Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRUŽANJU PRIVREMENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI RASELJENIM LICIMA KOJA DOLAZE IZ UKRAJINE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2022, 21/2023 i 21/2024)

1. Odobrava se privremena zaštita u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, odnosno koja su bila prinuđena da napuste Ukrajinu kao zemlju svog porekla ili uobičajenog boravišta ili su iz Ukrajine bila evakuisana, a koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog aktuelne situacije koja preovladava u toj državi.

2. Raseljenim licima iz tačke 1. ove odluke smatraju se:

1) državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini;

2) tražioci azila, lica bez državljanstva i strani državljani, kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članovi njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak;

3) strani državljani koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod trajnim i dugoročnim okolnostima.

Privremena zaštita se odobrava i državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica, koji su u vreme donošenja odluke iz tačke 1. ove odluke zakonito boravila u Republici Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja odluke o privremenoj zaštiti.

Članovima porodice u smislu ove odluke smatraju se lica koja se smatraju članovima porodice saglasno odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

3. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i ove odluke, registruje lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite u trajanju od godinu dana.

Privremena zaštita iz stava 1. ove tačke može se produžavati na godinu dana dok god postoje razlozi zbog kojih je odobrena.

4. Lica kojima je odobrena privremena zaštita imaju pristup svim pravima iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

O ostvarivanju prava iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti staraju se nadležni organi u skladu sa zakonom.

5. Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ako razlozi zbog kojih je odobrena privremena zaštita postoje i nakon proteka roka iz stava 1. ove tačke, trajanje privremene zaštite produžava se na period dok postoje razlozi zbog kojih je odobrena.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".