Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

("Sl. glasnik RS", br. 87/2005, 86/2011 i 16/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom vrši se utvrđivanje radnih mesta, odnosno poslova (u daljem tekstu: radna mesta) zaposlenih lica koja rade na poslovima izvršenja krivičnih sankcija u organu uprave u sastavu Ministarstva pravde - Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava), na kojima se u smislu čl. 55. i 57. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža osiguranja za ta radna mesta.

Član 2

Radna mesta u Upravi iz člana 1. ovog pravilnika jesu:

1. SEDIŠTE UPRAVE

 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

1

direktor Uprave

2.

Odeljenje za bezbednosno operativne poslove

12

načelnik Odeljenja

3.

Odeljenje za inspekciju

43

načelnik Odeljenja - inspektor

4.

Odeljenje za inspekciju

43a

inspektor za poslove planiranja nadzora nad realizacijom tretmana i vršenje evaluacije realizovanih nadzora

5.

Odeljenje za inspekciju

44

inspektor za poslove nadzora nad realizacijom tretmana

6.

Odeljenje za inspekciju

44a

inspektor za poslove planiranja nadzora nad ostvarivanjem bezbednosti i evaluaciju realizovanih nadzora

7.

Odeljenje za inspekciju

45

inspektor za poslove nadzora nad ostvarivanjem bezbednosti

8.

Odeljenje za inspekciju

45a

inspektor za poslove planiranja nadzora nad primenom propisa u oblasti krivičnih sankcija i evaluaciju realizovanih nadzora

9.

Odeljenje za inspekciju

46

inspektor za poslove nadzora nad primenom propisa u oblasti krivičnih sankcija

10.

Odeljenje za inspekciju

46a

inspektor za poslove planiranja nadzora nad materijalno finansijskim poslovanjem zavoda i evaluaciju realizovanih nadzora

11.

Odeljenje za inspekciju

47

inspektor za poslove nadzora nad materijalno finansijskim poslovanjem zavoda

 

2. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU - PADINSKOJ SKELI

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

48

upravnik

2.

Služba za tretman

 

49

načelnik Službe

3.

Služba za tretman

 

50

vaspitač

4.

 

 

51

lekar

5.

 

 

52

medicinski tehničar

6.

 

 

53

poslovi matične evidencije

7.

 

 

54

za podršku poslovima matične evidencije i depozita

8.

Služba za obezbeđenje

 

55

načelnik Službe

9.

Služba za obezbeđenje

 

56

zamenik načelnika Službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

57

organizator poslova obezbeđenja za osuđena lica

11.

Služba za obezbeđenje

 

58

pomoćnik organizatora poslova obezbeđenja za osuđena lica

12.

Služba za obezbeđenje

 

59

vođa smene

13.

Služba za obezbeđenje

 

60

rukovalac za naoružanje i opremu

14.

Služba za obezbeđenje

 

61

vozač specijalnog vozila

15.

Služba za obezbeđenje

 

62

poslovi obezbeđenja

16.

Služba za obezbeđenje

 

63

podrška poslovima obezbeđenja

17.

Služba za obezbeđenje

 

64

poslovi informativno tehničke podrške

18.

Služba za obuku i upošljavanje

 

65

načelnik Službe

19.

Služba za obuku i upošljavanje

 

66

organizator poslova obuke i upošljavanja

20.

Služba za obuku i upošljavanje

 

67

instruktor za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju

21.

Služba za obuku i upošljavanje

 

68

instruktor električar

22.

Služba za obuku i upošljavanje

 

69

instruktor građevinske delatnosti

23.

Služba za obuku i upošljavanje

 

70

instruktor za centralno grejanje i vodovod

24.

Služba za obuku i upošljavanje

 

71

instruktor kuvar

25.

Služba za obuku i upošljavanje

 

72

instruktor pekar

26.

Služba za obuku i upošljavanje

 

73

instruktor krojač

27.

Služba za opšte poslove

 

74

načelnik Službe

 

3. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

95

upravnik

2.

Služba za tretman

 

96

načelnik Službe

3.

Služba za tretman

 

97

psiholog

4.

Služba za tretman

 

98

specijalni pedagog

5.

Služba za tretman

 

99

realizator tretmana

6.

Služba za tretman

 

100

poslovi matične evidencije

7.

Služba za tretman

 

101

poslovi planiranja obuke i upošljavanja osuđenih lica

8.

Služba za tretman

 

102

medicinski tehničar

9.

Služba za obezbeđenje

 

103

načelnik Službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

104

organizator poslova obezbeđenja

11.

Služba za obezbeđenje

 

105

rukovaoc naoružanja, opreme i protivpožarnih poslova

12.

Služba za obezbeđenje

 

106

dežurni zavoda

13.

Služba za obezbeđenje

 

107

obezbeđenje lica lišenih slobode

14.

Služba za obezbeđenje

 

108

obezbeđenje zavoda

15.

Služba za obezbeđenje

 

109

vozač specijalnog vozila

16.

Služba za obuku i upošljavanje

 

110

načelnik Službe

17.

Služba za obuku i upošljavanje

 

111

organizator industrijske, uslužne i poljoprivredne delatnosti

18.

Služba za obuku i upošljavanje

 

112

instruktor drvne struke

19.

Služba za obuku i upošljavanje

 

113

instruktor poljoprivredne proizvodnje

20.

Služba za obuku i upošljavanje

 

114

instruktor stočarstva

21.

Služba za obuku i upošljavanje

 

115

instruktor kuvar

22.

Služba za opšte poslove

 

116

načelnik Službe

23.

Služba za opšte poslove

 

123

poslovi električara

 

4. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJI

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

124

upravnik

2.

 

 

125

glavni medicinski tehničar

3.

 

 

126

za medicinsko-tehničke poslove

4.

 

 

126a

lekar opšte medicine

5.

Služba za tretman

 

127

načelnik Službe

6.

Služba za tretman

 

128

realizator tretmana

7.

Služba za tretman

 

129

za poslove organizovanja kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

8.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

131

šef odseka - instruktor upošljavanja

9.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

132

instruktor poljoprivredne proizvodnje

10.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

133

Domar - instruktor

11.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

134

instruktor kuvar

12.

Služba za obezbeđenje

 

135

načelnik Službe

13.

Služba za obezbeđenje

 

136

zamenik načelnika Službe

14.

Služba za obezbeđenje

 

137

nadzornik službe za osuđena lica

15.

Služba za obezbeđenje

 

138

vođa smene za osuđena lica

16.

Služba za obezbeđenje

 

139

pomoćnik vođe smene za osuđena lica

17.

Služba za obezbeđenje

 

140

obezbeđenje lica lišenih slobode

18.

Služba za obezbeđenje

 

141

obezbeđenje zavoda

19.

Služba za obezbeđenje

 

142

nadzornik obezbeđenja za pritvorena lica

20.

Služba za obezbeđenje

 

143

vođa smene za pritvorena lica

21.

Služba za obezbeđenje

 

144

pomoćnik vođe smene za pritvorena lica

22.

Služba za opšte poslove

 

145

načelnik Službe

23.

Služba za opšte poslove

 

148

na poslovima matične evidencije

 

5. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

158

upravnik

2.

 

 

159

lekar opšte medicine

3.

 

 

160

medicinski tehničar

4.

Služba za tretman

 

161

načelnik Službe

5.

Služba za tretman

 

162

psiholog

6.

Služba za tretman

 

163

realizator tretmana

7.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

164

šef Odseka

8.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

165

organizator poslova industrijske, uslužne i poljoprivredne delatnosti

9.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

166

instruktor poljoprivredne proizvodnje

10.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

167

instruktor električar

11.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

168

rukovaoc centralnog grejanja

12.

 

Odsek za obuku i upošljavanje

169

instruktor kuvar

13.

Služba za obezbeđenje

 

170

načelnik Službe

14.

Služba za obezbeđenje

 

171

nadzornik obezbeđenja

15.

Služba za obezbeđenje

 

172

obezbeđenje lica lišenih slobode

16.

Služba za obezbeđenje

 

173

vozač specijalnog vozila

17.

Služba za obezbeđenje

 

174

nadzornik pritvora

18.

Služba za obezbeđenje

 

175

vođa smene

19.

Služba za obezbeđenje

 

176

obezbeđenje zavoda

20.

Služba za opšte poslove

 

177

načelnik Službe

21.

Služba za opšte poslove

 

183

poslovi matične evidencije

 

6. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

184

upravnik

2.

 

 

185

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

187

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

188

šef odseka

5.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

189

realizator tretmana

6.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

190

pomoćnik realizatora tretmana

7.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

192

rukovodilac grupe

8.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

193

psiholog

9.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

194

za socijalni rad

10.

Služba za obezbeđenje

 

195

načelnik Službe

11.

Služba za obezbeđenje

 

196

zamenik načelnika

12.

Služba za obezbeđenje

 

197

pomoćnik načelnika

13.

Služba za obezbeđenje

 

198

vođa smene operativnog podcentra

14.

Služba za obezbeđenje

 

199

operativnog podcentra i video nadzora

15.

Služba za obezbeđenje

 

200

organizator i izvođač specijalne fizičke obuke

16.

Služba za obezbeđenje

 

201

za poslove zaštite od požara

17.

Služba za obezbeđenje

 

203

za vođenje evidencije

18.

Služba za obezbeđenje

 

204

nadzornik obezbeđenja

19.

Služba za obezbeđenje

 

205

pomoćnik nadzornika obezbeđenja

20.

Služba za obezbeđenje

 

206

obezbeđenja osuđenih lica

21.

Služba za obezbeđenje

 

207

obezbeđenja zavoda

22.

Služba za obezbeđenje

 

208

vozač specijalnih vozila

23.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Nišu

209

šef odseka

24.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Nišu

210

nadzornik obezbeđenja u odseku pritvora

25.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Nišu

211

pomoćnik nadzornika obezbeđenja u odseku pritvora

26.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Nišu

212

na poslovima obezbeđenja

27.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Nišu

213

vozač specijalnih vozila

28.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Pirotu

214

šef odseka

29.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Pirotu

215

nadzornik obezbeđenja u odseku pritvora

30.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Pirotu

216

pomoćnik nadzornika obezbeđenja u odseku pritvora

31.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Pirotu

217

na poslovima obezbeđenja

32.

Služba za obezbeđenje

Odsek pritvora u Pirotu

218

vozač specijalnih vozila

33.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

219

načelnik Službe

34.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

220

lekar specijalista psihijatar ili neuropsihijatar

35.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

221

lekar opšte medicine

36.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

222

lekar stomatolog

37.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

223

na poslovima medicinskog tehničara

38.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

224

za laboratorijske tehničke poslove

39.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

225

sanitarni tehničar

40.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

226

farmaceutski tehničar

41.

Služba za obuku i upošljavanje

 

227

načelnik Službe

42.

Služba za obuku i upošljavanje

 

228

zamenik načelnika

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek mašinskog održavanja i transporta

229

šef odseka

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek mašinskog održavanja i transporta

230

operater mašinskog održavanja

45.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek mašinskog održavanja i transporta

231

Instruktor - rukovaoc centralnog grejanja

46.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek mašinskog održavanja i transporta

232

instruktor montaže centralnog grejanja

47.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek mašinskog održavanja i transporta

233

instruktor bravar

48.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

240

šef odseka

49.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

241

operater elektro održavanja

50.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

242

instruktor električar

51.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

243

instruktor keramičar

52.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

244

instruktor vodoinstalater

53.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

245

instruktor zidar

54.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek građevinskih i elektro poslova

246

instruktor moler - farbar

55.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

247

šef odseka

56.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

248

tehnolog proizvodnje

57.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

249

organizator proizvodnje

58.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

250

instruktor bravar

59.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

251

instruktor zavarivač

60.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

252

instruktor metalostrugar

61.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

253

instruktor na poslovima metalskog pogona

62.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

254

instruktor montaža proizvoda

63.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

255

šef odseka

64.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

256

organizator odseka

65.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

257

instruktor stolar

66.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

258

instruktor konfekcionar

67.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

259

instruktor grafičar

68.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje, konfekcije i površinske zaštite

260

operater na CNC mašinama

69.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

261

šef odseka

70.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

262

organizator u biljnoj proizvodnji

71.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

263

organizator stočarske proizvodnje

72.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

264

veterinar

73.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

265

instruktor za stočarsku proizvodnju

74.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

266

instruktor mesar

75.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

267

načelnik Službe

76.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

274

za poslove bezbednosti i zdravlja na radu

77.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

275

šef Odseka

78.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

276

za poslove matične evidencije lica lišenih slobode

79.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

277

za poslove matične evidencije pritvorenih lica u Odseku pritvora u Pirotu

80.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

281

šef Odseka

81.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

282

instruktor glavni kuvar

82.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

283

instruktor kuvar

83.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

284

instruktor pekar

84.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

285

instruktor mesar

85.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

286

instruktor kuvar u Odseku pritvora u Pirotu

86.

Služba za opšte poslove

Odsek poljoprivredne proizvodnje

298

Magacioner - instruktor

 

7. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

303

upravnik

2.

 

 

304

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

306

načelnik službe

4.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

307

šef odseka

5.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

308

specijalni pedagog

6.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

309

socijalni radnik

7.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

310

psiholog

8.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju tretmana

311

šef odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju tretmana

312

realizator tretmana

10.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju tretmana

313

organizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

11.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju tretmana

314

podrška realizaciji tretmana

12.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju tretmana

315

poslovi upošljavanja osuđenih lica

13.

Služba za obezbeđenje

 

316

načelnik Službe

14.

Služba za obezbeđenje

 

317

zamenik načelnika

15.

Služba za obezbeđenje

 

318

pomoćnik načelnika

16.

Služba za obezbeđenje

 

319

nadzornik obezbeđenja zavoda

17.

Služba za obezbeđenje

 

320

pomoćnik nadzornika obezbeđenja

18.

Služba za obezbeđenje

 

321

vođa smene

19.

Služba za obezbeđenje

 

322

pomoćnik vođe smene

20.

Služba za obezbeđenje

 

323

koordinator rada bloka zavoda

21.

Služba za obezbeđenje

 

324

obezbeđenje lica lišenih slobode

22.

Služba za obezbeđenje

 

325

obezbeđenje zavoda

23.

Služba za obezbeđenje

 

326

vozač specijalnog vozila

24.

Služba za obezbeđenje

Odsek za protivpožarnu zaštitu

327

šef odseka

25.

Služba za obezbeđenje

Odsek za protivpožarnu zaštitu

328

na poslovima protivpožarne zaštite

26.

Služba za obuku i upošljavanje

 

329

načelnik službe

27.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za poljoprivrednu proizvodnju

330

šef odseka

28.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

331

rukovodilac grupe

29.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

332

ratarski tehnolog

30.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

333

povrtarski tehnolog

31.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

334

tehnolog zaštite bilja

32.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

335

instruktor ratarstva

33.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

336

ratarski tehničar

34.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za biljnu proizvodnju

337

instruktor pekar

35.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za održavanje i eksploataciju poljoprivredne mehanizacije

338

rukovodilac grupe

36.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za održavanje i eksploataciju poljoprivredne mehanizacije

339

instruktor traktorista

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za održavanje i eksploataciju poljoprivredne mehanizacije

340

mehaničar poljoprivrednih mašina

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

341

rukovodilac grupe

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

342

stočarski tehnolog

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

343

veterinar

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

344

stočarski tehničar

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

345

veterinarski tehničar

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za stočarsku proizvodnju

346

instruktor mesar

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za komercijalne poslove

371

šef odseka

45.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za industrijsku proizvodnju

377

šef odseka

46.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za industrijsku proizvodnju

378

za poslove u konstrukcionom birou

47.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

379

rukovodilac grupe

48.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

380

tehničke pripreme i lansiranja naloga

49.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

381

instruktor zavarivač

50.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

382

instruktor mašinske proizvodnje

51.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

383

instruktor bravar

52.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

384

instruktor farbar

53.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za metalsku proizvodnju

385

instruktor rezačnice

54.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u alatnici

386

rukovodilac grupe

55.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u alatnici

387

instruktor metalostrugar

56.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u alatnici

388

instruktor metaloglodač

57.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u alatnici

389

instruktor metalobrusač

58.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u alatnici

390

instruktor alatničar

59.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za drvnu proizvodnju

391

rukovodilac grupe

60.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za drvnu proizvodnju

392

tehničke pripreme i lansiranja naloga

61.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za drvnu proizvodnju

393

instruktor drvne proizvodnje

62.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za drvnu proizvodnju

394

instruktor tapetar

63.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u štampariji

395

rukovodilac grupe

64.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za rad u štampariji

396

instruktor grafičar

65.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za tekstilnu proizvodnju

397

rukovodilac grupe

66.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za tekstilnu proizvodnju

398

instruktor konfekcionar

67.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda

399

šef odseka

68.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za elektro održavanje

400

rukovodilac grupe

69.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za elektro održavanje

401

instruktor električar

70.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za elektro održavanje

402

instruktor održavanja i montaže rashladnih uređaja

71.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za elektro održavanje

403

za poslove telekomunikacije

72.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za elektro održavanje

405

instruktor održavanja mašina alatki

73.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za rad u kotlarnici

406

rukovodilac grupe

74.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za rad u kotlarnici

407

instruktor vodoinstalater

75.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za rad u kotlarnici

408

Instruktor - rukovaoc parnim kotlom

76.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za građevinsko održavanje

409

rukovodilac grupe

77.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje zavoda - Grupa za građevinsko održavanje

410

instruktor za građevinske poslove

78.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za transport i održavanje motornih vozila

411

šef odseka

79.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za transport i održavanje motornih vozila

412

Instruktor - automehaničar

80.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za transport i održavanje motornih vozila

413

Instruktor - autoelektričar

81.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

415

načelnik Službe

82.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

416

lekar specijalista psihijatar ili neuropsihijatar

83.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

417

lekar opšte medicine

84.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

418

podrška poslovima zdravstvene zaštite

85.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

419

glavni medicinski tehničar

86.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

420

medicinski tehničar

87.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

421

farmaceutski tehničar

88.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

422

laboratorijski tehničar

89.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

423

stomatolog

90.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

424

stomatološki tehničar

91.

Služba za opšte poslove

 

425

načelnik Službe

92.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i administrativne poslove

428

poslovi bezbednosti i zdravlja na radu

93.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

442

šef odseka

94.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju - grupa za prijem i otpust lica lišenih slobode

443

rukovodilac grupe

95.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju - grupa za prijem i otpust lica lišenih slobode

444

prijem i otpust lica lišenih slobode

96.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno obezbeđenje i snabdevanje osuđenih lica

466

kuvar

 

8. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELI

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

479

upravnik

2.

 

 

480

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

482

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

483

šef Odseka

5.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

484

psiholog

6.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

485

pedagog

7.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

486

socijalni radnik

8.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje programa postupanja

488

šef Odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje programa postupanja

489

realizator tretmana

10.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje programa postupanja

490

podrške realizaciji tretmana

11.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje programa postupanja

491

za uslovni otpust, pomilovanje i amnestiju

12.

Služba za obezbeđenje

 

492

načelnik Službe

13.

Služba za obezbeđenje

 

493

zamenik načelnika

14.

Služba za obezbeđenje

 

494

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

15.

Služba za obezbeđenje

 

495

pomoćnik načelnika za osuđena lica

16.

Služba za obezbeđenje

 

496

pomoćnik načelnika za zaštitu od požara, tehničko obezbeđenje i stručno osposobljavanje pripadnika

17.

Služba za obezbeđenje

 

497

dežurni zavoda

18.

Služba za obezbeđenje

 

498

organizator poslova obezbeđenja

19.

Služba za obezbeđenje

 

499

pomoćnik organizatora poslova obezbeđenja

20.

Služba za obezbeđenje

 

500

obezbeđenje lica lišenih slobode

21.

Služba za obezbeđenje

 

501

obezbeđenje zavoda

22.

Služba za obezbeđenje

 

502

vozač specijalnog vozila

23.

Služba za obezbeđenje

 

503

zaštita od požara

24.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

504

načelnik Službe

25.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

505

lekar

26.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

506

za zdravstvenu zaštitu

27.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

507

lekar stomatolog

28.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

508

medicinski tehničar

29.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

509

farmaceutski tehničar

30.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

510

sanitarni tehničar

31.

Služba za obuku i upošljavanje

 

511

načelnik službe

32.

Služba za obuku i upošljavanje

 

512

poslovi bezbednosti i zdravlja na radu

33.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

514

Šef odseka

34.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

515

instruktor održavanja mašina

35.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

516

Instruktor - električar

36.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

517

instruktor rukovaoc centralnog grejanja

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

518

građevinsko održavanje

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek energetike i održavanja

519

instruktor vodoinstalater

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za komercijalne poslove

524

Instruktor - grafičar

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

531

šef Odseka

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

532

na poslovima metalskog pogona

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

533

Instruktor - alatničar

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

534

instruktor na poslovima u rezačnici

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

535

instruktor mašinske proizvodnje

45.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek metalske proizvodnje

536

bravar - instruktor

46.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje

537

šef odseka

47.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje

538

instruktor stolar

48.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek drvne proizvodnje

539

instruktor bravar

49.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

540

šef Odseka

50.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

541

instruktor ratarski tehnolog

51.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

542

instruktor ratarski tehničar

52.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

543

organizator poslova u biljnoj proizvodnji

53.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

544

instruktor mehaničar poljoprivrednih mašina

54.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

546

organizator poslova u stočarstvu

55.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek poljoprivredne proizvodnje

547

instruktor stočarstva

56.

Služba za opšte poslove

 

554

načelnik Službe

57.

Služba za opšte poslove

Grupa za informacione tehnologije

562

poslovi telekomunikacija

58.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

563

šef Odseka

59.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

564

na poslovima matične evidencije

60.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

565

poslovi prijema i otpusta lica lišenih slobode

61.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno finansijske poslove

575

na poslovima magacionera -instruktora

62.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu osuđenih lica

576

šef odseka

63.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu osuđenih lica

577

kuvar-instruktor

64.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu osuđenih lica

578

instruktor pekar

65.

 

Posebno odeljenje

579

Načelnik Posebnog odeljenja

 

9. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE U POŽAREVCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

593

upravnik

2.

 

 

594

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

595

načelnik službe

4.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

596

rukovodilac grupe

5.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

597

za zdravstvenu zaštitu

6.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

598

za medicinsko tehničke poslove

7.

Služba za tretman

Grupa za sprovođenje tretmana

599

rukovodilac Grupe

8.

Služba za tretman

Grupa za sprovođenje tretmana

600

vaspitač

9.

Služba za obezbeđenje

 

603

načelnik Službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

604

zamenik načelnika

11.

Služba za obezbeđenje

 

605

nadzornik unutrašnjeg obezbeđenja

12.

Služba za obezbeđenje

 

606

 

13.

Služba za obezbeđenje

 

607

vođa smene

14.

Služba za obezbeđenje

 

608

pomoćnik vođe smene

15.

Služba za obezbeđenje

 

609

obezbeđenje osuđenih lica

16.

Služba za obezbeđenje

 

610

obezbeđenje zavoda

17.

Služba za obezbeđenje

 

611

vozač specijalnog vozila

18.

Služba za obezbeđenje

 

612

rukovaoca sredstvima naoružanja i opreme

19.

Služba za opšte poslove

 

613

načelnik Službe

20.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i administrativne poslove

615

matična evidencija

21.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i administrativne poslove

616

za tekuće održavanje

22.

Služba za opšte poslove

Grupa za obuku i upošljavanje

622

rukovodilac grupe - koordinator obuke

23.

Služba za opšte poslove

Grupa za obuku i upošljavanje

623

krojač - instruktor

24.

Služba za opšte poslove

Grupa za obuku i upošljavanje

624

instruktor domaće proizvodnje

 

10. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

625

upravnik

2.

 

 

626

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

627

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

 

628

psiholog

5.

Služba za tretman

 

629

za pedagoški rad

6.

Služba za tretman

 

630

za socijalni rad

7.

Služba za tretman

 

631

realizator tretmana

8.

Služba za tretman

 

632

organizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

9.

Služba za obezbeđenje

 

633

načelnik Službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

634

pomoćnik poslova obezbeđenja

11.

Služba za obezbeđenje

 

635

vođa smene

12.

Služba za obezbeđenje

 

636

pomoćnik vođe smene

13.

Služba za obezbeđenje

 

637

koordinator rada bloka zavoda

14.

Služba za obezbeđenje

 

638

obezbeđenje zavoda

15.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

639

načelnik Službe

16.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

640

lekar specijalista psihijatar

17.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

641

lekar opšte medicine

18.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

642

stomatolog

19.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

643

medicinski tehničar

20.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

644

stomatološki tehničar

21.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

645

sanitarni tehničar

22.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

646

farmaceutski tehničar

23.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

647

fizioterapeutski tehničar

24.

Služba za opšte poslove

 

648

načelnik Službe

25.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i opšte poslove

650

za pravne poslove

26.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i opšte poslove

654

za poslove matične evidencije

27.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

656

šef odseka

28.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

657

za poslove električara

29.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

658

za poslove bravara

30.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

658a

za poslove vodoinstalatera

31.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

658b

za održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije

32.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno finansijske poslove

663

za poslove kantine i depozita

33.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno finansijske poslove

664

magacioner - instruktor

34.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno finansijske poslove

665

za poslove kuvara

 

11. OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

666

upravnik

2.

 

 

667

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

668

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

 

669

službenik tretmana - psiholog

5.

Služba za tretman

 

670

realizator tretmana

6.

Služba za tretman

 

671

službenik tretmana - socijalni radnik

7.

Služba za tretman

 

672

za upošljavanje i slobodne aktivnosti osuđenih lica

8.

Služba za obezbeđenje

 

673

načelnik Službe

9.

Služba za obezbeđenje

 

674

zamenik načelnika

10.

Služba za obezbeđenje

 

675

pomoćnik načelnika za rad sa osuđenim licima

11.

Služba za obezbeđenje

 

676

pomoćnik načelnika za tehničko obezbeđenje i video tehnički nadzor

12.

Služba za obezbeđenje

 

676a

pomoćnik načelnika za zaštitu od požara

13.

Služba za obezbeđenje

 

677

šef sprovoda

14.

Služba za obezbeđenje

 

678

šef smene

15.

Služba za obezbeđenje

 

679

vođa poslova za prijem paketa i poseta lica lišenih slobode

16.

Služba za obezbeđenje

 

680

pomoćnik šefa sprovoda

17.

Služba za obezbeđenje

 

681

pomoćnik šefa smene

18.

Služba za obezbeđenje

 

682

na poslovima rukovaoca naoružanjem i opremom

19.

Služba za obezbeđenje

 

683

na poslovima sprovoda i unutrašnjeg obezbeđenja

20.

Služba za obezbeđenje

 

684

vozač specijalnog vozila

21.

Služba za obezbeđenje

 

685

na poslovima spoljnog obezbeđenja, tehničke bezbednosti i zaštite od požara

22.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

686

načelnik Službe

23.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

686a

lekar specijalista psihijatar ili neuropsihijatar

24.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

687

lekar opšte medicine

25.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

688

stomatolog

26.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

689

za medicinsko-tehničke poslove

27.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

690

stomatološki tehničar

28.

Služba za opšte poslove

 

691

načelnik Službe

29.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

699

šef Odseka

30.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

700

za poslove matične evidencije pritvorenih lica

31.

Služba za opšte poslove

Odsek za matičnu evidenciju

701

za poslove matične evidencije osuđenih lica

32.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu, snabdevanje lica i pekarsku proizvodnju

710

šef odseka

33.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu, snabdevanje lica i pekarsku proizvodnju

712

kuvar

34.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu, snabdevanje lica i pekarsku proizvodnju

713

pekar

35.

Služba za opšte poslove

Odsek za ishranu, snabdevanje lica i pekarsku proizvodnju

714

kuvar u restoranu za zaposlene

36.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

716

šef Odseka

37.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

719

na poslovima vodoinstalatera

38.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

720

poslovi električara

39.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

721

stolar

40.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

722

bravar

41.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

723

zidar

42.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

724

rukovaoc parnih kotlova

43.

Služba za opšte poslove

Odsek za održavanje

725

frizer

44.

 

Posebna pritvorska jedinica

727

načelnik posebne pritvorske jedinice

 

12. OKRUŽNI ZATVOR U VRANJU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

738

upravnik

2.

 

 

739

za socijalni rad

3.

 

 

740

realizator tretmana

4.

 

 

740a

medicinski tehničar

5.

Služba za obezbeđenje

 

741

načelnik Službe

6.

Služba za obezbeđenje

 

742

organizator poslova obezbeđenja

7.

Služba za obezbeđenje

 

743

dežurni zavoda

8

Služba za obezbeđenje

 

744

pomoćnik dežurnog zavoda

9.

Služba za obezbeđenje

 

745

obezbeđenje lica lišenih slobode

10.

Služba za obezbeđenje

 

745a

obezbeđenje zavoda

11.

Služba za obezbeđenje

 

746

vozač specijalnog vozila

12.

Služba za obezbeđenje

 

747

rukovaoc naoružanjem i opremom

13.

Služba za opšte poslove

 

748

načelnik Službe

14.

Služba za opšte poslove

 

749

poslovi depozita i magacina

15.

Služba za opšte poslove

 

750

poslovi matične evidencije

16.

Služba za opšte poslove

 

754

kuvar

 

13. OKRUŽNI ZATVOR U ZAJEČARU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

757

upravnik

2.

 

Grupa za zdravstvenu zaštitu

758

rukovodilac grupe

3.

 

Grupa za zdravstvenu zaštitu

759

medicinski tehničar

4.

 

Odsek za tretman

760

šef Odseka

5.

 

Odsek za tretman

761

vaspitač

6.

 

Odsek za tretman

762

za socijalni rad

7.

 

Odsek za tretman

763

psiholog

8.

Služba za obezbeđenje

 

764

načelnik Službe

9.

Služba za obezbeđenje

 

765

pomoćnik načelnika za osuđena lica

10.

Služba za obezbeđenje

 

766

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

11.

Služba za obezbeđenje

 

767

dežurni zavoda

12.

Služba za obezbeđenje

 

768

rukovaoc naoružanjem i opremom

13.

Služba za obezbeđenje

 

769

vozač specijalnog vozila

14.

Služba za obezbeđenje

 

770

obezbeđenje lica lišenih slobode

15.

Služba za obezbeđenje

 

771

obezbeđenje zavoda

16.

Služba za obuku i upošljavanje

 

772

načelnik Službe

17.

Služba za obuku i upošljavanje

 

773

organizator tehničke i proizvodne delatnosti

18.

Služba za obuku i upošljavanje

 

774

- instruktor domar

19.

Služba za obuku i upošljavanje

 

775

instruktor obuke za biljnu proizvodnju i magacinski poslovi

20.

Služba za obuku i upošljavanje

 

776

instruktor kuvar

21.

Služba za opšte poslove

 

777

načelnik

22.

Služba za opšte poslove

 

779

poslovi matične evidencije

 

14. OKRUŽNI ZATVOR U ZRENJANINU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

785

upravnik

2.

 

Odsek za tretman

786

šef Odseka

3.

 

Odsek za tretman

787

realizator tretmana

4.

 

Odsek za tretman

789

organizator kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti

5.

 

Odsek za tretman

790

medicinski tehničar

6.

Služba za obezbeđenje

 

791

načelnik Službe

7.

Služba za obezbeđenje

 

792

organizator poslova obezbeđenja za osuđena lica

8.

Služba za obezbeđenje

 

793

organizator poslova obezbeđenja za sprovod, plan odbrane i plan za vanredne situacije

9.

Služba za obezbeđenje

 

794

organizator poslova obezbeđenja za pritvorena lica

10.

Služba za obezbeđenje

 

795

dežurnog zavoda

11.

Služba za obezbeđenje

 

796

pomoćnik dežurnog zavoda

12.

Služba za obezbeđenje

 

797

obezbeđenje lica lišenih slobode

13.

Služba za obezbeđenje

 

798

vozač specijalnog vozila

14.

Služba za obezbeđenje

 

799

obezbeđenje zavoda

15.

Služba za obezbeđenje

 

800

obezbeđenje zavoda i video-tehnički nadzor

16.

 

Odsek za za obuku i upošljavanje

801

šef Odseka

17.

 

Odsek za za obuku i upošljavanje

802

instruktor poljoprivredni tehničar

18.

 

Odsek za za obuku i upošljavanje

803

instruktor stočarstva

19.

 

Odsek za za obuku i upošljavanje

804

Domar - instruktor

20.

 

Odsek za za obuku i upošljavanje

805

mehaničar u poljoprivrednoj proizvodnji - instruktor

21.

Služba za opšte poslove

 

806

načelnik Službe

22.

Služba za opšte poslove

 

807

za poslove matične evidencije

23.

Služba za opšte poslove

 

809

instruktor kuvar

 

15. OKRUŽNI ZATVOR U KRALJEVU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

837

upravnik

2.

 

 

838

realizator tretmana

3.

 

 

839

lekar

4.

 

 

840

medicinski tehničar

5.

Služba za obezbeđenje

 

841

načelnik Službe

6.

Služba za obezbeđenje

 

842

organizator poslova obezbeđenja

7.

Služba za obezbeđenje

 

843

dežurni zavoda

8.

Služba za obezbeđenje

 

844

pomoćnik dežurnog zavoda

9.

Služba za obezbeđenje

 

845

obezbeđenje lica lišenih slobode

10.

Služba za obezbeđenje

 

846

obezbeđenje zavoda

11.

Služba za obezbeđenje

 

847

vozač specijalnog vozila

12.

Služba za obezbeđenje

 

848

rukovaoc naoružanja i opreme

13.

Služba za opšte poslove

 

849

načelnik Službe

14.

Služba za opšte poslove

 

854

poslovi matične evidencije

15.

Služba za opšte poslove

 

856

instruktor glavni kuvar

16.

Služba za opšte poslove

 

857

domar

 

16. OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

858

upravnik

2.

 

 

859

medicinski tehničar

3.

 

 

860

realizator tretmana

4.

Služba za obezbeđenje

 

861

načelnik Službe

5.

Služba za obezbeđenje

 

862

pomoćnik načelnika za osuđene i pritvorena lica

6.

Služba za obezbeđenje

 

863

vođa smene

7.

Služba za obezbeđenje

 

864

pomoćnika vođe smene

8.

Služba za obezbeđenje

 

865

obezbeđenje lica lišenih slobode

9.

Služba za obezbeđenje

 

866

obezbeđenja zavoda

10.

Služba za obezbeđenje

 

867

vozač specijalnog vozila

11.

Služba za opšte poslove

 

868

načelnik Službe

12.

Služba za opšte poslove

 

870

matična evidencija

13.

Služba za opšte poslove

 

875

instruktor ratarski tehničar

14.

Služba za opšte poslove

 

876

instruktor kuvar

15.

Služba za opšte poslove

 

877

instruktor domar

 

17. OKRUŽNI ZATVOR U NEGOTINU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

905

upravnik

2.

 

 

906

realizator tretmana

3.

 

 

907

medicinski tehničar

4.

Služba za obezbeđenje

 

908

načelnik Službe

5.

Služba za obezbeđenje

 

910

dežurni zavoda

6.

Služba za obezbeđenje

 

911

instruktor za specijalnu fizičku obuku i naoružanje

7.

Služba za obezbeđenje

 

912

obezbeđenje lica lišenih slobode

8.

Služba za obezbeđenje

 

913

vozač specijalnog vozila

9.

Služba za obezbeđenje

 

914

zaštita od požara

10.

Služba za obezbeđenje

 

915

obezbeđenje zavoda

11.

 

Grupa za opšte poslove

917

na poslovima blagajnika, depozita i matične evidencije

12.

 

Grupa za opšte poslove

918

kuvar

13.

 

Grupa za opšte poslove

919

domar

 

18. OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM PAZARU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

920

upravnik

2.

 

Odsek za tretman

921

šef odseka

3.

 

Odsek za tretman

922

realizator tretmana

4.

 

Odsek za tretman

923

za medicinsko tehničke poslove

5.

 

Odsek za tretman

924

kuvar - instruktor

6.

 

Grupa za opšte poslove

925

rukovodilac grupe

7.

 

Grupa za opšte poslove

926

na poslovima matične evidencije

8.

 

Grupa za opšte poslove

927

domar instruktor

9.

Služba za obezbeđenje

 

932

načelnik Službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

933

pomoćnik načelnika

11.

Služba za obezbeđenje

 

934

organizator poslova obezbeđenja za pritvor

12.

Služba za obezbeđenje

 

935

organizator poslova obezbeđenja za osuđena lica

13.

Služba za obezbeđenje

 

936

dežurni zavoda

14.

Služba za obezbeđenje

 

937

pomoćnik dežurnog zavoda

15.

Služba za obezbeđenje

 

938

obezbeđenje lica lišenih slobode

16.

Služba za obezbeđenje

 

939

obezbeđenje zavoda

17.

Služba za obezbeđenje

 

940

vozač specijalnog vozila

 

19. OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

941

upravnik

2.

 

 

942

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

943

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

944

rukovodilac grupe

5.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

945

pedagog

6.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

946

socijalni radnik

7.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

947

šef odseka

8.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

948

realizator tretmana

9.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

950

načelnik Službe

10.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

951

lekar

11.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

952

stomatolog

12.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za medicinsko tehničke poslove

953

šef odseka

13.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za medicinsko tehničke poslove

954

farmaceutski tehničar

14.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za medicinsko tehničke poslove

955

medicinski tehničar

15.

Služba za obezbeđenje

 

956

načelnik Službe

16.

Služba za obezbeđenje

 

957

zamenik načelnika

17.

Služba za obezbeđenje

 

958

pomoćnik načelnika za osuđena lica

18.

Služba za obezbeđenje

 

959

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

19.

Služba za obezbeđenje

 

960

organizator poslova obezbeđenja

20.

Služba za obezbeđenje

 

961

rukovaoc naoružanjem i opremom

21.

Služba za obezbeđenje

 

962

dežurni zavoda

22.

Služba za obezbeđenje

 

963

pomoćnik dežurnog zavoda

23.

Služba za obezbeđenje

 

964

obezbeđenje lica lišenih slobode

24.

Služba za obezbeđenje

 

965

obezbeđenje zavoda

25.

Služba za obuku i upošljavanje

 

966

načelnik Službe

26.

Služba za obuku i upošljavanje

 

969

instruktor stočarstva

27.

Služba za obuku i upošljavanje

 

970

dispečer vozila - instruktor

28.

Služba za obuku i upošljavanje

 

971

instruktor automehaničar

29.

Služba za obuku i upošljavanje

 

972

Instruktor - vozač

30.

Služba za obuku i upošljavanje

 

973

Domar - instruktor

31.

Služba za obuku i upošljavanje

 

974

Magacioner - instruktor

32.

Služba za obuku i upošljavanje

 

975

instruktor bravar

33.

Služba za obuku i upošljavanje

 

976

instruktor električar

34.

Služba za obuku i upošljavanje

 

977

instruktor održavanja mašina

35.

Služba za obuku i upošljavanje

 

978

instruktor proizvodnje kartonskih proizvoda

36.

Služba za obuku i upošljavanje

 

979

instruktor na izradi betonske galanterije

37.

Služba za opšte poslove

 

980

načelnik Službe

38.

Služba za opšte poslove

 

983

poslovi matične evidencije

39.

Služba za opšte poslove

 

984

podrška poslovima matične evidencije

40.

Služba za opšte poslove

 

985

Kuvar - instruktor

 

20. OKRUŽNI ZATVOR U PROKUPLJU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1001

upravnik

2.

 

 

1002

realizator tretmana

3.

 

 

1003

lekar opšte medicine

4.

 

 

1004

medicinski tehničar

5.

Služba za obezbeđenje

 

1005

načelnik službe

6.

Služba za obezbeđenje

 

1006

Pomoćnik načelnika za lica lišena slobode, za operativno bezbednosne poslove, za sprovođenje plana odbrane i plana za vanredne situacije

7.

Služba za obezbeđenje

 

1007

organizator poslova obezbeđenja

8.

Služba za obezbeđenje

 

1008

dežurni zavoda

9.

Služba za obezbeđenje

 

1009

pomoćnik dežurnog zavoda

10.

Služba za obezbeđenje

 

1010

rukovaoc sredstvima naoružanja i opreme

11.

Služba za obezbeđenje

 

1011

obezbeđenja lica lišenih slobode

12.

Služba za obezbeđenje

 

1012

obezbeđenja zavoda

13.

Služba za obezbeđenje

 

1013

vozač specijalnog vozila

14.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1014

načelnik Službe

15.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1015

organizator poljoprivredne proizvodnje

16.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1016

za poljoprivrednu proizvodnju

17.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1017

instruktor za poljoprivrednu proizvodnju

18.

Služba za opšte poslove

 

1021

načelnik Službe

19.

Služba za opšte poslove

 

1025

za poslove blagajne, depozita i kantine

20.

Služba za opšte poslove

 

1028

za poslove matične evidencije

21.

Služba za opšte poslove

 

1029

instruktor kuvar

 

21. OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1033

upravnik

2.

 

 

1034

realizator tretmana

3.

 

 

1035

medicinski tehničar

4.

 

 

1036

organizator poslova u poljoprivrednoj proizvodnji

5.

 

 

1037

organizator poslova industrijske, uslužne i poljoprivredne delatnosti

6.

Služba za obezbeđenje

 

1038

načelnik službe

7.

Služba za obezbeđenje

 

1039

zamenik načelnika službe

8.

Služba za obezbeđenje

 

1040

nadzornik

9.

Služba za obezbeđenje

 

1041

dežurni zavoda

10.

Služba za obezbeđenje

 

1042

obezbeđenje lica lišenih slobode

11.

Služba za obezbeđenje

 

1043

obezbeđenje zavoda

12.

Služba za opšte poslove

 

1044

načelnik Službe

13.

Služba za opšte poslove

 

1047

na poslovima magacionera-instruktora

14.

Služba za opšte poslove

 

1048

Kuvar - instruktor

15.

Služba za opšte poslove

 

1049

domar instruktor

16.

Služba za opšte poslove

 

1051

na poslovima matične evidencije

 

22. OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1052

upravnik

2.

Služba za obezbeđenje

 

1053

načelnik službe

3.

Služba za obezbeđenje

 

1054

pomoćnik načelnika za sprovođenje lica lišenih slobode, plan odbrane i plan za vanredne situacije

4.

Služba za obezbeđenje

 

1055

organizator poslova obezbeđenja

5.

Služba za obezbeđenje

 

1056

pomoćnik organizatora poslova obezbeđenja

6.

Služba za obezbeđenje

 

1057

vozač specijalnog vozila

7.

Služba za obezbeđenje

 

1058

obezbeđenja lica lišenih slobode

8.

Služba za obezbeđenje

 

1059

obezbeđenja zavoda

9.

Služba za opšte poslove

 

1060

načelnik Službe

10.

Služba za opšte poslove

 

1063

poslovi matične evidencije i depozita

11.

Služba za opšte poslove

 

1064

instruktor glavni kuvar

12.

Služba za opšte poslove

 

1065

instruktor za građevinske poslove

13.

 

Grupa za tretman i zdravstvenu zaštitu

1066

rukovodilac grupe

14.

 

Grupa za tretman i zdravstvenu zaštitu

1067

realizator tretmana

15.

 

Grupa za tretman i zdravstvenu zaštitu

1068

medicinski tehničar

16.

 

Grupa za obuku i upošljavanje

1068a

rukovodilac grupe

17.

 

Grupa za obuku i upošljavanje

1068b

instruktor poljoprivredne proizvodnje

 

23. OKRUŽNI ZATVOR U UŽICU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1069

upravnik

2.

 

 

1070

realizator tretmana

3.

 

 

1071

medicinski tehničar

4.

Služba za obezbeđenje

 

1072

načelnik Službe

5.

Služba za obezbeđenje

 

1073

nadzornik obezbeđenja za pritvor

6.

Služba za obezbeđenje

 

1074

nadzornik obezbeđenja osuđenih i prekršajno kažnjenih lica

7.

Služba za obezbeđenje

 

1075

vođa smene

8.

Služba za obezbeđenje

 

1076

obezbeđenja osuđenih i pritvorenih lica

9.

Služba za obezbeđenje

 

1077

vozač specijalnog vozila

10.

Služba za obezbeđenje

 

1078

obezbeđenja zavoda

11.

 

Odsek za opšte poslove

1081

za poslove matične evidencije

12.

 

Odsek za opšte poslove

1084

Kuvar - instruktor

 

24. OKRUŽNI ZATVOR U ČAČKU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1085

upravnik

2.

 

 

1086

realizator tretmana

3.

 

 

1088

medicinski tehničar

4.

Služba za obezbeđenje

 

1089

načelnik Službe

5.

Služba za obezbeđenje

 

1090

organizator poslova obezbeđenja

6.

Služba za obezbeđenje

 

1091

pomoćnik dežurnog zavoda

7.

Služba za obezbeđenje

 

1092

obezbeđenje lica lišenih slobode

8.

Služba za obezbeđenje

 

1093

obezbeđenje zavoda

9.

Služba za opšte poslove

 

1094

načelnik Službe

10.

Služba za opšte poslove

 

1100

instruktor kuvar

11.

Služba za opšte poslove

 

1101

poslovi matične evidencije, depozita i kantine

 

25. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VALJEVU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1102

upravnik

2.

 

 

1103

zamenik upravnika

3.

 

 

1104

lekar

4.

 

 

1105

za medicinsko tehničke poslove

5.

Služba za tretman

 

1106

načelnik službe

6.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1108

šef Odseka

7.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1109

realizator tretmana

8.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1110

za dodatne psihosocijalni programe

9.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1111

psiholog

10.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1112

izrada sociološko-kriminološkog profila

11.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1113

profesor informatike

12.

Služba za tretman

Odsek za utvrđivanje i sprovođenje tretmana

1114

realizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

13.

Služba za obezbeđenje

 

1115

načelnik Službe

14.

Služba za obezbeđenje

 

1116

zamenik načelnika službe za obezbeđenje

15.

Služba za obezbeđenje

 

1117

vođa smene

16.

Služba za obezbeđenje

 

1118

pomoćnik vođe smene

17.

Služba za obezbeđenje

 

1119

nadzornik u pritvoru

18.

Služba za obezbeđenje

 

1120

nadzornik paviljona

19.

Služba za obezbeđenje

 

1121

operativno izveštavanje i praćenje video nadzora

20.

Služba za obezbeđenje

 

1122

obezbeđenja lica lišenih slobode

21.

Služba za obezbeđenje

 

1123

obezbeđenja zavoda

22.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode, održavanje vozila i magacin naoružanja i opreme

1124

šef Odseka

23.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode, održavanje vozila i magacin naoružanja i opreme

1125

za vođenje evidencije o stanju voznog parka

24.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode, održavanje vozila i magacin naoružanja i opreme

1126

vozač specijalnog vozila

25.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1127

načelnik Službe

26.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za proizvodni pogon i održavanje

1128

šef odseka za proizvodni pogon i održavanje

27.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za proizvodni pogon i održavanje

1129

savetnik za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

28.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za proizvodni pogon i održavanje

1130

planiranje proizvodnje i obrada tehničke dokumentacije

29.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1131

Rukovodilac grupe-poslovođa praktične nastave i obuke osuđenih

30.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1132

instruktor alatničar

31.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1133

instruktor metalostrugar

32.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1134

instruktor bravar

33.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1135

instruktor zavarivač

34.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1136

instruktor stolar

35.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1137

instruktor električar

36.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih u proizvodnom pogonu

1138

instruktor mašinbravar

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1139

Rukovodilac grupe - poslovođa praktične nastave i obuke osuđenih

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1140

instruktor električar

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1141

instruktor automehaničar

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1142

instruktor na održavanju vodovodno-kanalizacione mreže

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1143

instruktor za održavanje građevinskih objekata

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za praktičnu nastavu i obuku osuđenih na poslovima održavanja i popravke objekata i mašina

1144

instruktor na održavanju instalacija centralnog grejanja

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za ugostiteljstvo, stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju

1145

šef odseka za ugostiteljstvo, stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za ugostiteljstvo, stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju

1146

instruktor stočarske proizvodnja

45.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za ugostiteljstvo, stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju

1147

instruktor poljoprivredne proizvodnje

46.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ugostiteljstvo

1148

Rukovodilac grupe

47.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ugostiteljstvo

1149

instruktor kuvar

48.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ugostiteljstvo

1150

instruktor konobar

49.

Služba za opšte poslove

 

1151

načelnik

50.

Služba za opšte poslove

Odsek za opšte i upravno pravne poslove

1152

šef odseka

51.

Služba za opšte poslove

Odsek za opšte i upravno pravne poslove

1153

za poslove matične evidencije

52.

Služba za opšte poslove

Odsek za opšte i upravno pravne poslove

1154

za podršku poslovi matične evidencije i depozita

 

26. SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1168

upravnik

2.

 

 

1169

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

1170

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1171

šef Odseka

5.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1172

psiholog za ispitivanje ličnosti

6.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1173

pedagog

7.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1174

za socijalni rad

8.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

1175

šef Odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

1176

psiholog

10.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

1177

vaspitač

11.

Služba za tretman

Odsek za sprovođenje tretmana

1178

za socijalni rad

12.

Služba za obezbeđenje

 

1179

načelnik Službe

13.

Služba za obezbeđenje

 

1180

zamenik načelnika

14.

Služba za obezbeđenje

 

1181

organizator poslova zaštite od požara i tehničko obezbeđenje

15.

Služba za obezbeđenje

 

1182

izvođač obuke specijalnog fizičkog obrazovanja

16.

Služba za obezbeđenje

 

1183

pomoćnik nadzornika obezbeđenja u zavodu

17.

Služba za obezbeđenje

 

1184

magacin naoružanja i opreme

18.

Služba za obezbeđenje

 

1185

dežurni zavoda

19.

Služba za obezbeđenje

 

1186

pomoćnik dežurnog u zavodu

20.

Služba za obezbeđenje

 

1187

za poslove protivpožarna zaštita

21.

Služba za obezbeđenje

 

1188

obezbeđenje lica lišenih slobode

22.

Služba za obezbeđenje

 

1189

obezbeđenje zavoda

23.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode i vozni park

1190

šef Odseka

24.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode i vozni park

1191

nadzornik sprovoda

25.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode i vozni park

1192

pomoćnik nadzornika sprovoda

26.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode i vozni park

1193

za poslove obezbeđenja sprovoda

27.

Služba za obezbeđenje

Odsek za sprovod lica lišenih slobode i vozni park

1194

vozač specijalnog vozila

28.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1195

načelnik Službe

29.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1196

šef Odseka

30.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1197

lekar opšte medicine

31.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1198

za poslove psihologa

32.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1199

za socijalni rad

33.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1200

organizator okupacione terapije, kulturnih i sportskih aktivnosti

34.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

1201

za poslove višeg radnog terapeuta

35.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "V"

1202

rukovodilac grupe

36.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "V"

1203

lekar specijalista neuropsihijatar ili psihijatar

37.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "V"

1204

glavni medicinski tehničar odseka

38.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "V"

1205

na medicinsko tehničkim poslovima

39.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "B"

1206

rukovodilac grupe

40.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "B"

1207

lekar specijalista neuropsihijatar ili psihijatar

41.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "B"

1208

glavni medicinski tehničar odseka

42.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "B"

1209

za poslove medicinskog tehničara

43.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "A"

1210

rukovodilac grupe

44.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "A"

1211

na medicinsko tehničkim poslovima

45.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za sprovođenje mere obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana

1212

šef odseka

46.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1213

rukovodilac grupe

47.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1214

lekar specijalista neuropsihijatar ili psihijatar

48.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1215

lekar opšte medicine

49.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1216

za poslove višeg radnog terapeuta

50.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1217

glavni medicinski tehničar

51.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "C" za obavezno lečenje alkoholičara

1218

za medicinsko-tehničke poslove

52.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "D" za obavezno lečenje narkomana

1219

rukovodilac grupe

53.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "D" za obavezno lečenje narkomana

1220

lekar opšte medicine

54.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "D" za obavezno lečenje narkomana

1221

za poslove višeg radnog terapeuta

55.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "D" za obavezno lečenje narkomana

1222

za medicinsko-tehničke poslove

56.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje lica lišenih slobode sa mentalnim poremećajima i sudsko psihijatrijsko veštačenje

1223

šef odseka

57.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje lica lišenih slobode sa mentalnim poremećajima i sudsko psihijatrijsko veštačenje

1224

specijalista medicinske psihologije

58.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "E" za lečenje osuđenih i pritvorenih lica obolelih od akutnih psihijatrijskih i neuroloških bolesti

1225

rukovodilac grupe

59.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "E" za lečenje osuđenih i pritvorenih lica obolelih od akutnih psihijatrijskih i neuroloških bolesti

1226

lekar specijalista neuropsihijatar ili psihijatar

60.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "E" za lečenje osuđenih i pritvorenih lica obolelih od akutnih psihijatrijskih i neuroloških bolesti

1227

glavni medicinski tehničar odseka

61.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "E" za lečenje osuđenih i pritvorenih lica obolelih od akutnih psihijatrijskih i neuroloških bolesti

1228

za medicinsko-tehničke poslove

62.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa "G" za sudsko psihijatrijsko veštačenje

1229

rukovodilac grupe

63.

Služba za zdravstvenu zaštitu

grupa "g" za sudsko psihijatrijsko veštačenje

1230

za medicinsko-tehničke poslove

64.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1232

šef odseka

65.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1233

lekar specijalista internista

66.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1234

lekar specijalista pneumoftiziolog

67.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1235

lekar specijalista internista - kardiolog

68.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1236

lekar opšte medicine

69.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1236a

podrška poslovima zdravstvene zaštite

70.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1237

glavni medicinski tehničar odseka

71.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za lečenje somatskih bolesti lica lišenih slobode sa dijagnostikom

1238

za medicinsko-tehničke poslove

72.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za hematološko biohemijske analize

1240

rukovodilac grupe

73.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za hematološko biohemijske analize

1241

glavni laborant za biohemijsku laboratoriju

74.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za hematološko biohemijske analize

1242

laborant za biohemijsku laboratoriju

75.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Apoteka

1243

farmaceut

76.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Apoteka

1244

farmaceutski tehničar

77.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Prijemna ambulanta

1245

za poslove medicinskog tehničara

78.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za specijalističko konsultativne preglede

1246

šef odseka

79.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za specijalističko konsultativne preglede

1248

glavni tehničar odeljenja

80.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za specijalističko konsultativne preglede

1249

viši sanitarni tehničar

81.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za specijalističko konsultativne preglede

1250

za poslove u vešeraju

82.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Odsek za specijalističko konsultativne preglede

1251

frizer

83.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) oftalmološka ambulanta

1252

rukovodilac Grupe

84.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) oftalmološka ambulanta

1253

lekar specijalista neurolog

85.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) oftalmološka ambulanta

1254

za medicinsko-tehničke poslove u EEG kabinetu

86.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) stomatološka ambulanta

1255

stomatolog

87.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) stomatološka ambulanta

1255a

oralni hirurg

88.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) stomatološka ambulanta

1256

stomatološki tehničar

89.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) rentgen dijagnostika

1258

glavni rentgen tehničar

90.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za dijagnostiku (oftalmologija, stomatologija, rtg) rentgen dijagnostika

1259

rentgen tehničar

91.

Služba za opšte poslove

 

1260

načelnik Službe

92.

Služba za opšte poslove

Grupa za matičnu evidenciju

1267

rukovodilac Grupe

93.

Služba za opšte poslove

Grupa za matičnu evidenciju

1268

poslovi matične evidencije

94.

Služba za opšte poslove

Grupa za matičnu evidenciju

1269

poslovi podrške matičnoj evidencije

95.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1281

šef odseka

96.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1282

električar

97.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1283

bravar

98.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1284

vodoinstalater

99.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1285

za poslove održavanja i poslove upošljavanja osuđenih lica

100.

Služba za opšte poslove

Odsek za tehničko održavanje objekta

1286

krojač

101.

Služba za opšte poslove

Grupa za ishranu

1287

rukovodilac grupe

102.

Služba za opšte poslove

Grupa za ishranu

1288

za poslove serviranja hrane bolesnicima

 

27. VASPITNO-POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1289

upravnik

2.

 

 

1290

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

1291

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1292

šef odseka

5.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1293

psiholog

6.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1294

pedagog

7.

Služba za tretman

Odsek za ispitivanje ličnosti

1295

za socijalni rad

8.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1297

šef Odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1298

vaspitač

10.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1300

za podršku realizaciji tretmana

11.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1301

za realizaciju vaspitnih aktivnosti

12.

Služba za tretman

Odsek za pripremnu i praktičnu nastavu

1303

šef odseka

13.

Služba za tretman

Odsek za pripremnu i praktičnu nastavu

1304

realizator pripremne i praktične nastave

14.

Služba za tretman

Odsek za pripremnu i praktičnu nastavu

1305

organizator vaspitnih aktivnosti

15.

Služba za tretman

Odsek za kulturno obrazovne i sportske aktivnosti

1306

šef odseka

16.

Služba za tretman

Odsek za kulturno obrazovne i sportske aktivnosti

1307

organizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

17.

Služba za tretman

Odsek za kulturno obrazovne i sportske aktivnosti

1308

realizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

18.

Služba za obezbeđenje

 

1309

načelnik Službe

19.

Služba za obezbeđenje

 

1310

zamenik načelnika

20.

Služba za obezbeđenje

 

1311

dežurni ustanove

21.

Služba za obezbeđenje

 

1312

pomoćnik dežurnog ustanove

22.

Služba za obezbeđenje

 

1313

instruktor za specijalnu fizičku obuku i naoružanje

23.

Služba za obezbeđenje

 

1314

rukovalac naoružanja i opreme

24.

Služba za obezbeđenje

 

1315

vozač specijalnog vozila

25.

Služba za obezbeđenje

 

1316

organizator poslova obezbeđenja

26.

Služba za obezbeđenje

 

1317

obezbeđenje lica lišenih slobode

27.

Služba za obezbeđenje

 

1318

obezbeđenje zavoda

28.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1319

načelnik Službe

29.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1320

lekar

30.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1321

stomatolog

31.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1322

medicinski tehničar

32.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1323

načelnik Službe

33.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za proizvodnju

1324

šef Odseka

34.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za proizvodnju

1325

poslovođa proizvodnje

35.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1328

šef Odseka

36.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1329

predavač praktične nastave

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1330

instruktor metalostrugar

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1331

instruktor mašinbravar

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1332

instruktor livac - kovač

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1333

instruktor metaloglodač

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za praktičnu obuku

1334

instruktor oštrač - brušač

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za poljoprivredu i stočarstvo

1341

šef Odseka

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za poljoprivredu i stočarstvo

1342

organizator ratarske proizvodnje

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za poljoprivredu i stočarstvo

1343

instruktor ratarstva

45.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za poljoprivredu i stočarstvo

1344

instruktor ratarski tehničar

46.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1345

šef Odseka

47.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1346

poslovi održavanja

48.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1347

instruktor moler

49.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1348

instruktor stolar

50.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1349

instruktor vodoinstalater

51.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1350

instruktor limar

52.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1351

instruktor montaže centralnog grejanja

53.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1352

instruktor rukovanja centralnog grejanja

54.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1353

instruktor električar

55.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za transport

1354

šef Odseka

56.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za transport

1355

instruktor automehaničar

57.

Služba za opšte poslove

 

1356

načelnik Službe

58.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i administrativne poslove

1359

na poslovima matične evidencije

59.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravne i administrativne poslove

1362

instruktor vešeraja

60.

Služba za opšte poslove

Odsek maloletničke kuhinje

1370

šef Odseka

61.

Služba za opšte poslove

Odsek maloletničke kuhinje

1371

instruktor kuvar

62.

Služba za opšte poslove

Odsek maloletničke kuhinje

1372

instruktor mesar

63.

Služba za opšte poslove

Odsek maloletničke kuhinje

1373

instruktor pekar

 

28. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U PANČEVU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1387

upravnik

2.

 

 

1388

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

1389

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1390

rukovodilac grupe

5.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1391

psiholog

6.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1392

socijalni radnik

7.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1393

pedagog

8.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1394

šef odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1395

realizator tretmana

10.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1396

organizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

11.

Služba za obezbeđenje

 

1397

načelnik Službe

12.

Služba za obezbeđenje

 

1398

zamenik načelnika

13.

Služba za obezbeđenje

 

1399

pomoćnik načelnika za osuđena lica

14.

Služba za obezbeđenje

 

1400

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

15.

Služba za obezbeđenje

 

1401

pomoćnik načelnika za video nadzor i tehničku podršku

16.

Služba za obezbeđenje

 

1402

vođa smene

17.

Služba za obezbeđenje

 

1403

organizacija i raspored radnih grupa osuđenih lica

18.

Služba za obezbeđenje

 

1404

pomoćnik vođe smene

19.

Služba za obezbeđenje

 

1405

vozač specijalnog vozila

20.

Služba za obezbeđenje

 

1406

sprovodna služba

21.

Služba za obezbeđenje

 

1407

obezbeđenje lica lišenih slobode

22.

Služba za obezbeđenje

 

1408

obezbeđenje zavoda

23.

Služba za obezbeđenje

 

1409

zaštita od požara

24.

Služba za obezbeđenje

 

1410

rukovalac naoružanja i opreme i vozila

25.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1411

šef odseka

26.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1412

organizator poslova obezbeđenja

27.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1413

pomoćnik organizatora poslova obezbeđenja

28.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1414

pomoćnik vođe smene

29.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1415

obezbeđenje lica lišenih slobode

30.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1416

obezbeđenje zavoda

31.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1417

načelnik Službe

32.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1418

organizator poljoprivredne delatnosti

33.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1419

instruktor poljoprivredne proizvodnje

34.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1420

instruktor stočarske proizvodnje

35.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1421

instruktor mehaničar poljoprivrednih mašina

36.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1423

frizer

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1425

rukovodilac grupe

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1426

instruktor kuvar

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1427

pekar

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1428

šef odseka

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1429

električar

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1430

bravar

43.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1431

vodoinstalater

44.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1432

rukovaoc parnim kotlom

45.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1433

načelnik Službe

46.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1434

lekar opšte medicine

47.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1435

podrška poslovima zdravstvene zaštite

48.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1436

stomatolog

49.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko tehničke poslove

1437

rukovodilac grupe

50.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko tehničke poslove

1438

medicinski tehničar

51.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko tehničke poslove

1439

stomatološki tehničar

52.

Služba za opšte poslove

 

1440

načelnik Službe

53.

Služba za opšte poslove

Odsek za pravno administrativne poslove

1446

poslovi matične evidencije

 

29. OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1453

upravnik

2.

 

 

1454

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

1455

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

 

1456

psiholog

5.

Služba za tretman

 

1457

za pedagoški rad

6.

Služba za tretman

 

1458

realizator tretmana

7.

Služba za tretman

 

1459

podrška realizaciji tretmana

8.

Služba za tretman

 

1460

organizator kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti

9.

Služba za obezbeđenje

 

1461

načelnik službe

10.

Služba za obezbeđenje

 

1462

zamenik načelnika

11.

Služba za obezbeđenje

 

1463

pomoćnik načelnika za osuđena lica

12.

Služba za obezbeđenje

 

1464

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

13.

Služba za obezbeđenje

 

1465

pomoćnik načelnika za zaštitu od požara, tehničko obezbeđenje i stručno osposobljavanje pripadnika

14.

Služba za obezbeđenje

 

1466

organizator poslova obezbeđenja

15.

Služba za obezbeđenje

 

1467

dežurni zavoda

16.

Služba za obezbeđenje

 

1468

pomoćnik dežurnog zavoda

17.

Služba za obezbeđenje

 

1469

obezbeđenje lica lišenih slobode

18.

Služba za obezbeđenje

 

1470

obezbeđenje zavoda

19.

Služba za obezbeđenje

 

1471

vozač specijalnog vozila

20.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1472

načelnik Službe

21.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1473

instruktor za stočarsku proizvodnju

22.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1474

instruktor za biljnu proizvodnju

23.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1475

instruktor kuvar

24.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1476

instruktor pekar

25.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1477

instruktor za elektro i građevinsko održavanje, za vodovod i grejanje

26.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1478

instruktor domar

27.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1479

instruktor za metaloprerađivačku delatnost

28.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1480

instruktor za stolarsku delatnost

29.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1481

načelnik Službe

30.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1482

lekar opšte medicine

31.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1483

podrška poslovima zdravstvene zaštite

32.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1484

stomatolog

33.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1485

medicinski tehničar

34.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1486

stomatološki tehničar

35.

Služba za opšte poslove

 

1487

načelnik Službe

36.

Služba za opšte poslove

 

1490

na poslovima matične evidencije

 

30. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U KRAGUJEVCU

 

Redni broj

Naziv službe

Naziv organizacione jedinice u službi

Redni broj iz Pravilnika

Naziv radnog mesta

1.

 

 

1500

upravnik

2.

 

 

1501

zamenik upravnika

3.

Služba za tretman

 

1503

načelnik Službe

4.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1504

rukovodilac grupe

5.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1505

psiholog

6.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1506

socijalni radnik

7.

Služba za tretman

Grupa za ispitivanje ličnosti

1507

pedagog

8.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1508

šef odseka

9.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1509

realizator tretmana

10.

Služba za tretman

Odsek za realizaciju programa postupanja

1510

podrška realizaciji tretmana

11.

Služba za obezbeđenje

 

1511

načelnik Službe

12.

Služba za obezbeđenje

 

1512

zamenik načelnika

13.

Služba za obezbeđenje

 

1513

pomoćnik načelnika za osuđena lica

14.

Služba za obezbeđenje

 

1514

pomoćnik načelnika za pritvorena lica

15.

Služba za obezbeđenje

 

1515

nadzornik za video nadzor i tehničku podršku

16.

Služba za obezbeđenje

 

1516

organizator poseta, pregleda paketa i pisanih pošiljki

17.

Služba za obezbeđenje

 

1517

dežurni zavoda

18.

Služba za obezbeđenje

 

1518

organizator sprovodne službe

19.

Služba za obezbeđenje

 

1519

rukovalac naoružanjem i opremom

20.

Služba za obezbeđenje

 

1520

pomoćnik dežurnog zavoda

21.

Služba za obezbeđenje

 

1521

za održavanje voznog parka

22.

Služba za obezbeđenje

 

1522

vozač specijalnog vozila

23.

Služba za obezbeđenje

 

1523

sprovodna služba

24.

Služba za obezbeđenje

 

1524

obezbeđenje lica lišenih slobode

25.

Služba za obezbeđenje

 

1525

obezbeđenje zavoda

26.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1526

šef odseka

27.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1527

pomoćnik šefa odseka

28.

Služba za obezbeđenje

Odsek za poluotvoreno i otvoreno odeljenje lica lišenih slobode

1528

obezbeđenje zavoda

29.

Služba za obuku i upošljavanje

 

1529

načelnik Službe

30.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za poljoprivrednu proizvodnju

1530

rukovodilac grupe

31.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za poljoprivrednu proizvodnju

1531

instruktor poljoprivredne proizvodnje

32.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1532

rukovodilac grupe

33.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1533

instruktor kuvar

34.

Služba za obuku i upošljavanje

Grupa za ishranu

1534

instruktor pekar

35.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1535

šef odseka

36.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1536

instruktor auto mehaničar-električar

37.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1537

instruktor električar

38.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1538

instruktor domar

39.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1539

instruktor vodoinstalater

40.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1540

instruktor za održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije

41.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1541

instruktor frizer

42.

Služba za obuku i upošljavanje

Odsek za održavanje

1542

instruktor za poslove vešeraja

43.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1543

načelnik Službe

44.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1544

lekar opšte medicine

45.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1545

podrška poslovima zdravstvene zaštite

46.

Služba za zdravstvenu zaštitu

 

1546

stomatolog

47.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko-tehničke poslove

1547

rukovodilac grupe

48.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko-tehničke poslove

1548

medicinski tehničar

49.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Grupa za medicinsko-tehničke poslove

1549

stomatološki tehničar

50.

Služba za opšte poslove

 

1550

načelnik Službe

51.

Služba za opšte poslove

Grupa za poslove matične evidencije

1557

rukovodilac grupe

52.

Služba za opšte poslove

Grupa za poslove matične evidencije

1558

poslovi matične evidencije

53.

Služba za opšte poslove

Odsek za materijalno-finansijske poslove

1563

za poslove depozita i kantine

Član 3

Zaposlena lica na poslovima izvršenja krivičnih sankcija koja rade na radnim mestima iz člana 2. ovog pravilnika, obavljaju poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde i pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, koji čine sastavni deo Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde.

Član 4

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za rad na radnim mestima iz člana 2. ovog pravilnika, računa se tako što se svakih 12 meseci efektivno provedenih na radu računa kao 16 meseci staža osiguranja.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službeni glasnik RS", broj 9/05).

Član 6

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.