Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZGLEDU, SASTAVU, VELIČINI I DIZAJNU ZNAKA POUZDANOSTI ZA KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sastav, veličina i dizajn Znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja (u daljem tekstu: Znak pouzdanosti).

Znak pouzdanosti je znak kojim se na jednostavan, prepoznatljiv i jasan način označava kvalifikovana usluga od poverenja.

Član 2

Znak pouzdanosti je u obliku katanca plave boje u kome stoji latinični natpis "RS" u beloj boji i znak štikliran u crvenoj boji (Prilog - Slika 1).

Reference za utvrđivanje boje znaka pouzdanosti su sledeće:

1) plava (R:0, G:128, B:189) ili (C:84%, M:41%, Y:4%, K:0%) ili #0080bd;

2) crvena (R:255, G:39, B:39) ili (C:0%, M:95%, Y:89%, K:0%) ili #ff2727;

3) bela (R:255, G:255, B:255) ili (C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%) ili #ffffff.

Znak pouzdanosti ne sme biti manji od 64 × 85 piksela, 150 dpi.

Član 3

Znak pouzdanosti se može koristiti u crno-beloj verziji ako nije moguće upotrebljavati verziju u boji (Prilog - Slika 2).

Ukoliko se Znak pouzdanosti koristi na tamnoj podlozi, može se upotrebljavati u negativu uz korišćenje iste boje pozadine (Prilog - Slika 3 i Slika 4).

Ukoliko je vidljivost Znaka pouzdanosti otežana zbog korišćenja znaka u boji na pozadini u boji, moguće je koristi Znak pouzdanosti oivičen spoljašnjom linijom u drugoj boji, kako bi se poboljšao kontrast prema bojama pozadine.

Član 4

Prilog koji sadrži slike 1, 2, 3 i 4 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

Znak pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja

 

 

 
 

Slika 1

Slika 3

 
 

 

 

 
 

 
 

Slika 2

Slika 4