Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ZA ŽIVOTINJE

("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi za higijenu hrane za životinje koje u pogledu izgradnje, odnosno rekonstrukcije moraju da ispunjavaju objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje.

Opšti i posebni uslovi za higijenu hrane za životinje

Član 2

Objekti za proizvodnju i promet hrane za životinje prilikom izgradnje, odnosno rekonstrukcije, u zavisnosti od obima proizvodnje i prometa, kao i načina rada, moraju da ispunjavaju uslove za higijenu hrane za životinje, i to:

1) opšte uslove za higijenu hrane za životinje;

2) posebne uslove za higijenu hrane za životinje.

Opšti uslovi za higijenu hrane za životinje

Član 3

Opšti uslovi za higijenu hrane za životinje obuhvataju uslove higijene hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa propisane posebnim propisom kojim se uređuju opšti i posebni uslovi higijene hrane za životinje, i to u pogledu propisanih uslova za objekat, prostorije, prostor i opremu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, opšti uslovi za higijenu hrane za životinje obuhvataju i:

1) uslove u pogledu objekata, prostorija, prostora i opreme propisane posebnim propisom kojim se uređuju mere ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, ako se u proizvodnji koristi proizvod dobijen od sporednih proizvoda životinjskog porekla;

2) uslove u pogledu objekata, prostorija, prostora i opreme propisane posebnim propisom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, način i postupak za deklarisanje, stavljanje u promet i način upotrebe medicinirane hrane za životinje, ako se u proizvodnji koristi odobren premiks.

Opšti uslovi za higijenu hrane iz stava 1. ovog člana ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane za životinje i poslove u vezi sa primarnom proizvodnjom hrane za životinje.

Posebni uslovi za higijenu hrane za životinje

Član 4

Posebni uslovi za higijenu hrane za životinje obuhvataju sledeće uslove:

1) uslove higijene hrane za životinje u pogledu primenjenog sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka propisane posebnim propisom kojim se uređuju opšti i posebni uslovi higijene hrane za životinje;

2) uslove higijene hrane za životinje u pogledu higijene hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, osim u primarnoj proizvodnji i poslovima u vezi sa primarnom proizvodnjom propisane posebnim propisom kojim se uređuju opšti i posebni uslovi higijene hrane za životinje;

3) uslove u pogledu deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane za životinje propisane posebnim propisom kojim se uređuju uslovi za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje;

4) uslove u pogledu kvaliteta hrane za životinje i dozvoljenih odstupanja propisane posebnim propisom kojim se uređuju uslovi kvaliteta hrane za životinje.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, posebni uslovi za higijenu hrane za životinje obuhvataju i odgovarajuće uslove koji se odnose na:

1) uslove u pogledu sprečavanja unakrsnog zagađenja i umanjenja rizika od nenamernog mešanja hrane za životinje propisane posebnim propisom kojim se uređuju mere ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, ako se u proizvodnji koristi proizvod dobijen od sporednih proizvoda životinjskog porekla;

2) uslove u pogledu proizvodnje, načina i postupka za deklarisanje, stavljanje u promet i načina upotrebe medicinirane hrane za životinje propisane posebnim propisom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, način i postupak za deklarisanje, stavljanje u promet i način upotrebe medicinirane hrane za životinje, ako se u proizvodnji koristi odobren premiks;

3) uslove koje mora da ispuni hrana za životinje s posebnim namenama koja se koristi za ishranu životinja s posebnim potrebama propisane posebnim propisom kojim se uređuje hrana za životinje s posebnim potrebama, ako se proizvodi hrana za životinje s posebnim potrebama.

Završna odredba

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".