Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2021 i 99/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 8. stav 5. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

U slučaju dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima (u daljem tekstu: fiskalni podaci) na način iz člana 8. stav 2. Zakona, obveznik fiskalizacije je dužan da fiskalne podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF) Poreske uprave.

Formatiranje i zaštita fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana mora biti izvršeno u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

Tehničke pojedinosti interne memorije iz stava 1. ovog člana moraju biti u skladu sa Tehničkim vodičem iz stava 2. ovog člana.

Član 3

Nakon izvršenog uspešnog prenosa fiskalnih podataka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika Poreskoj upravi, u skladu sa članom 8. Zakona, obveznik fiskalizacije nema obavezu daljeg čuvanja fiskalnih podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Uspešnim prenosom fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana smatra se prenos u okviru koga je SUF izvršio verifikaciju, obavio osnovne provere i generisao dokaz o iščitavanju poslatih podataka.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja

("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. novembra 2021. godine.