Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONE ŠKOLE

("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje utvrđivanje zone škole u cilju smanjenja rizika stradanja dece u saobraćaju, odnosno unapređenja bezbednosti dece u zoni škole.

Član 2

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Član 3

Prilikom utvrđivanja zone škole uzima se u obzir analiza najmanje sledećih parametara:

1) kategorija puteva koji okružuju školu ili su u njenoj blizini;

2) intenzitet i putanje saobraćajnih tokova dece pri dolasku ili odlasku iz škole;

3) položaj zona atrakcije u neposrednoj blizini škole (fiskulturne sale, igrališta, prodavnice brze hrane i dr.);

4) intenzitet saobraćajnih tokova vozila, odnosno struktura vozila na putevima oko škole;

5) ograničenje brzine u blizini škole;

6) položaj stajališta javnog prevoza;

7) izgrađenost, odnosno dostupnost trotoara i pešačkih staza za neometano kretanje pešaka;

8) dostupni podaci o saobraćajnim nezgodama;

9) subjektivna zapažanja predstavnika škole, odnosno roditelja/drugih zakonskih zastupnika, u vezi sa dolaskom/odlaskom dece iz škole, kao i potencijalno opasnim mestima (anketa, razgovor i sl.);

10) uticaj stacionarnog saobraćaja na bezbednost dece u zoni škole;

11) rizik nastanka saobraćajne nezgode na pešačkim prelazima, raskrsnicama i drugim lokacijama na putu u blizini škole (složenost konflikta, širina kolovoza, preglednost, konfliktni tokovi vozila i pešaka, obim i tip konflikta);

12) parametri specifični za svaku školu.

Analiza parametara iz stava 1. ovog člana je sastavni deo saobraćajnog projekta kojim se utvrđuje zona škole.

Član 4

Mesto početka odnosno mesto završetka zone škole na putevima obeležavaju se saobraćajnim znakom "zona škole" (III-28), odnosno saobraćajnim znakom "završetak zone škole" (III-28.1), u skladu sa propisom kojim je uređena oblast saobraćajne signalizacije.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".