Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE

("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za stavljanje u promet malih količina hrane, koje se količine hrane smatraju malim količinama, vrsta hrane, mesto, odnosno područje na kome male količine hrane mogu da se stave u promet, obrazac potvrde i sadržinu evidencije, kao i isključenja, prilagođavanja ili odstupanja od zahteva o higijeni hrane koja se odnose na objekte: u kojima se proizvode male količine hrane; u kojima se primenjuju tradicionalne metode u određenim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane; u kojima se posluje hranom sa tradicionalnim karakteristikama, kao i u objektima koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

Hrana iz stava 1. ovog člana jeste hrana biljnog porekla (u daljem tekstu: hrana).

Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane za upotrebu u sopstvenom domaćinstvu, kao i na pripremu, rukovanje ili skladištenje hrane za konzumiranje u sopstvenom domaćinstvu.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) male količine hrane jesu količine koje subjekt u poslovanju hranom, u skladu sa ovim pravilnikom, može da stavi u promet;

2) mesto gazdinstva jeste dvorište gazdinstva, odnosno mesto proizvodnje hrane;

3) objekat malog kapaciteta jeste objekat u kojem najmanje 50% hrane koja se proizvodi i prerađuje potiče sa sopstvenog gazdinstva;

4) subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovoran za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja;

5) tradicionalne metode proizvodnje hrane biljnog porekla jesu metode za proizvodnju i promet hrane sa tradicionalnim karakteristikama;

6) hrana sa tradicionalnim karakteristikama jeste hrana koja je istorijski prepoznata kao tradicionalni proizvod ili proizvedena prema tehničkim specifikacijama na tradicionalan način ili prema tradicionalnim metodama proizvodnje, ili zaštićena kao tradicionalna hrana u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Član 4

Male količine hrane koje se proizvode na gazdinstvu i stavljaju u promet date su u tabeli 1. Male količine hrane - na gazdinstvu (u daljem tekstu: Tabela 1).

Količina hrane, po vrstama, mesto obavljanja delatnosti, područje direktne prodaje, kao i mesto i način prometa, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1. Male količine hrane - na gazdinstvu

Vrsta hrane i delatnost

Količine hrane*

Mesto obavljanja delatnosti

Područje direktne prodaje

Mesto prometa

Način prometa

(maksimalne vrednosti na godišnjem nivou)

Brašno

Proizvodnja i promet brašna od žitarica i drugih zrnastih primarnih proizvoda

32.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Hleb, peciva, ostali pekarski proizvodi i fini pekarski proizvodi

Proizvodnja i promet hleba, peciva, ostalih pekarskih proizvoda i finih pekarskih proizvoda

20.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Neupakovano i upakovano

Testenine

Proizvodnja i promet svežih i sušenih proizvoda

20.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Voćni sokovi, nektari i srodni proizvodi

Proizvodnja i promet sveže ceđenih, termički obrađenih ili neobrađenih sokova od voća i sl.

16.000 l

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano

Proizvodi od termički obrađenog voća

Proizvodnja i promet proizvoda od voća obrađenog toplotom - kuvanje/pasterizacija, kao što su: džemovi, slatko, pekmez, marmelada i sl.

10.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano

Sušeno i kandirano voće

Proizvodnja i promet sušenog i kandiranog voća, celog ili usitnjenog, sa ili bez koštice

16.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Neupakovano i upakovano

Proizvodi od termički obrađenog povrća

Proizvodnja i promet proizvoda od povrća obrađenog toplotom - kuvanje/pasterizacija, kao što su: ajvar, pinđur, ljutenica, paradajz pire i sl.

8.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano

Sušeno povrće

Proizvodnja i promet sušenog povrća, celog ili usitnjenog/mlevenog, samostalno ili u mešavinama kao začin

4.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Sušeno aromatično i začinsko bilje

Proizvodnja i promet sušenog aromatičnog i začinskog bilja, celog ili usitnjenog/mlevenog, samostalno ili u mešavinama kao začin

4.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Biološki konzervisano povrće

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih biološkim konzervisanjem povrća (kiseli kupus, turšija i sl.)

20.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Neupakovano i upakovano

Marinirano povrće

Proizvodnja i promet proizvoda koji se proizvode mariniranjem u sirćetnoj kiselini

20.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Neupakovano i upakovano

Sušene, odnosno marinirane pečurke

Proizvodnja i promet proizvoda od gajenih, odnosno pečuraka prikupljenih u prirodi a koji se proizvode sušenjem, odnosno mariniranjem

4.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Hladno ceđena biljna ulja

Proizvodnja i promet biljnih ulja dobijenih postupkom hladnog ceđenja - nerafinisana ulja (ulje suncokreta, soje, lana, bundeve, ulje od orašastih plodova i sl.)

8.000 l

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva;
Domaća trpeza;
Zelena pijaca;
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano

Ostali biljni napici

Proizvodnja i promet napitaka od povrća, žitarica i dr. biljaka (sveže ceđeni ili termički obrađeni) i srodnih proizvoda, osim sokova od voća

16.000 l

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

Namazi biljnog porekla

Proizvodnja i prodaja namaza biljnog porekla (humus i sl.)

4.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano

Ostali termički obrađeni biljni proizvodi

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih procesom prženja, pečenja i sl. (pržene semenke)

16.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano i neupakovano

Ostali biljni proizvodi

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih mlevenjem ili usitnjavanjem orašastih plodova, maka, susama lana i sl. kao i proizvodnja i promet oljuštenih, seckanih, usitnjenih biljnih proizvoda u svežem stanju ili zamrznuti, kao što su: seckano voće i povrće, pomfrit, smrznuti program i sl.

4.000 kg

Objekat na mestu gazdinstva upisan u Centralni registar objekata

lokalno tržište

Mesto gazdinstva
Domaća trpeza
Zelena pijaca
Maloprodajni objekat
Prodaja dostavom na kućnu adresu ("od vrata do vrata")
Manifestacije**

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu gazdinstva

* Na gazdinstvu može da se proizvodi više vrsta hrane tako da zbir procentualnih udela količina pojedinih vrsta hrane koje proizvodi i stavlja u promet, u odnosu maksimalno utvrđene količine na godišnjem nivou za te vrste hrane, ne prelazi 100%;

** Manifestacije na teritoriji Republike Srbije.

Član 5

Male količine hrane koje se proizvode u objektu malog kapaciteta i stavljaju u promet, date su u tabeli 2. Male količine hrane - u objektu malog kapaciteta (u daljem tekstu: Tabela 2).

Količina hrane, po vrstama, mesto obavljanja delatnosti, područje direktne prodaje, kao i mesto i način prometa, dati su u Tabeli 2.

Tabela 2. Male količine hrane - u objektu malog kapaciteta

Vrsta hrane i delatnosti

Količine hrane*

Mesto obavljanja delatnosti

Područje prodaje

Način prometa

(maksimalne vrednosti na godišnjem nivou)

Brašno

Proizvodnja i promet brašna od žitarica i drugih zrnastih primarnih proizvoda

64.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Hleb, peciva, ostali pekarski proizvodi i fini pekarski proizvodi

Proizvodnja i promet hleba, peciva, ostalih pekarskih proizvoda i finih pekarskih proizvoda

40.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Neupakovano i upakovano

Testenine

Proizvodnja i promet svežih i sušenih proizvoda

40.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Voćni sokovi, nektari i srodni proizvodi

Proizvodnja i promet sveže ceđenih, termički obrađenih ili neobrađenih sokova od voća

32.000 l

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano

Proizvodi od termički obrađenog voća

Proizvodnja i promet proizvoda od voća obrađenog toplotom- kuvanje/pasterizacija, kao što su: džemovi, slatko, pekmez, marmelada i sl.

20.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano

Sušeno i kandirano voće

Proizvodnja i promet sušenog i kandiranog voća, celog ili usitnjenog, sa ili bez koštice

32.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Neupakovano i upakovano

Proizvodi od termički obrađenog povrća

Proizvodnja i promet proizvoda od povrća obrađenog toplotom- kuvanje/pasterizacija, kao što su: ajvar, pinđur, ljutenica, paradajz pire i sl.

16.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano

Sušeno povrće

Proizvodnja i promet sušenog povrća, celog ili usitnjenog/mlevenog, samostalno ili u mešavinama kao začin

8.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Sušeno aromatično i začinsko bilje

Proizvodnja i promet sušenog aromatičnog i začinskog bilja, celog ili usitnjenog/mlevenog, samostalno ili u mešavinama kao začin

8.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Biološki konzervisano povrće

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih biološkim konzervisanjem povrća (kiseli kupus, turšija i sl.)

40.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Neupakovano i upakovano

Marinirano povrće

Proizvodnja i promet proizvoda koji se proizvode mariniranjem u sirćetnoj kiselini

40.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Neupakovano i upakovano

Sušene, odnosno marinirane pečurke

Proizvodnja i promet proizvoda od gajenih, odnosno pečuraka prikupljenih u prirodi, a koji se proizvode sušenjem, odnosno mariniranjem

8.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Hladno ceđena biljna ulja

Proizvodnja i promet biljnih ulja dobijenih postupkom hladnog ceđenja- nerafinisana ulja (ulje suncokreta, soje, lana, bundeve, ulje od orašastih plodova i sl.)

16.000 l

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano

Ostali biljninapici

Proizvodnja i promet napitaka od povrća, žitarica i dr. biljaka, (sveže ceđeni ili termički obrađeni) i srodnih proizvoda, osim sokova od voća

32.000 l

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

Namazi biljnog porekla

Proizvodnja i promet namaza biljnog porekla (humus i sl.)

8.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano

Ostali termički obrađeni biljni proizvodi

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih procesom prženja, pečenja i sl. (pržene semenke i sl.)

32.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano i neupakovano

Ostali biljni proizvodi

Proizvodnja i promet proizvoda dobijenih mlevenjem ili usitnjavanjem orašastih plodova; maka, susama lana i sl; kao i proizvodnja i promet oljuštenih, seckanih, usitnjenih biljnih proizvoda u svežem stanju ili zamrznuti, kao što su: seckano voće i povrće, pomfrit, smrznuti program i sl.

8.000 kg

Objekat malog kapaciteta upisan u Centralni registar objekata

teritorija Republike Srbije

Upakovano, odnosno neupakovano isključivo na mestu proizvodnje

* U objektu malog kapaciteta može da se proizvodi više vrsta hrane tako da zbir procentualnih udela količina pojedinih vrsta hrane koje proizvodi i stavlja u promet, u odnosu maksimalno utvrđene količine na godišnjem nivou za te vrste hrane, ne prelazi 100%.

Član 6

Potvrda o proizvodnji hrane biljnog porekla na gazdinstvu, data je na Obrascu 1 - Osnovni podaci o proizvodnji hrane biljnog porekla na gazdinstvu (u daljem tekstu: Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda o proizvodnji hrane biljnog porekla u objektu malog kapaciteta, data je na Obrascu 2 - Osnovni podaci o proizvodnji hrane biljnog porekla u objektu malog kapaciteta (u daljem tekstu: Obrazac 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Subjekt u poslovanju hranom u objektima za proizvodnju i promet hrane treba da ima broj prostorija, potreban prostor i uslove higijene koji moraju da odgovaraju količini i vrsti proizvoda, kao i načinu organizovanja i obavljanja delatnosti.

U objektima iz stava 1. ovog člana preduzimaju se sve mere da se spreči ili smanji rizik od kontaminacije iz okoline, a tokom rada moraju da se primenjuju odgovarajući postupci, kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija.

Subjekt u poslovanju hranom u svim fazama proizvodnje i prometa isključivo može da koristi vodu kvaliteta vode za piće.

Subjekt u poslovanju hranom treba da sa otpadnim vodama i otpadom od hrane i ostalim otpacima postupa na način da se štiti životna sredina.

Subjekt u poslovanju hranom može da stavlja u promet hranu samo u čistoj posudi, odnosno u materijalu za omotavanje i pakovanje koji je predviđen za određeni prehrambeni proizvod.

Neupakovana hrana pakuje se na mestu prodaje u čistu ambalažu u prisustvu, odnosno na zahtev krajnjeg potrošača ili je upakovana za direktnu prodaju.

Subjekt u poslovanju hranom treba da koristi prevozno sredstvo i opremu za isporuku hrane tako da se obezbede uslovi za zaštitu higijene hrane, bezbednosti i kvaliteta hrane.

Prema potrebi, pre i tokom prevoza, izlaganja i prodaje hrane, neophodno je održavanje hrane na odgovarajućoj temperaturi i odgovarajuća zaštita proizvoda od kontaminacije u skladu sa posebnim propisom o uslovima higijene hrane, dokumentima samokontrole subjekta u poslovanju hranom i ovim pravilnikom.

Subjekt u poslovanju hranom deklariše hranu koju stavlja u promet u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane i ovim pravilnikom.

Član 8

Prostorije, prostori i oprema za proizvodnju i promet na mestu gazdinstva mogu biti u sastavu stambenog objekta domaćinstva.

Prostorije, prostori i oprema iz stava 1. ovog člana koji su u sastavu stambenog objekta domaćinstva, mogu se koristiti za potrebe domaćinstva.

Aktivnosti u stambenom delu domaćinstva ne smeju da ugrožavaju uslove higijene i bezbednosti u proizvodnji i prometu hrane.

Prostor za direktnu prodaju proizvoda krajnjem potrošaču može se nalaziti na gazdinstvu.

Član 9

U objektu za proizvodnju hrane na gazdinstvu, obezbeđuju se sledeći uslovi, i to tako da:

1) je prostor za preradu smešten odvojeno od objekata za držanje životinja, u cilju sprečavanja rizika od kontaminacije iz okoline;

2) različite aktivnosti vezane za proces proizvodnje i pripreme za promet (seckanje, mlevenje, omotavanje/vakumiranje i pakovanje) mogu da budu vremenski odvojene;

3) kućna oprema za toplotnu obradu hrane može da se koristi, ako su preduzete mere da su aktivnosti proizvodnje vremenski odvojene od pripreme hrane za upotrebu u sopstvenom domaćinstvu;

4) objekat ima prostoriju za biološko konzervisanje i rashladni prostor za skladištenje hrane u zavisnosti od proizvodnog procesa i vrste hrane;

5) u prostoriji za preradu ili u njenoj neposrednoj okolini ima najmanje jedna oprema za pranje ruku;

6) se posuđe, pribor i oprema čiste, dezinfikuju i čuvaju u proizvodnom prostoru;

7) kućni toalet može da se koristi, ako se nalazi u neposrednoj blizini;

8) prostor za presvlačenje može biti u kući ili izvan objekta za proizvodnju hrane, ako se nalazi u neposrednoj blizini;

9) sirovine i proizvodi mogu da se čuvaju u istoj komori za hlađenje, odnosno prostoru za skladištenje.

Član 10

U objektu malog kapaciteta obezbeđuju se sledeći uslovi, i to da:

1) ako se objekat nalazi u dvorištu domaćinstva, da su prostor i oprema za proizvodnju smešteni odvojeno od objekata za držanje životinja u cilju sprečavanja rizika od kontaminacije iz okoline;

2) koristi isti ulaz/izlaz za sirovine, ambalažu, gotove proizvode, zaposlene i otpad od hrane i ostale otpatke, pod uslovom da su preduzete mere za sprečavanje unakrsne kontaminacije;

3) ima prostor i opremu za prijem sirovina;

4) različite tehnološke faze proizvodnje, odnosno proizvodnja različitih proizvoda može da se obavlja u istoj prostoriji, ako se primenjuje vremensko odvajanje i sprovodi čišćenje, pranje i dezinfekcija, između proizvodnih faza ili izrade različitih proizvoda;

5) u prostoriji iz tačke 4) ovog člana, mogu da se obavljaju i druge aktivnosti (npr. seckanje, mlevenje, omotavanje/vakumiranje i pakovanje), ako su vremenski odvojene od proizvodnog procesa i ako postoje i primenjuju se dokumentovane mere i postupci za sprečavanje unakrsne kontaminacije proizvoda;

6) proizvodi mogu da se čuvaju/skladište u istom prostoru za skladištenje, pod uslovom da su prostorno odvojeni i da su preduzete sve neophodne mere da se spreči moguća kontaminacija;

7) u prostoru iz tačke 6) ovog člana, mogu da se skladište i proizvodi koji nisu bezbedni za ishranu ljudi, pod uslovom da su upakovani, zatvoreni i jasno označeni;

8) posuđe, pribor i oprema može da se čisti, pere i dezinfikuje i čuva u proizvodnom prostoru, pod uslovom da postoje i primenjuju se odgovarajuće procedure za sprečavanje kontaminacije;

9) prostori za skladištenje dodataka, ambalaže i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju mogu da budu i van objekta za proizvodnju, ali unutar kruga objekta;

10) ima najmanje jednu garderobu za presvlačenje radnika;

11) ima najmanje jedan toalet za radnike sa opremom za pranje i dezinfekciju ruku.

Član 11

Subjektu u poslovanju hranom koji primenjuje tradicionalne metode i posluje sa proizvodima sa tradicionalnim karakteristikama dozvoljena su isključenja, prilagođavanja ili odstupanja koja se odnose na izgradnju, uređenje i opremanje objekta u poslovanju hranom u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, i to u pogledu:

1) izgradnje, rasporeda i veličine prostorija;

2) materijala i površine podova, zidova, plafona, prozora i vrata;

3) alata, pribora i opreme za proizvodnju;

4) pribora, opreme i postupaka za pranje, čišćenje i dezinfekciju.

Objekti iz stava 1. ovog člana mogu da imaju zidove, plafone i vrata od prirodnih materijala, koji nisu glatki, nepropusni, neupijajući ili otporni na koroziju, uključujući i prirodne geološke zidove, plafone i podove.

Alat, pribor i oprema ne moraju biti izrađeni od glatkog, lako perivog i materijala koji su otporni na koroziju, kao što su drvo, kamen i drugi materijali koji se tradicionalno koriste u proizvodnji (fermentacija, zrenje, sušenje), skladištenju i prometu proizvoda.

Alat, pribor i oprema redovno se održavaju, čiste i po potrebi dezinfikuju, tako da se spreči opasnost od kontaminacije hrane.

Mere i učestalost čišćenja i dezinfekcije prostorije mogu da se prilagode proizvodnim aktivnostima, uzimajući u obzir njihovu specifičnu ambijentalnu floru, pod uslovom da se postižu ciljevi u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednosti hrane.

Član 12

U objektima koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja, proizvodnja i promet hrane biljnog porekla vrši se u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 13

U objektima za proizvodnju, preradu i promet hrane, subjektu u poslovanju hranom dozvoljava se odstupanje od primene principa analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (u daljem tekstu: HACCP).

Prilikom odstupanja iz stava 1. ovog člana, subjekt u poslovanju hrane uzima u obzir odgovarajuće faktore rizika, koristeći pri tome propisane principe HACCP, odnosno Vodiče za dobru praksu, tako da ta odstupanja ne utiču na ostvarivanje ciljeva propisa o higijeni i bezbednosti hrane.

Subjekt u poslovanju hranom obezbeđuje da evidencija i dokumentacija sadrži podatke: o praćenju uslova higijene hrane; temperaturama procesa proizvodnje; kriterijumima bezbednosti i kvaliteta hrane, o preduzetim korektivnim merama, o poreklu i količini hrane, sledljivosti proizvodnje i prometa hrane.

Član 14

Subjekt u poslovanju hranom na mestu prodaje treba da ima vidno istaknute osnovne podatke o proizvodnji hrane biljnog porekla na gazdinstvu - Obrazac 1, odnosno osnovne podatke o proizvodnji hrane biljnog porekla u objektu malog kapaciteta - Obrazac 2, kao i kopiju potvrde o upisu u Centralni registar objekata.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

Obrazac 1

OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA NA GAZDINSTVU

 

"DOMAĆI PROIZVOD SA MOG GAZDINSTVA"

Pun naziv subjekta u poslovanju hranom:

 

Ime i prezime preduzetnika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu:

 

Sedište (adresa mesta gazdinstva):

 

Opština:

 

Vrste hrane koje se proizvode1:

 

Navesti proizvode koji se proizvode u okviru određene vrste hrane2:

 

Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva:

 

Registarski broj objekta3:

 

__________
1 u skladu sa Tabelom 1. Male količine hrane - na gazdinstvu;
2 potrebno je navesti sve proizvode u okviru svake vrste hrane koja se proizvodi i stavlja u promet;
3 registarski broj objekta upisanog u Centralni registar objekata.

 

Obrazac 2

OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI HRANE BILJNOG POREKLA U OBJEKTU MALOG KAPACITETA

 

"DOMAĆI PROIZVOD IZ MOG KRAJA"

Pun naziv subjekta u poslovanju hranom:

 

Ime i prezime preduzetnika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu:

 

Sedište:

 

Adresa objekta (mesto proizvodnje):

 

Opština:

 

Vrste hrane koje se proizvode1:

 

Navesti proizvode koji se proizvode u okviru određene vrste hrane2:

 

Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva:

 

Registarski broj objekta3:

 

_____________
1 u skladu sa Tabelom 2. Male količine hrane - u objektu malog kapaciteta;
2 potrebno je navesti sve proizvode u okviru svake vrste hrane koja se proizvodi i stavlja u promet;
3 registarski broj objekta upisanog u Centralni registar objekata.