Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI EKO-DIZAJNA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE

("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

1. Ministar rudarstva i energetike sastavlja Spisak srpskih standarda iz oblasti eko-dizajna za energetske transformatore:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naziv srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 50708-1-1:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 1-1: Zajednički deo - Opšti zahtevi

SRPS EN 50588-1:2020
SRPS EN 50629:2019
SRPS EN 50629:2019/A2:2019
SRPS EN 50629:2019/A1:2019

30.12.2022.

EN 50708-1-1:2020

2.

SRPS EN 50708-1-1:2022/AC:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 1-1: Zajednički deo - Opšti zahtevi - Ispravka

 

 

EN 50708-1-1:2020/AC:2020-12

3.

SRPS EN 50708-1-2:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 1-2: Zajednički deo - Ocena energetskih performansi

 

 

EN 50708-1-2:2021

4.

SRPS EN 50708-2-1:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 2-1: Energetski transformatori srednje snage - Opšti zahtevi

SRPS EN 50588-1:2020

30.12.2022.

EN 50708-2-1:2020

5.

SRPS EN 50708-2-1:2022/AC:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi: Deo 2-1: Energetski transformatori srednje snage - Opšti zahtevi - Ispravka

 

 

EN 50708-2-1:2020/AC:2020-12

6.

SRPS EN 50708-2-3:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 2-3: Energetski transformatori srednje snage - Pribor

 

 

EN 50708-2-3:2022

7.

SRPS EN 50708-2-4:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 2-4: Energetski transformatori srednje snage - Posebna ispitivanja

 

 

EN 50708-2-4:2022

8.

SRPS EN 50708-2-5:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 2-5: Energetski transformatori srednje snage - Monofazni

 

 

EN 50708-2-5:2021

9.

SRPS EN 50708-2-6:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 2-6: Energetski transformatori srednje snage - Nekonvencionalna tehnologija magnetnog čelika

 

 

EN 50708-2-6:2022

10.

SRPS EN 50708-3-1:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi: Deo 3-1: Energetski transformatori velike snage - Opšti zahtevi

SRPS EN 50629:2019
SRPS EN 50629:2019/A2:2019
SRPS EN 50629:2019/A1:2019

30.12.2022.

EN 50708-3-1:2020

11.

SRPS EN 50708-3-4:2022

Energetski transformatori - Dodatni evropski zahtevi - Deo 3-4: Energetski transformatori velike snage - Posebna ispitivanja glavnog suda i radijatora talasaste konstrukcije

 

 

EN 50708-3-4:2022

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".