Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 88/2021, 97/2021, 109/2021, 132/2021, 47/2022, 82/2022, 123/2022, 128/2022, 1/2023, 59/2023, 96/2023 i 15/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se cene zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite iz opšteg akta kojim se utvrđuje nomenklatura zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, donetog u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Član 2

Cene zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (Prilog 1.) i Cene bolničkog dana (Prilog 2.) odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 55/19 i 53/21).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 47/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 128/2022)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 59/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

CENE ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Šifra usluge

Naziv usluge

Cena

39000-00

Lumbalna punkcija

1.440,00

39013-00

Primena sredstva u zigo-apofizealnom zglobu (ravni)

2.100,00

39013-01

Primena sredstva u kostotransverzalnom zglobu

2.100,00

18216-27

Epiduralna injekcija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-28

Epiduralna injekcija opioida

3.660,00

18230-00

Epiduralna injekcija neurolitičkog sredstva

4.580,00

90018-00

Epiduralna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

379,86

90028-00

Epiduralna injekcija steroida

379,86

18216-00

Epiduralna infuzija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-03

Epiduralna infuzija opioida

3.660,00

18216-06

Epiduralna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

3.660,00

90028-01

Epiduralna infuzija steroida

379,86

18216-29

Kaudalna injekcija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-30

Kaudalna injekcija opioida

3.660,00

90019-00

Kaudalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

211,60

90028-02

Kaudalna injekcija steroida

211,60

18216-09

Kaudalna infuzija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-12

Kaudalna infuzija opioida

3.660,00

18216-15

Kaudalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

3.660,00

90028-03

Kaudalna infuzija steroida

379,86

18216-31

Spinalna injekcija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-32

Spinalna injekcija opioida

3.660,00

18230-01

Spinalna injekcija neurolitičkog sredstva

4.580,00

90020-00

Spinalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

379,86

90028-04

Spinalna injekcija steroida

379,86

18216-18

Spinalna infuzija lokalnog anestetika

3.660,00

18216-21

Spinalna infuzija opioida

3.660,00

18216-24

Spinalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

3.660,00

90028-05

Spinalna infuzija steroida

379,86

18233-00

Spinalni krvni peč (patch)

3.660,00

39131-00

Podešavanje epiduralnih elektroda

2.460,00

18234-00

Davanje anestetičkog sredstva oko primarne grane trigeminalnog nerva

2.400,00

18236-00

Davanje anestetičkog sredstva oko periferne grane trigeminalnog nerva

1.200,00

18238-00

Davanje anestetičkog sredstva oko facijalnog nerva

720,00

18240-00

Retrobulbarno ili peribulbarno davanje anestetičkog sredstva

1.800,00

18244-00

Davanje anestetičkog sredstva oko vagusnog nerva

1.940,00

18246-00

Davanje anestetičkog sredstva oko glosofaringealnog nerva

1.940,00

18250-00

Davanje anestetičkog sredstva oko spinalnog aksesornog nerva

1.200,00

90023-00

Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih kranijalnih nerava

4.420,00

18290-00

Davanje neurolitičkog sredstva u ostale kranijalne nerve

4.800,00

39100-00

Davanje neurolitičkog sredstva u primarnu granu trigeminalnog nerva

4.580,00

39013-02

Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

2.100,00

39013-03

Davanje neurolitičkog sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

2.100,00

18242-00

Davanje anestetičkog sredstva oko okcipitalnog nerva

720,00

18248-00

Davanje anestetičkog sredstva oko freničnog nerva

1.700,00

18252-00

Davanje anestetičkog sredstva oko cervikalnog pleksusa

1.940,00

18254-00

Davanje anestetičkog sredstva oko brahijalnog pleksusa

1.940,00

18256-00

Davanje anestetičkog sredstva oko supraskapularnog nerva

1.200,00

18258-00

Davanje anestetičkog sredstva oko jednog interkostalnog nerva

1.200,00

18260-00

Davanje anestetičkog sredstva oko više interkostalnih nerava

1.700,00

18262-00

Davanje anestetičkog sredstva oko iliohipogastričnog nerva

1.200,00

18262-01

Davanje anestetičkog sredstva oko ilioingvinalnog nerva

1.200,00

18262-02

Davanje anestetičkog sredstva oko genitofemoralnog nerva

1.200,00

18264-00

Davanje anestetičkog sredstva oko pudendalnog nerva

1.940,00

18266-00

Davanje anestetičkog sredstva oko ulnarnog nerva

1.200,00

18266-01

Davanje anestetičkog sredstva oko radijalnog nerva

1.200,00

18266-02

Davanje anestetičkog sredstva oko medijalnog nerva

1.200,00

18268-00

Davanje anestetičkog sredstva oko obturatornog nerva

1.700,00

18270-00

Davanje anestetičkog sredstva oko femoralnog nerva

1.700,00

18272-00

Davanje anestetičkog sredstva oko safenusnog nerva

1.200,00

18272-01

Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjeg tibijalnog nerva

1.200,00

18272-02

Davanje anestetičkog sredstva oko poplitealnog nerva

1.200,00

18272-03

Davanje anestetičkog sredstva oko suralnog nerva

1.200,00

18274-00

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog cervikalnog nerva

1.700,00

18274-01

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog torakalnog nerva

1.700,00

18274-02

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog lumbalnog nerva

1.700,00

18274-03

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog sakralnog nerva

1.700,00

18274-04

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog kokcigealnog nerva

1.700,00

18276-00

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog nerva na višestrukim nivoima

2.400,00

90022-00

Davanje anestetičkog sredstva oko drugih perifernih nerava

4.420,00

18278-00

Davanje anestetičkog sredstva oko skiatičkog nerva

1.700,00

18292-00

Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

2.400,00

18280-00

Davanje anestetika oko sfenopalatinog gangliona

2.400,00

18292-01

Davanje neurolitičkog sredstva u sfenopalatini ganglion

2.400,00

39109-00

Gangliotomija trigeminusa radiofrekvencijom

8.540,00

39109-01

Gangliotomija trigeminusa pomoću kompresije balonom

8.540,00

39109-02

Gangliotomija trigeminusa injekcijom

8.540,00

39115-00

Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

1.440,00

39118-00

Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba radiofrekvencijom radi denervacije

5.740,00

39118-01

Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba primenom hladnoće (krio postupcima) radi denervacije

5.740,00

39323-00

Ostale perkutane neurotomije radiofrekvencijom

5.320,00

39323-01

Ostale perkutane neurotomije primenom krio postupaka

5.320,00

39331-00

Endoskopska dekompresija karpalnog kanala

5.320,00

39331-01

Dekompresija karpalnog kanala

5.320,00

52824-00

Krioterapija perifernih grana trigeminusa

8.540,00

90013-00

Biopsija nerva

3.338,30

039332

Neurooftalmološki pregled

0,00

039334

Pregled neurohirurga

0,00

039336

Procena opšteg stanja pacijenta

0,00

039338

Procena neurološkog stanja

0,00

039340

Pregled CD skenera/filma

0,00

039342

Pregled CD MR/filma

0,00

039344

Poređenje dva ili tri CD skenera ili magneta u različitim vremenskim intervalima

0,00

039346

Pregled neuroonkologa

0,00

039348

Procena EEG nalaza

0,00

039350

Procena EMNG nalaza

0,00

039352

Procena nalaza VEP

0,00

039354

Procena nalaza AEP

0,00

039356

Procena nalaza SEP

0,00

039358

Prostigminski test

0,00

039360

Parenhimski dopler mozga

0,00

039362

"Bubble" test - ultrazvuk

0,00

039364

Procena snage mišića (MRC)

0,00

039366

Određivanje skora mišićne snage (QMGS test)

0,00

039368

Određivanje skora mišićne snage, primena ALSFR-R skora

0,00

039370

Rankin test

0,00

039372

Prošireni skor stepena onesposobljenosti obolelih od multiple skleroze (EDSS)

0,00

039374

Ispitivanje autonomnog nervnog sistema

0,00

039376

Kvantitativno senzorno testiranje

0,00

039378

Somatosenzorni evocirani potencijali

0,00

039380

Transkranijalna magnetna stimulacija

0,00

039382

Auditivno evocirani potencijali moždanog stabla

0,00

90047-00

Aspiracija tiroidne žlezde

170,40

30094-01

Perkutana [pomoću igle] biopsija paratiroidnih žlezda

3.640,00

30094-10

Perkutana [pomoću igle] biopsija tiroidne žlezde

3.640,00

030094

Deksametazonski test-skrining

0,00

030096

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test) sa određivanjem glikemija

0,00

030098

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test) sa određivanjem glikemija i insulina

0,00

030100

Glukagonski test sa određivanjem C-peptida

0,00

030102

Izrada profila glikemija u 4 tačke

0,00

030104

Izrada profila glikemija u 9 tačaka

0,00

030106

Korekcija antihiperglikemijske terapije na osnovu profila glikemija u 4 tačke

0,00

030108

Korekcija antihiperglikemijske terapije na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

0,00

030110

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa tipom 1 dijabetesa na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

0,00

030112

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa tipom 2 dijabetesa na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

0,00

030114

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa gestacijskim dijabetesom na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

0,00

030116

Korekcija insulinske terapije u pacijenata sa tipom 1 dijabetesa na insulinskoj pumpi na osnovu zapisa kontinuiranog glukoznog monitoringa

0,00

030118

Korekcija insulinske terapije u trudnice sa tipom 1 dijabetesa na insulinskoj pumpi na osnovu zapisa kontinuiranog glukoznog monitoringa

0,00

030120

Skidanje podataka sa aparata za samokontrolu glikemija preko elektronskog čitača

0,00

030122

Analiza zapisa kontrole glikemija, ugljenohidratnih jedinica i doza insulina preko elektronske platforme

0,00

030124

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na L-S kičmi

0,00

030126

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na vratu femura

0,00

030128

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na podlaktici

0,00

030130

DXA praćenje telesnog sastava u endokrinopatijama

0,00

030132

Procena egzoftalmusa upotrebom egzoftalmometra

0,00

030134

Procena postojanja vanfiziološke laktacije

0,00

030136

Procena postojanja klitoromegalije

0,00

030138

Procena volumena i kvaliteta testisa manuelnom metodom

0,00

42503-00

Oftalmološki pregled

1.980,00

30061-02

Uklanjanje površinskog stranog tela sa rožnjače

460,00

42668-00

Uklanjanje šavova na rožnjači

1.440,00

42644-00

Incizija rožnjače

1.380,00

42644-04

Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače

1.380,00

42797-01

Zgrušavanje krvi u sudovima rožnjače laserom

1.300,00

42692-00

Ekscizija lezija na limbusu

5.320,00

42650-00

Debridman epitela rožnjače

1.380,00

42667-00

Manipulacija produžnim šavom na rožnjači

2.740,00

30061-03

Uklanjanje površinskog stranog tela sa beonjače

460,00

42764-00

Iridotomija

9.980,00

42785-00

Iridotomija laserom

6.800,00

42806-00

Destrukcija lezija na dužici laserom

6.800,00

42785-01

Iridoplastika laserom

6.800,00

42807-00

Laserska fotomidrijaza

6.840,00

42808-00

Laserska fotoiridosinereza

6.840,00

42782-00

Trabekuloplastika laserom

8.680,00

42794-00

Prekidanje šavova na beonjači laserom posle izvršene trabekuloplastike

1.300,00

42788-00

Kapsulotomija sočiva laserom

6.800,00

42791-02

Kortikoliza tkiva sočiva laserom

6.800,00

42791-00

Intrakameralna laserska liza staklastog tela

6.800,00

42791-01

Intrakameralna laserska liza fibrina

6.800,00

42809-00

Destrukcija mrežnjače fotokoagulacijom

8.680,00

42809-01

Reparacija ablacije mrežnjače fotokoagulacijom

8.680,00

42821-00

Okularna transiluminacija

1.740,00

18370-00

Primena botulinskog toksina u očnom kapku

860,00

90084-00

Incizija očnog kapka

2.836,54

90090-00

Raskidanje blefarorafije

3.064,92

90091-00

Kantotomija

4.640,01

30071-02

Biopsija očnog kapka

1.000,00

42575-00

Ekscizija ciste na tarzalnoj ploči

1.600,00

30052-01

Reparacija rane na očnom kapku

4.880,00

42584-00

Tarzorafija

5.320,00

42587-00

Korekcija trihijaze krioterapijom, na jednom oku

1.000,00

42587-01

Korekcija trihijaze krioterapijom, na oba oka

1.000,00

42587-02

Korekcija trihijaze laserom, na jednom oku

1.000,00

42587-03

Korekcija trihijaze laserom, na oba oka

1.000,00

42587-04

Korekcija trihijaze elektrolizom, na jednom oku

1.000,00

42587-05

Korekcija trihijaze elektrolizom, na oba oka

1.000,00

42581-00

Kauterizacija ektropiona

2.260,00

42581-01

Kauterizacija entropiona

2.260,00

42866-00

Reparacija ektropiona ili entropiona zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

14.460,00

42866-01

Reparacija ektropiona ili entropiona ostalim procedurama na donjim retraktorima

14.460,00

45626-00

Korekcija ektropiona ili entropiona tehnikom šavova

6.280,00

45626-01

Korekcija ektropiona ili entropiona klinastom resekcijom

6.280,00

42614-01

Sondiranje lakrimalnih prolaza, jednostrano

913,00

42615-01

Sondiranje lakrimalnih prolaza, obostrano

1.380,00

42614-02

Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, jednostrano

913,00

42615-02

Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, obostrano

1.380,00

42620-00

Okluzija lakrimalnih punktuma čepom

1.020,00

90087-00

Uklanjanje čepa iz punktuma

3.800,00

42596-00

Incizija suzne kesice

9.700,00

42617-00

Incizija tačkica (punktuma)

2.640,00

42622-00

Okluzija suznog punktuma kauterizacijom

1.600,00

30061-04

Uklanjanje površinskog stranog tela sa konjuktive

460,00

42824-01

Subkonjunktivna primena leka

1.340,00

42632-01

Incizija konjunktive

2.260,00

42644-03

Uklanjanje dubinskog stranog tela iz konjunktive

1.380,00

42677-00

Kauterizacija konjunktive

1.180,00

42680-00

Krioterapija konjunktive

5.780,00

42676-00

Biopsija konjunktive

2.220,00

42683-00

Ekscizija lezija ili tkiva konjunktive

2.320,00

42632-02

Reparacija laceracije konjunktive

2.260,00

90093-00

Konjunktivoplastika

7.000,00

90119-00

Otoskopija

1.600,00

41500-00

Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog kanala bez incizije

1.580,00

30075-28

Biopsija promena spoljašnjeg uva

2.880,00

41506-00

Ekscizija polipa na spoljašnjem uvu

2.780,00

41509-00

Uklanjanje keratoze (keratosis obturans) iz spoljašnjeg slušnog kanala

3.140,00

30052-00

Rekonstrukcija rane spoljašnjeg uva

4.880,00

90111-00

Ostale procedure na spoljašnjem uvu

0,00

41650-00

Inspekcija bubne opne, jednostrano

2.120,00

41650-01

Inspekcija bubne opne, obostrano

2.120,00

41647-00

Toaleta uva, jednostrano

2.120,00

41647-01

Toaleta uva, obostrano

2.120,00

9011801

Instilacija leka kroz bubnu opnu u bubnu duplju

3.540,00

9011802

Repozicioni manevar za lečenje benignog paroksizmalnog vertiga

191,71

41653-00

Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora

1.380,00

41653-01

Ostale dijagnostičke procedure u nosu

1.380,00

41764-00

Endoskopija nosa

2.360,00

41659-00

Odstranjivanje stranog tela nosa

1.500,00

41656-00

Zaustavljanje krvarenja iz zadnjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

2.360,00

41677-00

Zaustavljanje krvarenja iz prednjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

1.740,00

41680-00

Zaustavljanje krvarenja iz nosa krioterapijom

3.140,00

41674-01

Kauterizacija ili dijatermija nosne pregrade

1.940,00

90130-00

Lokalna destrukcija lezija u nosu

3.840,00

41761-00

Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora sa biopsijom

2.360,00

90131-00

Lokalna ekscizija ostalih intranazalnih lezija

3.660,00

30052-03

Reparacija rane nosa

4.880,00

41704-00

Aspiracija i lavaža nazalnih sinusa kroz prirodna ušća

700,00

41719-00

Drenaža maksilarnog sinusa kroz alveolu zuba

2.260,00

30278-01

Uklanjanje priraslica na jeziku

900,00

30278-02

Lingvalna frenotomija

900,00

90134-00

Destrukcija lezija na jeziku

15.650,00

30075-19

Biopsija jezika

2.880,00

30278-00

Lingvalna frenektomija

900,00

90135-00

Ekscizija lezija na jeziku

15.650,00

30266-00

Incizija pljuvačnih žlezda ili kanala

2.880,00

30266-02

Uklanjanje kalkulusa iz pljuvačnih žlezda ili kanala

2.880,00

30075-22

Biopsija pljuvačne žlezde ili kanala

2.880,00

30094-09

Perkutana biopsija iglom pljuvačne žlezde ili kanala

3.640,00

30281-00

Labijalna frenotomija

2.300,00

96215-00

Incizija i drenaža lezija u usnoj šupljini

1.570,00

30075-23

Biopsija usne šupljine

2.880,00

30075-24

Biopsija mekog nepca

2.880,00

45799-00

Aspiraciona biopsija vilične ciste

560,00

30283-00

Ekscizija ciste u ustima

3.940,00

45831-00

Ekscizija papilarne hiperplazije na nepcu

6.220,00

90141-00

Lokalna ekscizija ili destrukcija lezija na tvrdom nepcu

13.590,00

90141-01

Ekscizija ostalih lezija u ustima

0,00

30281-01

Labijalna frenektomija

2.300,00

30052-02

Reparacija rane na usni

4.880,00

41807-00

Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa

1.340,00

30075-25

Biopsija tonzila ili adenoida

2.880,00

90144-00

Ekscizija lezija na tonzilama i adenoidima

928,95

41764-02

Fiberoptički pregled farinksa

2.360,00

30061-01

Uklanjanje stranog tela iz farinksa bez incizije

460,00

30075-26

Biopsija u farinksu

2.880,00

97011-00

Sveobuhvatni oralni pregled

1.600,00

97012-00

Periodični oralni pregled

215,00

97013-00

Delimični oralni pregled

215,00

97039-00

Tomografija lobanje ili dela lobanje

1.106,25

97072-00

Fotografski snimak, intraoralni

1.323,00

97073-00

Fotografski snimak, ekstraoralni

1.323,00

97081-00

Cefalometrijska analiza i tumačenje

1.323,01

97082-00

Analiza predviđanja odnosa između veličine zuba i vilice

882,00

97086-00

Elektromiografska analiza

0,00

97213-00

Lečenje akutne parodontalne infekcije

134,40

97222-00

Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za osam ili manje zuba

93,49

97222-01

Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za više od osam zuba

93,49

97225-00

Nehiruško parodontalno lečenje, koje nije nigde klasifikovano

403,20

97231-00

Gingivektomija za osam ili manje zuba

0,00

97231-01

Gingivektomija za više od osam zuba

0,00

97232-00

Parodontalna režanj operacija za osam ili manje zuba

0,00

97232-01

Parodontalna režanj operacija za više od osam zuba

0,00

97233-00

Koštana alveolarna hirurška procedura za osam ili manje zuba

403,20

97233-01

Koštana alveolarna hirurška procedura za više od osam zuba

403,20

97234-00

Koštani alveolarni graft, po jednom zubu ili implantatu

0,00

97235-00

Gingivalni graft, po jednom zubu ili implantatu

0,00

97236-00

Vođena regeneracija tkiva, po jednom zubu ili implantatu

0,00

97237-00

Vođena regeneracija tkiva, uklanjanje membrane

0,00

97241-00

Resekcija korena zuba, po jednom korenu

1.176,00

97245-00

Hirurška parodontna procedura, koja nije nigde klasifikovana, po jednom zubu ili implantatu

0,00

97311-01

Uklanjanje jednog zuba ili njegovog dela ili delova

322,60

97311-02

Uklanjanje dva zuba ili njihovog dela ili delova

322,60

97311-03

Uklanjanje tri zuba ili njihovog dela ili delova

322,60

97311-04

Uklanjanje četiri zuba ili njihovog dela ili delova

322,60

97311-05

Uklanjanje od pet do devet zuba ili njihovog dela ili delova

322,60

97311-08

Uklanjanje neodređenog broja zuba ili njihovog dela ili delova

322,60

97314-01

Postupno uklanjanje jednog zuba

322,60

97314-02

Postupno uklanjanje dva zuba

322,60

97314-03

Postupno uklanjanje tri zuba

322,60

97314-04

Postupno uklanjanje četiri zuba

322,60

97322-00

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

882,00

97322-01

Uklanjanje svih zuba

882,00

97322-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

882,00

97322-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

882,00

97322-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

882,00

97322-05

Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

882,00

97323-01

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti

882,00

97323-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti

882,00

97323-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

882,00

97323-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

882,00

97324-01

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

882,00

97324-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

882,00

97324-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

882,00

97324-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

882,00

97331-00

Alveolektomija, po segmentu vilice

403,20

97338-00

Redukcija labavog ruba tkiva, po segmentu vilice

0,00

97341-00

Uklanjanje hiperplastičnog tkiva

294,00

97381-00

Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa stimulacijom i pakovanjem

1.848,00

97382-00

Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa dodavanjem ortodontskog aparata za izvlačenje zuba

1.848,00

97384-00

Repozicioniranje dislociranog zuba, po zubu

0,00

97385-00

Hirurško repozicioniranje neizniklog zuba

0,00

97386-01

Splintiranje pomerenog zuba, po zubu

2.150,40

97387-00

Ponovno umetanje zuba i splintiranje

2.150,40

97388-00

Transplantacija zuba ili zubnog začetka

2.150,40

97399-00

Kontrola postoperativne hemoragije nakon procedure u usnoj duplji

268,80

97431-00

Periapikalna kiretaža, po jednom korenu

0,00

97432-00

Apikotomija, po jednom korenu

3.550,00

97434-00

Apikalno zatvaranje kanala korena zuba, po jednom kanalu

0,00

97663-00

Hirurško uklanjanje zubnog implantata

0,00

97666-00

Proteza sa metalnim okvirom pričvršćenim za implantate, po zubu

0,00

97669-00

Uklanjanje i ponovno pričvršćivanje proteze fiksirane za implantat, po implantatu

0,00

97671-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, bezmetalna, indirektno

0,00

97672-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, vinirna (keramička), indirektno

0,00

97673-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, metalna, indirektno

0,00

97679-00

Priprema uputstva za hirurški implantat

0,00

97771-00

Priprema tkiva za uzimanje otiska, po aplikaciji

0,00

97772-00

Izrada akrilnog splinta, indirektna

1.331,30

97773-00

Izrada metalnog splinta, indirektna

0,00

97774-00

Izrada obturatora

1.974,00

97775-00

Karakterizacija baze proteze

0,00

97776-00

Uzimanje otiska za reparaciju proteze

0,00

97963-00

Klinička okluzalna analiza koja obuhvata mišićnu i zglobnu palpaciju

0,00

97971-00

Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane strukture

403,20

97985-00

Izrada oralnog aparata kod dijagnostikovanog hrkanja i opstruktivne apneje u snu

0,00

41764-03

Fiberoptička laringoskopija

2.360,00

41849-00

Laringoskopija

5.260,00

41764-04

Traheoskopija kroz veštački otvor - arteficijelnu stomu

2.360,00

41886-02

Uklanjanje trahealnog stenta

3.420,00

41905-00

Ugradnja trahealnog stenta

8.720,00

41905-01

Zamena trahealnog stenta

8.720,00

41886-00

Uklanjanje stranog tela iz traheje

3.420,00

90167-00

Ekscizija lezije traheje

7.089,60

41880-00

Perkutana traheostomija

4.880,00

41889-00

Bronhoskopija

3.420,00

41889-01

Bronhoskopija kroz veštački otvor - arteficijalnu stomu

3.420,00

41898-00

Fiberoptička bronhoskopija

4.940,00

41892-00

Bronhoskopija sa biopsijom

4.520,00

41895-00

Bronhoskopija sa uklanjanjem stranog tela

7.080,00

41898-01

Fiberoptička bronhoskopija sa biopsijom

4.940,00

41892-01

Bronhoskopija sa ekscizijom lezija

4.520,00

41901-00

Endoskopska resekcija lezija bronha laserom

11.620,00

90163-00

Ostale endoskopske ekscizije na bronhu

0,00

41895-01

Uklanjanje endobronhijalnog stenta

7.080,00

41904-00

Bronhoskopija sa dilatacijom

4.740,00

41905-04

Ugradnja endobronhijalnog stenta

8.720,00

41905-05

Zamena endobronhijalnog stenta

8.720,00

18228-00

Intrapleuralna blokada

1.200,00

30090-00

Perkutana biopsija pleure iglom

2.480,00

38812-00

Perkutana biopsija pluća iglom

4.020,00

38800-00

Dijagnostička torakocenteza

740,00

38803-00

Terapijska torakocenteza

1.480,00

90179-06

Postupak održavanja traheostome

1.410,59

92046-00

Zamena kanile za traheostomiju

1.410,59

92047-00

Uklanjanje kanile za treheostomiju

1.410,59

90202-01

Postavljanje privremene transkutane elektrode pejsmejkera

10.830,00

90203-05

Podešavanje pejsmejkera

10.830,00

32500-00

Mikroinjekcija u venularno crvenilo

2.100,00

32500-01

Višestruke injekcije u varikozne vene

2.100,00

90220-00

Kateterizacija/kanilacija ostalih vena

0,00

45027-01

Primena sredstva u vaskularnim anomalijama

2.300,00

45027-00

Kauterizacija vaskularnih anomalija

2.300,00

14100-00

Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, kontinuirana primena lasera, pojedinačni krvni sud

2.920,00

14106-00

Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, pulsna primena lasera, ekstenzivno područje

2.920,00

45030-00

Ekscizija vaskularne anomalije na koži i potkožnom tkivu ili mukoznoj površini, mali zahvat

2.480,00

34500-00

Insercija eksternog arteriovenskog šanta

5.920,00

34500-01

Zamena eksternog arteriovenskog šanta

5.920,00

34506-00

Uklanjanje eksternog arteriovenskog šanta

4.040,00

30081-00

Biopsija koštane srži, hirurška

2.100,00

30084-00

Perkutana biopsija koštane srži, iglom

1.120,00

30087-00

Aspiraciona punkcija koštane srži

560,00

30317-00

Ponovna eksploracija limfnog čvora na vratu

26.260,00

90281-00

Incizija limfnog područja

0,00

30075-00

Biopsija limfnog čvora

2.880,00

30096-00

Biopsija skalenskog čvora

3.520,00

31423-00

Ekscizija limfnog čvora vrata

7.720,00

31423-01

Regionalna ekscizija limfnih čvorova na vratu

7.720,00

30332-00

Ekscizija limfnog čvora aksile

6.660,00

30329-00

Ekscizija limfnog čvora prepone

4.740,00

30473-03

Ezofagoskopija

3.400,00

3047331

Fleksibilna fiberoptička ezofagoskopija

3.400,00

41816-00

Rigidna ezofagoskopija

3.560,00

4181601

Rigidna fiberoptička ezofagoskopija

3.560,00

30476-00

Endoskopska primena agensa u nekrvareću leziju jednjaka

4.720,00

30476-01

Endoskopska primena agensa u nekrvareću leziju ezofagogastričnog prelaza

4.720,00

30478-06

Endoskopska primena agensa u krvareću leziju jednjaka

4.720,00

30478-09

Endoskopska primena agensa u krvareću leziju ezofagogastričnog prelaza

4.720,00

30478-10

Ezofagoskopija sa ekstrakcijom stranog tela

4.720,00

41825-00

Rigidna ezofagoskopija sa ekstrakcijom stranog tela

6.840,00

30490-00

Endoskopska ugradnja proteze jednjaka

10.120,00

30490-01

Endoskopska zamena proteze jednjaka

10.120,00

30490-02

Endoskopsko uklanjanje proteze jednjaka

10.120,00

30473-04

Ezofagoskopija sa biopsijom

3.400,00

30478-13

Ezofagoskopija sa ekscizijom lezije

4.720,00

30559-00

Lokalna ekscizija lezije jednjaka

16.340,00

41822-00

Rigidna ezofagoskopija sa biopsijom

4.580,00

41819-00

Ostale endoskopske dilatacije jednjaka

6.700,00

4181901

Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka

6.700,00

41828-00

Neendoskopska dilatacija jednjaka

1.000,00

41831-00

Endoskopska pneumatska dilatacija jednjaka

6.860,00

41832-00

Endoskopska dilatacija jednjaka balonom

4.380,00

30478-07

Endoskopska primena agensa u leziju želuca ili duodenuma

4.720,00

30476-03

Endoskopsko podvezivanje varikoziteta želuca

4.720,00

30075-12

Biopsija želuca

2.880,00

90296-00

Endoskopska kontrola peptičkog ulkusa ili krvarenja

1.912,34

14215-00

Revizija gastričnog prstena

1.880,00

90305-00

Ostale procedure na želucu

0,00

30581-01

Eksploracija duodenduma

14.660,00

32095-00

Endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu

2.440,00

30487-00

Insercija tubusa u tanko crevo

3.480,00

92068-00

Endoskopska insercija proteze duodenuma

660,32

92068-01

Endoskopska zamena proteze duodenuma

660,32

92068-02

Endoskopsko uklanjanje proteze duodenuma

660,32

32075-00

Rigidna rektosigmoidoskopija

1.440,00

32084-00

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure

2.140,00

32084-02

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa primenom mastila za obeležavanje

2.140,00

32090-00

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma

6.420,00

32090-02

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa primenom mastila za obeležavanje

6.420,00

90295-00

Endoskopska insercija proteze kolona

1.986,89

90295-01

Endoskopska zamena proteze kolona

1.986,89

90295-02

Endoskopsko uklanjanje proteze kolona

1.986,89

30479-02

Endoskopska terapija debelog creva laserom

9.160,00

90308-00

Endoskopska destrukcija lezija debelog creva

7.900,00

30075-14

Biopsija debelog creva

2.880,00

32075-01

Rigidna sigmoidoskopija sa biopsijom

1.440,00

32078-00

Rigidna sigmoidoskopija sa odstranjenjem ≤ 9 polipa

3.240,00

32081-00

Rigidna sigmoidoskopija sa odstranjenjem ≥ 10 polipa

0,00

32084-01

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa biopsijom

2.140,00

32087-00

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa polipektomijom

3.920,00

32090-01

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa biopsijom

6.420,00

32093-00

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa polipektomijom

9.020,00

32171-00

Anorektalni pregled

1.700,00

32120-00

Insercija analnog šava zbog anorektalnog prolapsa

4.940,00

32132-01

Skleroterapija zbog prolapsa rektalne sluznice

860,00

32166-01

Podešavanje analnog setona

3.960,00

32166-02

Uklanjanje analnog setona

3.960,00

32212-00

Primena formalina u anorektalnu regiju

2.620,00

90295-03

Endoskopska insercija rektalne proteze

333,71

90295-04

Endoskopska zamena rektalne proteze

333,71

90295-05

Endoskopsko uklanjanje rektalne proteze

333,71

90344-00

Primena biološkog lepka u anorektalnom području

3.631,78

90344-01

Primena drugog terapeutskog sredstva u anorektalnom području

3.631,78

32114-00

Rešavanje rektalne strikture transanalnim putem

3.340,00

32147-00

Incizija perianalnog tromba

860,00

32174-00

Drenaža intraanalnog apscesa

1.700,00

32174-01

Drenaža perianalnog apscesa

1.700,00

32174-02

Drenaža ishiorektalniog apscesa

1.700,00

90338-00

Incizija rektuma ili anusa

5.767,78

30479-01

Endoskopska terapija rektuma laserom

9.160,00

32135-02

Podvezivanje prolapsa sluznice rektuma gumicom

1.280,00

32135-03

Destrukcija prolapsa sluznice rektuma

1.280,00

90312-00

Elektrokoagulacija tkiva rektuma

810,00

90312-01

Krioterapija tkiva rektuma

643,75

30071-01

Rektalna aspiraciona biopsija

1.000,00

30075-34

Biopsija anusa

2.880,00

32142-01

Ekscizija analnog polipa

1.300,00

32177-00

Odstranjenje analne bradavice

3.340,00

90315-00

Endoskopska ekscizija lezija ili tkiva anusa

3.450,00

32142-00

Ekscizija analnog kožnog nabora

1.300,00

32153-00

Dilatacija anusa

1.340,00

90313-01

Manuelna redukcija prolapsa rektuma

101,78

32132-00

Skleroterapija hemoroida

860,00

32135-00

Podvezivanje hemoroida gumicom

1.280,00

32135-01

Destrukcija hemoroida

1.280,00

32138-00

Hemoroidektomija

7.060,00

32138-01

Hemoroidektomija laserom

7.060,00

90316-00

Ostale procedure na anusu

0,00

30409-00

Perkutana (zatvorena) biopsija jetre

3.340,00

30439-00

Intraoperativna holangiografija

3.560,00

30440-00

Perkutana transhepatička holangiografija (PTC)

10.120,00

30484-00

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

7.020,00

30484-01

Endoskopska retrogradna holangiografija (ERC)

7.020,00

30492-00

Perkutano postavljanje stenta u bilijarni trakt

15.140,00

30451-00

Druga vrsta zamene bilijarnog stenta

5.140,00

30451-01

Ostala odstranjenja bilijarnog stenta

5.140,00

30451-02

Endoskopska zamena bilijarnog stenta

5.140,00

30451-03

Endoskopsko odstranjenje bilijarnog stenta

5.140,00

30492-02

Perkutano odstranjenje bilijarnog stenta

15.140,00

30484-02

Endoskopska retrogradna pankreatografija (ERP)

7.020,00

30491-04

Endoskopsko uklanjanje stenta pankreasa

10.680,00

30406-00

Abdominalna paracenteza

1.000,00

90347-02

Davanje terapijskog sredstva u peritonealnu šupljinu

50,00

90952-00

Incizija trbušnog zida

4.655,39

30075-17

Biopsija trbušnog zida ili pupka

2.880,00

30094-06

Perkutana biopsija intraabdominalne mase iglom

3.640,00

43942-00

Ekscizija epitelnog ostatka oko pupka

4.440,00

43945-00

Ekscizija otvorenog omfalo-enteričnog kanala

18.720,00

43948-00

Ekscizija umbilikalnog granuloma

2.660,00

43987-01

Ekscizija intraabdominalnog neuroblastoma

27.620,00

30403-04

Odloženo zatvaranje granulirajuće abdominalne rane

10.020,00

90331-00

Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu

0,00

9033101

Merenje intra-abdominalnog pritiska

0,00

11820-00

Panendoskopija putem kapsule sa kamerom

39.220,00

30473-00

Panendoskopija do duodenuma

3.400,00

30473-02

Panendoskopija kroz veštačku stomu

3.400,00

30473-05

Panendoskopija do ileuma

3.400,00

30473-07

Panendoskopija do duodenuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za obeležavanje)

3.400,00

30473-08

Panendoskopija do ileuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za obeležavanje)

3.400,00

30478-00

Panendoskopija do duodenuma sa odstranjenjem stranog tela

4.720,00

30478-14

Panendoskopija do ileuma sa odstranjenjem stranog tela

4.720,00

30478-01

Panendoskopija do duodenuma sa dijatermijom

4.720,00

30478-02

Panendoskopija do duodenuma sa termo-koagulacijom

4.720,00

30478-03

Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom laserom

4.720,00

30478-15

Panendoskopija do ileuma sa dijatermijom

4.720,00

30478-16

Panendoskopija do ileuma sa termo-koagulacijom

4.720,00

30478-17

Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom laserom

4.720,00

30478-20

Panendoskopija do duodenuma sa ostalim koagulacijama

4.720,00

30478-21

Panendoskopija do ileuma sa ostalim koagulacijama

4.720,00

30473-01

Panendoskopija do duodenuma sa biopsijom

3.400,00

30473-06

Panendoskopija do ileuma sa biopsijom

3.400,00

3047361

Endoskopska ultrasonografija sa biopsijom

3.400,00

30478-04

Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom lezija

4.720,00

30478-18

Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom lezija

4.720,00

90335-00

Ostale dijagnostičke procedure na digestivnom sistemu

0,00

90335-01

Ostale procedure na digestivnom sistemu

0,00

36652-00

Retrogradna ureterorenoskopija

12.500,00

36652-01

Retrogradna ureterorenoskopija sa manipulacijom kalkulusa u bubreg

12.500,00

36654-02

Retrogradna ureterorenoskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega

16.020,00

36604-00

Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju - tehnika interventne radiologije

5.140,00

36607-00

Plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa balon dilatacijom uretera

13.280,00

36649-00

Zamena nefrostomskog katetera

5.140,00

36627-00

Perkutana nefroskopija

13.300,00

36656-00

Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom kamena u bubregu

20.500,00

36656-01

Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom i ekstrakcijom renalnog kamena

20.500,00

36561-00

Zatvorena biopsija bubrega

3.320,00

36654-00

Retrogradna pijeloskopija sa biopsijom bubrega

16.020,00

36821-00

Endoskopska biopsija pijelona (brush)

6.200,00

36624-00

Perkutana nefrostomija

10.720,00

13100-00

Hemodijaliza

2.620,00

13100-01

Intermitentna hemofiltracija

2.620,00

13100-03

Intermitentna hemodiafiltracija

2.620,00

13100-05

Hemoperfuzija

2.620,00

13100-06

Peritonealna dijaliza, kratkoročna

2.620,00

13100-07

Intermitentna peritonealna dializa, dugoročna

2.620,00

13100-08

Kontinuirana peritonealna dijaliza, dugoročna

2.620,00

13110-00

Uklanjanje prebivajućeg peritonealnog katetera radi peritonealne dijalize

4.380,00

90351-00

Uklanjanje privremenog katetera za peritonealnu dijalizu

0,00

13104-00

Edukacija i obuka za kućnu dijalizu

2.840,00

90353-00

Test adekvatnosti hemodijalize

0,00

90353-01

Test adekvatnosti peritonealne dijalize

0,00

90354-00

Ostale procedure na bubregu

0,00

36803-00

Ureteroskopija

8.960,00

36860-00

Endoskopski pregled intestinalnog konduita

3.200,00

36860-01

Endoskopski pregled intestinalnog rezervoara

3.200,00

36818-00

Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom - jednostrana

5.320,00

36818-01

Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom - obostrana

5.320,00

36824-00

Endoskopska kateterizacija uretera, jednostrana

4.100,00

36824-01

Endoskopska kateterizacija uretera, obostrana

4.100,00

36821-01

Endoskopsko plasiranje ureteralnog stenta

6.200,00

36821-03

Endoskopska zamena ureteralnog stenta

6.200,00

36833-01

Endoskopsko uklanjanje ureteralnog stenta

5.320,00

36803-02

Endoskopska manipulacija kalkulusa u ureteru (ureterorenoskopski)

8.960,00

36806-02

Endoskopska ekstrakcija kalkulusa iz uretera (ureterorenoskopski)

12.500,00

36608-00

Perkutana zamena ureteralnog stenta

5.140,00

90367-00

Zamena katetera ureterostomije

900,00

36830-00

Endoskopska incizija orificijuma uretera

3.900,00

36806-00

Endoskopska biopsija uretera

12.500,00

36821-02

Endoskopska (brush) biopsija uretera

6.200,00

36812-00

Cistoskopija

3.200,00

36812-01

Cistoskopija kroz arteficijalnu stomu

3.200,00

36800-00

Kateterizacija mokraćne bešike

520,00

36800-01

Zamena stalnog urinarnog katetera

520,00

36800-03

Uklanjanje stalnog urinarnog katetera

520,00

36800-02

Zamena katetera cistostome

520,00

36833-00

Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike

5.320,00

36842-00

Endoskopsko ispiranje krvnih ugrušaka iz mokraćne bešike

6.240,00

36851-00

Endoskopsko davanje lekova u zid mokraćne bešike

4.420,00

37041-00

Perkutana aspiracija mokraćne bešike iglom

880,00

37011-00

Perkutana cistotomija [cistostomija]

1.780,00

30075-10

Biopsija mokraćne bešike

2.880,00

36836-00

Endoskopska biopsija mokraćne bešike

4.420,00

37339-01

Parauretralna injekcija bulking materijala zbog stres-inkontinencije kod muškaraca

4.600,00

90363-00

Ostale dijagnostičke procedure na mokraćnoj bešici

0,00

37315-00

Uretroskopija

2.660,00

36811-00

Endoskopsko ugrađivanje uretralne proteze

6.220,00

36811-01

Endoskopsko plasiranje stenta uretre

6.220,00

37318-00

Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz uretre

5.320,00

37321-00

Meatotomija spoljašnjeg otvora uretre

1.780,00

36815-01

Endoskopska destrukcija kondiloma u uretri

4.463,00

37318-01

Endoskopska dijatermija uretre

5.320,00

37318-02

Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri

5.320,00

37318-03

Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri - laser

5.320,00

37854-00

Endoskopsko lečenje valvule zadnje uretre

7.040,00

30075-31

Biopsija uretre

2.880,00

37318-04

Endoskopska biopsija uretre

5.320,00

35523-00

Ekscizija karunkula uretre

1.120,00

37300-00

Plasiranje uretralne sonde

880,00

37303-00

Dilatacija stenoze uretre

1.420,00

36546-00

Vantelesna litotripsija šok-talasima [ESWL]

13.300,00

30094-08

Perkutana biosija semenih kesica iglom

3.640,00

30628-00

Perkutana aspiracija hidrocele

680,00

37604-00

Eksploracija skrotalnog sadržaja, jednostrano

5.320,00

37604-02

Eksploracija skrotalnog sadržaja sa biopsijom, jednostrano

5.320,00

37438-00

Parcijalna ekscizija lezije na skrotumu

5.320,00

13221-00

Priprema sperme za androloške procedure

960,00

13251-00

Intracitoplazmatična injekcija spermatozoida

8.040,00

30094-07

Perkutana biopsija testisa (iglom)

3.640,00

30644-07

Ekscizija lezije testisa

10.020,00

30631-00

Ekscizija hidrocele

4.540,00

37613-00

Epididimektomija, jednostrana

5.320,00

37616-00

Mikrohirurška vazo-vazostomija, jednostrana

13.300,00

37815-00

Pregled penisa - hipospadija, pregled testom za erekciju

1.780,00

13290-00

Prikupljanje uzorka sperme pomoću uređaja

3.920,00

37415-00

Injekcija sredstva u penis

880,00

90402-00

Incizija penisa

2.740,00

30663-00

Kontrola krvarenja nakon cirkumcizije

2.760,00

30653-00

Cirkumcizija (obrezivanje) muškarca

900,00

35518-00

Punkcija ciste jajnika

4.000,00

35703-00

Test prohodnosti jajovoda

1.300,00

35630-00

Dijagnostička histeroskopija

3.520,00

35503-00

Ubacivanje intrauterinog uloška (IUD)

1.020,00

35506-00

Zamena intrauterinog uloška (IUD)

1.040,00

35506-02

Uklanjanje intrauterinog uloška

1.040,00

35633-02

Histeroskopija sa kateterizacijom jajovoda

4.200,00

35633-00

Razdvajanje intrauterinih priraslica

4.200,00

35634-00

Resekcija septuma uterusa histeroskopijom

13.200,00

35622-00

Endoskopska ablacija endometrijuma

11.600,00

35620-00

Biopsija endometrija

1.020,00

35640-00

Dilatacija cervikalnog kanala i kiretaža materice

3.520,00

35640-01

Kiretaža materice bez dilatacije cervikalnog kanala

3.520,00

35640-03

Sukciona kiretaža materice

3.520,00

35643-03

Dilatacija i evakuacija sadržaja materice

4.200,00

35633-01

Polipektomija materice histeroskopijom

4.200,00

16511-00

Primena serklaža na grlić materice

4.220,00

16512-00

Skidanje konca serklaža

1.220,00

35539-02

Laserska destrukcija promena na grliću materice

5.260,00

35608-00

Kauterizacija promena na grliću materice

1.240,00

35608-01

Ostale procedure destrukcije promena na grliću materice

1.240,00

35646-00

Radikalna dijatermija promena na grliću materice

4.000,00

35647-00

Široka ekscizija zone trensformacije omčicom

4.000,00

35608-02

Biopsija grlića materice

1.240,00

35611-00

Polipektomija grlića materice

1.240,00

35618-01

Konusna biopsija grlića materice laserom

4.200,00

35640-02

Dilatacija grlića materice

3.520,00

35539-04

Vaginoskopija

5.260,00

35614-00

Kolposkopija

1.220,00

35507-00

Destrukcija bradavica vagine

3.360,00

35539-01

Laserska destrukcija lezija vagine

5.260,00

90437-00

Ostale destrukcije lezija vagine

0,00

35539-03

Biopsija vagine

5.260,00

35557-00

Ekscizija lezije vagine

4.140,00

35554-00

Dilatacija vagine

840,00

35569-00

Proširenje vaginalnog ulaza (introitusa)

3.100,00

35507-01

Destrukcija bradavica vulve

3.400,00

35539-00

Laserska destrukcija lezija vulve

5.260,00

90439-00

Ostale destrukcije lezija vulve

0,00

35520-00

Lečenje apscesa Bartolinijeve žlezde

1.120,00

90446-00

Ostale incizije na vulvi i perineumu

0,00

35615-00

Biopsija vulve

1.040,00

30075-38

Biopsija perineuma

2.880,00

35513-00

Lečenje ciste Bartolinijeve žlezde

4.260,00

90440-00

Ekscizija lezija vulve

1.420,05

35500-00

Ginekološki pregled

1.600,00

13200-00

Potpomognute reproduktivne tehnike uz korišćenje lekova za stimulaciju ovulacije

126.319,17

13203-00

Folikulometrija sa verifikacijom ovulacije u stimulisanim ciklusima i za arteficijalnu inseminaciju

3.080,10

13206-00

Potpomognute reproduktivne tehnike kod nestimulisane ovulacije ili ovulacije stimulisane klomifen citratom

28.009,65

13209-00

Planiranje i koordinacija postupka biomedicinski potpomognute oplodnje kod pacijentkinje (bračnog para)

75.577,23

13212-00

Transvaginalna aspiracija oocita

19.429,78

13212-01

Transabdominalna aspiracija oocita

6.820,00

13215-00

Intratubarni transfer gameta, GIFT

2.140,00

13215-01

Intrauterini embriotransfer

5.926,59

13215-02

Intratubarni embriotransfer

2.140,00

13215-03

Ostale procedure reproduktivne medicine

9.360,00

16600-00

Dijagnostička amniocenteza

1.220,00

16603-00

Biopsija horionskih čupica

2.340,00

90460-00

Amnioskopija

1.200,00

16514-01

Eksterni CTG monitoring fetusa

700,00

52102-00

Odstranjenje igle, zavrtnja ili žice iz maksile, mandibule ili zigomatične kosti

2.720,00

53400-00

Imobilizacija preloma maksile bez postavljanja splinta

2.480,00

53403-00

Imobilizacija preloma mandibule bez postavljanja splinta

3.040,00

45825-01

Ekscizija egzostoze maksile ili mandibule

6.520,00

90603-01

Sekvestrektomija mandibule

14.350,00

48945-00

Artroskopija ramena

5.260,00

48948-01

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela u ramenu

11.780,00

48945-01

Artroskopska biopsija ramena

5.260,00

48948-00

Artroskopski debridman ramena

11.780,00

48903-00

Dekompresija subakromijalnog prostora

10.860,00

48951-00

Artroskopska dekompresija subakromijalnog prostora

17.200,00

47462-00

Zatvorena repozicija preloma ključne kosti

2.180,00

47003-00

Zatvorena repozicija iščašenja ključne kosti

1.640,00

47009-00

Zatvorena repozicija iščašenja ramena

3.260,00

47423-00

Imobilizacija preloma proksimalnog dela humerusa

4.160,00

47444-00

Imobilizacija preloma tela humerusa

4.340,00

47453-00

Imobilizacija preloma distalnog dela humerusa

5.080,00

90539-00

Insercija proteze za ruku

0,00

49118-00

Artroskopija lakta

5.260,00

49121-01

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela lakta

11.780,00

49118-01

Artroskopska biopsija lakta

5.260,00

49109-00

Artroskopska sinovijektomija lakta

13.580,00

47426-00

Zatvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa

6.240,00

47447-00

Zatvorena repozicija preloma tela humerusa

6.520,00

47456-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa

7.620,00

47018-00

Zatvorena repozicija iščašenja lakta

3.800,00

47024-00

Zatvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba

3.800,00

47360-00

Imobilizacija preloma distalnog dela radijusa

2.540,00

47360-01

Imobilizacija preloma distalnog dela ulne

2.540,00

47378-00

Imobilizacija preloma tela radijusa

3.260,00

47378-01

Imobilizacija preloma tela ulne

3.260,00

47387-00

Imobilizacija preloma tela radijusa i ulne

5.260,00

47363-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa

3.800,00

47381-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa

4.920,00

47385-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem

5.620,00

47405-00

Zatvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa

3.620,00

47363-01

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela ulne

3.800,00

47381-01

Zatvorena repozicija preloma tela ulne

4.920,00

47385-01

Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem

5.620,00

47396-00

Zatvorena repozicija preloma olekranona

3.620,00

47390-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne

7.880,00

47024-02

Zatvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba

3.800,00

90541-00

Zatvorena repozicija razdvojenih epifiza radijusa ili ulne

2.920,00

46363-00

Opuštanje tetivne ovojnice šake

4.060,00

46450-00

Tenoliza tetive ekstenzora šake

4.340,00

46453-00

Tenoliza tetive fleksora šake

7.240,00

46456-00

Perkutana tenotomija prsta na ruci

1.880,00

46519-00

Incizija i drenaža srednjeg palmarnog, tenarnog ili hipotenarnog prostora šake

2.720,00

46522-00

Incizija i drenaža tetivne ovojnice fleksora prsta na ruci

8.100,00

46525-00

Incizija i drenaža kod paronihija šake

1.080,00

90544-00

Presecanje adhezija šake

11.020,59

90545-00

Incizija mekih tkiva šake

211,82

48406-13

Osteotomija karpalne kosti

6.340,00

48409-13

Osteotomija karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom

9.960,00

46348-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 1 prst ruke

4.700,00

46351-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 2 prsta na ruci

7.020,00

46354-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 3 prsta na ruci

9.400,00

46357-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 4 prsta na ruci

11.720,00

46360-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, ≥ 5 prstiju

14.140,00

47933-00

Ekscizija egzostoze sa kosti šake

3.980,00

48406-14

Ostektomija karpalne kosti

6.340,00

48409-14

Ostektomija karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom

9.960,00

47300-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci

1.640,00

47300-01

Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

1.640,00

47303-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci

1.900,00

47303-01

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

1.900,00

47312-00

Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci

2.440,00

47312-01

Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

2.440,00

47315-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci

2.800,00

47315-01

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

2.800,00

47306-00

Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci

2.180,00

47306-01

Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

2.180,00

47309-00

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci

2.720,00

47309-01

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

2.720,00

47318-00

Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci

3.260,00

47318-01

Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

3.260,00

47321-00

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci

4.080,00

47321-01

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

4.080,00

47030-00

Zatvorena repozicija iščašenja karpusa

3.800,00

47030-02

Zatvorena repozicija iščašenja karpometakarpalnog zgloba

3.800,00

47036-00

Zatvorena repozicija iščašenja interfalangealnog zgloba šake

1.640,00

47042-00

Zatvorena repozicija iščašenja metakarpofalangealnog zgloba

2.180,00

90547-00

Rekonstrukcija mišića ili fascije šake, neklasifikovana na drugom mestu

11.019,59

90548-00

Ostali plastično-hirurški postupci na šaci

0,00

46438-00

Zatvorena fiksacija čekićastog prsta

2.600,00

46441-00

Otvorena reparacija čekićastog prsta

6.300,00

46442-00

Otvorena repozicija zglobnog preloma čekićastog prsta

5.400,00

46494-00

Ekscizija gangliona šake

4.240,00

46495-00

Ekscizija mukozne ciste prsta šake

3.900,00

46495-01

Ekscizija gangliona distalnog dela prsta šake

3.900,00

46498-00

Ekscizija gangliona tetivne ovojnice fleksora šake

4.240,00

46500-00

Ekscizija gangliona dorzalne strane ručnog zgloba

5.060,00

46502-00

Ekscizija rekurentnog gangliona dorzalne strane ručnog zgloba

5.840,00

50352-00

Imobilizacija iščašenog zgloba kuka

1.080,00

47516-01

Zatvorena repozicija preloma femura

8.320,00

47525-00

Zatvorena repozicija iskliznuća epifize glave femura

16.660,00

47543-00

Imobilizacija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije

4.340,00

47552-00

Imobilizacija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije

7.240,00

47561-00

Imobilizacija preloma tela tibije gipsom

5.240,00

47576-00

Imobilizacija preloma fibule

2.160,00

47579-00

Imobilizacija preloma patele

3.060,00

90551-00

Postavljanje proteze za nogu

0,00

49557-00

Artroskopija kolena

5.240,00

49560-00

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz kolena

10.600,00

49557-01

Artroskopska biopsija kolena

5.240,00

49557-02

Artroskopska ekscizija ruba ili nabora meniskusa kolena

5.240,00

49558-00

Artroskopska toaleta zgloba kolena

5.240,00

49560-03

Artroskopska meniscektomija zgloba kolena

10.600,00

30114-00

Ekscizija Bekerove (Baker) ciste

7.140,00

47054-00

Zatvorena repozicija iščašenja zgloba kolena

6.240,00

47057-00

Zatvorena repozicija iščašenja patele

2.440,00

47546-00

Zatvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije

6.520,00

47555-00

Zatvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije

10.860,00

47564-00

Zatvorena repozicija preloma tela tibije

7.880,00

47564-01

Zatvorena repozicija frakture fibule

7.880,00

47567-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma tela tibije

9.140,00

49721-00

Imobilizacija Ahilove tetive

4.520,00

47606-00

Imobilizacija preloma petne kosti

4.520,00

47606-01

Imobilizacija iščašenja petne kosti

4.520,00

47606-02

Imobilizacija preloma talusa

4.520,00

47627-00

Imobilizacija preloma tarzusa

3.060,00

47606-03

Imobilizacija iščašenja talusa

4.520,00

47633-00

Imobilizacija preloma metatarzusa

2.160,00

47594-00

Imobilizacija preloma skočnog zgloba, neklasifikovano na drugom mestu

4.160,00

49700-00

Artroskopija skočnog zgloba

5.240,00

49703-02

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz skočnog zgloba

11.760,00

47912-00

Incizija stopala zbog paronihije

1.080,00

49700-01

Artroskopska biopsija skočnog zgloba

5.240,00

49703-01

Artroskopska obrada osteofita skočnog zgloba

11.760,00

49866-00

Neurektomija u području stopala

5.780,00

47609-00

Zatvorena repozicija preloma petne kosti

6.780,00

47609-02

Zatvorena repozicija preloma talusa

6.780,00

47612-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti

7.880,00

47612-06

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa

7.880,00

47621-00

Zatvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba

7.880,00

47597-00

Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba

6.240,00

47663-00

Zatvorena repozicija preloma članka palca na nozi

2.700,00

47672-00

Zatvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi

2.160,00

47063-00

Zatvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba

4.880,00

47069-00

Zatvorena repozicija iščašenja prsta na nozi

1.360,00

47609-06

Zatvorena repozicija iščašenja petne kosti

6.780,00

47612-02

Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem

7.880,00

47609-04

Zatvorena repozicija iščašenja talusa

6.780,00

47612-04

Zatvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem

7.880,00

49718-01

Reparacija Ahilove tetive

7.240,00

50124-01

Primena sredstva u zglob ili neku drugu sinovijsku šupljinu, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

90560-00

Primena drugog sredstva u meko tkivo, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

50124-00

Aspiracija zgloba ili neke druge sinovijske šupljine, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

90563-00

Aspiracija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

30225-00

Ponovna insercija drena za drenažu apscesa mekog tkiva

5.140,00

47927-00

Odstranjenje klina, zavrtnja ili žice, neklasifikovano na drugom mestu

2.700,00

47927-01

Odstranjenje klina, zavrtnja ili žice iz femura

2.700,00

47930-01

Odstranjenje ploče, šipke ili klina iz femura

5.060,00

47948-00

Odstranjenje spoljašnjeg uređaja za fiksaciju

3.060,00

50309-00

Prilagođavanje prstena fiksatora kosti ili sličnog uređaja

5.860,00

47930-00

Odstranjenje ploče, šipke ili klina, neklasifikovano na drugom mestu

5.060,00

50100-00

Artroskopija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu

5.240,00

30068-00

Odstranjenje stranoga tela iz mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu

5.320,00

30223-03

Incizija i drenaža apscesa mekog tkiva

3.120,00

30224-00

Perkutana drenaža apscesa mekog tkiva

4.560,00

90568-01

Incizija burze, neklasifikovana na drugom mestu

2.330,00

90568-02

Incizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

90571-00

Razdvajanje adhezija mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu

0,00

30075-01

Biopsija mekog tkiva

2.880,00

30094-00

Perkutana biopsija mekih tkiva (iglom)

3.580,00

30107-00

Ekscizija gangliona, neklasifikovana na drugom mestu

4.220,00

30023-00

Ekscizijski debridman mekog tkiva

6.280,00

30107-01

Ekscizija male burze

4.140,00

31350-00

Ekscizija lezije mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

8.180,00

90575-00

Ekscizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

90582-01

Ušivanje tetive, neklasifikovano na drugom mestu

9.130,00

90590-00

Rekonstrukcija vezivne ovojnice tetive ili puleja, neklasifikovana na drugom mestu

9.130,00

90593-00

Ostali dijagnostički postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani na drugom mestu

0,00

90593-01

Ostali postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani na drugom mestu

0,00

90594-00

Ostali dijagnostički postupci na kostima ili zglobovima, neklasifikovani na drugom mestu

0,00

90595-00

Ostali postupci na muskuloskeletnom sistemu, neklasifikovani na drugom mestu

0,00

30010-00

Previjanje opekotine, manje od 10% površine tela je previjeno

1.420,00

30014-00

Previjanje opekotine, 10% i više posto površine tela je previjeno

3.000,00

30055-00

Previjanje rane

1.420,00

30207-00

Primena sredstva u lezijama na koži

860,00

90660-00

Primena sredstva u koži i potkožnom tkivu

65,00

30061-00

Uklanjanje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva bez incizije

460,00

30216-00

Aspiracija hematoma iz kože i potkožnog tkiva

520,00

30216-01

Aspiracija apscesa iz kože i potkožnog tkiva

520,00

30216-02

Ostale aspiracije iz kože i potkožnog tkiva

520,00

38285-00

Insercija potkožno implantiranog uređaja za monitoring

3.720,00

38285-01

Revizija potkožno implantiranog uređaja za monitoring

3.720,00

38286-00

Uklanjanje potkožno implantiranog uređaja za monitoring

3.340,00

39134-01

Insercija potkožno implantiranog neurostimulatora

6.540,00

39135-00

Uklanjanje potkožno implantiranog neurostimulatora

3.060,00

45019-00

Hemijska abrazija celog lica

7.640,00

96210-00

Eksterna primena živog organizma na kožu

0,00

30064-00

Uklanjanje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva incizijom

2.120,00

30223-00

Incizija i drenaža hematoma kože i potkožnog tkiva

3.140,00

30223-01

Incizija i drenaža apscesa kože i potkožnog tkiva

3.140,00

30223-02

Ostale incizije i drenaže kože i potkožnog tkiva

3.140,00

90661-00

Ostale incizije kože i potkožnog tkiva

0,00

90677-00

Ostale procedure fototerapije, na koži

0,00

30190-00

Laserska terapija lezija na licu ili vratu

7.660,00

30192-00

Ostale destrukcije lezija na koži

760,00

30195-00

Kiretaža lezije na koži, pojedinačna lezija

1.220,00

30195-01

Kiretaža lezije na koži, višestruke lezije

1.220,00

30195-02

Laserska terapija lezija na koži, pojedinačna lezija

1.220,00

30195-03

Laserska terapija lezija na koži, višestruke lezije

1.220,00

30195-04

Krioterapija lezija na koži, pojedinačna lezija

1.220,00

30195-05

Krioterapija lezija na koži, višestruke lezije

1.220,00

30195-06

Elektroterapija lezija na koži, pojedinačna lezija

1.220,00

30195-07

Elektroterapija lezija na koži, višestruke lezije

1.220,00

30205-00

Krioterapija lezija koje zahvataju kožu i hrskavicu, pojedinačna lezija

2.420,00

52034-00

Krioterapija lezija oralne mukoze

820,00

45025-00

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na vratu

3.420,00

45025-01

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na jednoj estetskoj oblasti lica

3.420,00

45025-02

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na ostalim oblastima

3.420,00

45021-00

Abrazivna terapija kože na jednoj estetskoj oblasti lica

3.340,00

90662-00

Laserski tretman tetovaže

21.600,00

90663-00

Ligatura dermalnih dodataka

0,00

30071-00

Biopsija kože i potkožnog tkiva

1.000,00

30186-00

Uklanjanje bradavice sa tabana

920,00

30186-01

Uklanjanje bradavice sa dlana

920,00

30189-00

Uklanjanje moluske (molluscum contagiosum)

2.840,00

30189-01

Uklanjanje ostalih bradavica

2.840,00

31205-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti

1.840,00

31230-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu očnog kapka

3.240,00

31230-01

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu nosa

3.240,00

31230-02

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu uva

3.240,00

31230-03

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu usne

3.240,00

31230-04

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu prsta šake

3.240,00

31230-05

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu genitalija

3.240,00

31235-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti na glavi

2.760,00

31235-01

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu vrata

2.760,00

31235-02

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu šake

2.760,00

31235-03

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu noge

2.760,00

31235-04

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu stopala

2.760,00

30017-01

Obrada opekotine sa ekscizijom, manje od 10% površine tela je obrađeno ili ekscidirano

6.280,00

90686-00

Obrada opekotine bez ekscizije

18.130,00

90665-00

Obrada kože i potkožnog tkiva sa ekscizijom

2.000,00

90686-01

Obrada kože i potkožnog tkiva bez ekscizije

1.270,00

90666-00

Uklanjanje alografta

0,00

90666-01

Uklanjanje alografta sa opekotine

0,00

90668-00

Uklanjanje sintetičkog transplantata kože

0,00

90668-01

Uklanjanje sintetičkog transplantata kože sa opekotine

0,00

30099-00

Ekscizija sinusa na koži i potkožom tkivu

1.740,00

31205-01

Ekscizija čira na koži i potkožom tkivu

1.840,00

46516-00

Obrada nokta na prstu šake

2.180,00

46516-01

Uklanjanje nokta na prstu šake

2.180,00

46528-00

Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu šake

3.260,00

46531-00

Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu šake

1.640,00

46534-00

Radikalna ekscizija ležišta nokta na prstu šake

4.540,00

47906-00

Obrada nokta na prstu stopala

2.180,00

47906-01

Uklanjanje nokta na prstu stopala

2.180,00

47915-00

Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu stopala

3.260,00

47916-00

Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu stopala

1.640,00

47918-00

Radikalna ekscizija ležišta uraslog nokta na prstu stopala

4.540,00

30180-00

Parcijalna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

2.620,00

30183-00

Totalna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

4.740,00

31245-00

Ekstenzivna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

7.100,00

31245-01

Ekstenzivna ekscizija interglutealnih znojnih žlezda

7.100,00

31245-02

Ekstenzivna ekscizija inguinalnih znojnih žlezda

7.100,00

31245-03

Ekstenzivna ekscizija kože i potkožnog tkiva kod sikoze, od lica do vrata

7.100,00

45653-00

Operacija rinofime šejving (shaving) tehnikom

6.860,00

90669-00

Ekscizija kože za transplantat

22.030,00

30026-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti, površinska

1.000,00

30029-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti, koja uključuje meko tkivo

1.740,00

30032-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu lica ili vrata, površinska

1.580,00

30035-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu lica ili vrata, koja uključuje meko tkivo

2.260,00

46486-00

Primarna reparacija nokta ili ležišta nokta

4.340,00

46489-00

Sekundarna reparacija nokta ili ležišta nokta

5.060,00

90670-00

Alograft

0,00

90670-01

Alograft za opekotinu

0,00

90672-00

Sintetički transplantat kože

0,00

90672-01

Sintetički transplantat kože za opekotinu

0,00

45400-00

Transplantat parcijalne debljine kože za malu granulirajuću oblast - površinu

3.940,00

45485-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na očnom kapku

10.160,00

45485-01

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na nosu

10.160,00

45485-02

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na usni

10.160,00

45485-03

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na uvu

10.160,00

45486-02

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na ostalim oblastima lica

8.680,00

45487-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na prstu stopala

7.820,00

45488-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na prstu šake

8.680,00

45488-01

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na palcu

8.680,00

45406-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se < 3% površine tela pokriva transplantatom

8.680,00

45409-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 3% i < 6% površine tela pokriva transplantatom

11.580,00

45412-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 6% i < 9% površine tela pokriva transplantatom

15.920,00

45415-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 9% i < 12% površine tela pokriva transplantatom

17.360,00

45460-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 15% i < 20% površine tela pokriva transplantatom

24.120,00

45483-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 80% površine tela pokriva transplantatom

81.400,00

45439-00

Mali transplantat parcijalne debljine kože za ostale oblasti

5.480,00

45448-01

Mali transplantat parcijalne debljine kože za nos

7.240,00

45448-02

Mali transplantat parcijalne debljine kože za usnu

7.240,00

45448-03

Mali transplantat parcijalne debljine kože za uvo

7.240,00

45448-04

Mali transplantat parcijalne debljine kože za vrat

7.240,00

45448-05

Mali transplantat parcijalne debljine kože za šaku

7.240,00

45448-06

Mali transplantat parcijalne debljine kože za palac

7.240,00

45448-07

Mali transplantat parcijalne debljine kože za prst šake

7.240,00

45448-08

Mali transplantat parcijalne debljine kože za genitalije

7.240,00

45448-09

Mali transplantat parcijalne debljine kože za ostale oblasti lica

7.240,00

45448-10

Mali transplantat parcijalne debljine kože za stopalo

7.240,00

45448-11

Mali transplantat parcijalne debljine kože za prst stopala

7.240,00

45451-14

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na vratu

9.020,00

45451-15

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na šaci

9.020,00

45451-16

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na palcu

9.020,00

45451-17

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na prstu šake

9.020,00

45451-18

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na genitalijama

9.020,00

45451-19

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima

9.020,00

45451-20

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima lica

9.020,00

45451-21

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na celom licu

9.020,00

45451-00

Transplantat kože pune debljine na očnom kapku

9.020,00

45451-01

Transplantat kože pune debljine na nosu

9.020,00

45451-02

Transplantat kože pune debljine na usni

9.020,00

45451-03

Transplantat kože pune debljine na uvu

9.020,00

45451-04

Transplantat kože pune debljine na vratu

9.020,00

45451-05

Transplantat kože pune debljine na šaci

9.020,00

45451-06

Transplantat kože pune debljine na palcu

9.020,00

45451-07

Transplantat kože pune debljine na prstu šake

9.020,00

45451-08

Transplantat kože pune debljine na genitalijama

9.020,00

45451-09

Transplantat kože pune debljine na ostalim oblastima

9.020,00

45451-24

Transplantat kože pune debljine na ostalim oblastima lica

9.020,00

45451-25

Transplantat kože pune debljine na celom licu

9.020,00

45451-26

Transplantat kože pune debljine na stopalu

9.020,00

45451-27

Transplantat kože pune debljine na prstu stopala

9.020,00

45018-00

Transplantat dermisa

9.120,00

45200-00

Lokalni režanj kože ostalih oblasti

5.480,00

45206-00

Lokalni režanj kože očnog kapka

7.380,00

45206-01

Lokalni režanj kože nosa

7.380,00

45206-02

Lokalni režanj kože usne

7.380,00

45206-03

Lokalni režanj kože uva

7.380,00

45206-04

Lokalni režanj kože vrata

7.380,00

45206-05

Lokalni režanj kože šake

7.380,00

45206-06

Lokalni režanj kože palca

7.380,00

45206-07

Lokalni režanj kože prsta šake

7.380,00

45206-08

Lokalni režanj kože genitalija

7.380,00

45206-09

Lokalni režanj kože ostalih oblasti lica

7.380,00

45206-10

Lokalni režanj kože stopala

7.380,00

45206-11

Lokalni režanj kože prsta stopala

7.380,00

45221-01

Direktni udaljeni režanj kože, prvi stadijum

5.040,00

45224-01

Direktni udaljeni režanj kože, drugi stadijum

2.260,00

45560-00

Transplantacija kose

9.100,00

90673-00

Korekcija sindaktilije

18.300,00

90674-00

Replantacija skalpa

15.780,00

90675-00

Ostale reparacije kože i potkožnog tkiva

0,00

45506-00

Revizija ožiljka na licu dužine 3 cm i manje

4.220,00

45506-01

Revizija ožiljka na vratu dužine 3 cm i manje

4.220,00

45512-00

Revizija ožiljka na licu dužine više od 3 cm

5.680,00

45512-01

Revizija ožiljka na vratu dužine više od 3 cm

5.680,00

45515-00

Revizija ožiljka na ostalim oblastima dužine 7 cm i manje

3.580,00

45518-00

Revizija ožiljka na ostalim oblastima dužine više od 7 cm

4.340,00

45239-00

Revizija lokalnog režnja kože

5.040,00

45239-01

Revizija direktnog udaljenog režnja kože

5.040,00

45239-02

Revizija indirektnog udaljenog režnja kože

5.040,00

30676-00

Incizija pilonidalnog sinusa ili ciste

7.300,00

30676-01

Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste

7.300,00

30679-00

Primena sredstva u pilonidalnom sinusu ili cisti

1.860,00

90676-00

Ostale procedure na koži i potkožnom tkivu

0,00

45566-01

Injekcija u tkivni ekspander

20.620,00

90606-00

Uklanjanje facijalnog implantata

15.600,00

45617-00

Redukcija gornjeg očnog kapka

4.520,00

45620-00

Redukcija donjeg očnog kapka

6.280,00

45665-02

Klinasta ekscizija uva pune debljine

6.280,00

45665-00

Klinasta ekscizija usne pune debljine

6.280,00

45668-00

Vermilionektomija

6.280,00

30165-00

Lipektomija prednjeg trbušnog zida

8.760,00

30168-00

Lipektomija, jedna ekscizija

8.760,00

30171-00

Lipektomija, dve ili više ekscizija

13.320,00

30177-00

Lipektomija prednjeg trbušnog zida, radikalna

18.960,00

45018-04

Nabavka masnog tkiva za graft putem odvojene incizije

9.120,00

45584-00

Liposukcija

12.160,00

45048-03

Ekscizija limfoedematoznog tkiva noge i stopala

14.900,00

45018-01

Transplantat kože i masnog tkiva

9.120,00

45018-02

Transplantat masnog tkiva

9.120,00

45656-00

Kompozitni transplantat za nos

9.660,00

45656-01

Kompozitni transplantat za uvo

9.660,00

45656-02

Kompozitni transplantat za očni kapak

9.660,00

45656-03

Kompozitni transplantat za ostale oblasti

9.660,00

45018-03

Transplantat fascije

9.120,00

45009-01

Lokalni mišićni režanj

7.300,00

45588-00

Meloplastika, obostrana

25.720,00

45588-01

Lifting čela i obrva, obostrano

25.720,00

45629-00

Transplantat za simblefaron

9.120,00

45623-00

Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa suturom

13.920,00

45623-01

Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa fascijalnim slingom

13.920,00

45623-02

Korekcija ptoze na očnom kapku resekcijom ili produženjem levator mišića

13.920,00

45623-03

Korekcija ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama levator mišića

13.920,00

45623-04

Korekcija ptoze na očnom kapku tarzalnom tehnikom

13.920,00

45659-00

Korekcija klempavog uva

10.020,00

45659-01

Ostale korekcije deformiteta eksternog uva

10.020,00

45051-01

Ostale rekonstrukcije kontura sa implantatom

9.120,00

45647-00

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti

24.620,00

45647-01

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom hrskavice

24.620,00

45647-02

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti i hrskavice

24.620,00

45497-00

Kompletna revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom

6.260,00

45498-00

Revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom, prvi stadijum

5.040,00

45499-00

Revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom, drugi stadijum

3.760,00

90659-00

Ekscizija režnja tkiva za monitoring

0,00

45689-00

Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, jednostrana

5.040,00

45689-01

Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, obostrana

5.040,00

45045-02

Ekscizija arteriovenske malformacije usne

5.940,00

45797-01

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja ušne proteze

3.580,00

45797-02

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja orbitalne proteze

3.580,00

45797-03

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze nosa, parcijalna

3.580,00

45797-04

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze nosa, totalna

3.580,00

45797-05

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze udova

3.580,00

45794-01

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja ušne proteze

9.700,00

45794-02

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja orbitalne proteze

9.700,00

45794-03

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze nosa, parcijalna

9.700,00

45794-04

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze nosa, totalna

9.700,00

45794-05

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze udova

9.700,00

45599-00

Totalna resekcija obe strane mandibule

18.020,00

45611-00

Mandibularna kondilektomija

9.120,00

45597-00

Totalna resekcija obe maksile

23.200,00

45782-00

Repozicija čeone kosti, jednostrano

18.960,00

45782-01

Repozicija čeone kosti sa parcijalnom orbitalnom repozicijom, jednostrano

18.960,00

45767-00

Intrakranijalna korekcija hipertelorizma

48.320,00

45776-00

Intrakranijalna korekcija orbitalne distopije

33.740,00

45608-04

Rekonstrukcija mandibule koštanom distrakcijom

15.920,00

52122-00

Parcijalna rekonstrukcija maksile

15.920,00

31536-00

Lokalizacija lezija na dojkama

3.640,00

90721-00

Manuelni pregled dojke

1.600,00

45546-00

Intradermalno bojenje kože zbog prikaza bradavice ili areole

3.800,00

31533-00

Biopsija dojke iglom

2.660,00

90720-00

Ostale procedure na dojkama

0,00

15000-00

Zračna terapija, frakcija, površinska terapija, jedno polje

820,00

15003-00

Zračna terapija, frakcija, površinska terapija, dva i više polja

1.149,00

15100-00

Zračna terapija, frakcija, ortovoltaža, jedno polje

920,00

15103-00

Zračna terapija, frakcija, ortovoltaža, dva i više polja

1.282,00

15224-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, jedno polje, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

1.140,00

15239-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, dva i više polja, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

1.870,00

15254-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, jedno polje, linearni akcelerator dualnog modaliteta

1.140,00

1525401

Radiološki tretman, megavoltažni, konvencionalan radioterapija, palijativna

1.140,00

1525402

Radiološki tretman, megavoltažni, konvencionalan radioterapija, radikalna

1.140,00

15269-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, dva i više polja, linearni akcelerator dualnog modaliteta

1.870,00

1526901

Radiološki tretman, megavoltažni, konformalna radioterapija, palijativna

1.870,00

1526902

Radiološki tretman, megavoltažni, konformalna radioterapija, radikalna

1.870,00

1526903

Radiološki tretman, megavoltažni, IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy)

1.870,00

8178800

Radiološki tretman, megavoltažni, na Kobalt (Co) uređajima

0,00

1527000

Radiološki tretman megavoltažni, VMAT (Volumetric Modulated ArcTherapy)

1.500,72

1527200

Radiološki tretman megavoltažni, Adaptivna radioterapija

1.500,72

1527300

Radiološki tretman megavoltažni, Adaptivna radioterapija sa MRI

1.500,72

1527400

Radiološki tretman sa respiratornim gejtingom

2.486,41

1527600

Radiološki tretman sa Tumor tracking sistemima za praćenje položaja tumora u realnom vremenu

3.566,59

1528500

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

1.727,99

1528700

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa 4D CBCT imidžingom

1.727,99

1528900

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa iterativnim CBCT imidžingom

0,00

1529100

Radiološki tretman, SGRT (Surface Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

1.955,25

1529300

Radiološki tretman, EMGRT (Electromagnetic Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

0,00

15600-00

Stereotaksična radioterapija, pojedinačna doza

32.760,00

15600-01

Stereotaksična radioterapija, frakcionirana

32.760,00

1560011

Radioneurohirurška procedura na Gama nožu

48.754,59

15600-02

Zračenje polovine tela

32.760,00

15600-03

Zračenje celog tela

32.760,00

15600-04

Zračenje cele kože

32.760,00

8178900

Zračenje krvi i produkata krvi

0,00

15303-00

Brahiterapija, intrauterina, malom brzinom doze

6.860,00

15304-00

Brahiterapija, intrauterina, velikom brzinom doze

6.860,00

15311-00

Brahiterapija, intravaginalna, malom brzinom doze

6.420,00

15312-00

Brahiterapija, intravaginalna, velikom brzinom doze

6.360,00

15319-00

Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, malom brzinom doze

7.820,00

15320-00

Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, velikom brzinom doze

7.820,00

90764-00

Brahiterapija, intrakavitarna, malom brzinom doze

0,00

90764-01

Brahiterapija, intrakavitarna, velikom brzinom doze

0,00

9076411

Brahiterapija epifarinksa velikom brzinom doze (HDR)

71.800,10

9076412

Brahiterapija bronha, traheje, velikom brzinom doze (HDR)

71.800,10

9076413

Brahiterapija jednjaka velikom brzinom doze (HDR)

71.800,10

9076414

Brahiterapija anorektuma velikom brzinom doze (HDR)

71.800,10

9076415

Brahiterapija bilijarnog trakta velikom brzinom doze (HDR)

71.800,10

15327-00

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, malom brzinom doze

15.120,00

15327-01

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, pulsirajućom brzinom doze

15.120,00

15327-02

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, malom brzinom doze

15.120,00

15327-03

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, pulsirajućom brzinom doze

15.120,00

15327-04

Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, < 10 izvora

15.120,00

15327-05

Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, ≥ 10 izvora

15.120,00

15327-06

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, velikom brzinom doze

15.120,00

15327-07

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, velikom brzinom doze

15.120,00

15338-00

Brahiterapija, prostata

18.000,00

15360-00

Brahiterapija, intravaskularna

6.940,00

15339-00

Uklanjanje zatvorenog radioaktivnog izvora

1.460,00

15012-00

Brahiterapija, oko

1.020,00

90766-00

Brahiterapija sa upotrebom površinskih aplikatora, ostale oblasti

63.678,59

16003-00

Primena terapijske doze itrijuma 90

12.520,00

16009-00

Primena terapijske doze joda 131

6.560,00

16012-00

Primena terapijske doze fosfora 32

5.680,00

16015-00

Primena terapijske doze stroncijuma 89

78.620,00

16018-00

Primena terapijske doze 153 SM-Lexidronana (Samarijum)

47.000,00

90960-00

Primena terapijske doze ostalih otvorenih radioizotopa

0,00

15342-00

Izrada i primena radioktivnih i drugih površinskih mulaža

3.660,00

15351-00

Izrada i primena očnog aplikatora

2.240,00

90765-00

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, jednostavna

0,00

90765-01

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, srednje kompleksna

5.000,00

90765-02

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, kompleksna

0,00

90765-03

Izrada i podešavanje prilagođenih zaštita (blokova)

0,00

90765-04

Izrada i podešavanje drugih dodataka za radioterapiju

0,00

9076510

Priprema, podešavanje i korišćenje uređaja (ABC - Active Breathing Coordinator, RPM - Real-time Position Management i sličnih sistema) za kontrolu respiratornih pokreta u predtretmanu (priprema pacijenta) i tokom sprovođenja radiološkog tretmana

3.085,07

15500-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, jednostavno

4.660,00

15503-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, srednje kompleksno

6.000,00

15506-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, kompleksno

8.960,00

15506-01

Virtuelna simulacija - određivanje zračnog polja pomoću CT stimulatora

8.960,00

15506-02

Određivanje i verifikacija zračnog polja za radioterapiju modulisanim intenzitetom [IMRT]

8.960,00

15509-00

Određivanje zračnog polja pomoću dijagnostičke rendgenske jedinice

4.040,00

15550-00

Određivanje zračnog polja za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radioterapiju [3D-CRT]

12.680,00

8179800

Određivanje zračnog polja, manuelno

0,00

8179801

Repozicioniranje izocentra i verifikacija plana zračenja na simulatoru

0,00

8179802

Registracija i ko-registeracija

0,00

8179803

Delineacija tumora i volumena (GTV, CTV, PTV,...)

0,00

8179804

Delineacija organa u riziku

0,00

8179805

Delineacija opštih struktura

0,00

8179806

Delineacija sa fuzijom istih ili različitih imidžing modaliteta

0,00

8179807

Kreiranje objektiva sa limitima i preskripcija IMRT plana

0,00

8179808

Delineacija tumora i volumena (GTV, CTV, PTV...) i dodatnih volumena za planiranje terapije i evaluaciju tretmana u IMRT, VMAT i SBRT tehnikama

6.298,97

8179809

Delineacija organa u riziku i dodatnih struktura za planiranje i evaluaciju tretmana u IMRT, VMAT i SBRT tehnici

1.889,51

15518-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna

1.480,00

15521-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, srednje kompleksna

6.540,00

15524-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna

12.260,00

15524-01

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za intezitetski modulisanu radijacionu terapiju [IMRT]

12.260,00

1552402

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za VMAT terapiju

5.192,27

1552403

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za VMAT terapiju sa opcijom respiratornog gejtinga i/ili korišćenjem 4D imidžinga

5.192,27

15527-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna

1.520,00

15530-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, srednje kompleksna

6.780,00

15533-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna

12.840,00

15536-00

Planiranje brahiterapije, jednostavno

5.140,00

15536-01

Planiranje brahiterapije, srednje kompleksno

5.140,00

15536-02

Planiranje brahiterapije, kompleksna

5.140,00

15539-00

Planiranje brahiterapije prostate

12.080,00

15541-00

Planiranje brahiterapije, intravaskularna

5.140,00

15556-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3D-CRT]

12.780,00

15556-01

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3D-CRT]

12.780,00

8179900

Verifikacija plana zračenja i repozicioniranja na simulatoru

0,00

8179901

Verifikacija plana zračenja i pozicioniranja PORTAL uređajem

0,00

8179902

Verifikacija plana zračenja gamagrafijom

0,00

8179903

Verifikacija IMRT segmenata sa PORTAL uređajem

0,00

8179904

Dozimetrijska verifikacija IMRT plana - verifikacija fluens mapa apsolutna dozimetrija kompjuterizovanim sistemima

0,00

8179910

Dozimetrijska verifikacija IMRT plana - apsolutna dozimetrija

1.277,28

8179912

Verifikacija VMAT plana zračenja - PORTAL dozimetrija

508,91

8179914

Dozimetrijska verifikacija VMAT plana - apsolutna dozimetrija

1.703,04

8179916

Dozimetrijska verifikacija VMAT plana - dozimetrijska provera plana nezavisnim kompjuterizovanim sistemima

5.192,27

8179918

QA radioterapijskog plana zračenja. Kalkulacija plana korišćenjem drugog kalkulacionog algoritma ili nezavisnog sistema za planiranje terapije, Second hand kalkulacija uslova zračenja

3.914,99

8179905

In vivo (in vivo) verifikacija na akceleratoru

0,00

8179906

In vivo (in vivo) verifikacija doza u brahiterapiji

0,00

8179907

Rendgen verifikacija aplikatora pre i posle brahiterapijskog tretmana

0,00

8179908

Rekonstrukcija aplikatora implantata i reprezentativnih tačaka

0,00

8179909

Pregled radioterapijskog plana

0,00

8180008

Pregled i analiza VMAT ili SBRT plana, uključujući sve pojedinačne i kombinovane (zbirne) planove SBRT, VMAT, IMRT i planove za konformalnu terapiju

1.518,53

8180010

Pregled i analiza 4D VMAT, 4D SBRT plana ili plana gde se koristi gejting, uključujući sve pojedinačne i kombinovane (zbirne) planove SBRT, VMAT, IMRT i planove za konformalnu terapiju

2.236,22

8180012

Pregled i analiza MV i kV planarnog imidžinga, uključući: MV i kV imidžing po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji

1.199,21

8180014

Pregled i analiza kV CBCT imidžinga, uključujući analizu kV CBCT imidžinga po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji. Referentni imaging za poređenje je CT za planiranje terapije

1.199,21

8180016

Pregled i analiza kV CBCT imidžinga u respiratori-gejting tretmanu, uključujući analizu kV CBCT imidžinga po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji ili odstupanja od predefinisanog respiratornog ciklusa

2.528,15

8179000

Insercija intrauterine tube

0,00

8179001

Insercija dve intrauterine tube - Medison (Madison) sistem

0,00

8179002

Insercija ovoidnih tuba sa ili bez ovoidne zaštite

0,00

8179003

Insercija protraktora

0,00

8179004

Insercija ring aplikatora

0,00

8179005

Insercija igala za kombinovani intersticijalni-intrakavitarni tretman

0,00

8179006

Insercija Norman-Simon (Norman Simon) aplikatora

0,00

8179200

Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za brahiterapiju vulve

0,00

8179201

Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za intersticijalnu brahiterapiju dojke

0,00

8179202

Implantacija fleksibilnih implanata za intersticijanu brahiterapiju jezika i poda usne duplje

0,00

8179203

Implantacija rigidnih i fleksibilnih implanata za tumore mekih tkiva

0,00

96020-00

Procena integriteta kože

1.600,00

8182000

Dermoskopski pregled kože, jedna lezija

315,66

8182001

Dermoskopski pregled kože, više lezija

806,62

8182002

Dijagnostikovanje mikoloških oboljenja Vudovom (Wood) metodom

0,00

8182003

Dijagnostički pregled imunofluorescentnom tehnikom

0,00

8182004

Obrada materijala fluorescencijom

0,00

92001-00

Ostale fiziološke procene

1.600,00

9200101

Pregled novorođenčeta

1.600,00

96008-00

Neurološka procena

1.600,00

96009-00

Procena funkcije sluha

1.230,00

96010-00

Procena funkcije gutanja

1.600,00

96011-00

Procena glasa

1.600,00

96012-00

Procena govora

1.600,00

9601201

Defektološka anamneza i observacija

1.600,00

9601202

Kontrolni pregled logopeda

1.600,00

96013-00

Procena rečitosti

1.600,00

96014-00

Procena jezičkih sposobnosti

1.600,00

96018-00

Procena vaskularnog sistema

3.220,00

96019-00

Biomehanička procena

162,50

92500-00

Rutinska preoperativna anesteziološka procena

1.600,00

92500-02

Hitna preoperativna anesteziološka procena

1.600,00

96021-00

Procena samostalnosti

1.600,00

96022-00

Procena održavanja zdravlja ili oporavka

1.600,00

96024-00

Procena potrebe za uređajem ili opremom koja služi kao pomoć

1.600,00

96025-00

Revizija uređaja ili opreme koja služi kao pomoć

1.600,00

96026-00

Procena ishrane/dnevnog unosa hrane

1.600,00

96027-00

Procena uzimanja propisanih lekova

1.600,00

96028-00

Procena upravljanja domaćinstvom

1.600,00

96029-00

Procena upravljanja finansijama

1.600,00

96030-00

Situaciona/profesionalna procena i procena okruženja

1.600,00

96031-00

Procena roditeljskih veština

1.600,00

96032-00

Psihosocijalna procena

1.600,00

96034-00

Procena uzimanja alkohola i ostalih droga (lekova)

2.479,16

96175-00

Mentalna/bihejvioralna procena

0,00

96023-00

Procena starenja

1.600,00

96035-00

Genetska procena

1.600,00

96037-00

Ostale procene, konsultacije ili evaluacije

0,00

96184-00

Testiranje razvoja

0,00

96186-00

Pastoralna procena

0,00

11000-00

Elektroencefalografija (EEG)

2.360,00

11003-00

Elektroencefalografija (EEG) duža od tri sata

6.260,00

92011-00

Video i radiotelemetrijsko prikazivanje elektroencefalograma (EEG)

3.210,00

11012-00

Elektromiografija (EMG)

668,61

11012-01

Studije sprovodljivosti na jednom nervu

635,48

11012-02

Studije sprovodljivosti na jednom nervupomoću elektromiografije

2.160,00

11015-00

Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 nerva

2.880,00

11015-01

Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 nerva sa elektromiografijom

2.880,00

11018-00

Studije sprovodljivosti na 4 ili više nerva

4.300,00

11018-01

Studije sprovodljivosti na 4 ili više nerva sa elektromiografijom

4.300,00

11018-02

Studije sprovodljivosti sa elektromiografijom pojedinačnih vlakana i mišića

4.300,00

11021-00

Elektromiografija sa kvantitativnom kompjuterskom analizom

2.880,00

1102101

Određivanje motorne tačke mišića i primena botulinskog toksina kroz koncentričnu iglenu elektrodu za aplikaciju leka

2.880,00

1102102

Ispitivanje refleksa treptanja (blink-refleks)

2.880,00

1102103

Test na tetaniju

2.880,00

1102104

Bulbokavernozni refleks

2.880,00

1102105

Određivanje gustine vlakana (fiber density)

2.880,00

1102106

Makroelektromiografija

2.880,00

1102107

Analiza obrta amlitude

2.880,00

11021-01

Ponavljajući testovi neuromuskularne sprovodljivosti

2.880,00

11021-02

Ponavljajući testovi neuromuskularne sprovodljivosti sa kvantitativnom kompjuterskom analizom elektromiografije

2.880,00

11024-00

Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 1 ili 2 studije

2.200,00

11027-00

Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 3 ili više studija

3.240,00

11211-00

Ispitivanje privikavanja na tamu

2.080,00

92018-00

Ispitivanje kolornog vida

1.600,00

96038-00

Merenje oštrine vida

1.600,00

96039-00

Test kontrastne osetljivosti

0,00

11221-00

Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, obostrana

1.300,00

11224-00

Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, jednostrana

780,00

8183200

Procena oštrine vida

0,00

8183201

Procena kontrastne osetljivosti

0,00

8183202

Procena razlikovanja boja

0,00

8183203

Procena funkcionalnosti vida-vidne efikasnosti

0,00

8183204

Vizuo-motorna procena

0,00

8183205

Procena potencijalne oštrine vida

0,00

8183206

Procena prilagodljivosti na tamu (adaptometrija)

0,00

8183207

Druge procene funkcije vida

0,00

8183210

Procena deformacije centralnog vidnog polja na Amsler mreži

0,00

8183211

Procena vidnog polja, konfrontacijom

0,00

8183212

Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija

0,00

8183213

Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija, celokupno polje

0,00

8183214

Procena vidnog polja, manuelna, druge vrste

0,00

8183215

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom

0,00

8183216

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom, celokupno polje

0,00

8183217

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim perimetrom, druge vrste

0,00

8183218

Druge vrste procene vidnog polja

0,00

8183220

Procena (optičkih karakteristika) trenutno korišćenih naočara

0,00

8183221

Procena akomodacije, opseg, amplituda i druge vrste procene

0,00

8183222

Procena akomodacije

0,00

8183223

Procena akomodacije, druge vrste

0,00

8183224

Procena refrakcije, objektivna, automatizovana (automatizovana refraktometrija)

0,00

8183225

Procena refrakcije, objektivna, ručna (retinoskopija)

0,00

8183226

Procena refrakcije, subjektivna

0,00

8183227

Procena refrakcije, druge vrste

0,00

8183230

Procena opšteg izgleda oka i adneksa

0,00

8183231

Procena usklađenosti pravaca vidnih osovina između očiju

0,00

8183232

Procena usklađenosti pravaca vidnih osovina/koja uključuje snimanje

0,00

8183233

Procena funkcije ekstraokularnih mišića

0,00

8183234

Merenje funkcije ekstra-okularnih mišića koje uključuje tehnike snimanja

0,00

8183235

Procena konvergencije

0,00

8183236

Procena konvergencije, proksimalna

0,00

8183237

Procena konvergencije, akomodativna

0,00

8183238

Procena konvergencije, druge

0,00

8183239

Procena pokreta očiju tipa tzv. glatko praćenje (posmatranog objekta)

0,00

8183240

Procena pokreta očiju, sakadični - trzajni pokreti

0,00

8183241

Procena pokreta očiju, konvergentno-divergentnih

0,00

8183242

Procena pokreta očiju, vestibularno-okularni refleks (VOR)

0,00

8183243

Procena pokreta očiju, optokinetički nistagmus (OKN)

0,00

8183244

Procena pokreta očiju, održavanje fiksacije

0,00

8183245

Procena nistagmusa

0,00

8183246

Procena binokularne funkcije (retinalna korespondencija, simultana percepcija, fuzija, stereo vid,supresija)

0,00

8183247

Procena binokularne funkcije, fuzija

0,00

8183248

Procena binokularne funkcije, stereo vid

0,00

8183249

Procena binokularne funkcije, supresija

0,00

8183250

Procena binokularnog vida, simultana percepcija

0,00

8183251

Procena diplopije

0,00

8183252

Druge procene okularne pokretljivosti i binokularne funkcije

0,00

8183260

Pregled/procena očne duplje

0,00

8183261

Pregled/procena očnog kapka

0,00

8183262

Pregled/procena očne jabučice

0,00

8183263

Pregled/procena suznog filma

0,00

8183264

Pregled/procena prednjeg segmenta, konjunktiva

0,00

8183265

Pregled/procena prednjeg segmenta, rožnjača

0,00

8183266

Pregled/procena prednjeg segmenta, prednja komora

0,00

8183267

Pregled/procena prednjeg segmenta, dužica

0,00

8183268

Pregled/procena prednjeg segmenta, sočivo

0,00

8183269

Pregled/procena prednjeg segmenta, ostalo

0,00

8183270

Merenje prednjeg segmenta posebnim instrumentima, rožnjača (topografija ili aberometrija ili pahimetrija ili biomehaničke karakteristike)

0,00

8183271

Pregled/procena zadnjeg segmenta

0,00

8183272

Merenje/procena intra-okularnog pritiska

0,00

8183273

Pregled/procena zenice, izgled

0,00

8183274

Pregled/procena zenice, reakcije

0,00

8183275

Procenjivanje okularne fotografije, prednji segment

0,00

8183276

Procenjivanje okularne fotografije, zadnji segment

0,00

8183278

Procenjivanje okularne fotografije, druge (npr. optička koherentna tomografija - OCT)

0,00

8183279

Ultrasonografski pregled/procena, A sken

0,00

8183280

Ultrasonografski pregled/procena, B sken

0,00

8183281

Ultrasonografski pregled, ostalo (ultrazvučna biomikroskopija/UBM)

0,00

8183282

Druge anatomska i fiziološke procene oka i adneksa

0,00

8183290

Elektroretinografija, pregled/procena (ERG)

0,00

8183292

Elektrookulografija pregled/procena (EOG)

0,00

8183293

Pregled/procena elektronistagmografija (ENG)

0,00

8183294

Pregled/procena elektromiografija (EMG)

0,00

8183295

Analiza pokreta oka uz pomoć infracrvenog zračenja

0,00

8183296

Video analiza pokreta oka

0,00

8183297

Druge vrste procene funkcije oka

0,00

8183300

Drugi oftalmološki pregledi/procene

0,00

8183301

Oftalmološka optička intervencija, recept, naočare

0,00

8183302

Oftalmološka optička intervencija, recept, prizme

0,00

8183303

Oftalmološka optička intervencija, recept, kontaktna sočiva

0,00

8183304

Oftalmološka optička intervencija, recept, ostalo

0,00

8183305

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, naočare

0,00

8183306

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

0,00

8183307

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, prizme

0,00

8183308

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, kontaktna sočiva

0,00

8183309

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, ostalo

0,00

8183310

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, naočare

0,00

8183311

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

0,00

8183312

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, prizme

0,00

8183313

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, kontaktna sočiva

0,00

8183314

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, ostalo

0,00

8183315

Oftalmološka optička intervencija, ostalo

0,00

8183320

Vežba, konvergencije

0,00

8183321

Vežba, divergencija

0,00

8183322

Vežba fuzione amplitude

0,00

8183323

Vežba relativne fuzione vergence

0,00

8183324

Vežba fuzije, ostalo

0,00

8183325

Vežba, antisupresiona

0,00

8183326

Vežba, akomodacija

0,00

8183327

Oftalmološka okluzija, u cilju vizuelno-senzornog razvoja - tretmana ambliopije

0,00

8183328

Oftalmološka okluzija, u cilju oslobađanja od subjektivnih tegoba (dvostruke slike, anizeikonija...)

0,00

8183329

Druge vežbe i intervencije prilikom okluzije

0,00

8183330

Vežba za osobe sa oštećenjem vida, trening ekscentričnog gledanja

0,00

8183331

Vežba za osobe sa oštećenjem vida, osvetljavanje

0,00

8183332

Rehabilitacija za sa oštećenjem vida, vizuelna pomagala osobe sa oštećenjem vida, vizuelna pomagala

0,00

8183333

Rehabilitacija, oštećenje vida, ostalo

0,00

8183334

Rehabilitacija vezana za vožnju (prevoznih sredstava)

0,00

8183335

Rehabilitacija, neurološki poremećaji

0,00

8183336

Rehabilitacija, vestibularna

0,00

8183337

Rehabilitacija treningom, kompenzacijski položaj glave

0,00

8183338

Rehabilitacija treningom, vizuo-motorni

0,00

8183339

Intervencija treningom, sportski vid

0,00

8183340

Intervencija treningom, vizuelne ergonomija

0,00

8183341

Druge intervencije rehabilitacijom ili treningom

0,00

8183342

Intervencija uz upotrebu dijagnostičkih oftamoloških lekova

0,00

8183343

Intervencija uz upotrebu terapeutskih oftamoloških lekova 1833

0,00

8183344

Oftalmološka optička intervencija, recept, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

0,00

96040-00

Manualna perimetrija, jednostrana

800,00

96041-00

Manualna perimetrija, obostrana

800,00

96042-00

Merenje akomodacije

1.600,00

96043-00

Merenje refrakcije

1.600,00

11200-00

Test provokacije kod glaukoma

780,00

11203-00

Tonografija zbog glaukoma

1.320,00

11204-00

Elektroretinografija (ERG)

2.080,00

11205-00

Elektrookulografija (EOG)

2.080,00

11210-00

Pattern elektroretinografija

2.080,00

11212-00

Pregled očnog dna

1.340,00

11235-00

Pregled oka sa citološkim otiskom rožnjače

2.360,00

11240-01

Parcijalna koherentna interferometrija

1.560,00

8183500

Kornealna aberometrija

0,00

8183501

Aberometrija celokupnog optičkog sistema oka

0,00

8183502

Pupilometrija

0,00

92015-00

Vizuelni evocirani potencijali (VEP)

1.700,00

92016-00

Tonometrija

1.600,00

96044-00

Merenje pokretljivosti oka i binokularne funkcije

1.600,00

11309-00

Audiometrija, vazdušna sprovodljivost, standardna tehnika

500,00

11309-01

Audiometrija, vazdušna sprovodljivost koristeći vizuelno pojačanje

500,00

11312-00

Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, standardna tehnika

720,00

11312-02

Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, koristeći vizuelno pojačanje

720,00

8183601

Procentualni gubitak sluha po Fauleru (Fowler)

0,00

8183602

Demaskiranje agravacije i simulacije nagluvosti

0,00

8183603

Ispitivanje sluha zvučnim viljuškama

0,00

11315-01

Govorna audiometrija: test diskriminacije reči

940,00

11315-02

Govorna audiometrija: test diskriminacije reči, sa pozadinskim šumom

940,00

96045-00

Ponavljajući govorni test

1.600,00

8183800

Fonijatrijski pregled bolesnika

0,00

8183801

Akustička registracija i analiza glasa

0,00

8183802

Videoendomikrostroboskopija

0,00

8183803

Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova

0,00

8183804

Magnetofonsko snimanje govora

0,00

8183805

Test zamorljivosti glasa

0,00

96046-00

Test razmicanja reči (SSW)

1.600,00

96047-00

Test filtriranog govora

1.600,00

96048-00

Test sintetičke identifikacije rečenice (SSI test)

1.600,00

96049-00

Test fuzije reči

1.600,00

11300-00

Audiometrija, evocirani potencijali moždanog stabla

3.700,00

96050-00

Audiometrija, evocirani kortikalni potencijali

342,00

96051-00

Evocirani potencijali u mirovanju

127,80

96173-00

Audiometrija, električnim auditornim odgovorom moždanog stabla

2.086,29

11303-00

Elektrokohleografija ekstratimpaničkom metodom

3.700,00

11304-00

Elektrokohleografija transtimpaničkom metodom

6.100,00

11324-00

Timpanometrija standardnim probnim tonom

640,00

11324-01

Timpanometrija visoko frekventnim probnim tonom

640,00

96052-00

Prag akustičkog refleksa

1.380,00

96053-00

Test opadanja akustičkog refleksa

1.380,00

96054-00

Test disfunkcije Eustahijeve tube

391,70

96055-00

Test osetljivosti na mala pojačanja intenziteta tona [SISI]

1.600,00

96056-00

Alternirajući biauralni test ravnoteže glasnoće [ABLB]

1.600,00

96057-00

Test razlikovanja nivoa maskiranja

1.600,00

96058-00

Test opadanja osetljivosti tona

1.600,00

96059-00

Ostali psihoakustički testovi

0,00

11306-00

Ostale audiometrije

420,00

11321-00

Merenje glicerolom izazvanih promena u funkciji kohlee

2.220,00

11332-00

Ispitivanje otoakustičke emisije izazvane klikom

1.120,00

11332-01

Ispitivanje otoakustičke emisije kao produkta distorzije

1.120,00

11332-02

Ostala ispitivanja otoakustičkih emisija

1.120,00

11333-00

Kalorički test labirinta

860,00

11336-00

Simultani bitermalni kalorički test labirinta

860,00

11339-00

Elektronistagmografija (ENG)

860,00

8184500

Infracrvena video nistagmoskopia

0,00

8184501

Infracrvena video nistagmografija

0,00

8184502

Pozicionirajući test

0,00

8184503

Test subjektivnog vizuelnog vertikalnog (ili horizontalnog)

0,00

8184504

Vestibulospinalni testovi - Rombergov (Romberg), "past pointing"

0,00

8184505

Test spontanog nistagmusa sa Frenzelovim naočarima i fiksacionog nistagmusa

0,00

8184506

Vestibulookularni testovi: "head impulse" i "head shaking" test

0,00

96063-00

Evaluacija vestibularne funkcije rotirajućom stolicom

1.230,00

96064-00

Ostali testovi vestibularne funkcije

0,00

92026-00

Studije funkcije nosa

1.758,50

96065-00

Merenje ili maskiranje šuma (tinitusa)

1.230,00

11503-00

Merenje snage disajnih mišića uključujući transdijafragmalne ili ezofagealne pritiske

2.660,00

11503-01

Merenje snage disajnih mišića prilikom različitog volumena pluća

2.660,00

11503-02

Merenje izdržljivosti ili zamora disajnih mišića

2.660,00

11503-03

Merenje snage disajnih mišića pre i nakon intravenske injekcije placeba i antiholinesteraznih materija

2.660,00

11503-04

Test opterećenja u svrhu procene respiratornog statusa

2.660,00

11503-05

Spiroergometrija sa vežbanjem

2.660,00

11500-00

Bronhospirometrija

3.220,00

11503-06

Merenje funkcije nervus frenikusa

2.660,00

11503-07

Merenje plućne rastegljivosti

2.660,00

11503-08

Određivanje parcijalnog pritiska ugljen dioksida u arterijskoj krvi ili srčanog autputa, metodom ponavljanih udisaja

2.660,00

11503-09

Merenje otpora prednjih nosnica ili ždrela

2.660,00

11503-10

Merenje razmene gasova

2.660,00

11503-11

Merenje difuzijskog kapaciteta pluća za ugljen-monoksid

2.660,00

11503-12

Merenje totalnog plućnog volumena

2.660,00

11503-13

Merenje disajnog ili plućnog otpora

2.660,00

11503-14

Merenje ventilatornog i/ili okluzijskog pritiska kao odgovor na progresivnu hiperkapniju i hipoksiju

2.660,00

11503-15

Merenje odnosa ventilacije i perfuzije pomoću metode višestruke eliminacije inertnih gasova

2.660,00

11503-16

Kontinuirano posmatranje plućne funkcije tokom šest i više sati

2.660,00

11503-17

Inhalacioni provokativni test

2.660,00

1150371

Inhalacioni provokacioni testovi - specifičnim alergenima

2.660,00

11503-18

Testovi distribucije ventilacije

2.660,00

11503-19

Simulirani visinski test

2.660,00

11506-00

Ostala merenja respiratorne funkcije

1.704,06

1150601

Određivanje azot-oksida u izdahnutom vazduhu

400,00

1150602

Dobijanje indukovanog sputuma inhalacijom aerosola

400,00

11512-00

Kontinuirano merenje odnosa između protoka i volumena tokom izdisaja ili udisaja

1.180,00

8184900

Bronhodilatatorni test

0,00

8184901

Oksimetrija

0,00

11600-03

Praćenje sistemskog arterijskog pritiska

1.340,00

11614-00

Pregled i snimanje (sonografija) intrakranijalne arterijske cirkulacije korišćenjem transkranijalnog doplera

1.460,00

11602-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta pri odmaranju, korišćnjem CW doplera ili pulsnog doplera

1.120,00

11604-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta korišćenjem pletizmografije

1.460,00

11605-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena donjih ekstremiteta za vreme i posle vežbanja, koristeći fotopletizmografiju infracrvenim zracima

1.460,00

11610-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i sonografija krvnih sudova donjih ekstremiteta

1.220,00

11611-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i procena izgleda talasa krvnih sudova gornjih ekstremiteta

1.220,00

11612-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska pri odmaranju i posle vežbanja na donjim ekstremitetima

2.160,00

11708-00

Ambulatorno kontinuirano EKG snimanje

2.460,00

11709-00

Holter ambulatorno kontinuirano EKG snimanje

5.713,34

11710-00

Ambulatorni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 20 sekundi pre i 15 sekundi posle svakog aktiviranja

1.000,00

11711-00

Ambulatorni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 30 sekundi posle svakog aktiviranja

540,00

11722-00

Ugradivi rekorder za praćenje srčanog rada aktiviran od strane pacijenta

660,00

11700-00

Ostale elektrokardiografije (EKG)

600,00

11713-00

Snimanje prosečnog signala EKG-a

1.340,00

11718-00

Testiranje ostalih ugrađenih pejsmejkera

660,00

11721-03

Testiranje atrioventrikularnog sekvencijalnog, visoko osetljivog ili antitahikardijalnog srčanog pejsmejkera

1.340,00

11727-00

Testiranje ugrađenog srčanog defibrilatora

1.820,00

11615-00

Merenje periferne temperature (na prstu)

1.460,00

11712-00

Kardiovaskularni stres test - test opterećenja

520,69

11724-00

Testiranje uspravljanja - "tilt table" test

3.240,00

8185700

Kapilaroskopija

0,00

92057-00

Telemetrija

1.590,41

13839-00

Vađenje krvi u dijagnostičke svrhe

440,00

13842-00

Intraarterijska kanilacija za gasnu analizu krvi

1.340,00

11800-00

Test motiliteta jednjaka

3.360,00

11810-00

Merenje gastroezofagealnog refluksa uključujući 24-časovno praćenje kiselosti (Ph)

3.360,00

11830-00

Analna manometrija

3.600,00

11830-01

Merenje anorektalnog senzibiliteta

3.600,00

11830-02

Merenje refleksa sfingtera rektuma

3.600,00

11833-00

Merenje motoričke latencije pudendalnog i spinalnog živca

4.800,00

11833-01

Elektromiografija karličnog dna i analnog sfinktera

4.800,00

30493-00

Bilijarna manometrija

6.420,00

8185900

Merenje intraabdominalnog pritiska

0,00

92091-00

Test želudačne sekrecije

1.870,00

11903-00

Cistometrografija

2.140,00

11912-00

Cistometrografija sa merenjem pritiska u rektumu

3.180,00

11915-00

Cistometrografija sa elektromiografijom uretralnog sfinktera

3.180,00

11917-00

Cistometrografija sa jednim ili više merenja

8.240,00

11919-00

Cistometrografija sa kontrastnom mikcionom cistoretrografijom

8.240,00

11906-00

Profilometrija pritiska u uretri

2.140,00

11909-00

Profilometrija pritiska u uretri sa elektromiografijom uretralnog sfinktera

3.180,00

11900-00

Merenje protoka urina

520,00

11921-00

Test ispiranja mokraćne bešike

1.440,00

92128-00

Merenje urinarne manometrije

0,00

92130-00

Papanikolau test

1.870,00

12500-00

Određivanje volumena krvi postupcima nuklearne medicine

4.160,00

12533-00

Urea izdisajni test obeležen ugljenikom

1.620,00

1253301

Izdisajni testovi motiliteta želuca

1.620,00

1253302

Izdisajni test finkcije pankreasa

1.620,00

1253303

Izdisajni testovi funkcije jetre

1.620,00

12000-00

Test kožne osetljivosti sa ≤ 20 alergena

740,00

12003-00

Test kožne osetljivosti sa ≥ 21 alergena

1.140,00

12012-00

Epikutani test flasterima sa manje od ukupnog broja alergena koji se nalaze u standardnoj bateriji testova

400,00

12015-00

Epikutani test flasterima sa svim alergenima koji se nalaze u standardnoj bateriji

1.200,00

12018-00

Epikutani test flasterima sa ≤ 50 alergena

1.540,00

12021-00

Epikutani test flasterima sa ≥ 51 alergena

2.260,00

92204-00

Neinvazivni dijagnostički testovi, merenja ili istraživanja, neklasifikovano na drugom mestu

0,00

96066-00

Preventivno savetovanje ili podučavanje

1.600,00

96067-00

Savetovanje ili podučavanje o ishrani/dnevnom unosu hrane

1.600,00

96068-00

Savetovanje ili podučavanje o gubitku sluha ili poremaćajima sluha

1.600,00

96069-00

Savetovanje ili podučavanje o gubitku vida ili vidnim poremećajima

1.600,00

96070-00

Savetovanje ili podučavanje o glasu, govoru, rečitosti ili jeziku

1.600,00

96071-00

Savetovanje ili podučavanje o pomagalima ili uređajima za prilagođavanje

1.600,00

96072-00

Savetovanje ili podučavanje o propisanim/samoizabranim lekovima

1.600,00

96073-00

Savetovanje ili podučavanje o štetnosti supstanci koje uzrokuju zavisnost

1.600,00

96074-00

Savetovanje ili podučavanje o zavisnosti o kockanju i klađenju

1.600,00

96075-00

Savetovanje ili podučavanje o brizi o samom sebi

1.600,00

96076-00

Savetovanje ili podučavanje o održavanju zdravlja i oporavku

1.600,00

96079-00

Situaciono/profesionalno savetovanje ili podučavanje

1.600,00

96080-00

Savetovanje ili podučavanje o planiranju porodice, pripremanju za roditeljstvo

1.600,00

96088-00

Genetsko savetovanje ili podučavanje

1.600,00

96089-00

Podučavanje o pravima i mogućnostima pacijenta

1.600,00

96090-00

Ostala savetovanja ili podučavanja

1.600,00

47540-00

Primena zavoja kuka

4.160,00

47540-01

Primena zavoja ramena

4.160,00

47708-00

Primena gipsanog midera

4.160,00

90531-00

Trakcija, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

92139-00

Neinvazivno postavljanje stimulatora koštanog rasta

2.368,80

96091-00

Izrada uređaja ili opreme za pomoć ili prilagođavanje

301,76

96092-00

Primena, nameštanje, prilagođavanje ili zamena pomagala ili uređaja za prilagođavanje

250,00

96093-00

Popravak pomagala ili uređaja za prilagođavanje

0,00

96094-00

Uklanjanje pomagala ili uređaja za prilagođavanje

0,00

96096-00

Oralna nutritivna podrška

0,00

96097-00

Enteralna nutritivna podrška

0,00

96098-00

Parenteralna nutritivna podrška

1.170,00

92002-00

Rehabilitacija od alkohola

0,00

92003-00

Detoksikacija od alkohola

0,00

92004-00

Rehabilitacija i detoksikacija od alkohola

0,00

92005-00

Rehabilitacija od droga

0,00

92006-00

Detoksikacija od droga

0,00

92007-00

Rehabilitacija i detoksikacija od droga

0,00

92008-00

Kombinovana rehabilitacija od alkohola i droga

0,00

92009-00

Kombinovana detoksikacija od alkohola i droga

0,00

92010-00

Kombinovana rehabilitacija i detoksikacija od alkohola i droga

0,00

96100-00

Psihodinamska terapija

1.600,00

96101-00

Kognitivna bihejvioralna terapija

1.600,00

96104-00

Muzikoterapija

390,00

96176-00

Bihejvioralna terapija

4.737,05

96177-00

Interpersonalna psihoterapija

0,00

96180-00

Ostale psihoterapije ili psihosocijane terapije

0,00

96181-00

Terapija umetnošću

0,00

96182-00

Biblioterapija

320,00

96183-00

Narativna terapija

0,00

96185-00

Suportativna psihoterapija, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

8187400

Rehabilitacioni tretman disfonija

0,00

8187401

Rehabilitacija rinolalija

0,00

8187402

Rehabilitacija afonija

0,00

8187403

Fonijatrijske vežbe - vežbe disanja

0,00

8187404

Fonijatrijske vežbe - vežbe relaksacije

0,00

8187405

Fonijatrijske vežbe - vežbe postavljanja glasa

0,00

8187406

Vežbe fonacije

0,00

8187407

Vežbe artikulacije

0,00

8187408

Artikulacioni tretman

0,00

8187409

Korekcioni tretman poremećaja govora

0,00

8187410

Vežbe za postizanje tonične ujednačenosti

0,00

8187411

Uvežbavanje ezofagusnog govora

0,00

8187412

Instalacija vazduha u jednjak kod laringektomisanih pacijenata

0,00

8187413

Uputstvo za rad i savet roditeljima deteta oštećenog glasa

0,00

8187414

Surdopedagoški pregled i utvrđivanje govornih mana

0,00

96134-00

Uvežbavanje glasa

1.600,00

96135-00

Uvežbavanje veština govora

1.600,00

96136-00

Uvežbavanje veština tečnog govora

1.600,00

96137-00

Uvežbavanje jezičkih veština

1.600,00

96112-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa senzornom /senzo-motornom/senzo-neuralnom funkcijom

156,25

96115-00

Terapija mišića lica/temporomandibularnog zgloba vežbanjem

403,20

96116-00

Terapija očnih mišića vežbanjem

0,00

96117-00

Terapija mišića jednjaka vežbanjem

0,00

96118-00

Terapija ramenog zgloba vežbanjem

0,00

96119-00

Terapija grudnih ili trbušnih mišića vežbanjem

95,00

96120-00

Terapija mišića leđa ili vrata vežbanjem

125,00

96121-00

Terapija mišića ruku vežbanjem

284,02

96122-00

Terapija lakatnog zgloba vežbanjem

284,02

96123-00

Terapija mišića ruku, ručnog zgloba ili zglobova prstiju vežbanjem

284,02

96124-00

Terapija zgloba kuka vežbanjem

284,02

96125-00

Terapija mišića karličnog dna vežbanjem

284,02

96126-00

Terapija mišića nogu vežbanjem

284,02

96127-00

Terapija zgloba kolena vežbanjem

284,02

96128-00

Terapija mišića stopala, nožnog zgloba ili zglobova prstiju vežbanjem

75,00

96129-00

Terapija celog tela vežbanjem

82,50

96130-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa položajem tela/mobilnošću/pokretom

156,25

96131-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa premeštanjem

75,00

96132-00

Uvežbavanje veština u vezi za sluhom

285,19

96133-00

Uvežbavanje veština binokularnog vida

600,00

96138-00

Vežbe disanja u lečenju bolesti respiratornog sistema

57,50

96139-00

Terapija kardiorespiratornog/kardiovaskularnog sistema vežbanjem

68,75

96142-00

Uvežbavanje veština korišćenja uređaja ili opreme za pomoć

125,00

22065-00

Terapija hladnoćom

72,60

8188000

Tretman Bioptron lampom

99,83

92178-00

Terapija toplotom

80,64

92199-00

Ekstrakorporalna litotripsija šok-talasima (ESWL) na mestima koja nisu na drugom mestu klasifikovana

11.353,30

96152-00

Biofidbek

211,82

96154-00

Terapijski ultrazvuk

145,24

96155-00

Terapija stimulacijom, neklasifikovana na drugom mestu

510,00

92143-00

Vakcinacija protiv kolere

146,74

92144-00

Vakcinacija protiv tifusne i paratifusne groznice

146,74

92146-00

Davanje toksoida difterije

146,74

92147-00

Vakcinacija protiv pertusisa

340,00

92148-00

Davanje toksoida tetanusa

146,74

92149-00

Davanje kombinovane vakcine difterija-tetanus-pertusis (DTP)

370,00

92150-00

Davanje vakcine protiv dečje paralize

320,00

92151-00

Vakcinacija protiv besnila

1.427,15

92152-00

Vakcinacija protiv žute groznice

146,74

92153-00

Vakcinacija protiv morbila

146,74

92154-00

Vakcinacija protiv zauški

146,74

92155-00

Vakcinacija protiv rubeole

146,74

92156-00

Davanje vakcine protiv morbila-zauški-rubeole (MMR)

330,00

92157-00

Vakcinacija protiv virusnih bolesti neklasifikovanih na drugom mestu

146,74

92158-00

Profilaktička vakcinacija protiv obične prehlade

146,74

92159-00

Profilaktička vakcinacija protiv gripa

146,74

92160-00

Profilaktička vakcinacija protiv virusnog encefalitisa kojeg prenose artropode

146,74

92161-00

Profilaktička vakcinacija protiv ostalih bolesti

200,00

92162-00

Primena tetanusnog antitoksina

358,56

92163-00

Primena botulinskog antitoksina

358,56

92164-00

Primena ostalih antitoksina

358,56

92165-00

Vakcinacija protiv pneumokoka

146,74

92166-00

Vakcinacija protiv meningokoka

146,74

92167-00

Vakcinacija protiv Haemophilus influenzae-e tipa B

146,74

92168-00

Vakcinacija protiv hepatitisa B

146,74

92169-00

Vakcinacija protiv hepatitisa A

146,74

92170-00

Vakcinacija protiv Q groznice

146,74

92171-00

Ostale vakcinacije ili inokulacije

0,00

92172-00

Pasivna imunizacija sa normalnim imunoglobulinom

121,89

92173-00

Pasivna imunizacija sa Rh(D) imunoglobulinom

358,56

92174-00

Pasivna imunizacija varičela-zoster imunoglobulinom

358,56

92175-00

Pasivna imunizacija imunoglobulinom besnila

358,56

92176-00

Pasivna imunizacija hepatitis B imunoglobulinom

358,56

92177-00

Pasivna imunizacija citomegalovirus imunoglobulinom

358,56

92179-00

Imunizacija zbog alergije

146,74

9217901

Desenzibilizacija na inhalacione alergene - klasička (subkutane injekcije)

403,52

9217902

Desenzibilizacija na inhalacione alergene - sublingvalna ili oralna

403,52

9217903

Desenzibilizacija na lekove

0,00

92180-00

Imunizacija zbog autoimune bolesti

0,00

96195-00

Davanje ostalih alergena

0,00

96195-01

Primena ostalih alergena po brzom protokolu

0,00

96195-02

Primena ostalih alergena po izrazito brzom protokolu

0,00

22055-00

Perfuzija organa

4.580,00

8188700

Rinoalergološka terapija autovakcinom - pojedinačna

0,00

8188701

Rinoalergološka terapija aplikacijom leka

0,00

8188702

Aplikacija leka u nos

0,00

8188703

Nazalna injekcija

0,00

8188704

Aspiracija sekreta iz nosa metodom po Precu (Proetz)

0,00

8188705

Produvavanje timpanofaringealne tube - Policer (Politzer)

0,00

8188706

Kauterizacija proširenih vena nosnog kavuma

0,00

92025-00

Ispiranje oka

93,49

92027-00

Tamponada spoljašnjeg slušnog kanala

0,00

92028-00

Dilatacija frontonazalnog kanala

0,00

92029-00

Lavaža nosnica

158,57

92030-00

Retamponada nosa

0,00

92031-00

Detamponada nosa

0,00

92032-00

Uklanjanje stranog tela iz grkljana, bez incizije

0,00

96156-00

Terapijsko zatvaranje oka zavojem

75,00

13020-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, > 90 minuta i ≤ 3 sata

6.025,80

13025-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, >3 sata

6.025,80

96191-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, ≤ 90 minuta

6.025,80

92042-00

Nemehanička metoda reanimacije/oživljavanja

2.672,06

92043-00

Primena leka za respiratorni sistem pomoću nebulizatora

125,00

92044-00

Ostale terapije obogaćivanja kiseonika/om

0,00

92045-00

Ostale terapije sa kontrolom atmosferskog pritiska i sastava vazduha klimatizacija bez antigena

0,00

96157-00

Drenaža respiratornog sistema, bez incizije

125,00

13400-00

Kardioverzija

1.860,00

13851-00

Upravljanje uređajem za potporu cirkulacije

9.500,00

92052-00

Kardiopulmonalna reanimacija

8.200,00

92053-00

Zatvorena masaža srca

1.398,75

92054-00

Stimulacija karotidnog sinusa

0,00

92055-00

Ostale konverzije srčanog ritma

0,00

13709-00

Skupljanje krvi za transfuziju

940,00

13760-00

Laboratorijsko (in vitro) obrađivanje koštane srži ili periferne krvi za autolognu transplantaciju matičnih ćelija

14.680,00

13750-00

Terapijska plazmafereza

2.620,00

13750-01

Terapijska leukofereza

2.620,00

13750-02

Terapijska eritrofereza

2.620,00

13750-03

Terapijska trombocitofereza

2.620,00

13750-04

Afereza matičnih (stem) ćelija

2.620,00

13750-05

Afereza matičnih (stem) ćelija sa krioprezervacijom

2.620,00

13750-06

Ostale terapijske hemafereze

2.620,00

1375061

LDL afereza

2.620,00

13755-00

Hemafereza donora

2.620,00

13706-01

Transfuzija pune krvi

1.600,00

13706-02

Transfuzija eritrocita

1.600,00

13706-03

Transfuzija trombocita

1.600,00

13706-04

Transfuzija leukocita

1.600,00

13706-05

Transfuzija gama globulina

1.600,00

92060-00

Transfuzija autologne krvi

700,00

92061-00

Transfuzija faktora koagulacije

690,00

92062-00

Transfuzija krvnih komponenti i derivata

700,00

92063-00

Transfuzija plazma ekspandera

700,00

92064-00

Transfuzija ostalih krvnih derivata

848,47

92206-00

Transfuzija radi zamene krvi

4.371,39

92065-00

Tamponada rektuma

0,00

92066-00

Plasiranje cevi u rektum

0,00

92067-00

Dilatacija enterostome

0,00

14200-00

Gastrična lavaža

1.160,00

92036-00

Plasiranje nazogastrične sonde

0,00

92037-00

Ispiranje nazogastrične sonde

0,00

92076-00

Uklanjanje impaktiranog fecesa

0,00

92077-00

Ostala ispiranja rektuma

0,00

92097-00

Uklanjanje T-drena, ostalih drenova iz bilijarnih kanala ili jetre

0,00

92141-00

Uklanjanje drena iz trbuha

0,00

92087-00

Uklanjanje stranog tela iz usta bez incizije

798,78

92088-00

Uklanjanje stranog tela iz debelog creva bez incizije

301,76

92089-00

Uklanjanje stranog tela iz veštačke stome bez incizije

4.725,21

92090-00

Uklanjanje stranog tela iz rektuma ili anusa bez incizije

5.340,58

14212-00

Redukcija invaginacije (intususcepcije) tečnošću

3.560,00

14212-01

Redukcija invaginacije (intususcepcije) gasom

3.560,00

13500-00

Gastrična hipotermija

3.460,00

92071-00

Manuelna redukcija hernije

0,00

92094-00

Masaža rektuma

0,00

92104-00

Vaginalna štrajfna

386,96

92105-00

Ugradnja vaginalnog kalupa (mulaža)

0,00

92106-00

Plasiranje vaginalne dijafragme

301,76

92107-00

Plasiranje ostalih vaginalnih pesara

0,00

92108-00

Zamena vaginalne dijafragme

301,76

92109-00

Zamena ostalih vaginalnih pesara

0,00

92110-00

Zamena štrajfne ili drena vagine ili vulve

0,00

92111-00

Uklanjanje intrauterine štrajfne

0,00

92112-00

Uklanjanje štrajfne vagine ili vulve

0,00

92113-00

Uklanjanje vaginalne dijafragme

301,76

92114-00

Uklanjanje ostalih vaginalnih pesara

0,00

92116-00

Uklanjanje ostalih uređaja iz genitalnog sistema

0,00

92099-00

Ispiranje nefrostome ili pijelostome

607,08

92100-00

Ispiranje ureterostome ili ureteralnog katetera

0,00

92101-00

Ispiranje ostalih trajnih katetera mokraćne bešike

0,00

92102-00

Ispiranje cistostome

0,00

92103-00

Vaginalno ispiranje

0,00

36650-00

Uklanjanje katetera pijelostome ili nefrostome

2.880,00

92118-00

Uklanjanje katetera ureterostome ili ureteralnog katetera

0,00

92119-00

Uklanjanje ostalih drenažnih sistema urinarnog sistema

0,00

92120-00

Uklanjanje uretralnog stenta

383,41

92121-00

Uklanjanje katetera cistostome

0,00

92122-00

Uklanjanje ostalih uređaja iz urinarnog sistema

0,00

92123-00

Uklanjanje stranog tela iz materice, bez incizije

1.150,00

92124-00

Uklanjanje stranog tela iz vagine, bez incizije

798,78

92125-00

Uklanjanje stranog tela sa vulve, bez incizije

1.260,00

92126-00

Uklanjanje stranog tela iz skrotuma ili penisa, bez incizije

4.725,21

92131-00

Masaža prostate

0,00

92132-00

Prevlačenje prepucijuma

1.957,30

96158-00

Ponovno uvežbavanje kontrole mokrenja

158,57

50115-00

Manipulacija/mobilizacija zglobova, neklasifikovana na drugom mestu

137,50

92138-00

Uklanjanje stranog tela sa glave ili vrata bez incizije

0,00

92140-00

Uklanjanje zavoja sa trupa, neklasifikovano na drugom mestu

0,00

92142-00

Uklanjanje ostalih uređaja sa trupa

0,00

96159-00

Testiranje opsega pokreta/mišića specijalizovanom opremom

101,78

96160-00

Fototerapija zgloba

930,00

96161-00

Fototerapija mekih tkiva

790,00

14203-00

Direktna subdermalna implantacija hormona

980,00

14203-01

Direktna implantacija tkiva

980,00

14206-00

Implantacija hormona kanilom

680,00

30062-00

Uklanjanje subdermalnog hormonskog implanta

1.160,00

92049-00

Uklanjanje cevčice nakon torakotomije ili drena pleuralne šupljine

5.930,00

92195-00

Ispiranje katetera, neklasifikovano na drugom mestu

640,00

92200-00

Uklanjanje šavova, neklasifikovanih na drugom mestu

301,76

92201-00

Uklanjanje stranog tela bez incizije, neklasifikovano na drugom mestu

798,78

92202-00

Uklanjanje terapeutskog aparata, neklasifikovanog na drugom mestu

1.760,00

92203-00

Ekstrakcija mleka iz dojke u laktaciji

0,00

92205-00

Neinvazivna terapeutska intervencija, neklasifikovana na drugom mestu

0,00

93173-00

Akupunktura

0,00

96162-00

Terapeutska masaža ili manipulacija vezivnog/mekog tkiva, neklasifikovanog na drugom mestu

217,83

92508-10

Neuraksijalna blokada, ASA 10

10.250,00

92508-19

Neuraksijalna blokada, ASA 19

10.250,00

92508-20

Neuraksijalna blokada, ASA 20

10.250,00

92508-29

Neuraksijalna blokada, ASA 29

10.250,00

92508-30

Neuraksijalna blokada, ASA 30

10.250,00

92508-39

Neuraksijalna blokada, ASA 39

10.250,00

92509-10

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 10

4.480,00

92509-19

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 19

4.480,00

92509-20

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 20

4.480,00

92509-29

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 29

4.480,00

92509-30

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 30

4.480,00

92509-39

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 39

4.480,00

92509-40

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 40

4.480,00

92509-49

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 49

4.480,00

92510-10

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 10

4.480,00

92510-19

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 19

4.480,00

92510-20

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 20

4.480,00

92510-29

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 29

4.480,00

92510-30

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 30

4.480,00

92510-39

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 39

4.480,00

92510-40

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 40

4.480,00

92510-49

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 49

4.480,00

92511-10

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 10

4.480,00

92511-19

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 19

4.480,00

92511-20

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 20

4.480,00

92511-29

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 29

4.480,00

92511-30

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 30

4.480,00

92511-39

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 39

4.480,00

92511-40

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 40

4.480,00

92511-49

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 49

4.480,00

92512-10

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 10

4.480,00

92512-19

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 19

4.480,00

92512-20

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 20

4.480,00

92512-29

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 29

4.480,00

92512-30

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 30

4.480,00

92512-39

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 39

4.480,00

92512-40

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 40

4.480,00

92512-49

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 49

4.480,00

92513-10

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 10

1.030,00

92513-19

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 19

1.030,00

92513-20

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 20

1.030,00

92513-29

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 29

1.030,00

92513-30

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 30

1.030,00

92513-39

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 39

1.030,00

92513-40

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 40

1.030,00

92513-49

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 49

1.030,00

92513-50

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 50

1.030,00

92513-59

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 59

1.030,00

92513-69

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 69

1.030,00

92513-90

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 90

1.030,00

92513-99

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 99

1.030,00

92519-10

Intravenska regionalna anestezija, ASA 10

3.680,00

92519-19

Intravenska regionalna anestezija, ASA 19

3.680,00

92519-20

Intravenska regionalna anestezija, ASA 20

3.680,00

92519-29

Intravenska regionalna anestezija, ASA 29

3.680,00

92519-30

Intravenska regionalna anestezija, ASA 30

3.680,00

92519-39

Intravenska regionalna anestezija, ASA 39

3.680,00

92514-10

Opšta anestezija, ASA 10

17.530,00

92514-19

Opšta anestezija, ASA 19

17.530,00

92514-20

Opšta anestezija, ASA 20

17.530,00

92514-29

Opšta anestezija, ASA 29

17.530,00

92514-30

Opšta anestezija, ASA 30

17.530,00

92514-39

Opšta anestezija, ASA 39

17.530,00

92515-10

Sedacija, ASA 10

2.810,00

92515-19

Sedacija, ASA 19

2.810,00

92515-20

Sedacija, ASA 20

2.810,00

92515-29

Sedacija, ASA 29

2.810,00

92515-30

Sedacija, ASA 30

2.810,00

92515-39

Sedacija, ASA 39

2.810,00

92515-40

Sedacija, ASA 40

2.810,00

90030-00

Subkutana post-proceduralna infuzija analgetika

680,00

96171-00

Pratnja ili prevoz klijenta

256,79

95550-00

Udružene zdravstvene procedure, dijetetika

1.600,00

95550-01

Udružene zdravstvene procedure, socijalni rad

1.600,00

95550-02

Udružene zdravstvene procedure, radna terapija

68,75

95550-03

Udružene zdravstvene procedure, fizioterapija

1.600,00

95550-04

Udružene zdravstvene procedure, podiatrija (stopalo, članak i donji deo noge)

1.600,00

95550-05

Udružene zdravstvene procedure, patologija govora

1.600,00

95550-06

Udružene zdravstvene procedure, audiologija

1.600,00

95550-07

Udružene zdravstvene procedure, ortoptika

1.600,00

95550-08

Udružene zdravstvene procedure, protetika i ortotika

1.600,00

95550-09

Udružene zdravstvene procedure, farmacija

1.600,00

95550-10

Udružene zdravstvene procedure, psihologija

1.600,00

95550-11

Udružene zdravstvene procedure, drugo

1.600,00

95550-12

Udružene zdravstvene procedure, pastoralna briga

1.600,00

95550-14

Udružene zdravstvene procedure, edukacija o dijabetesu

1.600,00

96197-00

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

95,00

96197-01

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

95,00

96197-02

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

95,00

96197-03

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, steroid

95,00

96197-04

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antidot

95,00

96197-06

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, insulin

95,00

96197-07

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

95,00

96197-08

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

95,00

96197-09

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, drugo i nenaznačeno farmakološko sredstvo

95,00

96198-00

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo

590,00

96198-01

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

590,00

96198-03

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, steroid

590,00

96198-06

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, insulin

590,00

96198-07

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

590,00

96199-00

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

1.080,00

96199-02

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

140,00

96199-03

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, steroid

140,00

96199-04

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antidot

140,00

96199-06

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, insulin

140,00

96199-07

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

680,00

96199-08

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

680,00

96199-09

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

140,00

96200-00

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

65,00

96200-01

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

65,00

96200-02

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

65,00

96200-03

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, steroid

65,00

96200-04

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antidot

65,00

96200-06

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, insulin

65,00

96200-07

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

65,00

96200-08

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

65,00

96200-09

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakkološko sredstvo

65,00

96201-00

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

0,00

96201-01

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

0,00

96201-02

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

0,00

96201-03

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, steroid

0,00

96201-04

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antidot

0,00

96201-06

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, insulin

0,00

96201-07

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

0,00

96201-08

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

0,00

96201-09

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

0,00

96203-00

Oralno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

0,00

96203-01

Oralno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

0,00

96203-02

Oralno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

0,00

96203-03

Oralno davanje farmakološkog sredstva, steroid

0,00

96203-04

Oralno davanje farmakološkog sredstva, antidot

0,00

96203-06

Oralno davanje farmakološkog sredstva, insulin

0,00

96203-07

Oralno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

0,00

96203-08

Oralno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

0,00

96203-09

Oralno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

0,00

96205-00

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

0,00

96205-01

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

0,00

96205-02

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

0,00

96205-03

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, steroid

0,00

96205-04

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antidot

0,00

96205-06

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, insulin

0,00

96205-07

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

0,00

96205-08

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, elektrolit

0,00

96205-09

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

0,00

96206-06

Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, insulin

0,00

96206-09

Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

0,00

96209-00

Punjenje uređaja za davanje leka, antineoplastično sredstvo

1.080,00

96209-01

Punjenje uređaja za davanje leka, trombolitičko sredstvo

680,00

96209-02

Punjenje uređaja za davanje leka, anti-infektivno sredstvo

680,00

96209-03

Punjenje uređaja za davanje leka, steroid

680,00

96209-04

Punjenje uređaja za davanje leka, antidot

680,00

96209-06

Punjenje uređaja za davanje leka, insulin

680,00

96209-07

Punjenje uređaja za davanje leka, hranljiva supstanca

680,00

96209-08

Punjenje uređaja za davanje leka, elektrolit

680,00

96209-09

Punjenje uređaja za davanje leka, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

680,00

13939-02

Održavanje uređaja za vaskularni pristup

1.880,00

13942-02

Održavanje uređaja za davanje leka

1.260,00

90762-00

Planiranje lečenja farmakoterapijom, prva kura

1.177,46

90762-01

Planiranje lečenja farmakoterapijom, druga kura

1.177,46

92058-01

Održavanje katetera, plasiranog radi administracije leka

3.570,00

8184600

Rinoalegološki pregled

0,00

8184601

Rinoalergološko ispitivanje standardnim respiratornim alergenima

0,00

8184602

Rinoalergološko ispitivanje specifičnim respiratornim alergenom

0,00

8184603

Rinoalergološko ispitivanje na standardne nutritivne alergene

0,00

8184604

Rinoalergološko ispitivanje specifičnog alergena radnog mesta

0,00

8184605

Rinoalergološka nespecifična hiposenzibilizacija

0,00

8184606

Rinoalergološka alergen specifična hiposenzibilizacija

0,00

8184607

Kompjuterizovana rinomanometrija

0,00

8184608

Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva uz kompjuterizovanu rinomanometrijsku kontrolu

0,00

8184609

Provokacioni nazalni test in vivo (in vivo) - nespecifični

0,00

8184610

Provokacioni nazalni test in vivo (in vivo) - specifični

0,00

8184611

Endomikroskopski pregled nosa u lokalnoj anesteziji

0,00

8184612

Endomikroskopski pregled maksilarnog sinusa u lokalnoj anesteziji

0,00

8184613

Subjektivna olfaktometrija

0,00

8184614

Elektrofiziološka objektivna olfaktometrija

0,00

8184615

Određivanje eozinofila u sekretu nosa

0,00

30097-00

Test stimulacije adrenokortikotropnim hormonom

1.860,00

8185800

Argininski test

0,00

8185801

CRH test

0,00

8185802

Deksametazonski testovi

0,00

8185803

Fludrokortizonski test

0,00

8185804

GHRH test

0,00

8185805

Glukagonski test

0,00

8185806

GnRH test

0,00

8185807

hCG test

0,00

8185808

Kalcijumski stimulacioni test

0,00

8185809

Kaptoprilski test

0,00

8185810

Klomifenski test

0,00

8185811

Klonidinski test

0,00

8185812

Metiraponski test

0,00

8185813

Pentagastinski stimulacioni test

0,00

8185814

Test insulinom izazvane hipoglikemije (ITT)

0,00

8185815

Test sa vazopresinom

0,00

8185816

Test žeđanja

0,00

8185817

Test gladovanja

0,00

8185818

TRH test

0,00

8185819

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test)

0,00

8185820

Testovi za procenu insulinske sekrecije

0,00

8185821

Testovi za procenu insulinske senzitivnosti

0,00

8185822

Određivanje stepena oksidacije energetskih materijala indirektnom kalorimetrijom

0,00

8185823

Kontinuirano ambulatorno merenje glikemije metodom naknadnog i istiovremenog očitavanja

0,00

8185824

Određivanje telesnog sastava metodom bioimpedance

0,00

8186404

Testovi pozne preosetljivosti

0,00

090003

Grupna psihoterapija

953,80

090080

Produžna grupna psihoterapija

0,00

090009

Individualni rad psihologa sa roditeljima

325,41

090041

Produžna grupna socioterapija

158,57

090042

Grupna socioterapija

312,41

090045

Socioterapijski rad sa članovima porodice ili kolektiva

158,57

090911

Transakciona analiza (grupna)

605,89

090912

Transakciona analiza (individualna)

427,20

130021

Lovenbergov (Lowenberg) test (određivanje zapaljenja dubokih vena)

93,49

130025

Određivanje individualne osetljivosti na UV zrake (bio doza)

93,49

130035

Tretman pacijenata u vaskulatoru ili vaskulatoru sa koktelom

856,76

130036

Tretman pacijenata u vaskulatoru i u vaskulatoru bez koktela

350,28

130207

Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluzokoža za mikološki, bakteriološki i citološki pregled

48,51

130208

Uzimanje materijala sa kožnih adneksa (dlana, nokta) za mikološki pregled

48,51

130220

Digitalni dermoskopski pregled kože, jedna lezija

456,95

130222

Digitalni dermoskopski pregled kože, više lezija

1.224,98

130214

Određivanje perifernog arterijskog protoka (CW ultrasonografija)

0,00

130216

Izrada mišljenja kliničkog farmakologa o složenom terapijskom problemu

0,00

130218

Izrada kompletnog farmakološkog profila pacijenta

0,00

140001

Telekonsultacija izabranog lekara sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti - Razmena informacija izabranog lekara sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, putem dostupnih informacionih i komunikacionih tehnologija, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

374,97

140002

Telekonsultacija pacijenta sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti - Razmena informacija pacijenta sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, davanje saveta na osnovu praćenja laboratorijskih i drugih parametara putem dostupnih informacionih i komunikacionih tehnologija, upućivanje na druge specijalističke preglede, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

374,97

55030-00

Ultrazvučni pregled sadržaja orbite

2.180,00

55028-00

Ultrazvučni pregled glave

2.180,00

55032-00

Ultrazvučni pregled vrata

2.180,00

55032001

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

1.293,21

55070-00

Ultrazvučni pregled dojke, unilateralan

1.960,00

55076-00

Ultrazvučni pregled dojke, bilateralan

2.180,00

55113-00

M-prikaz i dvodimenzionalni ultrazvučni pregled srca u realnom vremenu

4.620,00

55036-00

Ultrazvučni pregled abdomena

2.220,00

55036001

Elastografija jetre

1.293,21

55038-00

Ultrazvučni pregled urinarnog sistema

2.180,00

55084-00

Ultrazvučni pregled mokraćne bešike

1.960,00

55044-00

Ultrazvučni pregled muškog pelvisa

2.220,00

55048-00

Ultrazvučni pregled skrotuma

2.180,00

55731-00

Ultrazvučni pregled ženskog pelvisa

1.960,00

55700-00

Ultrazvučni pregled zbog detekcije abnormalnosti fetusa

1.200,00

55700-01

Ultrazvučni pregled zbog merenja rasta fetusa

1.200,00

55700-02

Ultrazvučni pregled abdomena ili pelvisa zbog ostalih stanja povezanih sa trudnoćom

1.200,00

55274-00

Ultrazvučni dupleks pregled ekstrakranijalnih, karotidnih i vertebralnih krvnih sudova

3.380,00

55280-00

Ultrazvučni dupleks pregled intrakranijalnih krvnih sudova

3.380,00

55276-00

Ultrazvučni dupleks pregled aorte, intraabdominalnih i ilijačnih arterija i/ili donje šuplje vene i ilijačnih vena

3.380,00

55278-00

Ultrazvučni dupleks pregled renalnih i/ili visceralnih krvnih sudova

3.380,00

55729-01

Ultrazvučni dupleks pregled umbilikalne arterije

540,00

55248-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, jednostrano

3.380,00

55248-01

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, obostrano

3.380,00

55252-00

Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, jednostrano

3.380,00

55252-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, obostrano

3.380,00

55238-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, jednostrano

3.380,00

55238-01

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, obostrano

3.380,00

55244-00

Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, jednostrano

3.380,00

55244-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, dvostrano

3.380,00

55292-00

Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenske sintetske premosnice gornjih ekstremiteta

3.380,00

55292-01

Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenske sintetske premosnice donjih ekstremiteta

3.380,00

55282-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterije penisa

3.380,00

55284-00

Ultrazvučni dupleks pregled kavernoznog tkiva penisa

3.380,00

90911-00

Ultrazvučni dupleks pregled krvnih sudova na ostalim oblastima

3.220,00

55294-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija za maping provodljivosti bajpasa

3.380,00

55294-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena za maping provodljivosti bajpasa

3.380,00

55294-02

Ultrazvučni dupleks pregled arterija i vena za maping provodljivosti bajpasa

3.380,00

30668-00

Endoskopski ultrazvuk

7.020,00

30668001

Endoanalni ultrazvuk

1.311,91

55800-00

Ultrazvučni pregled šake ili ručnog zgloba

2.180,00

55804-00

Ultrazvučni pregled podlaktice ili lakta

2.180,00

55808-00

Ultrazvučni pregled ramena ili nadlaktice

2.180,00

55816-00

Ultrazvučni pregled kuka

2.180,00

55816-01

Ultrazvučni pregled prepona

2.180,00

55824-00

Ultrazvučni pregled glutealne regije

2.180,00

55824-01

Ultrazvučni pregled bedra

2.180,00

55828-00

Ultrazvučni pregled kolena

2.180,00

55832-00

Ultrazvučni pregled potkolenice

2.180,00

55836-00

Ultrazvučni pregled gležnja ili stopala

2.180,00

55844-00

Ultrazvučni pregled kože i potkožnog tkiva

1.740,00

55852-00

Ultrazvučni pregled kičme i kičmene moždine

2.180,00

90908-00

Ultrazvučni pregled ostalih oblasti

97,04

60100-00

Tomografija

1.220,00

56001-00

Kompjuterizovana tomografija mozga

719,24

56007-00

Kompjuterizovana tomografija mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

2.567,09

56001002

Kompjuterizovana tomografija mozga - čitanje

398,37

56007001

Kompjuterizovana tomografija mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.168,72

56001001

Kompjuterizovana tomografija mozga - snimanje

320,87

56010-00

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine

852,03

56010-01

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

2.699,88

56010012

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine - čitanje

531,16

56010011

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.168,72

56010001

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine - snimanje

320,87

56010-02

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine i mozga

0,00

56010-03

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

56013-00

Kompjuterizovana tomografija orbite

1.129,19

56013-01

Kompjuterizovana tomografija orbite sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

2.981,60

56013001

Kompjuterizovana tomografija orbite - snimanje

598,03

56013011

Kompjuterizovana tomografija orbite sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.450,44

56013012

Kompjuterizovana tomografija orbite - čitanje

531,16

56013-02

Kompjuterizovana tomografija orbite i mozga

0,00

56013-03

Kompjuterizovana tomografija orbite i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

56016-00

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, jednostrana

0,00

56016-01

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, jednostrana

0,00

56016-02

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga, jednostrana

0,00

56016-03

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, jednostrana

0,00

56016-04

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana

984,82

56016-05

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, obostrana

2.832,67

56016041

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana - snimanje

320,87

56016051

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, obostrana - snimanje

2.168,72

56016052

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana - čitanje

663,95

56016-06

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga, obostrana

0,00

56016-07

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, obostrana

0,00

56022-00

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju

852,03

56028-00

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

2.699,88

56022001

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju - snimanje

320,87

56028001

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.168,72

56022002

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju - čitanje

531,16

56022-01

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa

852,03

56028-01

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

2.699,88

56028011

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.168,72

56022011

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa - snimanje

320,87

56028012

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa - čitanje

531,16

56030-00

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju, paranazalnog sinusa i mozga

0,00

56036-00

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju, paranazalnog sinusa i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

56022-02

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa

0,00

56028-02

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

57001-00

Kompjuterizovana tomografija mozga i grudnog koša

0,00

57007-00

Kompjuterizovana tomografija mozga i grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

56301-01

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena

1.591,73

56307-01

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

6.541,65

57001-01

Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena

0,00

57007-01

Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

56101-00

Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata

2.276,98

56107-00

Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

5.541,45

56220-00

Kompjuterizovana tomografija kičme, cervikalne regije

2.276,98

56224-00

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, cervikalne regije

5.191,35

56221-00

Kompjuterizovana tomografija kičme, torakalne regije

2.276,98

56225-00

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, torakalne regije

5.191,35

56223-00

Kompjuterizovana tomografija kičme, lumbosakralne regije

2.276,98

56226-00

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, lumbosakralne regije

5.191,35

56233-00

Kompjuterizovana tomografija kičme, višestrukih regija

2.276,98

56234-00

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, višestrukih regija

5.191,35

90912-00

Kompjuterizovana tomografija kičme, nespecifikovanih regija

0,00

90912-01

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, nespecifikovanih regija

0,00

56219-00

Kompjuterizovana tomografija kičme sa intratekalnom primenom kontrastnog sredstva

5.191,35

56301-00

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša

984,82

56307-00

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

3.562,41

56301001

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša - snimanje

320,87

56307001

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.898,46

56301002

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša - čitanje

663,95

56801-00

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa

2.065,86

56807-00

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

7.291,95

56401-00

Kompjuterizovana tomografija abdomena

984,82

56407-00

Kompjuterizovana tomografija abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

3.562,41

56401001

Kompjuterizovana tomografija abdomena - snimanje

320,87

56407001

Kompjuterizovana tomografija abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.898,46

56401002

Kompjuterizovana tomografija abdomena - čitanje

663,95

56401004

Kompjuterizovana tomografija - enterografija

8.553,14

56401003

Kompjuterizovana tomografija - urografija

8.496,45

56549-01

Kompjuterizovana tomografija kolona

943,63

56549011

Kompjuterizovana tomografija kolona - snimanje

279,68

56549012

Kompjuterizovana tomografija kolona - čitanje

663,95

56501-00

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice

984,82

56507-00

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

3.562,41

56501001

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice - snimanje

320,87

56507001

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.898,46

56501002

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice - čitanje

663,95

56409-00

Kompjuterizovana tomografija karlice

1.976,98

56412-00

Kompjuterizovana tomografija karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.891,35

56409001

Kompjuterizovana tomografija karlice - snimanje

320,87

56412001

Kompjuterizovana tomografija karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.898,46

57201-00

Pelvimetrija kompjuterizovanom tomografijom

1.976,98

56619-00

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta

984,82

56625-00

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

3.562,41

56625002

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta - čitanje

663,95

56619001

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta - snimanje

320,87

56625001

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

2.898,46

56625003

Kompjuterizovana tomografija ciljanog zgloba ekstremiteta nativno

3.175,26

56625004

Kompjuterizovana tomografija ciljanog zgloba ekstremiteta sa kontrastom

8.496,45

56625005

Kompjuterizovana tomografija - flebografija

8.193,43

57350-00

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.109,24

57350001

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.445,29

57350002

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-01

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.109,24

57350011

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.445,29

57350012

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-02

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.109,24

57350021

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.445,29

57350022

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-03

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.654,71

57350032

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350031

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.990,76

57350-04

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdominalne i bilateralne iliofemoralne aorte donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

6.591,75

57350-05

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.654,71

57350051

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.990,76

57350052

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-06

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.654,71

57350061

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.990,76

57350062

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-07

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

4.654,71

57350071

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

3.990,76

57350072

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

663,95

57350-08

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom ostalih oblasti, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva

0,00

57903-00

Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa

796,91

A57903-00

Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa

531,33

57903001

Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa - čitanje

265,58

57906-00

Radiografsko snimanje mastoidne kosti

796,91

A57906-00

Radiografsko snimanje mastoidne kosti

531,33

57906001

Padiografija mastoidnih kostiju - čitanje

265,58

57909-00

Radiografsko snimanje petroza temporalne kosti

796,91

A57909-00

Radiografsko snimanje petroza temporalne kosti

531,33

57909001

Radiografija petroza temporalne kosti - čitanje

265,58

57901-00

Radiografsko snimanje lobanje

796,91

A57901-00

Radiografsko snimanje lobanje

531,33

57901001

Radiografija lobanje - čitanje

265,58

57902-00

Cefalometrija

1.062,49

A57902001

Cefalometrija - snimanje

531,33

57902002

Cefalometrija - čitanje

531,16

57927-00

Radiografsko snimanje temporalnomandibularnog zgloba

796,91

A57927-00

Radiografsko snimanje temporalnomandibularnog zgloba

531,33

57927001

Radiografija temporalnomandibularnog zgloba - čitanje

265,58

57915-00

Radiografsko snimanje mandibule

796,91

A57915-00

Radiografsko snimanje mandibule

531,33

57915001

Radiografija mandibule - čitanje

265,58

57912-00

Radiografsko snimanje ostalih facijalnih kostiju

796,91

A57912-00

Radiografsko snimanje ostalih facijalnih kostiju

531,33

57912001

Radiografija ostalih facijalnih kostiju - čitanje

265,58

90900-00

Encefalografija

796,91

A90900-00

Encefalografija

531,33

90900001

Encefalografija - čitanje

265,58

57924-00

Radiografsko snimanje oka

940,00

A57924001

Radiografsko snimanje orbite

531,33

57924002

Radiografija orbite - čitanje

265,58

59703-00

Dakriocistografija

796,91

A59703-00

Dakriocistografija

531,33

59703001

Dakriocistografija - čitanje

265,58

57918-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde

796,91

A57918-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde

531,33

57918001

Radiografija pljuvačne žlezde - čitanje

265,58

59733-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde sa primenom kontrastnog sredstva

1.200,16

A59733-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde sa primenom kontrastnog
sredstva

934,58

59733001

Radiografija pljuvačne žlezde sa primenom kontrastnog sredstva - čitanje

265,58

57921-00

Radiografsko snimanje nosa

796,91

A57921-00

Radiografsko snimanje nosa

531,33

57921001

Radiografija nosa - čitanje

265,58

57930-00

Radiografsko snimanje zuba

796,91

A57930-00

Radiografsko snimanje zuba

531,33

57930001

Radiografija zuba - čitanje

265,58

57933-00

Radiografsko snimanje zuba, cela usta

796,91

A57933-00

Radiografsko snimanje zuba, cela usta

531,33

57933001

Radiografija zuba, cela usta - čitanje

265,58

57960-00

Ortopantomografija

796,91

A57960-00

Ortopantomografija

531,33

57960001

Ortopantomografija - čitanje

265,58

57942-00

Palatofaringealno ispitivanje

796,91

A57942-00

Palatofaringealno ispitivanje

531,33

57942001

Palatofaringealno ispitivanje - čitanje

265,58

57939-00

Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom

1.062,49

A57939-00

Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom

531,33

57939001

Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom - čitanje

531,16

57945-00

Radiografsko snimanje larinksa

796,91

A57945-00

Radiografsko snimanje larinksa

531,33

57945001

Radiografija larinksa - čitanje

265,58

58100-00

Radiografsko snimanje cervikalnog dela kičme

911,15

A58100-00

Radiografsko snimanje cervikalnog dela kičme

645,57

58100001

Radiografija cervikalnog dela kičme - čitanje

265,58

58103-00

Radiografsko snimanje trorakalnog dela kičme

1.336,07

A58103-00

Radiografsko snimanje trorakalnog dela kičme

1.070,49

58103001

Radiografija torakalnog dela kičme - čitanje

265,58

58106-00

Radiografsko snimanje lumbalnosakralnog dela kičme

1.336,07

A58106-00

Radiografsko snimanje lumbalnosakralnog dela kičme

1.070,49

58106001

Radiografija lumbalnosakralnog dela kičme - čitanje

265,58

58109-00

Radiografsko snimanje sakralnokokcigealnog dela kičme

796,91

A58109-00

Radiografsko snimanje sakralnokokcigealnog dela kičme

531,33

58109001

Radiografija sakralnokokcigealnog dela kičme - čitanje

265,58

59700-00

Diskografija

1.940,00

59724-00

Mijelografija

4.520,00

58112-00

Radiografsko snimanje kičme, dva područja

2.406,56

A58112-00

Radiografsko snimanje kičme, dva područja

1.875,40

58112001

Radiografija kičme dva područja - čitanje

531,16

58115-00

Radiografsko snimanje kičme, tri područja

3.477,06

A58115-00

Radiografsko snimanje kičme, tri područja

2.680,32

58115001

Radiografija kičme tri područja - čitanje

796,74

58108-00

Radiografsko snimanje kičme, četiri područja

4.547,55

A58108-00

Radiografsko snimanje kičme, četiri područja

3.485,23

58108001

Radiografija kičme četiri područja - čitanje

1.062,32

57706-00

Radiografsko snimanje klavikule

796,91

A57706-00

Radiografsko snimanje klavikule

531,33

57706001

Radiografija klavikule - čitanje

265,58

57700-00

Radiografsko snimanje ramena ili skapule

1.062,66

A57700-00

Radiografsko snimanje ramena ili skapule

797,08

57700001

Radiografija ramena ili skapule - čitanje

265,58

57506-00

Radiografsko snimanje humerusa

1.487,58

A57506-00

Radiografsko snimanje humerusa

1.222,00

57506001

Radiografija humerusa - čitanje

265,58

57506-01

Radiografsko snimanje lakta

1.062,66

A57506-01

Radiografsko snimanje lakta

797,08

57506011

Radiografija lakta - čitanje

265,58

57512-00

Radiografsko snimanje lakta i humerusa

1.487,58

A57512-00

Radiografsko snimanje lakta i humerusa

1.222,00

57512001

Radiografija lakta i humerusa - čitanje

265,58

57506-02

Radiografsko snimanje podlaktice

1.487,58

A57506-02

Radiografsko snimanje podlaktice

1.222,00

57506021

Radiografija podlaktice - čitanje

265,58

57512-01

Radiografsko snimanje lakta i podlaktice

1.487,58

A57512-01

Radiografsko snimanje lakta i podlaktice

1.222,00

57512011

Radiografija lakta i podlaktice - čitanje

265,58

57506-03

Radiografsko snimanje ručnog zgloba

986,91

A57506-03

Radiografsko snimanje ručnog zgloba

721,33

57506031

Radiografija ručnog zgloba - čitanje

265,58

57506-04

Radiografsko snimanje šake

986,91

A57506-04

Radiografsko snimanje šake

721,33

57506041

Radiografija šake - čitanje

265,58

57512-03

Radiografsko snimanje šake i ručnog zgloba

986,91

A57512-03

Radiografsko snimanje šake i ručnog zgloba

721,33

57512031

Radiografija šake i ručnog zgloba - čitanje

265,58

57512-02

Radiografsko snimanje šake, ručnog zgloba i podlaktice

2.057,40

A57512-02

Radiografsko snimanje šake, ručnog zgloba i podlaktice

1.659,03

57512021

Radiografija šake, ručnog zgloba i podlaktice - čitanje

398,37

58521-00

Radiografsko snimanje sternuma

796,91

A58521-00

Radiografsko snimanje sternuma

531,33

58521001

Radiografija sternuma - čitanje

265,58

58521-01

Radiografsko snimanje rebara, jednostrano

1.009,37

A58521-01

Radiografsko snimanje rebara, jednostrano

743,79

58521011

Radiografija rebara, jednostrano - čitanje

265,58

58524-00

Radiografsko snimanje rebara, obostrano

1.620,37

A58524-00

Radiografsko snimanje rebara, obostrano

1.222,00

58524001

Radiografija rebara, obostrano - čitanje

398,37

58524-01

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, jednostrano

1.009,37

A58524-01

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, jednostrano

743,79

58524011

Radiografija sternuma i rebara, jednostrano - čitanje

265,58

58527-00

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, obostrano

1.620,37

A58527-00

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, obostrano

1.222,00

58527001

Radiografija sternuma i rebara, obostrano - čitanje

398,37

59303-00

Radiografsko snimanje dojke, jednostrano

796,91

A59303-00

Radiografsko snimanje dojke, jednostrano

531,33

59303001

Radiografija dojke, jednostrano - čitanje

265,58

59300-00

Radiografsko snimanje dojke, obostrano

1.252,49

A59300-00

Radiografsko snimanje dojke, obostrano

721,33

59300001

Radiografija dojke, obostrano - čitanje

531,16

59303-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, jednostrano

1.479,58

A59303-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, jednostrano

682,84

59303011

Radiografija dojke sa tomografijom, jednostrano - čitanje

796,74

59300-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, obostrano

1.593,82

A59300-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, obostrano

797,08

59300011

Radiografija dojke sa tomografijom, obostrano - čitanje

796,74

59306-00

Galaktografija dojke, jednostrana

796,91

A59306-00

Galaktografija dojke, jednostrana

531,33

59306001

Galaktografija dojke, jednostrana - čitanje

265,58

59309-00

Galaktografija dojke, obostrana

1.062,66

A59309-00

Galaktografija dojke, obostrana

797,08

59309001

Galaktografija dojke, obostrana - čitanje

265,58

58509-00

Radiografsko snimanje torakalnog inleta ili traheje

1.009,37

A58509-00

Radiografsko snimanje torakalnog inleta ili traheje

743,79

58509001

Radiografija torakalnog inleta ili traheje - čitanje

265,58

58500-00

Radiografsko snimanje grudnog koša

1.009,37

A58500-00

Radiografsko snimanje grudnog koša

743,79

58500001

Radiografija grudnog koša - čitanje

265,58

58506-00

Radiografsko snimanje grudnog koša sa fluoroskopskim skriningom

1.692,04

A58506001

Radiografsko snimanje grudnog koša sa fluoroskopskim pregledom

1.160,88

58506002

Radiografija grudnog koša sa fluoroskopskim pregledom - čitanje

531,16

59715-00

Bronhografija

2.880,00

58909-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

4.467,68

A58909-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

4.202,10

58909001

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva - čitanje

265,58

58909-01

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i skriningom grudnog koša

4.733,26

A58909011

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i pregledom grudnog koša

4.202,10

58909012

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i pregledom grudnog koša - čitanje

531,16

58912-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona

6.903,51

A58912-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona

6.106,77

58912001

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona - čitanje

796,74

58912-01

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa skriningom grudnog koša

6.903,51

A58912011

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa pregledom grudnog koša

6.106,77

58912012

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa pregledom grudnog koša - čitanje

796,74

58915-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

5.143,51

A58915-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

4.612,35

58915001

Radiografija tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva - čitanje

531,16

58916-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

5.143,51

A58916-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

4.612,35

58916001

Radiografija tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom - čitanje

531,16

58921-00

Ostala radiografska snimanja gastrointestinalnog trakta sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

2.719,94

A58921-00

Ostala radiografska snimanja gastrointestinalnog trakta sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

2.454,36

58921011

Ostale radiografije gastrointestinalnog trakta sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom - čitanje

265,58

90906-00

Snimanje ilealnog konduita

2.302,84

A90906-00

Snimanje ilealnog konduita

2.037,26

90906001

Snimak ilealnog konduita - čitanje

265,58

58924-00

Holecistografija

1.680,00

58927-00

Direktna holangiografija, postoperativna

1.790,86

A58927-00

Direktna holangiografija, postoperativna

1.525,28

58927001

Direktna holangiografija, postoperativna - čitanje

265,58

58936-00

Holangiografija sa infuzijom kontrastnog sredstva

3.920,00

58900-00

Radiografsko snimanje abdomena

1.009,37

A58900-00

Radiografsko snimanje abdomena

743,79

58900001

Radiografija abdomena - čitanje

265,58

59760-00

Peritoneografija

2.300,00

58706-00

Intravenska pijelografija

4.992,15

A58706001

Intravenska urografija

4.726,57

58706002

Intravenska urografija - čitanje

265,58

58715-01

Retrogradna pijelografija

4.782,37

A58715-01

Retrogradna pijelografija

4.516,79

58715011

Retrogradna pijelografija - čitanje

265,58

58718-00

Retrogradna cistografija

7.338,28

A58718-00

Retrogradna cistografija

7.072,70

58718001

Retrogradna cistografija - čitanje

265,58

58718-01

Retrogradna uretrografija

2.520,00

A58718-01

Retrogradna uretrografija

2.320,08

58721-00

Retrogradna mikciona cistouretrografija

6.591,27

A58721-00

Retrogradna mikciona cistouretrografija

6.325,69

58721001

Retrogradna mikciona cistouretrografija - čitanje

265,58

58700-00

Radiografsko snimanje urinarnog sistema

5.558,83

A58700-00

Radiografsko snimanje urinarnog sistema

5.160,46

58700001

Radiografija urinarnog sistema - čitanje

398,37

58715-00

Anterogradna pijelografija

5.266,37

A58715-00

Anterogradna pijelografija

5.000,79

58715001

Anterogradna pijelografija - čitanje

265,58

57712-00

Radiografsko snimanje zgloba kuka

796,91

A57712-00

Radiografsko snimanje zgloba kuka

531,33

57712001

Radiografija zgloba kuka - čitanje

265,58

57721-00

Radiografsko snimanje unutrašnjeg fiksiranja frakture femura

1.487,58

A57721-00

Radiografsko snimanje unutrašnjeg fiksiranja frakture femura

1.222,00

57721001

Radiografija unutrašnjeg fiksiranja frakture femura - čitanje

265,58

57715-00

Radiografsko snimanje pelvisa

1.009,37

A57715-00

Radiografsko snimanje pelvisa

743,79

57715001

Radiografija pelvisa - čitanje

265,58

59503-00

Radiografska pelvimetrija

1.753,16

A59503-00

Radiografska pelvimetrija

1.222,00

59503001

Radiografska pelvimetrija - čitanje

531,16

59712-00

Histerosalpingografija

2.009,96

A59712-00

Histerosalpingografija

1.744,38

59712001

Histerosalpingografija - čitanje

265,58

59736-00

Vazoepididimografija

1.240,00

57518-00

Radiografsko snimanje femura

1.336,07

A57518-00

Radiografsko snimanje femura

1.070,49

57518001

Radiografsko snimanje femura - čitanje

265,58

57524-00

Radiografsko snimanje femura i kolena

1.336,07

A57524-00

Radiografsko snimanje femura i kolena

1.070,49

57524001

Radiografija femura i kolena - čitanje

265,58

57518-01

Radiografsko snimanje kolena

911,15

A57518-01

Radiografsko snimanje kolena

645,57

57518011

Radiografija kolena - čitanje

265,58

57524-01

Radiografsko snimanje kolena i noge

1.336,07

A57524-01

Radiografsko snimanje kolena i noge

1.070,49

57524011

Radiografija kolena i noge - čitanje

265,58

57518-02

Radiografsko snimanje noge

1.336,07

A57518-02

Radiografsko snimanje noge

1.070,49

57518021

Radiografija noge - čitanje

265,58

57524-02

Radiografsko snimanje noge i gležnja

1.468,86

A57524-02

Radiografsko snimanje noge i gležnja

1.070,49

57524021

Radiografija noge i gležnja - čitanje

398,37

57524-03

Radiografsko snimanje noge, gležnja i stopala

1.601,65

A57524-03

Radiografsko snimanje noge, gležnja i stopala

1.070,49

57524031

Radiografija noge, gležnja i stopala - čitanje

531,16

57518-03

Radiografsko snimanje gležnja

911,15

A57518-03

Radiografsko snimanje gležnja

645,57

57518031

Radiografija gležnja - čitanje

265,58

57524-04

Radiografsko snimanje gležnja i stopala

911,15

A57524-04

Radiografsko snimanje gležnja i stopala

645,57

57524041

Radiografija gležnja i stopala - čitanje

265,58

57518-04

Radiografsko snimanje stopala

911,15

A57518-04

Radiografsko snimanje stopala

645,57

57518041

Radiografija stopala - čitanje

265,58

58300-00

Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena

1.328,24

A58300-00

Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena

797,08

58300001

Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena - čitanje

531,16

12306-00

Denzitometrija kostiju upotrebom rendgenske apsorpciometrije dualne energije

1.980,00

12309-00

Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije

948,25

A12309-00

Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije

417,09

12309001

Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije - čitanje

531,16

59751-00

Artrografija

1.513,16

A59751-00

Artrografija

1.247,58

59751001

Artrografija - čitanje

265,58

58306-00

Radiografsko snimanje celog skeleta

5.240,82

A58306-00

Radiografsko snimanje celog skeleta

4.444,08

58306001

Radiografsko snimanje celog skeleta - čitanje

796,74

59739-00

Sinografija zida grudnog koša

1.480,00

59739-01

Sinografija zida abdomena

1.480,00

59739-02

Sinografija retroperitoneuma

1.480,00

59739-03

Ostale sinografije

1.480,00

90903-00

Radiografsko snimanje mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano

796,91

A90903-00

Radiografsko snimanje mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano

531,33

90903001

Radiografija mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano - čitanje

265,58

90909-00

Radiografsko snimanje ostalih oblasti

796,91

A90909-00

Radiografsko snimanje ostalih oblasti

531,33

90909001

Radiografija ostalih oblasti - čitanje

265,58

11215-00

Fotografsko snimanje retine jednog oka

2.360,00

11218-00

Fotografsko snimanje retine oba oka

2.920,00

96188-00

Ostala fotografska snimanja oka

0,00

59754-00

Limfangiografija

4.380,00

59718-00

Flebografija

26.101,66

A59718-00

Flebografija

25.570,50

59718001

Flebografija - čitanje

531,16

59970-00

Angiografija, neklasifikovana na drugom mestu

26.617,05

A59970-00

Angiografija, neklasifikovana na drugom mestu

26.085,89

59970001

Angiografija - čitanje

531,16

909020001

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - snimanje

806,62

909020002

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - čitanje

1.195,11

909020003

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - snimanje

3.900,72

909020004

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - čitanje

1.593,48

909020005

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - snimanje

806,62

909020006

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - čitanje

1.195,11

909020007

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - snimanje

3.900,72

909020008

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - čitanje

1.593,48

909020009

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - snimanje

806,62

909020010

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - čitanje

1.195,11

909020011

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - snimanje

6.730,89

909020012

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - čitanje

1.593,48

909020013

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - snimanje

806,62

909020014

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - čitanje

1.195,11

909020015

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - snimanje

6.730,89

909020016

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - čitanje

1.593,48

90902-00

Angiografija magnetnom rezonancom glave ili vrata

12.977,44

90902-01

Angiografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta

12.977,44

909020101

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - snimanje

806,62

Sledeći