Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE SPORNIH ODNOSA KOJI MOGU BITI PREDMET PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2017 i 14/2020)

1. Obrazuje se Komisija za razmatranje spornih odnosa koji mogu biti predmet pred međunarodnim arbitražama (u daljem tekstu: Komisija).

2. Zadaci Komisije su:

1) razmatranje spornih odnosa koji mogu biti predmet pred međunarodnim arbitražama, u kojima bi Republika Srbija bila tužena;

2) analiziranje pravnog i činjeničnog stanja radi procene pozicije Republike Srbije u eventualnom sporu pred međunarodnom arbitražom;

3) davanje predloga Vladi za sporazumno rešavanje spornih odnosa, pre podnošenja tužbe pred međunarodnom arbitražom, u slučaju da je to opravdano i celishodno.

3. U Komisiju se imenuju:

- za predsednika

Nela Kuburović Kisić, ministar pravde,

- za članove:

1) dr Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova;

2) dr Dušan Vujović, ministar finansija;

3) Goran Knežević, ministar privrede;

4) Olivera Stanimirović, državni pravobranilac;

5) dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije;

6) dr Marko Parezanović, predstavnik Bezbednosno-informativne agencije;

7) Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde.

4. Predsednik rukovodi radom Komisije i saziva i vodi sednice Komisije. Poslove predsednika u slučaju njegove sprečenosti obavlja član Komisije koji je ministar finansija.

5. Zapisnik sa sednice Komisije može biti označen određenim stepenom tajnosti ako su na sednici razmatrani dokumenti koji sadrže tajne podatke.

6. Komisija može, po potrebi, radi razmatranja pojedinih pitanja zbog kojih je obrazovana, uključiti u svoj rad predstavnike državnih organa i institucija, kao i stručnjake iz određenih oblasti.

7. Nadležni državni organi i institucije su dužni da Komisiji na njen zahtev dostave podatke, dokumentaciju, analize, obaveštenja i izveštaje, u vezi sa pitanjima zbog kojih je Komisija obrazovana.

8. Komisija je dužna da nadležnom odboru Vlade dostavlja izveštaj o svom radu svakih 60 dana, a Vladi svakih 90 dana.

9. Predsednik i članovi Komisije nemaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

10. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Državno pravobranilaštvo.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o dopunama
Odluke o obrazovanju Komisije za razmatranje spornih odnosa koji mogu biti predmet pred međunarodnim arbitražama

("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".