Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

("Sl. glasnik RS", br. 85/2020)

1. Utvrđuje se Spisak naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

SPISAK
REPUBLIČKIH ORGANA

I. Narodna skupština.

II. Predsednik Republike.

III. Vlada, kabineti i službe Vlade.

IV. Ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije, obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju ministarstva.

V. Posebne organizacije obrazovane u skladu sa posebnim zakonom (javne agencije, zavodi, direkcije, fondovi i druge organizacije).

VI. Pravosudni državni organi, i to:

1. Sudstvo:

1) sudovi opšte nadležnosti;

2) sudovi posebne nadležnosti;

3) Visoki savet sudstva;

4) Ustavni sud.

2. Tužilaštva:

1) Republičko javno tužilaštvo;

2) apelaciona javna tužilaštva;

3) viša javna tužilaštva;

4) osnovna javna tužilaštva;

5) Tužilaštvo za ratne zločine;

6) Tužilaštvo za organizovani kriminal;

7) Državno veće tužilaca.

3. Državno pravobranilaštvo.

VII. Samostalni i nezavisni državni organi, odnosno organizacije:

1) Zaštitnik građana;

2) Državna revizorska institucija;

3) Republička izborna komisija;

4) Agencija za borbu protiv korupcije;

5) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

6) Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;

7) Komisija za zaštitu konkurencije;

8) Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava;

9) Komisija za sprovođenje Programa zaštite;

10) Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

11) Komisija za hartije od vrednosti;

12) Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije;

13) Nacionalni savet za visoko obrazovanje;

14) Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge;

15) Regulatorno telo za elektronske medije;

16) Narodna banka Srbije;

17) Fiskalni savet.