Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS", br. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021, 85/2021 i 102/2022 - dr. pravilnik)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci evidencija koje vodi osnovna škola, osnovna muzička škola, osnovna baletska škola i osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (u daljem tekstu: škola): matične knjige, dnevnika obrazovno-vaspitnog rada - razredne knjige, evidencije o polaganju ispita - zapisnika o popravnim, razrednim i drugim ispitima i evidencije o izdatim svedočanstvima.

Evidenciju o uspehu učenika na kraju školske godine i o podeli predmeta na nastavnike škola vodi u okviru dnevnika obrazovno-vaspitnog rada - razredne knjige, a evidenciju o izdatim svedočanstvima i drugim javnim ispravama u okviru matične knjige.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i obrasci javnih isprava koje izdaje škola: đačke knjižice, svedočanstva o završenoj školi, odnosno razredu, prevodnice i uverenja o položenom ispitu iz stranog jezika.

Član 2

Matična knjiga vodi se posebno za svakog učenika u okviru odeljenja, počev od upisa u školu do završetka sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Spoljni tabak matične knjige vodi se za svako odeljenje, a unutrašnji tabak za svakog učenika i popunjava se od upisa u prvi razred do završetka četvrtog razreda.

Matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred školske 2018/2019. godine, vodi se na Obrascu broj 1v, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg tabaka veličine 29,5 x 42 cm, na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 1v iz stava 4. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda) za učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine vodi se na Obrascu broj 1d, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg tabaka veličine 29,5 x 42 cm na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 1d iz stava 6. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Spoljnji tabak matične knjige vodi se za svako odeljenje, a unutrašnji list za svakog učenika i popunjava se od petog razreda do završetka osmog razreda i polaganja završnog ispita.

Matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), za učenike koji su upisani u peti razred školske 2018/2019. godine, vodi se na Obrascu broj 1g, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 29,5 x 42 cm, na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 1g iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Matična knjiga osnovne muzičke škole i osnovne baletske škole, vodi se na Obrascu broj 2a, koji je propisan Pravilnikom.

Spoljni tabak matične knjige vodi se za svaki odsek - glavni predmet. Unutrašnji list je poseban za svakog učenika i popunjava se od upisa u prvi do završetka završnog razreda.

Matična knjiga osnovne muzičke škole vodi se na Obrascu broj 2b u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Matična knjiga osnovne baletske škole vodi se na Obrascu broj 2v u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci br. 2b i 2v iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo i primenjuju se na učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.

Član 5

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada razredna knjiga vodi se za svaku školsku godinu, posebno za svako odeljenje i sadrži lične podatke o svakom učeniku, evidenciju o uspehu u učenju i vladanju u prvom i drugom polugodištu, dnevnik rada (razrednu knjigu), evidenciju o uspehu svih učenika na kraju polugodišta i na kraju školske godine i evidenciju o podeli predmeta na nastavnike u svakom odeljenju.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za prvi razred osnovne škole, za učenike koji se upisuju u prvi razred školske 2020/2021. godine, vodi se na Obrascu broj 3v, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 3v iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda) za učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine vodi se na Obrascu broj 4v, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 4v odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda) vodi se na obrascu broj 4g, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 4g iz stava 6. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi razred školske 2021/2022. godine.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u kombinovanom odeljenju za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, vodi se na obrascu broj 4c, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 4c iz stava 8. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kada se nastava izvodi i na jeziku nacionalnih manjina, evidencija se vodi i na jeziku te nacionalne manjine, osim dnevnika rada (razredne knjige) koji se vodi samo na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku (za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja), vodi se na Obrascu broj 3a, koji je propisan Pravilnikom i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika.

Član 6

Dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika rada za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za učenike koji upisuju peti razred školske 2018/2019. godine, vodi se na Obrascu broj 5d, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 5d iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

U osnovnoj muzičkoj školi vode se dva dnevnika obrazovno-vaspitnog rada - razredne knjige: za glavni predmet - individualni rad i za teorijske predmete. Ovi dnevnici vode se za svaku školsku godinu, posebno za svaku klasu i za svaki predmet.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za glavni predmet - individualni rad u osnovnoj muzičkoj školi vodi se na Obrascu broj 6b, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za teorijske predmete vodi se na Obrascu broj 6v, u obliku knjige sa mekim koricama, teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrasci broj 6b i 6v iz st. 2. i 3. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se počev od školske 2020/2021. godine.

Član 8

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi vodi se na Obrascu broj 8a, koji je propisan Pravilnikom i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi vodi se na Obrascu broj 8b, u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je viličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.

Obrazac broj 8b iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se za učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.

Član 9

Škola vodi evidenciju o polaganju ispita učenika.

Zapisnik o polaganju ispita vodi se prilikom polaganja ispita u osnovnoj školi, osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, osnovnoj muzičkoj, odnosno osnovnoj baletskoj školi, ispita iz stranog jezika i drugih ispita.

Zapisnik o polaganju ispita vodi se na Obrascu broj 9, koji je propisan Pravilnikom.

Osnovna muzička škola vodi zapisnik o polaganju ispita učenika na Obrascu broj 9a, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji.

Obrazac broj 9a primenjuje se za učenike osnovne muzičke škole od školske 2020/2021. godine.

Osnovna baletska škola vodi zapisnik o polaganju ispita učenika na Obrascu broj 9b, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji.

Obrazac broj 9b primenjuje se za učenike koji upisuju prvi razred osnovne baletske škole školske 2020/2021. godine.

Obrasci br. 9a i 9b iz st. 4. i 6. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 10

Škola izdaje svakom učeniku đačku knjižicu prilikom upisa u školu, u koju se unose lični podaci učenika i podaci o uspehu i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta svakog razreda.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred školske 2018/2019. godine, vodi se na Obrascu broj 10v, sa mekim plastificiranim koricama teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 10v iz stava 3. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji se upisuju u prvi razred školske 2020/2021. godine, vodi se na Obrascu broj 10d, sa mekim plastificiranim koricama teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 10d iz stava 5. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) za učenike koji su upisani u peti razred u školskoj 2018/2019. godini, vodi se na Obrascu broj 10g, sa čvrstim koricama teget boje, veličine 10 x 14 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 12 x 16 cm.

Obrazac 10g iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje svakom učeniku đačku knjižicu prilikom upisa u školu, u koju se unose lični podaci učenika, podaci o uspehu i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta za svaki razred u toku školovanja.

Đačka knjižica za učenike osnovne muzičke muzičke i osnovne baletske škole, vodi se na Obrascu broj 11a, koji je propisan Pravilnikom.

Đačka knjižica za učenike osnovne muzičke škole vodi se na Obrascu broj 11b, sa mekim koricama, teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Đačka knjižica za učenike osnovne baletske škole vodi se na Obrascu broj 11v, sa mekim koricama, teget boje, veličine 14 x 19 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci broj 11b i 11v iz st. 3. i 4. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuju se na učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.

Član 13

Osnovna škola izdaje prevodnicu učenicima prvog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su upisani u prvi razred školske 2020/2021. godine, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu na Obrascu broj 12g u obliku tabaka veličine 21 h 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrazac broj 12g iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Osnovna škola izdaje prevodnicu učenicima od drugog do četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 12v, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 12v iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine.

Osnovna škola izdaje prevodnicu učeniku od drugog do četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu na obrascu broj 12d, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 12d iz stava 3. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi razred školske 2021/2022. godine.

Član 15

Osnovna škola izdaje prevodnicu učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) koji su upisani u peti razred školske 2018/2019. godine, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 13v, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 13v iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2018/2019. godine.

Član 16

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14, koji je propisan Pravilnikom.

Osnovna muzička škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu muzičku školu, na Obrascu broj 14a u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14b u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrasci broj 14a i 14b iz st. 2. i 3. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuju se od školske 2020/2021. godine.

Član 17

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 15d, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na prvoj strani, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, svedočanstvo štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm.

Obrazac broj 15d iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.

Član 18

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 15v, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine.

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 15g, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100 gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac iz stava 3. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi razred školske 2021/2022. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 1. i 3. ovog člana čija je sadržina utvrđena Pravilnikom, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 21 x 29,5 cm.

Član 19

Učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su upisani u peti razred školske 2018/2019. godine, osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu na Obrascu broj 16v, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, svedočanstvo štampa i izdaje u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm.

Obrazac broj 16v iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 20

Osnovna škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 17b u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično, odnosno ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, iste je veličine.

Obrazac broj 17b iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 21

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja i osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18a, koji je propisan Pravilnikom.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz stava 1. ovog člana čija je sadržina utvrđena Pravilnikom, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 21 x 29,5 cm.

Osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18g, koji je propisan Pravilnikom.

Obrazac broj 18g iz stava 3. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se na učenika koji upisuju treći razred školske 2021/2022. godine.

Osnovna muzička škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18v, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 18v iz stava 5. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 3. i 5. ovog člana čija je sadržina utvrđena Pravilnikom, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 21 x 29,5 cm.

Član 22

Osnovna muzička škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 18d, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom baletskom obrazovanju i vaspitanju na Obrascu broj 18e, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji, na svetloplavoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Obrasci broj 18d i 18e iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, a primenjuje se od školske 2020/2021. godine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo iz st. 2. i 3. ovog člana čija je sadržina utvrđena Pravilnikom, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 21 x 29,5 cm.

Član 23

Osnovna škola izdaje učeniku uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika za svaki razred na Obrascu broj 19a u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Obrazac broj 19a iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 24

Osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom vodi evidenciju i izdaje javne isprave na obrascima propisanim ovim pravilnikom za osnovnu školu.

Član 25

Duplikati javnih isprava izdaju se na obrascima propisanim ovim pravilnikom za osnovnu školu na čijem se gornjem desnom uglu prve strane ispisuje reč: "DUPLIKAT" slovima veličine 5 mm.

Član 25a

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada koji škola vodi u elektronskom obliku sadrži i podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, u skladu sa zakonom.

Ukoliko škola vodi dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u elektronskom obliku, na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, škola može da obezbedi autorizovani elektronski pristup podacima o uspehu i vladanju tog učenika.

Zahtev iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i njegovog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Elektronski pristup iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se preko pristupnih parametara koje škola dostavlja podnosiocu zahteva - roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku učenika, na adresu elektronske pošte navedene u zahtevu.

Član 26

Pogrešno upisani podaci u evidenciju precrtavaju se tako da ostanu čitljivi, a ispravka se potpisuje i overava pečatom škole.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, ispravka pogrešno unetih podataka vrši se elektronski, o čemu škola sačinjava trajni elektronski zapis.

Član 27

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 i 48/18), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa članom 2. stav 2, članom 3. st. 1. i 3, članom 4. st. 1, 3. i 7, članom 5. st. 4, 5, 6. i 8., članom 6. stav 1., članom 7. st. 2. i 3, članom 8, članom 9. stav 3, članom 10. stav 2, članom 11. st. 1. i 2, članom 12a stav 2., članom 14. st. 1. i 2., članom 15. st. 1. i 2, članom 16a stav 2., članom 18. st. 1. i 2., članom 19. st. 1. i 3, članom 21. stav 1. i članom 22. ovog pravilnika.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 66/18 i 82/18), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa članom 2. st. 2. i 4, članom 3. st. 3. i 4, članom 4. stav 1, članom 5. st. 4, 5. i 9, članom 6. st. 3. i 4, članom 8, članom 9. st. 2. i 3, članom 10. st. 2. i 3, članom 11. st. 2. i 3, članom 12, članom 14. st. 1. i 2, članom 15. st. 2. i 3, članom 16, članom 18. st. 1. i 2, članom 19. st. 3. i 5, članom 20, članom 21. i članom 23. ovog pravilnika.

Član 28

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. septembra 2018. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 82/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS", br. 85/2021)

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 66/18 i 82/18), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa članom 2. stav 4, članom 3. stav 4, članom 4. stav 1, članom 5. st. 5. i 9, članom 6. stav 4, članom 8, članom 9. st. 2. i 3, članom 10. stav 3, članom 11. stav 3, članom 12, članom 14. stav 2, članom 15. stav 3, članom 16, članom 18. stav 2, članom 19. stav 5, članom 20, članom 21. i članom 23. ovog pravilnika.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018, 82/2018, 37/2019 i 56/2019), možete pogledati OVDE

Obrasce koji su sastavni deo Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020), možete pogledati OVDE

Obrasce koji su sastavni deo Pravilnika o izmeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021), možete pogledati OVDE

Obrasce koji su sastavni deo Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 85/2021), možete pogledati OVDE