Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2019, 29/2019, 132/2021, 141/2022 i 112/2023)

1. Ovom odlukom propisuju se sezonske stope carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, uz vremensko ograničenje njihove primene.

2. Na uvoz poljoprivrednih proizvoda naplaćivaće se, pored stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09 i 95/18 - dr. zakon), sezonska stopa carine, i to za:

Tarifna
oznaka

Naimenovanje

Period

Osim za uvoz iz EU

Za uvoz iz EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0603

Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni:

 

 

 

 

- Sveže:

 

 

 

0603 11 00 00

- - Ruže

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 12 00 00

- - Karanfili

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 13 00 00

- - Orhideje

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 14 00 00

- - Hrizanteme

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 15 00 00

- - Ljiljani (Lilium spp.)

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 19

- - Ostalo:

 

 

 

0603 19 10 00

- - - gladiole

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 19 20 00

- - - rununkuli (rununculi)

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 19 70 00

- - - ostalo

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0603 90 00 00

- Ostalo

od 15. maja do 4. oktobra

20%

0%

0702 00 00 00

Paradajz, sveži ili rashlađeni

od 15. maja do 15. septembra

20%

20%

0703

Crni luk, šalot, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

0703 10

- Crni luk i šalot:

 

 

 

 

- - crni luk:

 

 

 

0703 10 19 00

- - - ostali

od 15. juna do 15. septembra

20%

0%

0703 10 90 00

- - šalot

od 31. maja do 1. septembra

20%

0%

0704

Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

0704 90

- Ostalo:

 

 

 

0704 90 10 00

- - kupus, beli i crveni

od 1. oktobra do 15. decembra

20%

0%

0704 90 90 00

- - ostalo

od 1. oktobra do 15. decembra

20%

0%

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

- Salata:

 

 

 

0705 11 00 00

- - Salata glavičasta

od 1. maja do 1. avgusta

20%

0%

0705 19 00 00

- - Ostala

od 1. maja do 1. novembra

20%

0%

0706

Šargarepa, repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

0706 10 00 00

- Šargarepa i repa ugarnjača (bela repa)

od 1. maja do 1. novembra

20%

0%

0706 90

- Ostalo:

 

 

 

0706 90 10 00

- - celer (korenjaš ili nemački celer)

od 1. maja do 1. novembra

20%

0%

0706 90 30 00

- - ren (Cochlearia armoracia)

od 1. maja do 1. novembra

20%

0%

0706 90 90 00

- - ostalo

od 1. maja do 1. novembra

20%

0%

0707 00

Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

0707 00 05 00

- krastavci

od 30. juna do 1. novembra

20%

0%

0707 00 90 00

- kornišoni

od 30. juna do 1. novembra

20%

0%

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

0709 60

- Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:

 

 

 

0709 60 10 00

- - slatka paprika

od 1. juna do 3. novembra

20%

20%

 

- - ostala:

 

 

 

0709 60 91 00

- - - iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapiskum oleo-smola

od 15. juna do 15. septembra

20%

0%

0709 60 95 00

- - - za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida

od 15. juna do 15. septembra

20%

0%

0709 60 99 00

- - - ostala

od 15. juna do 15. septembra

20%

0%

0803

- Banane, uključujući brašnaste banane ("plantains"), sveže ili suve:

 

 

 

0803 10

- Brašnaste banane ("plantains"):

 

 

 

0803 10 10 00

- - sveže

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0803 10 90 00

- - suve

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0803 90

- Ostale:

 

 

 

 

- - sveže

 

 

 

0803 90 11 00

- - - Plátano de Canarias

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0803 90 19 00

- - - ostale

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0803 90 90 00

- - suve

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805

Agrumi, sveži ili suvi:

 

 

 

0805 10

- Pomorandže:

 

 

 

 

- - slatke pomorandže, sveže:

 

 

 

0805 10 22 00

- - - navel pomorandže

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 10 24 00

- - - bele pomorandže

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 10 28 00

- - - ostale

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 10 80 00

- - ostale

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

 

- Mandarine (uključujući tangerske i satsuma), klementine, viking i slični hibridi agruma:

 

 

 

0805 21

- - Mandarine (uključujući tangerske i satsuma):

 

 

 

0805 21 10 00

- - - satsuma

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 21 90 00

- - - ostale

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 22 00 00

- - Klementine

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 29

- - Ostale:

 

 

 

0805 29 00 10

- - - monrealke i vilking

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 29 00 90

- - - ostale

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 40 00 00

- Grejpfrut i pomelo

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0805 90 00 00

- Ostali

od 1. jula do 30. novembra

20%

0%

0806

Grožđe, sveže ili suvo:

 

 

 

0806 10

- Sveže:

 

 

 

0806 10 10 00

- - stono grožđe

od 15. jula do 1. novembra

20%

20%

0806 10 90 00

- - ostalo

od 15. jula do 1. novembra

20%

20%

0807

Dinje, lubenice i papaje, sveže:

 

 

 

 

- Dinje i lubenice:

 

 

 

0807 11 00 00

- - Lubenice

od 15. jula do 1. oktobra

20%

0%

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže:

 

 

 

0808 10

- Jabuke:

 

 

 

0808 10 10 00

- - jabuke za vino od jabuke (cider), neupakovane (in bulk), od 16. septembra do 15. decembra

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

20%

0808 10 80 00

- - ostale

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

20%

0808 30

- Kruške:

 

 

 

0808 30 10 00

- - kruške za vino od kruške (perry), neupakovane (in bulk), od 1. avgusta do 31. decembra

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

0%

0808 30 90 00

- - ostale

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

0%

0808 40 00 00

- Dunje

od 1. septembra do 30. novembra

20%

0%

0809

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:

 

 

 

0809 10 00 00

- Kajsije

od 1. jula do 15. avgusta

20%

0%

 

- Trešnje i višnje:

 

 

 

0809 21 00 00

- - Višnje (Prunus cerasus)

od 20. maja do 30. juna

20%

20%

0809 29 00 00

- - Ostalo

od 20. maja do 30. juna

20%

0%

0809 30

- Breskve, uključujući nektarine:

 

 

 

0809 30 20 00

- - pljosnate breskve (Prunus persica var. platycarpa) i pljosnate nektarine (Prunus persica var. platerina)

od 1. jula do 30. septembra

20%

0%

 

- - ostale:

 

 

 

0809 30 30 00

- - - nektarine

od 1. jula do 30. septembra

20%

0%

0809 30 80 00

- - - ostale

od 1. jula do 30. septembra

20%

0%

0809 40

- Šljive i divlje šljive:

 

 

 

0809 40 05 00

- - šljive

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

20%

0809 40 90 00

- - divlje šljive

od 1. avgusta do 30. novembra

20%

0%

0810

Ostalo voće, sveže:

 

 

 

0810 10 00 00

- Jagode

od 15. maja do 30. juna

20%

20%

3. Privredna društva i preduzetnici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz tačke 1. ove odluke poreklom iz zemalja članica Evropske unije nadležnoj carinarnici podnose dokaz o preferencijalnom poreklu robe.

4. Sezonska stopa carine pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivaće se u skladu sa odredbama tih sporazuma.

5. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 27/10, 97/11, 105/15 i 105/16).

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 112/2023)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.