302 885 V2.2.3:2017

173.

SRPS EN 302 961 V2.1.2:2017

Pomorski radio-farovi za personalno navođenje, namenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz, isključivo za potrebe traženja i spasavanja - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 961 V2.1.2:2016

174.

SRPS EN 302 977 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za zemaljske stanice montirane na vozilima (VMES), koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 302 977 V2.1.1:2016

175.

SRPS EN 303 039 V2.1.2:2017

Kopnena mobilna služba - Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR službu - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 039 V2.1.2:2016

176.

SRPS EN 303 084 V2.1.1:2017

Sistem na zemlji za podešavanje i korekciju (GBAS) radiodifuznog emitovanja podataka zemlja-vazduh u VHF opsegu (VDB) - Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 084 V2.1.1:2016

177.

SRPS EN 303 098 V2.1.1:2016

Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 098 V2.1.1:2016

178.

SRPS EN 303 098 V2.2.1:2020

Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 098 V2.1.1:2016

6.2.2021.

EN 303 098 V2.2.1:2019

179.

SRPS EN 303 132 V1.1.1:2017

Pomorski VHF farovi male snage za personalno lociranje koji koriste digitalno selektivno pozivanje (DSC) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 132 V1.1.1:2017

180.

SRPS EN 303 132 V2.1.1:2022

Pomorski VHF farovi male snage za personalno lociranje koji koriste digitalno selektivno pozivanje (DSC), klasa M - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru i za funkcije hitnih službi

SRPS EN 303 132 V1.1.1:2017

4.4.2025.

EN 303 132 V2.1.1:2022

181.

SRPS EN 303 135 V2.1.1:2017

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Nadzor obale, servisi koji se odnose na saobraćaj plovila i lučki radari (CS/VTS/HR) - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 135 V2.1.1:2016

182.

SRPS EN 303 203 V2.1.1:2016

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Medicinski mrežni sistemi koji se koriste u predelu tela (MBANS) i rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 203 V2.1.1:2015

183.

SRPS EN 303 204 V2.1.2:2017

Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 204 V2.1.2:2016

184.

SRPS EN 303 204 V3.1.1:2021

Fiksni uređaji kratkog dometa (SRD) u mrežama za prenos podataka - Radio-oprema za upotrebu u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW e.r.p. - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 204 V2.1.2:2017

20.1.2023.

EN 303 204 V3.1.1:2021

185.

SRPS EN 303 213-5-1 V1.1.1:2021

Napredni sistem za navođenje i kontrolu kretanja po površini aerodroma (A-SMGCS) - Deo 5-1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru za opremu za multilateraciju (MLAT) - Prijemnici i ispitivači

 

 

EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020

186.

SRPS EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022

Napredni sistem za navođenje i kontrolu kretanja po površini aerodroma (A-SMGCS) - Deo 5-2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru za opremu za multilateraciju (MLAT) - Referentni i predajnici na vozilu

 

 

EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022

187.

SRPS EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016

Unapređeni sistem za navođenje i upravljanje kretanjem po površini aerodroma (A-SMGCS) - Deo 6-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za radarske senzore kretanja po površini aerodroma - Senzori X-opsega koji koriste impulsne signale predajne snage do 100 kW

 

 

EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016

188.

SRPS EN 303 213-6-1 V3.1.1:2021

Napredni sistem za navođenje i kontrolu kretanja po površini aerodroma (A-SMGCS) - Deo 6-1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru za postavljene radarske senzore površinskog kretanja - Senzori X-opsega prenosne snage do 100 kW koji koriste impulsne signale*
*Tačka 4.2.1.5 ovog standarda ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi za opremu koja ne kombinuje WR112/R84 talasovodni prelaz i WR90/R100 talasovod, kao u napomeni 1 odeljka 1 ovog standarda. Talasovod mora da ima neometan put prenosa, bez prekida (neporemećen/čist) i minimalnu dužinau 20 puta veću od granične talasne dužine talasovoda u tome režimu rada.

SRPS EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016

27.10.2021.

EN 303 213-6-1 V3.1.1:2019

189.

SRPS EN 303 258 V1.1.1:2021

Bežična industrijska automatizacija - Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 5,725 GHz do 5,875 GHz sa nivoima snage do 400 mW - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u slučaju da nisu sprovedne odgovarajuće metode ispitivanja kojima se dokazuje usaglašenosti sa tačkama 4.2.8.2, 4.2.9.3 i 4.2.10.3 ovog standarda.

 

 

EN 303 258 V1.1.1:2020

190.

SRPS EN 303 276 V1.1.1:2018

Pomorska širokopjasna radio-veza koja radi unutar frekvencijskih opsega od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/ili od 5 880 MHz do 5 900 MHz za brodove i ofšor instalacije angažovane u koordinacionim aktivnostima - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 276 V1.1.1:2017

191.

SRPS EN 303 276 V1.2.1:2021

Pomorska širokopojasna radio-veza koja radi unutar frekvencijskih opsega od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/ili od 5 880 MHz do 5 900 MHz za brodove i ofšor instalacije angažovane u koordinacionim aktivnostima - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 276 V1.1.1:2018

20.1.2023.

EN 303 276 V1.2.1:2021

192.

SRPS EN 303 340 V1.1.2:2017

Radiodifuzni prijemnici za terestričku digitalnu televiziju - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 340 V1.1.2:2016

193.

SRPS EN 303 345-2 V1.1.1:2021

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 2: Radiodifuzna služba za prenos AM zvuka - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija prijemnika.

 

 

EN 303 345-2 V1.1.1:2020

194.

SRPS EN 303 345-2 V1.2.1:2022

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 2: Radiodifuzna služba za prenos AM zvuka - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavka usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija ako se u primeni tačke 4.4.3 ovog standarda, za merenje nivoa sporednih emisija, sprovode diskreciona ispitivanja ili se ispitivanja ne sprovode.

SRPS EN 303 345-2 V1.1.1:2021

10.5.2024.

EN 303 345-2 V1.2.1:2021

195.

SRPS EN 303 345-3 V1.1.1:2021

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 3: Radiodifuzna služba za prenos FM zvuka - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
* Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija ako se u primeni tačke 4.4.3 ovog standarda, za merenje nivoa sporednih emisija, sprovode diskreciona ispitivanja ili se ispitivanja ne sprovode.

 

 

EN 303 345-3 V1.1.1:2021

196.

SRPS EN 303 345-4 V1.1.1:2021

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 4: DAB radiodifuzna služba - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija ako se u primeni tačke 4.4.3 ovog standarda, za merenje nivoa sporednih emisija, sprovode diskreciona ispitivanja ili se ispitivanja ne sprovode.

 

 

EN 303 345-4 V1.1.1:2021

197.

SRPS EN 303 345-5 V1.1.1:2021

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 5: Radiodifuzna služba za prenos DRM zvuka - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija prijemnika.

 

 

EN 303 345-5 V1.1.1:2020

198.

SRPS EN 303 345-5 V1.2.1:2022

Prijemnici za radiodifuzni prenos zvuka - Deo 5: Radiodifuzna služba za prenos DRM zvuka - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi u pogledu sporednih emisija ako se u primeni tačke 4.4.3 ovog standarda, za merenje nivoa sporednih emisija, sprovode diskreciona ispitivanja ili se ispitivanja ne sprovode.

SRPS EN 303 345-5 V1.1.1:2021

10.5.2024.

EN 303 345-5 V1.2.1:2021

199.

SRPS EN 303 347-1 V2.1.1:2021

Meteorološki radari - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 1: Meteorološki radarski senzor koji radi u frekvencijskom opsegu od 2 700 MHz do 2 900 MHz (S-opseg)

 

 

EN 303 347-1 V2.1.1:2021

200.

SRPS EN 303 347-2 V2.1.1:2021

Meteorološki radari - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 2: Meteorološki radarski senzor koji radi u frekvencijskom opsegu od 5 250 MHz do 5 850 MHz (C-opseg)

 

 

EN 303 347-2 V2.1.1:2021

201.

SRPS EN 303 347-3 V2.1.1:2021

Meteorološki radari - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 3: Meteorološki radarski senzor koji radi u frekvencijskom opsegu od 9 300 MHz do 9 500 MHz (X-opseg)

 

 

EN 303 347-3 V2.1.1:2021

202.

SRPS EN 303 348 V1.2.1:2021

Audiofrekvencijski sistemi sa induktivnom petljom jačine struje do 45 A u frekvencijskom opsegu od 10 Hz do 9 kHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

 

 

EN 303 348 V1.2.1:2021

203.

SRPS EN 303 354 V1.1.1:2017

Pojačavači i aktivne antene za prijem TV radiodifuznim putem u domaćinstvima - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 354 V1.1.1:2017

204.

SRPS EN 303 363-1 V1.1.1:2022

Nadzorni radarski senzori kontrole letenja - Sekundarni nadzorni radar (SSR) - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 1: SSR ispitivač

 

 

EN 303 363-1 V1.1.1:2022

205.

SRPS EN 303 364-2 V1.1.1:2021

Primarni nadzorni radar (PSR) - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 2: Upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATC) PSR senzorima koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 700 MHz do 3 100 MHz (S-opseg)*
*Tačke 4.2.1.4 i 5.3.1.5 ovog standarda ne daju pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi za opremu za koja se ne koristi WR284/WG10/R32 talasovode za prenos snage između predajnika i antene.

 

 

EN 303 364-2 V1.1.1:2021

206.

SRPS EN 303 364-3 V1.1.1:2021

Primarni nadzorni radar (PSR); Harmonizovani standard za pristup radio-spektru - Deo 3: PSR senzori kontrole vazdušnog saobraćaja (ATC) koji rade u frekvencijskom opsegu od 8 500 MHz do 10 000 MHz (X opseg) *
*Tačka 4.2.1.4 ovog standarda ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi za opremu koja ne kombinuje WR112/R84 talasovodni prelaz i WR90/R100 talasovod, kao u napomeni 1 odeljka 1 ovog standarda. Talasovod mora da ima neometan put prenosa, bez prekida (neporemećen/čist) i minimalnu dužina u 20 puta veću od granične talasne dužine talasovoda u tome režimu rada.

 

 

EN 303 364-3 V1.1.1:2019

207.

SRPS EN 303 372-1 V1.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Satelitska oprema za širokopojasni prijem - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU - Deo 1: Spoljašnja jedinica za prijem u frekvencijskom opsegu od 10,7 GHz do 12,75 GHz

 

 

EN 303 372-1 V1.1.1:2016

208.

SRPS EN 303 372-1 V1.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Satelitska oprema za radiodifuzni prijem - Deo 1: Spoljašnja jedinica za prijem u frekvencijskom opsegu od 10,7 GHz do 12,75 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje sledeća rečenica iz tački 4.3.5 ovog standarda: "Ovaj zahtev se ne primenjuje u slučaju da je jedinica za spoljnu montažu (ODU) projektovana za specifičnu satelitsku mrežu koja omogućava korišćenje obe polarizacije".

SRPS EN 303 372-1 V1.1.1:2017

10.5.2024.

EN 303 372-1 V1.2.1:2021

209.

SRPS EN 303 372-2 V1.1.1:2016

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 372-2 V1.1.1:2016

210.

SRPS EN 303 372-2 V1.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Satelitska oprema za radiodifuzni prijem - Deo 2: Unutrašnja jedinica - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 372-2 V1.1.1:2016

10.5.2024.

EN 303 372-2 V1.2.1:2021

211.

SRPS EN 303 402 V2.1.2:2018

Pomorski mobilni predajnici i prijemnici za korišćenje u MF i HF frekvencijskim opsezima - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 402 V2.1.2:2017

212.

SRPS EN 303 406 V1.1.1:2017

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Oprema za socijalne alarme koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 406 V1.1.1:2017

213.

SRPS EN 303 413 V1.1.1:2018

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Prijemnici globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) - Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od 1 559 MHz do 1 610 MHz - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 413 V1.1.1:2017

214.

SRPS EN 303 413 V1.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Prijemnici globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) - Radio-oprema koja radi u frekvencijskim opsezima od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od 1 559 MHz do 1 610 MHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 413 V1.1.1:2018

10.5.2024.

EN 303 413 V1.2.1:2021

215.

SRPS EN 303 520 V1.1.1:2019

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Bežični medicinski uređaji veoma male snage (ULP) za kapsularnu endoskopiju koji rade u frekvencijskom opsegu od 430 MHz do 440 MHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

 

 

EN 303 520 V1.1.1:2018

216.

SRPS EN 303 520 V1.2.1:2020

Uređaji kratkog dometa (SRD) - Bežični medicinski uređaji veoma male snage (ULP) za kapsularnu endoskopiju koji rade u frekvencijskom opsegu od 430 MHz do 440 MHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-oprem ako se primenjuje:
- rečenica u tački B.1 Priloga B: "Proizvođač i laboratorija za ispitivanje mogu da dogovore primenu odgovarajuće alternative simulatoru ljudskog torza, koja se tada u potpunosti opisuje u izveštaju o ispitivanju"; ili
- rečenica u tački C.1 Priloga C: "Alternativno, proizvođač i laboratorija za ispitivanje mogu da dogovore korišćenje poluanehorične sobe, čija se postavka tada u potpunosti opisuje u izveštaj o ispitivanju".
Temperatura navedena u tački B.2 Priloga B odražava predviđenu namenu.

SRPS EN 303 520 V1.1.1:2019

6.8.2021.

EN 303 520 V1.2.1:2019

217.

SRPS EN 303 609 V12.5.1:2016

Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) - GSM repetitori - Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 609 V12.5.1:2016

218.

SRPS EN 303 758 V1.1.1:2021

TETRA radio-oprema koja koristi modulaciju promenljive envelope i koja radi u kanalu širine opsega od 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

 

 

EN 303 758 V1.1.1:2021

219.

SRPS EN 303 978 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 978 V2.1.2:2016

220.

SRPS EN 303 979 V2.1.2:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

 

 

EN 303 979 V2.1.2:2016

221.

SRPS EN 303 980 V1.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Fiksne i pokretne zemaljske stanice koje komuniciraju sa satelitskim sistemima koji nisu geostacionarni (NEST) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavka usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje druga rečenica u tački 6.1.1 ovog standarda.

 

 

EN 303 980 V1.2.1:2021

222.

SRPS EN 303 980 V1.3.1:2022

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Fiksne i pokretne zemaljske stanice koje komuniciraju sa negeostacionarnim satelitskim sistemima (NEST) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 980 V1.2.1:2021

4.4.2025.

EN 303 980 V1.3.1:2022

223.

SRPS EN 303 981 V1.2.1:2021

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Fiksne i pokretne širokopojasne zemaljske stanice koje komuniciraju sa satelitskim sistemima koji nisu u geostacionarnoj orbiti (WBES) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru*
*Usaglašenost sa ovim standardom ne daje pretpostavka usaglašenosti sa bitnim zahtevom iz člana 4. stav 2. Pravilnika o radio-opremi ako se primenjuje druga rečenica u tački 6.1.1 ovog standarda.

 

 

EN 303 981 V1.2.1:2021

224.

SRPS EN 303 981 V1.3.1:2022

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) - Fiksne i pokretne širokopojasne zemaljske stanice koje komuniciraju sa negeostacionarnim satelitskim sistemima (WBES) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizovani standard za pristup radio-spektru

SRPS EN 303 981 V1.2.1:2021

4.4.2025.

EN 303 981 V1.3.1:2022

225.

SRPS EN 305 550-2 V1.2.1:2015

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) - Uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 40 GHz do 246 GHz - Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE*
*Ovaj standard ne obuhvata zahteve koji se odnose na parametre performansi prijemnika i ne daje pretpostavku o usaglašenosti u pogledu tih parametara.

 

 

EN 305 550-2 V1.2.1:2014

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti radio-opreme i telekomunikacione terminalne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 76/14).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".