Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI GASNIH APARATA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)

1. Ministar rudarstva i energetike sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti gasnih aparata:

Red.
broj

Oznaka srpskog
standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 26:2009

Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode za sanitarnu upotrebu, opremljeni atmosferskim gorionicima

   

EN 26:1997
EN 26:1997/A1:2000 EN 26:1997/A2:2004
EN 26:1997/AC:1998

2.

SRPS EN 26:2009/A3:2011

Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode za sanitarnu upotrebu, opremljeni atmosferskim gorionicima - Izmena 3

   

EN 26:1977/A3:1984

3.

SRPS EN 30-1-1:2014

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-1: Bezbednost - Opšti zahtevi

   

EN 30-1-1:2008+A3:2013

4.

SRPS EN 30-1-2:2012

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-2: Bezbednost - Aparati koji imaju pećnice i/ili roštilje sa prinudnom konvekcijom

   

EN 30-1-2:2012

5.

SRPS EN 30-1-3:2012

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-3: Bezbednost - Aparati sa stakleno-keramičkom grejnom pločom

   

EN 30-1-3:2003+A1:2006

6.

SRPS EN 30-1-4:2012

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-4: Bezbednost - Aparati koji imaju jedan ili više gorionika sa sistemom za automatsko upravljanje gorionicima

   

EN 30-1-4:2012

7.

SRPS EN 30-2-1:2011

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-1: Racionalno korišćenje energije - Opšte

   

EN 30-2-1:1998
EN 30-2-1:1998/A1:2003
EN 30-2-1:1998/A2:2005
EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

8.

SRPS EN 30-2-2:2008

Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-2: Racionalno korišćenje energije - Aparati koji imaju pećnice i/ili roštilje sa prinudnom konvekcijom

   

EN 30-2-2:1999

9.

SRPS EN 88-1:2012

Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 500 mbar

   

EN 88-1:2011

10.

SRPS EN 88-2:2010

Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 2: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske iznad 500 mbar do i uključujući 5 bar

   

EN 88-2:2007

11.

SRPS EN 89:2011

Akumulacioni zagrejači vode na gas za proizvodnju tople vode u domaćinstvu

   

EN 89:1999
EN 89:1999/A1:1999
EN 89:1999/A2:2000

12.

SRPS EN 89:2011/A3:2011

Akumulacioni zagrejači vode na gas za proizvodnju tople vode u domaćinstvu - Izmena 3

   

EN 89:1999/A3:2006

13.

SRPS EN 89:2011/A4:2011

Akumulacioni zagrejači vode na gas za proizvodnju tople vode u domaćinstvu - Izmena 4

   

EN 89:1999/A4:2006

14.

SRPS EN 126:2013

Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima

   

EN 126:2012

15.

SRPS EN 161:2013

Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate

   

EN 161:2011+A3:2013

16.

SRPS EN 203-1:2014

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 1: Opšta pravila za bezbednost

   

EN 203-1:2014

17.

SRPS EN 203-2-1:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-1: Utvrđeni zahtevi - Otvoreni gorionici i gorionici sa vokom

   

EN 203-2-1:2005

18.

SRPS EN 203-2-2:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-2: Utvrđeni zahtevi - Pećnice

   

EN 203-2-2:2006

19.

SRPS EN 203-2-3:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-3: Utvrđeni zahtevi - Kotlovi za kuvanje

   

EN 203-2-3:2005

20.

SRPS EN 203-2-4:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-4: Utvrđeni zahtevi - Friteze

   

EN 203-2-4:2005

21.

SRPS EN 203-2-6:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-6: Utvrđeni zahtevi - Zagrejači tople vode za piće

   

EN 203-2-6:2005

22.

SRPS EN 203-2-7:2014

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-7: Utvrđeni zahtevi - Salamanderi i roštilj - aparati

   

EN 203-2-7:2014

23.

SRPS EN 203-2-9:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-9: Utvrđeni zahtevi - Žareće ploča sa ispupčenjima, tople ploče i tiganji

   

EN 203-2-9:2005

24.

SRPS EN 203-2-11:2008

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-11: Utvrđeni zahtevi - Štednjaci za testenine

   

EN 203-2-11:2006

25.

SRPS EN 203-3:2011

Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 3: Materijali i delovi u kontaktu sa hranom, kao i drugi sanitarni aspekti

   

EN 203-3:2009

26.

SRPS EN 257:2011

Mehanički termostati za gasne aparate

   

EN 257:2010

27.

SRPS EN 297:2010

Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Kotlovi tipa B11 i B11BS sa atmosferskim gorionicima sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW

   

EN 297:1994
EN 297:1994/A2:1996
EN 297:1994/A5:1998
EN 297:1994/A3:1996
EN 297:1994/A6:2003
EN 297:1994/A4:2004
EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

28.

SRPS EN 298:2012

Automatski sistemi za upravljanje gasnim gorionicima za gasne aparate i gasne gorionike sa ili bez ventilatora

   

EN 298:2012

29.

SRPS EN 303-3:2007

Generatori toplote - Deo 3: Generatori toplote na gasovita goriva - Sklop tela kotla i ventilatorskog gorionika

   

EN 303-3:1998/A2:2004
EN 303-3:1998

30.

SRPS EN 303-3:2007/AC:2011

Generatori toplote - Deo 3: Generatori toplote na gasovita goriva - Sklop tela kotla i ventilatorskog gorionika - Ispravka

   

EN 303-3:1998/AC:2006

31.

SRPS EN 303-7:2011

Kotlovi za grejanje - Deo 7: Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva opremljeni ventilatorskim gorionicima nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 1000 kW

   

EN 303-7:2006

32.

SRPS EN 377:2009

Maziva za primenu u aparatima i pripadajućim uređajima za upravljanje koji koriste gorive gasove, osim u aparatima koji su namenjeni za upotrebu u industrijskim procesima

   

EN 377:1993
EN 377:1993/A1:1996

33.

SRPS EN 416-1:2009

Gasni ovešeni tamnozračeći cevni zagrejači sa jednim gorionikom, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 1: Bezbednost

   

EN 416-1:2009

34.

SRPS EN 416-2:2009

Gasni ovešeni tamnozračeći cevni zagrejači sa jednim gorionikom, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 416-2:2006

35.

SRPS EN 419-1:2010

Gasni ovešeni svetlozračeći cevni zagrejači, koji se ne koriste u domaćinstvu - Deo 1: Bezbednost

   

EN 419-1:2009

36.

SRPS EN 419-2:2009

Gasni ovešeni svetlozračeći cevni zagrejači koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 419-2:2006

37.

SRPS EN 437:2011

Ispitni gasovi - Ispitni pritisci - Kategorije aparata

   

EN 437:2003+A1:2009

38.

SRPS EN 449:2010

Specifikacija aparata koji funkcionišu na tečni naftni gas - Aparati za grejanje prostora u domaćinstvu bez priključka na dimnjak (uključujući aparate za grejanje sa difuzionim katalitičkim sagorevanjem)

   

EN 449:2002+A1:2007

39.

SRPS EN 461:2011

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Aparati za grejanje bez priključka na dimnjak, koji se ne koriste u domaćinstvu i ne prelaze 10 kW

   

EN 461:1999
EN 461:1999/A1:2004

40.

SRPS EN 15502-2-1:2013

Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Deo 2-1: Poseban standard za aparate tipa C i aparate tipa B2, B3 i B5, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 1000 kW

SRPS EN 483:2010
SRPS EN 15420:2012

31.09.2015.

EN 15502-2-1:2012

41.

SRPS EN 484:2011

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Samostalni aparati za kuvanje (samostalne grejne ploče), uključujući i one koji imaju roštilj za upotrebu na otvorenom prostoru

   

EN 484:1997

42.

SRPS EN 497:2008

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Višenamenski gorionici za kuvanje za upotrebu na otvorenom prostoru

   

EN 497:1997

43.

SRPS EN 498:2012

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Roštilji za upotrebu na otvorenom prostoru

   

EN 498:2012

44.

SRPS EN 509:2010

Gasni aparati sa dekorativnim efektom gorenja

   

EN 509:1999
EN 509:1999/A1:2003
EN 509:1999/A2:2004

45.

SRPS EN 521:2010

Specifikacije za aparate na tečni naftni gas - Prenosivi gasni aparati koji rade na pritisku parne faze tečnog naftnog gasa

   

EN 521:2006

46.

SRPS EN 525:2010

Gasni zagrejači vazduha sa direktnom prinudnom cirkulacijom koji se ne koriste u domaćinstvu za zagrevanje prostora, kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 300 kW

   

EN 525:2009

47.

SRPS EN 549:2004

Materijali od gume za zaptivke i membrane za gasne aparate i opremu za gas

   

EN 549:1994

48.

SRPS EN 613:2013

Samostalni konvekcijski zagrejači prostora na gasovita goriva

   

EN 613:2000/A1:2003
EN 613:2000

49.

SRPS EN 621:2010

Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se ne koriste u domaćinstvu, za zagrevanje prostora, kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 300 kW, bez ventilatora koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja

   

EN 621:2009

50.

SRPS EN 624:2011

Specifikacije aparata na tečni naftni gas - Oprema za grejanje na tečni naftni gas u hermetičkoj komori za ugradnju u vozila i čamce

   

EN 624:2011

51.

SRPS EN 625:2011

Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Posebni zahtevi za kombinovane kotlove koji proizvode toplu vodu za domaćinstvo sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW

   

EN 625:1995

52.

SRPS EN 656:2010

Kotlovi za centralno grejanje na gas - Kotlovi tipa B nazivne toplotne snage iznad 70 kW, ali ne veće od 300 kW

   

EN 656:1999
EN 656:1999/A1:2006

53.

SRPS EN 676:2009

Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva

   

EN 676:2003+A2:2008

54.

SRPS EN 676:2009/AC:2010

Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva - Ispravka

   

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

55.

SRPS EN 677:2011

Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Posebni zahtevi za kondenzacione kotlove sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW

   

EN 677:1998

56.

SRPS EN 732:2008

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Apsorpcioni rashladni uređaji

   

EN 732:1998

57.

SRPS EN 751-1:2009

Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 1: Anaerobna sredstva za spajanje

   

EN 751-1:1996

58.

SRPS EN 751-2:2009

Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 2: Sredstva za spajanje koja ne otvrdnjavaju

   

EN 751-2:1996

59.

SRPS EN 751-3:2009

Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 3: Nesinterovane PTFE trake

   

EN 751-3:1996/AC:1997
EN 751-3:1996

60.

SRPS EN 777-1:2011

Gasni ovešeni tamnozračeći sistemi za grejanje sa više gorionika sa ventilatorom koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 1: Sistem D - Bezbednost

   

EN 777-1:2009

61.

SRPS EN 777-2:2010

Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Sistem E - Bezbednost

   

EN 777-2:2009

62.

SRPS EN 777-3:2010

Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 3: Sistem F - Bezbednost

   

EN 777-3:2009

63.

SRPS EN 777-4:2010

Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 4: Sistem H - Bezbednost

   

EN 777-4:2009

64.

SRPS EN 778:2011

Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se koriste u domaćinstvu za zagrevanje prostora, čija neto vrednost toplotnog opterećenja ne prelazi 70 kW, bez ventilatora koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja

   

EN 778:2009

65.

SRPS EN 1020:2011

Gasni generatori toplog vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora koji se ne koriste u domaćinstvu i čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja

   

EN 1020:2009

66.

SRPS EN 1196:2012

Gasni zagrejači vazduha za upotrebu u domaćinstvu i van domaćinstva - Dopunski zahtevi za kondenzacijske generatore toplog vazduha

   

EN 1196:2011

67.

SRPS EN 1266:2008

Nezavisni gasni zagrejači prostora sa konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili odvod dimnih gasova

   

EN 1266:2002

68.

SRPS EN 1266:2008/A1:2008

Nezavisni gasni zagrejači prostora sa konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili odvod dimnih gasova - Izmena 1

   

EN 1266:2002/A1:2005

69.

SRPS EN 1319:2010

Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora u domaćinstvu, sa ventilatorom kao ispomoć gorionicima, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 70 kW

   

EN 1319:2009

70.

SRPS EN 1458-1:2012

Gasne mašine sa bubnjem za sušenje rublja sa direktnim grejanjem koje se upotrebljavaju, u domaćinstvu tipa B22D i B23D, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 6 kW - Deo 1: Bezbednost

   

EN 1458-1:2011

71.

SRPS EN 1458-2:2012

Gasne mašine sa bubnjem za sušenje rublja sa direktnim grejanjem koje se upotrebljavaju u domaćinstvu, tipa B22D i B23D, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 6 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 1458-2:2011

72.

SRPS EN 1596:2009

Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Pokretni i prenosivi zagrejači vazduha sa prinudnim strujanjem i direktnim grejanjem koji se upotrebljavaju van domaćinstava

   

EN 1596:1998
EN 1596:1998/A1:2004

73.

SRPS EN 1643:2008

Sistemi provere ventila za automatske zaporne ventile za gasne gorionike i gasne aparate

   

EN 1643:2000

74.

SRPS EN 1854:2010

Uređaji osetljivi na pritisak za gasne gorionike i gasne aparate

   

EN 1854:2010

75.

SRPS EN 12067-2:2008

Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Deo 2: Elektronski tipovi

   

EN 12067-2:2004

76.

SRPS EN 12244-1:2009-

Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost

   

EN 12244-1:1998

77.

SRPS EN 12244-2:2008-

Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 12244-2:1998

78.

SRPS EN 12309-1:2009

Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Bezbednost

   

EN 12309-1:1999

79.

SRPS EN 12309-2:2009

Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 12309-2:2000

80.

SRPS EN 12669:2009

Gasni generatori vrućeg vazduha sa ventilatorom, koji se koriste u staklenim baštama i za dopunsko zagrevanje prostora van domaćinstva

   

EN 12669:2000

81.

SRPS EN 12752-1:2010

Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost

   

EN 12752-1:1999

82.

SRPS EN 12752-2:2009-

Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije

   

EN 12752-2:1999

83.

SRPS EN 16129:2014

Regulatori pritiska, uređaji sa automatskim prebacivanjem, koji imaju najveći regulisani pritisak od 4 bar, sa najvećim kapacitetom od 150 kg/h, opremljeni sigurnosnim uređajem i adapterom za butan, propan i njihove mešavine

SRPS EN 12864:2009
SRPS EN 12864:2009/A2:2009
SRPS EN 12864:2009/A3:2011
SRPS EN 13785:2011
SRPS EN 13786:2011

31.11.2015.

EN 16129:2013

84.

SRPS EN 13278:2014

Gasni konvekcioni zagrejači prostora sa otvorenom komorom za sagorevanje

   

EN 13278:2013

85.

SRPS EN 13611:2012

Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi

 

.

EN 13611:2007+A2:2011

86.

SRPS EN 14438:2009

Gasna garnitura za grejanje više od jedne prostorije

   

EN 14438:2006

87.

SRPS EN 14543:2009

Specifikacija za aparate na tečni naftni gas - Zagrejači sa zastorom za grejanje terasa - Zagrejači za grejanje zračenjem bez priključka na dimnjak, koji se koriste na otvorenom prostoru ili dovoljno ventilisanom prostoru

   

EN 14543:2005+A1:2007

88.

SRPS EN 14829:2009

Nezavisni gasni aparati za grejanje prostora bez priključka na dimnjak sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 6 kW

   

EN 14829:2007

89.

SRPS EN 15033:2009

Hermetička komora za smeštaj zagrejača vode za proizvodnju tople sanitarne vode korišćenjem tečnog naftnog gasa za vozila i čamce

   

EN 15033:2006

90.

SRPS EN 15033:2009/AC:2011

Hermetička komora za smeštaj zagrejača vode za proizvodnju tople sanitarne vode, korišćenjem tečnog naftnog gasa za vozila i čamce - Ispravka

   

EN 15033:2006/AC:2008

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".