Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG LIČNOG REGISTRA USVOJENJA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja Jedinstvenog ličnog registra usvojenja.

Član 2

Podaci koje sadrži Jedinstveni lični registar usvojenja koriste se za jedinstveno evidentiranje usvojitelja i usvojenika. 

Član 3

Jedinstveni lični registar usvojenja, u skladu sa zakonom, vodi ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu.

Jedinstveni lični registar usvojenja koristi i organ starateljstva u postupku izbora usvojitelja.

Član 4

Jedinstveni lični registar usvojenja sadrži evidenciju podataka o:

1) budućim usvojiteljima za koje je utvrđeno da su podobni da usvoje dete (opšta podobnost usvojitelja);

2) deci za koju je utvrđeno da su podobna da budu usvojena (opšta podobnost usvojenika);

3) budućim usvojiteljima - stranim državljanima (opšta podobnost usvojitelja).

Član 5

U evidenciju o budućim usvojiteljima za koje je utvrđeno da su podobni da usvoje dete (opšta podobnost usvojitelja), upisuju se sledeći podaci:

A. Opšti podaci:

1) ime i prezime;

2) datum i mesto rođenja;

3) jedinstveni matični broj građana;

4) prebivalište, odnosno boravište;

5) nacionalnost;

6) državljanstvo;

7) školska sprema;

8) zanimanje;

9) zaposlenost;

10) zdravstveno stanje;

11) bračni status;

12) stambeni status;

13) materijalni status.

B. Motivacija za usvojenje deteta:

1) broj dece;

2) pol deteta;

3) uzrast deteta;

4) nacionalnost;

5) zdravstveno stanje.

V. Podaci o organu starateljstva:

1) naziv;

2) adresa (mesto, ulica i broj);

3) broj telefona;

4) imejl adresa.

Član 6

U evidenciju o deci za koje je utvrđeno da su podobna da budu usvojena (opšta podobnost usvojenika), upisuju se sledeći podaci: 

A. Opšti podaci o detetu:

1) ime i prezime;

2) pol;

3) datum i mesto rođenja;

4) jedinstveni matični broj građana;

5) državljanstvo;

6) prebivalište, odnosno boravište;

7) nacionalnost;

8) porodični status deteta;

9) starateljstvo nad detetom;

10) zdravstveni status deteta (opšte zdravstveno stanje, fizički ili čulni nedostaci, psiho-fizički razvoj, intelektualni razvoj, motorni razvoj, socijalni razvoj, emocionalni razvoj, razvoj govora, prognoza psiho-fizičkog razvoja).

B. Podaci o roditeljima deteta:

1) ime i prezime;

2) datum i mesto rođenja;

3) jedinstveni matični broj građana;

4) prebivalište, odnosno boravište;

5) nacionalnost;

6) državljanstvo;

7) školska sprema;

8) zaposlenost;

9) zdravstveno stanje;

10) socijalne disfunkcije.

V. Podaci u odluci o opštoj podobnosti deteta da bude usvojeno:

1) datum sačinjavanja nalaza i stručnog mišljenja psihologa;

2) datum sačinjavanja nalaza i stručnog mišljenja pedagoga;

3) datum sačinjavanja nalaza i stručnog mišljenja socijalnog radnika;

4) datum sačinjavanja nalaza i stručnog mišljenja pravnika;

5) datum sačinjavanja nalaza i stručnog mišljenja lekara;

6) nalaz i stručno mišljenje drugih ovlašćenih ustanova;

7) broj i datum donošenja odluke o opštoj podobnosti deteta da bude usvojeno.

G. Podaci o organu starateljstva:

1) naziv;

2) adresa (mesto, ulica i broj);

3) broj telefona;

4) imejl adresa.

Član 7

U evidenciju o budućim usvojiteljima - stranim državljanima (opšta podobnost usvojitelja), upisuju se sledeći podaci: 

A. Opšti podaci:

1) ime i prezime;

2) datum i mesto rođenja;

3) državljanstvo;

4) prebivalište, odnosno boravište;

5) država u kojoj žive;

6) školska sprema;

7) zanimanje;

8) zaposlenost;

9) zdravstveno stanje;

10) bračni status;

11) stambeni status;

12) materijalni status;

13) važenje dozvole za usvojenje.

B. Motivacija za usvojenje deteta:

1) broj dece;

2) pol deteta;

3) uzrast deteta;

4) nacionalnost;

5) zdravstveno stanje deteta.

Član 8

Organ starateljstva koji je utvrdio da je dete podobno da bude usvojeno (opšta podobnost usvojenika) vodi podatke o detetu u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS), koji je utvrđen propisom kojim su uređeni organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad.

Organ starateljstva iz stava 1. ovog člana dostavlja obaveštenje elektronskim putem ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu o donošenju odluke o utvrđivanju da je dete podobno da bude usvojeno.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime deteta, prebivalište deteta, jedinstveni matični broj deteta i broj i datum odluke o utvrđivanju odluke da je dete podobno da bude usvojeno.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 2. ovog člana, ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu unosi podatke o detetu za koje je utvrđeno da je podobno da bude usvojeno u Jedinstveni lični registar usvojenja korišćenjem jedinstvenog sistema za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS).

Član 9

Organ starateljstva koji je utvrdio da su budući usvojitelji podobni da usvoje dete (opšta podobnost usvojitelja), vodi podatke o budućim usvojiteljima u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS).

Organ starateljstva iz stava 1. ovog člana obaveštava elektronskim putem ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu o donošenju odluke da su budući usvojitelji podobni da usvoje dete.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime budućeg usvojitelja, prebivalište budućeg usvojitelja, jedinstveni matični broj budućeg usvojitelja i broj i datum odluke o utvrđivanju opšte podobnosti budućih usvojitelja.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu unosi podatke o budućim usvojiteljima koji su podobni da usvoje dete u Jedinstveni lični registar usvojenja korišćenjem jedinstvenog sistema za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS).

Član 10

Podatke iz evidencije o budućim usvojiteljima - stranim državljanima unosi u Jedinstveni lični registar usvojenja ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu na osnovu dokumentacije koju uz zahtev za usvojenje podnose budući usvojitelji - strani državljani.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja Jedinstvenog ličnog registra usvojenja ("Službeni glasnik RS", broj 63/05).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".