Zastava Bosne i Hercegovine

REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)

1. Polazeći od osnovice za utvrđivanje visine novčane socijalne pomoći, koja usklađena sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci od 1. aprila 2024. godine iznosi 11.674,00 dinara, nominalni iznosi novčane socijalne pomoći utvrđuju se:

1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 11.674,00 dinara;

2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 5.837,00 dinara;

3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 3.502,00 dinara;

2. Ovo rešenje se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2024. godine.

3. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".