Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se poseban program obrazovanja i vaspitanja, uputstvo o organizaciji i radu ustanove i određuju ustanove koje nastavljaju sa radom u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti.

Raspored i trajanje časa

Član 2

Škola u skladu sa planom i programom nastave i učenja i preporukama za organizaciju i realizaciju nastave (u daljem tekstu: Preporuke) vrši raspored obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, odnosno utvrđuje raspored časova u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti.

Čas neposredne nastave sa učenicima traje 30 minuta.

Organizacija i realizacija nastave

Član 3

Preporuke i plan realizacije nastave u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti (u daljem tekstu: Plan) su polazna osnova za planiranje, organizaciju i realizaciju nastave i odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti, dozvoljeno je odstupanje do 20% od propisanog plana i programa nastave i učenja.

Član 5

Preporuke i Plan primenjuju se u svim školama na teritoriji Republike Srbije, odnosno u sredinama u kojima su proglašene vanredne okolnosti, u periodu dok su proglašene vanredne okolnosti na snazi.

Član 6

U školskoj 2020/2021. godini Preporuke i Plan primenjuju se u svim osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije.

U školskoj 2020/2021. godini srednja škola prilagođava program nastave i učenja koji je propisan za konkretan obrazovni profil, odnosno smer ili tip gimnazije u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Evidencija

Član 7

Škola vodi evidenciju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima u skladu sa zakonom.

Završne odredbe

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine.

 

PREPORUKE ZA REALIZACIJU NASTAVE TOKOM VANREDNIH OKOLNOSTI

Planiranje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje nastave je složen proces, koji postaje još složeniji tokom vanrednih okolnosti. S obzirom na to da najčešće nije poznato koliko će vanredne okolnosti trajati, potrebno je nastavu i sve njene komponente prilagoditi novonastaloj situaciji situaciji i novom načinu organizacije rada škole.

Novi programi nastave i učenja zasnovani su na opštim ciljevima i ishodima obrazovanja i vaspitanja, potrebama i mogućnostima učenika. Usmereni su na proces i ishode učenja, a ne na sadržaje. Sadržaji su u funkciji ostvarivanja ishoda koji su definisani kao funkcionalno znanje učenika i pokazuju šta će učenik biti u stanju da učini, preduzme, izvede, obavi zahvaljujući znanjima, stavovima i veštinama koje je gradio i razvijao tokom jedne godine učenja konkretnog nastavnog predmeta. Zbog svega ovoga, uloga nastavnika je ključna, jer je on taj koji izborom i povezivanjem sadržaja, izborom metoda učenja i aktivnosti vodi učenike ka dostizanju ishoda.

U vanrednim okolnostima uloga nastavnika još više dobija na značaju, jer treba obezbediti ostvarivanje ishoda u novoj organizaciji nastave, koja će se možda i dodatno menjati u toku školske godine: dužina trajanja časa (preporuka je da čas traje 30 minuta), nastava se odvija u školi ili onlajn, ili kombinovano... S obzirom na različitu prirodu predmeta, nije moguće pronaći univerzalni način za prevazilaženje teškoća koje donosi novi način organizacije nastave. Kod pojedinih predmeta to može biti promišljen izbor sadržaja kojim se obezbeđuje ostvarivanje ishoda (npr. u srpskom jeziku to može biti izostavljanje određenih dela), a kod drugih dobar izbor primera i zadataka (npr. matematika). Takođe, izbor metoda i aktivnosti treba prilagoditi novom načinu organizacije nastave. U ostvarivanju programa nastave i učenja, nastave usmerene na aktivnosti učenika, moguće je koristiti sve nastavne metode i oblike učenja: frontalna nastava, programirana nastava, individualizovana nastava, laboratorijski rad ili rad u radionicama, demonstracije, diskusija, vođen istraživački metod, simulacija, timska nastava, forum diskusije, studija slučaja, tematska nastava, projektna nastava, učenje kroz igru, rad na referentnom tekstu, istraživanje po ključnim rečima, mapa pojmova, oluju ideja...). Izbor je određen ciljem učenja, ishodima, prirodom predmeta... i veoma važno - načinom organizacije rada škole zbog novonastale situacije (npr. laboratorijski rad nije moguć ako se nastava organizuje onlajn). Važno je da kombinacija izabranih metoda stavlja učenika u poziciju subjekta koji aktivno učestvuje u procesu učenja, a proces učenja smešta u različite i raznolike kontekste. Nezavisno od načina organizacije nastave aktivnosti učenika treba da budu u što većoj meri istraživačke i usmerene na rešavanje problema, jer su tako stečena znanja trajnija i potpunija, imaju veću upotrebnu vrednost, a pri tome se razvija i kritičko mišljenje, koje je u današnje vreme veoma važno.

Važan segment za realizaciju nastave je praćenje i vrednovanje nastave i učenja, postignuća učenika i sopstvene prakse, naročito u ovim izmenjenim okolnostima, jer npr. čak i najiskusniji nastavnici ponekad neće moći da predvide kakve će efekte dati primena određene metode ili planirane aktivnosti učenika ako čas traje manje od 45 minuta ili ako se nastava odvija onlajn. Zbog toga je potrebno u toku svakog časa pratiti efekte planiranih metoda, aktivnosti, materijala za učenje i sl., a nakon svakog časa se preispitivati da li je nešto moglo da se uradi na drugi način, da li je ostvaren cilj, da li su učenici dostigli planirane ishode i sl. Postignuća učenika treba kontinuirano pratiti i davati im povratne informacije i savete za dalje napredovanje, jer će nova organizacija rada u velikoj meri uticati i na njih i njihov način rada, a od nastavnika u dobroj meri zavisi kako će se učenici prilagoditi novim okolnostima.

Prvi razred

SRPSKI JEZIK

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

POČETNO ČITANJE I PISANJE

1.

Dobro došli, prvaci. Upoznavanje s predmetom, Bukvarom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

KNJIŽEVNOST

2.

Prvak, Desanka Maksimović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

3.

Radni dan - dnevni raspored

obrada

4.

Moj dom/moja škola - govorna vežba

obrada

5.

Slova - znakovi za glasove

obrada

6.

Na igralištu - govorna vežba

obrada

7.

Reči i rečenice

obrada

8.

Volim da se igram: Omiljena igračka i igra koju igram u svom domu - govorna vežba

obrada

9.

Od kuće do škole - govorna vežba

obrada

10.

Gledamo i pričamo: Priča po nizu slika

obrada

11.

Brinemo o zdravlju - govorna vežba

obrada

12.

Neko živi u selu, neko u gradu - govorna vežba

utvrđivanje

13.

Glas i slovo

obrada

14.

Šta čujemo u prirodi - govorna vežba

utvrđivanje

15.

Glas, slovo, reč, rečenica

obrada

16.

Glas i štampano slovo Aa

obrada

17.

Glasovi i štampana slova Mm

obrada

18.

Glasovi i štampana slova Ii

obrada

19.

Glasovi i štampana slova Aa, Mm, Ii

utvrđivanje

JEZIK

20.

Veliko slovo na početku rečenice, tačka na kraju rečenice

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

21.

Glas i štampano slovo Tt (zapeta)

obrada

22.

Čitamo i pišemo naučena štampana slova Aa, Mm, Ii, Tt

utvrđivanje

23.

Priča po nizu slika

obrada

24.

Glas i štampano slovo Oo

obrada

25.

Glas i štampano slovo Ss

obrada

26.

Glas i štampano slovo Nn

obrada

27.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

28.

Glas i štampano slovo Ee

obrada

29.

Glas i štampano slovo Rr

obrada

30.

Glas i štampano slovo Jj

obrada

31.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

32.

Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić

obrada

33.

Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić, dramatizacija

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

34.

Glas i štampano slovo Uu

obrada

35.

Glas i štampano slovo Šš

obrada

36.

Glas i štampano slovo Ll

obrada

37.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

38.

Priča po nizu slika

utvrđivanje

39.

Glas i štampano slovo Ljlj

obrada

40.

Glas i štampano slovo Zz

obrada

41.

Glas i štampano slovo Vv

obrada

42.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

43.

Jezičke igre

utvrđivanje

44.

Glas i štampano slovo Gg

obrada

45.

Glas i štampano slovo Pp

obrada

46.

Glas i štampano slovo Kk

obrada

47.

Čitanje i pisanje naučenih slova (utvrđivanje)

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

48.

Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić

obrada

49.

Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

50.

Glas i štampano slovo Dd

obrada

51.

Glas i štampano slovo Bb

obrada

52.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

53.

Jesenja pesma, Dušan Radović

obrada

JEZIČKA KULTURA

54.

Opisujemo jesen, govorna vežba

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

55.

Glas i štampano slovo Njnj

obrada

56.

Glas i štampano slovo Hh

obrada

57.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

58.

Dete, Ljubivoje Ršumović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

59.

Glas i štampano slovo Žž

obrada

60.

Glas i štampano slovo Čč

obrada

61.

Glas i štampano slovo Ćć

obrada

62.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

63.

Prvi dan u školi, Bora Oljačić, dramski tekst

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

64.

Glas i štampano slovo Ff

obrada

65.

Glas i štampano slovo Cc

obrada

66.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

67.

Nije lako biti dete, Dragomir Đorđević

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

68.

Glas i štampano slovo Dždž

obrada

69.

Glas i štampano slovo Đđ

obrada

70.

Čitanje i pisanje naučenih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

71.

Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

72.

Naučili smo azbuku

utvrđivanje

73.

Hvala Vuku za azbuku

obrada

74.

Izgovor i pisanje glasova Č, Ć, Đ, Dž, R, J, Lj

utvrđivanje

JEZIK

75.

Veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena. Pravilno potpisivanje (ime, pa prezime)

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

76.

Čitamo i pišemo štampanim slovima

provera znanja

KNJIŽEVNOST

77.

Zimska pesma, Jovan Jovanović Zmaj

obrada

JEZIČKA KULTURA

78.

Jezičke igre

utvrđivanje

79.

Novogodišnja priča u slikama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

80.

Srećna Nova godina, Dušan Radović

obrada

JEZIČKA KULTURA

81.

Moje novogodišnje želje, pismeno izražavanje

obrada

82.

Pisanje novogodišnje čestitke

utvrđivanje

83.

Novogodišnji čas, jezičke igre

utvrđivanje

84.

Novogodišnji praznici, govorna vežba

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

85.

Čitanje i pisanje

utvrđivanje

86.

Glas i pisano slovo Aa

obrada

87.

Glas i pisano slovo Mm

obrada

88.

Glasovi i pisana slova Aa, Mm

utvrđivanje

89.

Glas i pisano slovo Ii

obrada

90.

Glas i pisano slovo Tt

obrada

91.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

92.

Glas i pisano slovo Oo

obrada

93.

Glas i pisano slovo Ss

obrada

94.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

95.

Sveti Sava i đaci, Narodna priča

obrada

KNJIŽEVNOST

96.

Zanimljivi tekstovi iz enciklopedija i časopisa za decu o Svetom Savi

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

97.

Čitanje s razumevanjem i pisanje kratkog štampanog teksta po diktatu

utvrđivanje

98.

Naučili smo u prvom polugodištu

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

99.

Moj prvi raspust, govorna vežba

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

100.

Glas i pisano slovo Nn

obrada

101.

Glas i pisano slovo Ee

obrada

102.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

103.

Glas i pisano slovo Rr

obrada

104.

Glas i pisano slovo Jj

obrada

KNJIŽEVNOST

105.

Zna on unapred, Gvido Tartalja

obrada

106.

Zna on unapred, Gvido Tartalja, dramatizacija

utvrđivanje

POČETNO ČITANJE I PISANJE

107.

Glas i pisano slovo Uu

obrada

108.

Glas i pisano slovo Šš

obrada

109.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

110.

Glas i pisano slovo Ll

obrada

111.

Glas i pisano slovo Ljlj

obrada

112.

Glas i pisano slovo Zz

obrada

113.

Glas i pisano slovo Vv

obrada

114.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

JEZIK

115.

Veliko slovo u pisanju jednočlanih imena naselja

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

116.

Glas i pisano slovo Gg

obrada

117.

Glas i pisano slovo Pp

obrada

118.

Glas i pisano slovo Kk

obrada

119.

Glas i štampano slovo Dd

obrada

120.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

121.

Sastavljanje priče na osnovu datih reči

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

122.

Glas i pisano slovo Bb

obrada

123.

Glas i pisano slovo Njnj

obrada

124.

Glas i pisano slovo Hh

obrada

125.

Glas i pisano slovo Žž

obrada

126.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

127.

Proleće, Voja Carić
(za DZ naučiti pesmu o proleću po zboru učenika)

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

128.

Glas i pisano slovo Čč

obrada

129.

Glas i pisano slovo Ćć

obrada

130.

Glas i pisano slovo Ff

obrada

131.

Glas i pisano slovo Cc

obrada

132.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

133.

Jabuka, Dragan

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

134.

Glas i pisano slovo Dždž

obrada

135.

Glas i pisano slovo Đđ

obrada

136.

Naučili smo pisana slova ćirilice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

137.

Bukvar, Milan Šipka

obrada

138.

Vetar sejač, Mira Alečković

obrada

JEZIČKA KULTURA

139.

Opisivanje proleća - govorna vežba

obrada

140.

Proleće u mojoj ulici, parku - pismeno izražavanje

utvrđivanje

141.

Recitovanje pesme o proleću po izboru učenika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

142.

Ja sam čudo video, narodna pesma

obrada

JEZIK

143.

Pisanje naziva škole koju učenik pohađa, naselja i ulice u kojoj stanuje

obrada

KNJIŽEVNOST

144.

Kitova beba, Gvido Tartalja

obrada

145.

Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova

provera znanja

KNJIŽEVNOST

146.

Tužibaba, Dušan Radović

obrada

147.

Tužibaba, Dušan Radović - dramatizacija

utvrđivanje

JEZIK

148.

Pravopisna pravila

sistematizacija

149.

Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest

obrada

KNJIŽEVNOST

150.

Golub i pčela, narodna priča

obrada

JEZIČKA KULTURA

151.

Golub i pčela, narodna priča. Prepričavanje priče po zadatom planu

obrada

152.

Pričanje po planu: Kako sam ja pomogao drugu

utvrđivanje

JEZIK

153.

Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

154.

Dva druga, Lav Nikolajevič Tolstoj

obrada

JEZIČKA KULTURA

155.

Opisivanje druga/drugarice na osnovu plana

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

156.

Crtanka, Stevan Raičković

obrada

POČETNO ČITANJE I PISANJE

157.

Razumevanje pročitanog

provera znanja

KNJIŽEVNOST

158.

U gostima, Desanka Maksimović

obrada

159.

Lisica i gavran, narodna basna

obrada

160.

Dva jarca, Dve koze Dositej Obradović

obrada

JEZIČKA KULTURA

161.

Lepo ponašanje (Bonton), pismena vežba

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

162.

Basne za decu, Ezop - izbor

obrada

163.

Basne za decu, Ezop - izbor

obrada

JEZIČKA KULTURA

164.

Prepričavanje basne po izboru učenika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

165.

Zanimljivi tekstovi o životinjama iz enciklopedija i časopisa za decu

obrada

JEZIČKA KULTURA

166.

Moj ljubimac, pismeno izražavanje

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

167.

DL: Izbor pesama, Jovan Jovanović Zmaj

obrada

168.

DL: Izbor pesama, Jovan, Jovanović Zmaj

obrada

JEZIČKA KULTURA

169.

Bogaćenje rečnika

utvrđivanje

170.

Izražajno recitovanje obrađenih Zmajevih pesama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

171.

Neće uvek da bude prvi, Aleksandar Popović

obrada

172.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

173.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

174.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

175.

Ježeva kućica, Branko Ćopić

obrada

176.

Značajne ličnosti srpskog jezika, književnosti i kulture (sistematizacija) Sveti Sava/Vuk Karadžić/Dositej Obradović/J. J. Zmaj/Desanka Maksimović

obrada

JEZIK

177.

Upotreba velikog slova

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

178.

U prvom razredu sam bio/la srećan/na, govorna vežba

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

179.

Omiljene pesme i priče - izražajno čitanje i kazivanje po izboru učenika

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

180.

Naučili smo u prvom razredu

sistematizacija

STRANI JEZIK - ENGLESKI JEZIK

Napomene: Zbog prirode predmeta nastavne jedinice su date prema komunikativnim funkcijama (KF) koje su date u programu nastave i učenja za navedene razrede. Nastavnici će komunikativne funkcije smestiti u odgovarajući kontekst i naslovljavati nastavne jedinice u skladu sa raspoloživim nastavnim sredstvima. Jedna ista komunikativna funkcija može više puta biti obrađena, uz različite jezičke sadržaje, Predloženi jezički sadržaji služe kao preporuka i mogu biti proširivani u skladu sa raspoloživim nastavnim materijalom i kontekstom.

Broj časa

Nastavna jedinica (komunikativne funkcije)

Tip časa

Preporučeni sadržaji

1.

Upoznavanje (predstavljanje imenom, osnovni pozdravi)

uvodni čas / obrada

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca septembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hi! Hello. Good morning/ afternoon/ evening/ night. Goodbye. Bye. I′m..., How are you? I′m fine, thank you. What is this? This is...Red, yellow, blue, orange, green... A book, a pen, a pencil, a ruler... It’s a blue ruler!
It’s short/long/small/big/red… Count to
Let’s start. Quiet, please.
Listen to me! Look!
Look at me/the picture!
Sit down. Stand up!

* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca oktobra i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Hello! My name’s... I’m.... What’s your name? This is my friend. His name’s/name is... This is Miss Ivona. She’s my teacher. Nice to see you. Nice to see you, too.
Look at me! Come in! Sit down. This is my bal / car / teddy bear... That is your pen. Here you are. Thank you. It’s a blue ruler.
How many? Two yellow bananas/ three blue and four orange balloons.
Come and play with me. OK.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.

* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca novembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Reči kojima se imenuju boje i oblici - blue, green, orange, red, yellow, circle, triangle, square, rectangle;

2.

Predstavljanje imenom i osnovni pozdravi

obrada i utvrđivanje

3.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga (komunikacija u učionici)

obrada i utvrđivanje

4.

Imenovanje predmeta (školskog pribora)

obrada

5.

Imenovanje predmeta (školskog pribora)

utvrđivanje

6.

Imenovanje boja i davanje kratkih usmenih opisa predmeta)

obrada

7.

Imenovanje boja i davanje kratkih usmenih opisa predmeta

utvrđivanje

8.

Brojanje do 10

obrada

9.

Uspostavljanje kontakta pri susretu (sa nastavnikom, vršnjakom), reagovanje na naloge, imenovanje i davanje osnovnih opisa predmeta, brojanje do 10

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

10.

Pozdravljanje; komunikacija u učionici; imenovanje i kratko opisivanje predmeta; osnovne boje.

obrada

11.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta (školski pribor i omiljene igračake); osnovne boje; brojevi do 10.

obrada i utvrđivanje

12.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta, (školski pribor i omiljene igračake); osnovne boje; brojevi do 10.

obrada i utvrđivanje

13.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i ne pripadanja.

obrada i utvrđivanje

14.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i ne pripadanja.

utvrđivanje

15.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; zahvaljivanje.

obrada i utvrđivanje

16.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; zahvaljivanje.

obrada

17.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti.

obrada i utvrđivanje

18.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti.

utvrđivanje

19.

Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; izražavanje pripadanja i ne pripadanja; prepoznavanje i opisivanje bića i predmeta; brojevi do 10 i osnovne boje.

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

20.

Prepoznavanje i imenovanje boja i oblika

obrada

21.

Opisivanje predmeta; osnovne boje i oblici; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja; brojevi do 10

obrada i utvrđivanje

What colour is it / this? It’s (yellow). It’s a (blue) (triangle). How many (squares)? (Five) squares. How many balls? 10 balls.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
Osnovne boje
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca decembra i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Reči kojima se imenuju domaće životinje i pojmovi u vezi sa seoskim domaćinstvom - duck, goat, donkey, field, flower, sun...;
Come to my party. Cool! Super! Great! OK. All right.
Thank you/Thank you, Maria/ Thanks. You’re welcome.
Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas;
Sličnosti i razlike u načinu proslave Božića kod nas i u VB;
We wish you a Merry Christmas

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca januara i koje bi učenici trebalo da usvoje:
jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers;

22.

Opisivanje predmeta i izražavanje količine

utvrđivanje

23.

Razmenjivanje informacija koje se odnose na opise predmeta i količine najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

24.

Razmenjivanje informacija koje se odnose na opise predmeta i količine najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

25.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu zabave u ciljnoj kulturi i kod nas

obrada i utvrđivanje

26.

Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti

obrada

27.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

28.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta, omiljenih igračaka; osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja; brojevi do 10

obrada

29.

Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja; brojevi do 10

utvrđivanje

30.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava

obrada

31.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava

utvrđivanje

32.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života;

obrada

33.

Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života

utvrđivanje

34.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja; brojevi do 10; osnovne boje; poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; čestitanje praznika

obrada

35.

Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja; brojevi do 10; osnovne boje; poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; čestitanje praznika

utvrđivanje

36.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

37.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

38.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja;

obrada

What colour is it/are they? It’s/They’re...
Recognizing parts of a whole

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa What / Who /How (ojd) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole rasterećen je pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca februara i koje bi učenici trebalo da usvoje:

jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers...
What colour is it/are they? It’s/They’re...
Recognizing parts of a whole
Talking about clothes
My jumper is green. My shoes are blue.
This is my jacket. Is that your hat? I’ve got new mittens. Have you got a scarf?

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Have got za izražavanje pripadanja / posedovanja
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.
Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca marta i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Talking about parts of the body:
head, ears, eyes, arms, hands, fingers, legs, knees, feet, toes...
I’ve got one head / two arms / ten fingers...
I’ve got black hair and blue eyes.

39.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja;

utvrđivanje

40.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada

41.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

42.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

43.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

44.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja

obrada i utvrđivanje

45.

Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ ne pripadanja

utvrđivanje

46.

Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

47.

Opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima i uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

48.

Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela

obrada i utvrđivanje

49.

Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela

utvrđivanje

50.

Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

51.

Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

52.

Razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

53.

Razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

54.

Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnom izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama;

obrada i utvrđivanje

55.

Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnom izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama

utvrđivanje

56.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole rasterećen je pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca aprila i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Izrazi i reči koje se odnose na Uskrs - bunny, daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter;
Do the bunny hop;
baby, brother, sister, dad, mum, grandma, grandpa,,family;
Who’s this? It’s (my aunt). He’s /She’s … You’re … They’re… We’re … This is my /your …
Clean up. Let’s work together. Come and play with me! Come to my birthday party.

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.
Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca maja i koje bi učenici trebalo da usvoje:
Talk about food...
banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, sweet, tomato, cake;
Let’s celebrate!
Happy birthday to you / me;
I / We like / don’t like;

I’m (hungry). Are you (cold)? Yes, I am. No, I’m not.
cold, happy, hot, hungry, sad, scared, shy, sleepy, thirsty...
It’s green/thin…
jar, paper tissue, plant, bean...

57.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

58.

Opisivanje živih bića; predstavljanje članova porodice i veza unutar porodice

obrada i utvrđivanje

59.

Opisivanje živih bića; predstavljanje članova porodice i veza unutar porodice

utvrđivanje

60.

Predstavljanje članova porodice; uočavanje sličnosti i razlika u porodičnim vezama između naše i ciljne kulture

obrada i utvrđivanje

61.

Predstavljanje članova porodice; uočavanje sličnosti i razlika u porodičnim vezama između naše i ciljne kulture

utvrđivanje

62.

Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti

obrada i utvrđivanje

63.

Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti

utvrđivanje

64.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

65.

Izražavanje dopadanja/ ne dopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; iskazivanje oseta i osećanja

obrada i utvrđivanje

66.

Izražavanje dopadanja/ ne dopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima; traženje i davanje mišljenja u vezi sa dopadanjem / nedopadanjem

obrada i utvrđivanje

67.

Čestitanje, upućivanje čestitki i reagovanje na upućene čestitke; opisivanje događaja (proslave rođendana) najjednostavnijim jezičkim sredstvima

utvrđivanje

68.

Opisivanje biljaka najjednostavnijim jezičkim sredstvima

obrada i utvrđivanje

69.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

70.

Iskazivanje položaja u prostoru

obrada i utvrđivanje

71.

Razumevanje jednostavnih obaveštenja o položaju u prostoru i reagovanje na njih; traženje i pružanje kratkih jednostavnih obaveštenja o položaju u prostoru

obrada i utvrđivanje

72.

Utvrđivanje gradiva

obnavljanje i utvrđivanje gradiva

Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa What / Who /How (old) / How many
Imperativ
Množina imenica
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.
Osnovni sadržaji koje bi trebalo obraditi tokom meseca juna i koje bi učenici trebalo da usvoje:

Talk about my room
bed, blanket, pillow, rug, shelf…
Where is it? It’s in/on/under…
- kratku priču koja se odnosi na temu.
Lične zamenice u funkciji subjekta
- I, you …
Prisvojni pridevi
- my, your…
Pokazne zamenice
- this, that
Brojevi do 10.
Pitanja sa Where/ What / Who /How (old) / How many
Množina imenica
Predlozi za mesto - in, on, under
* Program učenja stranog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole je rasterećen pisanja i čitanja, kao i eksplicitnih objašnjenja gramatičkih pravila, tako da je ovo dragocen period za podsticanje i navikavanje učenika da u svakodnevnim situacijama u učionici i van nje spontano primenjuju naučene reči i izraze u odgovarajućim situacijama usmene komunikacije.

MATEMATIKA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

GEOMETRIJA

1.

Uvodni čas - upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

2.

Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno

obrada

3.

Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno

utvrđivanje

4.

Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno

obrada

5.

Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno

utvrđivanje

6.

Sa iste strane, sa suprotnih strana; Uspravno i vodoravno

obrada

7.

Geometrijska tela

obrada

8.

Geometrijska tela

utvrđivanje

9.

Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla

obrada

10.

Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla

utvrđivanje

11.

Predmeti u prostoru i odnosi među njima

provera znanja

12.

U, na, van

obrada

13.

Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije

obrada

14.

Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije

utvrđivanje

15.

Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama

obrada

16.

Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama

utvrđivanje

17.

Duž, crtanje duži

obrada

18.

Linija i oblast

utvrđivanje

19.

Linija i oblast

utvrđivanje

20.

Linija i oblast

utvrđivanje

21.

Predmeti istih i različitih oblika i boja

obrada

22.

Predmeti istih i različitih oblika i boja

utvrđivanje

23.

Poređenje po visini i dužini

obrada

24.

Poređenje predmeta po širini

obrada

25.

Poređenje po visini i dužini; Poređenje predmeta po širini

utvrđivanje

26.

Klasifikacija predmeta prema svojstvima

utvrđivanje

27.

Geometrija

provera znanja

BROJEVI

28.

Skup, element (član) skupa

obrada

29.

Skup, element (član) skupa

utvrđivanje

30.

Skupovi sa istim brojem elemenata

obrada

31.

Skupovi sa istim brojem elemenata

utvrđivanje

32.

Skupovi sa različitim brojem elemenata

obrada

33.

Skupovi sa različitim brojem elemenata

utvrđivanje

34.

Brojanje

obrada

35.

Brojanje

utvrđivanje

36.

Skupovi i brojanje

utvrđivanje

37.

Skupovi i brojanje

utvrđivanje

38.

Broj 1

obrada

39.

Broj 1

utvrđivanje

40.

Broj 2

obrada

41.

Broj 2

utvrđivanje

42.

Broj 3

obrada

43.

Broj 3

utvrđivanje

44.

Brojevi 1, 2, 3

utvrđivanje

45.

Broj 4

obrada

46.

Broj 4

utvrđivanje

47.

Broj 5

obrada

48.

Broj 5

utvrđivanje

49.

Brojevi 4 i 5

utvrđivanje

50.

Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5

utvrđivanje

51.

Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5

provera znanja

52.

Znaci < (manje) i > (veće)

obrada

53.

Znaci < (manje) i > (veće)

utvrđivanje

54.

Znak plus, znak minus i znak jednako

obrada

55.

Znak plus, znak minus i znak jednako

utvrđivanje

56.

Sabiranje - sabirci i zbir

obrada

57.

Sabiranje - sabirci i zbir

utvrđivanje

58.

Oduzimanje - umanjenik, umanjilac i razlika

obrada

59.

Oduzimanje - umanjenik, umanjilac i razlika

utvrđivanje

60.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

61.

Nula

obrada

62.

Nula

utvrđivanje

63.

Broj 6

obrada

64.

Broj 6

utvrđivanje

65.

Broj 7

obrada

66.

Broj 7

utvrđivanje

67.

Brojevi 6 i 7

utvrđivanje

68.

Broj 8

obrada

69.

Broj 8

utvrđivanje

70.

Prethodnik i sledbenik

obrada

71.

Prethodnik i sledbenik

utvrđivanje

72.

Broj 9

obrada

73.

Broj 9

utvrđivanje

74.

Jednocifreni brojevi

obrada

75.

Jednocifreni brojevi

utvrđivanje

76.

Broj 10

obrada

77.

Broj 10

utvrđivanje

78.

Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

79.

Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje

provera znanja

80.

Desetica i jedinice

obrada

81.

Desetica i jedinice

utvrđivanje

82.

Brojevna prava

obrada

83.

Brojevna prava

utvrđivanje

84.

Redni brojevi

obrada

85.

Redni brojevi

utvrđivanje

86.

Desetica i jedinice, brojevna prava, redni brojevi

utvrđivanje

87.

Zamena mesta sabiraka

obrada

88.

Zamena mesta sabiraka

utvrđivanje

89.

Združivanje sabiraka

obrada

90.

Združivanje sabiraka

utvrđivanje

91.

Zamena mesta i združivanje sabiraka

utvrđivanje

92.

Veza sabiranja i oduzimanja

obrada

93.

Veza sabiranja i oduzimanja

utvrđivanje

94.

Za toliko veći broj

obrada

95.

Za toliko veći broj

utvrđivanje

96.

Za toliko manji broj

obrada

97.

Za toliko manji broj

utvrđivanje

98.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

99.

Određivanje nepoznatog broja

obrada

100.

Određivanje nepoznatog broja

utvrđivanje

101.

Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja

utvrđivanje

102.

Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja

provera znanja

103.

Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15

obrada

104.

Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15

105.

Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20

obrada

106.

Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20

utvrđivanje

107.

Brojevi od 11 do 20

utvrđivanje

108.

Dvocifreni brojevi

obrada

109.

Dvocifreni brojevi

utvrđivanje

110.

Prva i druga desetica

obrada

111.

Prva i druga desetica

utvrđivanje

112.

Parni i neparni brojevi

obrada

113.

Parni i neparni brojevi

utvrđivanje

114.

Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi

utvrđivanje

115.

Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi

provera znanja

116.

Sabiranje i oduzimanje brojeva (10 + 3, 13 - 3)

obrada

117.

Sabiranje i oduzimanje brojeva (10 + 3, 13 - 3)

utvrđivanje

118.

Sabiranje brojeva (13 + 2)

obrada

119.

Sabiranje brojeva (13 + 2)

utvrđivanje

120.

Oduzimanje brojeva (18 - 5)

obrada

121.

Oduzimanje brojeva (18 - 5)

utvrđivanje

122.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

123.

Oduzimanje brojeva (17 - 10, 17 - 12) (obrada)

obrada

124.

Oduzimanje brojeva (17 - 10, 17 - 12) (utvrđivanje)

utvrđivanje

125.

Sabiranje brojeva (7 + 5)

obrada

126.

Sabiranje brojeva (7 + 5)

utvrđivanje

127.

Oduzimanje brojeva (12 - 5)

obrada

128.

Oduzimanje brojeva (12 - 5)

utvrđivanje

129.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

130.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

131.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

132.

Sabiranje i oduzimanje

provera znanja

133.

Desetice prve stotine, upoređivanje desetica

obrada

134.

Desetice prve stotine, upoređivanje desetica

utvrđivanje

135.

Sabiranje i oduzimanje desetica

obrada

136.

Sabiranje i oduzimanje desetica

utvrđivanje

137.

Brojevi prve stotine

obrada

138.

Brojevi prve stotine

utvrđivanje

139.

Upoređivanje brojeva prve stotine

obrada

140.

Upoređivanje brojeva prve stotine

utvrđivanje

141.

Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine

utvrđivanje

142.

Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine

provera znanja

143.

Sabiranje brojeva (20 + 4)

obrada

144.

Sabiranje brojeva (20 + 4)

utvrđivanje

145.

Sabiranje brojeva (32 + 5)

obrada

146.

Sabiranje brojeva (32 + 5)

utvrđivanje

147.

Oduzimanje brojeva (36 - 6)

obrada

148.

Oduzimanje brojeva (36 - 6)

utvrđivanje

149.

Oduzimanje brojeva (48 - 5)

obrada

150.

Oduzimanje brojeva (48 - 5)

utvrđivanje

151.

Sabiranje i oduzimanje

utvrđivanje

152.

Sabiranje brojeva (46 + 30)

obrada

153.

Sabiranje brojeva (46 + 30)

utvrđivanje

154.

Sabiranje brojeva (64 + 23)

obrada

155.

Sabiranje brojeva (64 + 23)

utvrđivanje

156.

Oduzimanje brojeva (68 - 40)

obrada

157.

Oduzimanje brojeva (68 - 40)

utvrđivanje

158.

Oduzimanje brojeva (76 - 24)

obrada

159.

Oduzimanje brojeva (76 - 24)

utvrđivanje

160.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

161.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

162.

Sabiranje brojeva (46 + 14)

obrada

163.

Sabiranje brojeva (46+14)

utvrđivanje

164.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

165.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

166.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

utvrđivanje

167.

Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

provera znanja

MERENJE I MERE

168.

Merenje dužine

obrada

169.

Merenje dužine

utvrđivanje

170.

Novac

obrada

171.

Novac

utvrđivanje

172.

Novac i merenje dužine

utvrđivanje

173.

Novac i merenje dužine

provera znanja

POLOŽAJ, VELIČINA I OBLIK PREDMETA

174.

Predmeti u prostoru i odnosi među njima

utvrđivanje

LINIJE

175.

Linija i oblast

utvrđivanje

BROJEVI

176.

Prirodni brojevi do 100

utvrđivanje

177.

Prirodni brojevi do 100

utvrđivanje

178.

Godišnja provera znanja

provera znanja

179.

Naučili smo u prvom razredu

sistematizacija

180.

Naučili smo u prvom razredu

Naučili smo u prvom razredu

SVET OKO NAS

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

1.

Uvodni čas - upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada

obrada

2.

Škola

obrada

3.

Škola

utvrđivanje

4.

Pravila ponašanja u školi

obrada

5.

Od kuće do škole

obrada

6.

Od kuće do škole

utvrđivanje

ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

7.

Snalaženje u prostoru

obrada

8.

Snalaženje u prostoru

utvrđivanje

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

9.

Škola

sistematizacija/provera znanja

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

10.

Živimo u naselju

obrada

11.

U naselju poštujemo pravila ponašanja

obrada

12.

U naselju poštujemo pravila ponašanja

utvrđivanje

13.

Naselje

sistematizacija/provera znanja

JA I DRUGI

14.

Imam i pokazujem osećanja

obrada

15.

Naše osnovne životne potrebe

obrada

16.

Sličnosti i razlike među nama

obrada

17.

Ja i drugi

utvrđivanje

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

18.

Čuvajmo svoje zdravlje

obrada

19.

Čuvajmo svoje zdravlje

utvrđivanje

20.

Opasnosti u kući

obrada

21.

Opasnosti u kući

utvrđivanje

PORODIČNI DOM, ŠKOLA

22.

Porodica

obrada

23.

Porodica

utvrđivanje

24.

Moj dom

obrada

25.

Moj dom

utvrđivanje

26.

Praznici i običaji

obrada

27.

Praznici i običaji

utvrđivanje

28.

Ja, porodica i dom

sistematizacija/provera znanja

ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

29.

Snalaženje u vremenu

obrada

30.

Snalaženje u vremenu

utvrđivanje

31.

Delovi dana

obrada

32.

Delovi dana

utvrđivanje

33.

Sedmica

obrada

34.

Sedmica

utvrđivanje

35.

Snalaženje u vremenu

sistematizacija/provera znanja

ČOVEK STVARA

36.

Čovek radi i stvara

obrada

37.

Materijali

obrada

38.

Materijali

utvrđivanje

39.

Svojstva materijala

obrada

40.

Naučili smo u prvom polugodištu

utvrđivanje

41.

Čovek i materijali)

utvrđivanje

42.

Čovek i materijali

sistematizacija/provera znanja

RAZNOVRSNOST PRIRODE

43.

Voda

obrada

44.

Voda u prirodi

utvrđivanje

45.

Vazduh

obrada

46.

Vazduh oko nas

utvrđivanje

47.

Zemljište

obrada

48.

Zemljište

utvrđivanje

49.

Sunčeva svetlost i toplota

obrada

50.

Sunčeva svetlost i toplota

utvrđivanje

51.

Neživa priroda

sistematizacija/provera znanja

52.

Biljke i životinje

obrada

53.

Biljke i životinje

obrada

54.

Biljke i životinje

utvrđivanje

55.

Biljke koje čovek gaji

obrada

56.

Životinje koje čovek gaji

obrada

57.

Biljke i životinje koje čovek gaji

utvrđivanje

58.

Delovi tela biljaka

obrada

59.

Sličnosti i razlike između biljaka

obrada

60.

Biljke

utvrđivanje

61.

Delovi tela životinja

obrada

62.

Delovi tela životinja

utvrđivanje

63.

Delovi tela čoveka

obrada

64.

Čula čoveka

obrada

65.

Čovek

utvrđivanje

66.

Čovek deo prirode

sistematizacija/provera znanja

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

67.

Nepogode, opasnosti

obrada

68.

Nepogode, opasnosti

utvrđivanje

RAZNOVRSNOST PRIRODE

69.

U prirodi je sve povezano

obrada

70.

Čuvajmo prirodu

obrada

71.

Priroda

utvrđivanje

72.

Naučili smo u prvom razredu

utvrđivanje

MUZIČKA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

SLUŠANJE MUZIKE

1.

Upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi. Slušanje muzike: Deca su ukras sveta, Minja Subota

obrada

2.

Slušanje muzike: Šaputanje, N. Hercigonja - D. Lukić

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

3.

Muzika je svuda oko nas

utvrđivanje

4.

Bukvarci, B. Stančić

obrada

5.

Saobraćajac, N. Hiba

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

6.

Brojalica po izboru. Improvizacija ritmičkog aranžmana.

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

7.

Ja posejah lan, narodna pesma

obrada

8.

Pevamo i igramo iz pesmu Ja posejah lan

utvrđivanje

9.

Sve je pošlo naopačke, pesma

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

10.

Slušanje i izvođenje pokreta uz Rođendansku pesmu, nepoznati autor

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

11.

Izvođenje pokreta uz Rođendansku pesmu i slušanje muzike: Učimo da brojimo, Branko Milićević

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

12.

Ivin voz, pesma

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

13.

Pevanje pesme i kreiranje pokreta uz pesmu Ivin voz

utvrđivanje

SLUŠANJE MUZIKE

14.

Slušanje kompozicija Medvedova ženidba, L. Dimitrijević i Avanture maloga Ju Ju

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

15.

Sitna je kiša padala, narodna pesma

obrada

16.

Pevanje pesme Sitna je kiša padala i ritam kroz igru: Dobro jutro, dobar dan - Tatjana Drobni

utvrđivanje

17.

Deda Mraz, obrada pesme i slušanje kompozicije Zvončići

obrada

18.

Božić, Božić blagi dan, narodna pesma, Brojalica Božić bata

obrada

MUZIČKO STVARALAŠTVO

19.

Slušanje i izvođenje pokreta uz pesmu Pekarčić, Lj. Škarica

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

20.

Himna Svetom Savi

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

21.

Slušanje kompozicije Januarske zvezde - Miodrag Ilić - Beli i pevanje Himne Svetom Savi

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

22.

Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta - Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru

utvrđivanje

23.

Na kraj sela žuta kuća, pesma

obrada

24.

Moja mama divno priča, obrada pesme i slušanje kompozicije Najlepša mama na svetu, Aleksandar Korać

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

25.

Slušanje kompozicije Najlepša mama na svetu, Aleksandar Korać i pevanje pesme Moja mama divno priča

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

26.

Pliva patka preko Save, sviranje na dečjim instrumentima

obrada

27.

Išo meda u dućan, brojalica i slušanje kompozicije Zakleo se bumbar, Mirko Šouc

obrada

SLUŠANJE MUZIKE

28.

Slušanje kompozicije Zakleo se bumbar - Mirko Šouc i brojalica Lastavica

utvrđivanje

IZVOĐENJE MUZIKE

29.

Boc, boc iglicama, sviranje na dečjim instrumentima

obrada

30.

Kiša pada, narodna pesma

obrada

31.

Pevanje pesme Kiša pada i slušanje kompozicije Al je lep ovaj svet, Stevan St. Mokranjac i Aleksandar Korać

utvrđivanje

32.

Zec kopa repu, Zorislava M. Vasiljević i slušanje Uskršnje pesme po izboru

obrada

33.

Pevanje pesme Zec kopa repu i slušanje kompozicije Leptiriću šareniću, dečja pesma

utvrđivanje

SLUŠANJE MUZIKE

34.

Slušanje kompozicije Ersko kolo

obrada

IZVOĐENJE MUZIKE

35.

Kad si srećan, obrada dečje pesme i slušanje kompozicije Vasino kolo

obrada

36.

Pevanje pesme Avanture maloga Ju Ju i slušanje kompozicije Išli smo u Afriku, Minja Subota i kraći kviz znanja za kraj školske godine

utvrđivanje

LIKOVNA KULTURA

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

ODNOSI U VIDNOM POLJU

1.

Uvodni čas - upoznavanje sa predmetom, priborom. Šta ćemo i kako raditi

obrada

2.

Oblici

3.

Celina-deo, veliko-malo

obrada

4.

Znaci sporazumevanja: slova, brojevi, saobraćajni znaci

obrada

5.

Visoko-nisko, široko-usko, dugo-kratko

obrada

6.

Svetlo i senka

obrada

7.

Svetlo i tamno

obrada

8.

Obojeno-bezbojno

obrada

9.

Meko, tvrdo, glatko, hrapavo, rogljasto, oblo

obrada

10.

Položaj oblika: gore, dole; ispod, između ispod, u, na, ispred, iza

vežbanje

11.

Položaj oblika: uspravno, položeno, koso, levo, desno

obrada

12.

Kretanje oblika

obrada

13.

Udaljenost oblika

vežbanje

14.

U svetu oblika

vežbanje

15.

Linije

obrada

16.

Prirodni i veštački izvori osvetljenja. Promena osvetljenosti u toku dana

vežbanje

OBLIKOVANJE

17.

Preoblikovanjem do novogodišnjeg ukrasa

obrada

18.

Preoblikovanjem do grupnog novogodišnjeg predmeta

vežbanje

ODNOSI U VIDNOM POLJU

19.

Linijama gradimo crtež

vežbanje

20.

Meko-tvrdo, glatko-hrapavo

vežbanje

21.

Bojom stvaramo sliku

vežbanje

22.

Upoznavanje raznih materijala dodirom

obrada

23.

Taktilnost (predmeti u vreći)

vežbanje

OBLIKOVANJE

24.

Oblikovanje slike mami na dar

obrada

25.

Spajanje različitih materijala

vežbanje

26.

Stvaranje novih predmeta - grupni rad

vežbanje

27.

Oblikovanje

vežbanje

LIKOVNA KULTURA I OKRUŽENJE

28.

Ustanove kulture: bioskop i pozorište

obrada

29.

Ustanove kulture: muzej, galerija, biblioteka

obrada

30.

Pravila ponašanja i oblačenja u različitim ustanovama kulture: bioskop, muzej, galerija, pozorište, biblioteka

vežbanje

SPORAZUMEVANJE

31.

Tradicija: praznici i ukrašavanje uskršnjih jaja različitim tehnikama

obrada

32.

Čitanje vizuelnih informacija: ilustracija i strip

obrada

33.

Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film

obrada

34.

Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film

obrada

35.

Neverbalno izražavanje: Pantomima i igre

vežbanje

36.

Naučili smo u prvom razred. Procena urađenog

sistematizacija

DIGITALNI SVET

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

DIGITALNO DRUŠTVO

1.

Uvodni čas - upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi

obrada

2.

Digitalni uređaji u mom domu

obrada

3.

Digitalne igračke

utvrđivanje

4.

Komunikacija u digitalnom svetu

obrada

5.

Digitalni uređaji su svuda oko nas

obrada

6.

Pametni digitalni uređaji

obrada

7.

Digitalni uređaji

utvrđivanje

8.

Učenje u digitalnom svetu (obrazovne igre, materijali, udžbenici...)

obrada

9.

Digitalni svet i zanimanja ljudi

obrada

10.

Učenje i rad u digitalnom svetu

utvrđivanje

11.

Stvaranje u digitalnom svetu

obrada

12.

Stvaranje u digitalnom svetu

utvrđivanje

13.

Otkrivanje sveta pomoću digitalnih uređaja (obrada)

obrada

14.

Umetnost u digitalnom svetu 

obrada

15.

Virtuelna poseta ustanovama kulture

utvrđivanje

BEZBEDNO KORIŠĆENJE DIGITALNIH UREĐAJA

16.

Digitalni uređaji i zdravlje

obrada

17.

Odgovorno upravljanje digitalnim uređajima

18.

Novogodišnje čestitke, nekad i sad

obrada

19.

Prenošenje poruka nekad i sad

utvrđivanje

20.

Zaštita ličnih podataka

obrada

21.

Kome se obratiti za pomoć ukoliko smo ugroženi

obrada

22.

Kako se zaštiti na internetu i kome se obratiti za pomoć

utvrđivanje

23.

Planiranje dnevnog vremena korišćenja digitalnih uređaja za igru i zabavu

obrada

24.

Elektronski otpad i bezbedno odlaganje

obrada

25.

Prava i obaveze u digitalnom svetu

obrada

26.

Lepo ponašanje na Internetu

obrada

27.

Prava i obaveze i lepo ponašanje u digitalnom svetu

utvrđivanje

ALGORITAMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA

28.

Obavljanje aktivnosti odgovarajućim redosledom - sve ima svoj redosled

obrada

29.

Uputstvo - redosled koraka (algoritam)

obrada

30.

Korak po korak do rešenja (algoritam)

utvrđivanje

31.

Uočavanje i ispravljanje greške u uputstvu (algoritmu)

utvrđivanje

32.

Vežbanje algoritamskog načina rešavanja problema

utvrđivanje

BEZBEDNO KORIŠĆENJE DIGITALNIH UREĐAJA

33.

Prava i obaveze u digitalnom svetu

utvrđivanje

34.

Zdravstvene posledice prekomernog ili nepravilno korišćenje digitalnih uređaja

utvrđivanje

DIGITALNO DRUŠTVO

35.

Šta smo naučili u prvom razredu o digitalnom svetu što nismo znali

utvrđivanje

36.

Digitalni svet

sistematizacija

Drugi razred

SRPSKI JEZIK

Tema

Broj časa

Nastavna jedinica

Tip časa

JEZIČKA KULTURA

1.

Dobrodošli, drugaci! Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada

 

2.

Doživljaj sa letnjeg raspusta

obrada

KNJIŽEVNOST

3.

Dragan Lukić, Škola

obrada

JEZIČKA KULTURA

4.

Dečje igre - priča u slikama

utvrđivanje

PROVERA GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA

5.

Inicijalni test

provera znanja

JEZIK

6.

Glas i slog, samoglasnici i suglasnici

obrada

7.

Podela reči na slogove u izgovoru /jednostavniji slučajevi/; Izgovaranje brzalica

obrada

KNJIŽEVNOST

8.

Miroslav Antić: Tajna

obrada

9.

Dragan Lukić: Škola i Miroslav Antić: Tajna - recitovanje stihova

utvrđivanje

JEZIK

10.

Reč i rečenica

obrada

JEZIČKA KULTURA

11.

Čitanje i analiza domaćeg zadatka: Otkriću vam jednu tajnu

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

12.

Aleksandar Popović: Dva pisma

obrada

13.

Aleksandar Popović: Dva pisma

utvrđivanje

JEZIK

14.

Glas, slovo, slog, reč, rečenica

utvrđivanje

15.

Obaveštajne rečenice. Tačka

obrada

KNJIŽEVNOST

16.

Ana Milovanović: Slatka matematika

obrada

17.

Ana Milovanović: Slatka matematika

utvrđivanje

JEZIK

18.

Upitne rečenice. Upitnik

obrada

KNJIŽEVNOST

19.

Jovan Jovanović Zmaj: Hvala

obrada

JEZIČKA KULTURA

20.

Govorna vežba: Na pijaci

utvrđivanje

JEZIK

21.

Pisanje rečce li u upitnim rečenicama

obrada

JEZIČKA KULTURA

22.

Zagonetke lake za đake drugake

obrada

JEZIK

23.

Uzvične rečenice. Uzvičnik

obrada

JEZIČKA KULTURA

24.

Razbrajalice i pitalice

obrada

JEZIK

25.

Zapovedne rečenice. Uzvičnik

obrada

26.

Rečenice prema značenju. Pravopisni znaci /tačka, upitnik, uzvičnik/

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

27.

Šaljive narodne pesme: Da vam pevam što istina nije ili Mišja moba

obrada

28.

Duško Trifunović: Dva jarca

obrada

JEZIČKA KULTURA

29.

Govorna vežba: Slatko sam se nasmejao/nasmejala

utvrđivanje

JEZIK

30.

Upotreba velikog slova u pisanju ličnih imena i prezimena, nadimaka uz lično ime, imena životinja; pisanje tačke, upitnika i uzvičnika

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

31.

Đani Rodari: Kad dedica ne zna da priča priče

obrada

32.

Branko Ćopić: Oglasi iz ,,Šumskih novina"

obrada

JEZIČKA KULTURA

33.

Naš projekat - Otkrivamo i stvaramo

utvrđivanje

JEZIK

34.

Skraćenice

obrada

KNJIŽEVNOST

35.

Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića

obrada

36.

Domaća lektira: Izbor iz poezije Ljubivoja Ršumovića

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

37.

Recitovanje lirskih pesama obrađenih u poglavlju Da li mi verujete?

utvrđivanje

JEZIK

38.

Dve tačke i zapeta u nabrajanju

obrada

JEZIK/JEZIČKA KULTURA

39.

Diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

40.

Dejan Aleksić: Jednom je jedan dečak zevnuo

obrada

JEZIČKA KULTURA

41.

Igrom kroz znanje

utvrđivanje

42.

Prepričavanje pročitanih priča iz čitanke

utvrđivanje

JEZIK

43.

Potvrdne i odrične rečenice

obrada

44.

Rečenice prema obliku. Pisanje reči NE u odričnim rečenicama

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

45.

Tode Nikoletić: Šuma život znači

obrada

JEZIČKA KULTURA

46.

Izražajno čitanje dramskog teksta Šuma život znači po ulogama

utvrđivanje

47.

Govorna vežba: Ispričaću vam kako čuvam prirodu

utvrđivanje

48.

Narodne poslovice

obrada

JEZIK

49.

Rečenice prema značenju i obliku

utvrđivanje

50.

Rečenice prema značenju i obliku

provera znanja

51.

Imenice

obrada

KNJIŽEVNOST

52.

Dositej Obradović, Pas i njegova senka

obrada

53.

Domaća lektira: Narodne umotvorine /poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke/

obrada

54.

Domaća lektira: Narodne umotvorine /poslovice, brzalice, pitalice, razbrajalice, zagonetke/

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

55.

Naš projekat - Azbuka na naš način

utvrđivanje

56.

Učimo štampana slova latinice K, M, T

obrada

57.

Učimo štampana slova latinice I, N, NJ

obrada

58.

Učimo štampana slova latinice S, Š

obrada

JEZIK

59.

Vlastite i zajedničke imenice

obrada

JEZIČKA KULTURA

60.

Naučili smo slova latinice K, M, T, I, N, NJ, S, Š

utvrđivanje

JEZIK

61.

Rod i broj imenica

obrada

62.

Vlastite i zajedničke imenice. Razlikovanje roda i broja imenica

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

63.

Dušan Radović: Lepo je sve što je malo

obrada

JEZIČKA KULTURA

64.

Učimo štampana slova latinice U, V

obrada

KNJIŽEVNOST

65.

Desanka Maksimović: Bajka o labudu

obrada

66.

Desanka Maksimović: Bajka o labudu

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

67.

Učimo štampana slova latinice P, R

obrada

68.

Naučili smo slova latinice U, V, P, R

utvrđivanje

JEZIK

69.

Pisanje naziva država, gradova i sela jednočlanih i višečlanih i višečlanih geografskih naziva

Obrada

JEZIČKA KULTURA

70.

Učimo štampana slova latinice L, LJ

obrada

71.

Učimo štampana slova latinice C, Č, Ć

obrada

JEZIK

72.

Imenice

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

73.

Naučili smo slova latinice L, LJ, C, Č, Ć

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

74.

Pišemo štampana slova latinice - diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

75.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović /Slikarka Zima/

obrada

76.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović /Božić Batini crteži/

obrada

77.

Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović /Prsten na morskom dnu, Kako su pužu ukrali kuću/

obrada

JEZIČKA KULTURA

78.

Naš projekat - Bajkoliki svet

utvrđivanje

79.

Učimo štampana slova latinice B, G

obrada

80.

Učimo štampana slova latinice Z, Ž

obrada

81.

Naučili smo slova latinice B, G, Z, Ž

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

82.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama

obrada

83.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

84.

Naš projekat - Novogodišnje čestitke i poruke

utvrđivanje

85.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

JEZIK

86.

Pridevi

obrada

87.

Pridevi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

88.

Vojislav Ilić: Prvi sneg

obrada

JEZIČKA KULTURA

89.

Učimo štampana slova latinice D, DŽ, Đ

obrada

90.

Pravilno izgovaramo i pišemo Č,Ć, DŽ, Đ

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

91.

Dragan Lukić: Ravnoteža

obrada

JEZIČKA KULTURA

92.

Učimo štampana slova latinice F, H

obrada

93.

Naučili smo slova latinice D, DŽ, Đ, F, H

utvrđivanje

JEZIK

94.

Polugodišnji test

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA/JEZIK

95.

Naučili smo štampana slova latinice

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

96.

Narodna priča Sveti Sava i otac sa malim djetetom ili narodna priča Sveti Sava, otac i sin

obrada

97.

Narodna priča Sveti Sava i otac sa malim djetetom ili narodna priča Sveti Sava, otac i sin

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

98.

Govorna vežba: U susret raspustu

utvrđivanje

99.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

100.

Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca

obrada

JEZIK

101.

Brojevi. Osnovni brojevi

obrada

102.

Pisanje brojeva slovima

obrada

JEZIČKA KULTURA

103.

Učimo pisana slova latinice K, M

obrada

104.

Učimo pisana slova latinice I, T

obrada

KNJIŽEVNOST

105.

Branko Stevanović: Priča iz ormana

obrada

JEZIČKA KULTURA

106.

Učimo pisana slova latinice N, NJ

obrada

107.

Naučili smo pisana slova latinice K, M, I, T, N, NJ

utvrđivanje

108.

Čitanje i analiza sastava: Moj ljubimac

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

109.

Narodna pesma: Majka Jova u ruži rodila ili Sanak ide niz ulicu

obrada

JEZIK

110.

Redni brojevi

obrada

111.

Pisanje datuma

obrada

KNJIŽEVNOST

112.

Dušan Radović: Mama

obrada

JEZIK

113.

Brojevi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

114.

B. Ćopić: Bolesnik na tri sprata

obrada

JEZIČKA KULTURA

115.

Učimo pisana slova U, V

obrada

116.

Učimo pisana slova S, Š

obrada

JEZIK

117.

Imenice, pridevi, brojevi

provera znanja

KNJIŽEVNOST

118.

Nikola Tesla: Priča o detinjstvu

obrada

119.

Grigor Vitez: Dohvati mi, tata, Mjesec

obrada

JEZIK

120.

Glagoli

obrada

JEZIČKA KULTURA

121.

Učimo pisana slova P, R

obrada

122.

Naučili smo pisana slova U, V, S, Š, P, R

utvrđivanje

123.

Pišemo pisanim slovima latinice

provera znanja

KNJIŽEVNOST

124.

Narodna basna: Konj i magarac

obrada

125.

Narodna basna: Konj i magarac

utvrđivanje

126.

Dositej Obradović: Konj i magare

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

127.

Prepričavanje basne Konj i magare

utvrđivanje

JEZIK

128.

Razlikovanje osnovnih glagolskih oblika za iskazivanje sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena

obrada

129.

Razlikovanje potvrdnih i odričnih glagolskih oblika

obrada

KNJIŽEVNOST

130.

Narodna priča: Sedam prutova

obrada

JEZIČKA KULTURA

131.

Učimo pisana slova latinice L, LJ

obrada

132.

Učimo pisana slova latinice C, Č, Ć

obrada

133.

Naučili smo pisana slova latinice L, LJ, C, Č, Ć

utvrđivanje

JEZIK

134.

Glagoli. Prošlo, sadašnje, buduće vreme

provera znanja

KNJIŽEVNOST

135.

Su Ju Đin: Svitac traži prijatelja

obrada

JEZIČKA KULTURA

136.

Govorna vežba: Kako da svitac nađe prijatelje? Strip

utvrđivanje

JEZIK

137.

Diktat za primenu pravopisnih pravila

provera znanja

JEZIČKA KULTURA

138.

Učimo pisana slova B, G

obrada

139.

Učimo pisana slova Z, Ž

obrada

140.

Naučili smo pisana slova B, G, Z, Ž

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

141.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Princeza na zrnu graška

obrada

142.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Princeza na zrnu graška

utvrđivanje

143.

Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Carevo novo odelo

obrada

KNJIŽEVNOST / JEZIČKA KULTURA

144.

Gledanje crtanih filmova snimljenih prema Andersenovim bajkama

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

145.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

146.

Učimo pisana slova latinice D, DŽ, Đ

obrada

147.

Učimo pisana slova F, H

obrada

148.

Naučili smo pisana slova D, DŽ, Đ, F, H

utvrđivanje

149.

Budi pisac - priča u slikama

utvrđivanje

150.

Naučili smo pisana slova latinice

utvrđivanje

JEZIK/JEZIČKA KULTURA

151.

Diktat

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

152.

Domaća lektira: D. Đorđević: Uspon jednog lava, Recept za dedu

obrada

153.

Domaća lektira: Dragoljub Đorđević - izbor iz poezije

obrada

154.

Domaća lektira: Dragoljub Đorđević - izbor iz poezije

utvrđivanje

155.

Narodna basna: Bik i zec

obrada

156.

Narodna basna: Bik i zec

utvrđivanje

157.

M. Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu

obrada

158.

M. Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu

utvrđivanje

159.

Grozdana Olujić, Šarenorepac

obrada

JEZIČKA KULTURA

160.

Prepričavanje kraćih i jednostavnijih tekstova iz čitanke, crtanih filmova, pozorišnih predstava

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

161.

Gvido Tartalja: Ocene

obrada

JEZIČKA KULTURA

162.

Dramsko izvođenje teksta Ocene

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

163.

Vesna Vidojević Gajević: Brkljača

obrada

JEZIČKA KULTURA

164.

Čitanje sastava: Moja baka / Moj deka

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

165.

Gradimir Stojković: Deda Miloje

obrada

JEZIČKA KULTURA

166.

Govorna vežba: Moja porodica

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST

167.

Bajka o trešnji D. Maksimović

obrada

168.

Trave govore bakinim glasom D. Maksimović

obrada

169.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici - čitanje u nastavcima

obrada

170.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici - čitanje u nastavcima

obrada

JEZIČKA KULURA

171.

Aleksandar Sergejevič Puškin, Bajka o ribaru i ribici -dramatizacija teksta

utvrđivanje

JEZIK

172.

Sistematizacija gradiva iz gramatike i pravopisa

obrada

173.

Godišnji test

provera znanja

KNJIŽEVNOST

174.

Jovan Jovanović Zmaj: Prolećnica

obrada

175.

Feliks Salten, Bambi

obrada

176.

Feliks Salten, Bambi

utvrđivanje

KNJIŽEVNOST/JEZIČKA KULTURA

177.

Gledanje Diznijevog crtanog filma Bambi

utvrđivanje

JEZIČKA KULTURA

178.

Izražajno recitovanje pesama naučenih u drugom razredu

utvrđivanje

179.

Kreativne slagalice - igrom kroz znanje

utvrđivanje

180.

Govorna vežba: Šta smo sve pročitali i naučili u drugom razredu?

utvrđivanje

Sledeći