Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SADRŽINE STANDARDNIH OBRAZACA ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki.

Standardni obrasci oglasa o javnoj nabavci

Član 2

Oglasi o javnoj nabavci objavljuju se na standardnim obrascima.

Standardni obrasci oglasa o javnoj nabavci su:

1) Standardni obrazac: Prethodno informativno obaveštenje;

2) Standardni obrazac: Javni poziv;

3) Standardni obrazac: Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka;

4) Standardni obrazac: Periodično indikativno obaveštenje;

5) Standardni obrazac: Javni poziv - sektorska nabavka;

6) Standardni obrazac: Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka - sektorska nabavka;

7) Standardni obrazac: Obaveštenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije;

8) Standardni obrazac: Obaveštenje na profilu naručioca;

9) Standardni obrazac: Obaveštenje o konkursu za dizajn;

10) Standardni obrazac: Obaveštenje o rezultatima konkursa za dizajn;

11) Standardni obrazac: Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama;

12) Standardni obrazac: Obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost;

13) Standardni obrazac: Obaveštenje o izmeni ugovora;

14) Standardni obrazac: Obaveštenje za društvene i druge posebne usluge;

15) Standardni obrazac: Obaveštenje za društvene i druge posebne usluge - sektorska nabavka;

16) Standardni obrazac: Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva;

17) Standardni obrazac: Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Standardni obrasci iz stava 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

Obrasce, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 93/2020, možete pogledati OVDE