Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIFTOVA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti liftova:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog /izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 81-20:2020

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz ljudi i tereta - Deo 20: Putnički i teretno-putnički liftovi

SRPS EN 81-20:2015

27.7.2022

EN 81-20:2020

2.

SRPS EN 81-21:2013

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem, koji se ugrađuju u postojeće zgrade

 

 

EN 81-21:2009+A1:2012

3.

SRPS EN 81-22:2014

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 22: Liftovi sa električnim pogonom i kosom putanjom

 

 

EN 81-22:2014

4.

SRPS EN 81-28:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 28: Daljinska dojava opasnosti za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem

 

 

EN 81-28:2003

5.

SRPS EN 81-50:2020

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregledi i ispitivanja - Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenata liftova

SRPS EN 81-50:2015

27.7.2022

EN 81-50:2020

6.

SRPS EN 81-58:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregled i ispitivanje - Deo 58: Vrata voznog okna, ispitivanje otpornosti prema požaru

 

 

EN 81-58:2003

7.

SRPS EN 81-70:2010
SRPS EN 81-70:2010/A1:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 70: Pristupačnost liftovima za prevoz lica, uključujući i lica sa posebnim potrebama

 

 

EN 81-70:2003
EN 81-70:2003/A1:2004

8.

SRPS EN 81-71:2010

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje

 

 

EN 81-71:2005+A1:2006

9.

SRPS EN 81- 72:2017

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem - Deo 72: Vatrogasni liftovi

 

 

EN 81-72:2015

10.

SRPS EN 81-73:2017

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem - Deo 73: Način rada u slučaju požara

 

 

EN 81-73:2016

11.

SRPS EN 81-77:2014

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 77: Liftovi izloženi seizmičkim uslovima

 

 

EN 81-77:2013

12.

SRPS EN 12016:2014

Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost

 

 

EN 12016:2013

13.

SRPS EN 12385-3:2009

Čelična užad - Bezbednost - Deo 3: Informacije za upotrebu i održavanje

 

 

EN 12385-3:2004+A1:2008

14.

SRPS EN 12385-5:2010

Čelična užad - Bezbednost - Deo 5: Užad sa strukovima za liftove

 

 

EN 12385-5:2002
EN 12385-5:2002/AC:2005

15.

SRPS EN 13015:2009

Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za izradu uputstava za održavanje

 

 

EN 13015:2001+A1:2008

16.

SRPS EN 13411-7:2009

Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 7: Simetrična klinasta spojnica

 

 

EN 13411-7:2006+A1:2008

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova ("Službeni glasnik RS", broj 34/15).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".