Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se obrazac i način vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Član 2

Evidenciju lica za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: evidencija) vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik).

Evidencija sadrži podatke o rukovaocu, odnosno obrađivaču (ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište) i podatke o licu za zaštitu podataka o ličnosti (ime, prezime, adresu, imejl i broj telefona).

Član 3

Evidencija je jedinstvena i vodi se u elektronskom obliku na obrascu koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Podatke iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika Povereniku dostavlja rukovalac, odnosno obrađivač u pisanom obliku, neposredno, putem pošte ili na imejl adresu: licezazastitu@poverenik.rs.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18).

 

Obrazac

 

EVIDENCIJA LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Redni broj

Ime i prezime/naziv
rukovaoca odnosno obrađivača

Adresa/sedište rukovaoca
odnosno obrađivača

Ime i prezime lica
za zaštitu podataka

Adresa lica za zaštitu podataka

Imejl lica za zaštitu podataka

Broj telefona lica za zaštitu podataka