Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA

("Sl. glasnik RS", br. 102/2022 i 34/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci javnih isprava koje izdaje srednja škola (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Škola izdaje učeniku prilikom upisa u školu đačku knjižicu, koja se štampa na Obrascu 1. veličine 10 x 14 cm, na 80-gramskoj hartiji, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta na svakoj desnoj strani obrasca, u mekom plastificiranom povezu, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Član 3

Škola izdaje učeniku svedočanstvo za svaki završeni razred na Obrascu 2.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezično svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Član 4

Učeniku koji se ispisuje iz škole izdaje se ispisnica na Obrascu 3. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje ispisnicu čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezičnu ispisnicu čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Član 5

Učeniku koji je savladao deo nastavnog plana i programa polaganjem ispita iz jednog ili više predmeta škola izdaje uverenje o položenom ispitu na Obrascu 4. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Učeniku koji je položio ispite, odnosno savladao program za smer gimnazije, ili za obrazovni profil zasnovan na standardu kvalifikacija, škola izdaje uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa za obrazovni profil, na Obrascu 5. u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Učeniku koji je savladao program stručnog osposobljavanja škola izdaje uverenje o položenom ispitu za stručnu osposobljenost na Obrascu 6. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Učeniku koji je savladao nastavni plan i program specijalističkog obrazovanja škola izdaje uverenje o položenom specijalističkom ispitu na Obrascu 7. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje uverenja iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezična uverenja iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje uverenje iz stava 3. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezično uverenje iz stava 3. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Uverenje iz stava 2. ovog člana važi uz odgovarajuću diplomu iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika

Član 6

Učeniku koji je stekao obrazovanje za rad u trajanju od dve godine škola izdaje diplomu na Obrascu 8. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezičnu diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Član 7

Učeniku koji je stekao srednje obrazovanje u trajanju od tri godine škola izdaje diplomu na Obrascu 9. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezičnu diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Član 8

Učeniku koji je završio srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine škola izdaje diplomu na Obrascu 10. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezičnu diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Član 9

Učeniku koji je završio specijalističko obrazovanje škola izdaje diplomu na Obrascu 11. u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, sa serijskim brojem.

Ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje dvojezičnu diplomu iz stava 1. ovog člana, čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom, na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetloplavoj podlozi, u obliku lista veličine 25 x 35 cm, sa serijskim brojem.

Član 10

Obrasci br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci 2-11. imaju serijski broj.

Član 11

Duplikati javnih isprava iz ovog pravilnika izdaju se na obrascima propisanim ovim pravilnikom, na čijem se gornjem desnom uglu prve strane ispisuje reč: "DUPLIKAT" slovima veličine 5 mm.

Član 12

Ako se prilikom popunjavanja javne isprave sa serijskim brojem pogreši, obrazac javne isprave se precrtava sa dve paralelne dijagonalne crvene linije i zapisnički konstatuje da je obrazac sa određenim serijskim brojem poništen.

Zapisnik i poništeni primerak obrasca javne isprave čuvaju se u školi deset godina.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola ("Službeni glasnik RS", broj 56/19).

Đačke knjižice koje su škole izdale učenicima upisanim zaključno sa školskom 2021/2022. godinom ostaju u upotrebi do kraja školovanja tih učenika.

U đačku knjižicu iz stava 2. ovog člana, na prvoj unutrašnjoj strani, ispod jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), ručno se unosi podatak o dodeljenom jedinstvenom obrazovnom broju učenika (JOB-u) i overava pečatom škole.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 102/2022 i izmenjene u "Sl. glasniku RS", br. 34/2023, možete pogledati OVDE