Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIČNE ZAŠTITNE OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 89/2022)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme:

Redni
broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog / izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog / izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 136:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Pune maske - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 136:1998
EN 136:1998/AC:2003

2.

SRPS EN 137:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati za zaštitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom komprimovanog vazduha - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 137:2006

3.

SRPS EN 140:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske i četvrtmaske - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 140:1998
EN 140:1998/AC:1999

4.

SRPS EN 142:2012

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Sklopovi usnika - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 142:2002

5.

SRPS EN 143:2007
SRPS EN 143:2007/A1:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri za čestice - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 143:2000
EN 143:2000/A1:2006
EN 143:2000/AC:2005

6.

SRPS EN 144-1:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 1: Priključci sa navojem za umetak priključka

 

 

EN 144-1:2000
EN 144-1:2000/A1:2003
EN 144-1:2000/A2:2005

7.

SRPS EN 144-2:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 2: Izlazni priključci

 

 

EN 144-2:1998

8.

SRPS EN 144-3:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 3: Izlazni priključci za ronilačke aparate koji koriste smešu azota sa kiseonikom i sam kiseonik

 

 

EN 144-3:2003
EN 144-3:2003/AC:2003

9.

SRPS EN 145:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus, sa komprimovanim kiseonikom ili komprimovanim kiseonik-azotom - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 145:1997
EN 145:1997/A1:2000

10.

SRPS EN 148-1:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 1: Priključak sa standardnim navojem

 

 

EN 148-1:1999

11.

SRPS EN 148-2:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 2: Priključak sa centralnim navojem

 

 

EN 148-2:1999

12.

SRPS EN 148-3:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 3: Priključak sa navojem M 45x3

 

 

EN 148-3:1999

13.

SRPS EN 149:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 149:2001+A1:2009

14.

SRPS EN 166:2008

Lična zaštita očiju - Specifikacije

 

 

EN 166:2001

15.

SRPS EN 169:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

 

 

EN 169:2002

16.

SRPS EN 170:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za ultraljubičasto zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba

 

 

EN 170:2002

17.

SRPS EN 172:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za sunčevu blještavu svetlost za korišćenje na radu

 

 

EN 172:1994
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

18.

SRPS EN 174:2010

Lična zaštita očiju - Skijaške zaštitne naočare za spust

 

 

EN 174:2001

19.

SRPS EN 175:2008

Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka

 

 

EN 175:1997

20.

SRPS EN 207:2017

Oprema za ličnu zaštitu očiju - Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (štitnici za oči protiv laserskog zračenja)

 

 

EN 207:2017

21.

SRPS EN 208:2012

Lična zaštita očiju - Štitnici za oči za rad na podešavanju lasera i laserskih sistema

 

 

EN 208:2009

22.

SRPS EN 250:2014

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 250:2014

23.

SRPS EN 342:2018

Zaštitna odeća - Odelo iz jednog dela i odevni predmeti koji štite od hladnoće

 

 

EN 342:2017

24.

SRPS EN 343:2019

Zaštitna odeća - Zaštita od kiše

SRPS EN 343:2011

19.11.2021

EN 343:2019

25.

SRPS EN 352-1:2021

Štitnici za sluh - Opšti zahtevi - Deo 1: Naušnice

SRPS EN 352-1:2008

21.1.2023

EN 352-1:2020

26.

SRPS EN 352-2:2021

Štitnici za sluh - Opšti zahtevi - Deo 2: Čepovi za uši

SRPS EN 352-2:2007
SRPS EN 352-2/1:2009

21.1.2023

EN 352-2:2020

27.

SRPS EN 352-3:2021

Štitnici za sluh - Opšti zahtevi - Deo 3: Naušnice pričvršćene za štitnike za glavu i/ili lice

SRPS EN 352-3:2007

21.1.2023

EN 352-3:2020

28.

SRPS EN 352-4:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 4: Naušnice sa podešavanjem zavisnim od nivoa zvuka

SRPS EN 352-4:2008
SRPS EN 352-4/A1:2011

21.1.2023

EN 352-4:2020

29.

SRPS EN 352-5:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 5: Naušnice sa aktivnim smanjenjem buke

SRPS EN 352-5:2008
SRPS EN 352-5/A1:2011

21.1.2023

EN 352-5:2020

30.

SRPS EN 352-6:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 6: Naušnice sa audio-ulazom radi bezbednosti

SRPS EN 352-6:2007

21.1.2023

EN 352-6:2020

31.

SRPS EN 352-7:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 7: Čepovi za uši sa podešavanjem nivoa zvuka

SRPS EN 352-7:2007

21.1.2023

EN 352-7:2020

32.

SRPS EN 352-8:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 8: Naušnice sa audio-opremom za razonodu

SRPS EN 352-8:2011

21.1.2023

EN 352-8:2020

33.

SRPS EN 352-9:2021

Štitnici za sluh -Zahtevi za bezbednost - Deo 9: Čepovi za uši sa bezbednosnim audio ulazom

 

 

EN 352-9:2020

34.

SRPS EN 352-10:2021

Štitnici za sluh - Zahtevi za bezbednost - Deo 10: Čepovi za uši sa audio ulazom namenjen za razonodu

 

 

EN 352-10:2020

35.

SRPS EN 353 - 1:2018

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljač pada sa vođicom i krutim sidrištem EN 353 -1:2002

 

 

EN 353-1:2014+A1:2017

36.

SRPS EN 353-2:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 2: Zaustavljač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem

 

 

EN 353-2:2002

37.

SRPS EN 354:2012

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Užad

 

 

EN 354:2010

38.

SRPS EN 355:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Apsorberi energije

 

 

EN 355:2002

39.

SRPS EN 358:2019

Lična zaštitna oprema za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine - Opasači i užad za radno pozicioniranje i zadržavanje

SRPS EN 358:2007

19.11.2021

EN 358:2018

40.

SRPS EN 360:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom

 

 

EN 360:2002

41.

SRPS EN 361:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Potpuna telesna uprega

 

 

EN 361:2002

42.

SRPS EN 362:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice

 

 

EN 362:2004

43.

SRPS EN 365:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

 

 

EN 365:2004
EN 365:2004/AC:2006

44.

SRPS EN ISO 374-1:2017

Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama - Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike

 

 

EN ISO 374-1:2016

45.

SRPS EN ISO 374-5:2017

Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama - Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama

 

 

EN ISO 374-5:2016

46.

SRPS EN 379:2011

Lična zaštita očiju - Automatski filtri za zavarivanje

 

 

EN 379:2003+A1:2009

47.

SRPS EN 381-5:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 5: Zahtevi za štitnike za noge

 

19.11.2021

EN 381-5:1995

48.

SRPS EN 381-7:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 7: Zahtevi za zaštitne rukavice koje štite od testere sa lancem

 

19.11.2021

EN 381-7:1999

49.

SRPS EN 381-9:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 9: Zahtevi za štitnike za noge do kolena koji štite od testere sa lancem

 

19.11.2021

EN 381-9:1997

50.

SRPS EN 381-11:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 11: Zahtevi za štitnike za gornji deo tela

 

19.11.2021

EN 381-11:2002

51.

SRPS EN 388:2019

Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika

SRPS EN 388:2017

19.11.2021

EN 388:2016+A1:2018

52.

SRPS EN 397:2014

Zaštitni šlemovi u industriji

 

 

EN 397:2012+A1:2012

53.

SRPS EN 402:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat na otvoreni ciklus, sa komprimovanim vazduhom koji se uključuje udahom, sa maskom za celo lice ili sklopom usnika, za samospašavanje - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 402:2003

54.

SRPS EN 403:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Filtrirajući aparati sa kapuljačom za evakuaciju iz požara - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 403:2004

55.

SRPS EN 404:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Aparat za samospasavanje od ugljen-monoksida, sa filtrom i sklopom usnika

 

 

EN 404:2005

56.

SRPS EN 405:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajuće polumaske sa ventilima za zaštitu od gasova ili gasova i čestica - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 405:2001+A1:2009

57.

SRPS EN 407:2007

Zaštitne rukavice protiv opasnosti od toplote (toplote i/ili vatre)

 

 

EN 407:2004

58.

SRPS EN 420:2010

Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 420:2003+A1:2009

59.

SRPS EN 421:2011

Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama

 

 

EN 421:2010

60.

SRPS EN 443:2011

Šlemovi za primenu tokom gašenja požara u zgradama i drugim objektima

 

 

EN 443:2008

61.

SRPS EN 469:2020

Zaštitna odeća za vatrogasce - Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću za aktivnosti gašenja požara

SRPS EN 469:2010

5.9.2022

EN 469:2020

62.

SRPS EN 510:2020

Specifikacija za zaštitnu odeću koja se upotrebljava tamo gde postoji rizik da odeća bude zahvaćena pokretnim delovima

 

 

EN 510:2019

63.

SRPS EN 511:2010

Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće

 

 

EN 511:2006

64.

SRPS EN 564:2015

Planinarska oprema - Prusik - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 564:2014

65.

SRPS EN 565:2017

Planinarska oprema - Traka - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 565:2017

66.

SRPS EN 566:2017

Planinarska oprema - Priveznice - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 566:2017

67.

SRPS EN 567:2014

Planinarska oprema - Asenderi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 567:2013

68.

SRPS EN 568:2016

Planinarska oprema - Klinovi za led - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 568:2015

69.

SRPS EN 569:2010

Planinarska oprema - Klinovi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 569:2007

70.

SRPS EN 659:2010

Zaštitne rukavice za vatrogasce

 

 

EN 659:2003+A1:2008
EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

71.

SRPS EN 795:2013

Lična zaštitna oprema protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje

 

 

EN 795:2012

72.

SRPS EN 812:2012

Industrijske kape EN

 

 

EN 812:2012

73.

SRPS EN 813:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Sedeće uprege

 

 

EN 813:2008

74.

SRPS EN 893:2020

Planinarska oprema - Dereze - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 893:2019

75.

SRPS EN 943-1:2019

Zaštitna odeća protiv opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Deo 1: Zahtevi za performanse odela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite od hemikalija

SRPS EN 943-1:2017

19.11.2021

EN 943-1:2015+A1:2019

76.

SRPS EN 943-2:2019

Zaštitna odeća protiv opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Deo 2: Zahtevi za performanse odela tipa 1 (gasnonepropusna) koja štite od hemikalija za timove (ekipe) za hitne intervencije

 

 

EN 943-2:2019

77.

SRPS EN 958:2017

Planinarska oprema - Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane puteve sa klinovima za penjanje - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 958:2017

78.

SRPS EN 966:2013

Šlemovi za sportove u vazduhu

 

 

EN 966:2012+A1:2012

79.

SRPS EN 1073-1:2018

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih čestica u vazduhu, uključujući i radioaktivnu kontaminaciju - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja zaštitne odeće koja se provetrava pomoću instalacije sa komprimovanim vazduhom, a koja štiti telo i respiratorni trakt

 

 

EN 1073-1:2016+A1:2018

80.

SRPS EN 1073-2:2008

Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja se ne ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama

 

 

EN 1073-2:2002

81.

SRPS EN 1077:2011

Šlemovi za alpske skijaše i korisnike snouborda

 

 

EN 1077:2007

82.

SRPS EN 1078:2013

Šlemovi za bicikliste i korisnike skejtborda i rolera

 

 

EN 1078:2012+A1:2012

83.

SRPS EN 1080:2013

Šlemovi za zaštitu dece od udaraca

 

 

EN 1080:2013

84.

SRPS EN 1082-1:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima - Deo 1: Rukavice od metalnih karika i štitnici za ruke

 

 

EN 1082-1:1996

85.

SRPS EN 1082-2:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima - Deo 2: Rukavice i štitnici za ruke izrađeni od svih materijala izuzev metalnih karika

 

 

EN 1082-2:2000

86.

SRPS EN 1146:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa kapuljačom, za upotrebu pri samospasavanju - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 1146:2005

87.

SRPS EN 1149-5:2018

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 5: Performanse materijala i zahtevi za projektovanje

SRPS EN 1149-5:2010

5.9.2022

EN 1149-5:2018

88.

SRPS EN 1150:2010

Zaštitna odeća - Veoma uočljiva odeća za opštu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtevi

 

5.9.2022

EN 1150:1999

89.

SRPS EN 1385:2012

Šlemovi za veslanje i sportove na brzim vodama

 

 

EN 1385:2012

90.

SRPS EN 1486:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce - Metode ispitivanja i zahtevi za reflektujuću odeću za posebne uslove gašenja požara

 

 

EN 1486:2007

91.

SRPS EN 1497:2010

Oprema za spasavanje - Uprege za spasavanje

 

 

EN 1497:2007

92.

SRPS EN 1731:2009

Lična zaštita očiju - Mrežasti štitnici za oči i lice

 

 

EN 1731:2006

93.

SRPS EN 1827:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske bez ventila za udisanje i sa filtrima koji se skidaju, za zaštitu od gasova, ili gasova i čestica ili samo čestica - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 1827:1999+A1:2009

94.

SRPS EN 1891:2008

Oprema za ličnu zaštitu za sprečavanje padova sa visine - Užad sa jezgrom i košuljicom, male istegljivosti

 

 

EN 1891:1998

95.

SRPS EN 1938:2012

Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare za osobe na motociklima i mopedima

 

 

EN 1938:2010

96.

SRPS EN ISO 10819:2014/A1:2019

Mehaničke vibracije i udari - Vibracije šaka - ruka - Merenje i vrednovanje prenosa vibracija kroz rukavice na dlan - Izmena 1

SRPS EN ISO 10819:2014

19.11.2021

EN ISO 10819:2013,
EN ISO 10819:2013/A1:2019

97.

SRPS EN ISO 10862:2010

Malo plovilo - Sistemi za brzo otpuštanje uprega u obliku trapeza

 

 

EN ISO 10862:2009

98.

SRPS EN ISO 11393-2:2020

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 2: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za noge

 

 

EN ISO 11393-2:2019

99.

SRPS EN ISO 11393-4:2020

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 4: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja zaštitnih rukavica

 

 

EN ISO 11393-4:2019

100.

SRPS EN ISO 11393-5:2019

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 5: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za noge do kolena

 

 

EN ISO 11393-5:2019

101.

SRPS EN ISO 11393-6:2019

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 6: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja štitnika za gornji deo tela

 

 

EN ISO 11393-6:2019

102.

SRPS EN 12021:2017

Oprema za zaštitu organa za disanje - Komprimovani gasovi za izolacione aparate za disanje

 

 

EN 12021:2014

103.

SRPS EN 12083:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri sa crevima za disanje (filtri koji se ne montiraju na masku) - Filtri za čestice, filtri za gas i kombinovani filtri - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12083:1998
EN 12083:1998/AC:2000

104.

SRPS EN 12270:2014

Planinarska oprema - Zaglavci - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12270:2013

105.

SRPS EN 12275:2014

Planinarska oprema - Karabineri - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12275:2013

106.

SRPS EN 12276:2014

Planinarska oprema - Frendovi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12276:2013

107.

SRPS EN 12277:2019

Planinarska oprema - Pojasevi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 12277:2016

19.11.2021

EN 12277:2015+A1:2018

108.

SRPS EN 12278:2010

Planinarska oprema - Koturače - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12278:2007

109.

SRPS EN ISO 12312 -1:2014
SRPS EN ISO 12312 -1:2014 /A1:2016

Zaštita očiju i lica - Naočare za sunce i slične naočare - Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu

 

 

EN ISO 12312-1:2013
EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

110.

SRPS EN ISO 12312 -2:2016

Zaštita očiju i lica - Naočare za sunce i slične naočare - Deo 2: Filteri za direktno posmatranje sunca

 

 

EN ISO 12312-2:2015

111.

SRPS EN ISO 12401:2010

Malo plovilo - Bezbednosne uprege na palubi i bezbednosni konopci - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 12401:2009

112.

SRPS EN ISO 12402-5:2008
SRPS EN ISO 12402-5:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 5: Pomoćna sredstva za plutanje (nivo 50) - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN ISO 12402-5:2006
EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

113.

SRPS EN ISO 12402-6:2010
SRPS EN ISO 12402-6:2010/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 6: Prsluci i pomoćna sredstva za spasavanje za posebne namene - Bezbednosni zahtevi i dodatne metode ispitivanja

 

 

EN ISO 12402-6:2006
EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

114.

SRPS EN ISO 12402 -8:2008 SRPS EN ISO 12402 - 8:2008/A1: 2012

Lična oprema za plutanje - Deo 8: Dodaci - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 12402-8:2006
EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

115.

SRPS EN 12477:2007

Zaštitne rukavice za zavarivače

 

 

EN 12477:2001
EN 12477:2001/A1:2005

116.

SRPS EN 12492:2012

Oprema za planinarenje - Šlemovi za planinare - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12492:2012

117.

SRPS EN 12841:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Sistem užadi za pristup - Uređaji sa užadima za podešavanje

 

 

EN 12841:2006

118.

SRPS EN 12941:2008
SRPS EN 12941:2008/A2: 2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati na motorni pogon sa šlemom ili kapuljačom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12941:1998
EN 12941:1998/A1:2003
EN 12941:1998/A2:2008

119.

SRPS EN 12942:2008
SRPS EN 12942:2008/A2: 2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati sa duvaljkom sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12942:1998
EN 12942:1998/A1:2002
EN 12942:1998/A2:2008

120.

SRPS EN 13034:2011

Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija - Zahtevane performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu od tečnih hemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB 6)

 

 

EN 13034:2005+A1:2009

121.

SRPS EN 13061:2011

Zaštitna odeća - Štitnik za potkolenicu za fudbalere (ragbiste) - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13061:2009

122.

SRPS EN 13158:2018

Zaštitna odeća - Zaštitne jakne, štitnici tela i ramena koji se upotrebljavaju u konjičkom sportu: za jahače i ostale koji rade oko konja i vozače zaprega - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 13158:2011

31.8.2018

EN 13158:2018

123.

SRPS EN 13178:2010

Lična zaštita očiju - Štitnici za oči za korisnike motornih sanki

 

 

EN 13178:2000

124.

SRPS EN 13277-1:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13277-1:2000

125.

SRPS EN 13277-2:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 2: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika gornjeg dela stopala, cevanice i podlaktice

 

 

EN 13277-2:2000

126.

SRPS EN 13277-3:2014

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 3: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika trupa

 

 

EN 13277-3:2013

127.

SRPS EN 13277-4:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 4: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika glave

 

 

EN 13277-4:2001
EN 13277-4:2001/A1:2007

128.

SRPS EN 13277-5:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 5: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika genitalija i štitnika stomaka

 

 

EN 13277-5:2002

129.

SRPS EN 13277-6:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 6: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika grudi za žene

 

 

EN 13277-6:2003

130.

SRPS EN 13277-7:2010

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 7: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika za šake i stopala

 

 

EN 13277-7:2009

131.

SRPS EN 13277-8:2018

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 8: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja za štitnike lica koji se koriste u karateu

 

 

EN 13277-8:2017

132.

SRPS EN 13356:2008

Uočljiva dodatna oprema za opštu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtevi

 

5.9.2022

EN 13356:2001

133.

SRPS EN 13484:2012

Šlemovi za korisnike sanki

 

 

EN 13484:2012

134.

SRPS EN 13546:2011

Zaštitna odeća -- Štitnici za šake, ruke, prsa, stomak, noge, stopala i genitalije za golmane hokeja na travi i štitnici za potkolenicu za igrače hokeja na travi - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13546:2002+A1:2007

135.

SRPS EN 13567:2010

Zaštitna odeća - Štitnici za šake, ruke, prsa, abdomen, noge, genitalije i lice za mačevaoce

 

 

EN 13567:2002+A1:2007

136.

SRPS EN 13594:2016

Zaštitne rukavice za vozače motocikala - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13594:2015

137.

SRPS EN 13595-1:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 1: Opšti zahtevi

 

5.9.2022

EN 13595-1:2002

138.

SRPS EN 13595-3:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 3: Metoda ispitivanja za određivanje čvrstoće pucanja

 

5.9.2022

EN 13595-3:2002

139.

SRPS EN 13634:2018

Zaštitna obuća za vozače motocikala - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13634:2017

140.

SRPS EN ISO 13688:2015

Zaštitna odeća - Opšti zahtevi

 

 

EN ISO 13688:2013

141.

SRPS EN 13781:2012

Zaštitni šlemovi za vozače i putnike na motornim sankama i bob - sankama

 

 

EN 13781:2012

142.

SRPS EN 13794:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus za evakuaciju (samospasilac) - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 13794:2002

143.

SRPS EN 13832-2:2019

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 2: Zahtevi za ograničeni kontakt sa hemikalijama

SRPS EN 13832-2:2009

19.11.2021

EN 13832-2:2018

144.

SRPS EN 13832-3:2019

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 3: Zahtevi za produženi kontakt sa hemikalijama

SRPS EN 13832-3:2009

19.11.2021

EN 13832-3:2018

145.

SRPS EN 13949:2009

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanom smešom azota sa kiseonikom i komprimovanim kiseonikom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 13949:2003

146.

SRPS EN ISO 13982 -1:2010
SRPS EN ISO 13982 - 1:2010/A1:2011

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica - Deo 1: Zahtevi za performanse (svojstva) zaštitne odeće koja štiti od hemikalija u obliku aerosola čvrstih čestica, a koja pokriva celo telo (odeća tipa 5)

 

 

EN ISO 13982-1:2004
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

147.

SRPS EN ISO 13998:2010

Zaštitna odeća - Kecelje, pantalone i jakne koje štite od sečenja i probijanja pri rukovanju noževima

 

 

EN ISO 13998:2003

148.

SRPS EN 14021:2010

Štitovi protiv kamenja za terenske vozače motocikala koji služe da vozača štite od kamenja i odrona - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14021:2003

149.

SRPS EN 14052:2013

Industrijski šlemovi visokih performansi

 

 

EN 14052:2012+A1:2012

150.

SRPS EN 14058:2018

Zaštitna odeća - Odevni predmeti koji štite od hladnoće

 

 

EN 14058:2017

151.

SRPS EN 14120:2010

Zaštitna odeća - Štitnici za ručni zglob, dlan, lakat, koleno, koji se koriste kao oprema za vozače rolera - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14120:2003+A1:2007

152.

SRPS EN 14126:2010

Zaštitna odeća - Zahtevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja štiti od infektivnih agensa

 

 

EN 14126:2003
EN 14126:2003/AC:2004

153.

SRPS EN 14143:2014

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na zatvoreni ciklus sa regeneracijom izdahnutog gasa

 

 

EN 14143:2013

154.

SRPS EN 14225-1:2018

Ronilačka odela - Deo 1: Mokra odela - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-1:2017

155.

SRPS EN 14225-2:2018

Ronilačka odela - Deo 2: Suva odela - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-2:2017

156.

SRPS EN 14225-3:2018

Ronilačka odela - Deo 3: Odela sa aktivnim sistemima i komponentama za grejanje ili hlađenje - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-3:2017

157.

SRPS EN 14328:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici za ruke koji štite od sečenja nožem sa elektropogonom - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14328:2005

158.

SRPS EN 14387:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri za gas i kombinovani filtri - Zahtevi, ispitivanja, označavanje

 

 

EN 14387:2004+A1:2008

159.

SRPS EN 14435:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, samo za upotrebu sa nadpritiskom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 14435:2004

160.

SRPS EN 14458:2019

Oprema za ličnu zaštitu očiju - Viziri visoke performanse namenjeni za korišćenje isključivo sa zaštitnim šlemovima

 

 

EN 14458:2018

161.

SRPS EN ISO 14460:2008

Zaštitna odeća za vozače auto-trka - Zaštita od toplote i vatre - Zahtevane performanse i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 14460:1999
EN ISO 14460:1999/A1:2002
EN ISO 14460:1999/AC:1999

162.

SRPS EN 14529:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, koji sadrže plućni automat sa natpritiskom i koriste se samo za samospasavanje

 

 

EN 14529:2005

163.

SRPS EN 14593-1:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva - Deo 1: Aparat sa punom maskom - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 14593-1:2005

164.

SRPS EN 14594:2018

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat za disanje sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva - Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

SRPS EN 14594:2010

19.11.2021

EN 14594:2018

165.

SRPS EN 14605:2011

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih hemikalija - Zahtevi za performanse za odeću koja ima spojeve između različitih delova odeće koji su nepropustljivi na tečnost (oprema tipa 3), na sprej (oprema tipa 4), uključujući i odevne predmete koji štite od hemikalija pojedine delove tela

 

 

EN 14605:2005+A1:2009

166.

SRPS EN ISO 14877:2010

Zaštitna odeća za rad na obradi materijala upotrebom zrnastih abraziva (peskarenje)

 

 

EN ISO 14877:2002

167.

SRPS EN ISO 15027 -1:2014

Odelo za zaštitu od utapanja - Deo 1: Odela koja se uvek nose, zahtevi koji obuhvataju bezbednost

 

 

EN ISO 15027-1:2012

168.

SRPS EN ISO 15027 -2:2014

Odelo za zaštitu od utapanja - Deo 2: Odela za evakuaciju, zahtevi koji obuhvataju bezbednost

 

 

EN ISO 15027-2:2012

169.

SRPS EN 15090:2014

Obuća za vatrogasce

 

 

EN 15090:2012

170.

SRPS EN 15151 -1:2013

Oprema za planinarenje - Uređaji za kočenje - Deo 1: Uređaji za kočenje sa ručnim zaključavanjem, zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 15151-1:2012

171.

SRPS EN 15333-1:2009

Oprema za disanje - Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom - Deo 1: Aparati sa plućnim automatom

 

 

EN 15333-1:2008
EN 15333-1:2008/AC:2009

172.

SRPS EN 15333 -2:2012

Oprema za disanje - Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom Deo 2: Aparati sa kontinualnim tokom

 

 

EN 15333-2:2009

173.

SRPS EN 15613:2010

Štitnici za kolena i laktove za sportove na otvorenom - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 15613:2008

174.

SRPS EN 16027:2013

Zaštitna odeća - Zaštitne rukavice za fudbalske golmane

 

 

EN 16027:2011

175.

SRPS EN 16350:2015

Zaštitne rukavice koje štite od elektrostatičkog rizika

 

 

EN 16350:2014

176.

SRPS EN 16473:2016

Šlemovi za vatrogasce - Šlemovi za tehničko spasavanje

 

 

EN 16473:2014

177.

SRPS EN 16716:2017

Planinarska oprema - Sistemi vazdušnih jastuka - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 16716:2017

178.

SRPS EN 17092-2:2020

Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 2: Odevni predmeti klase AAA -Zahtevi

 

 

EN 17092-2:2020

179.

SRPS EN 17092-3:2020

Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 3: Odevni predmeti klase AA - Zahtevi

 

 

EN 17092-3:2020

180.

SRPS EN 17092-4:2020

Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 4: Odevni predmeti klase A - Zahtevi

 

 

EN 17092-4:2020

181.

SRPS EN 17092-5:2020

Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 5: Odevni predmeti klase B - Zahtevi

 

 

EN 17092-5:2020

182.

SRPS EN 17092-6:2020

Zaštitni odevni predmeti za vozače motocikala - Deo 6: Odevni predmeti klase C - Zahtevi

 

 

EN 17092-6:2020

183.

SRPS EN 17109:2020

Planinarska oprema - Pojedinačni sistemi za bezbednost za užad- Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 17109:2020

184.

SRPS EN ISO 17249:2015

Bezbednosna obuća otporna na rezanje lančanom testerom

 

 

EN ISO 17249:2013
EN ISO 17249:2013/AC:2014

185.

SRPS EN 17353:2020

Zaštitna odeća - Veoma uočljiva oprema za upotrebu u situacijama srednjeg rizika - Metode ispitivanja i zahtevi

 

 

EN 17353:2020

186.

SRPS EN ISO 20320:2020

Zaštitna odeća koja se koristi za skijanje na dasci- Štitnici za zglobove - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 20320:2020

187.

SRPS EN ISO 20345:2013
SRPS EN ISO 20345:2013/Ispr.1:2016

Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća

 

 

EN ISO 20345:2011

188.

SRPS EN ISO 20346:2016

Oprema za ličnu zaštitu - Zaštitna obuća

 

 

EN ISO 20346:2014

189.

SRPS EN ISO 20347:2013
SRPS EN ISO 20347:2013 /Ispr.1:2016

Oprema za ličnu zaštitu - Radna obuća

 

 

EN ISO 20347:2012

190.

SRPS EN ISO 20471:2015
SRPS EN ISO 20471:2015 /A1:2017

Veoma uočljiva odeća - Metode ispitivanja i zahtevi

 

 

EN ISO 20471:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016

191.

SRPS EN ISO 27065:2018
SRPS EN ISO 27065:2018/A1:2020

Zaštitna odeća - Zahtevi za performanse zaštitne odeće za osobe koje primenjuju tečne pesticide i radnike koji dolaze u kontakt sa prethodno tretiranim područjem- Izmena 1: Zamenske ispitne hemikalije

SRPS EN ISO 27065:2018

5.9.2022

EN ISO 27065:2017,
EN ISO 27065:2017/A1:2019

192.

SRPS EN 50321-1:2020

Rad pod naponom - Obuća za električnu zaštitu - Izolaciona obuća i čizme

SRPS EN 50321:2011

19.11.2020

EN 50321-1:2018
EN 50321-1:2018/AC:2018-08

193.

SRPS EN 61482-2:2022

Rad pod naponom - Zaštitna odeća protiv toplotnih opasnosti izazvanih električnim lukom - Deo 2: Zahtevi

 

 

EN 61482-2:2020

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 90/20).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".