Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON

("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)

1. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti bezbednosti plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN ISO 6185-1:2011

Čamci na naduvavanje - Deo 1: Čamci sa najvećom snagom motora od 4,5 kW

   

EN ISO 6185-1:2001

2.

SRPS EN ISO 6185-2:2011

Čamci na naduvavanje - Deo 2: Čamci sa najvećom snagom motora od 4,5 kW do i uključujući 15 kW

   

EN ISO 6185-2:2001

3.

SRPS EN ISO 6185-3:2015

Čamci na naduvavanje - Deo 3: Čamci dužine trupa manje od 8 m sa snagom motora od 15 kW i većom

   

EN ISO 6185-3:2014

4.

SRPS EN ISO 6185-4:2012

Čamci na naduvavanje - Deo 4: Čamci dužine trupa od 8 m do 24 m sa snagom motora od 15kW i većom

   

EN ISO 6185-4:2011

5.

SRPS EN ISO 7840:2014

Mala plovila - Creva za gorivo koja su otporna na vatru

   

EN ISO 7840:2013

6.

SRPS EN ISO 8469:2014

Mala plovila - Creva za gorivo koja nisu otporna na vatru

   

EN ISO 8469:2013

7.

SRPS EN ISO 8665:2011

Mala plovila - Brodski pogonski motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Merenje snage i deklarisanje

   

EN ISO 8665:2006

8.

SRPS EN ISO 8666:2011

Mala plovila - Osnovni podaci

   

EN ISO 8666:2002

9.

SRPS EN ISO 8847:2011

Mala plovila - Kormilarski uređaj - Sistemi kablova i remenica

   

EN ISO 8847:2004

   

EN ISO 8847:2004/AC:2005

10.

SRPS EN ISO 8849:2011

Mala plovila - Električne kaljužne pumpe sa jednosmernom strujom

   

EN ISO 8849:2003

11.

SRPS EN ISO 9093-1:2011

Mala plovila - Slavine za morsku vodu i fitinzi u trupu plovila - Deo 1: Metalni

   

EN ISO 9093-1:1997

12.

SRPS EN ISO 9093-2:2011

Mala plovila - Slavine za morsku vodu i fitinzi u trupu plovila - Deo 2: Nemetalni

   

EN ISO 9093-2:2002

13.

SRPS EN ISO 9097:2011

Mala plovila - Električni ventilatori

   

EN ISO 9097:1994

   

EN ISO 9097:1994/A1:2000

14.

SRPS EN ISO 10088:2014

Mala plovila - Trajno ugrađeni sistemi goriva

   

EN ISO 10088:2013

15.

SRPS EN ISO 10133:2014

Mala plovila - Električni sistemi - Sigurnosni mali napon jednosmerne struje za instalacije

   

EN ISO 10133:2012

16.

SRPS EN ISO 10239:2015

Mala plovila - Sistemi tečnog naftnog gasa (TNG)

   

EN ISO 10239:2014

17.

SRPS EN ISO 10592:2011

Mala plovila - Hidraulički kormilarski sistemi

   

EN ISO 10592:1995

   

EN ISO 10592:1995/A1:2000

18.

SRPS EN ISO 11105:2012

Mala plovila - Ventilacija prostora za smeštaj benzinskih motora i/ili rezervoara goriva

   

EN ISO 11105:1997

19.

SRPS EN ISO 11192:2012

Mala plovila - Grafički simboli

   

EN ISO 11192:2005

20.

SRPS EN ISO 11547:2012

Mala plovila - Zaštita od pokretanja pri uključenom prenosu

   

EN ISO 11547:1995

   

EN ISO 11547:1995/A1:2000

21.

SRPS EN ISO 11592-1:2016

Mala plovila - Određivanje najveće pogonske snage pomoću brzine manevrisanja - Deo 1: Plovila dužine trupa manje od 8 m

SRPS EN ISO 11592:2012

30.09.2016.

EN ISO 11592-1:2016

22.

SRPS EN ISO 11812:2012

Mala plovila - Vodonepropusni i brzoprazneći kokpiti

   

EN ISO 11812:2001

23.

SRPS EN ISO 12215-1:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 1: Materijali: Termootporne smole, staklena vlakna za ojačanje, referentni laminat

   

EN ISO 12215-1:2000

24.

SRPS EN ISO 12215-2:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 2: Materijali: Materijali jezgra za sendvič-konstrukciju, ugrađeni materijali

   

EN ISO 12215-2:2002

25.

SRPS EN ISO 12215-3:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 3: Materijali: Čelik, legure aluminijuma, drvo i ostali materijali

   

EN ISO 12215-3:2002

26.

SRPS EN ISO 12215-4:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 4: Radionica i proizvodnja

   

EN ISO 12215-4:2002

27.

SRPS EN ISO 12215-5:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 5: Proračunski pritisci za plovila sa jednim trupom, proračunska naprezanja, određivanje dimenzija elemenata konstrukcije

   

EN ISO 12215-5:2008

28.

SRPS EN ISO 12215-5:2012/A1:2015

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 5: Proračunski pritisci za plovila sa jednim trupom, proračunska naprezanja, određivanje dimenzija elemenata konstrukcije - Izmena 1

   

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014

29.

SRPS EN ISO 12215-6:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 6: Raspored i detalji konstrukcije

   

EN ISO 12215-6:2008

30.

SRPS EN ISO 12215-8:2012

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 8: Kormila

   

EN ISO 12215-8:2009

   

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

31.

SRPS EN ISO 12215-9:2013

Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 9: Izdanci na trupu jedrilica

   

EN ISO 12215-9:2012

32.

SRPS EN ISO 12216:2012

Mala plovila - Prozori, okna, grotla, kapci i vrata - Zahtevi za čvrstoću i vodonepropusnost

   

EN ISO 12216:2002

33.

SRPS EN ISO 12217-1:2016

Mala plovila - Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti - Deo 1: Mala plovila bez jedara dužine trupa 6 m ili veće

   

EN ISO 12217-1:2015

34.

SRPS EN ISO 12217-2:2016

Mala plovila - Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti - Deo 2: Jedrilice dužine trupa 6 m ili veće

   

EN ISO 12217-2:2015

35.

SRPS EN ISO 12217-3 :2016

Mala plovila - Ocena i kategorizacija stabiliteta i plovnosti - Deo 3: Čamci dužine trupa manje od 6 m

   

EN ISO 12217-3:2015

36.

SRPS EN ISO 13297:2015

Mala plovila - Električne instalacije - Instalacije naizmenične struje

   

EN ISO 13297:2014

37.

SRPS EN ISO 13590:2011

Mala plovila - Skuter za vodu -
Zahtevi za izradu i ugradnju sistema

   

EN ISO 13590:2003

   

EN ISO 13590:2003/AC:2004

38.

SRPS EN ISO 14509-1:2011

Mala plovila - Zvuk koji se prenosi vazduhom koji emituju plovila za razonodu na motorni pogon - Deo 1: Postupak merenja pri prolazu

   

EN ISO 14509-1:2008

39.

SRPS EN ISO 14509-3:2011

Mala plovila - Zvuk koji se prenosi vazduhom koji emituju plovila za razonodu na motorni pogon - Deo 3: Ocena zvuka upotrebom procedure proračuna i merenja

   

EN ISO 14509-3:2009

40.

SRPS EN ISO 14895:2011

Mala plovila - Kuhinjski štednjak na tečno gorivo

   

EN ISO 14895:2003

41.

SRPS EN ISO 14946:2011

Mala plovila - Najveća nosivost

   

EN ISO 14946:2001

   

EN ISO 14946:2001/AC:2005

42.

SRPS EN ISO 15083:2011

Mala plovila - Sistemi za ispumpavanje kaljuže

   

EN ISO 15083:2003

43.

SRPS EN ISO 15084:2011

Mala plovila - Sidrenje, vez i tegljenje - Čvrste tačke

   

EN ISO 15084:2003

44.

SRPS EN ISO 15584:2011

Mala plovila - Ugrađeni benzinski motori - Komponente za gorivo i elektriku koje su ugrađene na motor

   

EN ISO 15584:2001

45.

SRPS EN 15609:2012

Oprema i pribor za TNG - Pogonski sistemi na TNG za brodove, jahte i ostala plovila - Zahtevi za ugradnju

   

EN 15609:2012

46.

SRPS EN ISO 15652:2011

Mala plovila - Daljinski kormilarski sistemi za male čamce sa mlaznim propulzorom ugrađenim u trup

   

EN ISO 15652:2005

47.

SRPS EN ISO 16147:2011

Mala plovila - Ugrađeni dizel-motori - Komponente za gorivo i elektriku koje su ugrađene na motor

   

EN ISO 16147:2002

48.

SRPS EN ISO 16147:2011/A1:2014

Mala plovila - Ugrađeni dizel-motori - Komponente za gorivo i elektriku koje su ugrađene na motor - Izmena 1

   

EN ISO 16147:2002/A1:2013

49.

SRPS EN ISO 16180:2014

Mala plovila - Svetla za navigaciju - Instalacija, postavljanje i vidljivost

   

EN ISO 16180:2013

50.

SRPS EN ISO 18854:2015

Mala plovila - Merenje emisije izduvnih gasova klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Merenje emisije izduvnih gasova i čestica na ispitnom stolu

   

EN ISO 18854:2015

51.

SRPS EN ISO 19009:2016

Mala plovila - Električna navigaciona svetla - Karakteristike LED svetala

.

 

EN ISO 19009:2015

52.

SRPS EN ISO 21487:2014

Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva

   

EN ISO 21487:2012

53.

SRPS EN ISO 21487:2014/A1:2015

Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva - Izmena 1

   

EN ISO 21487:2012/A1:2014

54.

SRPS EN ISO 21487:2014/A2:2016

Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva - Izmena 2

 

30.06.2016.

EN ISO 21487:2012/A2:2015

55.

SRPS EN ISO 25197:2014

Mala plovila - Električni/elektronski sistemi upravljanja kormilom, kopčom i brojem obrtaja

   

EN ISO 25197:2012

56.

SRPS EN ISO 25197:2014/A1:2015

Mala plovila - Električni/elektronski sistemi upravljanja kormilom, kopčom i brojem obrtaja -

   

EN ISO 25197:2012/A1:2014

57.

SRPS EN 28846:2011

Mala plovila - Električni uređaji - Zaštita od paljenja okolnih zapaljivih gasova

   

EN 28846:1993

   

EN 28846:1993/A1:2000

58.

SRPS EN 28848:2011

Mala plovila - Daljinski kormilarski sistemi

   

EN 28848:1993

   

EN 28848:1993/A1:2000

59.

SRPS EN 29775:2011

Mala plovila - Daljinski kormilarski sistemi za vanbrodske motore snage od 15 kW do 40 kW

   

EN 29775:1993

   

EN 29775:1993/A1:2000

60.

SRPS EN 60092-507:2015

Električne instalacije na brodovima - Deo 507: Jahte

   

EN 60092-507:2015

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".