Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PROVERE PRIJAVLJENIH FISKALNIH RAČUNA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2021 i 99/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način provere prijavljenih fiskalnih računa iz člana 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama Zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa, i to:

1) nezavisno od načina izdavanja fiskalnog računa;

2) nezavisno od vrste elektronskog fiskalnog uređaja koju koristi obveznik fiskalizacije koji je izdao fiskalni račun, u smislu člana 6. stav 3. Zakona;

3) nezavisno od toga da li su Poreskoj upravi dostavljeni podaci o izdatim fiskalnim računima, u smislu člana 8. st. 1. i 2. Zakona.

Član 3

Proveru fiskalnog računa kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu sprovesti preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave (u daljem tekstu: sistem za proveru fiskalnih računa), i to:

1) skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u štampanoj formi;

2) skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu poslatom kupcu elektronskim putem ili pristupanjem hiperlinku za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u elektronskoj formi.

Provera fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana moguća je isključivo putem internet veze i sa odgovarajućim uređajem koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku.

Proveru fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina.

Član 4

Prilikom provere fiskalnog računa, kupac, odnosno primalac fiskalnog računa dobija jedno od sledećih obaveštenja preko sistema za proveru fiskalnih računa:

1) ako sistem za proveru fiskalnih računa nije dostupan, kupac i primalac računa dobija obaveštenje o nedostupnosti sistema za proveru fiskalnih računa;

2) ako provera fiskalnog računa nije uspešna usled neispravnosti fiskalnog računa, dobija obaveštenje o neispravnosti fiskalnog računa;

3) ako je provera fiskalnog računa uspešna, dobija obaveštenje o ispravnosti fiskalnog računa.

U slučaju obaveštenja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kupac i primalac fiskalnog računa će imati uvid u podatke iz računa, u smislu člana 5. stav 2. Zakona, opciju da preuzme kopiju fiskalnog računa u elektronskoj formi, kao i opciju da učestvuje u fiskalnoj lutriji ili sličnoj nagradnoj igri ili promotivnoj akciji, ukoliko je takva nagradna igra, odnosno promotivna akcija u toku u trenutku provere fiskalnog računa.

Član 5

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru fiskalnih računa je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. novembra 2021. godine.