Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 85/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se poseban program obrazovanja i vaspitanja, uputstvo o organizaciji i radu ustanove, odnosno škole i određuju škole koje nastavljaju sa radom u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti.

Član 2

Škola vrši raspored obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, odnosno utvrđuje raspored časova u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti, u skladu sa planom i programom nastave i učenja i Preporukama za organizaciju i realizaciju nastave (u daljem tekstu: Preporuke), koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 1).

Čas neposredne nastave sa učenicima traje 45 minuta, a izuzetno 30 minuta, u skladu sa zakonom.

Član 3

Polaznu osnovu za planiranje, organizaciju i realizaciju nastave za svaki razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja predstavlja Plan realizacije nastave u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti (u daljem tekstu: Plan), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).

Član 4

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti, dozvoljeno je odstupanje do 20% od propisanog plana i programa nastave i učenja.

Član 5

Preporuke se primenjuju u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, a Plan se primenjuje u svim osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije, odnosno u sredinama u kojima su proglašene vanredne okolnosti, u periodu dok su proglašene vanredne okolnosti na snazi.

Škola u prvoj nedelji organizacije i realizacije obrazovno-vaspitnog rada nastavu planira u skladu sa didaktičko-metodičkim uputstvom za predmet i izborom adekvatnih vrsta nastave, metoda i oblika rada u cilju ostvarivanja kontinuiteta u radu, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 6

Škola vodi evidenciju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima u skladu sa zakonom.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 110/20).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

PREPORUKE ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU NASTAVE TOKOM VANREDNIH OKOLNOSTI

Planiranje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje nastave je složen proces, koji postaje još složeniji tokom vanrednih okolnosti. S obzirom na to da najčešće nije poznato koliko će vanredne okolnosti trajati, potrebno je nastavu i sve njene komponente prilagoditi novonastaloj situaciji i novom načinu organizacije rada škole.

Novi programi nastave i učenja zasnovani su na opštim ciljevima i ishodima obrazovanja i vaspitanja, potrebama i mogućnostima učenika. Usmereni su na proces i ishode učenja, a ne na sadržaje. Sadržaji su u funkciji ostvarivanja ishoda koji su definisani kao funkcionalno znanje učenika i pokazuju šta će učenik biti u stanju da učini, preduzme, izvede, obavi zahvaljujući znanjima, stavovima i veštinama koje je gradio i razvijao tokom jedne godine učenja konkretnog nastavnog predmeta. Zbog svega ovoga, uloga nastavnika je ključna, jer je on taj koji izborom i povezivanjem sadržaja, izborom metoda učenja i aktivnosti vodi učenike ka dostizanju ishoda.

U vanrednim okolnostima uloga nastavnika još više dobija na značaju, jer treba obezbediti ostvarivanje ishoda u novoj organizaciji nastave, koja će se možda i dodatno menjati u toku školske godine: dužina trajanja časa, nastava se odvija u školi ili onlajn, ili kombinovano i dr. S obzirom na različitu prirodu predmeta, nije moguće pronaći univerzalni način za prevazilaženje teškoća koje donosi novi način organizacije nastave. Kod pojedinih predmeta to može biti promišljen izbor sadržaja kojim se obezbeđuje ostvarivanje ishoda (npr. u srpskom jeziku to može biti izostavljanje određenih dela), a kod drugih dobar izbor primera i zadataka (npr. matematika). Takođe, izbor metoda i aktivnosti treba prilagoditi novom načinu organizacije nastave. U ostvarivanju programa nastave i učenja, nastave usmerene na aktivnosti učenika, moguće je koristiti sve nastavne metode i oblike učenja: frontalna nastava, programirana nastava, individualizovana nastava, laboratorijski rad ili rad u radionicama, demonstracije, diskusija, vođen istraživački metod, simulacija, timska nastava, forum diskusije, studija slučaja, tematska nastava, projektna nastava, učenje kroz igru, rad na referentnom tekstu, istraživanje po ključnim rečima, mapa pojmova, oluju ideja...). Izbor je određen ciljem učenja, ishodima, prirodom predmeta i veoma važno - načinom organizacije rada škole zbog novonastale situacije (npr. laboratorijski rad nije moguć ako se nastava organizuje onlajn). Važno je da kombinacija izabranih metoda stavlja učenika u poziciju subjekta koji aktivno učestvuje u procesu učenja, a proces učenja smešta u različite i raznolike kontekste. Nezavisno od načina organizacije nastave aktivnosti učenika treba da budu u što većoj meri istraživačke i usmerene na rešavanje problema, jer su tako stečena znanja trajnija i potpunija, imaju veću upotrebnu vrednost, a pri tome se razvija i kritičko mišljenje, koje je u današnje vreme veoma važno.

Važan segment za realizaciju nastave je praćenje i vrednovanje nastave i učenja, postignuća učenika i sopstvene prakse, naročito u ovim izmenjenim okolnostima.

Zbog toga je potrebno da se u toku svakog časa prate efekti planiranih metoda, aktivnosti, materijala za učenje i sl., a nakon svakog časa da se preispita da li je nešto moglo da se uradi i na drugi način, da li je ostvaren cilj, da li su učenici dostigli planirane ishode i sl.

Takođe, veoma je važno da se postignuća učenika kontinuirano prate i da se učeniku daju povratne informacije, kao i saveti za dalje napredovanje. Nova organizacija rada će u velikoj meri uticati i na njih i njihov način rada, a od nastavnika u dobroj meri zavisi kako će se učenici prilagoditi novim okolnostima.

Prilog 2

PLAN REALIZACIJE NASTAVE TOKOM VANREDNIH OKOLNOSTI

(za osnovne škole)

Prvi razred

SRPSKI JEZIK

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

POČETNO ČITANJE I PISANJE

1.

Dobro došli, prvaci. Upoznavanje s predmetom, Bukvarom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

KNJIŽEVNOST

2.

Prvak, Desanka Maksimović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

3.

Radni dan - dnevni raspored

obrada

4.

Moj dom/moja škola - govorna vežba

obrada

5.

Slova - znakovi za glasove

obrada

6.

Na igralištu - govorna vežba

obrada

7.

Reči i rečenice

obrada

8.

Volim da se igram: Omiljena igračka i igra koju igram u svom domu - govorna vežba

obrada

9.

Od kuće do škole - govorna vežba

obrada

10.

Gledamo i pričamo: Priča po nizu slika

obrada

11.

Brinemo o zdravlju - govorna vežba

obrada

12.

Neko živi u selu, neko u gradu - govorna vežba

utvrđivanje

13.

Glas i slovo

obrada

14.

Šta čujemo u prirodi - govorna vežba

utvrđivanje

15.

Glas, slovo, reč, rečenica

obrada

16.

Glas i štampano slovo Aa

obrada

17.

Glasovi i štampana slova Mm

obrada

18.

Glasovi i štampana slova Ii

obrada

19.

Glasovi i štampana slova Aa, Mm, Ii

utvrđivanje

JEZIK

20.

Veliko slovo na početku rečenice, tačka na kraju rečenice

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

21.

Glas i štampano slovo Tt (zapeta)

obrada

22.

Čitamo i pišemo naučena štampana slova Aa, Mm, Ii, Tt

utvrđivanje

23.

Priča po nizu slika

obrada

24.

Glas i štampano slovo Oo

obrada

25.

Glas i štampano slovo Ss

obrada

26.

Glas i štampano slovo Nn

obrada

27.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

28.

Glas i štampano slovo Ee

obrada

29.

Glas i štampano slovo Rr

obrada

30.

Glas i štampano slovo Jj

obrada

31.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

32.

Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić

obrada

33.

Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić, dramatizacija

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

34.

Glas i štampano slovo Uu

obrada

35.

Glas i štampano slovo Šš

obrada

36.

Glas i štampano slovo Ll

obrada

37.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

38.

Priča po nizu slika

utvrđivanje

39.

Glas i štampano slovo Ljlj

obrada

40.

Glas i štampano slovo Zz

obrada

41.

Glas i štampano slovo Vv

obrada

42.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

43.

Jezičke igre

utvrđivanje

44.

Glas i štampano slovo Gg

obrada

45.

Glas i štampano slovo Pp

obrada

46.

Glas i štampano slovo Kk

obrada

47.

Čitanje i pisanje naučenih slova (utvrđivanje)

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

48.

Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić

obrada

49.

Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

50.

Glas i štampano slovo Dd

obrada

51.

Glas i štampano slovo Bb

obrada

52.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

53.

Jesenja pesma, Dušan Radović

obrada

JEZIČKA KULTURA

54.

Opisujemo jesen, govorna vežba

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

55.

Glas i štampano slovo Njnj

obrada

56.

Glas i štampano slovo Hh

obrada

57.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

58.

Dete, Ljubivoje Ršumović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

59.

Glas i štampano slovo Žž

obrada

60.

Glas i štampano slovo Čč

obrada

61.

Glas i štampano slovo Ćć

obrada

62.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

63.

Prvi dan u školi, Bora Oljačić, dramski tekst

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

64.

Glas i štampano slovo Ff

obrada

65.

Glas i štampano slovo Cc

obrada

66.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

67.

Nije lako biti dete, Dragomir Đorđević

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

68.

Glas i štampano slovo Dždž

obrada

69.

Glas i štampano slovo Đđ

obrada

70.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

71.

Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

72.

Naučili smo azbuku

utvrđivanje

73.

Hvala Vuku za azbuku

obrada

74.

Izgovor i pisanje glasova Č, Ć, Đ, Dž, R, J, Lj

utvrđivanje

JEZIK

75.

Veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena. Pravilno potpisivanje (ime, pa prezime)

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

76.

Čitamo i pišemo štampanim slovima

provera znanja

KNJIŽEVNOST

77.

Zimska pesma, Jovan Jovanović Zmaj

obrada

JEZIČKA KULTURA

78.

Jezičke igre

utvrđivanje

79.

Novogodišnja priča u slikama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

80.

Srećna Nova godina, Dušan Radović

obrada

JEZIČKA KULTURA

81.

Moje novogodišnje želje, pismeno izražavanje

obrada

82.

Pisanje novogodišnje čestitke

utvrđivanje

83.

Novogodišnji čas, jezičke igre

utvrđivanje

84.

Novogodišnji praznici, govorna vežba

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

85.

Čitanje i pisanje

utvrđivanje

86.

Glas i pisano slovo Aa

obrada

87.

Glas i pisano slovo Mm

obrada

88.

Glasovi i pisana slova Aa, Mm

utvrđivanje

89.

Glas i pisano slovo Ii

obrada

90.

Glas i pisano slovo Tt

obrada

91.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

92.

Glas i pisano slovo Oo

obrada

93.

Glas i pisano slovo Ss

obrada

94.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

95.

Sveti Sava i đaci, Narodna priča

obrada

KNJIŽEVNOST

96.

Zanimljivi tekstovi iz enciklopedija i časopisa za decu o Svetom Savi

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

97.

Čitanje s razumevanjem i pisanje kratkog štampanog teksta po diktatu

utvrđivanje

98.

Naučili smo u prvom polugodištu

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

99.

Moj prvi raspust, govorna vežba

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

100.

Glas i pisano slovo Nn

obrada

101.

Glas i pisano slovo Ee

obrada

102.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

103.

Glas i pisano slovo Rr

obrada

104.

Glas i pisano slovo Jj

obrada

KNJIŽEVNOST

105.

Zna on unapred, Gvido Tartalja

obrada

106.

Zna on unapred, Gvido Tartalja, dramatizacija

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

107.

Glas i pisano slovo Uu

obrada

108.

Glas i pisano slovo Šš

obrada

109.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

110.

Glas i pisano slovo Ll

obrada

111.

Glas i pisano slovo Ljlj

obrada

112.

Glas i pisano slovo Zz

obrada

113.

Glas i pisano slovo Vv

obrada

114.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

JEZIK

115.

Veliko slovo u pisanju jednočlanih imena naselja

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

116.

Glas i pisano slovo Gg

obrada

117.

Glas i pisano slovo Pp

obrada

118.

Glas i pisano slovo Kk

obrada

119.

Glas i štampano slovo Dd

obrada

120.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

121.

Sastavljanje priče na osnovu datih reči

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

122.

Glas i pisano slovo Bb

obrada

123.

Glas i pisano slovo Njnj

obrada

124.

Glas i pisano slovo Hh

obrada

125.

Glas i pisano slovo Žž

obrada

126.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

127.

Proleće, Voja Carić (za DZ naučiti pesmu o proleću po zboru učenika)

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

128.

Glas i pisano slovo Čč

obrada

129.

Glas i pisano slovo Ćć

obrada

130.

Glas i pisano slovo Ff

obrada

131.

Glas i pisano slovo Cc

obrada

132.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

133.

Jabuka, Dragan

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

134.

Glas i pisano slovo Dždž

obrada

135.

Glas i pisano slovo Đđ

obrada

136.

Naučili smo pisana slova ćirilice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

137.

Bukvar, Milan Šipka

obrada

138.

Vetar sejač, Mira Alečković

obrada

JEZIČKA KULTURA

139.

Opisivanje proleća - govorna vežba

obrada

140.

Proleće u mojoj ulici, parku - pismeno izražavanje

utvrđivanje

141.

Recitovanje pesme o proleću po izboru učenika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

142.

Ja sam čudo video, narodna pesma

obrada

JEZIK

143.

Pisanje naziva škole koju učenik pohađa, naselja i ulice u kojoj stanuje

obrada

KNJIŽEVNOST

144.

Kitova beba, Gvido Tartalja

obrada

 

145.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

provera znanja

KNJIŽEVNOST

146.

Tužibaba, Dušan Radović

obrada

147.

Tužibaba, Dušan Radović - dramatizacija

utvrđivanje

JEZIK

148.

Pravopisna pravila

sistematizacija

149.

Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest

obrada

KNJIŽEVNOST

150.

Golub i pčela, narodna priča

obrada

JEZIČKA KULTURA

151.

Golub i pčela, narodna priča. Prepričavanje priče po zadatom planu

obrada

152.

Pričanje po planu: Kako sam ja pomogao drugu

utvrđivanje

JEZIK

153.

Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

154.

Dva druga, Lav Nikolajevič Tolstoj

obrada

JEZIČKA KULTURA

155.

Opisivanje druga/drugarice na osnovu plana

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

156.

Crtanka, Stevan Raičković

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

157.

Razumevanje pročitanog

provera znanja

KNJIŽEVNOST

158.

U gostima, Desanka Maksimović

obrada

159.

Lisica i gavran, narodna basna

obrada

160.

Dva jarca, Dve koze Dositej Obradović

obrada

JEZIČKA KULTURA

161.

Lepo ponašanje (Bonton), pismena vežba

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

162.

Basne za decu, Ezop - izbor

obrada

163.

Basne za decu, Ezop - izbor

obrada

JEZIČKA KULTURA

164.

Prepričavanje basne po izboru učenika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

165.

Zanimljivi tekstovi o životinjama iz enciklopedija i časopisa za decu

obrada

JEZIČKA KULTURA

166.

Moj ljubimac, pismeno izražavanje

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

167.

DL: Izbor pesama, Jovan Jovanović Zmaj

obrada

168.

DL: Izbor pesama, Jovan, Jovanović Zmaj

obrada

JEZIČKA KULTURA

169.

Bogaćenje rečnika

utvrđivanje

170.

Izražajno recitovanje obrađenih Zmajevih pesama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

171.

Neće uvek da bude prvi, Aleksandar Popović

obrada

172.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

173.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

174.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

175.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

176.

Značajne ličnosti srpskog jezika, književnosti i kulture (sistematizacija) Sveti Sava/Vuk Karadžić/Dositej Obradović/J. J. Zmaj/Desanka Maksimović

obrada

JEZIK

177.

Upotreba velikog slova

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

178.

U prvom razredu sam bio/la srećan/na, govorna vežba

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

179.

Omiljene pesme i priče - izražajno čitanje i kazivanje po izboru učenika

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

180.

Naučili smo u prvom razredu

sistematizacija

STRANI JEZIK - ENGLESKI JEZIK

Napomena: Zbog prirode predmeta nastavne jedinice su date prema komunikativnim funkcijama (KF) koje se nalaze u programu nastave i učenja za navedeni razred. Nastavnici će komunikativne funkcije smestiti u odgovarajući kontekst i naslovljavati nastavne jedinice u skladu sa raspoloživim nastavnim sredstvima. Jedna ista komunikativna funkcija može biti obrađena više puta, uz različite jezičke sadržaje. Predloženi jezički sadržaji služe kao preporuka i mogu biti proširivani saglasno resursima i kontekstu nastave i učenja, a potrebno ih je uskladiti sa Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za tekuću školsku godinu.

Broj časa

Nastavna jedinica (komunikativne funkcije)

Tip časa

Preporučeni sadržaji

1.

Upoznavanje (predstavljanje imenom, osnovni pozdravi)

uvodni čas/obrada

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca septembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. Goodbye. Bye. I′m..., How are you? I′m fine, thank you. What is this? It’s... Red, yellow, blue, orange, green... A book, a pen, a pencil, a ruler... It’s a blue ruler!
It’s short/long/small/big/red…
Let’s start. Quiet, please.
Listen to me! Look!
Look at me/the picture!
Sit down. Stand up!
Count to 10!

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca oktobra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hello! My name’s... I’m.... What’s your name? This is my friend. His name’s/name is... This is Miss Ivona. She’s my teacher. Nice to see you. Nice to see you, too.
Look at me! Come in! Sit down. This is my ball/car/teddy bear... That is your pen. Here you are. Thank you.
How many? Two yellow bananas/three blue and four orange balloons.
Come and play with me. OK.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca novembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Reči kojima se imenuju boje i oblici - blue, green, orange, red, yellow, circle, triangle, square, rectangle;
What colour is it/this? It’s (yellow). It’s a (blue) (triangle). How many (squares)? (Five) squares. How many balls? 10 balls.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica
Osnovne boje

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca decembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Reči kojima se imenuju domaće životinje i pojmovi u vezi sa seoskim domaćinstvom - duck, goat, donkey, field, flower, sun...;
Come to my party. Cool! Super! Great! OK. All right.
Thank you/Thank you, Maria/Thanks. You’re welcome.
Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas;
Sličnosti i razlike u načinu proslave Božića kod nas i u VB
We wish you a Merry Christmas!

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca januara i koje bi učenici trebalo da usvoje:

jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers...
What colour is it/are they? It’s/They’re...
Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojnipridevi
- my, your…

2.

Predstavljanje imenom i osnovni pozdravi

obrada i utvrđivanje

3.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga (komunikacija u učionici)

obrada i utvrđivanje

4.

Imenovanje predmeta (školskog pribora)

obrada

5.

Imenovanje predmeta (školskog pribora)

utvrđivanje

6.

Imenovanje boja i davanje kratkih usmenih opisa predmeta

obrada

7.

Imenovanje boja i davanje kratkih usmenih opisa predmeta

utvrđivanje

8.

Brojanje do 10

obrada

9.

Uspostavljanje kontakta pri susretu (sa nastavnikom, vršnjakom), reagovanje na naloge, imenovanje i davanje osnovnih opisa predmeta, brojanje do 10

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

10.

Pozdravljanje; komunikacija u učionici; imenovanje i kratko opisivanje predmeta; osnovne boje

obrada

11.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta (školski pribor i omiljene igračke); osnovne boje; brojevi do 10

obrada i utvrđivanje

12.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta (školski pribor i omiljene igračke); osnovne boje; brojevi do 10

obrada i utvrđivanje

13.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i nepripadanja

obrada i utvrđivanje

14.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i nepripadanja

utvrđivanje

15.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; zahvaljivanje

obrada i utvrđivanje

16.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; zahvaljivanje

obrada

17.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti

obrada i utvrđivanje

18.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti

utvrđivanje

19.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i nepripadanja; prepoznavanje i opisivanje bića i predmeta; brojevi do 10 i osnovne boje

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

20.

Prepoznavanje i imenovanje boja i oblika

obrada

21.

Opisivanje predmeta; osnovne boje i oblici; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10

obrada i utvrđivanje

22.

Opisivanje predmeta i izražavanje količine

utvrđivanje

23.

Razmenjivanje informacija koje se odnose na opise predmeta i količine najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

24.

Razmenjivanje informacija koje se odnose na opise predmeta i količine najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

25.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu zabave u ciljnoj kulturi i kod nas

obrada i utvrđivanje

26.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti

obrada

27.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

28.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta, omiljenih igračaka; osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10

obrada

29.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10

utvrđivanje

30.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava

obrada

31.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava

utvrđivanje

32.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života

obrada

33.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života

utvrđivanje

34.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10; osnovne boje; poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; čestitanje praznika

obrada

35.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10; osnovne boje; poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; čestitanje praznika

utvrđivanje

Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca februara i koje bi učenici trebalo da usvoje:

My jumper is green. My shoes are blue.
This is my jacket. Is that your hat? I’ve got new mittens. Have you got a scarf?

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Have got za izražavanje pripadanja/posedovanja
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca marta i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Talking about parts of the body:
head, ears, eyes, arms, hands, fingers, legs, knees, feet, toes...
I’ve got one head/two arms/ten fingers...
I’ve got black hair and blue eyes.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca aprila i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Izrazi i reči koje se odnose na Uskrs:
bunny, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter;
Do the bunny hop!
baby, brother, sister, dad, mum, grandma, grandpa, family;
Who’s this? It’s (my aunt). He’s/She’s … You’re … They’re… We’re … This is my/your …
Clean up. Let’s work together. Come and play with me! Come to my birthday party.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca maja i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Talk about food:
banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, sweet, tomato, cake;
Let’s celebrate!
Happy birthday to you!
I/We like/don’t like;
I’m (hungry). Are you (cold)? Yes, I am. No, I’m not.
cold, happy, hot, hungry, sad, scared, shy, sleepy, thirsty...
It’s green/thin…

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What/Who/How (old)/How many
Imperativ
Množina imenica

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca juna i koje bi učenici trebalo da usvoje:

36.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

37.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

38.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja

obrada

39.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja

utvrđivanje

40.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada

41.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

42.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

43.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

44.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja

obrada i utvrđivanje

45.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja

utvrđivanje

46.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

47.

Opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima i uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

48.

Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela

obrada i utvrđivanje

49.

Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela

utvrđivanje

50.

Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

51.

Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

52.

Razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

53.

Razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

54.

Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnom izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama

obrada i utvrđivanje

55.

Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnom izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama

utvrđivanje

56.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

57.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

58.

Opisivanje živih bića; predstavljanje članova porodice i veza unutar porodice

obrada i utvrđivanje

59.

Opisivanje živih bića; predstavljanje članova porodice i veza unutar porodice

utvrđivanje

60.

Predstavljanje članova porodice; uočavanje sličnosti i razlika u porodičnim vezama između naše i ciljne kulture

obrada i utvrđivanje

61.

Predstavljanje članova porodice; uočavanje sličnosti i razlika u porodičnim vezama između naše i ciljne kulture

utvrđivanje

62.

Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti

obrada i utvrđivanje

63.

Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti

utvrđivanje

64.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

65.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; iskazivanje oseta i osećanja

obrada i utvrđivanje

66.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; traženje i davanje mišljenja u vezi sa dopadanjem/nedopadanjem

obrada i utvrđivanje

67.

Čestitanje, upućivanje čestitki i reagovanje na upućene čestitke; opisivanje događaja (proslave rođendana) najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

68.

Opisivanje biljaka najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

69.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

70.

Iskazivanje položaja u prostoru

obrada i utvrđivanje

Talk about my room:
bed, blanket, pillow, rug, shelf…
Where is it? It’s in/on/under…
Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa Where/What/Who/How (old)/How many
Množina imenica
Predlozi za mesto - in, on, under
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama, u učionici i van nje, spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim kontekstima usmene komunikacije.

71.

Razumevanje jednostavnih obaveštenja o položaju u prostoru i reagovanje na njih; traženje i pružanje kratkih jednostavnih obaveštenja o položaju u prostoru

obrada i utvrđivanje

72.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

MATEMATIKA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

GEOMETRIJA

1.

Uvodni čas - upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

2.

Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno

obrada

3.

Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno

utvrđivanje

4.

Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno

obrada

5.

Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno

utvrđivanje

6.

Sa iste strane, sa suprotnih strana; Uspravno i vodoravno

obrada

7.

Geometrijska tela

obrada

8.

Geometrijska tela

utvrđivanje

9.

Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla

obrada

10.

Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla

utvrđivanje

11.

Predmeti u prostoru i odnosi među njima

provera znanja

12.

U, na, van

obrada

13.

Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije

obrada

14.

Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije

utvrđivanje

15.

Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama

obrada

16.

Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama

utvrđivanje

17.

Duž, crtanje duži

obrada

18.

Linija i oblast

utvrđivanje

19.

Linija i oblast

utvrđivanje

20.

Linija i oblast

utvrđivanje

21.

Predmeti istih i različitih oblika i boja

obrada

22.

Predmeti istih i različitih oblika i boja

utvrđivanje

23.

Poređenje po visini i dužini

obrada

24.

Poređenje predmeta po širini

obrada

25.

Poređenje po visini i dužini; Poređenje predmeta po širini

utvrđivanje

26.

Klasifikacija predmeta prema svojstvima

utvrđivanje

27.

Geometrija

provera znanja

BROJEVI

28.

Skup, element (član) skupa

obrada

29.

Skup, element (član) skupa

utvrđivanje

30.

Skupovi sa istim brojem elemenata

obrada

31.

Skupovi sa istim brojem elemenata

utvrđivanje

32.

Skupovi sa različitim brojem elemenata

obrada

33.

Skupovi sa različitim brojem elemenata

utvrđivanje

34.

Brojanje

obrada

35.

Brojanje

utvrđivanje

36.

Skupovi i brojanje

utvrđivanje

37.

Skupovi i brojanje

utvrđivanje

38.

Broj 1

obrada

39.

Broj 1

utvrđivanje

40.

Broj 2

obrada

41.

Broj 2

utvrđivanje

42.

Broj 3

obrada

43.

Broj 3

utvrđivanje

44.

Brojevi 1, 2, 3

utvrđivanje

45.

Broj 4

obrada

46.

Broj 4

utvrđivanje

47.

Broj 5

obrada

48.

Broj 5

utvrđivanje

49.

Brojevi 4 i 5

utvrđivanje

50.

Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5

utvrđivanje

51.

Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5

provera znanja

52.

Znaci < (manje) i > (veće)

obrada

53.

Znaci < (manje) i > (veće)

utvrđivanje

54.

Znak plus, znak minus i znak jednako

obrada

55.

Znak plus, znak minus i znak jednako

utvrđivanje

56.

Sabiranje - sabirci i zbir

obrada

57.

Sabiranje - sabirci i zbir

utvrđivanje

58.

Oduzimanje - umanjenik, umanjilac i razlika

obrada

59.

Oduzimanje - umanjenik, umanjilac i razlika

utvrđivanje

60.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

61.

Nula

obrada

62.

Nula

utvrđivanje

63.

Broj 6

obrada

64.

Broj 6

utvrđivanje

65.

Broj 7

obrada

66.

Broj 7

utvrđivanje

67.

Brojevi 6 i 7

utvrđivanje

68.

Broj 8

obrada

69.

Broj 8

utvrđivanje

70.

Prethodnik i sledbenik

obrada

71.

Prethodnik i sledbenik

utvrđivanje

72.

Broj 9

obrada

73.

Broj 9

utvrđivanje

74.

Jednocifreni brojevi

obrada

75.

Jednocifreni brojevi

utvrđivanje

76.

Broj 10

obrada

77.

Broj 10

utvrđivanje

78.

Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

79.

Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje

provera znanja

80.

Desetica i jedinice

obrada

81.

Desetica i jedinice

utvrđivanje

82.

Brojevna prava

obrada

83.

Brojevna prava

utvrđivanje

84.

Redni brojevi

obrada

85.

Redni brojevi

utvrđivanje

86.

Desetica i jedinice, brojevna prava, redni brojevi

utvrđivanje

87.

Zamena mesta sabiraka

obrada

88.

Zamena mesta sabiraka

utvrđivanje

89.

Združivanje sabiraka

obrada

90.

Združivanje sabiraka

utvrđivanje

91.

Zamena mesta i združivanje sabiraka

utvrđivanje

92.

Veza sabiranja i oduzimanja

obrada

93.

Veza sabiranja i oduzimanja

utvrđivanje

94.

Za toliko veći broj

obrada

95.

Za toliko veći broj

utvrđivanje

96.

Za toliko manji broj

obrada

97.

Za toliko manji broj

utvrđivanje

98.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

99.

Određivanje nepoznatog broja

obrada

100.

Određivanje nepoznatog broja

utvrđivanje

101.

Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja

utvrđivanje

102.

Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja

provera znanja

103.

Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15

obrada

104.

Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15

 

105.

Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20

obrada

106.

Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20

utvrđivanje

107.

Brojevi od 11 do 20

utvrđivanje

108.

Dvocifreni brojevi

obrada

109.

Dvocifreni brojevi

utvrđivanje

110.

Prva i druga desetica

obrada

111.

Prva i druga desetica

utvrđivanje

112.

Parni i neparni brojevi

obrada

113.

Parni i neparni brojevi

utvrđivanje

114.

Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi

utvrđivanje

115.

Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi

provera znanja

116.

Sabiranje i oduzimanje brojeva (10 + 3, 13 - 3)

obrada

117.

Sabiranje i oduzimanje brojeva (10 + 3, 13 - 3)

utvrđivanje

118.

Sabiranje brojeva (13 + 2)

obrada

119.

Sabiranje brojeva (13 + 2)

utvrđivanje

120.

Oduzimanje brojeva (18 - 5)

obrada

121.

Oduzimanje brojeva (18 - 5)

utvrđivanje

122.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

123.

Oduzimanje brojeva (17 - 10, 17 - 12) (obrada)

obrada

124.

Oduzimanje brojeva (17 - 10, 17 - 12) (utvrđivanje)

utvrđivanje

125.

Sabiranje brojeva (7 + 5)

obrada

126.

Sabiranje brojeva (7 + 5)

utvrđivanje

127.

Oduzimanje brojeva (12 - 5)

obrada

128.

Oduzimanje brojeva (12 - 5)

utvrđivanje

129.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

130.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

131.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

132.

Sabiranje i oduzimanje

provera znanja

133.

Desetice prve stotine, upoređivanje desetica

obrada

134.

Desetice prve stotine, upoređivanje desetica

utvrđivanje

135.

Sabiranje i oduzimanje desetica

obrada

136.

Sabiranje i oduzimanje desetica

utvrđivanje

137.

Brojevi prve stotine

obrada

138.

Brojevi prve stotine

utvrđivanje

139.

Upoređivanje brojeva prve stotine

obrada

140.

Upoređivanje brojeva prve stotine

utvrđivanje

141.

Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine

utvrđivanje

142.

Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine

provera znanja

143.

Sabiranje brojeva (20 + 4)

obrada

144.

Sabiranje brojeva (20 + 4)

utvrđivanje

145.

Sabiranje brojeva (32 + 5)

obrada

146.

Sabiranje brojeva (32 + 5)

utvrđivanje

147.

Oduzimanje brojeva (36 - 6)

obrada

148.

Oduzimanje brojeva (36 - 6)

utvrđivanje

149.

Oduzimanje brojeva (48 - 5)

obrada

150.

Oduzimanje brojeva (48 - 5)

utvrđivanje

151.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

152.

Sabiranje brojeva (46 + 30)

obrada

153.

Sabiranje brojeva (46 + 30)

utvrđivanje

154.

Sabiranje brojeva (64 + 23)

obrada

155.

Sabiranje brojeva (64 + 23)

utvrđivanje

156.

Oduzimanje brojeva (68 - 40)

obrada

157.

Oduzimanje brojeva (68 - 40)

utvrđivanje

158.

Oduzimanje brojeva (76 - 24)

obrada

159.

Oduzimanje brojeva (76 - 24)

utvrđivanje

160.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

161.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

162.

Sabiranje brojeva (46 + 14)

obrada

163.

Sabiranje brojeva (46 + 14)

utvrđivanje

164.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

165.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

166.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

167.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

provera znanja

MERENJE I MERE

168.

Merenje dužine

obrada

169.

Merenje dužine

utvrđivanje

170.

Novac

obrada

171.

Novac

utvrđivanje

172.

Novac i merenje dužine

utvrđivanje

173.

Novac i merenje dužine

provera znanja

POLOŽAJ, VELIČINA I OBLIK PREDMETA

174.

Predmeti u prostoru i odnosi među njima

utvrđivanje

LINIJE

175.

Linija i oblast

utvrđivanje

BROJEVI

176.

Prirodni brojevi do 100

utvrđivanje

177.

Prirodni brojevi do 100

utvrđivanje

178.

Godišnja provera znanja

provera znanja

179.

Naučili smo u prvom razredu

sistematizacija

180.

Naučili smo u prvom razredu

Naučili smo u prvom razredu

SVET OKO NAS

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

1.

Uvodni čas - upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

2.

Škola

obrada

3.

Škola

utvrđivanje

4.

Pravila ponašanja u školi

obrada

5.

Od kuće do škole

obrada

6.

Od kuće do škole

utvrđivanje

ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

7.

Snalaženje u prostoru

obrada

8.

Snalaženje u prostoru

utvrđivanje

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

9.

Škola

sistematizacija/provera znanja

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

10.

Živimo u naselju

obrada

11.

U naselju poštujemo pravila ponašanja

obrada

12.

U naselju poštujemo pravila ponašanja

utvrđivanje

13.

Naselje

sistematizacija/provera znanja

JA I DRUGI

14.

Imam i pokazujem osećanja

obrada

15.

Naše osnovne životne potrebe

obrada

16.

Sličnosti i razlike među nama

obrada

17.

Ja i drugi

utvrđivanje

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

18.

Čuvajmo svoje zdravlje

obrada

19.

Čuvajmo svoje zdravlje

utvrđivanje

20.

Opasnosti u kući

obrada

21.

Opasnosti u kući

utvrđivanje

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

22.

Porodica

obrada

23.

Porodica

utvrđivanje

24.

Moj dom

obrada

25.

Moj dom

utvrđivanje

26.

Praznici i običaji

obrada

27.

Praznici i običaji

utvrđivanje

28.

Ja, porodica i dom

sistematizacija/provera znanja

ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

29.

Snalaženje u vremenu

obrada

30.

Snalaženje u vremenu

utvrđivanje

31.

Delovi dana

obrada

32.

Delovi dana

utvrđivanje

33.

Sedmica

obrada

34.

Sedmica

utvrđivanje

35.

Snalaženje u vremenu

sistematizacija/provera znanja

ČOVEK STVARA

36.

Čovek radi i stvara

obrada

37.

Materijali

obrada

38.

Materijali

utvrđivanje

39.

Svojstva materijala

obrada

40.

Naučili smo u prvom polugodištu

utvrđivanje

41.

Čovek i materijali)

utvrđivanje

42.

Čovek i materijali

sistematizacija/provera znanja

RAZNOVRSNOST PRIRODE

43.

Voda

obrada

44.

Voda u prirodi

utvrđivanje

45.

Vazduh

obrada

46.

Vazduh oko nas

utvrđivanje

47.

Zemljište

obrada

48.

Zemljište

utvrđivanje

49.

Sunčeva svetlost i toplota

obrada

50.

Sunčeva svetlost i toplota

utvrđivanje

51.

Neživa priroda

sistematizacija/provera znanja

52.

Biljke i životinje

obrada

53.

Biljke i životinje

obrada

54.

Biljke i životinje

utvrđivanje

55.

Biljke koje čovek gaji

obrada

56.

Životinje koje čovek gaji

obrada

57.

Biljke i životinje koje čovek gaji

utvrđivanje

58.

Delovi tela biljaka

obrada

59.

Sličnosti i razlike između biljaka

obrada

60.

Biljke

utvrđivanje

61.

Delovi tela životinja

obrada

62.

Delovi tela životinja

utvrđivanje

63.

Delovi tela čoveka

obrada

64.

Čula čoveka

obrada

65.

Čovek

utvrđivanje

66.

Čovek deo prirode

sistematizacija/provera znanja

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

67.

Nepogode, opasnosti

obrada

68.

Nepogode, opasnosti

utvrđivanje

RAZNOVRSNOST PRIRODE

69.

U prirodi je sve povezano

obrada

70.

Čuvajmo prirodu

obrada

71.

Priroda

utvrđivanje

72.

Naučili smo u prvom razredu

utvrđivanje

MUZIČKA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

SLUŠANJE MUZIKE

1.

Upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi. Slušanje muzike: Deca su ukras sveta, Minja Subota

obrada

2.

Slušanje muzike: Šaputanje, N. Hercigonja - D. Lukić

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

3.

Muzika je svuda oko nas

utvrđivanje

4.

Bukvarci, B. Stančić

obrada

5.

Saobraćajac, N. Hiba

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

6.

Brojalica po izboru. Improvizacija ritmičkog aranžmana.

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

7.

Ja posejah lan, narodna pesma

obrada

8.

Pevamo i igramo iz pesmu Ja posejah lan

utvrđivanje

9.

Sve je pošlo naopačke, pesma

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

10.

Slušanje i izvođenje pokreta uz Rođendansku pesmu, nepoznati autor

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

11.

Izvođenje pokreta uz Rođendansku pesmu i slušanje muzike: Učimo da brojimo, Branko Milićević

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

12.

Ivin voz, pesma

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

13.

Pevanje pesme i kreiranje pokreta uz pesmu Ivin voz

utvrđivanje

SLUŠANJE MUZIKE

14.

Slušanje kompozicija Medvedova ženidba, L. Dimitrijević i Avanture maloga Ju Ju

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

15.

Sitna je kiša padala, narodna pesma

obrada

16.

Pevanje pesme Sitna je kiša padala i ritam kroz igru: Dobro jutro, dobar dan - Tatjana Drobni

utvrđivanje

17.

Deda Mraz, obrada pesme i slušanje kompozicije Zvončići

obrada

18.

Božić, Božić blagi dan, narodna pesma, Brojalica Božić bata

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

19.

Slušanje i izvođenje pokreta uz pesmu Pekarčić, Lj. Škarica

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

20.

Himna Svetom Savi

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

21.

Slušanje kompozicije Januarske zvezde - Miodrag Ilić-Beli i pevanje Himne Svetom Savi

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

22.

Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta - Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru

utvrđivanje

23.

Na kraj sela žuta kuća, pesma

obrada

24.

Moja mama divno priča, obrada pesme i slušanje kompozicije Najlepša mama na svetu, Aleksandar Korać

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

25.

Slušanje kompozicije Najlepša mama na svetu, Aleksandar Korać i pevanje pesme Moja mama divno priča

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

26.

Pliva patka preko Save, sviranje na dečjim instrumentima

obrada

27.

Išo meda u dućan, brojalica i slušanje kompozicije Zakleo se bumbar, Mirko Šouc

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

28.

Slušanje kompozicije Zakleo se bumbar - Mirko Šouc i brojalica Lastavica

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

29.

Boc, boc iglicama, sviranje na dečjim instrumentima

obrada

30.

Kiša pada, narodna pesma

obrada

31.

Pevanje pesme Kiša pada i slušanje kompozicije Al je lep ovaj svet, Stevan St. Mokranjac i Aleksandar Korać

utvrđivanje

32.

Zec kopa repu, Zorislava M. Vasiljević i slušanje Uskršnje pesme po izboru

obrada

33.

Pevanje pesme Zec kopa repu i slušanje kompozicije Leptiriću šareniću, dečja pesma

utvrđivanje

SLUŠANJE MUZIKE

34.

Slušanje kompozicije Ersko kolo

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

35.

Kad si srećan, obrada dečje pesme i slušanje kompozicije Vasino kolo

obrada

36.

Pevanje pesme Avanture maloga Ju Ju i slušanje kompozicije Išli smo u Afriku, Minja Subota i kraći kviz znanja za kraj školske godine

utvrđivanje

LIKOVNA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

ODNOSI U VIDNOM POLJU

1.

Uvodni čas - upoznavanje sa predmetom, priborom. Šta ćemo i kako raditi

obrada

2.

Oblici

 

3.

Celina-deo, veliko-malo

obrada

4.

Znaci sporazumevanja: slova, brojevi, saobraćajni znaci

obrada

5.

Visoko-nisko, široko-usko, dugo-kratko

obrada

6.

Svetlo i senka

obrada

7.

Svetlo i tamno

obrada

8.

Obojeno - bezbojno

obrada

9.

Meko, tvrdo, glatko, hrapavo, rogljasto, oblo

obrada

10.

Položaj oblika: gore, dole; ispod, između ispod, u, na, ispred, iza

vežbanje

11.

Položaj oblika: uspravno, položeno, koso, levo, desno

obrada

12.

Kretanje oblika

obrada

13.

Udaljenost oblika

vežbanje

14.

U svetu oblika

vežbanje

15.

Linije

obrada

16.

Prirodni i veštački izvori osvetljenja. Promena osvetljenosti u toku dana

vežbanje

OBLIKOVANJE

17.

Preoblikovanjem do novogodišnjeg ukrasa

obrada

18.

Preoblikovanjem do grupnog novogodišnjeg predmeta

vežbanje

ODNOSI U VIDNOM POLJU

19.

Linijama gradimo crtež

vežbanje

20.

Meko-tvrdo, glatko-hrapavo

vežbanje

21.

Bojom stvaramo sliku

vežbanje

22.

Upoznavanje raznih materijala dodirom

obrada

23.

Taktilnost (predmeti u vreći)

vežbanje

OBLIKOVANJE

24.

Oblikovanje slike mami na dar

obrada

25.

Spajanje različitih materijala

vežbanje

26.

Stvaranje novih predmeta - grupni rad

vežbanje

27.

Oblikovanje

vežbanje

LIKOVNA KULTURA I OKRUŽENJE

28.

Ustanove kulture: bioskop i pozorište

obrada

29.

Ustanove kulture: muzej, galerija, biblioteka

obrada

30.

Pravila ponašanja i oblačenja u različitim ustanovama kulture: bioskop, muzej, galerija, pozorište, biblioteka

vežbanje

SPORAZUMEVANJE

31.

Tradicija: praznici i ukrašavanje uskršnjih jaja različitim tehnikama

obrada

32.

Čitanje vizuelnih informacija: ilustracija i strip

obrada

33.

Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film

obrada

34.

Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film

obrada

35.

Neverbalno izražavanje: Pantomima i igre

vežbanje

36.

Naučili smo u prvom razred. Procena urađenog

sistematizacija

DIGITALNI SVET

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

DIGITALNO DRUŠTVO

1.

Uvodni čas- upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi

obrada

2.

Digitalni uređaji u mom domu

obrada

3.

Digitalne igračke

utvrđivanje

4.

Komunikacija u digitalnom svetu

obrada

5.

Digitalni uređaji su svuda oko nas

obrada

6.

Pametni digitalni uređaji

obrada

7.

Digitalni uređaji

utvrđivanje

8.

Učenje u digitalnom svetu (obrazovne igre, materijali, udžbenici...)

obrada

9.

Digitalni svet i zanimanja ljudi

obrada

10.

Učenje i rad u digitalnom svetu

utvrđivanje

11.

Stvaranje u digitalnom svetu

obrada

12.

Stvaranje u digitalnom svetu

utvrđivanje

13.

Otkrivanje sveta pomoću digitalnih uređaja (obrada)

obrada

14.

Umetnost u digitalnom svetu 

obrada

15.

Virtuelna poseta ustanovama kulture

utvrđivanje

BEZBEDNO KORIŠĆENJE DIGITALNIH UREĐAJA

16.

Digitalni uređaji i zdravlje

obrada

17.

Odgovorno upravljanje digitalnim uređajima

 

18.

Novogodišnje čestitke, nekad i sad

obrada

19.

Prenošenje poruka nekad i sad

utvrđivanje

20.

Zaštita ličnih podataka

obrada

21.

Kome se obratiti za pomoć ukoliko smo ugroženi

obrada

22.

Kako se zaštiti na internetu i kome se obratiti za pomoć

utvrđivanje

23.

Planiranje dnevnog vremena korišćenja digitalnih uređaja za igru i zabavu

obrada

24.

Elektronski otpad i bezbedno odlaganje

obrada

25.

Prava i obaveze u digitalnom svetu

obrada

26.

Lepo ponašanje na Internetu

obrada

27.

Prava i obaveze i lepo ponašanje u digitalnom svetu

utvrđivanje

ALGORITAMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA

28.

Obavljanje aktivnosti odgovarajućim redosledom - sve ima svoj redosled

obrada

29.

Uputstvo - redosled koraka (algoritam)

obrada

30.

Korak po korak do rešenja (algoritam)

utvrđivanje

31.

Uočavanje i ispravljanje greške u uputstvu (algoritmu)

utvrđivanje

32.

Vežbanje algoritamskog načina rešavanja problema

utvrđivanje

BEZBEDNO KORIŠĆENJE DIGITALNIH UREĐAJA

33.

Prava i obaveze u digitalnom svetu

utvrđivanje

34.

Zdravstvene posledice prekomernog ili nepravilno korišćenje digitalnih uređaja

utvrđivanje

DIGITALNO DRUŠTVO

35.

Šta smo naučili u prvom razredu o digitalnom svetu što nismo znali

utvrđivanje

36.

Digitalni svet

sistematizacija

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Redni broj

Nastavna oblast

Tema

1.

Fizičke sposobnosti

 

2.

Motoričke veštine

• Hodanje i trčanje
• Skakanja i preskakanja
• Bacanja i hvatanja
• Puženja, višenja, upori i penjanja
• Vežbe na tlu
• Vežbe ravnoteže
• Vežbe sa rekvizitima
• Ples i ritmika
• Poligoni

3.

Fizička i zdravstvena kultura

• Kultura vežbanja i igranja
• Zdravstveno vaspitanje

Drugi razred

SRPSKI JEZIK

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

JEZIČKA KULTURA

1.

Dobrodošli, drugaci! Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada

 

2.

Doživljaj sa letnjeg raspusta

obrada

KNJIŽEVNOST

3.

Dragan Lukić, Škola

obrada

JEZIČKA KULTURA

4.

Dečje igre - priča u slikama

utvrđivanje

PROVERA GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA

5.

Inicijalni test

provera znanja

JEZIK

6.

Glas i slog, samoglasnici i suglasnici

obrada

7.

Podela reči na slogove u izgovoru/jednostavniji slučajevi/; Izgovaranje brzalica

obrada

KNJIŽEVNOST

8.

Miroslav Antić: Tajna

obrada

9.

Dragan Lukić: Škola i Miroslav Antić: Tajna - recitovanje stihova

utvrđivanje

JEZIK

10.

Reč i rečenica

obrada

JEZIČKA KULTURA

11.

Čitanje i analiza domaćeg zadatka: Otkriću vam jednu tajnu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

12.

Aleksandar Popović: Dva pisma

obrada

13.

Aleksandar Popović: Dva pisma

utvrđivanje

JEZIK

14.

Glas, slovo, slog, reč, rečenica

utvrđivanje

15.

Obaveštajne rečenice. Tačka

obrada

KNJIŽEVNOST

16.

Ana Milovanović: Slatka matematika

obrada

17.

Ana Milovanović: Slatka matematika

utvrđivanje

JEZIK

18.

Upitne rečenice. Upitnik

obrada

KNJIŽEVNOST

19.

Jovan Jovanović Zmaj: Hvala

obrada

JEZIČKA KULTURA

20.

Govorna vežba: Na pijaci

utvrđivanje

JEZIK

21.

Pisanje rečce li u upitnim rečenicama

obrada

JEZIČKA KULTURA

22.

Zagonetke lake za đake drugake

obrada

JEZIK

23.

Uzvične rečenice. Uzvičnik

obrada

JEZIČKA KULTURA

24.

Razbrajalice i pitalice

obrada

JEZIK

25.

Zapovedne rečenice. Uzvičnik

obrada

26.

Rečenice prema značenju. Pravopisni znaci/tačka, upitnik, uzvičnik/

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

27.

Šaljive narodne pesme: Da vam pevam što istina nije ili Mišja moba

obrada

28.

Duško Trifunović: Dva jarca

obrada

JEZIČKA KULTURA

29.

Govorna vežba: Slatko sam se nasmejao/nasmejala

utvrđivanje

JEZIK

30.

Upotreba velikog slova u pisanju ličnih imena i prezimena, nadimaka uz lično ime, imena životinja; pisanje tačke, upitnika i uzvičnika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

31.

Đani Rodari: Kad dedica ne zna da priča priče

obrada

32.

Branko Ćopić: Oglasi iz "Šumskih novina"

obrada

JEZIČKA KULTURA

33.

Naš projekat - Otkrivamo i stvaramo

utvrđivanje

JEZIK

34.

Skraćenice

obrada

KNJIŽEVNOST

35.

Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića

obrada

36.

Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

37.

Recitovanje lirskih pesama obrađenih u poglavlju Da li mi verujete?

utvrđivanje

JEZIK

38.

Dve tačke i zapeta u nabrajanju

obrada

JEZIK/JEZIČKA KULTURA

39.

Diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

40.

Dejan Aleksić: Jednom je jedan dečak zevnuo

obrada

JEZIČKA KULTURA

41.

Igrom kroz znanje

utvrđivanje

42.

Prepričavanje pročitanih priča iz čitanke

utvrđivanje

JEZIK

43.

Potvrdne i odrične rečenice

obrada

44.

Rečenice prema obliku. Pisanje reči NE u odričnim rečenicama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

45.

Tode Nikoletić: Šuma život znači

obrada

JEZIČKA KULTURA

46.

Izražajno čitanje dramskog teksta Šuma život znači po ulogama

utvrđivanje

47.

Govorna vežba: Ispričaću vam kako čuvam prirodu

utvrđivanje

48.

Narodne poslovice

obrada

JEZIK

49.

Rečenice prema značenju i obliku

utvrđivanje

50.

Rečenice prema značenju i obliku

provera znanja

51.

Imenice

obrada

KNJIŽEVNOST

52.

Dositej Obradović, Pas i njegova senka

obrada

53.

Domaća lektira: Narodne umotvorine/poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke/

obrada

54.

Domaća lektira: Narodne umotvorine/poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke/

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

55.

Naš projekat - Azbuka na naš način

utvrđivanje

56.

Učimo štampana slova latinice K, M, T

obrada

57.

Učimo štampana slova latinice I, N, Nj

obrada

58.

Učimo štampana slova latinice S, Š

obrada

JEZIK

59.

Vlastite i zajedničke imenice

obrada

JEZIČKA KULTURA

60.

Naučili smo slova latinice K, M, T, I, N, Nj, S, Š

utvrđivanje

JEZIK

61.

Rod i broj imenica

obrada

62.

Vlastite i zajedničke imenice. Razlikovanje roda i broja imenica

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

63.

Dušan Radović: Lepo je sve što je malo

obrada

JEZIČKA KULTURA

64.

Učimo štampana slova latinice U, V

obrada

KNJIŽEVNOST

65.

Desanka Maksimović: Bajka o labudu

obrada

66.

Desanka Maksimović: Bajka o labudu

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

67.

Učimo štampana slova latinice P, R

obrada

68.

Naučili smo slova latinice U, V, P, R

utvrđivanje

JEZIK

69.

Pisanje naziva država, gradova i sela jednočlanih i višečlanih i višečlanih geografskih naziva

Obrada

JEZIČKA KULTURA

70.

Učimo štampana slova latinice L, Lj

obrada

71.

Učimo štampana slova latinice C, Č, Ć

obrada

JEZIK

72.

Imenice

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

73.

Naučili smo slova latinice L, Lj, C, Č, Ć

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

74.

Pišemo štampana slova latinice - diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

75.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović/Slikarka Zima/

obrada

76.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović/Božić Batini crteži/

obrada

77.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović/Prsten na morskom dnu, Kako su pužu ukrali kuću/

obrada

JEZIČKA KULTURA

78.

Naš projekat - Bajkoliki svet

utvrđivanje

79.

Učimo štampana slova latinice B, G

obrada

80.

Učimo štampana slova latinice Z, Ž

obrada

81.

Naučili smo slova latinice B, G, Z, Ž

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

82.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama

obrada

83.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

84.

Naš projekat - Novogodišnje čestitke i poruke

utvrđivanje

85.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

JEZIK

86.

Pridevi

obrada

87.

Pridevi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

88.

Vojislav Ilić: Prvi sneg

obrada

JEZIČKA KULTURA

89.

Učimo štampana slova latinice D, Dž, Đ

obrada

90.

Pravilno izgovaramo i pišemo Č,Ć, Dž, Đ

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

91.

Dragan Lukić: Ravnoteža

obrada

JEZIČKA KULTURA

92.

Učimo štampana slova latinice F, H

obrada

93.

Naučili smo slova latinice D, Dž, Đ, F, H

utvrđivanje

JEZIK

94.

Polugodišnji test

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

95.

Naučili smo štampana slova latinice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

96.

Narodna priča Sveti Sava i otac sa malim djetetom ili narodna priča Sveti Sava, otac i sin

obrada

97.

Narodna priča Sveti Sava i otac sa malim djetetom ili narodna priča Sveti Sava, otac i sin

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

98.

Govorna vežba: U susret raspustu

utvrđivanje

99.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

100.

Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca

obrada

JEZIK

101.

Brojevi. Osnovni brojevi

obrada

102.

Pisanje brojeva slovima

obrada

JEZIČKA KULTURA

103.

Učimo pisana slova latinice K, M

obrada

104.

Učimo pisana slova latinice I, T

obrada

KNJIŽEVNOST

105.

Branko Stevanović: Priča iz ormana

obrada

JEZIČKA KULTURA

106.

Učimo pisana slova latinice N, Nj

obrada

107.

Naučili smo pisana slova latinice K, M, I, T, N, Nj

utvrđivanje

108.

Čitanje i analiza sastava: Moj ljubimac

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

109.

Narodna pesma: Majka Jova u ruži rodila ili Sanak ide niz ulicu

obrada

JEZIK

110.

Redni brojevi

obrada

111.

Pisanje datuma

obrada

KNJIŽEVNOST

112.

Dušan Radović: Mama

obrada

JEZIK

113.

Brojevi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

114.

B. Ćopić: Bolesnik na tri sprata

obrada

JEZIČKA KULTURA

115.

Učimo pisana slova U, V

obrada

116.

Učimo pisana slova S, Š

obrada

JEZIK

117.

Imenice, pridevi, brojevi

provera znanja

KNJIŽEVNOST

118.

Nikola Tesla: Priča o detinjstvu

obrada

119.

Grigor Vitez: Dohvati mi, tata, Mjesec

obrada

JEZIK

120.

Glagoli

obrada

JEZIČKA KULTURA

121.

Učimo pisana slova P, R

obrada

122.

Naučili smo pisana slova U, V, S, Š, P, R

utvrđivanje

123.

Pišemo pisanim slovima latinice

provera znanja

KNJIŽEVNOST

124.

Narodna basna: Konj i magarac

obrada

125.

Narodna basna: Konj i magarac

utvrđivanje

126.

Dositej Obradović: Konj i magare

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

127.

Prepričavanje basne Konj i magare

utvrđivanje

JEZIK

128.

Razlikovanje osnovnih glagolskih oblika za iskazivanje sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena

obrada

129.

Razlikovanje potvrdnih i odričnih glagolskih oblika

obrada

KNJIŽEVNOST

130.

Narodna priča: Sedam prutova

obrada

JEZIČKA KULTURA

131.

Učimo pisana slova latinice L, Lj

obrada

132.

Učimo pisana slova latinice C, Č, Ć

obrada

133.

Naučili smo pisana slova latinice L, Lj, C, Č, Ć

utvrđivanje

JEZIK

134.

Glagoli. Prošlo, sadašnje, buduće vreme

provera znanja

KNJIŽEVNOST

135.

Su Ju Đin: Svitac traži prijatelja

obrada

JEZIČKA KULTURA

136.

Govorna vežba: Kako da svitac nađe prijatelje? Strip

utvrđivanje

JEZIK

137.

Diktat za primenu pravopisnih pravila

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

138.

Učimo pisana slova B, G

obrada

139.

Učimo pisana slova Z, Ž

obrada

140.

Naučili smo pisana slova B, G, Z, Ž

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

141.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Princeza na zrnu graška

obrada

142.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Princeza na zrnu graška

utvrđivanje

143.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Carevo novo odelo

obrada

KNJIŽEVNOST/JEZIČKA KULTURA

144.

Gledanje crtanih filmova snimljenih prema Andersenovim bajkama

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

145.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

146.

Učimo pisana slova latinice D, Dž, Đ

obrada

147.

Učimo pisana slova F, H

obrada

148.

Naučili smo pisana slova D, Dž, Đ, F, H

utvrđivanje

149.

Budi pisac - priča u slikama

utvrđivanje

150.

Naučili smo pisana slova latinice

utvrđivanje

JEZIK/JEZIČKA KULTURA

151.

Diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

152.

Domaća lektira: D. Đorđević: Uspon jednog lava, Recept za dedu

obrada

153.

Domaća lektira: Dragoljub Đorđević - izbor iz poezije

obrada

154.

Domaća lektira: Dragoljub Đorđević - izbor iz poezije

utvrđivanje

155.

Narodna basna: Bik i zec

obrada

156.

Narodna basna: Bik i zec

utvrđivanje

157.

M. Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu

obrada

158.

M. Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu

utvrđivanje

159.

Grozdana Olujić, Šarenorepac

obrada

JEZIČKA KULTURA

160.

Prepričavanje kraćih i jednostavnijih tekstova iz čitanke, crtanih filmova, pozorišnih predstava

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

161.

Gvido Tartalja: Ocene

obrada

JEZIČKA KULTURA

162.

Dramsko izvođenje teksta Ocene

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

163.

Vesna Vidojević Gajević: Brkljača

obrada

JEZIČKA KULTURA

164.

Čitanje sastava: Moja baka/Moj deka

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

165.

Gradimir Stojković: Deda Miloje

obrada

JEZIČKA KULTURA

166.

Govorna vežba: Moja porodica

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

167.

Bajka o trešnji D. Maksimović

obrada

168.

Trave govore bakinim glasom D. Maksimović

obrada

169.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici - čitanje u nastavcima

obrada

170.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici - čitanje u nastavcima

obrada

JEZIČKA KULURA

171.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici - dramatizacija teksta

utvrđivanje

JEZIK

172.

Sistematizacija gradiva iz gramatike i pravopisa

obrada

173.

Godišnji test

provera znanja

KNJIŽEVNOST

174.

Jovan Jovanović Zmaj: Prolećnica

obrada

175.

Feliks Salten, Bambi

obrada

176.

Feliks Salten, Bambi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST/JEZIČKA KULTURA

177.

Gledanje Diznijevog crtanog filma Bambi

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

178.

Izražajno recitovanje pesama naučenih u drugom razredu

utvrđivanje

179.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

180.

Govorna vežba: Šta smo sve pročitali i naučili u drugom razredu?

utvrđivanje

STRANI JEZIK - ENGLESKI JEZIK

Napomene: Zbog prirode predmeta nastavne jedinice su date prema komunikativnim funkcijama (KF) koje se nalaze u programu nastave i učenja za navedeni razred. Nastavnici će komunikativne funkcije smestiti u odgovarajući kontekst i naslovljavati nastavne jedinice u skladu sa raspoloživim nastavnim sredstvima. Jedna ista komunikativna funkcija može biti obrađena više puta, uz različite jezičke sadržaje. Predloženi jezički sadržaji služe kao preporuka i mogu biti proširivani saglasno resursima i kontekstu nastave i učenja, a potrebno ih je uskladiti sa Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za tekuću školsku godinu.

Broj časa

Nastavna jedinica (komunikativne funkcije)

Tip časa

Preporučeni sadržaji

1.

Pozdravljanje, predstavljanje sebe i drugih, uspostavljanje kontakta pri susretu i usmeno izražavanje prikladnih pozdrava prilikom rastanka

uvodni čas/obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca septembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. Thanks, same to you! My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my friend Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona.
Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your friend. What’s this/that? It’s a/an… It’s a pencil. What colour is it? It’s grey. The crayon is grey. An apple, an orange…
How many balls? 10 balls. How many apples?
Can/May I have an orange, please? Yes, here you are. Thank you/Thank you, Maria/Thanks. You’re welcome.
I’m hungry. Do you want a sandwich? Yes, please. No, thank you.
Modalni glagoli za izražavanje molbe ‒ can/may.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca oktobra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
This is my friend... What’s his/her name/favourite toy...? This is my pencil/book... This is my train (red train)...
Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. It’s time for lunch/school! Come and play with me!
Modalni glagoli za izražavanje molbe ‒ can/may.
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca novembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Reči kojima se imenuju članovi porodice i prostorije u kući - mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, kitchen, living room, bathroom…
This is my (mum). She’s in the kitchen. My dad’s in the hall.
Who’s this/that? It’s my cousin. Is that your family? She’s not my sister, she’s my friend.
What’s this/that? It’s a/an…
Modalni glagoli za izražavanje molbe ‒ can/may
Pitanja sa Who/What/How (old)/Where
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)
Reči koje sadrže glasove/dʒ/,/k/,/l/i povezivanje sa slovima j, k, l - jug, juice, kangaroo, key, lion, lollipop;

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca decembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas;
Sličnosti i razlike u načinu proslave Božića kod nas i u VB;
We wish you a Merry Christmas!
I’m so happy/sad! Are you hot/cold?
Happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold...
Modalni glagoli za izražavanje molbe ‒ can/may
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca januara i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Are they (teachers)? Yes, they are./No, they aren’t;
This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s a doctor. (pupil, teacher, waiter, vet, builder...)
Modalni glagoli za izražavanje molbe ‒ can/may
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)

2.

Predstavljanje sebe i drugih i razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga (komunikacija u učionici)

obrada i utvrđivanje

3.

Imenovanje i opisivanje predmeta i biljaka (školskog pribora, omiljene igračke, plodova voća, povrća)

obrada

4.

Imenovanje i opisivanje predmeta i biljaka (školskog pribora, omiljene igračke, plodova voća, povrća)

obrada i utvrđivanje

5.

Izražavanje količine i brojeva (brojevi do 10 i pitanja sa How many)

obnavljanje i obrada

6.

Izražavanje količine i brojeva (brojevi do 10 i pitanja sa How many)

utvrđivanje

7.

Iskazivanje molbe i zahvalnosti

obrada

8.

Iskazivanje molbe i zahvalnosti i iskazivanje potreba, oseta i osećanja

utvrđivanje i obrada

9.

Uspostavljanje kontakta pri susretu, opisivanje predmeta, biljaka, izražavanje količine, iskazivanje zahvalnosti, potreba, imenovanje i davanje osnovnih opisa predmeta

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

10.

Komunikacija u učionici; pozdravljanje; davanje osnovnih informacija o sebi i drugima; imenovanje predmeta iz školskog okruženja

Obrada

11.

Komunikacija u učionici; pozdravljanje; davanje osnovnih informacija o sebi; imenovanje predmeta iz školskog okruženja; boje; osnovni brojevi do 20

obrada i utvrđivanje

12.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

obrada

13.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

obrada i utvrđivanje

14.

Izražavanje količine i brojeva (brojevi do 20 i pitanja sa How many)

obnavljanje i obrada

15.

Izražavanje količine i brojeva (brojevi do 20 i pitanja sa How many)

utvrđivanje

16.

Iskazivanje molbe i zahvalnosti i iskazivanje potreba, oseta i osećanja

obrada

17.

Iskazivanje molbe i zahvalnosti i iskazivanje potreba, oseta i osećanja; davanje jednostavnog, usmenog odgovora na iskazanu molbu

utvrđivanje i obrada

18.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje pojava najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

19.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; osnovni brojevi; opisivanje pojava najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

20.

Predstavljanje sebe i drugih (članovi porodice)

Obrada

21.

Predstavljanje drugog (druga, člana porodice) jednostavnim jezičkim sredstvima; razmena informacija lične prirode

utvrđivanje

22.

Predstavljanje drugog (druga, člana porodice) jednostavnim jezičkim sredstvima; razmena informacija lične prirode

obrada i utvrđivanje

23.

Opisivanje mesta i položaja u prostoru

obrada i utvrđivanje

24.

Opisivanje mesta i traženje/davanje informacije (obaveštenja) o položaju u prostoru

obrada i utvrđivanje

25.

Opisivanje mesta i traženje/davanje informacije (obaveštenja) o položaju u prostoru

utvrđivanje

26.

Razumevanje i saopštavanje jednostavnih iskaza koji se odnose na izražavanje brojeva

obrada i utvrđivanje

Reči koje sadrže glasove/s/,/t/,/ʌ/i povezivanje sa slovima s, t, u - sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up;
Reči kojima se imenuje računarska oprema - monitor, speaker, printer, tower, mouse

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca februara i koje bi učenici trebalo da usvoje:
She’s got a small nose and big blue eyes.
I’ve got two hands and two feet.
Has he got four legs? No, he hasn’t, he’s got two legs.
head, eyes, ears, nose, mouth, arm, leg

Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca marta i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Bird, bear, hippo, crocodile, tiger...
What are they? They’re (bears). They’re at the zoo.
It’s got (one tail). It hasn’t got (wings).
A blue ball/a red kite...
I can/can’t sing. I can draw, but I can’t read. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t.
A bird can fly. I can’t fly.
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti.
Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca aprila i koje bi učenici trebalo da usvoje:
This is my birthday cake. Look! There are eight candles on it! On my birthday we play games and we decorate the room with balloons. Happy birthday to you!
Izrazi i reči koje se odnose na Uskrs - bunny, daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter;
What’s this? It’s a (keyboard).
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca maja i koje bi učenici trebalo da usvoje:
I’ve got a jumper. She’s got a red raincoat.
shirt, skirt, jacket, hat, belt, shoes...
She’s wearing a hat.
I’m wearing boots.
He’s wearing trousers.
They are wearing school uniforms.
Pitanja sa Who/What/How (old)

Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti.
Reči koje sadrže glasove/v/,/w/,/ks/i povezivanje sa slovima v, w, x - violin, vase, woman, wall, box, fox

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca juna i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Talking about likes and dislikes
I like/don’t like …
Do you like orange juice? Yes, I do./No, I don’t. I like fish and chips, but I don’t like chicken or rice. Do you like games? I love my family.
Pitanja sa Who/What/How (old)
Osnovni brojevi (1-20)
Pokazne zamenice - this, that
The Present Simple Tense (be)
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Reči koje sadrže glasove/j/,/z/i povezivanje sa slovima y, z - yo-yo, yogurt, zebra, zoo

* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim kontekstima usmene komunikacije. Čitanje i pisanje su neobavezne aktivnosti u drugom razredu, jer se latiničko pismo uvodi u nastavu srpskog jezika u drugom polugodištu drugog razreda, a inicijalno pisanje i čitanje se može ponuditi kao opcija samo za učenike koji to žele i znaju, na elementarnom nivou (čitanje pojedinačnih reči i jednostavnih rečenica, dopunjavanje reči slovom i slično, nipošto samostalno pisanje i diktati).

27.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

28.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

Obrada

29.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

utvrđivanje

30.

Slušanje kratkih jednostavnih poziva na zajedničku aktivnost i reagovanje na njih; upućivanje i prihvatanje/odbijanje poziva na zajedničku aktivnost, uz korišćenje najjednostavnijih izraza

obrada

31.

Slušanje kratkih jednostavnih poziva na zajedničku aktivnost i reagovanje na njih; upućivanje i prihvatanje/odbijanje poziva na zajedničku aktivnost, uz korišćenje najjednostavnijih izraza

utvrđivanje

32.

Iskazivanje potreba, oseta, osećanja; saopštavanje svojih potreba, oseta i osećanja i (empatično) reagovanje na tuđa

obrada

33.

Iskazivanje potreba, oseta, osećanja; saopštavanje svojih potreba, oseta i osećanja i (empatično) reagovanje na tuđa

utvrđivanje

34.

Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih izraza kojima se čestita praznik; reagovanje na upućenu čestitku i upućivanje kratkih prigodnih čestitki

obrada

35.

Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih izraza kojima se čestita praznik; reagovanje na upućenu čestitku i upućivanje kratkih prigodnih čestitki

utvrđivanje

36.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

37.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

38.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

Obrada

39.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti

utvrđivanje

40.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje)

obrada

41.

Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje); uočavanje sličnosti i razlika u zanimanju u ciljnoj kulturi i kod nas

obrada i utvrđivanje

42.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

43.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

44.

Opisivanje živih bića jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje potreba, oseta i osećanja jednostavnim jezičkim sredstvima i reagovanje na njih

obrada i utvrđivanje

45.

Opisivanje živih bića jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje potreba, oseta i osećanja jednostavnim jezičkim sredstvima i reagovanje na njih

utvrđivanje

46.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

47.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

48.

Opisivanje živih bića (životinja) i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

49.

Opisivanje živih bića i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

50.

Izražavanje sposobnosti

obrada i utvrđivanje

51.

Izražavanje sposobnosti

utvrđivanje

52.

Davanje informacije o svojim sposobnostima i traženje informacije o tuđim sposobnostima

obrada i utvrđivanje

53.

Davanje informacije o svojim sposobnostima i traženje informacije o tuđim sposobnostima

utvrđivanje

54.

Izražavanje sposobnosti (svojih i tuđih); izražavanje i prihvatanje zahvalnosti jednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

55.

Izražavanje sposobnosti (svojih i tuđih); izražavanje i prihvatanje zahvalnosti jednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

56.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

57.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

58.

Opisivanje živih bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; prepoznavanje čime se neko bavi (zanimanja)

obrada i utvrđivanje

59.

Opisivanje živih bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; prepoznavanje i imenovanje zanimanja

utvrđivanje

 

60.

Čestitanje praznika, rođendana; reagovanje na upućenu čestitku

obrada i utvrđivanje

61.

Čestitanje praznika, rođendana; reagovanje na upućenu čestitku

utvrđivanje

62.

Uočavanje i opisivanje sličnosti i razlika u načinu praznovanja najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

63.

Uočavanje i opisivanje sličnosti i razlika u načinu praznovanja najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

64.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

65.

Imenovanje i opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima (odevni predmeti - odeća, obuća); izražavanje pripadanja i posedovanja

obrada i utvrđivanje

66.

Imenovanje i opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima (odevni predmeti - odeća, obuća); izražavanje pripadanja i posedovanja

utvrđivanje

67.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kultura i kod nas

obrada i utvrđivanje

68.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kultura i kod nas

utvrđivanje

69.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

70.

Razumevanje jednostavnih iskaza kojima se izražava dopadanje/nedopadanje; traženje i davanje jednostavnih informacija kojima se izražava dopadanje/nedopadanje

obrada i utvrđivanje

71.

Razumevanje jednostavnih iskaza kojima se izražava dopadanje/nedopadanje; traženje i davanje jednostavnih informacija kojima se izražava dopadanje/nedopadanje

utvrđivanje

72.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

MATEMATIKA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

PONAVLJANJE GRADIVA PRVOG RAZREDA

1.

Uvodni čas - upoznavanje s udžbenikom kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada

utvrđivanje

2.

Sabiranje i oduzimanje do 20

utvrđivanje

3.

Sabiranje i oduzimanje do 100

utvrđivanje

4.

Položaji predmeta i odnosi među njima

utvrđivanje

5.

Linije

utvrđivanje

6.

Inicijalni test

provera znanja

BROJEVI

7.

Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7)

obrada

8.

Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7)

utvrđivanje

9.

Oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog (45 - 8)

obrada

10.

Oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog (45 - 8)

utvrđivanje

11.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

12.

Sabiranje dvocifrenih brojeva (34 + 28)

obrada

13.

Sabiranje dvocifrenih brojeva (34 + 28)

utvrđivanje

14.

Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27)

obrada

15.

Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 - 27)

utvrđivanje

16.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

17.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

18.

Sabiranje i oduzimanje

provera znanja

19.

Zamena mesta sabiraka

obrada

20.

Združivanje sabiraka

obrada

21.

Zamena mesta i združivanje sabiraka

utvrđivanje

22.

Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom brojeva

obrada

23.

Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom brojeva

utvrđivanje

24.

Nula kao sabirak i umanjilac

obrada

25.

Oduzimanje zbira ili razlike od broja

obrada

26.

Oduzimanje zbira ili razlike od broja

utvrđivanje

27.

Oduzimanje broja od zbira ili razlike

obrada

28.

Sabiranje i oduzimanje zbira ili razlike brojem. Sabiranje ili oduzimanje broja od zbira ili razlike

utvrđivanje

29.

Sabiranje i oduzimanje zbira ili razlike brojem. Sabiranje ili oduzimanje broja od zbira ili razlike

utvrđivanje

30.

Svojstva sabiranja i oduzimanja

provera znanja

31.

Veza sabiranja i oduzimanja

obrada

32.

Veza sabiranja i oduzimanja

utvrđivanje

33.

Određivanje nepoznatog sabirka

obrada

34.

Određivanje nepoznatog sabirka

utvrđivanje

35.

Određivanje nepoznatog umanjenika

obrada

36.

Određivanje nepoznatog umanjenika

Utvrđivanje

37.

Određivanje nepoznatog umanjioca

Obrada

38.

Određivanje nepoznatog umanjioca

Utvrđivanje

39.

Određivanje nepoznatog broja

Obrada

40.

Određivanje nepoznatog broja

Utvrđivanje

41.

Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa

Obrada

42.

Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa

Obrada

43.

Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa

Utvrđivanje

44.

Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa

Utvrđivanje

45.

Rimske cifre, Pisanje brojeva rimskim ciframa

provera znanja

GEOMETRIJA

46.

Geometrija - linije

Obrada

47.

Geometrija - linije

Utvrđivanje

48.

Duž. Poređenje duži

Obrada

49.

Duž. Poređenje duži

Utvrđivanje

50.

Prava i poluprava

Obrada

51.

Prava i poluprava

Utvrđivanje

MERENJE I MERE

52.

Jedinice mere za dužinu

Obrada

53.

Jedinice mere za dužinu

utvrđivanje

GEOMETRIJA

54.

Grafičko nadovezivanje duži

obrada

55.

Grafičko nadovezivanje duži

utvrđivanje

56.

Dužina duži i izlomljene linije

obrada

57.

Dužina duži i izlomljene linije

utvrđivanje

58.

Obim geometrijskih figura

obrada

59.

Obim geometrijskih figura

utvrđivanje

60.

Geometrija - linije

utvrđivanje

61.

Geometrija - linije

provera znanja

BROJEVI

62.

Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod

obrada

63.

Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod

utvrđivanje

64.

Množenje broja 2 i brojem 2

obrada

65.

Množenje broja 2 i brojem 2

utvrđivanje

66.

Množenje broja 10 i brojem 10

obrada

67.

Množenje broja 10 i brojem 10

utvrđivanje

68.

Množenje broja 5 i brojem 5

obrada

69.

Množenje broja 5 i brojem 5

utvrđivanje

70.

Množenje brojevima 2, 5 i 10

utvrđivanje

71.

Množenje broja 3 i brojem 3

obrada

72.

Množenje broja 3 i brojem 3

utvrđivanje

73.

Množenje broja 4 i brojem 4

obrada

74.

Množenje broja 4 i brojem 4

utvrđivanje

75.

Nula i jedan kao činioci

obrada

76.

Zamena mesta činilaca

obrada

77.

Zamena mesta činilaca

utvrđivanje

78.

Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca

obrada

79.

Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca

utvrđivanje

80.

Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca

provera znanja

81.

Za toliko veći i toliko puta veći broj

obrada

82.

Za toliko veći i toliko puta veći broj

utvrđivanje

83.

Množenje broja 6 i brojem 6

obrada

84.

Množenje broja 6 i brojem 6

utvrđivanje

85.

Množenje broja 7 i brojem 7

obrada

86.

Množenje broja 7 i brojem 7

utvrđivanje

87.

Množenje brojevima 6 i 7

utvrđivanje

88.

Množenje zbira jednocifrenim brojem

obrada

89.

Množenje zbira jednocifrenim brojem

utvrđivanje

90.

Množenje razlike jednocifrenim brojem

obrada

91.

Množenje razlike jednocifrenim brojem

utvrđivanje

92.

Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem

utvrđivanje

93.

Množenje broja 8 i brojem 8

obrada

94.

Množenje broja 8 i brojem 8

utvrđivanje

95.

Množenje broja 9 i brojem 9

obrada

96.

Množenje broja 9 i brojem 9

utvrđivanje

97.

Množenje

utvrđivanje

98.

Množenje

utvrđivanje

99.

Množenje jednocifrenog broja i desetice

obrada

100.

Množenje jednocifrenog broja i desetice

utvrđivanje

101.

Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

obrada

102.

Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

utvrđivanje

103.

Množenje jednocifrenog broja i desetice. Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

utvrđivanje

104.

Združivanje činilaca

obrada

105.

Združivanje činilaca

utvrđivanje

106.

Redosled računskih radnji (množenje)

obrada

107.

Redosled računskih radnji (množenje)

utvrđivanje

108.

Združivanje činilaca Redosled računskih radnji

utvrđivanje

109.

Redosled računskih radnji

provera znanja

110.

Deljenje. Deljenik, delilac, količnik

obrada

111.

Veza množenja i deljenja

obrada

112.

Veza množenja i deljenja

utvrđivanje

113.

Deljenje brojem 2

obrada

114.

Deljenje brojem 2

utvrđivanje

115.

Deljenje brojem 5

obrada

116.

Deljenje brojem 5

obrada

117.

Deljenje brojem 10

obrada

118.

Deljenje brojem 10

utvrđivanje

119.

Deljenje brojevima 2, 5 i 10

utvrđivanje

120.

Deljenje brojevima 3 i 4

obrada

121.

Deljenje brojevima 3 i 4

utvrđivanje

122.

Deljenje brojevima 6 i 7

obrada

123.

Deljenje brojevima 6 i 7

utvrđivanje

124.

Za toliko manji i toliko puta manji broj

obrada

125.

Za toliko manji i toliko puta manji broj

utvrđivanje

126.

Deljenje brojevima 3, 4, 6, 7; Za toliko manji i toliko puta manji broj

utvrđivanje

127.

Deljenje brojevima 8 i 9

obrada

128.

Deljenje brojevima 8 i 9

utvrđivanje

129.

Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik

obrada

130.

Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik

utvrđivanje

131.

Deljivost brojeva Sadržalac

obrada

132.

Deljivost brojeva Sadržalac

obrada

133.

Deljenje

utvrđivanje

134.

Deljenje

provera znanja

135.

Deljenje zbira jednocifrenim brojem

obrada

136.

Deljenje zbira jednocifrenim brojem

utvrđivanje

137.

Deljenje razlike jednocifrenim brojem

obrada

138.

Deljenje razlike jednocifrenim brojem

utvrđivanje

139.

Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem

utvrđivanje

140.

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

obrada

141.

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

utvrđivanje

142.

Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem. Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem

utvrđivanje

143.

Određivanje nepoznatog činioca

obrada

144.

Određivanje nepoznatog činioca

utvrđivanje

145.

Određivanje nepoznatog deljenika

obrada

146.

Određivanje nepoznatog deljenika

utvrđivanje

147.

Određivanje nepoznatog delioca

obrada

148.

Određivanje nepoznatog delioca

utvrđivanje

149.

Određivanje nepoznatog broja

utvrđivanje

150.

Određivanje nepoznatog broja

provera znanja

151.

Redosled računskih radnji (deljenje)

obrada

152.

Redosled računskih radnji (deljenje)

utvrđivanje

153.

Razlomci

obrada

154.

Razlomci

utvrđivanje

155.

Redosled računskih radnji. Razlomci

utvrđivanje

156.

Redosled računskih radnji. Razlomci

utvrđivanje

157.

Redosled računskih radnji. Razlomci

provera znanja

GEOMETRIJA

158.

Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži

obrada

159.

Crtanje kvadrata, pravougaonika i trougla na kvadratnoj i tačkastoj mreži

utvrđivanje

160.

Simetrične figure; Podudarnost figura

obrada

161.

Simetrične figure; Podudarnost figura

utvrđivanje

162.

Geometrija - crtanje

utvrđivanje

163.

Geometrija - crtanje

provera znanja

MERENJE I MERE

164.

Mere za vreme - čas i minut

obrada

165.

Mere za vreme - čas i minut

utvrđivanje

166.

Mere za vreme - dan, sedmica, mesec i godina

obrada

167.

Mere za vreme - dan, sedmica, mesec i godina

utvrđivanje

168.

Mere za vreme

utvrđivanje

169.

Mere za vreme

provera znanja

UTVRĐIVANJE GRADIVA DRUGOG RAZREDA

170.

Sabiranje i oduzimanje do 100

utvrđivanje

171.

Tekstualni zadaci - sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

172.

Množenje i deljenje do 100

utvrđivanje

173.

Tekstualni zadaci - množenje i deljenje

utvrđivanje

174.

Razlomci

utvrđivanje

175.

Geometrija - linije

utvrđivanje

176.

Geometrija - crtanje

utvrđivanje

177.

Merenje i mere

utvrđivanje

178.

Godišnja provera znanja

provera znanja

179.

Analiza godišnje provere znanja

utvrđivanje

180.

Matematički kviz. Analiza uspeha na kraju drugog razreda

utvrđivanje

SVET OKO NAS

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

DRUGI I JA

1.

Ponovo u školi! Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada

 

2.

S vršnjacima van škole

obrada

3.

Poštujemo simbole naše domovine

obrada

4.

Škola i simboli naše domovine

utvrđivanje

5.

Porodica i rodbina

obrada

6.

Moje potrebe, moje želje

obrada

7.

Porodica i rodbina, moje potrebe i želje

utvrđivanje

8.

Čuvamo zdravlje

obrada

9.

Zdrava ishrana

obrada

10.

Čuvamo zdravlje i zdrava ishrana

utvrđivanje

11.

Škola, simboli naše države, porodica, zdravlje

utvrđivanje

12.

Drugi i ja

sistematizacija

KULTURA ŽIVLJENJA

13.

Naselja

obrada

14.

Kako su povezani selo i grad

obrada

15.

U naselju poštujemo sugrađane

obrada

16.

Naselja

utvrđivanje

17.

Zanimanja ljudi u selu i gradu

obrada

18.

Saobraćaj

obrada

19.

Zanimanja i saobraćaj

utvrđivanje

20.

Ponašamo se bezbedno i kulturno u saobraćaju

obrada

21.

Ponašanje u prevoznim sredstvima

obrada

22.

Saobraćaj i ponašanje u saobraćaju

utvrđivanje

23.

Kako se snalazimo u naselju

obrada

24.

Izgled našeg naselja i okoline

utvrđivanje

25.

Snalaženje i izgled našeg naselja i okoline

utvrđivanje

26.

Vode u naselju i okolini

obrada

27.

Vode u naselju i okolini

utvrđivanje

28.

Kultura življenja

sistematizacija

KRETANJE I ORIJENTACIJA U VREMENU

29.

Kretanje

obrada

30.

Kretanje

utvrđivanje

31.

Šta utiče na kretanje tela

obrada

32.

Kretanje i uticaj na kretanje tela

utvrđivanje

33.

Dan

obrada

34.

Merenje vremena i časovnik

obrada

35.

Koliko je sati i minuta

obrada

36.

Prepodnevno i poslepodnevno merenje vremena

obrada

37.

Merenje vremena i časovnik

utvrđivanje

38.

Sedmica

obrada

39.

Mesec i godina

obrada

40.

Sedmica, mesec i godina

utvrđivanje

41.

Kalendar praznika

obrada

42.

Godišnja doba

obrada

43.

Vremenska lenta

obrada

44.

Praznici i godišnja doba

utvrđivanje

45.

Kretanje i orijentacija u vremenu

sistematizacija

RAZNOVRSNOST PRIRODE

46.

Priroda

obrada

47.

Šta je zajedničko svim živim bićima

obrada

48.

Priroda i živa bića

utvrđivanje

49.

Živa bića dišu

obrada

50.

Živa bića se hrane

obrada

51.

Živa bića dišu i hrane se

utvrđivanje

52.

Ostavljanje potomstva, rast i razvoj živih bića

obrada

53.

Živa bića

utvrđivanje

54.

Biljke u mojoj okolini

obrada

55.

Životinje u mojoj okolini

obrada

56.

Biljke i životinje u mojoj okolini

utvrđivanje

57.

Svaki deo tela ima svoju ulogu

obrada

58.

Značaj biljaka i životinja za čoveka

obrada

59.

Značaj biljaka i životinja za čoveka

utvrđivanje

60.

Promene koje donose godišnja doba

obrada

61.

Promene koje donose godišnja doba

utvrđivanje

62.

Nepogode i opasnosti

obrada

63.

Čuvamo prirodu

obrada

64.

Raznovrsnost prirode

utvrđivanje

65.

Raznovrsnost prirode

sistematizacija

ČOVEK STVARA

66.

Čovek stvara

obrada

67.

Materijali

obrada

68.

Upotreba različitih materijala

obrada

69.

Nova namena predmeta

obrada

70.

Čovek stvara, materijali

utvrđivanje

71.

Čovek stvara

sistematizacija

72.

Naučili smo do sada

utvrđivanje

MUZIČKA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

 

1.

Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada Slušam, pevam, sviram, stvaram

utvrđivanje

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

2.

Zvuk i ton, Zorislava M. Vasiljević

obrada

3.

Semafor, nepoznati autor, Zoran Hristić

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO/IZVOĐENJE MUZIKE

4.

Kad đak zna šta hoće, M. Subota

obrada

5.

Koliko je sati, Miodrag Brkić

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

6.

Visina tona, Obrada modela Sol mi daj

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

7.

Telefonijada, Minja Subota

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

8.

Kad si srećan, pesma iz Švedske

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

9.

Sada znaš - Školska tabla

sistematizacija

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

10.

Jesen, Stanko Korunović

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

11.

Dunje ranke, narodna pesma iz Srema

obrada

12.

Oživele igračke, muzička priča; Model Mi idemo preko polja, narodna pesma

obrada

13.

Raspevani kišobran

sistematizacija

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

14.

Blistaj, blistaj, zvezdo mala, pesma iz Francuske

obrada

15.

Novogodišnja čestitka, Jovan Adamov, Pero Zubac

obrada

16.

Oj badnjače, badnjače, narodna pesma

obrada

17.

Došla mi baka, narodna pesma

obrada

18.

Himna Svetom Savi

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

19.

Sneg zasipa, Stanko Korunović

obrada

20.

Ala veje, veje, Stanko Korunović

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

21.

Pahuljica čarobnica

sistematizacija

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

22.

Čestitka majčici, J. Kaplan

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/

23.

Falila mi se, narodna

obrada

24.

Prolećna pesma, Stanko Korunović

obrada

25.

Kukavica, Vladimir Tomerlin

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

26.

Prolećno kolo, narodna pesma

obrada

27.

Resavo vodo ladna, narodna pesma

obrada

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

28.

Ljudi likujte, narodna pesma

obrada

29.

Lazara majka učila, narodna pesma

obrada

30.

Sinoć majka, narodna pesma

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

31.

Žabice

sistematizacija

SLUŠANJE MUZIKE/IZVOĐENJE MUZIKE

32.

Laku noć, A. Korać, V. Andrić/Dok mesec sja, Ž.B. Lili

obrada

33.

Zeleni se jagodo, narodna pesma

obrada

34.

Sedi Ćira na vrh slame, narodna pesma

obrada

35.

Zelena pesma, Dragana Mihajlović Bokan

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE/MUZIČKO STVARALAŠTVO

36.

Izvođenje naučenih pesama i igara

sistematizacija

LIKOVNA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

 

1.

Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom Dogovor o načinu rada

 

OBLICI

2.

Oblici i prostor

obrada

3.

Svetlost i oblici

obrada

4.

Svetlost i oblici

utvrđivanje

5.

Svetlost i senka

obrada

6.

Svetlost i senka

utvrđivanje

7.

Kontrast

obrada

8.

Kontrast

obrada

9.

Likovni kontrasti

obrada

10.

Likovni kontrasti

obrada

11.

Kontrasti: veliko−malo, prav−kriv, jednostavno−složeno

obrada

12.

Kontrasti: veliko−malo, prav−kriv, jednostavno−složeno

obrada

13.

Jednobojno−višebojno

obrada

14.

Jednobojno−višebojno

obrada

15.

Ispupčeno−udubljeno; glatko−hrapavo

obrada

16.

Ispupčeno−udubljeno; glatko−hrapavo

obrada

17.

Kontrasti - suprotnosti

sistematizacija

18.

Kontrasti - suprotnosti

sistematizacija

19.

Likovna kompozicija

obrada

20.

Likovna kompozicija

obrada

21.

Kompozicija od upotrebnih predmeta

utvrđivanje

22.

Kompozicija od upotrebnih predmeta

utvrđivanje

23.

Vezivanje, spajanje, preplitanje, uplitanje

obrada

24.

Vezivanje, spajanje, preplitanje, uplitanje

obrada

25.

Stvaramo novu celinu preoblikovanjem

utvrđivanje

26.

Stvaramo novu celinu preoblikovanjem

utvrđivanje

27.

Stvaramo novo od starog - pravimo nakit od novina

utvrđivanje

28.

Stvaramo novo od starog - pravimo nakit od novina

utvrđivanje

29.

Odnos sadržaja i forme

obrada

30.

Odnos sadržaja i forme

obrada

31.

Neobična pakovanja

obrada

32.

Neobična pakovanja

obrada

PROSTOR

33.

Prostori oko nas

obrada

34.

Prostori oko nas

obrada

35.

Scenski prostor

obrada

36.

Scenski prostor

obrada

37.

Lutkarska predstava

obrada

38.

Lutkarska predstava

obrada

39.

Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu

sistematizacija

40.

Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu

sistematizacija

41.

Kretanje, kretanje u prirodi

obrada

42.

Kretanje, kretanje u prirodi

obrada

43.

Kretanje oblika u prostoru

utvrđivanje

44.

Kretanje oblika u prostoru

utvrđivanje

45.

Govor tela

sistematizacija

46.

Govor tela

sistematizacija

SPORAZUMEVANJE

47.

Znaci

obrada

48.

Znaci

obrada

49.

Simboli

obrada

50.

Simboli

obrada

51.

Pečat

obrada

52.

Pečat

obrada

53.

Pismo

obrada

54.

Pismo

obrada

55.

Slova možemo pisati, crtati, slikati, oblikovati

utvrđivanje

56.

Slova možemo pisati, crtati, slikati, oblikovati

utvrđivanje

57.

Priče u slikama, strip

obrada

58.

Priče u slikama, strip

obrada

59.

Čestitka

obrada

60.

Čestitka

obrada

LIKOVNE IGRE

61.

Igramo se bojama

obrada

62.

Igramo se bojama

obrada

63.

Zamišljanja

obrada

64.

Zamišljanja

obrada

65.

Maštam - stvaram

utvrđivanje

66.

Maštam - stvaram

utvrđivanje

67.

U nepoznatoj zemlji

utvrđivanje

68.

U nepoznatoj zemlji

utvrđivanje

69.

Naše likovno stvaralaštvo u drugom razredu

sistematizacija

70.

Naše likovno stvaralaštvo u drugom razredu

sistematizacija

71.

Naše likovno stvaralaštvo u drugom razredu

sistematizacija

72.

Naše likovno stvaralaštvo u drugom razredu

sistematizacija

DIGITALNI SVET

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

DIGITALNO DRUŠTVO

1.

Učenje u školi i onlajn učenje

obrada

2.

Platforme za onlajn učenje

obrada

3.

Onlajn učenje korišćenjem školske platforme

utvrđivanje

4.

Digitalna slika

obrada

5.

Iscrtavanje geometrijskih oblika

obrada

6.

Iscrtavanje geometrijskih oblika

utvrđivanje

7.

Kreiranje digitalne slike od geometrijskih oblika

obrada

8.

Kreiranje digitalne slike od geometrijskih oblika

utvrđivanje

9.

Čuvanje digitalne slike

obrada

10.

Uređivanje digitalne slike

obrada

11.

Uređivanje digitalne slike

utvrđivanje

12.

Elementi animirane slike

obrada

13.

Animirane slike

obrada

14.

Kreiranje animacije u odabranom alatu

obrada

15.

Kreiranje animacije u odabranom alatu

utvrđivanje

16.

Digitalni udžbenici

obrada

17.

Učenje uz pomoć digitalnih udžbenika

utvrđivanje

18.

Umrežavanje digitalnih uređaja

obrada

19.

Digitalna komunikacija

obrada

20.

Zajednički rad korišćenjem digitalnih uređaja

utvrđivanje

BEZBEDNO KORIŠĆENJE DIGITALNIH UREĐAJA

21.

Rizici digitalne komunikacije

obrada

22.

Ponašanje na internetu - internet bonton.

obrada

23.

Zaštita ličnih podataka

obrada

24.

Primerene reakcije u slučaju neželjene digitalne komunikacije

utvrđivanje

25.

Organizacija vremena i uslova za rad pri onlajn učenju.

obrada

26.

Elektronski otpad

obrada

27.

Korišćenje digitalnih uređaja i zaštita životne sredine.

utvrđivanje

ALGORITAMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA

28.

Obavljanje aktivnosti odgovarajućim redosledom - sve ima svoj redosled

obrada

29.

Uputstvo - redosled koraka (algoritam)

obrada

30.

Kreiranje jednostavnih programa u vizuelnom programskom jeziku

obrada

31.

Analiza jednostavnih programa u vizuelnom programskom jeziku

obrada

32.

Kreiranje jednostavnih programa u vizuelnom programskom jeziku

utvrđivanje

33.

Upravljanje digitalnim uređajem

obrada

34.

Upravljanje digitalnim uređajem

utvrđivanje

DIGITALNO DRUŠTVO

35.

Šta smo naučili u drugom razredu o digitalnom svetu što nismo znali

utvrđivanje

36.

Digitalni svet

sistematizacija

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Redni broj

Nastavna oblast

Tema

1.

Fizičke sposobnosti

 

2.

Motoričke veštine

• Hodanje i trčanje
• Skakanja i preskakanja
• Bacanja i hvatanja
• Puženja, višenja, upori i penjanja
• Vežbe na tlu
• Vežbe ravnoteže
• Vežbe sa rekvizitima
• Ples i ritmika
• Poligoni

3.

Fizička i zdravstvena kultura

• Kultura vežbanja i igranja
• Zdravstveno vaspitanje

Treći razred

SRPSKI JEZIK

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

JEZIČKA KULTURA

1.

Dobro došli, trećaci!
Uvodni čas, dogovor o načinu rada

 

2.

Govorna vežba: Doživljaj sa letnjeg raspusta

obrada

JEZIK

3.

Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz pravopisa

obnavljanje

4.

Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz gramatike

obnavljanje

KNJIŽEVNOST

5.

Dušan Kostić: Septembar

obrada

JEZIČKA KULTURA

6.

Govorna vežba: Septembar u mom kraju

obrada

JEZIK

7.

Vrste rečenica po značenju, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

KNJIŽEVNOST

8.

Dušan Radović: A zašto on vežba

obrada

9.

Dušan Radović: A zašto on vežba

utvrđivanje

JEZIK

10.

Potvrdne i odrične rečenice, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

JEZIČKA KULTURA

11.

Sastavljanje priče na osnovu datih reči

obrada

JEZIK

12.

Imenice, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

13.

Gradivne imenice

obrada

14.

Gradivne imenice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

15.

Ezop: Kornjača i zec

obrada

JEZIK

16.

Zbirne imenice

obrada

17.

Zbirne imenice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

18.

Ljubivoje Ršumović: Domovina se brani lepotom

obrada

JEZIČKA KULTURA

19.

Reči koje znače nešto umanjeno i uvećano

obrada

20.

Izražajno recitovanje pesme Domovina se brani lepotom

utvrđivanje

JEZIK

21.

Imenice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

22.

Ijan Makjuan: Reč-dve o Piteru (odlomak)

obrada

23.

Ijan Makjuan: Reč-dve o Piteru (odlomak)

utvrđivanje

JEZIK

24.

Upotreba velikog slova u pisanju imena naroda

obrada

25.

Upotreba velikog slova u pisanju imena naroda

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

26.

Pisanje teksta latinicom - diktat

obnavljanje

JEZIK

27.

Imenice

provera znanja

KNJIŽEVNOST

28.

Ljubivoje Ršumović: Aždaja svome čedu tepa

obrada

JEZIČKA KULTURA

29.

Pisanje priče na osnovu slika

obrada

JEZIK

30.

Pridevi, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

31.

Prisvojni pridevi

obrada

32.

Prisvojni pridevi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

33.

Johana Špiri: Hajdi (odlomak)

obrada

34.

Johana Špiri: Hajdi (odlomak)

obrada

35.

Hajdi u priči i Hajdi na filmu

utvrđivanje

JEZIK

36.

Podela reči na kraju reda (granica na samoglasnik)

obrada

JEZIČKA KULTURA

37.

Razumem šta čitam

utvrđivanje

JEZIK

38.

Pisanje prisvojnih prideva

obrada

39.

Pisanje prisvojnih prideva

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

40.

Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira)

obrada

41.

Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira)

obrada

42.

Izbor iz poezije Dušana Radovića (domaća lektira)

utvrđivanje

JEZIK

43.

Gradivni pridevi

obrada

44.

Gradivni pridevi

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

45.

Izražajno recitovanje pesama Dušana Radovića

utvrđivanje

46.

Reči istog ili sličnog značenja

obrada

KNJIŽEVNOST

47.

Dragan Lukić: Šta je otac

obrada

JEZIK

48.

Rod i broj prideva

obrada

49.

Rod i broj prideva

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

50.

Čas posvećen Mihajlu Pupinu

obrada

51.

Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka, (odlomak)

obrada

JEZIČKA KULTURA

52.

Govorna vežba: Moj kraj

obrada

53.

Pismeno izražavanje: Moj kraj

obrada

JEZIK

54.

Naučili smo o pridevima

utvrđivanje

55.

Pridevi

provera znanja

KNJIŽEVNOST

56.

Jasminka Petrović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima)

obrada

57.

Jasminka Petrović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima)

obrada

58.

Jasminka Petrović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima)

obrada

59.

Jasminka Petrović: Od čitanja se raste (čitanje u nastavcima)

obrada

60.

Razgovor sa književnim likom: "Razgovaramo sa Tamarom" (Jasminka Petrović: Od čitanja se raste)

utvrđivanje

JEZIK

61.

Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole

obrada

62.

Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

63.

Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji

obrada

64.

Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

65.

Prepričavanje narodne bajke Čardak ni na nebu ni na zemlji prema zajedničkom planu

obrada

JEZIK

66.

Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva

obrada

67.

Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

68.

Aleksandar Popović: Led se topi

obrada

69.

Aleksandar Popović: Led se topi

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

70.

Scensko prikazivanje dramskog teksta Led se topi, Aleksandra Popovića

utvrđivanje

71.

Govorna vežba: Iskreno o sebi

obrada

72.

Pismeno izražavanje: Iskreno o sebi

utvrđivanje

JEZIK

73.

Pisanje prisvojnih prideva i rečce ne uz imenice, prideve i glagole

utvrđivanje

74.

Pravopisna vežba

provera znanja

KNJIŽEVNOST

75.

Branko Ćopić: Izokrenuta priča

obrada

76.

Branko Ćopić: Izokrenuta priča ("Vraćamo reči na njihova mesta.")

utvrđivanje

JEZIK

77.

Lične zamenice

obrada

78.

Lične zamenice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

79.

Dušan Vasiljev: Zima

obrada

JEZIČKA KULTURA

80.

Pišemo priču na osnovu datog početka

obrada

JEZIK

81.

Upotreba velikog slova u pisanju naziva praznika

obrada

82.

Upotreba velikog slova u pisanju naziva praznika

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

83.

Pozivnica, čestitka, pismo

obrada

84.

Pišemo novogodišnje čestitke

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

85.

Moj Dnevnik čitanja, priprema za čitanje domaće lektire Doživljaji Mačka Toše, Branka Ćopića

obrada

JEZIČKA KULTURA

86.

Jezičke vežbe

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

87.

La Fonten: Cvrčak i mrav

obrada

JEZIČKA KULTURA

88.

Menjamo kraj basne Cvrčak i mrav

utvrđivanje

JEZIK

89.

Glagoli, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

90.

Lice i broj glagola

obrada

91.

Lice i broj glagola

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

92.

Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak)

obrada

93.

Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak)

utvrđivanje

JEZIK

94.

Naučili smo o glagolima

utvrđivanje

95.

Glagoli

provera znanja

KNJIŽEVNOST

96.

Himna Svetome Savi

obrada

97.

Narodna pripovetka: Sveti Sava i seljak bez sreće

obrada

JEZIČKA KULTURA

98.

Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije...)

utvrđivanje

99.

Govorna vežba: Dogodilo mi se na raspustu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

100.

Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira)

obrada

101.

Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira)

obrada

102.

Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira)

utvrđivanje

JEZIK

103.

Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa

obrada

104.

Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa

utvrđivanje

105.

Pisanje navodnika (obrada)

obrada

KNJIŽEVNOST

106.

F. G. Lorka: Luckasta pesma

obrada

JEZIK

107.

Pravopisna vežba (upotreba velikog slova)

utvrđivanje

108.

Upotreba velikog slova

provera znanja

109.

Upravni govor (prvi i drugi model)

obrada

110.

Upravni govor (prvi i drugi model)

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

111.

Dragan Lukić: Svakoga dana

obrada

112.

Miroslav Antić: Šta je najveće

obrada

113.

Neupravni govor

obrada

114.

Čas posvećen Milevi Marić Ajnštajn

obrada

JEZIČKA KULTURA

115.

Govorna vežba: Osoba kojoj se divim

utvrđivanje

116.

Pismeno izražavanje: Osoba kojoj se divim

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

117.

Narodna pripovetka: Svijetu se ne može ugoditi

obrada

JEZIČKA KULTURA

118.

Pisanje priče u obliku kraćeg dramskog teksta (Svijetu se ne može ugoditi, narodna pripovetka)

obrada

119.

Razgovaramo... (komunikacija sa odraslima i sa vršnjacima; u školi, u prodavnici, telefonski razgovor, pozdravljanja i sl.)

obrada

JEZIK

120.

Upravni i neupravni govor

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

121.

Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima)

obrada

122.

Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima)

obrada

123.

Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima)

obrada

124.

Narodna bajka: Baš-Čelik

utvrđivanje

JEZIK

125.

Popunjavanje jednostavnih obrazaca

obrada

126.

Prepisivanje pesme ili delova teksta po izboru sa ćirilice na latinicu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

127.

Jovanka Jorgačević: Nikad dva dobra

obrada

128.

Jovanka Jorgačević: Nikad dva dobra

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

129.

Izražajno čitanje dramskog teksta Nikad dva dobra J. Jorgačević po ulogama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

130.

Branislav Crnčević: Ljutito meče

obrada

131.

Čas posvećen Međunarodnom danu knjige za decu

obrada

JEZIČKA KULTURA

132.

Jezičke vežbe

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

133.

Izbor iz ilustrovanih enciklopedija i časopisa za decu

obrada

JEZIK

134.

Vrste reči

utvrđivanje

135.

Vrste reči

provera znanja

KNJIŽEVNOST

136.

Oskar Vajld: Sebični džin

obrada

137.

Oskar Vajld: Sebični džin

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

138.

Prepričavanje bajke Sebični džin prema zajedničkom planu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

139.

Grigor Vitez: Kakve je boje potok

obrada

JEZIČKA KULTURA

140.

Govorna vežba: Proleće u mom kraju

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

141.

Narodna pesma: Oranje Marka Kraljevića

obrada

142.

Narodna pesma: Oranje Marka Kraljevića

utvrđivanje

JEZIK

143.

Pisanje suglasnika J

obrada

144.

Pisanje suglasnika J

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

145.

Narodna pesma: Marko Kraljević i beg Kostadin

obrada

146.

Narodna pesma: Marko Kraljević i beg Kostadin

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

147.

Reči suprotnog značenja

obrada

KNJIŽEVNOST

148.

Branko Stevanović: Zanimanje Marka Kraljevića

obrada

JEZIČKA KULTURA

149.

Pismeno izražavanje: Kako zamišljam Marka Kraljevića

utvrđivanje

150.

Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije...)

utvrđivanje

151.

Čitanje nepoznatog teksta

utvrđivanje

JEZIK

152.

Skraćenice

obrada

153.

Upravni i neupravni govor. Pisanje suglasnika J. Skraćenice

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

154.

Osnovno i preneseno značenje reči

obrada

KNJIŽEVNOST

155.

Braća Grim: Bajke, po izboru (domaća lektira)

obrada

156.

Braća Grim: Bajke, po izboru (domaća lektira)

obrada

157.

Braća Grim: Bajke, po izboru (domaća lektira)

obrada

158.

Braća Grim: Bajke, po izboru (domaća lektira)

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

159.

Govorna vežba: Moja prva bajka

obrada

160.

Pismeno izražavanje: Moja prva bajka

utvrđivanje

161.

Pravopisna vežba sa diktatom

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

162.

Branko V. Radičević: Priča o dečaku i Mesecu

obrada

163.

Branko V. Radičević: Priča o dečaku i Mesecu

utvrđivanje

JEZIK

164.

Pravopisna pravila

sistematizacija

165.

Pravopisna pravila

provera znanja

KNJIŽEVNOST

166.

Desanka Maksimović: Vožnja

obrada

JEZIČKA KULTURA

167.

Bogaćenje rečnika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

168.

Laza Lazić: Suđenje

obrada

169.

Laza Lazić: Suđenje

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

170.

Dramsko izvođenje teksta Suđenje L. Lazića

utvrđivanje

JEZIK

171.

Naučili smo iz gramatike

sistematizacija

172.

Naučili smo iz gramatike

provera znanja

KNJIŽEVNOST

173.

Milovan Danojlić: Ljubavna pesma

obrada

174.

Naučili smo iz književnosti

sistematizacija

175.

Naučili smo iz književnosti

provera znanja

176.

Izbor iz ilustrovanih enciklopedija i časopisa za decu

obrada

JEZIČKA KULTURA

177.

Kreativne igre (kviz, asocijacije...)

utvrđivanje

178.

Izražajno recitovanje pesama naučenih u trećem razredu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

179.

Preporučujemo vam da pročitate

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

180.

Govorna vežba: Kako želim da provedem raspust

utvrđivanje

STRANI JEZIK - ENGLESKI JEZIK

Napomene: Zbog prirode predmeta nastavne jedinice su date prema komunikativnim funkcijama (KF) koje se nalaze u programu nastave i učenja za navedeni razred. Nastavnici će komunikativne funkcije smestiti u odgovarajući kontekst i naslovljavati nastavne jedinice u skladu sa raspoloživim nastavnim sredstvima. Jedna ista komunikativna funkcija može biti obrađena više puta, uz različite jezičke sadržaje. Predloženi jezički sadržaji služe kao preporuka i mogu biti proširivani saglasno resursima i kontekstu nastave i učenja, a potrebno ih je uskladiti sa Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za tekuću školsku godinu.

Broj časa

Nastavna jedinica (komunikativne funkcije)

Tip časa

Preporučeni sadržaji

1.

Pozdravljanje, uspostavljanje kontakta pri susretu, izražavanje prikladnih pozdrava prilikom rastanka davanje osnovnih informacija o sebi, razumevanje jednostavnih uputstava i naloga

uvodni čas/obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca septembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks.
Good morning/afternoon/evening/night.
Goodbye./Bye. Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. What’s your name? Who’s this? It’s my dog Rex... This is Ana. She’s/She is my friend.
Listen, point and repeat/say! Listen and read! Play the game! Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile!
I’m hungry. Do you want an apple? Yes, please. No, thank you. Thank you! Can/May I have an apple, please?
What colour is the book? It is blue.
How many green apples? 10 green apples!
Come and play at my house! Come and meet my friends!
Brojevi do 10
Pitanja sa Who/What/Where/How many...
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Pitanja sa How much/many
Modalni glagol can
Imperativ

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca oktobra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Goodbye./Bye. Hi, I’m Greg. Hello, I’m Marija. What’s your name? Who’s this? My teacher is Miss... How old are you? I’m nine. How old is he/she? He is/He’s/She is/She’s nine.
I like/I don’t like...
What colour is the ruler? It is green. My pencil/my book/your rubber...
How many...? Read the story. Read and check.
Excuse me, Teacher, …? I can’t see.
Can you play the guitar? No, I can’t. Yes I can.
Brojevi do 10
Pitanja sa Who/What/Where/How many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love (1. i 2. lice jednine)
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Pitanja sa How much/many
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca novembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Where’s the skateboard? Is it under the bed?
Reči koje se odnose na zanimanja, igru i članove porodice
Whose teddy/book is this?It’s Billy’s teddy/mum’s book. It’s my sister’s (kite); Can I…? Yes, but be careful!
Who’s this? He’s/She’s my (teacher).
What’s your name? How old are you?
What is this? Is it a car?Yes, it is./No, it isn’t.
Brojevi do 100
Pitanja sa Who/What/Where/How much/many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
It’s i predlozi in/on/under…
Reči koje sadrže glasove/m/,/n/,/ɒ/,/p/,/kw/,/r/,/s/,/t/,/ʌ/,/v/,/w/,/ks/,/j/,/z/, odnosno slova m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca decembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
I like...
I don’t like this jumper.
I love this jumper.
It’s Christmas day! Merry Christmas!
Brojevi do 100
Pitanja sa Who/What/Where/How much/many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…

2.

Davanje osnovnih informacija o sebi, traženje osnovnih informacija o drugima

obrada/utvrđivanje

3.

Davanje osnovnih informacija o sebi, traženje osnovnih informacija o drugima

utvrđivanje

4.

Izražavanje količine i opisivanje predmeta, biljaka (školskog pribora, plodova biljaka); postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

obrada

5.

Izražavanje količine i opisivanje predmeta, biljaka (školskog pribora, plodova biljaka); postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

utvrđivanje

6.

Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba

obrada

7.

Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba

utvrđivanje

8.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti

obrada

9.

Uspostavljanje kontakta, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba, oseta i osećanja

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

10.

Pozdravljanje, davanje osnovnih informacija o sebi, razumevanje jednostavnih uputstava i naloga

obrada/utvrđivanje

11.

Davanje osnovnih informacija o sebi, traženje osnovnih informacija o drugima; opisivanje bića i predmeta iz školskog i neposrednog okruženja (omiljenih igračaka, školskog pribora i sl.); osnovne boje

obrada/utvrđivanje

12.

Davanje osnovnih informacija o sebi, traženje osnovnih informacija o drugima; opisivanje bića i predmeta iz školskog i neposrednog okruženja (omiljenih igračaka, školskog pribora i sl.); osnovne boje; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

utvrđivanje

13.

Izražavanje količine i opisivanje predmeta i biljaka, izražavanje dopadanja i nedopadanja

obrada

14.

Izražavanje količine i opisivanje predmeta i biljaka, izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

utvrđivanje

15.

Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba; čestitanje rođendana i drugih značajnih događaja

obrada

16.

Iskazivanje molbe, zahvalnosti, potreba; čestitanje rođendana i drugih značajnih događaja

utvrđivanje

17.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnica i kratkih pisama u kojima se daju osnovne informacije o sebi i traže osnovne informacije o drugima

obrada

18.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnica i kratkih pisama u kojima se daju osnovne informacije o sebi i traže osnovne informacije o drugima

utvrđivanje

19.

Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti korišćenjem najjednostavnijih jezičkih sredstava

obrada/utvrđivanje

20.

Iskazivanje prostornih odnosa

obrada

21.

Iskazivanje prostornih odnosa

utvrđivanje

22.

Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima; opisivanje bića i predmeta iz neposrednog okruženja

obrada

23.

Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima; opisivanje bića i predmeta iz neposrednog okruženja

utvrđivanje

24.

Izražavanje pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

obrada

25.

Izražavanje pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

utvrđivanje

26.

Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti

obrada i utvrđivanje

27.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

28.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; opisivanje bića i predmeta iz neposrednog okruženja

obrada

29.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; opisivanje bića i predmeta iz neposrednog okruženja

utvrđivanje

30.

Iskazivanje prostornih odnosa

obrada

31.

Iskazivanje prostornih odnosa

utvrđivanje

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca januara i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Are these his/her socks? Yes, they are. No, they aren’t. I like these trousers. They’re nice. Do you like orange? I like orange. It’s my favourite colour. What’s your favourite colour? What colour is this (coat)? It’s (red). What colour are these (trousers)? They’re (blue).
Brojevi do 100
Pitanja sa Who/What/Where/How many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…

Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Pitanja sa How much/many
Pitanja sa Who/What
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Prepoznavanje svih malih i velikih latiničnih slova; prepoznavanje glasova; formulisanje kraćih usmenih i pismenih, vezanih iskaza o omiljenoj odeći.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca februara i koje bi učenici trebalo da usvoje:
It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. Sophie’s mum and dad have got/have a big house. My friend hasn’t got/doesn’t have any brothers or sisters. Have you got/Do you have a bike?
Brojevi do 100
Pitanja sa Who/What/Where/How much/many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Have got/Have
za izražavanje pripadanja/posedovanja
Saksonski genitiv sa imenicama u jednini
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Prepoznavanje svih malih i velikih latiničnih slova; prepoznavanje glasova

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca marta i koje bi učenici trebalo da usvoje:

A table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wordrobe...
I’m in the sitting room/kitchen/bathroom/bedroom...
Where is he/she...?
Where’s grandma? Is she in the garden? No she isn’t. She’s in the kitchen.
Where are Dad and Billy? They’re in the dining room. Where’s the kitchen? It’s downstairs. Where are the bedrooms? They’re upstairs.

Pitanja sa Who/What/Where/How many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Pitanja sa How much/many,
Pitanja sa Who/What
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Upotreba i izostavljanje određenog člana u izrazima at the park/beach/cinema/museum,at home/school/work, in bed...

Prepoznavanje svih malih i velikih latiničnih slova; prepoznavanje glasova.
Reči u kojima se pojavljuje glas/ʃ/i njegova povezanost sa kombinacijom slova sh; prepoznavanje i razlikovanje glasova/s/,/h/i/ʃ/u rečima.
Formulisanje kraćih usmenih i pismenih, vezanih iskaza o stanu/kući u kojoj žive.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca aprila i koje bi učenici trebalo da usvoje:

He’s/She’s (tall/short). He’s/She’s got (straight black hair). He/She/It hasn’t got (big feet). It’s got four sides. It’s a square. It’s round and it hasn’t got sides. It’s a circle.
Happy Easter! It’s Easter time!
I like/don’t like … I’m little, they’re big. Do you like…? Yes, I do. No, I don’t.
Pitanja sa Who/What/Where/How many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Pitanja sa How much/many,
Pitanja sa Who/What
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Upotreba i izostavljanje određenog člana u izrazima at the park/beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed...
Reči u kojima se pojavljuje glas/θ/i uočavavanje povezanosti sa kombinacijom slova th; prepoznavanje i razlikovanje glasova/t/,/s/i/θ/u rečima

32.

Izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

obrada

33.

Izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih

utvrđivanje

34.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti; čestitanje praznika

obrada

35.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti; čestitanje praznika

utvrđivanje

36.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

37.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

38.

Izražavanje pripadanja/nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima

obrada

39.

Izražavanje pripadanja/nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

40.

Opisivanje uobičajenih aktivnosti

obrada

41.

Opisivanje uobičajenih aktivnosti

utvrđivanje

42.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

43.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje

44.

Opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje pripadanja/nepripadanja

obrada i utvrđivanje

45.

Opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje pripadanja/nepripadanja

utvrđivanje

46.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

47.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

48.

Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

49.

Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

50.

Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru

obrada i utvrđivanje

51.

Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru

utvrđivanje

52.

Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru; traženje i davanje informacija o položaju u prostoru najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

53.

Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru; traženje i davanje informacija o položaju u prostoru najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

54.

Uočavanje sličnosti i razlika u kulturi stanovanja kod nas i u ciljnoj kulturi

obrada i utvrđivanje

55.

Uočavanje sličnosti i razlika u kulturi stanovanja kod nas i u ciljnoj kulturi

utvrđivanje

56.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

57.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

58.

Opisivanje bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

59.

Opisivanje (spoljnog izgleda) bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

60.

Pisanje neformalnih pisama; upućivanje jednostavnih čestitki; uočavanje sličnosti i razlika u načinu proslave praznika

obrada i utvrđivanje

61.

Pisanje neformalnih pisama; upućivanje jednostavnih čestitki; uočavanje sličnosti i razlika u načinu proslave praznika

utvrđivanje

62.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja; opisivanje živih bića; poziv na zajedničku aktivnost

obrada i utvrđivanje

63.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja; opisivanje živih bića; poziv na zajedničku aktivnost

utvrđivanje

64.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

65.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja; iskazivanje predloga, saveta i upozorenja

obrada i utvrđivanje

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca maja i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Does he like music? Yes, he loves it./No, he hates it. Who’s your favourite tennis player? What’s your favourite hobby?
It’s hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim! I’m very tired. Let’s go home!
Come and meet my friends!
There’s a bed in my bedroom. There are three pillows on my bed. How many (blankets)? There’s one (blanket).
Pitanja sa Who/What/Where/How much/many...

66.

Izražavanje dopadanja/nedopadanja; iskazivanje predloga, saveta i upozorenja

utvrđivanje

67.

Opisivanje prostora i prostornih odnosa; izražavanje količine/broja

obrada i utvrđivanje

68.

Opisivanje prostora i prostornih odnosa; izražavanje količine/broja

utvrđivanje

69.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

70.

Razumevanje i formulisanje poziva na zajedničku aktivnost koristeći jednostavna jezička sredstva; razumevanje jednostavnih saveta, predloga i upozorenja i reagovanje na njih

obrada i utvrđivanje

71.

Razumevanje i formulisanje jednostavnih iskaza koji se odnose na izražavanje trenutnih radnji; razumevanje i opisivanje načina zabave u slobodno vreme (plaža, piknik i sl.)

utvrđivanje

The Present Simple Tense glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Upotreba i izostavljanje određenog člana u izrazima at the park/beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed...
Reči kojima se imenuju delovi nameštaja; predlozi in/on/under
Osnovni brojevi do 100
Prepoznavanje svih malih i velikih latiničnih slova; prepoznavanje glasova
Formulisanje kraćih usmenih i pismenih, vezanih iskaza o stanu/kući u kojoj žive
Reči u kojima se pojavljuje glas/ɒ/i uočavanje povezanosti sa slovom o.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca juna i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Let’s (go to the beach). That’s a good idea. Great. OK. Don’t forget your hat/frisbee/suncream. Have some ice cream/drink/a nice lolly. What are you doing? I’m (drinking some juice). What is he/she doing? He’s/She’s (eating a sandwich.) They’re (walking).
Pitanja sa Who/What/Where/How much/many...
The Present Simple Tense
glagola be/like/love
Lične zamenice - I, you…
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this/that, these/those
Modalni glagol can za izražavanje sposobnosti
Imperativ
Predlozi za izražavanje mesta - from, in…
Upotreba i izostavljanje određenog člana u izrazima at the park/beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed...
Prepoznavanje svih malih i velikih latiničnih slova; prepoznavanje glasova.
Reči u kojima se pojavljuje glas/ʌ/, i uočavanje povezanosti sa slovom u

72.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

MATEMATIKA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

 

1.

Uvodni čas, dogovor o načinu rada

 

BROJEVI

2.

Sabiranje i oduzimanje do 100, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

GEOMETRIJA

3.

Geometrijske figure, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

MERENJE I MERE

4.

Merenje dužine i merenje vremena, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

BROJEVI

5.

Množenje i deljenje do 100, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

BROJEVI

6.

Stotine prve hiljade - čitanje i pisanje

obrada

7.

Stotine prve hiljade - čitanje i pisanje

utvrđivanje

8.

Desetice prve hiljade - čitanje i pisanje

obrada

9.

Desetice prve hiljade - čitanje i pisanje

utvrđivanje

10.

Brojevi prve hiljade - čitanje i pisanje

obrada

11.

Brojevi prve hiljade - čitanje i pisanje

utvrđivanje

12.

Mesna vrednost cifre u brojevima do 1000

obrada

13.

Mesna vrednost cifre u brojevima do 1000

utvrđivanje

14.

Upoređivanje brojeva do 1000

obrada

15.

Upoređivanje brojeva do 1000

utvrđivanje

16.

Rimske cifre

obrada

17.

Rimske cifre

utvrđivanje

18.

Brojevi do 1000

utvrđivanje

19.

Brojevi do 1000

utvrđivanje

20.

Sabiranje i oduzimanje stotina

obrada

21.

Sabiranje i oduzimanje stotina

utvrđivanje

22.

Zamena mesta sabiraka

obrada

23.

Združivanje sabiraka

obrada

24.

Zamena mesta i združivanje sabiraka

utvrđivanje

25.

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja, usmeni postupak

obrada

26.

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja

utvrđivanje

27.

Oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog, usmeni postupak

obrada

28.

Oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog

utvrđivanje

29.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

30.

Brojevi do 1000
Sabiranje i oduzimanje
Rimske cifre

provera znanja

31.

Sabiranje trocifrenog broja i desetica (430 + 40; 470 + 30; 380 + 50), usmeni postupak

obrada

32.

Sabiranje trocifrenog broja i desetica (283 + 40), usmeni postupak

obrada

33.

Sabiranje trocifrenog broja i desetica

utvrđivanje

34.

Oduzimanje desetica od trocifrenog broja (170 - 30; 200 - 30; 350 - 70), usmeni postupak

obrada

35.

Oduzimanje desetica od trocifrenog broja (237 - 50), usmeni postupak

obrada

36.

Oduzimanje desetica od trocifrenog broja

utvrđivanje

37.

Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja (325 + 32; 325 + 37), usmeni postupak

obrada

38.

Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja (265 + 58), usmeni postupak

obrada

39.

Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja

utvrđivanje

40.

Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog (368 - 43; 756 - 38), usmeni postupak

obrada

41.

Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog (425 - 87), usmeni postupak

obrada

42.

Oduzimanje dvocifrenog broja od trocifrenog

utvrđivanje

43.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

44.

Sabiranje i oduzimanje

provera znanja

45.

Sabiranje trocifrenih brojeva (354 + 232; 354 + 237), usmeni postupak

obrada

46.

Sabiranje trocifrenih brojeva (467 + 372; 467 + 378), usmeni postupak

obrada

47.

Sabiranje trocifrenih brojeva

utvrđivanje

48.

Oduzimanje trocifrenih brojeva (543 - 321; 543 - 318), usmeni postupak

obrada

49.

Oduzimanje trocifrenih brojeva (645 - 372; 645 - 379), usmeni postupak

obrada

50.

Oduzimanje trocifrenih brojeva

utvrđivanje

51.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

52.

Sabiranje i oduzimanje (tekstualni zadaci)

utvrđivanje

53.

Sabiranje i oduzimanje

provera znanja

54.

Množenje brojevima 10 i 100

obrada

55.

Deljenje brojevima 10 i 100

obrada

56.

Zamena mesta i združivanje činilaca

obrada

57.

Zamena mesta i združivanje činilaca

utvrđivanje

58.

Množenje (3 · 50)

obrada

59.

Množenje (3 · 50)

utvrđivanje

60.

Deljenje (150 : 5)

obrada

61.

Deljenje (150 : 5)

utvrđivanje

62.

Množenje zbira i razlike brojem

obrada

63.

Množenje zbira i razlike brojem

utvrđivanje

64.

Deljenje zbira i razlike brojem

obrada

65.

Deljenje zbira i razlike brojem

utvrđivanje

66.

Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak

obrada

67.

Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

68.

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak

obrada

69.

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

70.

Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

71.

Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

provera znanja

72.

Množenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak

obrada

73.

Množenje trocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

74.

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak

obrada

75.

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

76.

Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

utvrđivanje

77.

Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim (tekstualni zadaci)

utvrđivanje

78.

Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

provera znanja

GEOMETRIJA

79.

Uzajamni položaj pravih

obrada

80.

Paralelne prave Crtanje paralelnih pravih

obrada

81.

Paralelne prave Crtanje paralelnih pravih

utvrđivanje

82.

Ugao

obrada

83.

Vrste uglova

obrada

84.

Normalne prave Crtanje normalnih pravih

obrada

85.

Normalne prave Crtanje normalnih pravih

utvrđivanje

86.

Prave i uglovi

utvrđivanje

87.

Prave i uglovi

provera znanja

BROJEVI

88.

Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128), pismeni postupak

obrada

89.

Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128)

utvrđivanje

90.

Oduzimanje do 1000 (254 - 123; 254 - 128), pismeni postupak

obrada

91.

Oduzimanje do 1000 (254 - 123, 254 - 128)

utvrđivanje

92.

Sabiranje do 1000 (234 + 183; 234 + 197), pismeni postupak

obrada

93.

Sabiranje do 1000 (234 + 183; 234 + 197)

utvrđivanje

94.

Oduzimanje do 1000 (528 - 254; 365 - 178), pismeni postupak

obrada

95.

Oduzimanje do 1000 (528 - 254; 365 - 178)

utvrđivanje

96.

Sabiranje i oduzimanje do 1000

utvrđivanje

97.

Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira

obrada

98.

Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira

utvrđivanje

99.

Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike

obrada

100.

Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike

utvrđivanje

101.

Sabiranje i oduzimanje do 1000 (tekstualni zadaci)

utvrđivanje

102.

Sabiranje i oduzimanje do 1000

provera znanja

103.

Veza sabiranja i oduzimanja

obrada

104.

Jednačine sa sabiranjem

obrada

105.

Jednačine sa sabiranjem

utvrđivanje

106.

Jednačine sa oduzimanjem

obrada

107.

Jednačine sa oduzimanjem

utvrđivanje

108.

Nejednačine sa sabiranjem

obrada

109.

Nejednačine sa sabiranjem

utvrđivanje

110.

Nejednačine sa oduzimanjem

obrada

111.

Nejednačine sa oduzimanjem

utvrđivanje

112.

Jednačine i nejednačine

utvrđivanje

113.

Jednačine i nejednačine

provera znanja

114.

Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 ·4), pismeni postupak

obrada

115.

Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 · 4)

utvrđivanje

116.

Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 ·4), pismeni postupak

obrada

117.

Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 · 4)

utvrđivanje

118.

Množenje jednocifrenim brojem

utvrđivanje

119.

Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), pismeni postupak

obrada

120.

Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3)

utvrđivanje

121.

Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), pismeni postupak

obrada

122.

Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3)

utvrđivanje

123.

Deljenje sa ostatkom

obrada

124.

Deljenje sa ostatkom

utvrđivanje

125.

Deljenje jednocifrenim brojem

utvrđivanje

126.

Množenje i deljenje jednocifrenim brojem

utvrđivanje

127.

Množenje i deljenje jednocifrenim brojem (tekstualni zadaci)

utvrđivanje

128.

Množenje i deljenje jednocifrenim brojem

provera znanja

129.

Redosled računskih operacija

obrada

130.

Redosled računskih operacija

utvrđivanje

131.

Zavisnost proizvoda od promene činilaca

obrada

132.

Zavisnost proizvoda od promene činilaca

utvrđivanje

133.

Stalnost proizvoda

obrada

134.

Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca

obrada

135.

Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca

utvrđivanje

136.

Stalnost količnika

obrada

137.

Veza množenja i deljenja

obrada

138.

Jednačine sa množenjem

obrada

139.

Jednačine sa množenjem

utvrđivanje

140.

Jednačine i redosled računskih operacija

utvrđivanje

141.

Jednačine i redosled računskih operacija

provera znanja

GEOMETRIJA

142.

Krug i kružnica. Crtanje kruga i kružnice

obrada

143.

Krug i kružnica. Crtanje kruga i kružnice

utvrđivanje

144.

Pravougaonik i kvadrat

obrada

145.

Pravougaonik i kvadrat

utvrđivanje

146.

Crtanje pravougaonika i kvadrata

obrada

147.

Crtanje pravougaonika i kvadrata

utvrđivanje

148.

Preslikavanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži

obrada

149.

Obim pravougaonika

obrada

150.

Obim pravougaonika

utvrđivanje

151.

Obim kvadrata

obrada

152.

Obim kvadrata

utvrđivanje

153.

Obim pravougaonika i kvadrata

utvrđivanje

154.

Trougao. Vrste trouglova

obrada

155.

Crtanje trougla

obrada

156.

Obim trougla

obrada

157.

Obim trougla

utvrđivanje

158.

Crtanje i obim trougla

utvrđivanje

159.

Pravougaonik, kvadrat, trougao

utvrđivanje

160.

Pravougaonik, kvadrat, trougao

provera znanja

MERENJE I MERE

161.

Merenje dužine

obrada

162.

Merenje dužine

utvrđivanje

163.

Merenje mase

obrada

164.

Merenje mase

utvrđivanje

165.

Merenje zapremine tečnosti

obrada

166.

Merenje zapremine tečnosti

utvrđivanje

167.

Merenje vremena

obrada

168.

Merenje vremena

utvrđivanje

169.

Merenje površine geometrijskih figura zadatom merom

obrada

170.

Merenje površine geometrijskih figura zadatom merom

utvrđivanje

171.

Merenje i mere

utvrđivanje

172.

Merenje i mere

provera znanja

BROJEVI

173.

Razlomci, obnavljanje znanja iz drugog razreda

obnavljanje

174.

Razlomci s brojiocem većim od jedan

obrada

175.

Upoređivanje razlomaka s jednakim imeniocem

obrada

176.

Decimalni zapis broja

obrada

177.

Razlomci

utvrđivanje

178.

Razlomci

provera znanja

179.

Naučili smo u trećem razredu

sistematizacija

180.

Naučili smo u trećem razredu

sistematizacija

PRIRODA I DRUŠTVO

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

PRIRODA, ČOVEK, DRUŠTVO

1.

Uvodni čas, dogovor o načinu rada

 

2.

Upoznajemo naš kraj - reljef našeg kraja

obrada

3.

Površinske vode našeg kraja

obrada

4.

Reljef i površinske vode našeg kraja

utvrđivanje

ORIJENTACIJA U PROSTORU

5.

Orijentacija u prostoru pomoću kompasa i orijentira iz prirode

obrada

6.

Orijentacija pomoću plana naselja

obrada

7.

Orijentacija na geografskoj karti Republike Srbije (kartografske boje i kartografski znaci)

obrada

8.

Orijentacija u prostoru

utvrđivanje

PRIRODA, ČOVEK, DRUŠTVO

9.

Stanovništvo našeg kraja (prava i obaveze; običaji; suživot)

obrada

10.

Načini prenošenja i mere zaštite od zaraznih bolesti i bolesti koje prenose životinje

obrada

11.

Naselja našeg kraja (selo i grad, njihova povezanost)

obrada

12.

Stanovništvo i naselja našeg kraja. Načini prenošenja i mere zaštite od zaraznih bolesti i bolesti koje prenose životinje

utvrđivanje

13.

Proizvodne i neproizvodne delatnosti

obrada

14.

Značaj i uloga saobraćaja. Putnički, teretni i informacioni saobraćaj

obrada

15.

Pravila bezbednog ponašanje na saobraćajnicama u kraju

obrada

16.

Proizvodne i neproizvodne delatnosti. Saobraćaj

utvrđivanje

17.

Naš kraj

sistematizacija

18.

Naš kraj

provera znanja

ORIJENTACIJA U VREMENU, PROŠLOST

19.

Vremenske odrednice, datum, godina, decenija i vek

obrada

20.

Sadašnjost, prošlost, budućnost. Porodična prošlost i prošlost kraja

obrada

21.

Način života danas i u prošlosti - zanimanja, odevanje, ishrana, dečije igre

obrada

22.

Otkrivamo prošlost - istorijski izvori

obrada

23.

Otkrivamo prošlost

utvrđivanje

24.

Naučili smo o prošlosti i vremenskim odrednicama

sistematizacija

25.

Prošlost. Vremenske odrednice

provera znanja

PRIRODA, ČOVEK, DRUŠTVO

26.

Tečno, gasovito i čvrsto stanje vode

obrada

27.

Kruženje vode u prirodi

obrada

28.

Stanja vode i kruženje vode u prirodi

utvrđivanje

29.

Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha

obrada

30.

Merenje temperature vode, vazduha i tela

obrada

31.

Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha. Merenje temperature

utvrđivanje

MATERIJALI

32.

Materijali - promene materijala

obrada

33.

Materijali - promene materijala

utvrđivanje

34.

Sličnosti i razlike među tečnostima

obrada

35.

Voda i druge tečnosti kao rastvarači

obrada

36.

Naučili smo o tečnostima

utvrđivanje

37.

Toplotna provodljivost materijala

obrada

38.

Vazduh kao toplotni izolator

obrada

39.

Toplotna provodljivost materijala. Vazduh kao toplotni izolator

utvrđivanje

40.

Reciklaža nam pomaže da sačuvamo prirodu

obrada

41.

Naučili smo o reciklaži

utvrđivanje

42.

Voda, vazduh, materijali

sistematizacija

43.

Voda, vazduh, materijali

provera znanja

KRETANJE

44.

Kretanje. Kretanje tela po putanji

obrada

45.

Uticaj jačine delovanja na pređeno rastojanje tela

obrada

46.

Dejstvo Zemljine teže - padanje tela (uticaj oblika tela na brzinu padanja)

obrada

47.

Naučili smo kretanju tela i o dejstvu Zemljine teže

utvrđivanje

48.

Izvori svetlosti. Kako nastaje senka - oblik i veličina senke

obrada

49.

Svetlost i senka

utvrđivanje

50.

Kretanje proizvodi zvuk. Zvuk kao informacija

obrada

51.

Zaštita od buke

obrada

52.

Naučili smo o zvuku

utvrđivanje

53.

Kretanje, svetlost i zvuk

sistematizacija

54.

Kretanje, svetlost i zvuk

provera znanja

PRIRODA, ČOVEK, DRUŠTVO

55.

Životne zajednice (vrste životnih zajednica, uslovi za život, prilagođenost)

obrada

56.

Šume

obrada

57.

Livade i pašnjaci

obrada

58.

Prirodne kopnene životne zajednice

utvrđivanje

59.

Reke

obrada

60.

Bare i jezera

obrada

61.

Značaj i zaštita voda i vodenih životnih zajednica

obrada

62.

Vodene životne zajednice

utvrđivanje

63.

Njiva

obrada

64.

Voćnjak i vinograd

obrada

65.

Povrtnjak

obrada

66.

Park

obrada

67.

Kultivisane kopnene životne zajednice

utvrđivanje

68.

Značaj i zaštita zemljišta i kopnenih životnih zajednica

obrada

69.

Životne zajednice u našem kraju i čovekov odnos prema njima

obrada

70.

Životne zajednice

sistematizacija

71.

Životne zajednice

provera znanja

72.

Naučili smo u trećem razredu o prirodi i društvu

sistematizacija

MUZIČKA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

IZVOĐENJE MUZIKE

1.

Uvodni čas, dogovor o načinu rada

 

2.

Miodrag Ilić Beli: Zdravo vojsko, obrada pesme po sluhu

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

3.

Bora Dugić: Čarobna frula (izbor), slušanje muzike

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

4.

Minja Subota: Pozdrav iz Srbije, obrada pesme po sluhu

obrada

5.

Trajanje tonova - osmina i četvrtina note na primerima brojalice/pesme uz pokret, slušanje i izvođenje

obrada

6.

Vladimir Tomerlin: Brzojav, muzička igra

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

7.

Pevanje pesme po izboru i kreiranje pokreta

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

8.

Trajanje tonova - osmina i četvrtina pauze na primerima brojalice/pesme uz pokret, slušanje i izvođenje

obrada

9.

Trajanje tonova - polovina note i polovina pauze na primerima brojalice/pesme uz pokret, slušanje i izvođenje

obrada

10.

Takt, taktica, 2/4 takt, taktiranje

obrada

11.

Šta smo naučili o trajanju tonova i taktiranju

utvrđivanje

MUZIČKO STVARALAŠTVO

12.

Improvizacija ritmičkog aranžmana (na pesmu po izboru učitelja)

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

13.

Branko Milićević: Let, let, bubamaro (obrada pesme po sluhu). Linijski sistem i violinski ključ

obrada

14.

Narodna pesma: Mi idemo preko polja. Ton i nota MI

obrada

15.

Narodna pesma: Sol mi daj. Ton i nota SOL

obrada

16.

Narodna pesma: Falila mi se. Ton i nota FA

obrada

17.

Na kraj sela žuta kuća, sviranje i pevanje

utvrđivanje

18.

U susret Novoj godini... Mirko Šouc: Deda Mraz, obrada pesme po sluhu

obrada

19.

Zorislava M. Vasiljević: Do, do, šta je to. Ton i nota DO

obrada

20.

Himna Svetom Savi, Kornelije Stanković, obrada pesme po sluhu. Himna Bože pravde, Davorin Jenko, slušanje muzike

obrada

21.

Pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru

utvrđivanje

22.

Narodna pesma: Resavo, vodo ladna. Ton i nota RE

obrada

23.

Ersko kolo, sviranje i pevanje

utvrđivanje

24.

Nikola Hercigonja: Šaputanje, obrada pesme po sluhu. Dinamika u muzici (piano i forte)

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

25.

Filmska muzika

obrada

26.

U susret proleću... Tradicionalna pesma iz Finske: Prolećna pesma i Antonio Vivaldi: Proleće (prvi stav), slušanje muzike

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

27.

Vladimir Tomerlin: Izgubljeno pile, obrada pesme po sluhu. N. Rimski Korsakov: Bumbarov let, slušanje muzike. Dinamika u muzici (krešendo i dekrešendo)

obrada

28.

Stanko Korunović: Idu, idu mravi, sviranje i pevanje

obrada

29.

Naučili smo o tonovima i notama - sviranje i pevanje uz aranžman na dečijim instrumentima

utvrđivanje

30.

Narodna pesma: Ja posejah lubenice, igra uz pevanje

obrada

31.

U susret Vaskrsu... Ljudi likujte, obrada pesme po sluhu

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

32.

Narodna i umetnička muzika. Stevan St. Mokranjac: II rukovet, slušanje muzike

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

33.

Improvizacija jednostavne melodije na zadati tekst

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

34.

Muzička priča (po izboru)

obrada

35.

Muzički bonton

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

36.

Pevamo, sviramo, slušamo muziku i kraći kviz znanja na kraju trećeg razreda

sistematizacija

LIKOVNA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

MATERIJALI

1-2.

Uvodni čas, dogovor o načinu rada. Upotreba različitih materijala u likovnom stvaralaštvu. Svojstva materijala

obrada

3-4.

Crtački materijali i tehnike

obrada i vežbanje

5-6.

Slikarski materijali i tehnike

obrada i vežbanje

7-8.

Prirodni i veštački materijali. Pravimo svoj pribor i metarijale za rad

obrada i vežbanje

9-10.

Vajarske tehnike i materijali. Vajanje u glini

obrada i vežbanje

11-12.

Boje - primarne i sekundarne. Pravimo boje

obrada i vežbanje

13-14.

Umetnički zanati i njihovi proizvodi. Pravimo ogrlice i priveske

obrada i vežbanje

SPORAZUMEVANJE

15-16.

Ilustracije za dečije knjige. Ilustrujemo Hajdi

obrada i vežbanje

17-18.

Sporazumevanje - govor tela. Čitamo pogled, izraz lica, držanje tela, gest i kretanje

obrada i vežbanje

PROSTOR

19-20.

Oblici u prostoru. Istražujemo i uređujemo svoj prostor

obrada i vežbanje

21-22

U muzeju. Postavljamo našu izložbu

obrada i vežbanje

23-24

Spomenici kulture našeg kraja. Skulptura u prostoru

obrada i vežbanje

SPORAZUMEVANJE

25-26

Tumačenje vizuelnih informacija u prirodi

obrada i vežbanje

27-28.

Slika, tekst, zvuk - reklama i bilbord

obrada i vežbanje

29-30.

Plakat, pozivnica i čestitka

obrada i vežbanje

31-32.

Slika i tekst: oblikovanje novogodišnjih čestitki

vežbanje

33-34.

Odeća kao način sporazumevanja

obrada i vežbanje

35-36.

Znak i simbol. Grb mog odeljenja

obrada i vežbanje

37-38.

Portret i autoportret. Upoznajte umetnika - Katarina Ivanović

obrada i vežbanje

MATERIJALI

39-40.

Reciklažom čuvamo prirodu. Umetnici recikliraju

obrada i vežbanje

41-42.

Od starog do novog (izrada upotrebnih predmeta od materijala za reciklažu)

vežbanje

KOMPOZICIJA

43-44.

Kompozicija linija. Grataž

obrada i vežbanje

45-46.

Kompozicija boja

obrada i vežbanje

47-48.

Tekstura. Oblikujemo teksturu urezivanjem (u meki materijal)

obrada i vežbanje

49-50.

Kompozicija oblika

obrada i vežbanje

51-52.

Ornament. Moja šara (ornament za vez, čarape, prekrivač, tepih...)

obrada i vežbanje

53-54.

Ukrašavam po svojoj želji (obeleživač za knjigu, šolju, ram za porodičnu fotografiju i sl.)

vežbanje

SPORAZUMEVANJE

55-56.

Pejzaž

obrada i vežbanje

MATERIJALI

57-58.

Slikanje bez četkice

obrada i vežbanje

59-60.

Ukrašavamo jaja

vežbanje

61-62.

Komponovanje: kombinujemo prirodne i veštačke materijale

vežbanje

63-64.

Kolaž od prirodnih materijala

obrada i vežbanje

PROSTOR

65-66.

Prikazivanje pokreta i kretanja u umetničkim delima

obrada i vežbanje

67-68.

Naša mala predstava pokreta u prostoru

vežbanje

69-70.

Prostor i oblici iz mašte

obrada i vežbanje

71-72.

Naučili smo u trećem razredu. U susret letu...(tehnika po izboru)

sistematizacija i vežbanje

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Redni broj

Nastavna oblast

Tema

1.

Fizičke sposobnosti

 

2.

Motoričke veštine
Sport i sportske discipline

• Atletika
• Sportska gimnastika
• Osnove timskih, sportskih i elementarnih igara
• Ples i ritmika
• Plivanje
• Poligoni

3.

Fizička i zdravstvena kultura

• Kultura vežbanja i igranja
• Zdravstveno vaspitanje

Sledeći