Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2018, 64/2020, 159/2020, 24/2021, 83/2021, 80/2022, 43/2023 i 88/2023)

Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste nagrada i priznanja koje dodeljuje Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), način i postupak dodele i kriterijumi i merila za njihovu dodelu.

Vrste nagrada i priznanja

Član 2

Nagrade se dodeljuju u vidu godišnje nagrade, nagrade "Predrag Marić", prigodne nagrade, nenovčane nagrade i novčane nagrade, a priznanja se dodeljuju u vidu odličja "Zvezda Jakova Nenadovića", medalje i zahvalnice - radi promovisanja i unapređenja efikasnosti, kvaliteta i inovativnosti u radu i najbolje prakse, kao i stvaranja podsticajnog radnog okruženja i ostvarivanje najboljih rezultata u radu Ministarstva.

Član 3

Godišnja nagrada predstavlja nagradu koja se dodeljuje zaposlenom za ostvarene izuzetne rezultate u obavljanju policijskih poslova, očuvanju i unapređenju bezbednosti, odnosno za drugi radni doprinos u toku kalendarske godine.

Godišnja nagrada se dodeljuje za kategorije najhrabriji policijski službenik, najposvećeniji policijski službenik i omiljeni kolega.

Godišnja nagrada dodeljuje se u vidu statue i/ili u novcu u visini najviše do dve prosečne neto plate isplaćene u Ministarstvu u mesecu koji prethodi mesecu isplate godišnje nagrade.

Član 3a

Nagrada "Predrag Marić" dodeljuje se jednom godišnje zaposlenom u Ministarstvu, kao i fizičkim i pravnim licima za doprinos razvoju sistema smanjenja rizika od katastrofa, unapređenje sistema zaštite i spasavanja i reagovanja u vanrednim situacijama.

Nagrada "Predrag Marić" dodeljuje se u vidu plakete.

Član 4

Prigodna nagrada predstavlja nagradu koja se može dodeliti za dugogodišnji savestan i profesionalni rad zaposlenom tokom trajanja radnog odnosa, zaposlenom prilikom odlaska u penziju, zaposlenom kome sporazumno prestaje radni odnos u Ministarstvu, kao i pojedincu van Ministarstva za izuzetan doprinos i postignute rezultate u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti.

Prigodna nagrada dodeljuje se u vidu poklona oružja ili druge pokretne stvari - plakete ručnog sata, bodeža ili sablje.

Oružje se može dodeliti ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana i uslovi predviđeni propisima o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Ako se kao prigodna nagrada dodeljuje oružje, zaposlenom prilikom odlaska u penziju ili zaposlenom kome je sporazumno prestao radni odnos u Ministarstvu, izuzetno se može dodeliti osnovno službeno oružje kojim je bio zadužen.

Prigodna nagrada u vidu plakete može se dodeliti zaposlenom povodom navršavanja 30, 35 ili 40 godina efektivnog rada u Ministarstvu ili drugom državnom organu i čija godišnja ocena u toku radnog odnosa u Ministarstvu nije niža od "dobar - 3".

Vrednost poklonjene pokretne stvari može biti u visini najviše do dve prosečne neto plate isplaćene u Ministarstvu u mesecu koji prethodi mesecu dodele nagrade.

Član 4a

Nenovčana nagrada predstavlja nagradu koja se dodeljuje zaposlenom za rezultate rada postignute u Ministarstvu i doprinos u oblasti unutrašnjih poslova, kao i pojedincu van Ministarstva za značajan doprinos i postignute rezultate u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti.

Nenovčana nagrada dodeljuje se u vidu boravka u objektima Ministarstva namenjenim za odmor, kao i objektima organa/pravnih lica sa kojima Ministarstvo ima zaključen sporazum.

Nenovčana nagrada iz stava 2. ovog člana dodeljuje se zaposlenom i pojedincu iz stava 1. ovog člana sa jednim članom porodice ili pratiocem, u trajanju do deset dana.

Član 5

Novčana nagrada predstavlja nagradu koja se dodeljuje zaposlenom za ostvarene izuzetne rezultate u konkretnom događaju, a koji je u vezi sa obavljanjem policijskih poslova, kao i za drugi radni doprinos.

Visina novčane nagrade iz stava 1. ovog člana iznosi najviše do jedne prosečne neto plate isplaćene u Ministarstvu u mesecu koji prethodi mesecu dodele nagrade.

Član 5a

Odličje "Zvezda Jakova Nenadovića" predstavlja priznanje najvišeg stepena koje se dodeljuje zaposlenom u Ministarstvu i pojedincu van Ministarstva za izuzetan doprinos i postignute rezultate u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti.

Odličje "Zvezda Jakova Nenadovića" se dodeljuje na lenti u obliku trougla, izrađenoj od RIPS materijala u bojama zastave Republike Srbije sa dva livena lista hrasta zlatne boje, koji simbolizuju hrabrost i odanost. Na pozadini je zlatna šnala za kačenje na rever. Lenta se sa odličjem spaja alkom zlatne boje.

Odličje "Zvezda Jakova Nenadovića" se izrađuje, od legure metala tonsul, u obliku stilizovane osmokrake zvezde sa zracima u predelu krakova. U sredini, na mestu ukrštanja zraka, se nalazi okrugli medaljon u čijem centru je, na plavoj podlozi, crveni štit na kojem je beli krst sa četiri bela ocila, oko čega je beli venac sa ispisom "Za hrabrost i odanost". Na vrhu se nalazi karabinjer zlatne boje.

Sastavni deo odličja "Zvezda Jakova Nenadovića" je vrpca zamenica izrađena od RIPS materijala u bojama zastave Republike Srbije sa dva livena lista hrasta u zlatnoj boji. Na pozadini je zlatna šnala za kačenje na rever.

Izgled, forma i sadržina odličja "Zvezda Jakova Nenadovića" dati su u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Medalja predstavlja priznanje koje se može dodeliti kao medalja za hrabrost, medalja za posvećenost službi i medalja za zasluge.

Član 7

Medalja za hrabrost ima tri stepena (zlatna, srebrna i bronzana) i dodeljuje se policijskom službeniku za učinjeno delo u kome je iskazana izuzetna lična hrabrost i požrtvovanost i u kome je došlo do zaštite ljudskih života ili materijalnih dobara.

Medalja za hrabrost može se dodeliti i posmrtno članovima uže porodice policijskog službenika koji je izgubio život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe.

Članovima uže porodice, u smislu ovog pravilnika, smatraju se: supružnik, vanbračni partner, deca, usvojenici, unuci, roditelji, usvojitelji i braća i sestre policijskog službenika.

Medalja za hrabrost prvog i drugog stepena izrađena je u prečniku 40 mm (±1%) i masi 45 g (±1%), dok je medalja trećeg stepena izrađena u prečniku 40 mm (±1%) i masi 32 g (±1%).

(a) medalja za hrabrost prvog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000 koja je galvanski presvučena zlatom;

(b) medalja za hrabrost drugog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000;

(c) medalja za hrabrost trećeg stepena je izrađena od bakra (99% Cu).

Na licu medalje, u centralnom delu nalazi se tekst MEDALJA ZA HRABROST (ćirilično pismo, font BOOKMAN OLD STYLE), koji je oivičen dekorativnim floralnim ornamentom, dok se po obodu medalje nalazi tekst MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (ćirilično pismo, font ARIAL), koji je dvema tačkama odvojen od teksta REPUBLIKA SRBIJA (ćirilično pismo, font ARIAL). Lice medalje je obojeno plavom bojom. Na naličju medalje u centralnom delu nalazi se mali grb Republike Srbije oivičen lovorovim vencem. Naličje medalje je obojeno plavom bojom.

Na vrhu medalje nalazi se trougaoni nosač izrađen od crvene moarirane svile.

Sastavni deo medalje je vrpca zamenica crvene boje dimenzija 36 x 9 mm. Na vrpci zamenici se nalaze uzdužno postavljeni metalni pravougaonici koji označavaju stepen medalje - tri za prvi stepen, dva za drugi stepen i jedan za treći stepen. Na vrpci zamenici za medalju za hrabrost metalni pravougaonici su od bakra koji je galvanski presvučen zlatom.

Medalja se dodeljuje sa kožnom kutijom i kožnim tubusom crvene boje kao i odgovarajućom poveljom. Na kutiji i tubusu nalazi se utisnut prikaz značke Ministarstva.

Član 8

Medalja za posvećenost službi ima tri stepena (zlatna, srebrna i bronzana) i dodeljuje se zaposlenom u Ministarstvu za kontinuiran, višegodišnji doprinos na unapređenju rada i ugleda Ministarstva.

Medalja za posvećenost službi prvog i drugog stepena izrađena je u prečniku 40 mm (±1%) i masi 45 g (±1%), dok je medalja trećeg stepena izrađena u prečniku 40 mm (±1%) i masi 32 g (±1%).

(a) medalja za posvećenost službi prvog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000 koja je galvanski presvučena zlatom;

(b) medalja za posvećenost službi drugog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000;

(c) medalja za posvećenost službi trećeg stepena je izrađena od bakra (99% Cu).

Na licu medalje, u centralnom delu nalazi se tekst MEDALJA ZA POSVEĆENOST SLUŽBI (ćirilično pismo, font BOOKMAN OLD STYLE), koji je oivičen dekorativnim floralnim ornamentom, dok se po obodu medalje nalazi tekst MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ćirilično pismo, font ARIAL), koji je dvema tačkama odvojen od teksta REPUBLIKA SRBIJA (ćirilično pismo, font ARIAL). Lice medalje je obojeno plavom bojom. Na naličju medalje u centralnom delu nalazi se mali grb Republike Srbije oivičen lovorovim vencem. Naličje medalje je obojeno plavom bojom.

Na vrhu medalje nalazi se trougaoni nosač izrađen od crvene moarirane svile.

Sastavni deo medalje je vrpca zamenica crvene boje dimenzija 36 x 9 mm. Na vrpci zamenici se nalaze uzdužno postavljeni metalni pravougaonici koji označavaju stepen medalje - tri za prvi stepen, dva za drugi stepen i jedan za treći stepen. Na vrpci zamenici za medalju za posvećenost službi metalni pravougaonici su od bakra koji je galvanski presvučen srebrom.

Medalja se dodeljuje sa kožnom kutijom i kožnim tubusom crvene boje kao i odgovarajućom poveljom. Na kutiji i tubusu nalazi se utisnut prikaz značke Ministarstva.

Član 9

Medalja za zasluge ima tri stepena (zlatna, srebrna i bronzana) i dodeljuje se zaposlenom u Ministarstvu i pojedincu van Ministarstva za naročit doprinos i postignute rezultate u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti.

Medalja za zasluge prvog i drugog stepena izrađena je u prečniku 40 mm (±1%) i masi 45 g (±1%), dok je medalja trećeg stepena izrađena u prečniku 40 mm (±1%) i masi 32 g (±1%).

(a) medalja za zasluge prvog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000 koje je galvanski presvučeno zlatom;

(b) medalja za zasluge drugog stepena je izrađena od srebra čistoće 925/000;

(c) medalja za zasluge trećeg stepena je izrađena od bakra (99% Cu).

Na licu medalje, u centralnom delu nalazi se tekst MEDALJA ZA ZASLUGE (ćirilično pismo, font BOOKMAN OLD STYLE), koji je oivičen dekorativnim floralnim ornamentom, dok se po obodu medalje nalazi tekst MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ćirilično pismo, font ARIAL), koji je dvema tačkama odvojen od teksta REPUBLIKA SRBIJA (ćirilično pismo, font ARIAL). Lice medalje je obojeno plavom bojom. Na naličju medalje u centralnom delu nalazi se mali grb Republike Srbije oivičen lovorovim vencem. Naličje medalje je obojeno plavom bojom.

Na vrhu medalje nalazi se trougaoni nosač izrađen od crvene moarirane svile.

Sastavni deo medalje je vrpca zamenica crvene boje dimenzija 36 x 9 mm. Na vrpci zamenici se nalaze uzdužno postavljeni metalni pravougaonici koji označavaju stepen medalje - tri za prvi stepen, dva za drugi stepen i jedan za treći stepen. Na vrpci zamenici za medalju za zasluge metalni pravougaonici su od bakra.

Medalja se dodeljuje sa kožnom kutijom i kožnim tubusom crvene boje kao i odgovarajućom poveljom. Na kutiji i tubusu nalazi se utisnut prikaz značke Ministarstva.

Član 10

Izgled, forma i sadržina medalja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Zahvalnica predstavlja pisano priznanje organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, drugim organima i ustanovama, nevladinim i drugim organizacijama i pojedincima, kao i policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku saradnju ili uspešno izvedene akcije na polju suzbijanja međunarodnog kriminala.

Zahvalnica se dodeljuje i zaposlenom u Ministarstvu za radni doprinos.

Način i postupak za dodelu nagrada i priznanja

Član 12

Za postupak dodele nagrada i priznanja obrazuje se Komisija za nagrađivanje, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Predsednika i zamenika Komisije za nagrađivanje i tri člana imenuje rešenjem ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za nagrađivanje obavlja Direkcija policije.

Komisija za nagrađivanje razmatra predloge za dodelu nagrada i priznanja i dostavlja ih ministru, zajedno sa svojim stavom, na konačno odlučivanje.

Izbor za godišnju nagradu u kategoriji omiljeni kolega vrši se elektronskim glasanjem od strane zaposlenih u Ministarstvu, putem Intranet stranice Ministarstva.

Izuzetno, ministar može dodeliti nagradu i priznanje, bez predloga i stava propisanih ovim pravilnikom.

Član 13

Predlog za dodelu nagrada i priznanja može podneti rukovodilac organizacione jedinice u kojoj je raspoređen ili je bio raspoređen zaposleni u Ministarstvu, kao i rukovodilac organizacione jedinice sa kojom organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, drugi organ i ustanova, nevladina i druga organizacija ili pojedinac ostvaruje saradnju, odnosno rukovodilac organizacione jedinice iz čijeg delokruga su poslovi u kojima je postignut izuzetan doprinos i rezultati u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti.

Direktor policije i rukovodioci organizacionih jedinica koji u vršenju poslova svog delokruga ostvaruju međunarodnu saradnju, dostavljaju predlog za dodelu priznanja policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku saradnju ili uspešno izvedene akcije na polju suzbijanja međunarodnog kriminala.

Predlog za dodelu nagrada i priznanja dostavlja se Komisiji za nagrađivanje.

Predlog za dodelu prigodne nagrade iz člana 4. ovog pravilnika zaposlenima kojima je prestao radni odnos može se podneti najkasnije šest meseci po konačnosti rešenja o prestanku radnog odnosa.

Član 14

Predlog za dodelu nagrada i priznanja dostavlja se u pisanoj formi i mora da sadrži: ime i prezime, naziv radnog mesta na kojem je raspoređen ili je bio raspoređen i čin/zvanje zaposlenog, naziv organizacione jedinice u kojoj je zaposlen, opis dela, akcije ili izuzetnog podviga zbog kojeg se predlaže dodela nagrada ili priznanja, utvrđeno činjenično stanje i obrazloženje razloga za dodelu nagrade ili priznanja.

Član 15

Nagrade i priznanja dodeljuje ministar, a uručuje ih ministar ili lice koje on odredi.

Izuzetno, po ovlašćenju ministra, prigodnu nagradu u vidu poklona oružja, na način propisan ovim pravilnikom, može dodeliti i direktor policije.

Nagrade i priznanja svečano se uručuju na Dan Ministarstva, a izuzetno se mogu uručiti i drugog dana, ako za tim postoji potreba.

Godišnja nagrada dodeljuje se početkom kalendarske godine, za rezultate i doprinos ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini.

Kriterijumi i merila za dodelu nagrada i priznanja

Član 16

Kriterijum za dodelu nagrade ili priznanja predstavlja doprinos svakog pojedinca koji svojim radom, aktivnošću, angažovanjem ili rezultatima doprinese izvršavanju, razvoju ili unapređenju policijskih poslova, očuvanju i unapređenju bezbednosti.

Merila predstavljaju vrednovanje svakog pojedinačnog doprinosa iz stava 1. ovog člana, odnosno ocenu:

1) nadprosečnih rezultata u obavljanju poslova i zadataka;

2) zasluga u razvoju ili unapređenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, a u vezi su sa obavljanjem policijskih poslova;

3) izlaganja životnoj ili zdravstvenoj opasnosti radi otkrivanja izvršilaca krivičnog dela, prilikom izvršavanja poslova zaštite i spasavanja ljudi i imovine ili prilikom operativnih akcija Ministarstva koje svojim rezultatima afirmišu poslove i rad Ministarstva kao celine;

4) učešća u međunarodnim aktivnostima od izuzetnog značaja za bezbednost Republike Srbije ili međunarodni ugled Ministarstva unutrašnjih poslova;

5) uštede i racionalizacije trošenja budžetskih sredstava, kao i kapaciteta Ministarstva;

6) projektnih ili drugih aktivnosti koje su dovele do kvalitativnih i kvantitativnih rezultata koji su ispunili specifične ciljeve i svrhu projekta, odnosno uspostavili operativni sistem rada, veb orijentisan informacioni sistem, odnosno na bilo koji drugi način dali značajan doprinos unapređenju poslova iz nadležnosti Ministarstva i

7) naučno-istraživačkog rada koji doprinosi unapređenju poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Završna odredba

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

("Sl. glasnik RS", br. 64/2020)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 4

Komisija za nagrađivanje će po odredbama ovog pravilnika razmatrati i sve predloge za dodelu prigodne nagrade koji su dostavljeni Komisiji, a nisu rešeni do stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)

Član 6

Postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se prema odredbama pravilnika po kojima su započeti.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

LICE

NALIČJE

 

Prilog 2.

 

LICE

NALIČJE

 

 

Prilog 3.

 

LICE

NALIČJE

 

Prilog 4.