Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PRUŽANJU PRIVREMENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI RASELJENIM LICIMA KOJA DOLAZE IZ UKRAJINE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2022)

1. Odobrava se privremena zaštita u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, odnosno koja su bila prinuđena da napuste Ukrajinu kao zemlju svog porekla ili uobičajenog boravišta ili su iz Ukrajine bila evakuisana, a koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog aktuelne situacije koja preovladava u toj državi.

2. Raseljenim licima iz tačke 1. ove odluke smatraju se:

1) državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini;

2) tražioci azila, lica bez državljanstva i strani državljani, kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članovi njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak;

3) strani državljani koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod trajnim i dugoročnim okolnostima.

Privremena zaštita se odobrava i državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica, koji su u vreme donošenja odluke iz tačke 1. ove odluke zakonito boravila u Republici Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja odluke o privremenoj zaštiti.

Članovima porodice u smislu ove odluke smatraju se lica koja se smatraju članovima porodice saglasno odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

3. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i ove odluke, registruje lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite.

4. Lica kojima je odobrena privremena zaštita imaju pristup svim pravima iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

O ostvarivanju prava iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti staraju se nadležni organi u skladu sa zakonom.

5. Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".