Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA

("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti mašina:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda

Datum do kada
primena
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda
obezbeđuje
pretpostavku
o usaglašenosti
sa zahtevima
iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog
harmonizovanog
evropskog standarda

Standard tipa - A. Ovim standardom su definisani osnovni pojmovi, terminologija i principi projektovanja koji se primenjuju na sve vrste mašina. Primenom ovog standarda daje se bitan okvir za pravilnu primenu Pravilnika o bezbednosti mašina, ali sama njegova primena nije dovoljna da se obezbedi usaglašenost mašine, odnosno ne daje potpunu pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o bezbednosti mašina.

1.

SRPS EN ISO 12100:2014

Bezbednost mašina - Opšti principi za projektovanje
- Ocena rizika i smanjenje rizika

 

 

EN ISO 12100:2010

Standardi tipa - B. Ovim standardima su definisani posebni zahtevi za bezbednost koji se mogu primenjivati na više vrsta mašina. Primenom ovih standarda stvara se pretpostavka o usaglašenosti s bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o bezbednosti mašina koji su tim standardima obuhvaćeni i to u slučajevima kada je standardom tipa - C ili procenom rizika koju je sproveo proizvođač, dokazano da je zahteve za bezbednost navedene u standardu tipa - B dovoljno primeniti pri ocenjivanju usaglašenosti za takvu vrstu mašine. Za bezbednosne komponente na koje se primenjuju standardi tipa - B i koje se samostalno stavljaju na tržište stvara se pretpostavka da ispunjavaju zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji su obuhvaćeni ovim standardima.

2.

SRPS EN 349:2009

Bezbednost mašina - Minimalna rastojanja za sprečavanje prignječenja delova tela

 

 

EN 349:1993 + A1:2008

3.

SRPS EN 547-1:2009

Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 1: Osnove za utvrđivanje mera otvora za ulaz čoveka celim telom u mašinu

 

 

EN 547-1:1996 + A1:2008

4.

SRPS EN 547-2:2009

Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 2: Osnove za određivanje mera prilaznih otvora

 

 

EN 547-2:1996 + A1:2008

5.

SRPS EN 547-3:2009

Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 3: Antropometrijski podaci

 

 

EN 547-3:1996 + A1:2008

6.

SRPS EN 574:2009

Bezbednost mašina - Uređaji za dvoručno upravljanje - Funkcionalni aspekti i načela za konstruisanje

 

 

EN 574:1996 + A1:2008

7.

SRPS EN 614-1:2010

Bezbednost mašina - Ergonomski principi pri projektovanju - Deo 1: Terminologija i opšti principi

 

 

EN 614-1:2006 + A1:2009

8.

SRPS EN 614-2:2010

Bezbednost mašina - Ergonomski principi pri projektovanju - Deo 2: Interakcije između projektovanja mašina i radnih zadataka

 

 

EN 614-2:2000 + A1:2008

9.

SRPS EN 842:2010

Bezbednost mašina - Vizuelni signali za opasnost - Osnovni zahtevi, projektovanje i ispitivanje

 

 

EN 842:1996 + A1:2008

10.

SRPS EN 894-1:2009

Bezbednost mašina - Ergonomski zahtevi za projektovanje displeja i upravljačkih aktuatora - Deo 1: Opšti principi međudejstva čoveka sa displejima i upravljačkim aktuatorima

 

 

EN 894-1:1997 + A1:2008

11.

SRPS EN 894-2:2009

Bezbednost mašina - Ergonomski zahtevi za projektovanje displeja i upravljačkih aktuatora - Deo 2: Displeji

 

 

EN 894-2:1997 + A1:2008

12.

SRPS EN 894-3:2009

Bezbednost mašina - Ergonomski zahtevi za projektovanje displeja i upravljačkih aktuatora - Deo 3: Upravljački aktuatori

 

 

EN 894-3:2000 + A1:2008

13.

SRPS EN 894-4:2011

Bezbednost mašina - Ergonomski zahtevi za projektovanje displeja i upravljačkih aktuatora - Deo 4: Mesto i raspored displeja i upravljačkih aktuatora

 

 

EN 894-4:2010

14.

SRPS EN 981:2010

Bezbednost mašina - Sistem zvučnih, vizuelnih i informacionih signala za opasnost

 

 

EN 981:1996 + A1:2008

15.

SRPS EN 1005-1:2009

Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 1: Termini i definicije

 

 

EN 1005-1:2001 + A1:2008

16.

SRPS EN 1005-2:2010

Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 2: Rukovanje mašinama i sastavnim delovima mašina

 

 

EN 1005-2:2003 + A1:2008

17.

SRPS EN 1005-3:2009

Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 3: Preporučene granice sile za rukovanje mašinama

 

 

EN 1005-3:2002 + A1:2008

18.

SRPS EN 1005-4:2010

Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 4: Vrednovanje položaja rada i kretanja u odnosu na mašine

 

 

EN 1005-4:2005 + A1:2008

19.

SRPS EN 1032:2010

Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina da bi se utvrdila vrednost emisije vibracija

 

 

EN 1032:2003 + A1:2008

20.

SRPS EN 1037:2013

Bezbednost mašina - Sprečavanje neočekivanog pokretanja

 

 19.9.2020.

EN 1037:1995 + A1:2008

21.

SRPS EN 1093-1:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 1: Izbor metoda ispitivanja

 

 

EN 1093-1:2008

22.

SRPS EN 1093-2:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 2: Gasna metoda praćenja za merenje veličine emisije datog zagađivača

 

 

EN 1093-2:2006 + A1:2008

23.

SRPS EN 1093-3:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 3: Merenje veličine emisije datog zagađivača metodom ispitnog stola

 

 

EN 1093-3:2006 + A1:2008

24.

SRPS EN 1093-4:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 4: Efikasnost apsorpcije izduvnog sistema - Metoda praćenja

 

 

EN 1093-4:1996 + A1:2008

25.

SRPS EN 1093-6:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 6: Efikasnost odvajanja po masi, otvorene izduvne cevi

 

 

EN 1093-6:1998 + A1:2008

26.

SRPS EN 1093-7:2009

Bezbednost mašina - Ocenjivanje emisije opasnih materija koje se prenose vazduhom - Deo 7: Masena efikasnost odvajanja na izlazu cevovoda

 

 

EN 1093-7:1998 + A1:2008

27.

SRPS EN 1093-8:2009

Bezbednost mašina - Ocenjivanje emisije opasnih materija koje se prenose vazduhom - Deo 8: Parametri koncentracije zagađivača, metoda ispitnog stola

 

 

EN 1093-8:1998 + A1:2008

28.

SRPS EN 1093-9:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 9: Parametri koncentracije zagađivača prema metodi ispitne sobe

 

 

EN 1093-9:1998 + A1:2008

29.

SRPS EN 1093-11:2010

Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 11: Indeks dekontaminacije

 

 

EN 1093-11:2001 + A1:2008

30.

SRPS EN 1127-1:2012

Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 1: Osnovna načela i metodologija

 

 

EN 1127-1:2011

31.

SRPS EN 1127-2:2019

Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

 

 

EN 1127-2:2014

32.

SRPS EN 1299:2010

Mehaničke vibracije i udari - Izolacija mašina protiv vibracija - Informacija o primeni porekla izolacije

 

 

EN 1299:1997 + A1:2008

33.

SRPS EN 1837:2011

Bezbednost mašina - Integrisano osvetljenje mašina

 

 

EN 1837:1999 + A1:2009

34.

SRPS EN ISO 3741:2010

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage i nivoa zvučne energije izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Precizna metoda za reverberacione ispitne komore

 

 

EN ISO 3741:2010

35.

SRPS EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage i nivoa zvučne energije izvora buke - Inženjerske metode za male pokretne izvore u reverberacionom polju - Deo 1: Uporedna metoda za ispitne prostorije krutih zidova

 

 

EN ISO 3743-1:2010

36.

SRPS EN ISO 3743-2:2010

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Inženjerske metode za male pokretne izvore u reverberacionom polju - Deo 2: Metoda za specijalne reverberacione ispitne komore

 

 

EN ISO 3743-2:2009

37.

SRPS EN ISO 3744:2011

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Inženjerska metoda u približno slobodnom polju iznad refleksione ravni

 

 

EN ISO 3744:2010

38.

SRPS EN ISO 3745:2012
SRPS EN ISO 3745-:2012/A1:2017

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage i zvučne energije izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Precizne metode za anehoične i poluanehoične prostorije

 

 

EN ISO 3745:2012
EN ISO 3745:2012/A1:2017

39.

SRPS EN ISO 3746:2011

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Informativna metoda korišćenjem merne površine koja iznad refleksione ravni obuhvata izvor

 

 

EN ISO 3746:2010

40.

SRPS EN ISO 3747:2011

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage i nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu zvučnog pritiska - Inženjerska/informativna metoda na licu mesta u promenljivom okruženju

 

 

EN ISO 3747:2010

41.

SRPS EN ISO 4413:2011

Hidraulični sistemi za prenos snage - Opšta pravila i zahtevi za bezbednost sistema i njihovih komponenata

 

 

EN ISO 4413:2010

42.

SRPS EN ISO 4414:2011

Pneumatski sistemi za prenos snage - Opšta pravila i zahtevi za bezbednost sistema i njihovih komponenata

 

 

EN ISO 4414:2010

43.

SRPS EN ISO 4871:2010

Akustika - Deklarisanje i verifikovanje vrednosti emisije buke mašina i opreme

 

 

EN ISO 4871:2009

44.

SRPS EN ISO 5136:2010

Akustika - Određivanje zvučne snage koju emituju ventilatori i drugi uređaji koji pokreću vazduh u kanalima - Metoda kanala

 

 

EN ISO 5136:2009

45.

SRPS EN ISO 7235:2010

Akustika - Postupci laboratorijskog merenja za prigušivače i izlazne jedinice ventilacionih kanala - Slabljenje nivoa zvučne snage, buka protoka i slabljenje ukupnog pritiska

 

 

EN ISO 7235:2009

46.

SRPS EN ISO 7731:2010

Ergonomija - Signali za opasnost za javne i radne oblasti - Zvučni signali za opasnost

 

 

EN ISO 7731:2008

47.

SRPS EN ISO 9614-1:2011

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu intenziteta zvuka - Deo 1: Merenje u diskretnim tačkama

 

 

EN ISO 9614-1:2009

48.

SRPS EN ISO 9614-3:2010

Akustika - Određivanje nivoa zvučne snage izvora buke na osnovu intenziteta zvuka - Deo 3: Precizna metoda za merenje skeniranjem

 

 

EN ISO 9614-3:2009

49.

SRPS EN ISO 10326-1:2017

Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi

 

 

EN ISO 10326-1:2016

50.

SRPS EN ISO 11161:2008
SRPS EN ISO 11161:2008/A1:2011

Bezbednost mašina - Integrisani sistem proizvodnje - Osnovni zahtevi

 

 

EN ISO 11161:2007
EN ISO 11161:2007/A1:2010

51.

SRPS EN ISO 11200:2015

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Smernice za korišćenje osnovnih standarda za određivanje nivoa zvučnog pritiska na radnom mestu i na drugim definisanim položajima

 

 19.9.2020.

EN ISO 11200:2014

52.

SRPS EN ISO 11201:2014

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Određivanje nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom mestu i na drugim definisanim položajima u približno slobodnom polju iznad refleksione ravni, sa neznatnim korekcijama okoline

 

 

EN ISO 11201:2010

53.

SRPS EN ISO 11202:2011

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Merenje nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom mestu i na drugim definisanim položajima primenom aproksimativnih korekcija životne sredine

 

 

EN ISO 11202:2010

54.

SRPS EN ISO 11203:2011

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Određivanje nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom mestu i drugim definisanim položajima na osnovu nivoa zvučne snage

 

 

EN ISO 11203:2009

55.

SRPS EN ISO 11204:2011

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Određivanje nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom mestu i drugim definisanim položajima primenom tačne korekciju za okolinu

 

 

EN ISO 11204:2010

56.

SRPS EN ISO 11205:2011

Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema - Inženjerska metoda za određivanje nivoa zvučnog pritiska emisije na samom radnom mestu i na drugim definisanim položajima na osnovu intenziteta zvuka

 

 

EN ISO 11205:2009

57.

SRPS EN ISO 11546-1:2011

Akustika - Određivanje karakteristika zvučne izolacije oklopa mašine - Deo 1: Merenje u laboratorijskim uslovima (za potrebe deklarisanja)

 

 

EN ISO 11546-1:2009

58.

SRPS EN ISO 11546-2:2011

Akustika - Određivanje karakteristika zvučne izolacije oklopa mašine - Deo 2: Merenja na licu mesta (za potrebe odobravanja i verifikacije)

 

 

EN ISO 11546-2:2009

59.

SRPS EN ISO 11688-1:2010

Akustika - Preporučena praksa za konstruisanje tih mašina i opreme - Deo 1: Planiranje

 

 

EN ISO 11688-1:2009

60.

SRPS EN ISO 11691:2011

Akustika - Određivanje slabljenja nivoa zvučne snage za prigušivače kanala bez protoka - Laboratorijska informativna metoda

 

 

EN ISO 11691:2009

61.

SRPS EN ISO 11957:2011

Akustika - Određivanje karakteristika zvučne izolacije kabina - Laboratorijska merenja i merenja na licu mesta

 

 

EN ISO 11957:2009

62.

SRPS EN 12198-1:2009

Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 1: Opšti principi

 

 

EN 12198-1:2000 + A1:2008

63.

SRPS EN 12198-2:2010

Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 2: Postupak merenja emisije radijacije

 

 

EN 12198-2:2002 + A1:2008

64.

SRPS EN 12198-3:2010

Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 3: Smanjenje zračenja prigušivanjem ili ekranskim pokrivanjem

 

 

EN 12198-3:2002 + A1:2008

65.

SRPS EN 12254:2010
SRPS EN 12254:2010/AC:2012

Zakloni na radnim mestima sa laserima - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje

 

 

EN 12254:2010
EN 12254:2010/AC:2011

66.

SRPS EN 12786:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za izradu tačaka standarda za bezbednost koje se odnose na vibracije

 

 

EN 12786:2013

67.

SRPS EN 13490:2010

Mehaničke vibracije - Vozila za unutrašnji transport - Laboratorijsko vrednovanje i specifikacija mehaničkih vibracija sedišta rukovaoca

 

 

EN 13490:2001 + A1:2008

68.

SRPS EN ISO 13732-1:2010

Ergonomija toplotne sredine - Metoda za ocenu odgovora čoveka na kontakt sa površinom - Deo 1: Vruće površine

 

 

EN ISO 13732-1:2008

69.

SRPS EN ISO 13732-3:2010

Ergonomija toplotne sredine - Metoda za ocenu odgovora čoveka na kontakt sa površinom - Deo 3: Hladne površine

 

 

EN ISO 13732-3:2008

70.

SRPS EN ISO 13753:2010

Mehaničke vibracije i udari - Vibracija ruke - Metoda za merenje prenošenja vibracije elastičnih materijala onda kada su opterećeni rukom

 

 

EN ISO 13753:2008

71.

SRPS EN ISO 13849-1:2017

Bezbednost mašina - Delovi sistema za upravljanje koji se odnose na bezbednost - Deo 1: Opšti principi za projektovanje

 

 

EN ISO 13849-1:2015

72.

SRPS EN ISO 13849-2:2013

Bezbednost mašina - Delovi sistema za upravljanje koji se odnose na bezbednost - Deo 2: Validacija

 

 

EN ISO 13849-2:2012

73.

SRPS EN ISO 13850:2017

Bezbednost mašina - Funkcija zaustavljanja u slučaju opasnosti - Principi za projektovanje

SRPS EN ISO 13850:2010

31.5.2016.

EN ISO 13850:2015

74.

SRPS EN ISO 13855:2012

Bezbednost mašina - Pozicioniranje zaštitnika uzimajući u obzir brzinu približavanja delova ljudskog tela

 

 

EN ISO 13855:2010

75.

SRPS EN ISO 13856-1:2014

Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osvetljivi na pritisak - Deo 1: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje podloga osetljivih na pritisak i podova osetljivih na pritisak

 

 

EN ISO 13856-1:2013

76.

SRPS EN ISO13856-2:2014

Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osvetljivi na pritisak - Deo 2: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje ivica osetljivih na pritisak i poluga osetljivih na pritisak

 

 

EN ISO 13856-2:2013

77.

SRPS EN ISO13856-3:2014

Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osvetljivi na pritisak - Deo 3: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje prepreka, ploča, žica i sličnih uređaja osetljivih na pritisak

 

 

EN ISO 13856-3:2013

78.

SRPS EN ISO 13857:2010

Bezbednost mašina - Bezbednosna rastojanja za sprečavanje dosezanja zona opasnosti gornjim i donjim ekstremitetima

 

 

EN ISO 13857:2008

79.

SRPS EN ISO 14118:2019

Bezbednost mašina - Sprečavanje neočekivanog pokretanja

 

 

EN ISO 14118:2018

80.

SRPS EN ISO 14119:2014

Bezbednost mašina - Uređaji za zabravljivanje zaštitnika - Principi za projektovanje i izbor

SRPS EN 1088:2010

30.4.2015.

EN ISO 14119:2013

81.

SRPS EN ISO 14120:2017

Bezbednost mašina - Zaštitnici - Opšti zahtevi za projektovanje i konstruisanje nepokretnih i pokretnih zaštitnika

SRPS EN 953:2014

31.5.2016.

EN ISO 14120:2015

82.

SRPS EN ISO 14122-1:2017

Bezbednost mašina - Trajna sredstva za prilaz mašini - Deo 1: Izbor nepokretnih sredstava i osnovni zahtevi za prilaz

 SRPS EN ISO 14122-1:2006

 31.12.2016.

EN ISO 14122-1:2016

83.

SRPS EN ISO 14122-2:2017

Bezbednost mašina - Trajna sredstva za prilaz mašini - Deo 2: Radne platforme i staze

 SRPS EN ISO 14122-2:2006

 31.12.2016.

EN ISO 14122-2:2016

84.

SRPS EN ISO 14122-3:2017

Bezbednost mašina - Trajna sredstva za prilaz mašini - Deo 3: Stepenice, lestve sa stepenicama i zaštitne ograde

 SRPS EN ISO 14122-3:2006

 31.12.2016.

EN ISO 14122-3:2016

85.

SRPS EN ISO 14122-4:2017

Bezbednost mašina - Trajna sredstva za prilaz mašini - Deo 4: Nepokretne lestve

 SRPS EN ISO 14122-4:2008

 31.12.2016.

EN ISO 14122-4:2016

86.

SRPS EN ISO 14123-1:2017

Bezbednost mašina - Smanjenje rizika po zdravlje nastalih usled opasnih materija koje emituje mašina - Deo 1: Principi i specifikacije za proizvođače mašina

SRPS EN 626-1:2014

31.5.2016.

EN ISO 14123-1:2015

87.

SRPS EN ISO 14123-2:2017

Bezbednost mašina - Smanjenje rizika po zdravlje nastalih usled opasnih materija koje emituje mašina - Deo 2: Metodologija za postupke verifikacije

SRPS EN 626-2:2014

30.6.2016.

EN ISO 14123-2:2015

88.

SRPS EN ISO 14159:2010

Bezbednost mašina - Higijenski zahtevi za projektovanje mašina

 

 

EN ISO 14159:2008

89.

SRPS EN ISO 14738:2011

Bezbednost mašina - Antropometrijski zahtevi za konstruisanje radnih mesta na mašinama

 

 

EN ISO 14738:2008

90.

SRPS EN ISO 15536-1:2010

Ergonomija - Kompjuterski modeli i šabloni ljudskog tela - Deo 1: Osnovni zahtevi

 

 

EN ISO 15536-1:2008

91.

SRPS EN 15967:2012

Određivanje maksimalnog pritiska eksplozije i maksimalne brzine porasta pritiska gasova i para

 

 

EN 15967:2011

92.

SRPS EN 16590-1:2014

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 1: Opšti principi za projektovanje i razvoj

 

 

EN 16590-1:2014

93.

SRPS EN 16590-2:2015

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 2: Faza koncepta

 

 

EN 16590-2:2014

94.

SRPS EN ISO 19353:2017

Bezbednost mašina - Prevencija požara i zaštita od požara

SRPS EN 13478:2009

 31.7.2016.

EN ISO 19353:2016

95.

SRPS EN ISO 20643:2010
EN ISO 20643:2008/A1:2013

Mehaničke vibracije - Ručne i ručno vođene mašine - Principi za ocenjivanje emisije vibracija

 

 

EN ISO 20643:2008
EN ISO 20643:2008/A1:2012

Standardi tipa - C. Ovim standardima se utvrđuju zahtevi za određenu vrstu mašina koje su slične po nameni i nivou opasnosti. Standardi tipa - C mogu da se pozivaju na standarde tipa - A ili tipa - B uz navođenje odgovarajućih delova tih standarda koji se moraju primeniti na određenu mašinu. U slučajevima kada su zahtevi za bezbednost mašine definisana standardom tipa - C i imaju širi opseg bezbednosti u odnosu na zahteve standarda tipa - A ili tipa - B u tom slučaju moraju se primeniti zahtevi standarda tipa - C. Kada proizvođači mašina u potpunosti ispune zahteve navedene u standardima tipa - C kojima su obuhvaćeni proizvodi iz njihovog delokruga rada, za takvu vrstu proizvoda se smatra da su usaglašeni sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o bezbednosti mašina.

96.

SRPS EN 81-3:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Deo 3: Električni i hidraulični liftovi sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudima

 

 

EN 81-3:2000 + A1:2008
EN 81-3:2000 + A1:2008/AC:2009

97.

SRPS EN 81-31:2011

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta - Deo 31: Teretni liftovi u kojima je moguć pristup

 

 

EN 81-31:2010

98.

SRPS EN 81-40:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 40: Stepenišni liftovi i koso podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću

 

 

EN 81-40:2008

99.

SRPS EN 81-41:2011

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 41: Vertikalno podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću

 

 

EN 81-41:2010

100.

SRPS EN 81-43:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 43: Liftovi namenjeni za dizalice

 

 

EN 81-43:2009

101.

SRPS EN 115-1:2017

Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Deo 1: Konstrukcija i ugradnja

SRPS EN 115-1:2010

31.1.2019.

EN 115-1:2017

102.

SRPS EN 201:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za injekciono presovanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 201:2009

103.

SRPS EN 267:2012

Automatski ventilatorski gorionici na tečna goriva

 

 

EN 267:2009 + A1:2011

104.

SRPS EN 280:2016

Mobilne podizne radne platforme - Projektni proračuni - Kriterijumi za stabilnost - Izrada - Bezbednost - Pregledi i ispitivanja

SRPS EN 280:2013

28.2.2017.

EN 280:2013 + A1:2015

105.

SRPS EN 289:2015

Mašine za plastične mase i gumu - Prese - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 289:2014

106.

SRPS EN 303-5:2016

Kotlovi za grejanje - Deo 5: Kotlovi za grejanje na čvrsta goriva, opsluživani ručno i automatski, nazivne snage do 300 kW - Terminologija, zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

 

 

EN 303-5:2012

107.

SRPS EN 378-2:2017

Sistemi za hlađenje i toplotne pumpe - Zahtevi za bezbednost i zaštitu životne sredine - Deo 2: Projektovanje, konstruisanje, ispitivanje, obeležavanje i dokumentacija

SRPS EN 378-2:2013

30.11.2017.

EN 378-2:2016

108.

SRPS EN 415-1:2017

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme

 

 

EN 415-1:2014

109.

SRPS EN 415-3:2011

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 3: Mašine za oblikovanje, punjenje i zatvaranje

 

 

EN 415-3:1999 + A1:2009

110.

SRPS EN 415-5:2011

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 5: Mašine za umotavanje

 

 

EN 415-5:2006 + A1:2009

111.

SRPS EN 415-6:2014

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 6: Mašine za umotavanje paleta

 

 

EN 415-6:2013

112.

SRPS EN 415-7:2009

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 7: Mašine za grupno i sekundarno pakovanje

 

 

EN 415-7:2006 + A1:2008

113.

SRPS EN 415-8:2009

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 8: Mašine za pakovanje pomoću trake

 

 

EN 415-8:2008

114.

SRPS EN 415-9:2011

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 9:Metode za merenje buke za mašine, linije i pripadajuću opremu za pakovanje, stepena tačnosti 2 i 3

 

 

EN 415-9:2009

115.

SRPS EN 415-10:2014

Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 10: Opšti zahtevi

 

 

EN 415-10:2014

116.

SRPS EN 422:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za oblikovanje duvanjem - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 422:2009

117.

SRPS EN 453:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice za testo - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 453:2011

 31.8.2015.

EN 453:2014

118.

SRPS EN 454:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Planetarne mešalice - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 454:2011

 31.8.2015.

EN 454:2014

119.

SRPS EN 474-1:2014
SRPS EN 474-1:2014/AC:2014
SRPS EN 474-1:2018

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 SRPS EN 474-1:2014

 19.9.2020.

EN 474-1:2006 + A5:2018

Napomena: Ovo izdanje ne obuhvata tačku 5.8.1. ovog standarda: Vidljivost - Vidno polje operatora, već samo u vezi sa zahtevima SRPS EN 474-5:2014 za hidraulične bagere, čija primena ne obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz tač. 1.2.2 i 3.2.1 Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 58/16).

120.

SRPS EN 474-2:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 2: Zahtevi za traktore-dozere

 

 

EN 474-2:2006 + A1:2008

121.

SRPS EN 474-3:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 3: Zahtevi za utovarivače

 

 

EN 474-3:2006 + A1:2009

122.

SRPS EN 474-4:2013

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 4: Zahtevi za kombinovanu radnu mašinu bager-utovarivač

 

 

EN 474-4:2006 + A2:2012

123.

SRPS EN 474-5:2014

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 5: Zahtevi za hidraulične bagere

 

 

EN 474-5:2006 + A3:2013

124.

SRPS EN 474-6:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 6: Zahtevi za dampere

 

 

EN 474-6:2006 + A1:2009

125.

SRPS EN 474-7:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 7: Zahtevi za skrepere

 

 

EN 474-7:2006 + A1:2009

126.

SRPS EN 474-8:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 8: Zahtevi za grejdere

 

 

EN 474-8:2006 + A1:2009

127.

SRPS EN 474-9:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 9: Zahtevi za cevopolagače

 

 

EN 474-9:2006 + A1:2009

128.

SRPS EN 474-10:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 10: Zahtevi za rovokopače

 

 

EN 474-10:2006 + A1:2009

129.

SRPS EN 474-11:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 11: Zahtevi za sanitarne kompaktore

 

 

EN 474-11:2006 + A1:2008

130.

SRPS EN 474-12:2010

Mašine za zemljane radove - Bezbednost - Deo 12: Zahtevi za bagere sa povlačnom kašikom

 

 

EN 474-12:2006 + A1:2008

131.

SRPS EN 500-1:2011

Mobilne mašine za izgradnju puteva - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 500-1:2006 + A1:2009

132.

SRPS EN 500-2:2011

Mobilne mašine za izgradnju puteva - Bezbednost - Deo 2: Posebni zahtevi za mašine za struganje asfalta

 

 

EN 500-2:2006 + A1:2008

133.

SRPS EN 500-3:2011

Mobilne mašine za izgradnju puteva - Bezbednost - Deo 3: Posebni zahtevi za mašine za stabilizaciju tla i mašine za recikliranje

 

 

EN 500-3:2006 + A1:2008

134.

SRPS EN 500-4:2011

Pokretne mašine za izgradnju puteva - Bezbednost - Deo 4: Posebni zahtevi za mašine za zbijanje

 SRPS EN 500-4:2011

 31.8.2011.

EN 500-4:2011

135.

SRPS EN 500-6:2009

Mobilne mašine za izgradnju puteva-Bezbednost - Deo 6: Posebni zahtevi za finišere

 

 

EN 500-6:2006 + A1:2008

136.

SRPS EN 528:2010

Regalne dizalice - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 528:2008

137.

SRPS EN 536:2016

Mašine za izgradnju puteva - Baze za materijale za izgradnju puteva - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 536:2015

138.

SRPS EN 609-1:2017

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost cepača trupaca - Deo 1: Klinasti cepači

 

 

EN 609-1:2017

139.

SRPS EN 609-2:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost cepača trupaca - Deo 2: Zavojni cepači

 

 

EN 609-2:1999 + A1:2009

140.

SRPS EN 617:2013

Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima

 

 

EN 617:2001 + A1:2010

141.

SRPS EN 618:2011

Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje rasipnim materijalom, osim stacionarnih (nepokretnih) transportera sa trakom

 

 

EN 618:2002 + A1:2010

142.

SRPS EN 619:2011

Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje jedinicama tereta

 

 

EN 619:2002 + A1:2010

143.

SRPS EN 620:2011

Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za stacionarne (nepokretne) transportere sa trakom za rasipni materijal

 

 

EN 620:2002 + A1:2010

144.

SRPS EN 676:2009
SRPS EN 676:2009/AC:2010

Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva

 

 

EN 676:2003 + A2:2008
EN 676:2003 + A2:2008/AC:2008

145.

EN 690:2014

Poljoprivredne mašine - Rasturači stajnjaka - Bezbednost

 

 

EN 690:2013

146.

SRPS EN 692:2010

Mašine alatke - Mehaničke prese - Bezbednost

 

 19.9.2021.

EN 692:2005 + A1:2009

147.

SRPS EN 693:2011

Mašine alatke - Bezbednost - Hidraulične prese

 

 19.3.2021.

EN 693:2001 + A2:2011

148.

SRPS EN 703:2009

Poljoprivredne mašine - Mašine za utovar, mešanje i/ili seckanje i raspodelu silaže - Bezbednost

 

 

EN 703:2004 + A1:2009

149.

SRPS EN 706:2009

Poljoprivredne mašine - Mašine za sečenje izdanaka vinove loze - Bezbednost

 

 

EN 706:1996 + A1:2009

150.

SRPS EN 707:2010

Poljoprivredne mašine - Cisterne za tečni stajnjak - Bezbednost

 

 

EN 707:1999 + A1:2009

151.

SRPS EN 709:2011
SRPS EN 709:2011/AC:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Motokultivatori sa rotacionom sitnilicom, motorna kopačica i motorna kopačica sa pogonom preko točka(točkova) kojima upravlja rukovalac koji hoda - Bezbednost

 

 

EN 709:1997 + A4:2009
EN 709:1997 + A4:2009/AC:2012

152.

SRPS EN 710:2011
SRPS EN 710:2011/AC:2013

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i postrojenja za livenje u kalupe, proizvodnju livačkih jezgara i njihovu prateću opremu

 

 

EN 710:1997 + A1:2010
EN 710:1997 + A1:2010/AC:2012

153.

SRPS EN 741:2013

Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost sistema i njihovih komponenata pri pneumatskom transportu rasutih materijala

 

 

EN 741:2000 + A1:2010

154.

SRPS EN 746-1:2011

Oprema za termičke postupke u industriji - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost opreme za termičke postupke u industriji

 

 

EN 746-1:1997 + A1:2009

155.

SRPS EN 746-2:2011

Oprema za termičke postupke u industriji - Deo 2: Zahtevi za bezbednost sistema za sagorevanje i dovod goriva

 

 

EN 746-2:2010

156.

SRPS EN 746-3:2011

Oprema za termičke postupke u industriji - Deo 3: Zahtevi za bezbednost pri proizvodnji i upotrebi atmosferskih gasova

 

 

EN 746-3:1997 + A1:2009

157.

SRPS EN 786:2012

Oprema za bašte - Prenosni, ručno upravljani trimeri i rubni trimeri za travnjake na električni pogon - Mehanička bezbednost

 

 19.9.2020.

EN 786:1996 + A2:2009

158.

SRPS EN 792-13:2010

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 13: Alati za elemente za učvršćivanje veze

 

 

EN 792-13:2000 + A1:2008

159.

SRPS EN 809:2010

Pumpe i pumpni agregati za tečnost - Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN 809:1998 + A1:2009
EN 809:1998 + A1:2009/AC:2010

160.

SRPS EN 818-1:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 1: Opšti uslovi prihvatljivosti

 

 

EN 818-1:1996 + A1:2008

161.

SRPS EN 818-2:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 2: Lanci srednje tolerancije za lance za prihvatanje tereta - Klase 8

 

 

EN 818-2:1996 + A1:2008

162.

SRPS EN 818-3:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 3: Lanci srednje tolerancije za lance za priveznice od lanaca - Klasa 4

 

 

EN 818-3:1999 + A1:2008

163.

SRPS EN 818-4:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 4: Lanci za priveznice - Klasa 8

 

 

EN 818-4:1996 + A1:2008

164.

SRPS EN 818-5:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 5: Lanci za priveznice - Klasa 4

 

 

EN 818-5:1999 + A1:2008

165.

SRPS EN 818-6:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 6: Lanci za priveznice - Specifikacija za informacije za upotrebu i održavanje koje mora da dostavi proizvođač

 

 

EN 818-6:2000 + A1:2008

166.

SRPS EN 818-7:2009

Lanci za dizalice sa kratkim karikama - Bezbednost - Deo 7: Lanci za male dizalice fine tolerancije, Klase T (Tipovi T, DAT i DT)

 

 

EN 818-7:2002 + A1:2008

167.

SRPS EN 848-1:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za jednostrano kopirno glodanje sa obrtnim alatom - Deo 1: Mašine za kopirno glodanje sa vertikalnim vratilom

 

 19.9.2020.

EN 848-1:2007 + A2:2012

168.

SRPS EN 848-2:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za jednostrano kopirno glodanje sa obrtnim alatom - Deo 2: Mašine za glodanje sa ručnim pomerom sa jednim vratilom/mašine za glodanje sa mehanizovanim pomerom

 

 

EN 848-2:2007 + A2:2012

169.

SRPS EN 848-3:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za jednostrano kopirno glodanje sa obrtnim alatima - Deo 3: Numerički kontrolisane (NC) mašine za bušenje i mašine za glodanje

 

 

EN 848-3:2012

170.

SRPS EN 859:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za ravnanje površine (ravnjače)

 

 

EN 859:2007 + A2:2012

171.

SRPS EN 860:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za jednostrano izjednačavanje debljine (debljače)

 

 

EN 860:2007 + A2:2012

172.

SRPS EN 861:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za ravnanje površine (ravnjače) i za izjednačavanje debljine (debljače)

 

 

EN 861:2007 + A2:2012

173.

SRPS EN 869:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost kod opreme za livenje pod pritiskom

 

 

EN 869:2006 + A1:2009

174.

SRPS EN 908:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Mašine za navodnjavanje sa kalemom - Bezbednost

 

 

EN 908:1999 + A1:2009

175.

SRPS EN 909:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Mašine za navodnjavanje kišenjem sa kružnim i pravolinijskim kretanjem - Bezbednost

 

 

EN 909:1998 + A1:2009

176.

SRPS EN 930:2010

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za grubu, finu obradu, poliranje i opsecanje - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 930:1997 + A2:2009

177.

SRPS EN 931:2009

Mašine za proizvodnju obuće - Mašine za spajanje - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 931:1997 + A2:2009

178.

SRPS EN 940:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kombinovane mašine za obradu drveta

 

 

EN 940:2009 + A1:2012

179.

SRPS EN 957-6:2015

Stacionarne sprave za vežbanje -
Deo 6: Pokretne trake, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 957-6:2010 + A1:2014

180.

SRPS EN 972:2011

Mašine za obradu kože - Mašine sa sistemom valjaka - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 972:1998 + A1:2010
EN 972:1998 + A1:2010/AC:2011

181.

SRPS EN 1010-1:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 1010-1:2004 + A1:2010

182.

SRPS EN 1010-2:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 2: Mašine za štampanje i lakiranje, uključujući i mašine za pripremu za štampu

 

 

EN 1010-2:2006 + A1:2010

183.

SRPS EN 1010-3:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 3: Mašine za rezanje

 

 

EN 1010-3:2002 + A1:2009

184.

SRPS EN 1010-4:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 4: Mašine za uvezivanje knjiga, preradu i završnu obradu papira

 

 

EN 1010-4:2004 + A1:2009

185.

SRPS EN 1012-1:2011

Kompresori i vakuum-pumpe - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Kompresori

 

 

EN 1012-1:2010

186.

SRPS EN 1012-2:2010

Kompresori i vakuum-pumpe - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Vakuum-pumpe

 

 

EN 1012-2:1996 + A1:2009

187.

SRPS EN 1012-3:2014

Kompresori i vakuum-pumpe - Zahtevi za bezbednost - Deo 3: Procesni kompresori

 

 

EN 1012-3:2013

188.

SRPS EN 1028-1:2009

Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe sa vakuum-uređajem - Deo 1: Klasifikacija - Opšti i bezbednosni zahtevi

 

 

EN 1028-1:2002 + A1:2008

189.

SRPS EN 1028-2:2009

Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe sa vakuum-uređajem - Deo 2: Verifikacija opštih i bezbednosnih zahteva

 

 

EN 1028-2:2002 + A1:2008

190.

SRPS EN 1034-1:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 1034-1:2000 + A1:2010

191.

SRPS EN 1034-2:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 2: Bubnjevi za otkoravanje (skidanje kore drveta)

 

 

EN 1034-2:2005 + A1:2009

192.

SRPS EN 1034-3:2013

Bezbednost mašina - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 3: Mašine za namotavanje i premotavanje

 

 

EN 1034-3:2011

193.

SRPS EN 1034-4:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 4: Palperi i uređaji za punjenje

 

 

EN 1034-4:2005 + A1:2009

194.

SRPS EN 1034-5:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 5: Uređaji za rezanje papirne rolne na tabake

 

 

EN 1034-5:2005 + A1:2009

195.

SRPS EN 1034-6:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 6: Kalendar

 

 

EN 1034-6:2005 + A1:2009

196.

SRPS EN 1034-7:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 7: Kade

 

 

EN 1034-7:2005 + A1:2009

197.

SRPS EN 1034-8:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 8: Rifajnerske fabrike

 

 

EN 1034-8:2012

198.

SRPS EN 1034-13:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 13: Mašine za uklanjanje žice sa bala

 

 

EN 1034-13:2005 + A1:2009

199.

SRPS EN 1034-14:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 14: Rezač rolni

 

 

EN 1034-14:2005 + A1:2009

200.

SRPS EN 1034-16:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 16: Mašine za izradu papira i kartona

 

 

EN 1034-16:2012

201.

SRPS EN 1034-17:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 17: Mašine za izradu higijenskog papira

 

 

EN 1034-17:2012

202.

SRPS EN 1034-21:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 21: Mašine za premazivanje

 

 

EN 1034-21:2012

203.

SRPS EN 1034-22:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 22: Uređaji za brušenje drveta

 

 

EN 1034-22:2005 + A1:2009

204.

SRPS EN 1034-26:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 26: Mašine za pakovanje rolni

 

 

EN 1034-26:2012

205.

SRPS EN 1034-27:2014

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira - Deo 27: Sistemi za rukovanje rolnama

 

 

EN 1034-27:2012

206.

SRPS EN 1114-1:2012

Mašine za gumu i plastične mase - Ekstruderi i linije za ekstrudiranje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost ekstrudera

 

 

EN 1114-1:2011

207.

SRPS EN 1114-3:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Ekstruderi i linije za ekstrudiranje - Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašine za izvlačenje

 

 

EN 1114-3:2001 + A1:2008

208.

SRPS EN 1175-1:2012

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtevi - Deo 1: Opšti zahtevi za vozila sa akumulatorskim pogonom

 

 

EN 1175-1:1998 + A1:2010

209.

SRPS EN 1175-2:2012

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtevi - Deo 2: Opšti zahtevi za vozila pogonjena motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

 

 

EN 1175-2:1998 + A1:2010

210.

SRPS EN 1175-3:2012

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtevi - Deo 3: Posebni zahtevi za sistem električnog prenosa snage vozila pogonjenih motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

 

 

EN 1175-3:1998 + A1:2010

211.

SRPS EN 1218-1:2011

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu čepova - Deo 1: Jednostrane mašine za izradu čepova sa pokretnim stolom

 

 

EN 1218-1:1999 + A1:2009

212.

SRPS EN 1218-2:2010

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 2: Dvostrana izrada profila i/ili mašine za profilisanje sa lančanim transporterom ili transporterima

 

 

EN 1218-2:2004 + A1:2009

213.

SRPS EN 1218-3:2010

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 3: Mašine za izradu profila sa ručnim pomerom sa kliznim stolom za rezanje drvenih konstrukcija

 

 

EN 1218-3:2001 + A1:2009

214.

SRPS EN 1218-5:2010

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 5: Mašine za jednostrano profilisanje sa nepomičnim stolom i valjcima za pomer ili sa lančanim transporterom

 

 

EN 1218-5:2004 + A1:2009

215.

SRPS EN 1247:2011

Mašine za livenje - Zahtevi za bezbednost za kašike za livenje, opremu za livenje, mašine za centrifugalno livenje i mašine za kontinuirano i polukontinuirano livenje

 

 

EN 1247:2004 + A1:2010

216.

SRPS EN 1248:2009

Livačke mašine - Zahtevi za bezbednost uređaja za abrazivno čišćenje

 

 

EN 1248:2001 + A1:2009

217.

SRPS EN 1265:2009

Bezbednost mašina - Kod za ispitivanje buke livačkih mašina i opreme

 

 

EN 1265:1999 + A1:2008

218.

SRPS EN 1374:2011

Poljoprivredne mašine - Stabilni izuzimači silaže iz cilindričnih silosa - Bezbednost

 

 

EN 1374:2000 + A1:2010

219.

SRPS EN 1398:2013

Podesive prelazne rampe - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 1398:2009

220.

SRPS EN 1417:2015

Mašine za plastične mase i gumu - Dvovaljci - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1417:2014

221.

SRPS EN 1459-1:2017

Terenska vozila - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 1: Viljuškari sa promenljivim dohvatom

 

 

EN 1459-1:2017

222.

SRPS EN 1459-2:2016

Terenska vozila - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 2: Vozila sa obrtnom nadgradnjom i promenljivim dohvatom

 

 

EN 1459-2:2015

223.

SRPS EN 1492-1:2010

Tekstilne priveznice - Bezbednost - Deo 1: Pljosnate tkane trakaste priveznice, izrađene od veštačkih vlakana, za opštu upotrebu

 

 

EN 1492-1:2000 + A1:2008

224.

SRPS EN 1492-2:2009

Priveznice od tekstila - Bezbednost - Deo 2: Kružne trake za priveznice, izrađene od veštačkih vlakana, za opštu upotrebu

 

 

EN 1492-2:2000 + A1:2008

225.

SRPS EN 1492-4:2009

Priveznice od tekstila - Bezbednost - Deo 4: Priveznice za dizanje, za opštu upotrebu, izrađene od užadi od prirodnih i veštačkih vlakana

 

 

EN 1492-4:2004 + A1:2008

226.

SRPS EN 1493:2011

Platforme za dizanje vozila

 

 

EN 1493:2010

227.

SRPS EN 1494:2010

Mobilni ili prenosni uređaji i srodna oprema za dizanje

 

 

EN 1494:2000 + A1:2008

228.

SRPS EN 1495:2010

Podizne platforme - Stubne podizne radne platforme

 

 

EN 1495:1997 + A2:2009
EN 1495:1997 + A2:2009/AC:2010

Napomena: Ovo izdanje ne obuhvata zahteve tačke 5.3.2.4, poslednji stav tačke 7.1.2.12, tabelu 8 i sliku 9 standarda SRPS EN 1495:2010, čija primena ne obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa Pravilnikom o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 58/16).

229.

SRPS EN 1501-1:2016

Vozila za sakupljanje otpada - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane

 

 

EN 1501-1:2011 + A1:2015

230.

SRPS EN 1501-2:2009

Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 2: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa bočne strane

 

 

EN 1501-2:2005 + A1:2009

231.

SRPS EN 1501-3:2009

Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 3: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa prednje strane

 

 

EN 1501-3:2008

232.

SRPS EN 1501-4:2009

Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 4: Pravilo za ispitivanje buke za vozila za sakupljanje otpada

 

 

EN 1501-4:2007

233.

EN 1501-5:2013

Vozila za sakupljanje otpada - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 5: Uređaji za dizanje kod vozila za sakupljanje otpada

 

 

EN 1501-5:2011

234.

SRPS EN 1526:2010

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Dodatni zahtevi za automatizovane funkcije na vozilima za unutrašnji transport

 

 

EN 1526:1997 + A1:2008

235.

SRPS EN 1539:2016

Sušnice i peći u kojima se oslobađaju zapaljive supstance - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1539:2015

236.

SRPS EN 1547:2010

Oprema za termičke procese u industriji - Pravila za ispitivanje buke opreme za termičke procese u industriji, uključujući i pomoćnu ručnu opremu

 

 

EN 1547:2001 + A1:2009

237.

SRPS EN 1550:2010

Bezbednost mašina alatki - Zahtevi za bezbednost pri projektovanju i konstruisanju steznih glava

 

 

EN 1550:1997 + A1:2008

238.

SRPS EN 1554:2013

Transportne trake - Ispitivanje trenja na pogonskom bubnju

 

 

EN 1554:2012

239.

SRPS EN 1570-1:2015

Zahtevi za bezbednost podiznih stolova - Deo 1: Podizni stolovi za opsluživanje do dva stalna nivoa

 

 

EN 1570-1:2011 + A1:2014

240.

SRPS EN 1570-2:2017

Zahtevi za bezbednost podiznih stolova - Deo 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od dva stalna nivoa zgrade, za podizanje tereta vertikalnom brzinom kretanja do 0,15 m/s

 

 

EN 1570-2:2016

241.

SRPS EN 1612-1:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za reakciono presovanje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost jedinica za merenje i namešavanje

 

 

EN 1612-1:1997 + A1:2008

242.

SRPS EN 1672-2:2010

Mašine za prehrambenu industriju - Osnovni pojmovi - Deo 2: Higijenski zahtevi

 

 

EN 1672-2:2005 + A1:2009

243.

SRPS EN 1673:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Rotirajuće etažne peći - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 1673:2000 + A1:2009

244.

SRPS EN 1674:2016

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za deljenje testa - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 1674:2011

31.3.2016.

EN 1674:2015

245.

SRPS EN 1677-1:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 1: Komponente čeličnih otkivaka, klasa 8

 

 

EN 1677-1:2000 + A1:2008

246.

SRPS EN 1677-2:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 2: Teretne kovane kuke sa osiguračem, klasa 8

 

 

EN 1677-2:2000 + A1:2008

247.

SRPS EN 1677-3:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 3: Samozabravljujuće kovane kuke - Klase 8

 

 

EN 1677-3:2001 + A1:2008

248.

SRPS EN 1677-4:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 4: Karike, klasa 8

 

 

EN 1677-4:2000 + A1:2008

249.

SRPS EN 1677-5:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 5: Teretne kovane kuke sa osiguračem - klasa 4

 

 

EN 1677-5:2001 + A1:2008

250.

SRPS EN 1677-6:2010

Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 6: Karike - Klasa 4

 

 

EN 1677-6:2001 + A1:2008

251.

SRPS EN 1678:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje povrća - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 1678:1998 + A1:2010

252.

SRPS EN 1679-1:2016

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Bezbednost - Deo 1: Motori sa paljenjem smeše sabijanjem (dizel-motori)

 

 

EN 1679-1:1998 + A1:2011

253.

SRPS EN 1710:2008
SRPS EN 1710:2008/AC:2011

Oprema i komponente predviđene za upotrebu u podzemnim rudnicima u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

 SRPS EN 1710:2008

 19.9.2020.

EN 1710:2005 + A1:2008
EN 1710:2005 + A1:2008/AC:2010

254.

SRPS EN 1755:2016

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Dodatni zahtevi za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama

 

 

EN 1755:2000 + A1:2009

255.

SRPS EN 1756-1:2010

Priključne podizne platforme - Podizne platforme za ugradnju na vozila sa točkovima - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Priključne podizne platforme za robu

 

 

EN 1756-1:2001 + A1:2008

256.

SRPS EN 1756-2:2009

Spuštajuće platforme na zadnjem delu teretnih vozila - Dizalice sa platformom koje se montiraju na drumska vozila sa točkovima - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Spuštajuće platforme za osobe

 

 

EN 1756-2:2004 + A1:2009

257.

SRPS EN 1777:2011

Hidraulične platforme za upotrebu u vatrogastvu i spasavanju - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje

 

 

EN 1777:2010

258.

SRPS EN 1804-1:2012

Mašine za podzemne rudnike - Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi

 

 

EN 1804-1:2001 + A1:2010

259.

SRPS EN 1804-2:2012

Mašine za podzemne rudnike - Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe

 

 

EN 1804-2:2001 + A1:2010

260.

SRPS EN 1804-3:2012

Mašine za podzemne rudnike - Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 3: Hidraulični upravljački sistemi

 

 

EN 1804-3:2006 + A1:2010

261.

SRPS EN 1807-1:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine sa trakastom testerom - Deo 1: Stone trakaste testere i rastružne trakaste testere

 

 

EN 1807-1:2013

262.

SRPS EN 1807-2:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine sa trakastom testerom - Deo 2: Mašine za raskrajanje trupaca

 

 

EN 1807-2:2013

263.

SRPS EN 1808:2015

Zahtevi za bezbednost postrojenja viseće platforme - Proračuni konstrukcije, kriterijumi stabilnosti, izrada -Pregledi i ispitivanja

 

 

EN 1808:2015

264.

SRPS EN 1829-1:2011

Mašine sa visokim pritiskom vodenog mlaza - Zahtevi za bezbednost - Deo1: Mašine

 

 

EN 1829-1:2010

265.

SRPS EN 1829-2:2011

Mašine sa visokim pritiskom vodenog mlaza - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Creva, linije creva i priključci

 

 

EN 1829-2:2008
EN 1829-2:2008/AC:2011

266.

SRPS EN 1845:2009

Mašine za proizvodnju obuće - Mašine za oblikovanje obuće - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 1845:2007

267.

SRPS EN 1846-2:2014

Vozila za gašenje požara i spasavanje - Deo 2: Opšti zahtevi - Bezbednost i performanse

 

 

EN 1846-2:2009 + A1:2013

268.

SRPS EN 1846-3:2014

Vozila za gašenje požara i spasavanje - Deo 3: Trajno instalisana oprema - Bezbednost i performanse

 

 

EN 1846-3:2013

269.

SRPS EN 1853:2010

Poljoprivredne mašine - Prikolice sa samoistovarnim sandukom - Bezbednost

 

 19.9.2020.

EN 1853:1999 + A1:2009

270.

SRPS EN 1853:2017

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Prikolice

 

 

EN 1853:2017

271.

SRPS EN 1870-3:2010

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 3: Prerezivači sa pomerom testere nadole i dvonamenski prerezivači sa pomerom testere nadole i/ili stone kružne testere

 

 

EN 1870-3:2001 + A1:2009

272.

SRPS EN 1870-4:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 4: Višelisne mašine za raskrajanje sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 

EN 1870-4:2012

273.

SRPS EN 1870-5:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 5: Stone kružne testere/prerezivači sa pomerom testere nagore

 

 

EN 1870-5:2002 + A2:2012

274.

SRPS EN 1870-6:2010

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 6: Kružne testere za drvo za ogrev i dvonamenske kružne testere za drvo za ogrev/stone kružne testere sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 19.9.2020.

EN 1870-6:2002 + A1:2009

275.

SRPS EN 1870-6:2017

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 6: Kružne testere za ogrevno drvo

 

 

EN 1870-6:2017

276.

SRPS EN 1870-7:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 7: Testere za raskrajanje trupaca sa mehanizovanim pomerom stola sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 

EN 1870-7:2012

277.

SRPS EN 1870-8:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 8: Kružne testere za raskrajanje sa mehanizovanim pomerom testere sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 

EN 1870-8:2012

278.

SRPS EN 1870-9:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 9: Kružne testere za prerezivanje sa mehanizovanim pomerom testere sa dva lista i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 

EN 1870-9:2012

279.

SRPS EN 1870-10:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 10: Automatski i poluautomatski prerezivači sa pomerom testere nagore sa jednim listom

 

 

EN 1870-10:2013

280.

SRPS EN 1870-11:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 11: Poluautomatski i automatski horizontalni prerezivači sa jednom testerom (testere sa konzolom)

 

 

EN 1870-11:2013

281.

SRPS EN 1870-12:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 12: Prerezivači sa klatnom

 

 

EN 1870-12:2013

282.

SRPS EN 1870-13:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 13: Testere za horizontalno krojenje ploča

 

 19.9.2020.

EN 1870-13:2007 + A2:2012

283.

SRPS EN 1870-14:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine sa kružnom testerom - Deo 14: Testere za vertikalno krojenje ploča

 

 19.9.2020.

EN 1870-14:2007 + A2:2012

284.

SRPS EN 1870-15:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 15:Kružne testere za prerezivanje sa mehanizovanim pomerom radnog komada sa više listova i ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem

 

 

EN 1870-15:2012

285.

SRPS EN 1870-16:2013

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine sa kružnom testerom - Deo 16: Mašine sa testerom za V-rezanje sa dva vratila

 

 

EN 1870-16:2012

286.

SRPS EN 1870-17:2016

Bezbednost mašina za obradu drveta -Mašne sa kružnom testerom - Deo 17: Horizontalni ručne mašine sa testerom za prerezivanje sa jednim listom (ručne testere sa konzolom)

SRPS EN 1870-17:2013

 25.4.2016.

EN 1870-17:2012 + A1:2015

287.

SRPS EN 1870-19:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine sa kružnom testerom - Deo19: Stone mašine sa kružnom testerom (sa kliznim stolom ili bez njega) i mašine sa kružnom testerom za gradilišta

 

 

EN 1870-19:2013

288.

SRPS EN 1889-1:2012

Mašine za podzemne rudnike - Pokretne mašine koje rade pod zemljom - Bezbednost - Deo 1: Vozila sa gumenim točkovima

 

 

EN 1889-1:2011

289.

SRPS EN 1889-2:2009

Mašine za podzemne rudnike - prenosne mašine koje rade pod zemljom - Sigurnost - Deo 2: Lokomotive

 

 

EN 1889-2:2003 + A1:2009

290.

SRPS EN 1915-1:2013

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 1: Osnovni zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1915-1:2013

291.

SRPS EN 1915-2:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 2: Zahtevi za stabilnost i čvrstoću, proračuni i metode ispitivanja

 

 

EN 1915-2:2001 + A1:2009

292.

SRPS EN 1915-3:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 3: Metode merenja vibracija i smanjenja vibracija

 

 

EN 1915-3:2004 + A1:2009

293.

SRPS EN 1915-4:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 4: Metode merenja buke i smanjenja buke

 

 

EN 1915-4:2004 + A1:2009

294.

SRPS EN 1953:2014

Oprema za atomiziranje i raspršivanje materijala za prevlake - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 1953:2013

295.

SRPS EN 1974:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za rezanje - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 1974:1998 + A1:2009

296.

SRPS EN ISO 2151:2010

Akustika - Kod za ispitivanje buke za kompresore i vakum-pumpe - Inženjerska metoda (stepen 2)

 

 

EN ISO 2151:2008

297.

SRPS EN ISO 2860:2010

Mašine za zemljane radove - Najmanje pristupne mere

 

 

EN ISO 2860:2008

298.

SRPS EN ISO 2867:2013

Mašine za zemljane radove - Pristupni sistemi

SRPS EN ISO 2867:2010

31.7.2014.

EN ISO 2867:2011

299.

SRPS EN ISO 3164:2014

Mašine za zemljane radove - Laboratorijske ocene zaštitnih konstrukcija - Specifikacije zaštitne zone

 

 

EN ISO 3164: 2013

300.

SRPS EN ISO 3266:2011
SRPS EN ISO 3266:2011/A1:2016

Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja

 

 

EN ISO 3266:2010
EN ISO 3266:2010/A1:2015

301.

SRPS EN ISO 3411:2010

Mašine za zemljane radove - Fizičke mere rukovalaca i najmanji prostor za rukovaoca

 

 

EN ISO 3411:2007

302.

SRPS EN ISO 3449:2010

Mašine za zemljane radove - Konstrukcije za zaštitu od predmeta u padu - Laboratorijska ispitivanja i zahtevi performansi

 

 

EN ISO 3449:2008

303.

SRPS EN ISO 3450:2013

Mašine za zemljane radove - Mašine na točkovima ili na gumenim gusenicama velike brzine - Zahtevi za performanse i postupci ispitivanja sistema za kočenje

 

 

EN ISO 3450:2011

304.

SRPS EN ISO 3457:2010

Mašine za zemljane radove - Štitnici - Definicije i zahtevi

 

 

EN ISO 3457:2008

305.

SRPS EN ISO 3471:2010

Mašine za zemljane radove - Konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju - Laboratorijska ispitivanja i zahtevi performansi

 

 

EN ISO 3471:2008

306.

SRPS EN ISO 3691-1:2016

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 1: Samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta

 

 

EN ISO 3691-1:2015
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

307.

SRPS EN ISO 3691-5:2016

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 5: Vozila kojima upravlja rukovalac - pešak

 

 

EN ISO 3691-5:2015
EN ISO 3691-5:2015/AC:2016

308.

SRPS EN ISO 3691-6:2016

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 6: Vozila za prevoz tereta i osoblja

 

 

EN ISO 3691-6:2015
EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

309.

SRPS EN ISO 4254-1:2016

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 4254-1:2015

310.

SRPS EN ISO 4254-5:2011

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 5: Mašine za obradu zemljišta sa pogonjenim radnim elementima

 

 19.9.2020.

EN ISO 4254-5:2009
EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

311.

SRPS EN ISO 4254-5:2018

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 5: Mašine za obradu zemljišta sa pogonjenim radnim elementima

 

 

EN ISO 4254-5:2018

312.

SRPS EN ISO 4254-6:2011

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 6: Prskalice i rasipači tečnog đubriva

 

 

EN ISO 4254-6:2009
EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

313.

SRPS EN ISO 4254-7:2011

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 7: Žitni kombajni, krmni kombajni i kombajni za pamuk

 

 19.9.2020.

EN ISO 4254-7:2009
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

314.

SRPS EN ISO 4254-7:2018

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 7: Žitni kombajni, krmni kombajni, kombajni za pamuk i kombajni za šećernu trsku

 

 

EN ISO 4254-7:2017

315.

SRPS EN ISO 4254-8:2018

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 8: Rasipači čvrstog mineralnog đubriva

 

 

EN ISO 4254-8:2018

316.

SRPS EN ISO 4254-10:2011

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 10: Rotacioni razbacivači-prevrtači i rotacione grabulje

 

 

EN ISO 4254-10:2009
EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

317.

SRPS EN ISO 4254-11:2011

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 11: Baleri

 

 

EN ISO 4254-11:2010

318.

SRPS EN ISO 4254-12:2013

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 12: Rotacione kosilice sa diskom i dobošem i kosilice sa udaračima

 

 

EN ISO 4254-12:2012

319.

SRPS EN ISO 4254-14:2017

Poljoprivredne mašine - Bezbednost - Deo 14: Mašine za pakovanje bala

 

 

EN ISO 4254-14:2016

320.

SRPS EN ISO 5395-1:2014
SRPS EN ISO 5395-1:2014/A1:2018

Baštinska oprema - zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 1: Terminologija i opšta ispitivanja

SRPS EN ISO 5395-1:2014

19.9.2020.

EN ISO 5395-1:2013
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

321.

SRPS EN ISO 5395-2:2014
SRPS EN ISO 5395-2:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 5395-2:2014/A2:2017

Baštinska oprema - zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 2: kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda

 

 

EN ISO 5395-2:2013
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

322.

SRPS EN ISO 5395-3:2014
SRPS EN ISO 5395-3:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 5395-3:2014/A1:2017

Baštinska oprema - zahtevi za bezbednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 2: kosilice za travu sa rukovaocem koji sedi na mašini

SRPS EN ISO 5395-3:2014
SRPS EN ISO 5395-3:2014/A1:2017

 19.9.2020.

EN ISO 5395-3:2013
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

323.

SRPS EN ISO 5674:2010

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zaštitne obloge kardanskih vratila - Ispitivanje čvrstoće i izdržljivosti i kriterijumi prihvatanja

 

 

EN ISO 5674:2009

324.

SRPS EN ISO 6682:2010

Mašine za zemljane radove - Zone komfora i dohvata komandi

 

 

EN ISO 6682:2008

325.

SRPS EN ISO 6683:2010

Mašine za zemljane radove - Sigurnosni pojasevi i njihovi priključci - Zahtevi za performanse i ispitivanje

 

 

EN ISO 6683:2008

326.

SRPS EN ISO 7096:2010

Mašine za zemljane radove - Laboratorijsko vrednovanje vibracija sedišta rukovaoca

 

 

EN ISO 7096:2008 +
EN ISO 7096:2008/AC:2009

327.

SRPS EN ISO 8230-1:2009

Bezbednosni zahtevi za mašine za hemijsko čišćenje - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 8230-1:2008

328.

SRPS EN ISO 8230-2:2009

Bezbednosni zahtevi za mašine za hemijsko čišćenje - Deo 2: Mašine kod kojih se upotrebljava perhloretilen

 

 

EN ISO 8230-2:2008

329.

SRPS EN ISO 8230-3:2009

Bezbednosni zahtevi za mašine za hemijsko čišćenje - Deo 3: Mašine kod kojih se upotrebljavaju zapaljivi rastvarači

 

 

EN ISO 8230-3:2008

330.

SRPS EN ISO 8528-13:2017

Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 13: Bezbednost

 

 

EN ISO 8528-13:2016

331.

SRPS EN ISO 9902-1:2009
SRPS EN ISO 9902-1:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 9902-1:2001
EN ISO 9902-1:2001/A 1:2009
EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

332.

SRPS EN ISO 9902-2:2009
SRPS EN ISO 9902-2:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 2: Mašine za pripremu predenja i mašine za predenje

 

 

EN ISO 9902-2:2001
EN ISO 9902-2:2001/A1:2009
EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

333.

SRPS EN ISO 9902-3:2009
SRPS EN ISO 9902-3:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 3: Mašine za proizvodnju netkanog tekstila

 

 

EN ISO 9902-3:2001
EN ISO 9902-3:2001/A1:2009
EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

334.

SRPS EN ISO 9902-4:2009
SRPS EN ISO 9902-4:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 4: Mašine za preradu pređe, izradu konopca i užadi

 

 

EN ISO 9902-4:2001
EN ISO 9902-4:2001/A1:2009
EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

335.

SRPS EN ISO 9902-5:2009
SRPS EN ISO 9902-5:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 5: Mašine za pripremu tkanja i pletenja

 

 

EN ISO 9902-5:2001 EN ISO 9902-5:2001/A1:2009
EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

336.

SRPS EN ISO 9902-6:2009
SRPS EN ISO 9902-6:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 6: Mašine za proizvodnju tekstilnih površina

 

 

EN ISO 9902-6:2001
EN ISO 9902-6:2001/A1:2009
EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

337.

SRPS EN ISO 9902-7:2009
SRPS EN ISO 9902-7:2009/A2:2015

Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 7: Mašine za bojenje i doradu (oplemenjivanje)

 

 

EN ISO 9902-7:2001
EN ISO 9902-7:2001/A1:2009
EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

338.

SRPS EN ISO 10218-1:2012

Roboti i robotski uređaji - Bezbednosni zahtevi za industrijske robote - Deo 1: Roboti

 

 

EN ISO 10218-1:2011

339.

SRPS EN ISO 10218-2:2012

Roboti i robotski uređaji - Bezbednosni zahtevi za industrijske robote - Deo 2: Sistemi robota i integracija

 

 

EN ISO 10218-2:2011

340.

SRPS EN ISO 10472-1:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 10472-1:2008

341.

SRPS EN ISO 10472-2:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 2: Mašine za pranje i mašine za pranje i ceđenje

 

 

EN ISO 10472-2:2008

342.

SRPS EN ISO 10472-3:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 3: Tunelske linije za pranje, uključujući prateće mašine

 

 

EN ISO 10472-3:2008

343.

SRPS EN ISO 10472-4:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 4: Mašine za sušenje vazduhom

 

 

EN ISO 10472-4:2008

344.

SRPS EN ISO 10472-5:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 5: Mašine za peglanje posteljnog rublja, mašine za uvođenje i mašine za presavijanje

 

 

EN ISO 10472-5:2008

345.

SRPS EN ISO 10472-6:2010

Bezbednosni zahtevi za industrijske mašine za pranje rublja - Deo 6: Prese za peglanje i prese za termičko spajanje

 

 

EN ISO 10472-6:2008

346.

SRPS EN ISO 10517:2010
SRPS EN ISO 10517:2009/A1:2014

Ručno upravljani trimeri za živu ogradu na motorni pogon - Bezbednost

 

 

EN ISO 10517:2009
EN ISO 10517:2009/A1:2013

347.

SRPS EN ISO 10821:2009

Industrijske mašine za šivenje - Zahtevi za bezbednost za mašine za šivenje, jedinice za šivenje i sisteme za šivenje

 

 

EN ISO 10821:2005
EN ISO 10821:2005/A1:2009

348.

SRPS EN ISO 11102-1:2014

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja

 

 

EN ISO 11102-1:2009

349.

SRPS EN ISO 11102-2:2014

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Deo 2: Metoda ispitivanja ugla isključivanja

 

 

EN ISO 11102-2:2009

350.

SRPS EN ISO 11111-1:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 11111-1:2016

351.

SRPS EN ISO 11111-2:2010
SRPS EN ISO 11111-2:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-2:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 2: Mašine za pripremu predenja i mašine za predenje

 

 

EN ISO 11111-2:2005
EN ISO 11111-2:2005/A1:2009
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

352.

SRPS EN ISO 11111-3:2010
SRPS EN ISO 11111-3:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-3:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 3: Mašine za netkani tekstil

 

 

EN ISO 11111-3:2005
EN ISO 11111-3:2005/A1:2009
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

353.

SRPS EN ISO 11111-4:2010
SRPS EN ISO 11111-4:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-4:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 4: Mašine za preradu pređe i proizvodnju konopaca i užadi

 

 

EN ISO 11111-4:2005
EN ISO 11111-4:2005/A1:2009
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

354.

SRPS EN ISO 11111-5:2010
SRPS EN ISO 11111-5:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-5:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 5: Mašine za pripremu tkanja i pletenja

 

 

EN ISO 11111-5:2005
EN ISO 11111-5:2005/A1:2009
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

355.

SRPS EN ISO 11111-6:2010
SRPS EN ISO 11111-6:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-6:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 6: Mašine za proizvodnju tekstilnih površina

 

 

EN ISO 11111-6:2005
EN ISO 11111-6:2005/A1:2009
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

356.

SRPS EN ISO 11111-7:2010
SRPS EN ISO 11111-7:2010/A1:2010
SRPS EN ISO 11111-7:2010/A2:2016

Tekstilne mašine - Bezbednosni zahtevi - Deo 7: Mašine za bojenje i doradu

 

 

EN ISO 11111-7:2005
EN ISO 11111-7:2005/A1:2009
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

357.

SRPS EN ISO 11145:2016

Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Rečnik i simboli

SRPS EN ISO 11145:2009

 30.8.2016.

EN ISO 11145:2016

358.

SRPS EN ISO 11148-1:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Motorni alati za elemente za učvršćivanje spojeva bez navoja

 

 

EN ISO 11148-1:2011

359.

SRPS EN ISO 11148-2:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Motorni alati za odsecanje i presavijanje

 

 

EN ISO 11148-2:2011

360.

SRPS EN ISO 11148-3:2013

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 3: Bušilice i ureznice

 

 

EN ISO 11148-3:2012

361.

SRPS EN ISO 11148-4:2013

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 4: Nerotirajući udarni motorni alati

 

 

EN ISO 11148-4:2012

362.

SRPS EN ISO 11148-5:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 5: Rotacione udarne bušilice

 

 

EN ISO 11148-5:2011

363.

SRPS EN ISO 11148-6:2013

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 6: Motorni alati za elemente za učvršćivanje veze sa navojem

 

 

EN ISO 11148-6:2012

364.

SRPS EN ISO 11148-7:2013

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 7: Brusilice

 

 

EN ISO 11148-7:2012

365.

SRPS EN ISO 11148-8:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 8: Trakaste brusilice i glačalice

 

 

EN ISO 11148-8:2011

366.

SRPS EN ISO 11148-9:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 9: Brusilice za završno brušenje

 

 

EN ISO 11148-9:2011

367.

SRPS EN ISO 11148-10:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 10: Kompresorski alati

 

 

EN ISO 11148-10:2011

368.

SRPS EN ISO 11148-11:2012

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 11: Probojci i makaze

 

 

EN ISO 11148-11:2011

369.

SRPS EN ISO 11148-12:2013

Ručni neelektrični motorni alati - Zahtevi za bezbednost - Deo 12: Kružne, oscilatorne i povratne testere

 

 

EN ISO 11148-12:2012

370.

SRPS EN ISO 11252:2014

Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Laserski uređaj - Minimalni zahtevi za dokumentaciju

 

 

EN ISO 11252:2013

371.

SRPS EN ISO 11553-1:2011

Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 11553-1:2008

372.

SRPS EN ISO 11553-2:2011

Bezbednost mašina -Laserske procesne mašine - Deo 2: Zahtevi za bezbednost za laserske procesne uređaje kojima se ručno rukuje

 

 

EN ISO 11553-2:2008

373.

SRPS EN ISO 11553-3:2014

Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 3: Smanjenje buke i metode merenja buke za laserske procesne uređaje kojima se ručno rukuje i pripadajuću pomoćnu opremu (stepen tačnosti 2)

 

 

EN ISO 11553-3:2013

374.

SRPS EN ISO 11554:2017

Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja snage laserskog snopa, energije i vremenskih karakteristika

SRPS EN ISO 11554:2009

30.6.2018.

EN ISO 11554:2017

375.

SRPS EN ISO 11680-1:2013

Mašine za šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje mašina za orezivanje na motorni pogon sa konzolom - Deo 1: Mašine sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

 

 

EN ISO 11680-1:2011

376.

SRPS EN ISO 11680-2:2013

Mašine za šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje mašina za orezivanje na motorni pogon sa konzolom - Deo 2: Mašine sa leđnom jedinicom na motorni pogon

 

 

EN ISO 11680-2:2011

377.

SRPS EN ISO 11681-1:2013

Mašine za šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje prenosivih lančanih testera - Deo 1: Lančane testere za eksploataciju šuma

 

 

EN ISO 11681-1:2011

378.

SRPS EN ISO 11681-2:2013
SRPS EN ISO 11681-2:2013/A1:2017

Mašine za šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje prenosivih lančanih testera - Deo 2: Lančane testere za eksploataciju drveta

 

 

EN ISO 11681-2:2011
EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

379.

SRPS EN ISO11806-1:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje prenosnih, ručno upravljanih sekača žbunja i trimera za travnjake na motorni pogon - Deo 1: Mašine sa integralnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

 

 

EN ISO 11806-1:2011

380.

SRPS EN ISO 11806-2:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje prenosnih, ručno upravljanih sekača žbunja i trimera za travnjake na motorni pogon - Deo 2: Mašine sa leđnom pogonskom jedinicom

 

 

EN ISO 11806-2:2011

381.

SRPS EN ISO 11850:2013
SRPS EN ISO 11850:2013/A1:2016

Mašine za šumarstvo - Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 11850:2011
EN ISO 11850:2011/A1:2016

382.

SRPS EN 12001:2013

Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12001:2012

383.

SRPS EN 12012-1:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za usitnjavanje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost granulatora sa noževima

 

 

EN 12012-1:2007 + A1:2008

384.

SRPS EN 12012-3:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za usitnjavanje - Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašina za rezanje u trake

 

 

EN 12012-3:2001 + A1:2008

385.

SRPS EN 12012-4:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za usitnjavanje - Deo 4: Zahtevi za bezbednost aglomeratora

 

 

EN 12012-4:2006 + A1:2008

386.

SRPS EN 12013:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Unutrašnji mešači - Zahtevi za bezbednost

 

 19.9.2020.

EN 12013:2000 + A1:2008

387.

SRPS EN 12013:2018

Mašine za plastične mase i gumu - Unutrašnji mešači - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12013:2018

388.

SRPS EN 12016:2014

Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost

 

 

EN 12016:2013

389.

SRPS EN 12041:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za oblikovanje - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 SRPS EN 12041:2011

 29.2.2016.

EN 12041:2014

390.

SRPS EN 12042:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Automatski razdeljivači testa - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12042:2014

391.

SRPS EN 12043:2015

Mašine za prehrambenu industriju -Komore za privremeno odmaranje testa - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 12043:2011

 29.2.2016.

EN 12043:2014

392.

SRPS EN 12044:2009

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za sečenje i probijanje - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 12044:2005 + A1:2009

393.

SRPS EN 12053:2010

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja za merenje emisije buke

 

 

EN 12053:2001 + A1:2008

394.

SRPS EN 12077-2:2009

Bezbednost dizalica - Bezbedonosni i zdravstveni zahtevi - Deo 2: Graničnici i indikatorski uređaji

 

 

EN 12077-2:1998 + A1:2008

395.

SRPS EN 12110:2015

Mašine za izgradnju tunela -Komore za prilagođavanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12110:2014

396.

SRPS EN 12111:2015

Mašine za izgradnju tunela - Samohodne mašine sa reznom glavom i mašine za iskop neprekidnog dejstva - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12111:2014

397.

SRPS EN 12158-1:2013

Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platformama

 

 

EN 12158-1:2000 + A1:2010

398.

SRPS EN 12158-2:2013

Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom

 

 

EN 12158-2:2000 + A1:2010

399.

SRPS EN 12159:2013

Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom

 

 

EN 12159:2012

400.

SRPS EN 12162:2013

Pumpe za tečnost - Zahtevi za bezbednost-Postupak hidrostatičkog ispitivanja

 

 

EN 12162:2001 + A1:2009

401.

SRPS EN 12203:2009

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Prese za cipele i kožu - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 12203:2003 + A1:2009

402.

SRPS EN 12267:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa kružnom testerom - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12267:2003 + A1:2010

403.

SRPS EN 12268:2015

Mašine za prehrambenu industriju -Mašine sa trakastom testerom -Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 

 

EN 12268:2014

404.

SRPS EN 12301:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Kalanderi - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12301:2000 + A1:2008

405.

SRPS EN 12312-1:2013

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 1: Putničke stepenice

 

 

EN 12312-1:2013

406.

SRPS EN 12312-2:2014

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 2:Vozila za prevoz hrane i pića

 

 

EN 12312-2:2014

407.

SRPS EN 12312-3:2017

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 3: Vozila za trakastim transporterima

SRPS EN 12312-3:2010

31.7.2017.

EN 12312-3:2017

408.

SRPS EN 12312-4:2014

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 4: Mostovi za ukrcavanje putnika

 

 

EN 12312-4:2014

409.

SRPS EN 12312-5:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 5: Oprema za snabdevanje vazduhoplova gorivom

 

 

EN 12312-5:2005 + A1:2009

410.

SRPS EN 12312-6:2017

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 6: Mobilne jedinice za odleđivanje i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja

SRPS EN 12312-6:2010

30.9.2017.

EN 12312-6:2017

411.

SRPS EN 12312-7:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 7: Oprema za pomeranje vazduhoplova

 

 

EN 12312-7:2005 + A1:2009

412.

SRPS EN 12312-8:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 8: Stepenice i platforme za održavanje vazduhoplova

 

 

EN 12312-8:2005 + A1:2009

413.

SRPS EN 12312-9:2013

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 9: Utovarivači kontejnera/paleta

 

 

EN 12312-9:2013

414.

SRPS EN 12312-10:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 10: Transporteri za prenos kontejnera/paleta

 

 

EN 12312-10:2005 + A1:2009

415.

SRPS EN 12312-12:2017

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 12: Pokretna oprema za vodu za piće

SRPS EN 12312-12:2010

30.6.2018.

EN 12312-12:2017

416.

SRPS EN 12312-13:2017

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 13: Oprema za servisiranje toaleta

SRPS EN 12312-13:2010

30.6.2018.

EN 12312-13:2017

417.

SRPS EN 12312-14:2014

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 14:Vozila za ukrcavanje putnika sa invaliditetom/posebnim potrebama

 

 

EN 12312-14:2014

418.

SRPS EN 12312-15:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 15: Vozila za prevoz prtljaga i opreme

 

 

EN 12312-15:2006 + A1:2009

419.

SRPS EN 12312-16:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 16: Oprema za vazdušni start

 

 

EN 12312-16:2005 + A1:2009

420.

SRPS EN 12312-17:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 17: Oprema za klimatizaciju

 

 

EN 12312-17:2004 + A1:2009

421.

SRPS EN 12312-18:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 18: Jedinice sa kiseonikom ili azotom

 

 

EN 12312-18:2005 + A1:2009

422.

SRPS EN 12312-19:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 19: Dizalice vazduhoplova i hidraulični oslonci za rep vazduhoplova

 

 

EN 12312-19:2005 + A1:2009

423.

SRPS EN 12312-20:2010

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 20: Oprema za napajanje vazduhoplova električnom energijom

 

 

EN 12312-20:2005 + A1:2009

424.

SRPS EN 12321:2010

Mašina za podzemni rudnik - Specifikacija zahteva za bezbednost čeono zatvorenih konvejera

 

 

EN 12321:2003 + A1:2009

425.

SRPS EN 12331:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za usitnjavanje - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12331:2003 + A2:2010

426.

SRPS EN 12348:2010

Stabilne mašine za bušenje sa vađenjem jezgra - Bezbednost

 

 

EN 12348:2000 + A1:2009

427.

SRPS EN 12355:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za odvajanje i ljuštenje kože i uklanjanje opne - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12355:2003 + A1:2010

428.

SRPS EN 12385-1:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 12385-1:2002 + A1:2008

429.

SRPS EN 12385-2:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 2: Definicije, označavanje i klasifikacija

 

 

EN 12385-2:2002 + A1:2008

430.

SRPS EN 12385-3:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 3: Informacije za upotrebu i održavanje

 

 

EN 12385-3:2004 + A1:2008

431.

SRPS EN 12385-4:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 4: Užad sa strukovima za opštu primenu dizanja

 

 

EN 12385-4:2002 + A1:2008

432.

SRPS EN 12385-10:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 10: Zavojna užad za opštu konstrukcionu primenu

 

 

EN 12385-10:2003 + A1:2008

433.

SRPS EN 12387:2009

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Modularna oprema za popravku cipela - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 12387:2005 + A1:2009

434.

SRPS EN 12409:2012

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za termoformiranje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12409:2008 + A1:2011

435.

SRPS EN 12417:2010

Mašine alatke - Bezbednost - Obradni centri

 

 

EN 12417:2001 + A2:2009
EN 12417:2001 + A2:2009/AC:2010

436.

SRPS EN 12418:2010

Mašine za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištima - Bezbednost

 

 

EN 12418:2000 + A1:2009

437.

SRPS EN 12463:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Bezbednosni i higijenski

 

 

EN 12463:2004 + A1:2011

438.

SRPS EN 12505:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Centrifugalne mašine za proizvodnju jestivih ulja i masti - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12505:2000 + A1:2009

439.

SRPS EN 12525:2011

Poljoprivredne mašine - Prednji utovarivači - Bezbednost

 

 

EN 12525:2000 + A2:2010

440.

SRPS EN 12545:2010

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Pravila za ispitivanje buke - Opšti zahtevi

 

 

EN 12545:2000 + A1:2009

441.

SRPS EN 12547:2017

Centrifuge - Opšti zahtevi za bezbednost

SRPS EN 12547:2010

29.2.2016.

EN 12547:2014

442.

SRPS EN 12549:2010

Akustika - Pravila za ispitivanje buke kod alata za elemente za učvršćivanje veze - Inženjerska metoda

 

 

EN 12549:1999 + A1:2008

443.

SRPS EN 12581:2011

Postrojenja za nanošenje prevlaka - Mašine za nanošenje tečnih organskih materijala za prevlačenje potapanjem i elektroforetskim taloženjem - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12581:2005 + A1:2010

444.

SRPS EN 12621:2011

Mašine za snabdevanje i cirkulaciju materijala za prevlačenje pod pritiskom - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12621:2006 + A1:2010

445.

SRPS EN 12622:2014

Bezbednost mašina alatki - Hidraulične prese za savijanje

 

 

EN 12622:2009 + A1:2013

446.

SRPS EN 12629-1:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 12629-1:2000 + A1:2010

447.

SRPS EN 12629-2:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 2: Mašine za proizvodnju blokova

 

 

EN 12629-2:2002 + A1:2010

448.

SRPS EN 12629-3:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 3: Mašine sa kliznim i obrtnim stolom

 

 

EN 12629-3:2002 + A1:2010

449.

SRPS EN 12629-4:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 4: Mašine za proizvodnju betonskih krovnih ploča

 

 

EN 12629-4:2001 + A1:2010

450.

SRPS EN 12629-5-1:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 5-1: Mašine za izradu cevi u vertikalnom položaju

 

 

EN 12629-5-1:2003 + A1:2010

451.

SRPS EN 12629-5-2:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 5-2: Mašine za izradu cevi u horizontalnom položaju

 

 

EN 12629-5-2:2003 + A1:2010

452.

SRPS EN 12629-5-3:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 5-3: Mašine za prenapregnute cevi

 

 

EN 12629-5-3:2003 + A1:2010

453.

SRPS EN 12629-5-4:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 5-4: Mašine za presvlačenje betonskih cevi

 

 

EN 12629-5-4:2003 + A1:2010

454.

SRPS EN 12629-6:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 6: Nepokretna i pokretna oprema za izradu prefabrikovanih armiranih proizvoda

 

 

EN 12629-6:2004 + A1:2010

455.

SRPS EN 12629-7:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 7: Nepokretna i pokretna oprema za izradu dugačkih prenapregnutih proizvoda na radnom stolu

 

 

EN 12629-7:2004 + A1:2010

456.

SRPS EN 12629-8:2011

Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 8: Mašine i oprema za izradu građevinskih proizvoda od kalcijum-silikata (i betona)

 

 

EN 12629-8:2002 + A1:2010

457.

SRPS EN 12635:2009

Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže - Ugradnja i korišćenje

 

 

EN 12635:2002 + A1:2008

Napomena: U pogledu primene tačke 5.1. i Aneksa D, ovo izdanje ne obuhvata zahteve SRPS EN 12453:2009, čija primena ne obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz tačaka 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 58/16).

458.

SRPS EN 12643:2014

Mašine za zemljane radove - Mašine sa pneumaticima-Zahtevi za upravljanje

 

 

EN 12643:2014

459.

SRPS EN 12644-1:2009

Dizalice - Informacije za upotrebu i ispitivanja - Deo 1: Uputstva

 

 

EN 12644-1:2001 + A1:2008

460.

SRPS EN 12644-2:2009

Dizalice - Informacije za upotrebu i ispitivanja - Deo 2: Obeležavanje

 

 

EN 12644-2:2000 + A1:2008

461.

SRPS EN 12649:2013

Mašine za zbijanje i planiranje betona - Bezbednost

 

 

EN 12649:2008 + A1:2011

462.

SRPS EN 12653:2009

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za zakivanje - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 12653:1999 + A2:2009

463.

SRPS EN 12693:2010

Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Zahtevi za bezbednost i životnu sredinu - Zapreminski rashladni kompresori

 

 

EN 12693:2008

464.

SRPS EN 12717:2010

Bezbednost mašina alatki - Bušilice

 

 

EN 12717:2001 + A1:2009

465.

SRPS EN 12733:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Motorne kosilice sa rukovaocem koji se kreće - Bezbednost

 

 

EN 12733:2001 + A1:2009

466.

SRPS EN 12750:2014

Bezbednost mašina za obradu drveta - Četvorostrane glodalice

 

 

EN 12750:2013

467.

SRPS EN 12753:2011

Toplotni sistemi za prečišćavanje otpadnih gasova iz opreme za obradu površine - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12753:2005 + A1:2010

468.

SRPS EN 12757-1:2011

Mašine za mešanje materijala za prevlačenje - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Mašine za mešanje koje se koriste pri reparaciji vozila

 

 

EN 12757-1:2005 + A1:2010

469.

SRPS EN 12779:2017

Bezbednost mašina za obradu drveta - Stabilni sistemi za usisavanje strugotine i prašine - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 12779:2010

31.5.2016.

EN 12779:2015

470.

SRPS EN 12852:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Prerađivači hrane i mešači (blenderi) - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12852:2001 + A1:2010

471.

SRPS EN 12853:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Ručni mešači (blenderi) i mašine za stvaranje pene - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12853:2001 + A1:2010
EN 12853:2001 + A1:2010/AC:2010

472.

SRPS EN 12854:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Konzolne mešalice (mikseri) - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12854:2003 + A1:2010

473.

SRPS EN 12855:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Sekači sa rotirajućom posudom - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12855:2003 + A1:2010

474.

SRPS EN 12881-1:2014

Transportne trake - Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara - Deo 1: Ispitivanja propan-gorionikom

 

 

EN 12881-1:2014

475.

SRPS EN 12881-2:2009

Transportne trake - Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara - Deo 2: Ispitivanje kod požara velikih razmera

 

 

EN 12881-2:2005 + A1:2008

476.

SRPS EN 12882:2016

Transportne trake za opštu namenu - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost

 

 

EN 12882:2015

477.

SRPS EN 12921-1:2011

Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12921-1:2005 + A1:2010

478.

SRPS EN 12921-2:2009

Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 2: Bezbednost mašina koje koriste vodu kao tečnost za čišćenje

 

 

EN 12921-2:2005 + A1:2008

479.

SRPS EN 12921-3:2009

Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 3: Bezbednost mašina koje koriste zapaljive tečnosti za čišćenje

 

 

EN 12921-3:2005 + A1:2008

480.

SRPS EN 12921-4:2009

Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 4: Bezbednost mašina koje koriste halogenovane rastvarače

 

 

EN 12921-4:2005 + A1:2008

481.

SRPS EN 12965:2009

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kardanska vratila i njihove zaštitne obloge - Bezbednost

 

 

EN 12965:2003 + A2:2009

482.

SRPS EN 12978:2009

Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže - Bezbednosni uređaji za vrata i kapije na električni pogon - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 12978:2003 + A1:2009

483.

SRPS EN 12981:2011

Postrojenja za nanošenje prevlaka - Kabine za nanošenje prskanjem organskih materijala za prevlačenje u prahu - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12981:2005 + A1:2009

484.

SRPS EN 12984:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji opremljeni mehaničkim pogonskim reznim alatima - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 12984:2005 + A1:2010

485.

SRPS EN 12999:2012

Dizalice - Pretovarne dizalice

 

 19.9.2020.

EN 12999:2011 + A1:2012

486.

SRPS EN 12999:2018

Dizalice - Pretovarne dizalice

 

 

EN 12999:2011 + A2:2018

487.

SRPS EN 13000:2015

Dizalice - Mobilne dizalice

 

 

EN 13000:2010 + A1:2014

488.

SRPS EN 13001-1:2017

Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 1: Opšti principi i zahtevi

 

 

EN 13001-1:2015

489.

SRPS EN 13001-2:2016

Bezbednost dizalica - Konstrukcija uopšte - Deo 2: Dejstva opterećenja

 

 

EN 13001-2:2014

490.

SRPS EN 13001-3-1:2014

Dizalice - Opšta konstrukcija - Deo 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti čeličnih konstrukcija

 

 19.9.2020.

EN 13001-3-1:2012 + A1:2013

491.

SRPS EN 13001-3-1:2018

Dizalice - Opšta konstrukcija - Deo 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti čeličnih konstrukcija

 

 

EN 13001-3-1:2012 + A2:2018

492.

SRPS EN 13001-3-2:2015

Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-2: Granična stanja i dokaz kompetencije čeličnih užadi u sistemima vođenja užeta

 

 

EN 13001-3-2:2014

493.

SRPS EN 13001-3-3:2015

Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-3: Granična stanja i dokaz kompetencije kontakta točak/šina

 

 

EN 13001-3-3:2014

494.

SRPS EN 13001-3-6:2018

Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-6: Granična stanja i dokaz sigurnosti mašine - Hidraulični cilindri

 

 

EN 13001-3-6:2018

495.

SRPS EN 13015:2009

Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za uputstva za održavanje

 

 

EN 13015:2001 + A1:2008

496.

SRPS EN 13019:2009

Mašine za čišćenje ulica - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13019:2001 + A1:2008

497.

SRPS EN 13020:2017

Mašine za obradu površine puta - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 13020:2011

31.5.2016.

EN 13020:2015

498.

SRPS EN 13021:2008

Mašine za održavanje puteva u zimskom periodu - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13021:2003 + A1:2008

499.

SRPS EN 13023:2011

Metode merenja buke za mašine za štampanje, preradu papira, proizvodnju papira i pomoćnu opremu - Klase tačnosti 2 i 3

 

 

EN 13023:2003 + A1:2010

500.

SRPS EN 13035-1:2009

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport unutar fabrike

 

 

EN 13035-1:2008

501.

SRPS EN 13035-2:2009

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport izvan fabrike

 

 

EN 13035-2:2008

502.

SRPS EN 13035-3:2010

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 3: Mašine za sečenje

 

 

EN 13035-3:2003 + A1:2009
EN 13035-3:2003 + A1:2009/AC:2010

503.

SRPS EN 13035-4:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 4: Nagibni stolovi

 

 

EN 13035-4:2003 + A1:2009

504.

SRPS EN 13035-5:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 5: Mašine i uređaji za slaganje i izuzimanje

 

 

EN 13035-5:2006 + A1:2009

505.

SRPS EN 13035-6:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 6: Mašine za lomljenje

 

 

EN 13035-6:2006 + A1:2009

506.

SRPS EN 13035-7:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 7: Mašine za sečenje višeslojnog stakla

 

 

EN 13035-7:2006 + A1:2009

507.

SRPS EN 13035-9:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 9: Uređaji za pranje

 

 

EN 13035-9:2006 + A1:2010

508.

SRPS EN 13035-11:2011

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 11: Mašine za bušenje

 

 

EN 13035-11:2006 + A1:2010

509.

SRPS EN 13042-1:2010

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Otvor snabdevača

 

 

EN 13042-1:2007 + A1:2009

510.

SRPS EN 13042-2:2010

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Rukovanje mašinama za snabdevanje

 

 

EN 13042-2:2004 + A1:2009

511.

SRPS EN 13042-3:2010

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 3: Automatske sekcione mašine

 

 

EN 13042-3:2007 + A1:2009

512.

SRPS EN 13042-5:2010

Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 5: Prese

 

 

EN 13042-5:2003 + A1:2009

513.

SRPS EN 13059:2010

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja za merenje vibracija

 

 

EN 13059:2002 + A1:2008

514.

SRPS EN 13102:2010

Mašine za keramiku - Bezbednost - Ulaganje i skidanje pločica od fine gline

 

 

EN 13102:2005 + A1:2008

515.

SRPS EN 13112:2010

Mašine za obradu kože - Mašine za cepanje kože i mašine sa nožem za šišanje kože - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13112:2002 + A1:2009

516.

SRPS EN 13113:2011

Mašine za obradu kože - Mašine sa valjcima za nanošenje prevlake - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13113:2002 + A1:2010

517.

SRPS EN 13114:2010

Mašine za obradu kože - Rotirajuća burad za obradu - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13114:2002 + A1:2009

518.

SRPS EN 13118:2009

Poljoprivredne mašine - Oprema za ubiranje krompira - Bezbednost

 

 

EN 13118:2000 + A1:2009

519.

SRPS EN 13120:2014
SRPS EN 13120:2014/AC:2017

Unutrašnja senila - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost

 

 

EN 13120:2009 + A1:2014
EN 13120:2009 + A1:2014/AC:2015

520.

SRPS EN 13128:2010

Bezbednost mašina alatki - Glodalice (uključujući bušilice)

 

 

EN 13128:2001 + A2:2009
EN 13128:2001 + A2:2009/AC:2010

521.

SRPS EN 13135:2013

Dizalice - Bezbednost - Konstrukcija - Zahtevi za opremu

 

 19.9.2020.

EN 13135:2013

522.

SRPS EN 13135:2018

Dizalice - Bezbednost - Konstrukcija - Zahtevi za opremu

 

 

EN 13135:2013 + A1:2018

523.

SRPS EN 13140:2010

Poljoprivredne mašine - Oprema za ubiranje šećerne repe i stočne repe - Bezbednost

 

 

EN 13140:2000 + A1:2009

524.

SRPS EN 13155:2009

Dizalice - Bezbednost - Izmenljiva zahvatna sredstva

 

 

EN 13155:2003 + A2:2009

525.

SRPS EN 13157:2009

Dizalice - Bezbednost - Oprema za dizanje sa ručnim pogonom

 

 

EN 13157:2004 + A1:2009

526.

SRPS EN 13204:2017

Hidraulični alati dvostrukog dejstva za upotrebu u vatrogastvu i pri spasavanju - Zahtevi za performanse i bezbednost

SRPS EN 13204:2013

30.11.2017.

EN 13204:2016

527.

SRPS EN 13208:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za guljenje povrća - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13208:2003 + A1:2010

528.

SRPS EN 13241:2017

Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže - Standard za proizvod, karakteristike performansi

 

 19.9.2020.

EN 13241:2003 + A2:2016

529.

SRPS EN 13288:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za podizanje i naginjanje posude - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13288:2005 + A1:2009

530.

SRPS EN 13289:2013

Postrojenja za preradu testenine - Sušači i hladnjaci - Bezbednost i higijenski zahtevi

 

 

EN 13289:2001 + A1:2013

531.

SRPS EN 13355:2009

Postrojenja za nanošenje prevlaka - Kombinovane kabine - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13355:2004 + A1:2009

532.

SRPS EN 13367:2009
SRPS EN 13367:2009/AC:2013

Mašine za keramiku - Bezbednost - Vozila i platforme za prenos

 

 

EN 13367:2005 + A1:2008
EN 13367:2005 + A1:2008/AC:2009

533.

SRPS EN 13378:2013

Postrojenja za preradu testenine - Prese za testeninu - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13378:2001 + A1:2013

534.

SRPS EN 13379:2013

Postrojenja za preradu testenina - Mašina za razvijanje, mašina za skidanje i sečenje, povratni transporter šipki i skladište šipki - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13379:2001 + A1:2013

535.

SRPS EN 13389:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice (mikseri) sa horizontalnim vratilima - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13389:2005 + A1:2009

536.

SRPS EN 13390:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za pite i kolače - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13390:2002 + A1:2009

537.

SRPS EN 13411-1:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 1: Uške čelične užadi za priveznice

 

 

EN 13411-1:2002 + A1:2008

538.

SRPS EN 13411-2:2010

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 2: Okasta upletka priveznice od užadi

 

 

EN 13411-2:2001 + A1:2008

539.

SRPS EN 13411-3:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 3: Prstenovi i prsten za obezbeđenje

 

 

EN 13411-3:2004 + A1:2008

540.

SRPS EN 13411-4:2014

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 4: Zalivanje čaure metalom i smolom

 

 

EN 13411-4:2011

541.

SRPS EN 13411-5:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 5: Stezači užadi sa U-vijkom

 

 

EN 13411-5:2003 + A1:2008

542.

SRPS EN 13411-6:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 6: Asimetrična klinasta spojnica

 

 

EN 13411-6:2004 + A1:2008

543.

SRPS EN 13411-7:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 7: Simetrična klinasta spojnica

 

 

EN 13411-7:2006 + A1:2008

544.

SRPS EN 13411-8:2011

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 8: Kovani završeci i kovane stege

 

 

EN 13411-8:2011

545.

SRPS EN 13414-1:2009

Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 1: Priveznice za opšte namene dizanja

 

 

EN 13414-1:2003 + A2:2008

546.

SRPS EN 13414-2:2009

Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 2: Specifikacija za informacije za upotrebu i održavanje koje mora da dostavi proizvođač

 

 

EN 13414-2:2003 + A2:2008

547.

SRPS EN 13414-3:2009

Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 3: Uže sa zakovicama i kablovsko uže za priveznice

 

 

EN 13414-3:2003 + A1:2008

548.

SRPS EN 13418:2014

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za namotavanje filma ili folije - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13418:2013

549.

SRPS EN 13448:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Unutar redne kosilice - Bezbednost

 

 

EN 13448:2001 + A1:2009

550.

SRPS EN 13457:2011

Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za cepanje, tanjenje ivica, sečenje, lepljenje i sušenje lepka - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN 13457:2004 + A1:2010

551.

SRPS EN ISO 13482:2017

Roboti i robotski uređaji - Zahtevi za bezbednost za robote za ličnu negu

 

 

EN ISO 13482:2014

552.

SRPS EN 13524:2014

Mašine za održavanje puteva - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 13524:2003 + A2:2014

553.

SRPS EN 13531:2010

Mašine za zemljane radove - Konstrukcija za zaštitu pri preturanju (TOPS) za mini-bagere - Laboratorijska ispitivanja i zahtevi za performanse

 

 

EN 13531:2001 + A1:2008

554.

SRPS EN 13534:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za salamurenje ubrizgavanjem - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13534:2006 + A1:2010

555.

SRPS EN 13557:2009

Dizalice - Komande i mesta za upravljanje

 

 

EN 13557:2003 + A2:2008

556.

SRPS EN 13561:2015
SRPS EN 13561:2015/AC:2017

Spoljašnja senila i nadstrešnice- Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost

 

 

EN 13561:2015
EN 13561:2015/AC:2016

557.

SRPS EN 13570:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za mešanje (mikseri) - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13570:2005 + A1:2010

558.

SRPS EN 13586:2009

Dizalice - Pristup

 

 

EN 13586:2004 + A1:2008

559.

SRPS EN 13591:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Ubacivači u peć sa fiksiranim pregradama - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13591:2005 + A1:2009

560.

SRPS EN 13617-1:2013

Benzinske pumpe - Deo 1: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i performanse pumpi za merenje, dozatora i daljinskih pumpnih agregata

 

 

EN 13617-1:2012

561.

SRPS EN 13621:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Sušači za salatu - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13621:2004 + A1:2010

562.

SRPS EN 13659:2015

Zastori i spoljašnja venecijanska senila - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost

 

 

EN 13659:2015

563.

SRPS EN 13675:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost postrojenja za oblikovanje i valjanje cevi i opreme za njihovu završnu obradu

 

 

EN 13675:2004 + A1:2010

564.

SRPS EN 13683:2011
SRPS EN13683:2003 + A2:2011/AC:2013

Oprema za bašte - Mašine za usitnjavanje/seckanje na motorni pogon - Bezbednost

 

 

EN 13683:2003 + A2:2011
EN 13683:2003 + A2:2011/AC:2013

565.

SRPS EN 13684:2011

Oprema za bašte - Aeratori i "skerifajeri" (mašine za rastresanje zemlje) za travnjake kojima upravlja rukovalac koji se kreće - Bezbednost

 

 19.9.2020.

EN 13684:2004 + A3:2009

566.

SRPS EN 13684:2018

Oprema za bašte - Aeratori i skerifajeri (mašine za rastresanje zemlje) za travnjake kojima upravlja rukovalac koji hoda - Bezbednost

 

 

EN 13684:2018

567.

SRPS EN 13731:2009

Sistemi podiznih vazdušnih jastuka za upotrebu u vatrogastvu i pri spasavanju -Zahtevi za performanse i bezbednost

 

 

EN 13731:2007

568.

SRPS EN 13732:2014

Mašine za prehrambenu industriju-Hladnjaci za farme za neupakovano mleko na farmama - Zahtevi za performanse, bezbednost i higijenu

 

 

EN 13732:2013

569.

SRPS EN 13736:2010

Bezbednost mašina alatki - Pneumatske prese

 

 19.9.2021.

EN 13736:2003 + A1:2009

570.

SRPS EN ISO 13766-2:2018

Mašine za zemljane radove i građevinske mašine - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) mašina sa unutrašnjim električnim naponom - Deo 2: Dodatni zahtevi EMC-a za funkcionalnu bezbednost

 

 

EN ISO 13766-2:2018

571.

SRPS EN 13852-1:2014

Dizalice - Dizalice van kopna - Deo 1: Dizalice opšte namene van kopna

 

 

EN 13852-1:2013

572.

SRPS EN 13862:2009

Mašine za sečenje podnih površina-Bezbednost

 

 

EN 13862:2001 + A1:2009

573.

SRPS EN 13870:2016

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na komade - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 13870:2011

 31.3.2016.

EN 13870:2015

574.

SRPS EN 13871:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na kocke - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 SRPS EN 13871:2011

 29.2.2016.

EN 13871:2014

575.

SRPS EN 13885:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za zatvaranje - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13885:2005 + A1:2010

576.

SRPS EN 13886:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Kotlovi za kuvanje opremljeni mešačima i/ili mešalicama na sopstveni pogon - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13886:2005 + A1:2010

577.

SRPS EN 13889:2009

Teretni kovani čelični škopci za opštu namenu - Lučni škopci i škopci u obliku D-prstena - Klasa 6 - Bezbednost

 

 

EN 13889:2003 + A1:2008

578.

SRPS EN 13951:2013

Pumpe za tečnost - Zahtevi za bezbednost - Postrojenja za prehrambenu industriju - Pravila projektovanja za obezbeđenje higijenske primene

 

 

EN 13951:2012

579.

SRPS EN 13954:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Rezači hleba - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 13954:2005 + A1:2010

580.

SRPS EN 13977:2011

Primene na železnici - Kolosek - Zahtevi bezbednosti za prenosne mašine i šinska kolica za izgradnju i održavanje

 

 

EN 13977:2011

581.

SRPS EN 13985:2010

Mašine alatke - Bezbednost - Sekači

 

 

EN 13985:2003 + A1:2009

582.

SRPS EN 14010:2009

Bezbednost mašina - Oprema za parkinge na motorni pogon za motorna vozila - Zahtevi za bezbednost i EMC pri konstruisanju, izradi, sklapanju i prijemu

 

 

EN 14010:2003 + A1:2009

583.

SRPS EN 14017:2016

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Rasipači čvrstog mineralnog đubriva - Bezbednost

 

 19.9.2020.

EN 14017:2005 + A2:2009

584.

SRPS EN 14018:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Sejalice - Bezbednost

 

 

EN 14018:2005 + A1:2009

585.

SRPS EN 14033-3:2017

Primene na železnici - Kolosek - Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku - Deo 3: Opšti zahtevi za bezbednost

SRPS EN 14033-3:2011

30.6.2018.

EN 14033-3:2017

586.

SRPS EN 14043:2014

Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina - Obrtne lestve sa kombinovanim pomeranjem - Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse

 

 

EN 14043:2014

587.

SRPS EN 14044:2014

Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina - Obrtne lestve sa redoslednim pomeranjem - Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse

 

 

EN 14044:2014

588.

SRPS EN 14070:2010

Bezbednost mašina alatki - Prenosne mašine i mašine za specijalne namene

 

 

EN 14070:2003 + A1:2009
EN 14070:2003 + A1:2009/AC:2010

589.

SRPS EN 14238:2009

Dizalice - Ručno upravljani uređaji za manipulaciju teretom

 

 

EN 14238:2004 + A1:2009

590.

SRPS EN ISO 14314:2013

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Oprema za pokretanje poteznicom - Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 14314:2009

591.

SRPS EN 14439:2009

Dizalice - Bezbednost - Toranjske dizalice

 

 

EN 14439:2006 + A2:2009

592.

SRPS EN 14462:2015

Oprema za obradu površine - Pravila za ispitivanje buke koja potiče od mašina za obradu površine, uključujući i pomoćnu opremu za rukovanje - Stepeni tačnosti 2 i 3

 

 

EN 14462:2005 + A1:2009

593.

SRPS EN 14466:2009

Vatrogasne pumpe - Prenosne pumpe-Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse

 

 

EN 14466:2005 + A1:2008

594.

SRPS EN 14492-1:2010
SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011

Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 1: Vitla na motorni pogon

 

 

EN 14492-1:2006 + A1:2009
EN 14492-1:2006 + A1:2009/AC:2010

595.

SRPS EN 14492-2:2010
SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011

Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 2: Male dizalice na motorni pogon

 

 

EN 14492-2:2006 + A1:2009
EN 14492-2:2006 + A1:2009/AC:2010

596.

SRPS EN 14502-2:2009

Dizalice - Oprema za dizanje ljudi - Deo 2: Podizna mesta za upravljanje

 

 

EN 14502-2:2005 + A1:2008

597.

SRPS EN 14655:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Rezači "francuskog" hleba (bageta) - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 14655:2005 + A1:2010

598.

SRPS EN 14656:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost presa za istiskivanje čelika i obojenih metala

 

 

EN 14656:2006 + A1:2010

599.

SRPS EN 14658:2012

Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Opšti zahtevi za bezbednost za opremu za kontinuirani transport kod površinskih kopova rudnika lignita

 

 

EN 14658:2005 + A1:2010

600.

SRPS EN 14673:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost hidrauličnih presa sa vruće kovanim otkivcima za kovanje čelika i obojenih metala

 

 

EN 14673:2006 + A1:2010

601.

SRPS EN 14677:2009

Bezbednost mašina - Sekundarna proizvodnja čelika - Mašine i oprema za obradu tečnog čelika

 

 

EN 14677:2008

602.

SRPS EN 14681:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

 

 

EN 14681:2006 + A1:2010

603.

SRPS EN 14710-1:2011

Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum-uređaja - Deo 1: Klasifikacija, opšti i bezbednosni zahtevi

 

 

EN 14710-1:2005 + A2:2008

604.

SRPS EN 14710-2:2011

Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum-uređaja - Deo 2: Verifikacija opštih i bezbednosnih zahteva

 

 

EN 14710-2:2005 + A2:2008

605.

SRPS EN 14753:2009

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za neprekidno livenje čelika

 

 

EN 14753:2007

606.

SRPS EN 14886:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za rezanje blokova od pene u trake - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 14886:2008

607.

SRPS EN 14910:2009

Oprema za bašte - Motorne kosilice (trimeri) kojima upravlja rukovalac koji se kreće iza mašine - Bezbednost

 

 

EN 14910:2007 + A1:2009

608.

SRPS EN 14930:2009

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo i oprema za bašte - Mašine kojima upravlja rukovalac koji se kreće - Određivanje pristupačnosti vrelim površinama

 

 

EN 14930:2007 + A1:2009

609.

SRPS EN 14957:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za pranje posuđa sa transporterom - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 14957:2006 + A1:2010

610.

SRPS EN 14958:2010

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za mlevenje i proizvodnju brašna i griza - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 14958:2006 + A1:2009

611.

SRPS EN 14973:2016

Transportne trake za podzemne instalacije - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost

 SRPS EN 14973:2009

 31.5.2016.

EN 14973:2015

612.

SRPS EN ISO 14982:2011

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Elektromagnetska kompatibilnost - Metode ispitivanja i kriterijumi prihvatanja

 

 

EN ISO 14982:2009

613.

SRPS EN 14985:2012

Dizalice - Dizalice sa zakretnom strelom (isključujući mobilne, toranjske, železničke, plovne i dizalice van kopna)

 

 

EN 14985:2012

614.

SRPS EN 15000:2010

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Samohodna vozila sa promenljivim dohvatom - Specifikacija, performanse i zahtevi ispitivanja za indikatore podužnog momenta opterećenja i limitatore podužnog momenta opterećenja

 

 

EN 15000:2008

615.

SRPS EN 15011:2015

Dizalice - Mosne i portalne dizalice

 

 

EN 15011:2011 + A1:2014

616.

SRPS EN ISO 15012-4:2017

Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima - Oprema za uzimanje i odvajanje dima pri zavarivanju - Deo 4: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 15012-4:2016

617.

SRPS EN 15027:2010

Pokretne mašine za sečenje sa diskom i sajlom - Bezbednost

 

 

EN 15027:2007 + A1:2009

618.

SRPS EN 15056:2009

Dizalice - Zahtevi za hvatače kontejnera

 

 

EN 15056:2006 + A1:2009

619.

SRPS EN 15059:2016

Oprema za tretiranje snega - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 15059:2009 + A1:2015

620.

SRPS EN 15061:2010

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za liniju za obradu traka

 

 

EN 15061:2007 + A1:2008

621.

SRPS EN 15067:2010

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za preradu folija za vreće - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 15067:2007

622.

SRPS EN 15093:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za vruće ravno valjanje valjaoničkog stana

 

 

EN 15093:2008

623.

SRPS EN 15094:2011

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za hladno ravno valjanje valjaoničkog stana

 

 

EN 15094:2008

624.

SRPS EN 15095:2010

Motorni pokretni obrtni i skladišni liftovi - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 15095:2007 + A1:2008

625.

SRPS EN 15162:2009

Mašine i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Zahtevi za bezbednost mašina za rezanje

 

 

EN 15162:2008

626.

SRPS EN 15163:2009

Mašine i instalacija za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za rezanje sa dijamantskom sajlom

 

 

EN 15163:2008

627.

SRPS EN 15164:2009

Mašine i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za rezanje sa lančanim i kaišnim prenosom

 

 

EN 15164:2008

628.

SRPS EN 15166:2010

Mašine za prehrambenu industriju - Automatske mašine za rasecanje trupova životinja u klanicama - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 15166:2008

629.

SRPS EN 15194:2017

Bicikli - Bicikli na električni pogon - EPAC bicikli

 

 

EN 15194:2017

630.

SRPS EN 15268:2009

Benzinske pumpe - Zahtevi za bezbednost za konstruisanje sklopova potapajućih pumpi

 

 

EN 15268:2008

631.

SRPS EN 15503:2017

Oprema za bašte - Baštenske duvaljke, usisivači i baštenski duvači/usisivači - Bezbednost

 SRPS EN 15503:2014

 30.6.2017.

EN 15503:2009 + A2:2015

632.

SRPS EN 15572:2016

Mašine i postrojenja za rudarstvo i alati od prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za završnu obradu ivica

 

 

EN 15572:2015

633.

SRPS EN 15695-1:2017

Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Deo 1: Klasifikacija kabina, zahtevi i postupci ispitivanja

SRPS EN 15695-1:2011

30.6.2018.

EN 15695-1:2017

634.

SRPS EN 15695-2:2017

Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Deo 2: Prečistači, zahtevi i postupci ispitivanja

SRPS EN 15695-2:2011

30.6.2018.

EN 15695-2:2017

635.

SRPS EN 15700:2012

Bezbednost za transportne trake za zimske sportove ili turističke namene

 

 

EN 15700:2011

636.

SRPS EN ISO 15744:2010

Ručni neelektrični alati - Pravila za ispitivanje buke - Inženjerska metoda (klase 2)

 

 

EN ISO 15744:2008

637.

SRPS EN 15746-2:2011

Primene na železnici - Kolosek - Mašine koje se kreću po putu i koloseku i njihova oprema - Deo 2: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN 15746-2:2010 + A1:2011

638.

SRPS EN 15774:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za proizvodnju sveže i punjene testenine (taljatele, kaneloni, ravioli, tortelini, orekjete i njoke) - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 15774:2010

639.

SRPS EN 15811:2016

Poljoprivredne mašine - Nepokretni zaštitnici i zaštitnici sa zabravljivanjem koji mogu, ali ne moraju da blokiraju pokretne delove prenosnika snage

 

 

EN 15811:2014

640.

SRPS EN 15830:2013

Terenska vozila unutrašnjeg transporta sa promenjivim dohvatom - Vidljivost - Metode ispitivanja i verifikacije

 

 

EN 15830:2012

641.

SRPS EN 15861:2013

Mašine za prehrambenu industriju - Pušnice - Bezbednosni i higijenski zahtevi

 

 

EN 15861:2012

642.

SRPS EN 15895:2011

Ručni alati sa jednokratnim punjenjem - Zahtevi za bezbednost - Alati za trajno obeležavanje i pričvršćivanje

 

 19.9.2020.

EN 15895:2011

643.

SRPS EN 15895:2018

Ručni alati sa jednokratnim punjenjem - Zahtevi za bezbednost - Alati za trajno obeležavanje i pričvršćivanje

 

 

EN 15895:2011 + A1:2018

644.

SRPS EN 15949:2013

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za valjanje šipki, čeličnih profila i žica

 

 

EN 15949:2012

645.

SRPS EN 15954-2:2014

Primena na železnici - Kolosek - Radni vagoni i prateća oprema - Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti

 

 

EN 15954-2:2013

646.

SRPS EN 15955-2:2014

Primena na železnici - Kolosek - Demontažne mašine i prateća oprema - Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti

 

 

EN 15955-2:2013

647.

SRPS EN 15997:2013

Vozila za sve terene (ATV četvorotočkaši) - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 15997:2011
EN 15997:2011/AC:2012

648.

SRPS EN 16005:2013
SRPS EN 16005:2013/AC:2017

Pešačka vrata na motorni pogon - Bezbednost pri korišćenju - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 16005:2012
EN 16005:2012/AC:2015

649.

SRPS EN 16029:2013

Motorna vozila namenjena za prevoz lica, sa rukovaocem koji je na njima, a koja nisu namenjena za upotrebu na javnim putevima - Motorna vozila na dva točka u istom tragu - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 16029:2012

650.

SRPS EN ISO 16089:2017

Mašine alatke - Bezbednost - Stacionarne brusilice

SRPS EN 13218:2010

30.6.2017.

EN ISO 16089:2015

651.

SRPS EN ISO 16092-1:2018

Bezbednost mašina alatki - Prese - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 16092-1:2018

652.

SRPS EN ISO 16092-3:2018

Bezbednost mašina alatki - Prese - Deo 3: Zahtevi za bezbednost za hidraulične prese

 

 

EN ISO 16092-3:2018

653.

SRPS EN ISO 16093:2017

Mašine alatke - Bezbednost - Testere za hladan metal

SRPS EN 13898:2010

30.6.2018.

EN ISO 16093:2017

654.

SRPS EN ISO 16119-1:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi životne sredine za prskalice - Deo 1: Opšte

 

 

EN ISO 16119-1:2013

655.

SRPS EN ISO 16119-2:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi životne sredine za prskalice - Deo 2: Prskalice sa horizontalnim nosačem

 

 

EN ISO 16119-2:2013

656.

SRPS EN ISO 16119-3:2013

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi životne sredine za prskalice - Deo 3: Prskalice za biljke u vidu žbuna i drveta

 

 

EN ISO 16119-3:2013

657.

SRPS EN ISO 16119-4:2016

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Zahtevi za zaštitu životne sredine koji se odnose na prskalice - Deo 4: Nepokretne i polupokretne prskalice

 

 

EN ISO 16119-4:2014

658.

SRPS EN 16191:2015

Mašine za izgradnju tunela - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 815:2008
SRPS EN 815:2008/A1:2008
SRPS EN 12336:2009

13.2.2015.

EN 16191:2014

659.

SRPS EN 16203:2014

Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Verifikacija bočne dinamičke stabilnosti - Čeoni viljuškari

 

 

EN 16203:2014

660.

SRPS EN 16228-1:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 16228-1:2014

661.

SRPS EN 16228-2:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 2: Pokretne bušilice za građevinarstvo i geotehničko inženjerstvo, kamenolome i rudarstvo

 

 

EN 16228-2:2014

662.

SRPS EN 16228-3:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 3: Horizontalno usmerena oprema za bušenje

 

 

EN 16228-3:2014

663.

SRPS EN 16228-4:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 4: Oprema za izradu temelja

 

 

EN 16228-4:2014

664.

SRPS EN 16228-5:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 5: Oprema za membranske zidove

 

 

EN 16228-5:2014

665.

SRPS EN 16228-6:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 6: Oprema za mlazno injektiranje, njektiranje i ubrizgavanje

 

 

EN 16228-6:2014

666.

SRPS EN 16228-7:2015

Oprema za bušenje i izradu temelja - Bezbednost - Deo 7: Zamenljiva pomoćna oprema

 

 

EN 16228-7:2014

667.

SRPS EN 16230-1:2015

Kartinzi za razonodu - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za kartinge

 

 

EN 16230-1:2013 + A1:2014

668.

SRPS EN ISO 16230-1:2017

Poljoprivredne mašine i traktori - Bezbednost visoko naponskih električnih i elektronskih komponenti i sistema - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 16230-1:2015

669.

SRPS EN ISO 16231-1:2013

Samohodne poljoprivredne mašine - Ocena stabilnosti - Deo 1: Principi

 

 

EN ISO 16231-1:2013

670.

SRPS EN ISO 16231-2:2017

Samohodne poljoprivredne mašine - Ocena stabilnosti - Deo 2: Određivanje statičke stabilnosti i procedure ispitivanja

 

 

EN ISO 16231-2:2015

671.

SRPS EN 16246:2013

Poljoprivredne mašine - Rovokopači - Bezbednost

 

 

EN 16246:2012

672.

SRPS EN 16252:2014

Mašine za kompletiranje otpadnih materijala ili frakcija za reciklažu - Horizontalne prese za baliranje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 16252:2012

673.

SRPS EN 16307-1:2016

Vozila za unutrašnji transport-Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 1: Dopunski zahtevi za samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta

SRPS EN 16307-1:2014

 29.2.2016.

EN 16307-1:2013 + A1:2015

674.

SRPS EN 16307-5:2014

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 5: Dodatni zahtevi za vozila za unutrašnji transport sa ručnim pogonom

 

 

EN 16307-5:2013

675.

SRPS EN 16307-6:2014

Vozila za unutrašnji transport - Zahtevi za bezbednost i verifikaciju - Deo 6: Dodatni zahtevi za vozila za prevoz tereta i osoblja

 

 

EN 16307-6:2014

676.

SRPS EN 16327:2014

Gašenje požara - Sistemi za doziranje natpritskom (PPPS) i sistemi za gašenje penom sa komprimovanim vazduhom (CAFS)

 

 

EN 16327:2014

677.

SRPS EN 16474:2015

Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za vulkanizaciju pneumatika - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 16474:2015

678.

SRPS EN 16486:2017

Mašine za kompaktiranje otpadnog materijala ili frakcije za reciklažu - Kompaktori - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 16486:2014

679.

SRPS EN 16500:2016

Mašine za kompaktiranje otpada ili frakcija za reciklažu - Vertikalne prese za baliranje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 16500:2014

680.

SRPS EN 16590-3:2015

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 3: Razvoj serija, hardvera i softvera

 

 

EN 16590-3:2014

681.

SRPS EN 16590-4:2015

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 4: Proizvodnja, rad, modifikacija i procesi podrške

 

 

EN 16590-4:2014

682.

SRPS EN 16719:2018

Platforme za transport

 

 

EN 16719:2018

683.

SRPS EN 16743:2016

Mašine za prehrambenu industriju - Automatske industrijske mašine za rezanje - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi

 

 

EN 16743:2016

684.

SRPS EN 16774:2017

Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za konvertore čelika i prateću opremu

 

 

EN 16774:2016

685.

SRPS EN 16851:2017

Dizalice - Sistemi lakih dizalica

 

 

EN 16851:2017

686.

SRPS EN 16952:2018

Mašine za poljoprivredu - Terenske platforme za rad u voćnjacima - Bezbednost

 

 

EN 16952:2018

687.

SRPS EN 17059:2018

Postrojenja za nanošenje prevlaka i anodizaciju - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 17059:2018

688.

SRPS EN ISO 17916:2017

Bezbednost mašina za toplotno rezanje

 

 

EN ISO 17916:2016

689.

SRPS EN ISO 18217:2017

Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za oblaganje ivica vođene lancima

SRPS EN 1218-4:2010

31.3.2016.

EN ISO 18217:2015

690.

SRPS EN ISO 19085-1:2017

Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 1: Zajednički zahtevi

 

 

EN ISO 19085-1:2017

691.

SRPS EN ISO 19085-2:2017

Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 2: Horizontalne kružne testere sa pritisnom gredom

 

 

EN ISO 19085-2:2017

692.

SRPS EN ISO 19085-4:2018

Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 4: Kružne testere za vertikalno krojenje ploča

 

 

EN ISO 19085-4:2018

693.

SRPS EN ISO 19085-5:2017

Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 5: Formatizeri

SRPS EN 1870-18:2014

30.6.2018.

EN ISO 19085-5:2017

694.

SRPS EN ISO 19085-6:2018

Bezbednost mašina za obradu drveta - Bezbednost - Deo 6: Mašine za kopirno glodanje sa jednim vertikalnim vratilom

 

 

EN ISO 19085-6:2017

695.

SRPS EN ISO 19085-8:2018

Mašine za obradu drveta - Bezbednost - Deo 8: Mašine sa trakom za brušenje i kalibrisanje ravnih radnih komada

 

 

EN ISO 19085-8:2018

696.

SRPS EN ISO 19225:2018

Rudarske mašine za podzemnu eksploataciju - Pokretne mašine za vađenje rude na otkopu - Zahtevi za bezbednost za kombinovane otkopne mašine (kombajne) i strugove za otkopavanje

 

 

EN ISO 19225:2017

697.

SRPS EN ISO 19432:2013

Građevinske mašine i oprema - Prenosne, ručne mašine za rezanje pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 19432:2012

698.

SRPS EN ISO 19932-1:2013

Oprema za zaštitu bilja - Leđne prskalice - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i zaštitu životne sredine

 

 

EN ISO 19932-1:2013

699.

EN ISO 19932-2:2013

Oprema za zaštitu bilja - Leđne prskalice - Deo 2: Metode ispitivanja

 

 

EN ISO 19932-2:2013

700.

SRPS EN ISO 20361:2016

Pumpe i pumpne jedinice za tečnost - Kod za ispitivanje buke - Klase tačnosti 2 i 3

SRPS EN ISO 20361:2010

31.12.2015.

EN ISO 20361:2015

701.

SRPS EN ISO 22867:2013

Mašine za šumarstvo - Pravilo za ispitivanje vibracija prenosivih, ručno upravljanih mašina pogonjenih motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Vibracije na ručkama

 

 

EN ISO 22867:2011

702.

SRPS EN ISO 22868:2011

Mašine za šumarstvo i za bašte - Pravilo za ispitivanje buke prenosivih, ručno upravljanih mašina pogonjenih motorom sa unutrašnjim sagorevanjem - Inženjerska metoda (stepen tačnosti 2)

 

 

EN ISO 22868:2011

703.

SRPS EN ISO 23125:2017

Mašine alatke - Bezbednost - Strugovi

 

 

EN ISO 23125:2015

704.

SRPS EN ISO 28139:2010

Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Leđni atomizeri na motorni pogon - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN ISO 28139:2009

705.

SRPS EN ISO 28881:2014

Mašine alatke - Bezbednost - elektroerozione mašine

 

 

EN ISO 28881:2013
EN ISO 28881:2013/AC:2013

706.

SRPS EN ISO 28927-1:2011
SRPS EN ISO 28927-1:2011/A1:2017

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 1: Brusilice za vertikalno brušenje i brušenje pod uglom

 

 

EN ISO 28927-1:2009
EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

707.

SRPS EN ISO 28927-2:2011
SRPS EN ISO 28927-2:2011/A1:2017

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 2: Ključevi, odvrtači i odvijači

 

 

EN ISO 28927-2:2009
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

708.

SRPS EN ISO 28927-3:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo3: Glačalice i obrtne, orbitalne i trakaste brusilice sa obrtno-povratnim kretanjem

 

 

EN ISO 28927-3:2009

709.

SRPS EN ISO 28927-4:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 4: Ravne brusilice

 

 

EN ISO 28927-4:2010

710.

SRPS EN ISO 28927-5:2011
SRPS EN ISO 28927-5:2011/A1:2016

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 5: Bušilice i udarne bušilice

 

 

EN ISO 28927-5:2009
EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

711.

SRPS EN ISO 28927-6:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 6: Vibracioni čekići

 

 

EN ISO 28927-6:2009

712.

SRPS EN ISO 28927-7:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 7: Probojci i makaze

 

 

EN ISO 28927-7:2009

713.

SRPS EN ISO 28927-8:2011
SRPS EN ISO 28927-8:2011/A1:2016

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 8: Testere, mašine za glačanje i punjenje sa povratnim hodom i testere sa oscilirajućim i obrtnim radom

 

 

EN ISO 28927-8:2009
EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

714.

SRPS EN ISO 28927-9:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 9: Čekići sa držaljom i igličasti čistač naslaga

 

 

EN ISO 28927-9:2009

715.

SRPS EN ISO 28927-10:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 10: Udarne bušilice, čekići i drobilice

 

 

EN ISO 28927-10:2011

716.

SRPS EN ISO 28927-11:2011

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 11: Čekići za kamen

 

 

EN ISO 28927-11:2011

717.

SRPS EN ISO 28927-12:2013

Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija - Deo 12: Brusilice za završno brušenje

 

 

EN ISO 28927-12:2012

718.

SRPS EN 60204-1:2009
SRPS EN 60204-1:2009/A1:2011
SRPS EN 60204-1:2009/Corr.:2011

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 60204-1:2006/AC:2010

719.

SRPS EN 60204-11:2008
SRPS EN 60204-11:2008/Corr.:2011

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 11: Zahtevi za visokonaponsku opremu za naizmenične napone iznad 1 000 V ili 1 500 V za jednosmerne napone, ali ne iznad 36 kV

 

 

EN 60204-11:2000
EN 60204-11:2000/AC:2010

720.

SRPS EN 60204-32:2009

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 32: Zahtevi za dizalice

 

 

EN 60204-32:2008

721.

SRPS EN 60204-33:2012

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 33:Zahtevi za opremu koja se koristi u proizvodnji poluprovodnika

 

 

EN 60204-33:2011

722.

SRPS EN 61310-1:2010

Bezbednost mašina - Pokazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 1: Zahtevi za vizuelne, zvučne i dodirne znakove

 

 

EN 61310-1:2008

723.

SRPS EN 61310-2:2010

Bezbednost mašina - Ukazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 2: Zahtevi za označavanje

 

 

EN 61310-2:2008

724.

SRPS EN 61310-3:2009

Bezbednost mašina - Pokazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 3: Zahtevi za postavljanje i rad pokretača

 

 

EN 61310-3:2008

725.

SRPS EN 61496-1:2015

Bezbednost mašina - Elektro-osetljiva zaštitna oprema - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

 

19.9.2020.

EN 61496-1:2013

726.

SRPS EN 61800-5-2:2009

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 5-2: Zahtevi za bezbednost - Funkcionalni

 

 

EN 61800-5-2:2007

727.

SRPS EN 62061:2009
SRPS EN 62061:2009/A1:2013
SRPS EN 62061:2009/Corr:2011
SRPS EN 62061:2009/A2:2017

Bezbednost mašina - Funkcionalna bezbednost električnih, elektronskih i programabilnih elektronskih upravljačkih sistema koji utiču na bezbednost mašina

 

 

EN 62061:2005
EN 62061:2005/A1:2013
EN 62061:2005/Corr:2010
EN 62061:2005/A2:2015

728.

SRPS EN 50223:2017

Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivih vlakana - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 50223:2012

13.4.2018.

EN 50223:2015

729.

SRPS EN 50348:2012

Stacionarna elektrostatička oprema za nanošenje nezapaljivih tečnih materijala - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 50348:2010
EN 50348:2010/AC:2010

730.

SRPS EN 50434:2014

Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih aparata - Posebni zahtevi za mašine za rezanje i seckanje koje se priključuju na mrežu

 

 

EN 50434:2014

731.

SRPS EN 50569:2014
SRPS EN 50569:2014/A1:2018

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - posebni zahtevi za komercijalne centrifuge za rublje

 SRPS EN 50569:2014

 12.1.2021.

EN 50569:2013
EN 50569:2013/A1:2018

732.

SRPS EN 50570:2014
SRPS EN 50570:2014/A1:2018

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za sušenje rublja sa bubnjem

SRPS EN 50570:2014

 12.1.2021.

EN 50570:2013
EN 50570:2013/A1:2018

733.

SRPS EN 50571:2014
SRPS EN 50571:2014/A1:2018

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za pranje rublja

 SRPS EN 50571:2014

 12.1.2021.

EN 50571:2013
EN 50571:2013/A1:2018

734.

SRPS EN 50580:2012
SRPS EN 50580:2014-A1:2014

Bezbednost električnih ručnih alata sa motorom - Posebni zahtevi za raspršivače

 

 

EN 50580:2012
EN 50580:2012/A1:2013

735.

SRPS EN 50636-2-91:2014

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-91: Posebni zahtevi za prenosne, ručno upravljane trimere i rubne trimere za travnjake

 

 

EN 50636-2-91:2014

736.

SRPS EN 50636-2-92:2014

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-92: Posebni zahtevi za sekače i aeratore busena sa rukovaocem koji hoda i koji se napajaju iz mreže

 

 

EN 50636-2-92:2014

737.

SRPS EN 50636-2-94:2014

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-94: Posebni zahtevi za velike makaze za travu

 

 

EN 50636-2-94:2014

738.

SRPS EN 50636-2-100:2014

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-100: Posebni zahtevi za ručne električne usisivače i duvaljke/usisivače za baštu sa seckanjem ili bez njega i napajane iz električne mreže

 

 

EN 50636-2-100:2014

739.

SRPS EN 50636-2-107:2015
SRPS EN 50636-2-107:2015/A1:2018

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Deo 2-107: Posebni zahtevi za električne akumulatorske robot-kosilice

SRPS EN 50636-2-107:2015

12.1.2020.

EN 50636-2-107:2015
EN 50636-2-107:2015/A1:2018

740.

SRPS EN 60204-31:2015

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetnu kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačne mašine i sisteme

 

 

EN 60204-31:2013

741.

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/AC:2014
SRPS EN 60335-1:2012/A11:2015
SRPS EN 60335-1:2016/A13:2017

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/AC:2014
SRPS EN 60335-1:2012/A11:2015

3.5.2020.

EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

742.

SRPS EN 60335-2-8:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate

 

 

EN 60335-2-8:2015
EN 60335-2-8:2015/A1:2016

743.

SRPS EN 60335-2-23:2009
SRPS EN 60335-2-23:2009/A2:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose

 

 

EN 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A2:2015

744.

SRPS EN 60335-2-36:2008
SRPS EN 60335-2-36:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-36:2008/AC:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-36: Posebni zahtevi za komercijalne električne štednjake, pećnice, radne ploče za kuvanje i grejne ploče

 

 

EN 60335-2-36:2002
EN 60335-2-36:2002/A11:2012
EN 60335-2-36:2002/AC:2007

745.

SRPS EN 60335-2-37:2008
SRPS EN 60335-2-37:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-37:2008/A12:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze

 

 

EN 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
EN 60335-2-37:2002/A11:2012
EN 60335-2-37:2002/A12:2016

746.

SRPS EN 60335-2-40:2010
SRPS EN 60335-40:2010/A13:2012
SRPS EN 60335240:2010/Corr:2011
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr:2011
SRPS EN 60335-40:2010/A13:2012/AC:2014

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-40: Posebni zahtevi za električne toplotne pumpe, klimatizere i sušače vazduha

 

 

EN 60335-2-40:2003
EN 60335-2-40:2003/A11:2004
EN 60335-2-40:2003/A12:2005
EN 60335-2-40:2003/A1:2006
EN 60335-2-40:2003/A2:2009
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

747.

SRPS EN 60335-2-42:2008
SRPS EN 60335-2-42:2008/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-42: Posebni zahtevi za komercijalne električne aparate za kuvanje sa prinudnim strujanjem vrelog vazduha, aparate za kuvanje parom i kombinovane aparate

 

 

EN 60335-2-42:2003
EN 60335-2-42:2003/A11:2012
EN 60335-2-42:2003/AC:2007

748.

SRPS EN 60335-2-47:2008
SRPS EN 60335-2-47:2008/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-47: Posebni zahtevi za električne komercijalne kotlove za kuvanje

 

 

EN 60335-2-47:2003
EN 60335-2-47:2003/A11:2012
EN 60335-2-47:2003/AC:2007

749.

SRPS EN 60335-2-48:2008
SRPS EN 60335-2-48:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-48:2008/AC:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-47: Posebni zahtevi za komercijalne roštilje i tostere

 

 

EN 60335-2-48:2003
EN 60335-2-48:2003/A11:2012
EN 60335-2-48:2003/AC:2007

750.

SRPS EN 60335-2-49:2008
SRPS EN 60335-2-49:2008/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični aparati - Bezbednost - Deo 2-49: Posebni zahtevi za komercijalne električne tople ormare

 

 

EN 60335-2-49:2003
EN 60335-2-49:2003/A11:2012
EN 60335-2-49:2003/AC:2007

751.

SRPS EN 60335-2-58:2008
SRPS EN 60335-2-58:2008/A2:2016
SRPS EN 60335-2-58:2008/A12:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa

 

 

EN 60335-2-58:2005
EN 60335-2-58:2005/A2:2015
EN 60335-2-58:2005/A12:2016

752.

SRPS EN 60335-2-65:2010
SRPS EN 60335-2-65:2010/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-65: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vazduha

 

 

EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A11:2012

753.

SRPS EN 60335-2-67:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-67: Posebni zahtevi za mašine za održavanje i čišćenje podova za industrijsku i komercijalnu upotrebu

 

 

EN 60335-2-67:2012

754.

SRPS EN 60335-2-68:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-68: Posebni zahtevi za komercijalne i industrijske raspršivače

 

 

EN 60335-2-68:2012

755.

SRPS EN 60335-2-69:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-69: Posebni zahtevi za usisivače za vlažno i suvo čišćenje, uključujući pogonsku četku, za industrijsku i komercijalnu upotrebu

 

 

EN 60335-2-69:2012

756.

SRPS EN 60335-2-72:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-72: Posebni zahtevi za automatske mašine za održavanje podova za industrijsku i komercijalnu primenu

 

 

EN 60335-2-72:2012

757.

SRPS EN 60335-2-77:2010

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-77: Posebni zahtevi za kosilice koje se napajaju iz mreže i kojima upravlja rukovalac koji hoda

 

 

EN 60335-2-77:2010

758.

SRPS EN 60335-2-79:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-79: Posebni zahtevi za aparate za čišćenje koji rade pod visokim pritiskom i aparate za čišćenje parom

SRPS EN 60335-2-79:2011

3.4.2015.

EN 60335-2-79:2012

759.

SRPS EN 60335-2-89:2011
SRPS EN 60335-2-89:2011/A1:2016
SRPS EN 60335-2-89:2011/A2:2017

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom

SRPS EN 60335-2-89:2011/A1:2016
SRPS EN 60335-2-89:2011/A2:2017

12.2.2019.
3.7.2020.

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

760.

SRPS EN 60335-2-95:2015
SRPS EN 60335-2-95:2015/A1:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima

 

 

EN 60335-2-95:2015
EN 60335-2-95:2015/A1:2015

761.

SRPS EN 60335-2-97:2012
SRPS EN 60335-2-97:2012/A12:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogone za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu

 

 

EN 60335-2-97:2006
EN 60335-2-97:2006/A12:2015

762.

SRPS EN 60335-2-102:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-102: Posebni zahtevi za peći na gas, ulje i čvrsto gorivo koje imaju električne priključke

 

 

EN 60335-2-102:2016

763.

SRPS EN 60335-2-103:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-103: Posebni zahtevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore

 

 

EN 60335-2-103:2015

764.

SRPS EN 60519-1:2017

Bezbednost u postrojenjima za elektrotermiju i elektromagnetsku obradu - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60519-1:2015

765.

SRPS EN 60745-2-1:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-1: Posebni zahtevi za bušilice i udarne bušilice

 

19.1.2022.

EN 60745-2-1:2010

766.

SRPS EN 60745-2-3:2011
SRPS EN 60745-2-3:2011/A2:2013
SRPS EN 60745-2-3:2011/A11:2014
SRPS EN 60745-2-3:2011/A13:2016

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom

 

 

EN 60745-2-3:2011
EN 60745-2-3:2011/A2:2013
EN 60745-2-3:2011/A11:2014
EN 60745-2-3:2011/A12:2014
EN 60745-2-3:2011/A13:2015

767.

SRPS EN 60745-2-6:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-6: Posebni zahtevi za čekiće

 

 

EN 60745-2-6:2010

768.

SRPS EN 60745-2-11:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-11: Posebni zahtevi za povratne testere (ubodne i "lisičiji rep")

 

 

EN 60745-2-11:2010

769.

SRPS EN 60745-2-12:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-12: Posebni zahtevi za mešalice betona

 

 

EN 60745-2-12:2009

770.

SRPS EN 60745-2-13:2011
SRPS EN 60745-2-13:2011/A1:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-13: Posebni zahtevi za testere sa lancem

 

 

EN 60745-2-13:2009
EN 60745-2-13:2009/A1:2010

771.

SRPS EN 60745-2-15:2010
SRPS EN 60745-2-15:2010/A1:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-15: Posebni zahtevi za trimere za živu ogradu

 

 

EN 60745-2-15:2009
EN 60745-2-15:2009/A1:2010

772.

SRPS EN 60745-2-16:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-16: Posebni zahtevi za aparate za spajanje

 

 

EN 60745-2-16:2010

773.

SRPS EN 60745-2-17:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-17: Posebni zahtevi za rutere i trimere

 

15.12.2021.

EN 60745-2-17:2010

774.

SRPS EN 60745-2-18:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-18: Posebni zahtevi za alate za spajanje traka za pakovanje

 

 

EN 60745-2-18:2009

775.

SRPS EN 60745-2-19:2011
SRPS EN 60745-2-19:2011/A1:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-19: Posebni zahtevi za ravnalice

 

 

EN 60745-2-19:2009
EN 60745-2-19:2009/A1:2010

776.

SRPS EN 60745-2-20:2010

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-20: Posebni zahtevi za trakaste testere

 

 

EN 60745-2-20:2009

777.

SRPS EN 60745-2-21:2010
SRPS EN 60745-2-21:2010/A1:2011

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-21: Posebni zahtevi aparate za čišćenje kanalizacije

 

 

EN 60745-2-21:2009
EN 60745-2-21:2009/A1:2010

778.

SRPS EN 60745-2-22:2012
SRPS EN 60745-2-22:2012/A11:2013

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-22: Posebni zahtevi za mašine za rezanje

 

 

EN 60745-2-22:2011
EN 60745-2-22:2011/A11:2013

779.

SRPS EN 60745-2-23:2013

Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za brusilice za završnu obradu i male rotacione alate

 

 

EN 60745-2-23:2013

780.

SRPS EN 60947-5-3:2014

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-3: Uređaj za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa definisanim ponašanjem u uslovima kvara (PDDB)

 

 

EN 60947-5-3:2013

781.

SRPS EN 60947-5-5:2008
SRPS EN 60947-5-5:2008/A1:2008
SRPS EN 60947-5-5:2008/A11:2013
SRPS EN 60947-5-5:2008/A2:2017

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Električni uređaji za zaustavljanje u slučaju hitnosti sa mehaničkom funkcijom za blokiranje

SRPS EN 60947-5-5:2008/A2:2017

24.2.2020.

EN 60947-5-5:1997
EN 60947-5-5:1997/A1:2005
EN 60947-5-5:1997/A11:2013
EN 60947-5-5:1997/A2:2017

782.

SRPS EN 61029-2-3:2012

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-3: Posebni zahtevi za rendisaljke i rendisaljke tanjilice

 

 

EN 61029-2-3:2011

783.

SRPS EN 61029-2-4:2011

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-4: Posebni zahtevi za stone brusilice

 

 24.6.2020.

EN 61029-2-4:2011

784.

SRPS EN 61029-2-5:2012
SRPS EN 61029-2-5:2012/A11:2015

Ručni prenosni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za trakaste testere

 

 

EN 61029-2-5:2011
EN 61029-2-5:2011/A11:2015

785.

SRPS EN 61029-2-8:2011

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-8: Posebni zahtevi za jednovretene vertikalne mašine za oblikovanje

 

 

EN 61029-2-8:2010

786.

SRPS EN 61029-2-9:2013
SRPS EN 61029-2-9:2013/A11:2014

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ugaone testere

 

 

EN 61029-2-9:2012
EN 61029-2-9:2012/A11:2013

787.

SRPS EN 61029-2-11:2013
SRPS EN 61029-2-11:2013/A11:2014

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-11: Posebni zahtevi za kombinovane ugaone i stone testere

 

 

EN 61029-2-11:2012
EN 61029-2-11:2012/A11:2013

788.

SRPS EN 61029-2-12:2012

Bezbednost prenosnih električnih alata sa motorom - Deo 2-12: Posebni zahtevi za mašine za narezivanje navoja

 

 

EN 61029-2-12:2011

789.

SRPS EN 62841-1:2016

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/A11:2015
SRPS EN 60745-1:2011
SRPS EN 60745-1:2011/A11:2011
SRPS EN 61029-1:2010
SRPS EN 61029-1-:2010/A11:2011

23.12.2019.
15.12.2021.

EN 62841-1:2015
EN 62841-1:2015/AC:2015

790.

SRPS EN 62841-2-1:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-1: Posebni zahtevi za ručne bušilice i udarne bušilice

 

 

EN 62841-2-1:2018

791.

SRPS EN 62841-2-2:2014
SRPS EN 62841-2-2:2014/AC:2016

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-2: Posebni zahtevi za ručne odvijače i udarne odvijače

SRPS EN 60745-2-2:2010

21.8.2019.

EN 62841-2-2:2014
EN 62841-2-2:2014/AC:2015

792.

SRPS EN 62841-2-4:2014
SRPS EN 62841-2-4:2014/AC:2016

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za ručne brusilice i glačalice osim onih sa pločom

SRPS EN 60745-2-4:2010
SRPS EN 60745-2-4:2010/A11:2012

21.8.2019.

EN 62841-2-4:2014
EN 62841-2-4:2014/AC:2015

793.

SRPS EN 62841-2-5:2014

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za ručne kružne testere

SRPS EN 60745-2-5:2011

21.8.2019.

EN 62841-2-5:2014

794.

SRPS EN 62841-2-8:2017

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-8: Posebni zahtevi za ručne makaze i glodalice

SRPS EN 60745-2-8:2010

2.5.2020.

EN 62841-2-8:2016

795.

SRPS EN 62841-2-9:2015
SRPS EN 62841-2-9:2015/AC:2017

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ureznice i mašine za izradu zavrtanja

SRPS EN 60745-2-9:2011

21.8.2019.

EN 62841-2-9:2015
EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

796.

SRPS EN 62841-2-10:2017

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-10: Posebni zahtevi za ručne mešalice

 

 

EN 62841-2-10:2017

797.

SRPS EN 62841-2-11:2016

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-11: Posebni zahtevi za ručne povratne testere

SRPS EN 60745-2-11:2010

23.12.2019.

EN 62841-2-11:2016

798.

SRPS EN 62841-2-14:2016

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-14: Posebni zahtevi za ručne prenosne rendisaljke

SRPS EN 60745-2-14:2011
SRPS EN 60745-2-14:2011/A2:2011

21.8.2019.

EN 62841-2-14:2015

799.

SRPS EN 62841-2-17:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 2-17: Posebni zahtevi za ručne glodalice

 

 

EN 62841-2-17:2017

800.

SRPS EN 62841-3-1:2014
SRPS EN 62841-3-1:2014/AC:2016
SRPS EN 62841-3-1:2014/A11:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-1: Posebni zahtevi za prenosne stone testere

SRPS EN 62841-3-1:2014

19.10.2019.

EN 62841-3-1:2014
EN 62841-3-1:2014/AC:2015
EN 62841-3-1:2014/A11:2017

801.

SRPS EN 62841-3-4:2016
SRPS EN 62841-3-4:2016/A11:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-4: Posebni zahtevi za prenosne stone brusilice

 

 

EN 62841-3-4:2016
EN 62841-3-4:2016/A11:2017

802.

SRPS EN 62841-3-6:2014
SRPS EN 62841-3-6:2014/AC:2015
SRPS EN 62841-3-6:2014/A11:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-6: Posebni zahtevi za dijamantske bušilice sa sistemom tečnosti
Ispravka

SRPS EN 62841-3-6:2014

19.10.2019.

EN 62841-3-6:2014
EN 62841-3-6:2014/AC:2015
EN 62841-3-6:2014/A11:2017

803.

SRPS EN 62841-3-9:2016
SRPS EN 62841-3-9:2016/AC:2017
SRPS EN 62841-3-9:2016/A11:2018

Ručni električni aparati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-9: Posebni zahtevi za prenosne ugaone testere

SRPS EN 62841-3-9:2016

15.11.2019.

EN 62841-3-9:2015
EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09
EN 62841-3-9:2015/A11:2017

804.

SRPS EN 62841-3-10:2016
SRPS EN 62841-3-10:2016/AC:2016
EN 62841-3-10:2015/A11:2017

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-10: Posebni zahtevi za prenosne mašine za odsecanje

SRPS EN 62841-3-10:2016

19.10.2019.

EN 62841-3-10:2015
EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07
EN 62841-3-10:2015/A11:2017

805.

SRPS EN 62841-3-13:2017

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-13: Posebni zahtevi za prenosne bušilice

 

 

EN 62841-3-13:2017

806.

SRPS EN 62841-3-14:2018

Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbednost - Deo 3-14: Posebni zahtevi za prenosne aparate za čišćenje kanalizacije

 

 

EN 62841-3-14:2017

807.

SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017
SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017/A1:2019       

Eksplozivne atmosfere - Deo 38: Oprema i komponente za eksplozivne atmosfere u podzemnim rudnicima (ISO/IEC 80079-38:2016)

 

 

EN ISO/IEC 80079-38:2016
EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 22/17).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".