Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 i 88/2019)

1. Ovom odlukom određuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2017. godinu.

2. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme, u sistemu državnih organa i sistemu javnih službi, je u:

1) MINISTARSTVIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIONIM OBLICIMA U NJIHOVOM DELOKRUGU,

jeste - u:

1. DELOKRUG FINANSIJA

ukupno
11.724

1.1. Ministarstvu finansija

628

1.2. Upravi carina

2.506

1.3. Poreskoj upravi

6.375

1.4. Upravi za trezor

1.038

1.5. Upravi za duvan

20

1.6. Upravi za sprečavanje pranja novca

42

1.7. Upravi za slobodne zone

14

1.8. Upravi za javni dug

33

1.8a Upravi za igre na sreću

30

1.9. Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

29

1.10. Republičkom zavodu za statistiku

455

1.11. Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije

114

1.12. Državnoj lutriji Srbije

200

1.13. Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

44

1.14. Agenciji za restituciju

159

1.15. Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti a.d.

37

2. DELOKRUG PRIVREDE

ukupno:
1.185

2.1. Ministarstvu privrede

207

2.2. Direkciji za mere i dragocene metale

103

2.3. Agenciji za privredne registre

404

2.4. Razvojnoj agenciji Srbije

89

2.5. Akreditacionom telu Srbije

39

2.6. Institutu za standardizaciju Srbije

61

2.7. Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

130

2.8. Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

64

2.9. Agenciji za vođenje sporova u postupku privatizacije

20

2.10. Fondu za razvoj

68

3. DELOKRUG POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ukupno:
3.000

3.1. Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine

464

3.2. Upravi za veterinu

354

3.3. Upravi za zaštitu bilja

143

3.4. Republičkoj direkciji za vode

45

3.5. Upravi za šume

58

3.6. Upravi za agrarna plaćanja

170

3.7. Upravi za poljoprivredno zemljište

18

3.8. Direkciji za nacionalne referentne laboratorije

21

3.9. Agenciji za zaštitu životne sredine

71

3.10. Republičkom hidrometeorološkom zavodu

530

3.11. Republičkom seizmološkom zavodu

15

3.12. Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

48

3.13. Instituti, centri i ostale ustanove - Tabelarni prikaz broj 1.

1.063

4. DELOKRUG GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

ukupno:
3.153

4.1. Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

316

4.2. Republičkom geodetskom zavodu

2.650

4.3. Agenciji za upravljanje lukama

12

4.4. Direkciji za železnice

23

4.5. Agenciji za bezbednost saobraćaja

55

4.6. Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

29

4.7. Direkciji za vodne puteve

68

5. DELOKRUG RUDARSTVA I ENERGETIKE

ukupno:
163

5.1. Ministarstvu rudarstva i energetike

153

5.2. Upravi za rezerve energenata

10

6. DELOKRUG TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

ukupno:
817

6.1. Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

746

6.2. Turističkoj organizaciji Srbije

41

6.3. Akademskoj mreži Republike Srbije - AMRES

30

7. DELOKRUG PRAVDE

ukupno:
15.747

7.1. Ministarstvu pravde

157

7.2. Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom

26

7.3. Upravi za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

17

7.4. Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

80

7.5. Vrhovnom kasacionom sudu

216

7.6. Upravnom sudu

174

7.7. Prekršajnom apelacionom sudu

174

7.8. Republičkom javnom tužilaštvu

24

7.9. Privrednom apelacionom sudu

69

7.10. Tužilaštvu za ratne zločine

36

7.11. Državnom pravobranilaštvu

175

7.12. Tužilaštvu za organizovani kriminal

50

7.13. Apelacionim sudovima - Tabelarni prikaz broj 2.

515

7.14. Višim sudovima - Tabelarni prikaz broj 3.

1.463

7.15. Osnovnim sudovima - Tabelarni prikaz broj 4.

4.748

7.16. Prekršajnim sudovima - Tabelarni prikaz broj 5.

1.661

7.17. Privrednim sudovima - Tabelarni prikaz broj 6.

593

7.18. Apelacionim javnim tužilaštvima - Tabelarni prikaz broj 7.

79

7.19. Višim javnim tužilaštvima - Tabelarni prikaz broj 8.

402

7.20. Osnovnim javnim tužilaštvima - Tabelarni prikaz broj 9.

786

7.21. Kazneno popravnim ustanovama - Tabelarni prikaz broj 10.

4. 257

7.22. Pravosudnoj akademiji

45

8. DELOKRUG DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

ukupno:
444

8.1. Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

127

8.2. (brisan)

 

8.3. Upravnom inspektoratu

32

8.3a Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

55

8.4. Stručnim službama upravnih okruga - Tabelarni prikaz broj 11.

230

9. DELOKRUG SPOLJNIH POSLOVA

ukupno:
964

9.1. Ministarstvu spoljnih poslova

945

9.2. Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

19

10. DELOKRUG PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

ukupno:
128.311,6

10.1. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

423

10.2. Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

85

10.3. Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

40

10.4. Zavodu za intelektualnu svojinu

88

10.5. Republičkom centru za talente

2

10.5a Agenciji za kvalifikacije

51

10.6. Osnovno obrazovanje - Tabelarni prikaz broj 12.

66.643,53

10.7. Srednje obrazovanje - Tabelarni prikaz broj 13.

30.894,1

10.8. Visoko obrazovanje - Tabelarni prikaz broj 14.

21.971

10.9. Studentski standard - Tabelarni prikaz broj 15.

2.310

10.10. Domovima učenika - Tabelarni prikaz broj 16.

1.464

10.11. Nauka - Tabelarni prikaz broj 17.

4.340

11. DELOKRUG ZDRAVLJA

ukupno:
108.937

11.1. Ministarstvu zdravlja

337

11.2. Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

2.043

11.3. Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova

13

11.4. Agenciji za lekove i medicinska sredstva

187

11.5. Zdravstvenim ustanovama - Plan mreže zdravstvenih ustanova - Tabelarni prikaz broj 18.

106.357

12. DELOKRUG RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKIH I SOCIJALNIH PITANJA

ukupno:
14.487

12.1. Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

207

12.2. Inspektoratu za rad

282

12.3. Upravi za bezbednost i zdravlje na radu

9

12.4. Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

3.069

12.5. Nacionalnoj službi za zapošljavanje

1.653

12.6. Zavodu za socijalno osiguranje

10

12.7. Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

9

12.8. Fondu solidarnosti

19

12.9. Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije

3

12.10. Ustanovama socijalne zaštite - Tabelarni prikaz broj 19.

9.226

13. DELOKRUG OMLADINE I SPORTA

ukupno: 223

13.1. Ministarstvu omladine i sporta

67

13.2. Zavodu za sport i medicinu sporta

149

13.3. Antidoping agenciji

7

14. DELOKRUG KULTURE I INFORMISANJA

ukupno:
2.321

14.1. Ministarstvu kulture i informisanja

76

14.2. Ustanovama i drugim organizacionim oblicima u oblasti kulture - Tabelarni prikaz broj 20

ukupno:
2.245

15. DELOKRUG ODBRANE

ukupno:
1.656

15.1. Ministarstvu odbrane

112

15.2. Vojnoj ustanovi "Tara"

171

15.3. Vojnograđevinskoj ustanovi "Beograd"

181

15.4. Vojnoj ustanovi za održavanje zgrada i stanova - Beograd 2

194

15.5. Vojnoj ustanovi "Dedinje"

467

15.6. Tehničkom remontnom zavodu "Đurđe Dimitrijević-Đura"

400

15.7. Vojnoj ustanovi "Morović"

131

16. DELOKRUG EVROPSKIH INTEGRACIJA

ukupno:
184

16.1. Ministarstvo za evropske integracije

184

 

2) POSEBNIM ORGANIZACIJAMA KOJE NISU OBUHVAĆENE PODTAČKOM 1),

jeste - u:

480

(1) Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo

51

(2) Centru za razminiranje

8

(3) Upravi za javne nabavke

36

(4) Komesarijatu za izbeglice i migracije

80

(5) Republičkoj direkciji za robne rezerve

86

(6) Republičkom sekretarijatu za javne politike

55

(7) Geološkom zavodu Srbije

164

 

3) SLUŽBAMA VLADE,

jeste-u:

ukupno: 1.511

(1) Generalnom sekretarijatu Vlade

130

(2) Kancelariji za saradnju s medijima

25

(3) (brisan)

 

(4) Službi za upravljanje kadrovima

45

(5) Avio-službi Vlade

22

(6) Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

920

(7) Službi koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

20

(8) Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

25

(9) Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom

15

(10) Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

33

(11) Kancelariji za ljudska i manjinska prava

30

(12) Kancelariji za Kosovo i Metohiju

82

(13) Kancelariji za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

16

(14) Kancelariji Saveta za saradnju sa Ruskom Federacijom i Narodnom republikom Kinom

30

(15) Kancelariji za borbu protiv droga

8

(16) Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima

11

(17) Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

99

3. Organizacioni oblici iz tačke 2. ove odluke kod kojih postoji obaveza racionalizacije su oni organizacioni oblici kod kojih je broj zaposlenih na neodređeno vreme veći od broja utvrđenog tačkom 2. ove odluke.

4. Tabelarni prikazi br. 1-20 iz tačke 2. ove odluke odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

5. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine jeste 4.474.

6. Ako u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine ima veći broj zaposlenih na neodređeno vreme od broja navedenog u tački 5. ove odluke, Autonomna pokrajina Vojvodine dužna je da sprovede racionalizaciju najmanje do navedenog broja zaposlenih.

7. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave jeste:

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DO 50.000 STANOVNIKA

 

1.

Crna Trava

50

2.

Trgovište

100

3.

Medveđa

165

4.

Lapovo

93

5.

Bosilegrad

160

6.

Golubac

80

7.

Gadžin Han

85

8.

Sremski Karlovci

84

9.

Ražanj

87

10.

Ćićevac

129

11.

Dimitrovgrad

250

12.

Nova Crnja

95

13.

Opovo

85

14.

Irig

111

15.

Rekovac

119

16.

Bojnik

126

17.

Novi Kneževac

125

18.

Plandište

121

19.

Žabari

76

20.

Čoka

132

21.

Malo Crniće

95

22.

Rača

90

23.

Blace

148

24.

Batočina

112

25.

Mali Iđoš

108

26.

Kosjerić

117

27.

Bela Palanka

221

28.

Babušnica

129

29.

Mali Zvornik

140

30.

Osečina

119

31.

Žagubica

117

32.

Ljig

127

33.

Boljevac

135

34.

Koceljeva

95

35.

Sečanj

142

36.

Bački Petrovac

141

37.

Merošina

133

38.

Knić

100

39.

Svrljig

130

40.

Mionica

206

41.

Bač

165

42.

Ljubovija

132

43.

Čajetina

350

44.

Lajkovac

225

45.

Kučevo

175

46.

Beočin

222

47.

Titel

125

48.

Sokobanja

174

49.

Brus

183

50.

Srbobran

160

51.

Žitorađa

158

52.

Nova Varoš

167

53.

Žitište

190

54.

Ada

175

55.

Krupanj

157

56.

Bela Crkva

214

57.

Vladimirci

145

58.

Veliko Gradište

171

59.

Varvarin

171

60.

Doljevac

161

61.

Majdanpek

324

62.

Arilje

245

63.

Kuršumlija

252

64.

Pećinci

188

65.

Alibunar

207

66.

Surdulica

250

67.

Kladovo

331

68.

Vladičin Han

225

69.

Lučani

174

70.

Lebane

219

71.

Topola

215

72.

Despotovac

276

73.

Senta

344

74.

Svilajnac

307

75.

Novi Bečej

215

76.

Raška

391

77.

Kovačica

241

78.

Kanjiža

254

79.

Bajina Bašta

280

80.

Žabalj

241

81.

Sjenica

260

82.

Aleksandrovac

312

83.

Priboj

270

84.

Preševo

301

85.

Vrnjačka Banja

538

86.

Temerin

338

87.

Bogatić

207

88.

Apatin

283

89.

Ub

318

90.

Požega

330

91.

Vlasotince

355

92.

Odžaci

305

93.

Ćuprija

442

94.

Tutin

298

95.

Petrovac na Mlavi

314

96.

Knjaževac

370

97.

Ivanjica

315

98.

Bačka Topola

319

99.

Kovin

370

100.

Šid

449

101.

Negotin

460

102.

Prijepolje

338

103.

Bečej

455

104.

Bujanovac

467

105.

Velika Plana

385

106.

Vrbas

742

107.

Trstenik

564

108.

Kula

437

109.

Gornji Milanovac

491

110.

Prokuplje

735

 

MEĐUGRUPA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OD 45.000 DO 55.000 STANOVNIKA

 

111.

Aranđelovac

641

112.

Inđija

579

113.

Bor

1.057

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OD 50.000 DO 100.000 STANOVNIKA

 

114.

Smederevska Palanka

676

115.

Aleksinac

566

116.

Vršac

900

117.

Paraćin

500

118.

Ruma

693

119.

Bačka Palanka

586

120.

Pirot

705

121.

Kikinda

861

122.

Zaječar

824

123.

Stara Pazova

761

124.

Jagodina

1.184

125.

Požarevac

1.095

126.

Užice

1.293

127.

Loznica

870

128.

Sremska Mitrovica

986

129.

Vranje

1.199

130.

Sombor

1.071

 

MEĐUGRUPA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OD 90.000 DO 110.000 STANOVNIKA

 

131.

Valjevo

1.305

 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OD 100.000 DO 150.000 STANOVNIKA

 

132.

Novi Pazar

1.288

133.

Smederevo

1.459

134.

Čačak

1.481

135.

Šabac

1.422

136.

Zrenjanin

1.875

137.

Pančevo

2.280

138.

Kraljevo

1.765

139.

Kruševac

2.002

140.

Subotica

2.158

141.

Leskovac

2.203

 

POSEBNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

142.

Kragujevac

3.156

143.

Niš

5.585

144.

Novi Sad

7.898

 

GLAVNI GRAD

 

145.

Beograd

31.834

8. Jedinica lokalne samouprave koja ima veći broj zaposlenih na neodređeno vreme od broja navedenog u tački 7. ove odluke, dužna je da sprovede racionalizaciju najmanje do navedenog broja zaposlenih.

9. U okviru maksimalnog broja zaposlenih određenog u tač. 2,5. i 7. ove odluke, svaki organizacioni oblik može imati najviše onoliki broj zaposlenih na neodređeno vreme za koji ima obezbeđenu masu sredstava za zarade.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Tabelarni prikaz broj 1.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

INSTITUTI I CENTRI I OSTALE USTANOVE

1.063

Zavod za zaštitu prirode Srbije

62

Naučni institut za veterinarstvo Srbije

70

Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

74

Veterinarsko specijalistički institut Subotica

27

Veterinarsko specijalistički institut Niš

37

Veterinarsko specijalistički institut Sombor

20

Veterinarsko specijalistički institut Pančevo

16

Veterinarsko specijalistički institut Zrenjanin

19

Veterinarsko specijalistički institut Šabac

19

Veterinarsko specijalistički institut Kraljevo

37

Veterinarsko specijalistički institut Požarevac

17

Veterinarsko specijalistički institut Jagodina

11

Veterinarsko specijalistički institut Zaječar

14

Stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje Velika Plana

23

Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje Temerin

10

Stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje Krnjača

14

Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla "Napredak" Ćuprija

33

Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla "Proteinka" Sombor

39

Poljoprivredna stručna služba Jagodina

13

Poljoprivredna stručna služba Kraljevo

12

Poljoprivredna stručna služba Niš

13

Poljoprivredna stručna služba Šabac

13

Poljoprivredna stručna služba Užice

12

Poljoprivredna stručna služba Negotin

12

Poljoprivredna stručna služba Leskovac

13

Poljoprivredna stručna služba Čačak

13

Poljoprivredna stručna služba Pirot

14

Poljoprivredna stručna služba Vranje

11

Poljoprivredna stručna služba Mladenovac

9

Poljoprivredna stručna služba Kosovska Mitrovica

4

Poljoprivredna stručna služba Prokuplje

11

Poljoprivredna stručna služba Valjevo

13

Poljoprivredna stručna služba Kragujevac

13

Poljoprivredna stručna služba Kruševac

18

Poljoprivredna stručna služba Novi Pazar

7

Poljoprivredna stručna služba Smederevo

14

Poljoprivredna stručna služba Požarevac

13

Poljoprivredna stručna služba Vrbas

20

Poljoprivredna stručna služba Subotica

15

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin

27

Poljoprivredna stručna služba Kikinda

15

Poljoprivredna stručna služba Novi Sad

29

Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica

26

Poljoprivredna stručna služba Institut "Tamiš" Pančevo

26

Poljoprivredna stručna služba Bačka Topola

17

Poljoprivredna stručna služba Ruma

18

Poljoprivredna stručna služba Senta

15

Poljoprivredna stručna služba Vršac

21

Poljoprivredna stručna služba Sombor

20

Kompenzacioni fond

4

Enološka stanica Vršac

40

 

Tabelarni prikaz broj 2.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

APELACIONI SUDOVI

515

APELACIONI SUD U BEOGRADU

184

APELACIONI SUD U NOVOM SADU

100

APELACIONI SUD U NIŠU

98

APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU

133

 

Tabelarni prikaz broj 3.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

VIŠI SUDOVI

1.463

VIŠI SUD U BEOGRADU

456

VIŠI SUD U VALJEVU

38

VIŠI SUD U ZAJEČARU

33

VIŠI SUD U NEGOTINU

28

VIŠI SUD U POŽAREVCU

33

VIŠI SUD U SMEDEREVU

38

VIŠI SUD U ŠAPCU

44

VIŠI SUD U ZRENJANINU

43

VIŠI SUD U NOVOM SADU

103

VIŠI SUD U PANČEVU

44

VIŠI SUD U SOMBORU

35

VIŠI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

55

VIŠI SUD U SUBOTICI

38

VIŠI SUD U VRANJU

34

VIŠI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI

2

VIŠI SUD U LESKOVCU

36

VIŠI SUD U NIŠU

83

VIŠI SUD U PROKUPLJU

30

VIŠI SUD U PIROTU

26

VIŠI SUD U JAGODINI

45

VIŠI SUD U KRAGUJEVCU

42

VIŠI SUD U KRUŠEVCU

32

VIŠI SUD U KRALJEVU

51

VIŠI SUD U NOVOM PAZARU

32

VIŠI SUD U ČAČKU

29

VIŠI SUD U UŽICU

33

 

Tabelarni prikaz broj 4.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

OSNOVNI SUDOVI

4.748

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU

500

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU

169

TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU

192

OSNOVNI SUD U ALEKSINCU

47

OSNOVNI SUD U ARANĐELOVCU

46

OSNOVNI SUD U BAČKOJ PALANCI

32

OSNOVNI SUD U BEČEJU

26

OSNOVNI SUD U BORU

46

OSNOVNI SUD U BRUSU

26

OSNOVNI SUD U BUJANOVCU

54

OSNOVNI SUD U VALJEVU

99

OSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANI

60

OSNOVNI SUD U VELIKOM GRADIŠTU

22

OSNOVNI SUD U VRANJU

82

OSNOVNI SUD U VRBASU

54

OSNOVNI SUD U VRŠCU

68

OSNOVNI SUD U GORNJEM MILANOVCU

24

OSNOVNI SUD U DESPOTOVCU

39

OSNOVNI SUD U DIMITROVGRADU

13

OSNOVNI SUD U ZAJEČARU

73

OSNOVNI SUD U ZRENJANINU

87

OSNOVNI SUD U IVANJICI

28

OSNOVNI SUD U JAGODINI

71

OSNOVNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI

2

OSNOVNI SUD U KIKINDI

60

OSNOVNI SUD U KNJAŽEVCU

25

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU

156

OSNOVNI SUD U KRALJEVU

95

OSNOVNI SUD U KRUŠEVCU

79

OSNOVNI SUD U KURŠUMLIJI

27

OSNOVNI SUD U LAZAREVCU

31

OSNOVNI SUD U LEBANU

24

OSNOVNI SUD U LESKOVCU

127

OSNOVNI SUD U LOZNICI

79

OSNOVNI SUD U MAJDANPEKU

18

OSNOVNI SUD U MIONICI

23

OSNOVNI SUD U MLADENOVCU

50

OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU

63

OSNOVNI SUD U NOVOM SADU

330

OSNOVNI SUD U NEGOTINU

44

OSNOVNI SUD U NIŠU

204

OSNOVNI SUD U OBRENOVCU

35

OSNOVNI SUD U PANČEVU

121

OSNOVNI SUD U PARAĆINU

69

OSNOVNI SUD U PETROVCU NA MLAVI

33

OSNOVNI SUD U PIROTU

40

OSNOVNI SUD U POŽAREVCU

106

OSNOVNI SUD U POŽEGI

52

OSNOVNI SUD U PRIBOJU

15

OSNOVNI SUD U PRIJEPOLJU

39

OSNOVNI SUD U PROKUPLJU

51

OSNOVNI SUD U RAŠKOJ

19

OSNOVNI SUD U RUMI

43

OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

37

OSNOVNI SUD U SENTI

30

OSNOVNI SUD U SJENICI

19

OSNOVNI SUD U SMEDEREVU

93

OSNOVNI SUD U SOMBORU

92

OSNOVNI SUD U STAROJ PAZOVI

61

OSNOVNI SUD U SUBOTICI

104

OSNOVNI SUD U SURDULICI

51

OSNOVNI SUD U TRSTENIKU

24

OSNOVNI SUD U UBU

28

OSNOVNI SUD U UŽICU

74

OSNOVNI SUD U ČAČKU

69

OSNOVNI SUD U ŠAPCU

127

OSNOVNI SUD U ŠIDU

21

 

Tabelarni prikaz broj 5.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

PREKRŠAJNI SUDOVI

1.661

PREKRŠAJNI SUD U ARANĐELOVCU

18

PREKRŠAJNI SUD U BAČKOJ PALANCI

19

PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU

303

PREKRŠAJNI SUD U BEČEJU

29

PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU

61

PREKRŠAJNI SUD U VRANJU

34

PREKRŠAJNI SUD U VRŠCU

20

PREKRŠAJNI SUD U GORNJEM MILANOVCU

16

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU

39

PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU

50

PREKRŠAJNI SUD U JAGODINI

32

PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI

17

PREKRŠAJNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI

2

PREKRŠAJNI SUD U KRAGUJEVCU

52

PREKRŠAJNI SUD U KRALJEVU

35

PREKRŠAJNI SUD U KRUŠEVCU

46

PREKRŠAJNI SUD U LAZAREVCU

18

PREKRŠAJNI SUD U LESKOVCU

41

PREKRŠAJNI SUD U LOZNICI

31

PREKRŠAJNI SUD U MLADENOVCU

19

PREKRŠAJNI SUD U NEGOTINU

19

PREKRŠAJNI SUD U NIŠU

77

PREKRŠAJNI SUD U NOVOM PAZARU

38

PREKRŠAJNI SUD U NOVOM SADU

81

PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU

19

PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU

46

PREKRŠAJNI SUD U PARAĆINU

12

PREKRŠAJNI SUD U PIROTU

15

PREKRŠAJNI SUD U POŽAREVCU

45

PREKRŠAJNI SUD U POŽEGI

32

PREKRŠAJNI SUD U PREŠEVU

16

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLJU

26

PREKRŠAJNI SUD U PROKUPLJU

21

PREKRŠAJNI SUD U RAŠKI

12

PREKRŠAJNI SUD U RUMI

42

PREKRŠAJNI SUD U SENTI

17

PREKRŠAJNI SUD U SJENICI

12

PREKRŠAJNI SUD U SMEDEREVU

40

PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU

31

PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

21

PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI

28

PREKRŠAJNI SUD U TRSTENIKU

14

PREKRŠAJNI SUD U UŽICU

26

PREKRŠAJNI SUD U ČAČKU

37

PREKRŠAJNI SUD U ŠAPCU

52

 

Tabelarni prikaz broj 6.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

PRIVREDNI SUDOVI

593

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

165

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

37

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

21

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

24

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

38

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

30

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

29

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

51

PRIVREDNI SUD U NIŠU

39

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

23

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

23

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

22

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

25

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

21

PRIVREDNI SUD U UŽICU

23

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

22

 

Tabelarni prikaz broj 7.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

APELACIONA TUŽILAŠTVA

79

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

17

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU

26

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU

17

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU

19

 

Tabelarni prikaz broj 8.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

402

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

96

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU

9

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U JAGODINI

10

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KOSOVSKOJ MITROVICI

1

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU

12

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALJEVU

22

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRUŠEVCU

11

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU

8

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NEGOTINU

8

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU

29

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU

10

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU

37

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU

12

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PIROTU

8

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU

11

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PROKUPLJU

7

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU

12

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU

8

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU

15

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI

13

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SUBOTICI

10

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U UŽICU

8

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VALJEVU

14

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VRANJU

10

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ZAJEČARU

12

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ZRENJANINU

9

 

Tabelarni prikaz broj 9.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

OSNOVNA TUŽILAŠTVA

786

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

86

DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

43

TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

40

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ALEKSINCU

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ARANĐELOVCU

7

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BAČKOJ PALANCI

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEČEJU

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BORU

8

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BRUSU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VALJEVU

17

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOJ PLANI

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOM GRADIŠTU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VLADIČINOM HANU

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRANJU

18

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRBASU

8

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRŠCU

10

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U GORNJEM MILANOVCU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DESPOTOVCU

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ZAJEČARU

16

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ZRENJANINU

14

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U JAGODINI

14

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KIKINDI

10

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KOSOVSKOJ MITROVICI

1

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU

26

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALJEVU

18

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRUŠEVCU

15

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KURŠUMLIJI

4

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LAZAREVCU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LEBANU

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU

15

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LOZNICI

13

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MIONICI

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MLADENOVCU

8

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NEGOTINU

8

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU

22

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU

15

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU

45

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU

10

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU

16

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PARAĆINU

10

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PETROVCU NA MLAVI

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PIROTU

7

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU

14

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽEGI

10

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PRIJEPOLJU

8

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PROKUPLJU

11

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U RAŠKOJ

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U RUMI

7

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SENTI

6

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU

16

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU

15

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI

16

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U STAROJ PAZOVI

12

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SUBOTICI

16

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U TRSTENIKU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U UBU

5

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U UŽICU

13

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU

13

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU

18

 

Tabelarni prikaz broj 10.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

KAZNENO POPRAVNE USTANOVE

4.257

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI

608

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELA

448

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU

422

SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU

296

VASPITNO-POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU

221

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VALJEVU

163

OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU

168

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE U POŽAREVCU

62

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU - PADINSKA SKELA

76

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJI

85

OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM PAZARU

76

OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU

61

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU

65

OKRUŽNI ZATVOR U ZAJEČARU

56

OKRUŽNI ZATVOR U PROKUPLJU

64

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU

61

OKRUŽNI ZATVOR U ZRENJANINU

55

OKRUŽNI ZATVOR U KRAGUJEVCU

64

OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI

45

OKRUŽNI ZATVOR U ČAČKU

44

OKRUŽNI ZATVOR U KRALJEVU

46

OKRUŽNI ZATVOR U VRANJU

39

OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU

44

OKRUŽNI ZATVOR U UŽICU

37

OKRUŽNI ZATVOR U NEGOTINU

26

CENTAR ZA OBUKU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

13

OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU

353

OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU

82

OKRUŽNI ZATVOR U PANČEVU

69

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU

208

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U PANČEVU

200

 

Tabelarni prikaz broj 11.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

STRUČNE SLUŽBE UPRAVNIH OKRUGA

230

Severno-Bački

6

Zapadno-Bački

7

Južno-Bački

15

Severno-Banatski

7

Srednje-Banatski

8

Južno-Banatski

8

Sremski

8

Mačvanski

8

Kolubarski

9

Zlatiborski

14

Moravički

7

Raški

12

Braničevski

8

Podunavski

7

Šumadijski

12

Pomoravski

8

Borski

6

Zaječarski

7

Nišavski

16

Rasinski

8

Toplički

6

Jablanički

7

Pirotski

6

Pčinjski

6

Pećki

1

Prizrenski

3

Kosovosko-Mitrovački

7

Kosovski

7

Kosovsko-Pomoravski

6

 

Tabelarni prikaz broj 12.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

OSNOVNO OBRAZOVANJE

66.643,53

Osnovna škola Pavle Popović, Beograd-Barajevo

55,3

Osnovna škola Knez Sima Marković, Beograd-Barajevo

147,34

Osnovna škola Bora Stanković, Beograd-Voždovac

75,76

Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović, Beograd-Voždovac

79,56

Osnovna škola Đura Daničić, Beograd-Voždovac

56,24

Osnovna škola Karađorđe, Beograd-Voždovac

62,04

Osnovna škola Milan Đ. Milićević, Beograd-Voždovac

105,88

Osnovna škola Janko Veselinović, Beograd-Voždovac

75,48

Osnovna škola Dositej Obradović, Beograd-Voždovac

49,31

Osnovna škola Veselin Masleša, Beograd-Voždovac

71,85

Osnovna škola Filip Filipović, Beograd-Voždovac

60,26

Osnovna škola Branislav Nušić, Beograd-Voždovac

70,86

Osnovna škola Vojvoda Stepa, Beograd-Voždovac

63,78

Osnovna škola Jajinci, Beograd-Voždovac

47,64

Osnovna škola Vuk Karadžić, Beograd-Voždovac

55,02

Osnovna škola Vojvoda Putnik, Beograd-Voždovac

36,59

Osnovna škola Vasa Čarapić, Beograd-Voždovac

81,76

Osnovna škola Sveti Sava, Beograd-Vračar

61,66

Osnovna škola Jovan Miodragović, Beograd-Vračar

82,14

Osnovna škola Kralj Petar II Karađorđević, Beograd-Vračar

44,89

Osnovna škola NH Siniša Nikolajević, Beograd-Vračar

47,05

Osnovna škola Svetozar Marković, Beograd-Vračar

59,57

Osnovna škola Vladislav Ribnikar, Beograd-Vračar

102,25

Osnovna škola Aleksa Šantić, Beograd-Grocka

104,17

Osnovna škola Nikola Tesla, Beograd-Grocka

174,84

Osnovna škola Ilija Garašanin, Beograd-Grocka

86,19

Osnovna škola Sveti Sava, Beograd-Grocka

58,54

Osnovna škola Mića Stojković, Beograd-Grocka

62,56

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Beograd-Grocka

29,15

Osnovna škola Desanka Maksimović, Beograd-Zvezdara

67,09

Osnovna škola Veljko Dugošević, Beograd-Zvezdara

67,69

Osnovna škola Vladislav Petković DIS, Beograd- Zvezdara

51,16

Osnovna škola Dragojlo Dudić, Beograd-Zvezdara

56,94

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Beograd-Zvezdara

67,22

Osnovna škola Jelena Ćetković, Beograd-Zvezdara

79,49

Osnovna škola Marija Bursać, Beograd-Zvezdara

54,06

Osnovna škola Despot Stefan Lazarević, Beograd-Zvezdara

113,2

Osnovna škola Stevan Sinđelić, Beograd-Zvezdara

67,16

Osnovna škola Ćirilo i Metodije, Beograd-Zvezdara

78,84

Osnovna škola 1300 kaplara, Beograd-Zvezdara

43,09

Osnovna škola Pavle Savić, Beograd-Zvezdara

126,28

Osnovna škola Majka Jugovića, Beograd-Zemun

59,39

Osnovna škola Svetozar Miletić, Beograd-Zemun

75,14

Osnovna škola Lazar Savatić, Beograd-Zemun

73,92

Osnovna škola Rade Končar, Beograd-Zemun

61,58

Osnovna škola Sutjeska, Beograd-Zemun

39,39

Osnovna škola Petar Kočić, Beograd-Zemun

57,46

Osnovna škola Gavrilo Princip, Beograd-Zemun

73,34

Osnovna škola Sonja Marinković, Beograd-Zemun

61,47

Osnovna škola Gornja Varoš, Beograd-Zemun

54,85

Osnovna škola Sava Jovanović Sirogojno, Beograd-Zemun

59,73

Osnovna škola Ilija Birčanin, Beograd-Zemun

99,99

Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, Beograd-Zemun

57,72

Osnovna škola Branko Radičević, Beograd-Zemun

98,36

Osnovna škola Svetislav Golubović Mitraljeta, Beograd-Zemun

66,2

Osnovna škola Vuk Karadžić, Beograd-Surčin

57,47

Osnovna škola 22. oktobar, Beograd-Surčin

67,45

Osnovna škola Stevan Sremac, Beograd-Surčin

55,36

Osnovna škola Stanko Marić, Beograd-Zemun

47,44

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Beograd-Surčin

53,51

Osnovna škola Branko Radičević, Beograd-Surčin

52,03

Osnovna škola Dušan Vukasović Diogen, Beograd- Surčin

43,81

Osnovna škola Knez Lazar, Beograd-Lazarevac

77,52

Osnovna škola Sveti Sava, Beograd-Lazarevac

40,63

Osnovna škola Slobodan Penezić Krcun, Beograd-Lazarevac

28,55

Osnovna škola Vuk Karadžić, Beograd, Lazarevac

45,58

Osnovna škola Rudovci, Beograd- Lazarevac

40,54

Osnovna škola Dule Karaklajić, Beograd-Lazarevac

118,89

Osnovna škola Mihailo Mladenović Selja, Beograd-Lazarevac

41,73

Osnovna škola Diša Đurđević, Beograd-Lazarevac

30,08

Osnovna škola Vojislav Voka Savić, Beograd-Lazarevac

71,17

Osnovna škola Milorad Labudović Labud, Beograd-Lazarevac

31,96

Osnovna škola Bora Lazić, Beograd-Mladenovac

24,68

Osnovna škola Bisa Simić, Beograd-Mladenovac

24,26

Osnovna škola Živomir Savković, Beograd-Mladenovac

35,69

Osnovna škola Milica Milošević, Beograd-Mladenovac

29,13

Osnovna škola Momčilo Živojinović, Beograd-Mladenovac

125,5

Osnovna škola Sveti Sava, Beograd-Mladenovac

72,36

Osnovna škola Kosta Đukić, Beograd-Mladenovac

84,41

Osnovna škola Nadežda Petrović, Beograd - Novi Beograd

45,48

Osnovna škola Marko Orešković, Beograd - Novi Beograd

49,61

Osnovna škola Kralj Aleksandar I, Beograd - Novi Beograd

66,36

Osnovna škola Borislav Pekić, Beograd - Novi Beograd

89,21

Osnovna škola Duško Radović, Beograd- Novi Beograd

69,01

Osnovna škola Ratko Mitrović, Beograd - Novi Beograd

40,63

Osnovna škola Đuro Strugar, Beograd - Novi Beograd

40,71

Osnovna škola Ivan Gundulić, Beograd - Novi Beograd

45,47

Osnovna škola Laza Kostić, Beograd - Novi Beograd

93

Osnovna škola Jovan Dučić, Beograd - Novi Beograd

62,8

Osnovna škola Radoje Domanović, Beograd - Novi Beograd

69,24

Osnovna škola Vlada Obradović Kameni, Beograd - Novi Beograd

34,54

Osnovna škola Jovan Sterija Popović, Beograd - Novi Beograd

83,47

Osnovna škola Milan Rakić, Beograd - Novi Beograd

57,32

Osnovna škola Kneginja Milica, Beograd - Novi Beograd

77,34

Osnovna škola Mladost, Beograd - Novi Beograd

83,39

Osnovna škola Branko Radičević, Beograd - Novi Beograd

104,97

Osnovna škola Dragan Lukić, Beograd - Novi Beograd

89,82

Osnovna škola 20. oktobar, Beograd - Novi Beograd

105,37

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Beograd-Obrenovac

116,45

Osnovna škola Posavski partizani, Beograd-Obrenovac

59,37

Osnovna škola Prva obrenovačka osnovna škola, Beograd-Obrenovac

59,18

Osnovna škola Nikola Tesla, Beograd-Obrenovac

32,27

Osnovna škola OŠ Grabovac, Beograd-Obrenovac

64,38

Osnovna škola Draževac, Beograd-Obrenovac

42,64

Osnovna škola Živojin Perić, Beograd-Obrenovac

58,12

Osnovna škola 14. oktobar, Beograd-Obrenovac

65,6

Osnovna škola Oslobodioci Beograda, Beograd-Palilula

50,37

Osnovna škola Vlada Aksentijević, Beograd-Palilula

48,66

Osnovna škola Starina Novak, Beograd-Palilula

60,39

Osnovna škola Jovan Cvijić, Beograd-Palilula

30,97

Osnovna škola dr Arčibald Rajs, Beograd-Palilula

54,94

Osnovna škola Jovan Popović, Beograd-Palilula

64,66

Osnovna škola Stevan Dukić, Beograd-Palilula

63,99

Osnovna škola Filip Višnjić, Beograd-Palilula

64,19

Osnovna škola Zaga Malivuk, Beograd-Palilula

56,91

Osnovna škola Stevan Sremac, Beograd-Palilula

86,11

Osnovna škola Rade Drainac, Beograd-Palilula

107,12

Osnovna škola Vasa Pelagić, Beograd-Palilula

101,82

Osnovna škola Olga Petrov, Beograd-Palilula

86,43

Osnovna škola Ivan Milutinović, Beograd-Palilula

54,08

Osnovna škola Nikola Tesla, Beograd-Rakovica

93,06

Osnovna škola Đura Jakšić, Beograd-Rakovica

49,15

Osnovna škola Kosta Abrašević, Beograd-Rakovica

92,66

Osnovna škola Vladimir Rolović, Beograd-Rakovica

68,61

Osnovna škola Branko Ćopić, Beograd-Rakovica

106,02

Osnovna škola 14. oktobar, Beograd-Rakovica

88,89

Osnovna škola France Prešern, Beograd-Rakovica

56,49

Osnovna škola Ivo Andrić, Beograd-Rakovica

89,57

Osnovna škola Stefan Nemanja, Beograd - Savski venac

44,26

Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Beograd - Savski venac

40,39

Osnovna škola Isidora Sekulić, Beograd - Savski venac

39,28

Osnovna škola Radojka Lakić, Beograd - Savski venac

38,72

Osnovna škola Vojvoda Mišić, Beograd - Savski venac

38,7

Osnovna škola Vojvoda Radomir Putnik, Beograd - Savski venac

57

Osnovna škola Jelica Milovanović, Beograd-Sopot

71,44

Osnovna škola Cana Marjanović, Beograd-Sopot

49,19

Osnovna škola Milorad Mića Marković, Beograd-Sopot

37,28

Osnovna škola Janko Katić, Beograd-Sopot

27,34

Osnovna škola Vuk Karadžić, Beograd - Stari grad

66,07

Osnovna škola Mihailo Petrović Alas, Beograd - Stari grad

60,1

Osnovna škola Stari grad, Beograd - Stari grad

29,17

Osnovna škola Kralj Petar I, Beograd - Stari grad

59,13

Osnovna škola Braća Baruh, Beograd - Stari grad

46,82

Osnovna škola Skadarlija, Beograd - Stari grad

48,32

Osnovna škola Drinka Pavlović, Beograd - Stari grad

74,79

Osnovna škola Josif Pančić, Beograd-Čukarica

102,21

Osnovna škola Banović Strahinja, Beograd-Čukarica

79,79

Osnovna škola Filip Kljajić Fića, Beograd-Čukarica

73,38

Osnovna škola Miroslav Antić, Beograd-Čukarica

86

Osnovna škola Đorđe Krstić, Beograd-Čukarica

104,05

Osnovna škola Ljuba Nenadović, Beograd-Čukarica

86,13

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Beograd-Čukarica

46,74

Osnovna škola Ujedinjene nacije, Beograd-Čukarica

111,12

Osnovna škola Stefan Dečanski, Beograd-Čukarica

60,75

Osnovna škola Braća Jerković, Beograd-Čukarica

73,88

Osnovna škola Dositej Obradović, Beograd-Čukarica

38,92

Osnovna škola Karađorđe, Beograd-Čukarica

30,85

Osnovna škola Vuk Karadžić, Beograd-Čukarica

81,3

Osnovna škola Duško Radović, Beograd-Čukarica

62,99

Osnovna škola Aca Milosavljević, Beograd-Čukarica

35,24

Osnovna škola Branko Radičević, Beograd-Čukarica

26,39

Osnovna škola Miodrag Matić, Beograd-Voždovac

29,34

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vožd, Voždovac

29,3

Osnovna škola Dušan Dugalić, Vračar

36,29

Osnovna škola Boško Buha, Zvezdara

69,04

Osnovna škola Sava Šumanović, Beograd-Zemun

68,76

Osnovna škola Radivoj Popović, Zemun

54,27

Osnovna škola Škola za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, Zemun

78,79

Osnovna škola Novi Beograd, Novi Beograd

46,95

Osnovna škola Anton Skala, Savski venac

38,33

Osnovna škola Škola za oštećene sluhom - nagluve Stefan Dečanski, Savski venac

79,99

Osnovna škola Dr Dragan Hercog, Savski venac

82,37

Osnovna škola Dragan Kovačević, Stari grad

56,66

Osnovna škola Miloje Pavlović, Čukarica

66,49

Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Sveti Sava, Čukarica

66,69

Osnovna škola Miloje Vasić, Beograd-Grocka

67,41

Osnovna škola Mihajlo Pupin, Beograd-Zemun

73,93

Osnovna škola Čeh Karolj, Ada

99,09

Osnovna škola Sečenji Ištvan, Subotica - grad

123,08

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Subotica - grad

66,37

Osnovna škola Jovan Mikić, Subotica - grad

59,31

Osnovna škola Kizur Ištvan, Subotica - grad

66,39

Osnovna škola Matko Vuković, Subotica grad

71,95

Osnovna škola Sonja Marinković, Subotica - grad

71,78

Osnovna škola 10. oktobar, Subotica - grad

35,64

Osnovna škola Majšanski put, Subotica - grad

74,55

Osnovna škola Sveti Sava, Subotica - grad

57,57

Osnovna škola Petefi Šandor, Subotica - grad

40,09

Osnovna škola Pionir, Subotica - grad

21,52

Osnovna škola Hunjadi Janoš, Subotica - grad

69,18

Osnovna škola Matija Gubec, Subotica - grad

51,39

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Apatin

119,13

Osnovna škola Jožef Atila, Apatin

25,71

Osnovna škola Mladost, Apatin

34,06

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Apatin

38,58

Osnovna škola Kiš Ferenc, Apatin

21,14

Osnovna škola Isa Bajić, Kula

70,82

Osnovna škola Petefi brigada, Kula

75,03

Osnovna škola Vuk Karadžić, Kula

66,67

Osnovna škola Veljko Vlahović, Kula

19,2

Osnovna škola Nikola Tesla, Kula

17,55

Osnovna škola 20. oktobar, Kula

58,31

Osnovna škola Branko Radičević, Odžaci

39,48

Osnovna škola Miroslav Antić, Odžaci

43,93

Osnovna škola Bora Stanković, Odžaci

34,04

Osnovna škola Ratko Pavlović Ćićko, Odžaci

30,45

Osnovna škola Kosta Stamenković, Odžaci

27,75

Osnovna škola Nikola Tesla, Odžaci

24,14

Osnovna škola Marko Orešković, Odžaci

20,35

Osnovna škola Jožef Atila, Odžaci

32,29

Osnovna škola Petar Leković, Požega

124,18

Osnovna škola Branko Radičević, Priboj

46,95

Osnovna škola Vuk Karadžić, Priboj

50,84

Osnovna škola 9. maj, Priboj

33,71

Osnovna škola Desanka Maksimović, Priboj

46,66

Osnovna škola Nikola Tesla, Priboj

22,23

Osnovna škola Blagoje Polić, Priboj

15,79

Osnovna škola Boško Buha, Prijepolje

27,19

Osnovna škola Vladimir Perić Valter, Prijepolje

80,51

Osnovna škola 10. oktobar, Prijepolje

10,69

Osnovna škola Novak Radonjić, Ada

55,9

Osnovna škola Karolina Karas, Kanjiža

84,98

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Kanjiža

145,83

Osnovna škola Bratstvo-jedinstvo, Kikinda

13,31

Osnovna škola Vasa Stajić, Kikinda

49,98

Osnovna škola Vuk Karadžić, Kikinda

33,15

Osnovna škola Gligorije Popov, Kikinda

41,04

Osnovna škola Đura Jakšić, Kikinda

46,35

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Kikinda

54,69

Osnovna škola Jovan Popović, Kikinda

36,99

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Kikinda

19,07

Osnovna škola Milivoj Omorac, Kikinda

21,87

Osnovna škola Mora Karolj, Kikinda

15,91

Osnovna škola Sveti Sava, Kikinda

70,71

Osnovna škola Petar Kočić, Kikinda

17,62

Osnovna škola 1. oktobar, Kikinda

35

Osnovna škola Slavko Rodić, Kikinda

22,38

Osnovna škola Feješ Klara, Kikinda

36,86

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Kneževac

113,94

Osnovna škola Stevan Sremac, Senta

234,31

Osnovna škola Dr. Tihomir Ostojić, Čoka

46,16

Osnovna škola Jovan Popović, Čoka

57,01

Osnovna škola Servo Mihalj, Čoka

30,35

Osnovna škola Sveti Sava, Žitište

92,14

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Žitište

60,48

Osnovna škola Nikola Tesla, Žitište

54,57

Osnovna škola Branko Radičević, Zrenjanin - grad

25,84

Osnovna škola Bratstvo, Zrenjanin - grad

37,4

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Zrenjanin - grad

21,51

Osnovna škola Vuk Karadžić, Zrenjanin - grad

35,24

Osnovna škola Dositej Obradović, Zrenjanin - grad

44,98

Osnovna škola Jovan Dučić, Zrenjanin - grad

21,3

Osnovna škola Dr Jovan Cvijić, Zrenjanin - grad

54,3

Osnovna škola Dr Aleksandar Sabovljev, Zrenjanin - grad

40,34

Osnovna škola Dr Boško Vrebalov, Zrenjanin - grad

48,63

Osnovna škola 2. oktobar, Zrenjanin - grad

53,99

Osnovna škola Đura Jakšić, Zrenjanin - grad

53,31

Osnovna škola Đura Jakšić, Perlez, Zrenjanin

33,31

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Zrenjanin - grad

71,51

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Zrenjanin - grad

34,14

Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Zrenjanin - grad

97,56

Osnovna škola Petar Kočić, Zrenjanin - grad

15,76

Osnovna škola Sonja Marinković, Zrenjanin - grad

58,37

Osnovna škola Servo Mihalj, Zrenjanin - grad

91,64

Osnovna škola Svetozar Marković Toza, Zrenjanin - grad

53,59

Osnovna škola Slavko Rodić, Zrenjanin - grad

22,31

Osnovna škola Uroš Predić, Zrenjanin - grad

20,06

Osnovna škola Sveti Sava, Zrenjanin - grad

19,09

Osnovna škola Stevan Knićanin, Zrenjanin - grad

18,66

Osnovna škola Dositej Obradović, Farkaždin, Zrenjanin

17,88

Osnovna škola Branko Ćopić, Zrenjanin - grad

19,66

Osnovna škola Mladost, Zrenjanin - grad

20,72

Osnovna škola Branko Radičević, Nova Crnja

20,51

Osnovna škola Đura Jakšić, Nova Crnja

38,98

Osnovna škola Petefi Šandor, Nova Crnja

30,7

Osnovna škola Stanko Krstin, Nova Crnja

18,24

Osnovna škola 4. oktobar, Nova Crnja

17,66

Osnovna škola Josif Marinković, Novi Bečej

50,89

Osnovna škola Milan Stančić Uča, Novi Bečej

30,22

Osnovna škola Miloje Čiplić, Novi Bečej

58,77

Osnovna škola Dr Đorđe Joanović, Novi Bečej

55,67

Osnovna škola Dositej Obradović, Novi Bečej

17,06

Osnovna škola Aleksa Šantić, Sečanj

21,59

Osnovna škola Veljko Đuričin, Sečanj

22,51

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Sečanj

18,34

Osnovna škola Stevan Aleksić, Sečanj

21,76

Osnovna škola Slavko Rodić, Sečanj

22,66

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Sečanj

18,12

Osnovna škola Braća Stefanović, Sečanj

22,6

Osnovna škola Vuk Karadžić, Sečanj

18,23

Osnovna škola Ljubomir Aćimović, Obrenovac

29,44

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Alibunar

49,23

Osnovna škola Dušan Jerković, Alibunar

37,52

Osnovna škola 2. oktobar, Alibunar

18,56

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Alibunar

23,3

Osnovna škola 1. maj, Alibunar

51,37

Osnovna škola Sava Veljković, Alibunar

17,06

Osnovna škola Tomaš Garig Masarik, Alibunar

16,32

Osnovna škola 3. oktobar, Alibunar

18,29

Osnovna škola Dositej Obradović, Bela Crkva

35,41

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Bela Crkva

37,24

Osnovna škola Đorđe Maletić, Bela Crkva

35,99

Osnovna škola Mara Janković, Bela Crkva

17,29

Osnovna škola Marko Stojanović, Bela Crkva

36,27

Osnovna škola Mihail Sadoveanu, Bela Crkva

18,26

Osnovna škola Sava Munćan, Bela Crkva

15,59

Osnovna škola Branko Radičević, Uljma, Vršac

57,07

Osnovna škola Branko Radičević, Veliko središte, Vršac

20,16

Osnovna škola Vuk Karadžić, Vršac

50,45

Osnovna škola Jovan Sterija Popović, Vršac

64,18

Osnovna škola Olga Petrov Radišić, Vršac

58,6

Osnovna škola Paja Jovanović, Vršac

44,26

Osnovna škola Koriolan Doban, Vršac

18,62

Osnovna škola Đura Jakšić, Vršac

20,98

Osnovna škola Moša Pijade, Vršac

19,66

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Vršac

38,35

Osnovna škola Mladost, Vršac

49,26

Osnovna škola Lukrecija Ankucić, Kovačica

17,56

Osnovna škola Maršal Tito, Kovačica

55,79

Osnovna škola Mihajlo Pupin, Kovačica

17,15

Osnovna škola Mlada pokolenja, Kovačica

58,32

Osnovna škola Moša Pijade, Kovačica

49,32

Osnovna škola Sveti Georgije, Kovačica

35,29

Osnovna škola Sava Žebeljan, Kovačica

37,84

Osnovna škola Bora Radić, Kovin

48,46

Osnovna škola Đura Jakšić, Kovin

45,42

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Kovin

20,37

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Kovin

34,08

Osnovna škola Miša Stojković, Kovin

32,54

Osnovna škola Paja Marganović, Kovin

29,61

Osnovna škola Sava Maksimović, Kovin

23,47

Osnovna škola Predrag Kožić, Kovin

18,06

Osnovna škola Đura Filipović, Kovin

21,06

Osnovna škola Dositej Obradović, Opovo

93,53

Osnovna škola Aksentije Maksimović, Pančevo - grad

52,65

Osnovna škola Borisav Petrov Braca, Pančevo - grad

27,36

Osnovna škola Branko Radičević, Pančevo - grad

58,51

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Pančevo - grad

37,99

Osnovna škola Vasa Živković, Pančevo - grad

58,27

Osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, Pančevo - grad

53,2

Osnovna škola Goce Delčev, Pančevo - grad

53,94

Osnovna škola Dositej Obradović, Pančevo - grad

53,56

Osnovna škola Đura Jakšić, Pančevo - grad

35,23

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Kačarevo, Pančevo

54,66

Osnovna škola Isidora Sekulić, Pančevo - grad

47,05

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Pančevo - grad

54,85

Osnovna škola Miroslav Antić Mika, Pančevo - grad

77,8

Osnovna škola Moša Pijade, Pančevo - grad

19,86

Osnovna škola Olga Petrov, Pančevo - grad

28,46

Osnovna škola Sveti Sava, Pančevo - grad

72,31

Osnovna škola Stevica Jovanović, Pančevo - grad

57,25

Osnovna škola 4. oktobar, Pančevo - grad

29,1

Osnovna škola Dositej Obradović, Plandište

84,07

Osnovna škola Jovan Sterija Popović, Plandište

21,01

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Plandište

25,36

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Bačka Topola

31,65

Osnovna škola Doža Đerđ, Bačka Topola

21,14

Osnovna škola Čaki Lajoš, Bačka Topola

74,48

Osnovna škola Moša Pijade, Bačka Topola

34,2

Osnovna škola Nikola Tesla, Bačka Topola

67,91

Osnovna škola Stari Kovač Đula, Bačka Topola

43,08

Osnovna škola Vuk Karadžić, Bačka Topola

28,23

Osnovna škola 18. oktobar, Bačka Topola

19,89

Osnovna škola Adi Endre, Mali Iđoš

56,6

Osnovna škola Nikola Đurković, Mali Iđoš

43,81

Osnovna škola Vuk Karadžić, Mali Iđoš

25,27

Osnovna škola Bosa Milićević, Subotica - grad

23,63

Osnovna škola Vladimir Nazor, Subotica - grad

26,21

Osnovna škola Miroslav Antić, Subotica - grad

68,04

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Subotica - grad

37,48

Osnovna škola Vuk Karadžić, Subotica - grad

71,16

Osnovna škola Đuro Salaj, Subotica - grad

49,19

Osnovna škola Ivan Milutinović, Subotica - grad

64,82

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Subotica - grad

48,27

Osnovna škola Vuk Karadžić, Odžaci

27,04

Osnovna škola Nestor Žučni, Odžaci

20,59

Osnovna škola Avram Mrazović, Sombor - grad

69,47

Osnovna škola Nikola Vukićević, Sombor - grad

67,03

Osnovna škola Dositej Obradović, Sombor - grad

65,28

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Sombor - grad

69,43

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Sombor - grad

60,02

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Svetozar Miletić, Sombor

31,94

Osnovna škola Branko Radičević, Sombor - grad

43,01

Osnovna škola Kiš Ferenc, Sombor - grad

24,8

Osnovna škola 22. oktobar, Sombor - grad

34,14

Osnovna škola Ognjena Price, Sombor - grad

16,42

Osnovna škola Laza Kostić, Sombor - grad

24,01

Osnovna škola Nikola Tesla, Sombor - grad

37,78

Osnovna škola Miroslav Antić, Sombor - grad

28,63

Osnovna škola Aleksa Šantić, Sombor - grad

20,49

Osnovna škola Petar Kočić, Sombor - grad

22,4

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Sombor - grad

30,6

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Bezdan, Sombor

36,33

Osnovna škola Petefi Šandor, Sombor - grad

32,56

Osnovna škola Moša Pijade, Sombor - grad

17,89

Osnovna škola Vuk Karadžić, Bač

45,19

Osnovna škola Moša Pijade, Bač

17,69

Osnovna škola Aleksa Šantić, Bač

39,34

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Bač

19,91

Osnovna škola Jan Kolar, Bač

37,32

Osnovna škola Aleksa Šantić, Bačka Palanka

37,66

Osnovna škola 15. oktobar, Bačka Palanka

41,92

Osnovna škola Braća Novakov, Bačka Palanka

59,81

Osnovna škola Zdravko Čelar, Bačka Palanka

43,11

Osnovna škola Vuk Karadžić, Bačka Palanka

92,18

Osnovna škola Desanka Maksimović, Bačka Palanka

47,58

Osnovna škola Sveti Sava, Bačka Palanka

59,46

Osnovna škola Mileta Protić, Bačka Palanka

32,43

Osnovna škola Branko Ćopić, Bačka Palanka

25,66

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Bačka Palanka

30,38

Osnovna škola Jan Čajak, Bački Petrovac

73,91

Osnovna škola Jan Amos Komenski, Bački Petrovac

34,86

Osnovna škola Jožef Marčok Dragutin, Bački Petrovac

24,61

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Bački Petrovac

25,28

Osnovna škola Jovan Grčić Milenko, Beočin

97,96

Osnovna škola Jovan Popović, Beočin

25,21

Osnovna škola Šamu Mihalj, Bečej

56,51

Osnovna škola Petefi Šandor, Bečej

49,61

Osnovna škola Sever Đurkić, Bečej

55,29

Osnovna škola Zdravko Gložanski, Bečej

81,12

Osnovna škola Svetozar Marković, Bečej

46,87

Osnovna škola Šamu Mihalj, Bačko Petrovo Selo, Bečej

54,89

Osnovna škola Svetozar Miletić, Vrbas

67,9

Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Vrbas

50,61

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Vrbas

36,91

Osnovna škola 20. oktobar, Vrbas

48,06

Osnovna škola Vuk Karadžić, Vrbas

37,59

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Vrbas

35,71

Osnovna škola Branko Radičević, Ravno Selo, Vrbas

35,66

Osnovna škola Branko Radičević, Savino Selo, Vrbas

29,75

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Kucura, Vrbas

47,92

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Žabalj

75,25

Osnovna škola Đura Jakšić, Žabalj

78,19

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Žabalj

57,61

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Žabalj

33,06

Osnovna škola Nikola Tesla, Novi Sad

83,16

Osnovna škola Prva vojvođanska brigada, Novi Sad

112,39

Osnovna škola Svetozar Marković Toza, Novi Sad

124,94

Osnovna škola Đorđe Natošević, Novi Sad

87,26

Osnovna škola Jovan Popović, Novi Sad

76,53

Osnovna škola Kosta Trifković, Novi Sad

99,67

Osnovna škola Vuk Karadžić, Novi Sad

37,75

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Novi Sad

85,59

Osnovna škola Branko Radičević, Novi Sad

42,06

Osnovna škola Petefi Šandor, Novi Sad

111,5

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Novi Sad

117,46

Osnovna škola Dušan Radović, Novi Sad

136,87

Osnovna škola Vasa Stajić, Novi Sad

57,04

Osnovna škola Sonja Marinković, Novi Sad

77,2

Osnovna škola Đura Daničić, Novi Sad

50,84

Osnovna škola Jožef Atila, Novi Sad

114

Osnovna škola Dositej Obradović, Novi Sad

76,23

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Novi Sad

72,4

Osnovna škola Ivan Gundulić, Novi Sad

56,76

Osnovna škola Veljko Vlahović, Novi Sad

18,09

Osnovna škola Jovan Dučić, Petrovaradin

73,98

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Petrovaradin

95,38

Osnovna škola Veljko Petrović, Novi Sad

29,27

Osnovna škola Mihajlo Pupin, Novi Sad

71,25

Osnovna škola Laza Kostić, Novi Sad

42,99

Osnovna škola Desanka Maksimović, Novi Sad

60,33

Osnovna škola Miroslav Antić, Novi Sad

76,04

Osnovna škola Ivo Andrić, Novi Sad

44,57

Osnovna škola Sveti Sava, Novi Sad

60,23

Osnovna škola Aleksa Šantić, Novi Sad

24,03

Osnovna škola Đura Jakšić, Novi Sad

79,45

Osnovna škola 22. avgust, Petrovaradin

33,48

Osnovna škola Ljudovit Štur, Novi Sad

54,26

Osnovna škola Vuk Karadžić, Srbobran

45,68

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Srbobran

61,25

Osnovna škola Petar Drapšin, Srbobran

20,16

Osnovna škola Žarko Zrenjanin Uča, Srbobran

18,27

Osnovna škola 23. oktobar, Sremski Karlovci

48,76

Osnovna škola Kokai Imre, Temerin

52,41

Osnovna škola Slavko Rodić, Temerin

45,07

Osnovna škola Petar Kočić, Temerin

103,44

Osnovna škola Danilo Zelenović, Temerin

25,71

Osnovna škola Svetozar Miletić, Titel

84,19

Osnovna škola Isidora Sekulić, Titel

55,6

Osnovna škola Branko Radičević, Inđija

21,53

Osnovna škola Braća Grulović, Inđija

36,19

Osnovna škola Dr Đorđe Natošević, Inđija

26,54

Osnovna škola Dušan Jerković, Inđija

74,98

Osnovna škola Jovan Popović, Inđija

37,23

Osnovna škola 22. juli Inđija

22,47

Osnovna škola Petar Kočić, Inđija

74,1

Osnovna škola Ruža Đorđević Crna, Inđija

18,86

Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Inđija

27,54

Osnovna škola Dositej Obradović, Irig

51,81

Osnovna škola Milica Stojadinović Srpkinja, Irig

27,38

Osnovna škola Dušan Jerković Uča, Pećinci

62,96

Osnovna škola Dušan Vukasović Diogen, Pećinci

51,19

Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Pećinci

87,67

Osnovna škola Branko Radičević, Ruma

17,16

Osnovna škola Veljko Dugošević, Ruma

66,45

Osnovna škola Miloš Crnjanski, Ruma

23,31

Osnovna škola Dušan Jerković, Ruma

65,74

Osnovna škola Dositej Obradović, Ruma

32,63

Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović, Ruma

66,71

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Ruma

49,13

Osnovna škola Milivoje Petrović Fećko, Ruma

32,18

Osnovna škola Nebojša Jerković, Ruma

30,76

Osnovna škola 23. oktobar, Ruma

24,94

Osnovna škola VI udarne vojvođanske brigade, Ruma

16

Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, Sremska Mitrovica - grad

58,93

Osnovna škola Branko Radičević, Sremska Mitrovica - grad

47,36

Osnovna škola Sveti Sava, Sremska Mitrovica - grad

87,87

Osnovna škola Dobrosav Radosavljević Narod, Sremska Mitrovica - grad

94,87

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Martinci, Sremska Mitrovica

24,22

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Sremska Mitrovica - grad

101,56

Osnovna škola Jovan Popović, Sremska Mitrovica - grad

75,44

Osnovna škola Slobodan Bajić Paja, Sremska Mitrovica - grad

60,27

Osnovna škola Triva Vitasović Lebarnik, Sremska Mitrovica - grad

66,39

Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, Stara Pazova

56,89

Osnovna škola Vera Miščević, Stara Pazova

41,72

Osnovna škola Milan Hadžić, Stara Pazova

45,37

Osnovna škola Rastko Nemanjić - Sveti Sava, Stara Pazova

106,37

Osnovna škola Nikola Tesla, Stara Pazova

61,52

Osnovna škola 23. oktobar, Stara Pazova

36,4

Osnovna škola Slobodan Savković, Stara Pazova

47,81

Osnovna škola Heroj Janko Čmelik, Stara Pazova

31,66

Osnovna škola Filip Višnjić, Šid

44,96

Osnovna škola Branko Radičević, Šid

98,41

Osnovna škola Sava Šumanović, Šid

40,57

Osnovna škola Sremski front, Šid

69

Osnovna škola Vuk Karadžić, Šid

45,76

Osnovna škola Mika Mitrović, Bogatić

72,61

Osnovna škola Vuk Karadžić, Bogatić

30,84

Osnovna škola Cvetin Brkić, Bogatić

34,26

Osnovna škola Nikola Tesla, Bogatić

21,86

Osnovna škola Laza K. Lazarević, Bogatić

35,88

Osnovna škola Janko Veselinović, Bogatić

27,59

Osnovna škola Jovan Cvijić, Vladimirci

63,32

Osnovna škola Žika Popović, Vladimirci

84,57

Osnovna škola Mića Stanojlović, Koceljeva

131,72

Osnovna škola Borivoje Ž. Milojević, Krupanj

120,44

Osnovna škola Žikica Jovanović Španac, Krupanj

50,44

Osnovna škola Petar Tasić, Loznica - grad

63,56

Osnovna škola 14. oktobar, Loznica - grad

41,57

Osnovna škola Mika Mitrović, Loznica - grad

37,55

Osnovna škola Vukova spomen škola, Loznica - grad

19,43

Osnovna škola Dositej Obradović, Loznica - grad

41,2

Osnovna škola Vera Blagojević, Loznica - grad

60,22

Osnovna škola Vuk Karadžić, Loznica - grad

61,06

Osnovna škola Kadinjača, Loznica - grad

82,22

Osnovna škola Anta Bogićević, Loznica - grad

64,25

Osnovna škola Jovan Cvijić, Loznica - grad

57,07

Osnovna škola Sveti Sava, Loznica - grad

43,5

Osnovna škola Kralj Aleksandar I Karađorđević, Loznica - grad

40,76

Osnovna škola Stepa Stepanović, Loznica - grad

42,62

Osnovna škola Vuk Karadžić, Lipnica, Loznica

24,58

Osnovna škola Petar Vragolić, Ljubovija

128,74

Osnovna škola Branko Radičević, Mali Zvornik

34,01

Osnovna škola Braća Ribar, Mali Zvornik

25,07

Osnovna škola Nikola Tesla, Mali Zvornik

16,51

Osnovna škola Stevan Filipović, Mali Zvornik

21,06

Osnovna škola Miloš Gajić, Mali Zvornik

17,94

Osnovna škola Janko Veselinović, Šabac - grad

79,32

Osnovna škola Jevrem Obrenović, Šabac - grad

96,68

Osnovna škola Stojan Novaković, Šabac - grad

106,28

Osnovna škola Nikolaj Velimirović, Šabac - grad

86,14

Osnovna škola Laza K. Lazarević, Šabac - grad

111,79

Osnovna škola Nata Jeličić, Šabac - grad

66,15

Osnovna škola Vuk Karadžić, Šabac - grad

74,6

Osnovna škola Majur, Šabac - grad

62,79

Osnovna škola Vojvoda Stepa, Šabac - grad

43,6

Osnovna škola Jovan Cvijić, Šabac - grad

33,49

Osnovna škola Kralj Aleksandar Karađorđević, Šabac - grad

57,34

Osnovna škola Dositej Obradović, Šabac - grad

77,38

Osnovna škola Prva osnovna škola, Valjevo - grad

87,75

Osnovna škola Vladika Nikolaj Velimirović, Valjevo - grad

61,48

Osnovna škola Andra Savčić, Valjevo - grad

79,01

Osnovna škola Nada Purić, Valjevo - grad

59,06

Osnovna škola Sestre Ilić, Valjevo - grad

67,75

Osnovna škola Milovan Glišić, Valjevo - grad

62,69

Osnovna škola Stevan Filipović, Valjevo - grad

25,24

Osnovna škola Prota Mateja Nenadović, Valjevo - grad

38,06

Osnovna škola Milovan Glišić, Valjevska Kamenica, Valjevo

33,02

Osnovna škola Ilija Birčanin, Valjevo - grad

34,25

Osnovna škola Miloš Marković, Valjevo - grad

25,96

Osnovna škola Zdravko Jovnović, Valjevo - grad

20,24

Osnovna škola Dragoljub Ilić, Valjevo - grad

28,23

Osnovna škola Mile Dubljević, Lajkovac

106,42

Osnovna škola Dimitrije Tucović, Lajkovac

34,4

Osnovna škola Sava Kerković, Ljig

97,34

Osnovna škola Sestre Pavlović, Ljig

27,63

Osnovna škola Milan Rakić, Mionica

101,54

Osnovna škola Vojvoda Živojin Mišić, Mionica

41,79

Osnovna škola Braća Nedić, Osečina

74,74

Osnovna škola Vojvoda Mišić, Osečina

35,84

Osnovna škola Rajko Mihajlović, Ub

58,74

Osnovna škola Milan Munjas, Ub

120,69

Osnovna škola Sveti Sava, Ub

33,44

Osnovna škola Dušan Danilović, Ub

38,11

Osnovna škola Nadežda Petrović, Velika Plana

33,86

Osnovna škola Vuk Karadžić, Velika Plana

32,43

Osnovna škola Karađorđe, Velika Plana

75,69

Osnovna škola Sveti Sava, Velika Plana

73,79

Osnovna škola II šumadijski odred, Velika Plana

48,78

Osnovna škola Akademik Radomir Lukić, Velika Plana

46,62

Osnovna škola Radica Ranković, Velika Plana

40,34

Osnovna škola Dimitrije Davidović, Smederevo - grad

96,84

Osnovna škola Dr Jovan Cvijić, Smederevo - grad

82,47

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Smederevo - grad

66,53

Osnovna škola Branislav Nušić, Smederevo - grad

82,94

Osnovna škola Dositej Obradović, Smederevo - grad

66,58

Osnovna škola Branko Radičević, Smederevo - grad

64,16

Osnovna škola Vuk Karadžić, Smederevo - grad

30,24

Osnovna škola Ivo Andrić, Smederevo - grad

67,38

Osnovna škola Dositej Obradović, Vranovo, Smederevo

29,9

Osnovna škola Đura Jakšić, Smederevo - grad

15,74

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Smederevo - grad

16,07

Osnovna škola Heroj Srba, Smederevo - grad

30,31

Osnovna škola Branko Radičević, Lugavčina, Smederevo

31,54

Osnovna škola Heroj Sveta Mladenović, Smederevo - grad

21,97

Osnovna škola Sava Kovačević, Smederevo - grad

30,15

Osnovna škola Ilija M. Kolarac, Smederevo - grad

32,79

Osnovna škola Svetitelj Sava, Smederevo - grad

29,74

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Smederevo - grad

22,5

Osnovna škola Radomir Lazić, Smederevska Palanka

33,62

Osnovna škola Đorđe Jovanović, Smederevska Palanka

36,91

Osnovna škola Brana Jevtić, Smederevska Palanka

41,87

Osnovna škola Vuk Karadžić, Smederevska Palanka

41,1

Osnovna škola Heroj Radmila Šišković, Smederevska Palanka

61,68

Osnovna škola Olga Milošević, Smederevska Palanka

45,07

Osnovna škola Heroj Ivan Muker, Smederevska Palanka

93,45

Osnovna škola Milija Rakić, Smederevska Palanka

21,41

Osnovna škola Stanoje Glavaš, Smederevska Palanka

16,26

Osnovna škola Nikola Tesla, Smederevska Palanka

15,71

Osnovna škola Lazar Stanojević, Smederevska Palanka

19,22

Osnovna škola Miša Živanović, Veliko Gradište

45,49

Osnovna škola Vuk Karadžić, Veliko Gradište

22,86

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Veliko Gradište

88,19

Osnovna škola Branko Radičević, Golubac

59,54

Osnovna škola Veljko Dugošević, Golubac

28,72

Osnovna škola Dude Jović, Žabari

77,5

Osnovna škola Heroj Rosa Trifunović, Žabari

48,24

Osnovna škola Moša Pijade, Žagubica

56,24

Osnovna škola Jovan Šerbanović, Krepoljan, Žagubica

41,81

Osnovna škola Jovan Šerbanović, Laznica, Žagubica

16,89

Osnovna škola Ugrin Branković, Kučevo

81,24

Osnovna škola Slobodan Jović, Kučevo

45,92

Osnovna škola Milutin Milanković, Kučevo

45,75

Osnovna škola Veljko Dugošević, Kučevo

24,28

Osnovna škola Milisav Nikolić, Malo Crniće

38,59

Osnovna škola Moša Pijade, Malo Crniće

28,42

Osnovna škola Đura Jakšić, Malo Crniće

22,04

Osnovna škola Draža Marković Rođa, Malo Crniće

22,59

Osnovna škola Sveta Mihajlović, Petrovac na Mlavi

22,61

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Petrovac na Mlavi

27,92

Osnovna škola Branko Radičević, Petrovac na Mlavi

29,83

Osnovna škola Đura Jakšić, Petrovac na Mlavi

19,47

Osnovna škola Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

84,34

Osnovna škola Jovan Šerbanović, Petrovac na Mlavi

28,07

Osnovna škola Prof. Brana Paunović, Petrovac na Mlavi

32,03

Osnovna škola Miroslav Bukumirović Bukum, Petrovac na Mlavi

28,93

Osnovna škola Dositej Obradović, Požarevac

66,59

Osnovna škola Kralj Aleksandar I, Požarevac

63,29

Osnovna škola Vuk Karadžić, Požarevac

89,49

Osnovna škola Sveti Sava, Požarevac

59,48

Osnovna škola Desanka Maksimović, Požarevac

48,92

Osnovna škola Jovan Cvijić, Kostolac

100,34

Osnovna škola Božidar Dimitrijević Kozica, Požarevac

73,74

Osnovna škola Miloš Savić, Požarevac

39,14

Osnovna škola Milan Ilić Čiča, Aranđelovac

77,44

Osnovna škola Miloš Obrenović, Aranđelovac

45,42

Osnovna škola Sveti Sava, Aranđelovac

53,24

Osnovna škola Svetolik Ranković, Aranđelovac

55,19

Osnovna škola Ilija Garašanin, Aranđelovac

50,67

Osnovna škola Slavko Popović, Aranđelovac

21,03

Osnovna škola Prvi srpski ustanak, Aranđelovac

19,94

Osnovna škola Dušan Radonjić, Aranđelovac

24,26

Osnovna škola Velja Gerasimović, Aranđelovac

21,64

Osnovna škola Ljubomir Ljuba Nenadović, Aranđelovac

19,42

Osnovna škola Vuk Karadžić, Aranđelovac

16,34

Osnovna škola Sveti Sava, Batočina

93,59

Osnovna škola Rada Šubakić, Knić

44,04

Osnovna škola Vuk Karadžić, Knić

43,25

Osnovna škola Sveti Sava, Knić

58,32

Osnovna škola Dragiša Luković Španac, Kragujevac - grad

52,3

Osnovna škola Natalija Nana Nedeljković, Kragujevac - grad

55,81

Osnovna škola Sreten Mladenović, Kragujevac - grad

64,23

Osnovna škola Miloje Simović, Kragujevac - grad

38,47

Osnovna škola Dositej Obradović, Kragujevac - grad

30,44

Osnovna škola Radoje Domanović, Kragujevac - grad

72,25

Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović, Kragujevac - grad

82,38

Osnovna škola Stanislav Sremčević, Kragujevac - grad

86,77

Osnovna škola Đura Jakšić, Kragujevac - grad

41,68

Osnovna škola Svetozar Marković, Kragujevac - grad

93,34

Osnovna škola 21. oktobar, Kragujevac - grad

67,43

Osnovna škola Jovan Popović, Kragujevac - grad

57,18

Osnovna škola Moma Stanojlović, Kragujevac - grad

61,41

Osnovna škola Treći kragujevački bataljon, Kragujevac - grad

58,58

Osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, Kragujevac - grad

85,69

Osnovna škola Mirko Jovanović, Kragujevac - grad

96,91

Osnovna škola Sveti Sava, Kragujevac - grad

56,05

Osnovna škola 19. oktobar, Kragujevac - grad

40,11

Osnovna škola Živadinka Divac, Kragujevac - grad

41,06

Osnovna škola Dragiša Mihajlović, Kragujevac - grad

54,47

Osnovna škola Julijana Ćatić, Kragujevac - grad

30,41

Osnovna škola Prota Stevan Popović, Kragujevac - grad

19,33

Osnovna škola Svetozar Marković, Lapovo

54,22

Osnovna škola Karađorđe, Rača

109,6

Osnovna škola Sestre Radović, Topola

23,19

Osnovna škola Milutin Jelenić, Topola

24,34

Osnovna škola Živko Tomić, Topola

39,1

Osnovna škola Milan Blagojević, Topola

27,64

Osnovna škola Karađorđe, Topola

82,44

Osnovna škola Stevan Sinđelić, Despotovac

38,8

Osnovna škola Despot Stefan Visoki, Despotovac

84,41

Osnovna škola Đura Jakšić, Despotovac

20,44

Osnovna škola Vuk Karadžić, Despotovac

23,28

Osnovna škola Stevan Nemanja, Despotovac

43,31

Osnovna škola Joca Milosavljević, Jagodina - grad

41,35

Osnovna škola Branko Radičević, Jagodina - grad

39,56

Osnovna škola Vuk Karadžić, Jagodina - grad

36,14

Osnovna škola Rada Miljković, Jagodina - grad

87,67

Osnovna škola Boško Đuričić, Jagodina - grad

62,64

Osnovna škola 17. oktobar, Jagodina - grad

64,59

Osnovna škola Goran Ostojić, Jagodina - grad

62,35

Osnovna škola Milan Mijalković, Jagodina - grad

56,3

Osnovna škola Radislav Nikčević, Jagodina - grad

38,34

Osnovna škola Ljubiša Urošević, Jagodina - grad

76,26

Osnovna škola Branko Krsmanović, Donja Mutnica, Paraćin

39,17

Osnovna škola Radoje Domanović, Paraćin

73,03

Osnovna škola Momčilo Popović Ozren, Paraćin

71,32

Osnovna škola Stevan Jakovljević, Paraćin

58,45

Osnovna škola Đura Jakšić, Paraćin

50,59

Osnovna škola Branko Radičević, Paraćin

59,99

Osnovna škola Vuk Karadžić, Paraćin

48

Osnovna škola Branko Krsmanović, Sikirica, Paraćin

54,49

Osnovna škola Dušan Popović, Rekovac

80,98

Osnovna škola Svetozar Marković, Rekovac

66,66

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Svilajnac

127,8

Osnovna škola Đura Jakšić, Ćuprija

67,71

Osnovna škola 13. oktobar, Ćuprija

83,25

Osnovna škola Vuk Karadžić, Ćuprija

71,87

Osnovna škola Đura Jakšić, Bor

28,36

Osnovna škola 3. oktobar, Bor

70,39

Osnovna škola Dušan Radović, Bor

59,93

Osnovna škola Branko Radičević, Bor

57,2

Osnovna škola Sveti Sava, Bor

46,28

Osnovna škola Vuk Karadžić, Bor

50,28

Osnovna škola Stanoje Miljković, Bor

56,96

Osnovna škola Petar Radovanović, Bor

39,7

Osnovna škola Vuk Karadžić, Kladovo

92,81

Osnovna škola Stefanija Mihajlović, Kladovo

31,65

Osnovna škola Hajduk Veljko, Kladovo

21,87

Osnovna škola Ljubica Jovanović Radosavljević, Kladovo

17,61

Osnovna škola Svetozar Radić, Kladovo

18,22

Osnovna škola Vuk Karadžić, Majdanpek

57,86

Osnovna škola Velimir Markićević, Majdanpek

42,91

Osnovna škola 12. septembar, Majdanpek

18,86

Osnovna škola Branko Perić, Majdanpek

31,19

Osnovna škola Miladin Bučanović, Majdanpek

19,42

Osnovna škola Momčilo Ranković, Negotin

23,23

Osnovna škola Stevan Mokranjac, Negotin

21,88

Osnovna škola Hajduk Veljko, Negotin

28,3

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Negotin

23,16

Osnovna škola Branislav Nušić, Negotin

15,45

Osnovna škola Pavle Ilić Veljko, Dušanovac, Negotin

18,06

Osnovna škola Branko Radičević, Negotin

57,9

Osnovna škola Vuk Karadžić, Negotin

52,56

Osnovna škola Vera Radosavljević, Negotin

54,19

Osnovna škola Pavle Ilić Veljko, Prahovo, Negotin

25,19

Osnovna škola Đura Jakšić, Boljevac

30,43

Osnovna škola 9. srpska brigada, Boljevac

64,51

Osnovna škola Đorđe Simeonović, Boljevac

27,55

Osnovna škola Vuk Karadžić, Zaječar - grad

26,9

Osnovna škola Đura Jakšić, Zaječar - grad

63,24

Osnovna škola Ljuba Nešić, Zaječar - grad

55,68

Osnovna škola Hajduk Veljko, Zaječar - grad

69,12

Osnovna škola 15. maj, Zaječar - grad

17,46

Osnovna škola Jeremija Ilić Jegor, Zaječar - grad

18,27

Osnovna škola Vladislav Petković Dis, Zaječar - grad

35,08

Osnovna škola Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar - grad

54,62

Osnovna škola Desanka Maksimović, Zaječar - grad

41,75

Osnovna škola Dositej Obradović, Zaječar - grad

23,07

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Zaječar - grad

39,78

Osnovna škola Dubrava, Knjaževac

69,92

Osnovna škola Vuk Karadžić, Knjaževac

53,33

Osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplar, Knjaževac

93,68

Osnovna škola Mladost, Knjaževac

17,45

Osnovna škola Mitropolit Mihailo, Sokobanja

139,29

Osnovna škola Jezdimir Tripković, Arilje

36,55

Osnovna škola Ratko Jovanović, Arilje

31,13

Osnovna škola Svetolik Lazarević Lazo, Arilje

26,68

Osnovna škola Stevan Čolović, Arilje

85,92

Osnovna škola Dušan Jerković, Bajina Bašta

28,07

Osnovna škola Rajak Pavićević, Bajina Bašta

80,07

Osnovna škola Sveti Sava, Bajina Bašta

73,12

Osnovna škola Stevan Joksimović, Bajina Bašta

46,26

Osnovna škola Jordan Đukanović, Kosjerić

18,51

Osnovna škola Mito Igumanović, Kosjerić

91,14

Osnovna škola Vuk Karadžić, Nova Varoš

18,41

Osnovna škola Gojko Drulović, Nova Varoš

31,25

Osnovna škola Knezova Raškovića, Nova Varoš

16,65

Osnovna škola Dobrosav Dobrica Rajić, Nova Varoš

13,01

Osnovna škola Živko Ljujić, Nova Varoš

62,7

Osnovna škola Momir Pucarević, Nova Varoš

16,81

Osnovna škola Emilija Ostojić, Požega

108,5

Osnovna škola Dušan Tomašević Ćirko, Prijepolje

22,33

Osnovna škola Milosav Stiković, Prijepolje

62,41

Osnovna škola Mihajlo Baković, Prijepolje

27,58

Osnovna škola Sveti Sava, Prijepolje

50,53

Osnovna škola Svetozar Marković, Prijepolje

71,82

Osnovna škola Branko Radičević, Sjenica

18,32

Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, Sjenica

44,85

Osnovna škola Vuk Karadžić, Sjenica

20,45

Osnovna škola Sveti Sava, Sjenica

22,42

Osnovna škola 12. decembar, Sjenica

97,04

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Sjenica

26,03

Osnovna škola Rifat Burdžević Tršo, Sjenica

50,76

Osnovna škola Svetozar Marković, Sjenica

70,5

Osnovna škola Aleksa Dejović, Užice - grad

65,42

Osnovna škola Prva osnovna škola kralja Petra II, Užice - grad

99,79

Osnovna škola Stari Grad, Užice - grad

80,96

Osnovna škola Dušan Jerković, Užice - grad

84,99

Osnovna škola Nada Matić, Užice - grad

76,07

Osnovna škola Slobodan Sekulić, Užice - grad

60,2

Osnovna škola Miodrag Milovanović Lune, Užice - grad

43,85

Osnovna škola Bogosav Janković, Užice - grad

38,5

Osnovna škola Đura Jakšić, Užice - grad

33,49

Osnovna škola Dimitrije Tucović, Čajetina

78,11

Osnovna škola Milivoje Borović, Čajetina

43,28

Osnovna škola Sava Jovanović Sirogojno, Čajetina

33,53

Osnovna škola Arsenije Loma, Gornji Milanovac

38,73

Osnovna škola Desanka Maksimović, Gornji Milanovac

75,33

Osnovna škola Ivo Andrić, Gornji Milanovac

53,4

Osnovna škola Momčilo Nastasijević, Gornji Milanovac

53,16

Osnovna škola Sveti Sava, Gornji Milanovac

49,93

Osnovna škola Kralj Aleksandar I, Gornji Milanovac

97,07

Osnovna škola Takovski ustanak, Gornji Milanovac

50,08

Osnovna škola Vučić Veličković, Ivanjica

17,13

Osnovna škola Milinko Kušić, Ivanjica

108,71

Osnovna škola Prof. dr. Nedeljko Košanin, Ivanjica

31,66

Osnovna škola Sreten Lazarević, Ivanjica

31,03

Osnovna škola Kirilo Savić, Ivanjica

71,99

Osnovna škola Mićo Matović, Ivanjica

36,5

Osnovna škola Milan Vučićević Zverac, Ivanjica

11,68

Osnovna škola Svetozar Marković, Ivanjica

10,29

Osnovna škola Major Ilić, Ivanjica

18,83

Osnovna škola Akademik Milenko Šušić, Lučani

48,67

Osnovna škola Goračići, Lučani

21,01

Osnovna škola Marko Pajić, Lučani

16,58

Osnovna škola Vuk Karadžić, Lučani

15,66

Osnovna škola Kotraža, Lučani

21,65

Osnovna škola Milan Blagojević, Lučani

61,44

Osnovna škola Vuk Karadžić, Čačak - grad

75,62

Osnovna škola Vladislav Petković Dis, Čačak - grad

41,01

Osnovna škola Dragiša Mišović, Čačak - grad

90,71

Osnovna škola Tatomir Anđelić, Čačak - grad

61,26

Osnovna škola Sveti đakon Avakum, Čačak - grad

22,7

Osnovna škola Milica Pavlović, Čačak - grad

98,06

Osnovna škola Ratko Mitrović, Čačak - grad

52,71

Osnovna škola Kralj Petar Prvi, Niš-Palilula

86,53

Osnovna škola Lela Popović, Niš-Crveni Krst

30,79

Osnovna škola Prvi maj, Niš-Crveni Krst

27,75

Osnovna škola Branko Radičević, Niš-Palilula

20,71

Osnovna škola Kole Rašić, Niš-Palilula

49,11

Osnovna škola Sveti Sava, Niš-Medijana

81,73

Osnovna škola Stevan Sinđelić, Niš-Pantelej

20,22

Osnovna škola Dušan Tasković Srećko, Niška Banja

35,65

Osnovna škola Siniša Janić, Vlasotince

66,28

Osnovna škola Braća Milenković, Vlasotince

22,78

Osnovna škola Dositej Obradović, Vlasotince

17,32

Osnovna škola 8. oktobar, Vlasotince

68,97

Osnovna škola Karađorđe Petrović, Vlasotince

20,32

Osnovna škola Vuk Karadžić, Vlasotince

17,97

Osnovna škola Božidar Miljković, Vlasotince

13,8

Osnovna škola Sveti Sava, Vlasotince

35,16

Osnovna škola Ćele kula, Niš-Medijana

34,91

Osnovna škola Učitelj Tasa, Niš-Medijana

82,25

Osnovna škola Dušan Radović, Niš-Medijana

98,76

Osnovna škola Čegar, Niš-Pantelej

80

Osnovna škola Miroslav Antić, Niš-Pantelej

81,37

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Niš-Pantelej

22,52

Osnovna škola Dobrila Stambolić, Svrljig

98,58

Osnovna škola Vuk Karadžić, Ražanj

40,69

Osnovna škola Ivan Vušović, Ražanj

37,21

Osnovna škola Stojan Novaković, Blace

123,27

Osnovna škola Toplički heroji, Žitorađa

157,98

Osnovna škola Miloje Zakić, Kuršumlija

71,21

Osnovna škola Drinka Pavlović, Kuršumlija

96,57

Osnovna škola Deveti oktobar, Prokuplje

83,58

Osnovna škola Vuk Karadžić, Prokuplje

23,21

Osnovna škola Svetislav Mirković Nenad, Prokuplje

56,81

Osnovna škola Milić Rakić Mirko, Prokuplje

53,21

Osnovna škola Ratko Pavlović Ćićko, Prokuplje

76,19

Osnovna škola Nikodije Stojanović Tatko, Prokuplje

81,92

Osnovna škola Dobrinka Bogdanović, Babušnica

14,75

Osnovna škola Bratstvo, Babušnica

18,05

Osnovna škola Svetozar Marković, Babušnica

15,41

Osnovna škola Mladost, Babušnica

14,35

Osnovna škola Despot Stefan Lazarević, Babušnica

61,33

Osnovna škola Jovan Aranđelović, Bela Palanka

25,79

Osnovna škola Ljupče Španac, Bela Palanka

66,75

Osnovna škola Hristo Botev, Dimitrovgrad

73,84

Osnovna škola Vuk Karadžić, Pirot

115,66

Osnovna škola Dušan Radović, Pirot

79,18

Osnovna škola 8. septembar, Pirot

96,06

Osnovna škola Sveti Sava, Pirot

89,58

Osnovna škola Stanimir Veljković Zele, Bojnik

78,88

Osnovna škola Stojan Ljubić, Bojnik

51,86

Osnovna škola 25. maj, Vlasotince

12,27

Osnovna škola Sveti Sava, Vladičin Han

65,7

Osnovna škola 20. oktobar, Vranje

30,83

Osnovna škola Branislav Nušić, Vranje

52,51

Osnovna škola Kralj Petar I Oslobodilac, Vranjska Banja

30,57

Osnovna škola Predrag Devedžić, Vranjska Banja

72,11

Osnovna škola Radoje Domanović, Vranje

67,53

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Vranje

61,58

Osnovna škola Vuk Karadžić, Vranje

91,88

Osnovna škola Svetozar Marković, Vranje

72,28

Osnovna škola Sveti Sava, Čačak - grad

72,45

Osnovna škola Stepa Stepanović, Čačak - grad

26,11

Osnovna škola Tanasko Rajić, Čačak - grad

94,46

Osnovna škola Filip Filipović, Čačak - grad

60,37

Osnovna škola Preljina, Čačak - grad

46,9

Osnovna škola Branislav Petrović, Čačak - grad

41,1

Osnovna škola Đeneral Marko Đ. Katanić, Čačak - grad

17,34

Osnovna škola 22. decembar, Čačak - grad

21,27

Osnovna škola Božo Tomić, Čačak - grad

27,58

Osnovna škola Aca Aleksić, Aleksandrovac

139,39

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Aleksandrovac

126,9

Osnovna škola Vuk Karadžić, Brus

19,88

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Brus

125,1

Osnovna škola Branko Radičević, Brus

37,66

Osnovna škola Prvi maj, Brus

19,42

Osnovna škola Sveti Sava, Varvarin

34,34

Osnovna škola Jovan Kursula, Varvarin

44,09

Osnovna škola Heroj Mirko Tomić, Varvarin

43,55

Osnovna škola Dragi Makić, Varvarin

22,57

Osnovna škola Mirko Tomić, Varvarin

25,2

Osnovna škola Brana Pavlović, Kruševac - grad

41,36

Osnovna škola Branko Radičević, Kruševac - grad

52,68

Osnovna škola Vasa Pelagić, Kruševac - grad

33,37

Osnovna škola Velizar Stanković Korčagin, Kruševac - grad

82,66

Osnovna škola Vladislav Savić Jan, Kruševac - grad

58,09

Osnovna škola Vuk Karadžić, Kruševac - grad

79,14

Osnovna škola Dositej Obradović, Kruševac - grad

78,9

Osnovna škola Dragomir Marković, Kruševac - grad

98,88

Osnovna škola Stanislav Binički, Kruševac - grad

52,71

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Kruševac - grad

65,89

Osnovna škola Jovan Popović, Kruševac - grad

66,37

Osnovna škola Knez Lazar, Kruševac - grad

35,34

Osnovna škola Nada Popović, Kruševac - grad

94,07

Osnovna škola Despot Stefan, Kruševac - grad

40,98

Osnovna škola Sveti Sava, Kruševac - grad

57,06

Osnovna škola Strahinja Popović, Kruševac - grad

28,54

Osnovna škola Žabare, Kruševac - grad

40,6

Osnovna škola Živadin Apostolović, Trstenik

57,09

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Trstenik

49,48

Osnovna škola Miodrag Čajetinac Čajka, Trstenik

71,76

Osnovna škola Dobrica Ćosić, Trstenik

33,83

Osnovna škola Rade Dodić, Trstenik

50,5

Osnovna škola Sveti Sava, Trstenik

47,04

Osnovna škola Kneginja Milica, Trstenik

43,4

Osnovna škola Ljubivoje Bajić, Trstenik

32,63

Osnovna škola Dositej Obradović, Ćićevac

53,89

Osnovna škola Vojvoda Prijezda, Ćićevac

24,96

Osnovna škola Branko Radičević, Vrnjačka Banja

58,54

Osnovna škola Bane Milenković, Vrnjačka Banja

34,32

Osnovna škola Popinski borci, Vrnjačka Banja

100,8

Osnovna škola Mladost, Vrnjačka Banja

28,41

Osnovna škola Braća Vilotijević, Kraljevo - grad

70,71

Osnovna škola Vuk Karadžić, Kraljevo - grad

92,72

Osnovna škola Sveti Sava, Kraljevo - grad

50,97

Osnovna škola Milunka Savić, Kraljevo - grad

38,42

Osnovna škola Dimitrije Tucović, Kraljevo - grad

62,61

Osnovna škola Dragan Đoković Uča, Kraljevo - grad

42,3

Osnovna škola Đura Jakšić, Kraljevo - grad

61,66

Osnovna škola Živan Maričić, Kraljevo - grad

36,01

Osnovna škola Jovo Kursula, Kraljevo - grad

47,87

Osnovna škola Milun Ivanović, Kraljevo - grad

49,7

Osnovna škola Olga Milutinović, Kraljevo - grad

23,53

Osnovna škola Petar Nikolić, Kraljevo - grad

43,56

Osnovna škola Jovan Dučić, Kraljevo - grad

21,07

Osnovna škola Svetozar Marković, Kraljevo - grad

61,23

Osnovna škola Stefan Nemanja, Kraljevo - grad

21,9

Osnovna škola IV kraljevački bataljon, Kraljevo - grad

84,82

Osnovna škola Dositej Obradović, Kraljevo - grad

48,72

Osnovna škola Čibukovački partizani, Kraljevo - grad

50,63

Osnovna škola Branko Radičević, Kraljevo - grad

22,16

Osnovna škola Jovan Cvijić, Kraljevo - grad

26,53

Osnovna škola Dragan Marinković, Kraljevo - grad

20,93

Osnovna škola Dositej Obradović, Novi Pazar - grad

43,36

Osnovna škola Rastko Nemanjić, Novi Pazar - grad

61,47

Osnovna škola Bratstvo, Novi Pazar - grad

96,11

Osnovna škola Vuk Karadžić, Novi Pazar - grad

110,23

Osnovna škola Desanka Maksimović, Novi Pazar - grad

83,48

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - grad

51,67

Osnovna škola Jošanica, Novi Pazar - grad

51,9

Osnovna škola Đura Jakšić, Novi Pazar - grad

37,4

Osnovna škola Halifa bin Zaid al Nahjan, Novi Pazar - grad

95,94

Osnovna škola Rifat Burdžović-Tršo, Novi Pazar - grad

78,29

Osnovna škola Stefan Nemanja, Novi Pazar - grad

85,94

Osnovna škola Raška, Raška

81,05

Osnovna škola Josif Pančić, Raška

56,73

Osnovna škola Sutjeska, Raška

58,26

Osnovna škola Jošanička banja, Raška

21,76

Osnovna škola Aleksa Đilas Bećo, Tutin

41,46

Osnovna škola Aleksa Šantić, Tutin

37,5

Osnovna škola Rifat Burdžović Tršo, Tutin

109,67

Osnovna škola 25. maj, Tutin

78,91

Osnovna škola Meša Selimović, Tutin

51,74

Osnovna škola Dr. Ibrahim Bakić, Tutin

64,54

Osnovna škola Vuk Karadžić, Tutin

88,02

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Aleksinac

51,25

Osnovna škola Desanka Maksimović, Aleksinac

47,1

Osnovna škola Stojan Živković Stole, Aleksinac

63,1

Osnovna škola Vuk Karadžić, Aleksinac

75,74

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Aleksinac

64,92

Osnovna škola Ljupče Nikolić, Aleksinac

81,33

Osnovna škola Sveti Sava, Aleksinac

29,18

Osnovna škola Aca Sinadinović, Aleksinac

64,14

Osnovna škola Vitko i Sveta, Gadžin Han

90,67

Osnovna škola Vuk Karadžić, Doljevac

167,28

Osnovna škola Jastrebački partizani, Merošina

139,65

Osnovna škola Ivo Andrić, Niš-Crveni Krst

83,19

Osnovna škola Milan Rakić, Niš-Crveni Krst

46,94

Osnovna škola Bubanjski heroji, Niš-Palilula

63,95

Osnovna škola Ratko Vukićević, Niš-Medijana

71,45

Osnovna škola Desanka Maksimović, Niš-Palilula

93,81

Osnovna škola Car Konstantin, Niš-Medijana

80,86

Osnovna škola Radoje Domanović, Niš-Medijana

70,76

Osnovna škola Vojislav Ilić Mlađi, Niš-Crveni Krst

27,72

Osnovna škola Stefan Nemanja, Niš-Pantelej

79,04

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Niš-Medijana

50,14

Osnovna škola Vuk Karadžić, Niš-Crveni Krst

38,6

Osnovna škola Karađorđe, Niš-Pantelej

35,53

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Niška Banja

60,51

Osnovna škola Branko Miljković, Niš-Palilula

80,81

Osnovna škola Sreten Mladenović Mika, Niš-Palilula

34,13

Osnovna škola Branislav Nušić, Niš-Crveni Krst

40,01

Osnovna škola Njegoš, Niš-Pantelej

47,63

Osnovna škola Dositej Obradović, Niš-Medijana

38,94

Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić, Sombor

79,73

Osnovna škola Aleksandar Stojanović, Crna Trava

21,83

Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Novo Selo, Pančevo

55,52

Osnovna škola Ali Bektaši, Bujanovac

40,39

Osnovna škola Stevan Sinđelić, Svilajnac

22,16

Osnovna škola Branko Radičević, Svilajnac

45,1

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Svilajnac

20,62

Osnovna škola Radoje Domanović, Lebane

54,41

Osnovna škola Vuk Karadžić, Lebane

75,81

Osnovna škola Radovan Kovačević Maksim, Lebane

80,7

Osnovna škola Branko Radičević, Leskovac - grad

63,23

Osnovna škola Nikola Skobaljić, Leskovac - grad

39,19

Osnovna škola Vuk Karadžić, Pečenjevce, Leskovac

59,38

Osnovna škola Radoje Domanović, Leskovac - grad

82,67

Osnovna škola Slavko Zlatanović, Leskovac - grad

37,22

Osnovna škola Vožd Karađorđe, Leskovac - grad

61

Osnovna škola Vuk Karadžić, Velika Grabovica, Leskovac

29,38

Osnovna škola Vuk Karadžić, Leskovac - grad

66,41

Osnovna škola Josif Kostić, Leskovac - grad

69,61

Osnovna škola Svetozar Marković, Leskovac - grad

63,65

Osnovna škola Vasa Pelagić, Leskovac - grad

56,86

Osnovna škola Desanka Maksimović, Leskovac - grad

70,35

Osnovna škola Aca Sinadinović, Leskovac - grad

20,37

Osnovna škola Trajko Stamenković, Leskovac - grad

59,98

Osnovna škola Kosta Stamenković, Leskovac - grad

51,35

Osnovna škola Bora Stanković, Bogojevce, Leskovac

31,09

Osnovna škola Bora Stanković, Vučje, Leskovac

67,47

Osnovna škola Bora Stanković, Guberevac, Leskovac

32,91

Osnovna škola Petar Tasić, Leskovac - grad

48,45

Osnovna škola Đura Jakšić, Leskovac - grad

49,56

Osnovna škola Josif Pančić, Leskovac - grad

23,98

Osnovna škola Sijarinska Banja, Medveđa

35,99

Osnovna škola Zenelj Hajdini, Medveđa

17,59

Osnovna škola Vladimir Bukilić, Medveđa

15,49

Osnovna škola Radovan Kovačević, Medveđa

19,05

Osnovna škola Partizanski dom, Medveđa

14,28

Osnovna škola Gornja Jablanica, Medveđa

41,13

Osnovna škola Georgi Dimitrov, Bosilegrad

129,45

Osnovna škola Sami Frašeri, Bujanovac

48

Osnovna škola Naim Frašeri, Bujanovac

38,56

Osnovna škola Muarem Kadriju, Bujanovac

73,52

Osnovna škola Miđeni, Bujanovac

32,31

Osnovna škola Branko Radičević, Bujanovac

110,34

Osnovna škola Bora Stanković, Bujanovac

36,95

Osnovna škola Dragomir Trajković, Bujanovac

22,22

Osnovna škola Desanka Maksimović, Bujanovac

43,35

Osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, Bujanovac

22,16

Osnovna škola Branko Radičević, Vladičin Han

66,26

Osnovna škola Vojvoda Radomir Putnik, Vladičin Han

32,71

Osnovna škola Vuk Karadžić, Vladičin Han

41,7

Osnovna škola Dositej Obradović, Vranje

88,5

Osnovna škola 1. maj, Vranje

43,93

Osnovna škola Branko Radičević, Vranje

49,59

Osnovna škola Bora Stanković, Vranje

59,49

Osnovna škola Diturija, Preševo

39,49

Osnovna škola 9. maj, Preševo

72,22

Osnovna škola Vuk Karadžić, Preševo

26,58

Osnovna škola Abdulah Krašnica, Preševo

26,05

Osnovna škola Miđeni, Preševo

25,78

Osnovna škola Profesor Ibrahim Keljmendi, Preševo

154,86

Osnovna škola Zenelj Hajdini, Preševo

26,77

Osnovna škola Selami Haliči, Preševo

46,1

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Surdulica

51,71

Osnovna škola Vuk Karadžić, Surdulica

76,67

Osnovna škola Pera Mačkatovac, Surdulica

35,14

Osnovna škola Akademik Đorđe Lazarević, Surdulica

10,79

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Surdulica

9,81

Osnovna škola Bora Stanković, Surdulica

19,79

Osnovna škola Sveti Sava, Surdulica

10,46

Osnovna škola Žarko Zrenjanin Uča, Trgovište

18,45

Osnovna škola Branko Radičević, Trgovište

40,94

Osnovna škola Vuk Karadžić, Trgovište

17,34

Osnovna škola Bora Stanković, Trgovište

21,47

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vidovdan, Bor

36,69

Škola za lako mentalno ometenu decu 12. septembar, Negotin

22,52

Osnovna škola Heroj Pinki, Bačka Palanka

28,69

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Bratstvo, Bečej

44,72

Osnovna škola Desanka Maksimović, Kovin

29,25

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mara Mandić, Pančevo

63,37

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški, Vršac

32,54

Osnovna škola Milutin Smiljković, Leskovac - grad

35,15

Škola za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar, Leskovac

64,26

Osnovna škola Desanka Maksimović, Valjevo - grad

52,6

Osnovna škola Sveti Sava, Valjevo - grad

22,98

Škola za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar, Čačak

31,59

Škola za osnovno i srednje obrazovanje 14. oktobar, Palilula

55,9

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost, Pirot

41,75

Osnovna škola Sveti Sava, Prokuplje

13,59

Osnovna škola Dr Zoran Đinđić, Niš-Medijana

33

Osnovna škola Đura Jakšić, Niška Banja

40,58

Specijalna škola sa domom učenika Bubanj, Palilula

78,79

Osnovna škola Smeh i suza, Aleksinac

21,69

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić, Vranje

50,44

Osnovna škola Kralj Milutin, Priština - grad

70,5

Osnovna škola Miladin Mitić, Priština - grad

53,25

Osnovna škola Dimitrije Prica, Priština - grad

20,51

Osnovna škola Sveti Sava, Priština - grad

31,19

Osnovna škola Knez Lazar, Lipljan

86,49

Osnovna škola Braća Aksić, Lipljan

67,76

Osnovna škola Vuk Karadžić, Lipljan

32,94

Osnovna škola Vladimir Nazor, Lipljan

20,11

Osnovna škola Ugljare, Kosovo Polje

24,07

Osnovna škola Aca Marović, Kosovo Polje

31,78

Osnovna škola Branko Radičević, Obilić

16,18

Osnovna škola Sveti Sava, Obilić

40,4

Osnovna škola Milan Rakić, Obilić

23,3

Osnovna škola Staja Marković, Štrpce

76,36

Osnovna škola Šarski odred, Štrpce

65,69

Osnovna škola Rajko Urošević, Štrpce

27,87

Osnovna škola Dositej Obradović, Obilić

21,67

Osnovna škola Bora Stanković, Gnjilane

38,04

Osnovna škola Branko Radičević, Gnjilane

11,54

Osnovna škola Miladin Popović, Gnjilane

34,71

Osnovna škola Dositej Obradović, Gnjilane

42,3

Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Gnjilane

51,42

Osnovna škola Vuk Karadžić, Gnjilane

76,74

Osnovna škola Sveti Sava, Gnjilane

33,01

Osnovna škola Dositej Obradović, Novo Brdo

26,49

Osnovna škola Miladin Popović, Novo Brdo

18,06

Osnovna škola Sveti Sava, Novo Brdo

18,05

Osnovna škola Desanka Maksimović, Kosovska Kamenica

84,58

Osnovna škola Kosta Vojinović, Podujevo

18,07

Muzička škola Josif Marinković, Vračar

63,79

Muzička škola Miloje Milojević, Grocka

46,44

Muzička škola Vladimir Đorđević, Zvezdara

49,24

Muzička škola Marko Tajčević, Lazarevac

54,14

Muzička škola Stevan Hristić, Mladenovac

22,93

Muzička škola Davorin Jenko, Rakovica

104,04

Muzička škola Stanislav Binički, Savski venac

76,63

Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Beograd-Mladenovac

15,48

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Obrenovac, Beograd-Obrenovac

21,27

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Đuro Salaj, Beograd-Savski Venac

45,83

Osnovna škola Branko Pešić, Beograd-Zemun

38,09

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Braća Stamenković, Beograd-Palilula

42,24

Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor - grad

28,98

Muzička škola Stevan Hristić, Apatin

21,74

Muzička škola Miodrag Vasiljević, Bor

21,39

Osnovna muzička škola, Kladovo

15,49

Muzička škola Ranko Krivić, Majdanpek

16,95

Muzička škola Stevan Mokranjac, Požarevac

86,98

Muzička škola Stevan Hristić, Bačka Palanka

29,68

Muzička škola Petar Konjović, Bečej

32,89

Osnovna muzička škola Josip Slavenski, Novi Sad

54,63

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sveti Sava, Novi Sad

21,11

Osnovna muzička škola, Vrbas

21,01

ŠOOO Dositej Obradović, Leskovac - grad

32,54

Muzička škola Petar Stojanović, Ub

16,09

Muzička škola Vuk Karadžić, Loznica

32,23

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Tihomir Stanković, Prokuplje

15,62

Muzička škola Kornelije Stanković, Prokuplje

33,69

Škola za osnovno muzička obrazovanje, Bujanovac

11,61

Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Vranje

8,36

Osnovna škola Sveti Sava, Smederevo - grad

53,11

Škola sa domom učenika za učenike oštećenog sluha i govora 11. maj, Jagodina

47,47

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Veselin Nikolić, Kruševac

76,73

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar, Kraljevo

34,94

Školski centar sa domom učenika Dositej Obradović, Subotica

69,64

Osnovna i srednja škola Žarko Zrenjanin, Subotica

70,48

Osnovna škola Aranj Janoš, Kanjiža

55,13

Osnovna škola 6. oktobar, Kikinda

31,55

Osnovna škola 1. oktobar, Zrenjanin - grad

20,21

Osnovna škola Osnovna i srednja škola 9. maj, Zrenjanin

124,12

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Šid

10,79

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Radivoj Popović, Sremska Mitrovica

70,79

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, Stara Pazova

34,49

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha, Kragujevac

55,98

Osnovna škola za slušno oštećenu decu Miodrag Matić, Užice

36,09

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović, Zaječar

34,32

Osnovna škola Jefimija, Beograd-Obrenovac

78,03

Osnovna škola Selakovac, Novi Pazar - grad

62,29

Osnovna škola Simeon Aranicki, Stara Pazova

49,16

Osnovna škola Jovan Ristić, Beograd-Palilula

83,95

Osnovna škola Marija Trandafil, Novi Sad

45,62

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vukašin Marković, Kragujevac

42,84

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, Novi Sad

304,93

Osnovna škola Kraljica Marija, Beograd-Palilula

37,56

Osnovna škola Danilo Kiš, Beograd-Voždovac

62,24

Osnovna škola Milena Pavlović Barili, Beograd-Palilula

78,14

Osnovna škola Mur, Novi Pazar - grad

50,52

Osnovna škola Ćamil Sijarić, Novi Pazar - grad

61,64

Osnovna škola Meša Selimović, Novi Pazar - grad

51,29

Osnovna škola Sveti Sava, Šabac

22,09

Osnovna škola Veljko Dugošević, Kosovska Kamenica

44,18

Osnovna škola Trajko Perić, Kosovska Kamenica

50,66

Osnovna škola Bratstvo, Kosovska Kamenica

19,11

Osnovna škola 9. maj, Kosovska Kamenica

14,51

Osnovna škola Mladen Marković, Vitina

23,18

Osnovna škola Sveti Sava, Vitina

18

Osnovna škola Marko Rajković, Vitina

33,18

Osnovna škola Branko Radičević, Kosovska Mitrovica

60,2

Osnovna škola Sveti Sava, Kosovska Mitrovica

78,32

Osnovna škola Dositej Obradović, Kosovska Mitrovica

15,76

Osnovna škola Desanka Maksimović, Kosovska Mitrovica

5,01

Osnovna škola Predrag i Miodrag Mihajlović, Kosovska Mitrovica

7,4

Osnovna škola Veljko Banašević, Kosovska Mitrovica

4,37

Osnovna škola Vlado Ćetković, Kosovska Mitrovica

8,19

Osnovna škola Leposavić, Leposavić

79,11

Osnovna škola Vuk Karadžić, Leposavić

45,07

Osnovna škola Stana Bačanin, Leposavić

77,2

Osnovna škola Vuk Karadžić, Zvečan

65,36

Osnovna škola Sveti Sava, Zvečan

22,64

Osnovna škola Banović Strahinja, Zvečan

20,93

Osnovna škola Jovan Cvijić, Zubin Potok

74,16

Osnovna škola Blagoje Radić, Zubin Potok

21,75

Osnovna škola Petar Kočić, Zubin Potok

53,21

Osnovna škola Milun Jakšić, Srbica

25,62

Osnovna škola Vuk S. Karadžić, Vučitrn

33,25

Osnovna škola Sveti Sava, Vučitrn

23,71

Osnovna škola 21. Novembar, Vučitrn

22,77

Osnovna škola Radoš Tošić, Istok

44,65

Osnovna škola Jedinstvo, Istok

9,76

Osnovna škola Janko Jovićević, Peć

29,11

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Kosovski božur, Kosovska Mitrovica

37,5

Osnovna škola Svetozar Marković, Orahovac

18,07

Osnovna škola Dositej Obradović, Orahovac

18,43

Osnovna škola Nebojša Jerković, Gora

27,37

Osnovna škola 25. maj, Gora

16,99

Osnovna škola 9. maj, Gora

19,87

Osnovna škola 22. decembar, Gora

36,05

Osnovna škola 5. oktobar, Gora

17,62

Osnovna škola Zenuni, Gora

21,68

Muzička škola Stevan Mokranjac, Vranje

32,45

Muzička škola Kosta Manojlović, Smederevo

68,73

Muzička škola Božidar Trudić, Smederevska Palanka

35,79

Muzička škola Dušan Skovran, Ćuprija

19,29

Muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina

29,94

Muzička škola Milenko Živković, Paraćin

25,04

Muzička škola Stevan Mokranjac, Novi Pazar

38,34

Muzička škola, Novi Kneževac

19,14

Muzička škola Bartok Bela, Ada

22,25

Osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević, Ruma

31,49

Muzička škola Filip Višnjić, Šid

17,49

Muzička škola Petar Krančević, Sremska Mitrovica

68,33

Muzička škola Petar Ilić, Aranđelovac

30,34

Osnovna muzička škola, Prijepolje

12,54

Muzička škola Predrag Milošević, Knjaževac

20,39

Muzička škola Stevan Mokranjac, Zaječar

26,39

Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Kula

20,43

Osnovna škola za obrazovanje odraslih Čačak, Čačak - grad

11,93

Osnovna škola i gimnazija Pjetro Kuzmjak sa domom učenika, Kula

78,87

Muzička škola Mihailo Vukdragović, Šabac

71,71

Baletska škola Lujo Davičo, Stari Grad

99,19

Muzička škola Kosta Manojlović, Zemun

132,46

Muzička škola Stevan Hristić, Kruševac

88,22

Muzička škola Stevan Mokranjac, Kraljevo

81,93

Muzička škola Stevan Mokranjac, Priština

18,43

Muzička škola Miodrag Vasiljević, Kosovska Mitrovica

34,12

Muzička škola Dr Vojislav Vučković, Čačak

57,45

Baletska škola Dimitrije Parlić, Pančevo

42,86

Muzička škola Vojislav - Lale Stefanović, Užice

56,48

Muzička škola Josif Marinković, Vršac

61,28

Muzička škola Petar Konjović, Sombor

67,26

Muzička škola, Gnjilane

73,5

ŠOOO Radnički univerzitet, Štrpce

15,49

Osnovna škola Osnovna muzička škola, Kanjiža

24,96

Osnovna škola Slobodan Malbaški, Kikinda

37,34

Muzička škola Stevan Mokranjac, Senta

30,95

Muzička škola Vladimir Đorđević, Aleksinac

36,54

Muzička škola Dr Dragutin Gostuški, Pirot

18,76

Muzička škola Petar Konjović, Voždovac

88,79

Muzička škola Vatroslav Lisinski, Čukarica

106,19

Muzička škola Kornelije Stanković, Trstenik

39,71

Škola za Osnovno muzičko Obrazovanje, Bačka Topola

30,82

Stručna služba Osnovnih škola Združena škola, Bačka Topola

8,64

Udružena škola Mihajlo Pupin, Pančevo

11,64

Stručna služba Osnovnih škola opštine Kikinda, Kikinda

5,64

 

Tabelarni prikaz broj 13.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

SREDNJE OBRAZOVANJE

30.894,10

Srednja zanatska škola, Rakovica

67,14

Muzička škola Josip Slavenski, Vračar

99,3

Muzička škola Stanković, Vračar

126,3

Muzička škola Dr Vojislav Vučković, Stari Grad

81,99

Muzička škola Mokranjac, Stari Grad

119,38

Muzička škola Stevan Mokranjac, Negotin

52,31

Muzička škola, Sombor

106,64

Muzička škola dr Miloje Milojević, Kragujevac

146,55

Poljoprivredna škola, Bačka Topola

109,64

Srednja tehnička škola Šinković Jožef, Bačka Topola

44,75

Gimnazija Svetozar Marković, Subotica - grad

88,52

Ekonomska srednja škola Bosa Milićević, Subotica - grad

80,23

Srednja medicinska škola, Subotica - grad

69,25

Politehnička škola, Subotica - grad

106,54

Hemijsko-tehnološka škola, Subotica - grad

113,26

Tehnička škola Ivan Sarić, Subotica - grad

156,64

Gimnazija Nikola Tesla, Apatin

20,4

Tehnička škola, Ada

65,14

Gimnazija Dušan Vasiljev, Kikinda

38,07

Ekonomsko-trgovinska škola, Kikinda

51,01

Srednja stručna škola Miloš Crnjanski, Kikinda

53,59

Tehnička škola, Kikinda

94,37

Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar Besedeš Jožef, Kanjiža

72,27

Gimnazija, Novi Kneževac

11,76

Srednja škola Dositej Obradović, Novi Kneževac

38,04

Senćanska gimnazija, Senta

42,51

Ekonomsko-trgovinska škola Senta, Senta

41,7

Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka

31,38

Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin - grad

95,05

Ekonomsko-trgovinska škola Jovan Trajković, Zrenjanin - grad

81,78

Medicinska škola, Zrenjanin - grad

87,85

Poljoprivredna škola, Zrenjanin - grad

69,41

Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola Uroš Predić, Zrenjanin - grad

76,56

Elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla, Zrenjanin - grad

88,74

Tehnička škola, Zrenjanin - grad

73,5

Muzička škola Josif Marinković, Zrenjanin

91,12

Srednja škola Đura Jakšić, Nova Crnja

25,07

Srednja škola, Novi Bečej

42,91

Srednja škola Vuk Karadžić, Sečanj

24,95

Ekonomsko-trgovinska škola Dositej Obradović, Alibunar

41,62

Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola, Bela Crkva

18,77

Tehnička škola Sava Munćan, Bela Crkva

48,45

Gimnazija Borislav Petrov Braca, Vršac

51,95

Poljoprivredna škola Vršac, Vršac

55,64

Hemijsko-medicinska škola, Vršac

83,56

Školski centar Nikola Tesla, Vršac

64,97

Gimnazija Mihajlo Pupin, Kovačica

26,22

Gimnazija i ekonomska škola Branko Radičević, Kovin

31,08

Srednja stručna škola Vasa Pelagić, Kovin

51,5

Gimnazija Uroš Predić, Pančevo - grad

69,45

Ekonomsko-trgovinska škola Paja Marganović, Pančevo - grad

70,54

Medicinska škola Stevica Jovanović, Pančevo - grad

63,97

Poljoprivredna škola Josif Pančić, Pančevo - grad

51,15

Mašinska škola Pančevo, Pančevo - grad

97,9

Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Pančevo - grad

74,04

Tehnička škola 23. maj, Pančevo - grad

93,76

Muzička škola Jovan Bandur, Vitina

76,41

Gimnazija i ekonomska škola Dositej Obradović, Bačka Topola

42,85

Tehnička škola sa domom učenika, Apatin

54,72

Srednja građevinska i drvoprerađivačka stručna škola, Apatin

19,8

Ekonomsko-trgovinska škola, Kula

62,8

Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin, Kula

58,3

Srednja stručna škola, Kula

35,64

Gimnazija i ekonomska škola Jovan Jovanović Zmaj, Odžaci

31,83

Tehnička škola, Odžaci

44,57

Gimnazija Veljko Petrović, Sombor - grad

57,62

Srednja ekonomska škola, Sombor - grad

74,37

Srednja medicinska škola Dr Ružica Rip, Sombor - grad

61,67

Srednja poljoprivredno-prehrambena škola, Sombor - grad

68,28

Srednja škola Sveti Sava, Sombor - grad

60,45

Srednja tehnička škola, Sombor - grad

107,07

Poljoprivredna škola, Bač

27,14

Gimnazija 20. oktobar, Bačka Palanka

39,21

Srednja stručna škola Radivoj Uvalić, Bačka Palanka

58,95

Tehnička škola 9. maj, Bačka Palanka

63,41

Gimnazija Jan Kolar sa domom učenika, Bački Petrovac

48,11

Gimnazija, Bečej

38,37

Ekonomsko-trgovinska škola, Bečej

74,37

Tehnička škola, Bečej

58,04

Gimnazija Žarko Zrenjanin, Vrbas

55,43

Srednja stručna škola 4. juli, Vrbas

104,62

Srednja škola 22. oktobar, Žabalj

65,07

Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad

104,69

Gimnazija Svetozar Marković, Novi Sad

82,64

Gimnazija Isidora Sekulić, Novi Sad

59,04

Gimnazija Laza Kostić, Novi Sad

63

Srednja škola Svetozar Miletić, Novi Sad

164,64

Medicinska škola 7. april, Novi Sad

168,47

Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog, Novi Sad

172,51

Srednja mašinska škola, Novi Sad

81,61

Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin, Novi Sad

194,99

Tehnička škola Pavle Savić, Novi Sad

123,8

Tehnička škola Mileva Marić Ajnštajn, Novi Sad

206,73

Saobraćajna škola Pinki, Novi Sad

140,84

Muzička škola Isidor Bajić, Novi Sad

146,88

Baletska škola, Novi Sad

61,64

Škola za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad

70,07

Gimnazija i ekonomska škola Svetozar Miletić, Srbobran

19,35

Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci

95,56

Srednja škola Lukijan Mušicki, Temerin

45,57

Srednja tehnička škola Mileva Marić, Titel

42,56

Gimnazija, Inđija

36,26

Tehnička škola Mihajlo Pupin, Inđija

63,91

Srednja škola Dr Đorđe Natošević, Inđija

59,44

Tehnička škola Milenko Verkić - Neša, Pećinci

40,51

Gimnazija Stevan Puzić, Ruma

37,35

Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Stevan Petrović - Brile, Ruma

42,19

Srednja tehnička škola Milenko Brzak - Uča, Ruma

52,77

Srednja stručna škola Branko Radičević, Ruma

59,78

Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica - grad

67,09

Srednja škola Sveti Sava, Loznica - grad

77,99

Srednja škola, Krupanj

38,86

Srednja škola Vuk Karadžić, Ljubovija

38,26

Šabačka gimnazija, Šabac - grad

71,46

Ekonomsko-trgovinska škola, Šabac - grad

99,12

Medicinska škola Dr Andra Jovanović, Šabac - grad

91

Tehnička škola, Šabac - grad

90,19

Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac - grad

47,64

Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, Šabac - grad

95,95

Škola primenjenih umetnosti, Šabac - grad

50,37

Mačvanska srednja škola - Bogatić, Bogatić

62,96

Srednja škola, Koceljeva

50,08

Posavotamnavska srednja škola, Vladimirci

61,26

Srednja škola Mali Zvornik, Mali Zvornik

35,26

Srednja škola Sveti Trifun, Aleksandrovac

96,35

Gimnazija, Kruševac - grad

95,37

Ekonomsko-trgovinska škola, Kruševac - grad

88,25

Medicinska škola, Kruševac - grad

65,64

Politehnička škola Milutin Milanković, Kruševac - grad

78,6

Ekonomska škola 9. maj, Sremska Mitrovica - grad

78,43

Medicinska škola Draginja Nikšić, Sremska Mitrovica - grad

90,72

Prehrambeno-šumarska i hemijska škola, Sremska Mitrovica - grad

76,31

Srednja tehnička škola Nikola Tesla, Sremska Mitrovica - grad

77,6

Gimnazija Branko Radičević, Stara Pazova

37,81

Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić, Stara Pazova

45,02

Tehnička škola, Stara Pazova

52,85

Gimnazija Sava Šumanović, Šid

34,85

Tehnička škola Nikola Tesla, Šid

48,59

Prva beogradska gimnazija, Beograd-Stari grad

79,61

Matematička gimnazija, Beograd-Stari grad

75,36

Prva ekonomska škola, Beograd-Stari grad

72,87

Trgovačka škola, Beograd-Stari grad

101,03

Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd-Stari grad

77,89

Vazduhoplovna akademija, Beograd-Stari grad

105,78

Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Beograd-Stari grad

180,61

Tehnička škola DRVO ART, Beograd-Stari grad

76,64

Elektrotehnička škola Stari grad, Beograd-Stari grad

65,04

Filološka gimnazija, Beograd-Savski venac

106,64

Gimnazija Sveti Sava, Beograd-Savski venac

65,64

Četvrta beogradska gimnazija, Beograd-Savski venac

57,86

Medicinska škola Beograd, Beograd-Savski venac

172,98

Zubotehnička škola, Beograd-Zvezdara

96,83

Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd-Savski venac

118,64

Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju

47,64

Tehnička škola za dizajn kože, Beograd-Savski venac

46,3

Škola za dizajn, Beograd-Savski venac

67,81

Dvanaesta beogradska gimnazija, Beograd-Voždovac

80,23

Osma beogradska gimnazija, Beograd-Voždovac

77,32

Druga ekonomska škola, Beograd-Voždovac

118,29

Škola za negu lepote, Beograd-Voždovac

111,1

Geološka i hidrometeorološka škola Milutin Milanković, Beograd-Voždovac

51,03

Škola za dizajn tekstila, Beograd-Voždovac

79,84

Treća beogradska gimnazija, Beograd-Vračar

98,27

Četrnaesta beogradska gimnazija, Beograd-Vračar

77,95

Tehnička škola GSP, Beograd-Vračar

154,54

Peta beogradska gimnazija, Beograd-Palilula

87,98

Srednja tehnička PTT škola, Beograd-Palilula

79,81

Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd-Palilula

110,52

Železnička tehnička škola, Beograd-Palilula

70,33

Elektrotehnička škola Rade Končar, Beograd-Palilula

120,47

Šesta beogradska gimnazija, Beograd-Zvezdara

91,65

Medicinska škola, Beograd-Zvezdara

159,23

Arhitektonska tehnička škola, Beograd-Vračar

76,54

Građevinsko tehnička škola Branko Žeželj, Beograd-Zvezdara

54,73

Građevinska škola, Beograd-Zvezdara

60,87

Tehnoart Beograd - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd-Zvezdara

111,53

Gimnazija "Patrijarh Pavle", Beograd-Rakovica

75,35

Peta ekonomska škola Rakovica, Beograd-Rakovica

50,93

Mašinska škola Radoje Dakić, Beograd-Rakovica

82,07

Trinaesta beogradska gimnazija, Beograd-Čukarica

84,02

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd-Čukarica

135,74

Tehnička škola, Beograd-Čukarica

61,42

Deveta gimnazija Mihailo Petrović Alas, Beograd-Novi Beograd

77,66

Deseta gimnazija Mihajlo Pupin, Beograd-Novi Beograd

82,54

Politehnika - škola za nove tehnologije, Beograd-Novi Beograd

85,68

Srednja turistička škola, Beograd-Novi Beograd

84,33

Tehnička škola Novi Beograd, Beograd-Novi Beograd

71,64

Grafička škola, Beograd-Novi Beograd

87,56

Zemunska gimnazija, Beograd-Zemun

101,03

Ekonomska škola Nada Dimić, Beograd-Zemun

52,5

Medicinska škola Nadežda Petrović, Beograd-Zemun

96,76

Elektrotehnička škola Zemun, Beograd-Zemun

79,86

Tehnička škola Zmaj, Beograd-Zemun

63,61

Saobraćajno-tehnička škola, Beograd-Zemun

158,3

Pravno-birotehnička škola Dimitrije Davidović, Beograd-Zemun

63,02

Gimnazija, Beograd-Mladenovac

46,84

Tehnička škola, Beograd-Mladenovac

94,58

Srednja škola, Beograd-Barajevo

71,09

Srednja škola, Beograd-Grocka

78,76

Gimnazija u Obrenovcu, Beograd-Obrenovac

40,63

Tehnička škola, Beograd-Obrenovac

95,06

Poljoprivredno-hemijska škola, Beograd-Obrenovac

74,9

Ekonomsko-trgovinska škola, Beograd-Sopot

62,64

Mašinska škola Kosmaj, Beograd-Sopot

14,13

Gimnazija, Beograd-Lazarevac

46,99

Tehnička škola Kolubara, Beograd-Lazarevac

114,8

Gimnazija Miloš Savković, Aranđelovac

40,09

Ekonomsko-ugostiteljska škola Slobodan Minić, Aranđelovac

66,02

Tehnička škola Mileta Nikolić, Aranđelovac

76,75

Srednja škola Nikola Tesla, Batočina

31,23

Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac - grad

108,08

Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac - grad

84,64

Trgovinsko-ugostiteljska škola Toza Dragović, Kragujevac - grad

87,34

Medicinska škola sa domom učenika Sestre Ninković, Kragujevac - grad

110,33

Politehnička škola, Kragujevac - grad

162,01

Druga tehnička škola, Kragujevac - grad

40,6

Prva tehnička škola, Kragujevac - grad

143,64

Srednja škola Đura Jakšić, Rača

32,25

Srednja škola, Lapovo

17,07

Srednja škola Kralj Petar Prvi, Topola

65,13

Srednja škola Niketa Remezijanski sa domom učenika, Bela Palanka

22,46

Gimnazija Sveti Kirilo i Metodije, Dimitrovgrad

45,5

Gimnazija Pirot, Pirot

42,16

Ekonomska škola Pirot, Pirot

51,82

Mlekarska škola sa domom učenika Dr Obren Pejić, Pirot

50

Tehnička škola, Pirot

83,03

Srednja stručna škola, Pirot

27,4

Srednja škola, Blace

40,73

Srednja škola, Žitorađa

37,15

Gimnazija, Prokuplje

52,21

Tehnička škola, Despotovac

46,94

Gimnazija, Paraćin

33,44

Ekonomsko-trgovinska škola, Paraćin

60,88

Mašinsko-elektrotehnička škola, Paraćin

47,48

Tehnološka škola, Paraćin

57,82

Poljoprivredno-veterinarska škola, Rekovac

69,24

Gimnazija Svetozar Marković, Jagodina - grad

74,19

Ekonomsko-trgovinska škola Slavka Đurđević, Jagodina - grad

75,95

Prva tehnička škola, Jagodina - grad

65,9

Elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla, Jagodina - grad

95,44

Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika Svilajnac, Svilajnac

155,47

Srednja škola, Svilajnac

38,64

Gimnazija, Ćuprija

29,91

Medicinska škola Danilo Dimitrijević, Ćuprija

63,86

Tehnička škola, Ćuprija

34,1

Škola za muzičke talente, Ćuprija

64,47

Srednja škola, Veliko Gradište

48,91

Ekonomsko-trgovinska i mašinska škola, Kučevo

27,92

Srednja škola Mladost, Petrovac na Mlavi

53,17

Požarevačka gimnazija, Požarevac

57,87

Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac

71,8

Medicinska škola, Požarevac

62,07

Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković, Požarevac

103,23

Tehnička škola sa domom učenika Nikola Tesla, Kostolac

107,6

Politehnička škola, Požarevac

50,23

Tehnička škola, Žagubica

27,46

Palanačka gimnazija, Smederevska Palanka

47,59

Mašinsko-elektrotehnička škola Goša, Smederevska Palanka

60,45

Srednja škola Žikica Damnjanović, Smederevska Palanka

70,2

Gimnazija Velika Plana, Velika Plana

31,08

Ekonomsko-ugostiteljska škola Vuk Karadžić, Velika Plana

50,53

Tehnička škola Nikola Tesla, Velika Plana

43,83

Gimnazija, Smederevo - grad

73,89

Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo - grad

117,17

Tehnička škola, Smederevo - grad

173,41

Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola Despot Đurađ, Smederevo - grad

91,24

Srednja škola Sveti Ahilije, Arilje

61,32

Gimnazija Josif Pančić, Bajina Bašta

30,61

Tehnička škola, Bajina Bašta

50,95

Tehnička škola, Kosjerić

22,76

Gimnazija Pivo Karamatijević, Nova Varoš

20,38

Tehnička škola, Nova Varoš

28,48

Gimnazija Sveti Sava, Požega

39,39

Poljoprivredna škola sa domom učenika Ljubo Mićić, Požega

82,74

Tehnička škola, Požega

54,01

Gimnazija Priboj, Priboj

29,46

Mašinsko-elektrotehnička škola, Priboj

47,83

Prijepoljska gimnazija, Prijepolje

38,12

Ekonomsko-trgovinska škola, Prijepolje

46,44

Tehnička škola, Prijepolje

51,3

Gimnazija Jezdimir Lović, Sjenica

40

Tehničko-poljoprivredna škola, Sjenica

59,51

Užička gimnazija, Užice - grad

64,12

Ekonomska škola, Užice - grad

62,53

Medicinska škola, Užice - grad

90,48

Tehnička škola Radoje Ljubičić, Užice - grad

88,05

Tehnička škola, Užice - grad

110,8

Ugostiteljsko-turistička škola, Čajetina

38,84

Valjevska gimnazija, Valjevo - grad

79,35

Ekonomska škola Valjevo, Valjevo - grad

102,43

Medicinska škola Dr Miša Pantić, Valjevo - grad

71,86

Tehnička škola, Valjevo - grad

103,79

Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo, Valjevo - grad

100,53

Muzička škola Živorad Grbić, Valjevo

58,68

Srednja škola 17. septembar, Lajkovac

53,55

Srednja škola 1300 kaplara - Ljig, Ljig

36,44

Gimnazija Branislav Petronijević, Ub

20,7

Gimnazija Vuk Karadžić, Loznica - grad

55,64

Srednja ekonomska škola, Loznica - grad

96,64

Tehnička škola, Loznica - grad

75,39

Hemijsko-tehnološka škola, Kruševac - grad

121,36

Prva tehnička škola, Kruševac - grad

119,72

Gimnazija Vuk Karadžić, Trstenik

37,79

Tehnička škola, Trstenik

85,53

Srednja škola, Varvarin

50,68

Gimnazija Takovski ustanak, Gornji Milanovac

38,22

Ekonomsko-trgovačka škola Knjaz Miloš, Gornji Milanovac

42,68

Tehnička škola Jovan Žujović, Gornji Milanovac

50,74

Gimnazija, Čačak - grad

90,58

Ekonomska škola, Čačak - grad

79,36

Medicinska škola, Čačak - grad

71,62

Tehnička škola, Čačak - grad

86,59

Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak - grad

121,56

Gimnazija, Ivanjica

42,29

Tehnička škola, Ivanjica

59,62

Srednja škola Dragačevo, Lučani

58,02

Gimnazija, Kraljevo - grad

90,36

Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo - grad

54,21

Medicinska škola, Kraljevo - grad

71,32

Mašinska tehnička škola 14. oktobar, Kraljevo - grad

64,19

Elektro-saobraćajna škola Nikola Tesla, Kraljevo - grad

75,06

Poljoprivredno-hemijska škola Dr Đorđe Radić, Kraljevo - grad

91,05

Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo - grad

93,35

Gimnazija, Vrnjačka Banja

37,4

Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja

99,92

Gimnazija, Novi Pazar - grad

97,95

Ekonomsko-trgovinska škola, Novi Pazar - grad

111,68

Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar - grad

82,66

Tehnička škola, Novi Pazar - grad

108,77

Gimnazija, Raška

36,56

Mašinska škola, Raška

42,64

Gimnazija, Tutin

50,08

Tehnička škola, Tutin

77,9

Gimnazija Bora Stanković, Bor

26,71

Ekonomsko-trgovinska škola, Bor

45,25

Tehnička škola, Bor

51,34

Mašinsko-elektrotehnička škola, Bor

60,53

Gimnazija Mile Arsenijević Bandera, Majdanpek

11,56

Tehnička škola, Majdanpek

42,29

Srednja škola Sveti Sava, Kladovo

25,32

Tehnička škola, Kladovo

27

Negotinska gimnazija, Negotin

35,3

Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić, Negotin

83,17

Tehnička škola, Negotin

34,44

Gimnazija, Zaječar - grad

38,75

Ekonomsko-trgovinska škola, Zaječar - grad

73,66

Medicinska škola, Zaječar - grad

69,39

Tehnička škola, Zaječar - grad

78,96

Srednja škola Nikola Tesla, Boljevac

32,15

Knjaževačka gimnazija, Knjaževac

22,97

Tehnička škola, Knjaževac

62,64

Srednja škola Branislav Nušić, Sokobanja

47,86

Gimnazija, Leskovac - grad

66,31

Ekonomska škola Đuka Dinić, Leskovac - grad

56,79

Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac - grad

86,98

Medicinska škola, Leskovac - grad

75,31

Tehnička škola Rade Metalac, Leskovac - grad

142,81

Škola za tekstil i dizajn, Leskovac - grad

70,97

Hemijsko-tehnološka škola Božidar Đorđević Kukar, Leskovac - grad

63,73

Poljoprivredna škola, Leskovac - grad

46,72

Srednja škola Svetozar Krstić Toza, Leskovac - grad

21,54

Srednja škola, Leskovac - grad

29,41

Muzička škola Stanislav Binički, Leskovac

97,93

Gimnazija Stevan Jakovljević, Vlasotince

40,45

Tehnička škola, Vlasotince

61,68

Tehnička škola Nikola Tesla, Medveđa

40,45

Gimnazija, Lebane

31,09

Srednja tehnička škola Vožd Karađorđe, Lebane

43,15

Tehnička škola Boško Krstić, Bojnik

37,06

Tehnička škola sa domom učenika Milentije Popović, Crna Trava

35,33

Gimnazija Bora Stanković, Vranje

61,31

Ekonomsko-trgovinska škola, Vranje

89,55

Medicinska škola Dr Izabel Emsli Haton, Vranje

55,53

Tehnička škola, Vranje

77,76

Hemijsko-tehnološka škola, Vranje

51,9

Srednja poljoprivredno-veterinarska škola Stevan Sinđelić, Vranje

37,1

Stručna škola Sveti Sava, Bujanovac

57,99

Srednja škola Sezai Suroi, Bujanovac

89,57

Gimnazija Jovan Skerlić, Vladičin Han

23,3

Tehnička škola, Vladičin Han

46,27

Gimnazija Svetozar Marković, Surdulica

16,53

Tehnička škola Nikola Tesla, Surdulica

52,84

Poljoprivredno-šumarska škola Josif Pančić, Surdulica

42,81

Gimnazija, Bosilegrad

30,55

Gimnazija Skenderbeu, Preševo

79,12

Srednja tehnička škola Preševo, Preševo

120,33

Srednja stručna škola Milutin Bojić, Trgovište

15,57

Gimnazija Vuk Karadžić, Babušnica

18,94

Tehnička škola, Babušnica

16,16

Medicinska škola Dr. Aleksa Savić, Prokuplje

54,77

Tehnička škola 15. maj, Prokuplje

80,26

Poljoprivredna škola Radoš Jovanović Selja, Prokuplje

66,05

Gimnazija, Kuršumlija

32,07

Ekonomska škola, Kuršumlija

34,82

Aleksinačka gimnazija, Aleksinac

43,09

Tehnička škola Prota Stevan Dimitrijević, Aleksinac

73,62

Poljoprivredna škola Šumatovac, Aleksinac

40,53

Stručna škola Dušan Trivunac Dragoš, Svrljig

30,41

Prva niška gimnazija Stevan Sremac, Niš-Medijana

63

Gimnazija Bora Stanković, Niš-Medijana

58

Gimnazija Svetozar Marković, Niš-Palilula

92,55

Gimnazija Deveti maj, Niš-Medijana

53,83

Ekonomska škola, Niš-Medijana

106,24

Pravno-poslovna škola, Niš-Medijana

67,79

Trgovinska škola, Niš-Medijana

56,68

Ugostiteljsko-turistička škola, Niš-Medijana

78,45

Medicinska škola Dr Milenko Hadžić, Niš-Medijana

97,49

Prva tehnička škola "Milutin Milanković", Niš-Crveni Krst

32,94

Tehnička škola 12. februar, Niš-Crveni Krst

78,83

Mašinska škola, Niš-Palilula

55,63

Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Niš-Crveni Krst

94,97

Elektrotehnička škola Mija Stanimirović, Niš-Medijana

85,02

Građevinska tehnička škola Neimar, Niš-Crveni Krst

57,85

Prehrambeno-hemijska škola, Niš-Medijana

71,19

Škola mode i lepote, Niš-Medijana

56,85

Umetnička škola, Niš-Medijana

56,58

Muzička škola, Medijana

97,06

Gimnazija, Priština - grad

20,56

Medicinska škola, Priština - grad

79,72

Građevinsko-saobraćajna škola, Priština - grad

49,2

Elektrotehnička škola Miladin Popović - Sušica, Priština - grad

50,19

Mašinska škola - Priština, Priština - grad

26,44

Tehnička škola Nikola Tesla, Vučitrn

28,87

Gimnazija, Podujevo

11,61

Tehnička škola Đuro Đaković, Podujevo

17,44

Poljoprivredna škola, Lipljan

18,99

Ekonomsko-trgovinska škola, Štrpce

111,83

Gimnazija, Kosovska Mitrovica

36,76

Ekonomsko-trgovinska škola, Kosovska Mitrovica

45,9

Medicinska škola, Kosovska Mitrovica

107,52

Tehnička škola Mihailo Petrović Alas, Kosovska Mitrovica

72,6

Srednja škola, Zvečan

42,68

Srednja škola Nikola Tesla, Leposavić

60,37

Srednja škola Grigorije Božović, Zubin Potok

49,61

Gimnazija, Gnjilane

37,25

Tehnička škola Dragi Popović, Gnjilane

58,81

Gimnazija, Kosovska Kamenica

33,23

Tehnička škola, Kosovska Kamenica

48,27

Tehnička škola, Vitina

28,91

Ekonomsko-trgovinska škola, Gora

31,37

Gimnazija Orahovac, Orahovac

14,23

Gimnazija, Peć

27,46

Ekonomska škola, Peć

5,01

Geodetska tehnička škola, Beograd-Zvezdara

61,54

Ekonomska škola, Kragujevac - grad

62,07

Tehnička škola Ub, Ub

50,25

Umetnička škola, Užice - grad

27,3

Srednja medicinska škola, Senta

38,92

Srednja škola, Brus

51,64

Medicinska škola, Novi Pazar - grad

80,4

Srednja škola, Knić

21,41

Sportska gimnazija, Beograd-Savski Venac

60,8

Sedma beogradska gimnazija, Beograd-Zvezdara

60,91

Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike Boljai, Senta

48,06

Gimnazija za talentovane učenike Deže Kostolanji, Subotica - grad

42,34

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Beograd-Zvezdara

95,37

Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak - grad

73,23

Ekonomsko-trgovinska škola Priština, Priština - grad

42,92

Tehnička škola, Srbica

16,25

Gimnazija Vučitrn, Vučitrn

12,38

Tehnička škola Vučitrn, Vučitrn

11,91

Poljoprivredna škola Priština, Leposavić

48,9

Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane, Kosovska Kamenica

52,14

Medicinska škola, Kosovska Kamenica

56,85

Umetnička škola u Kraljevu, Kraljevo - grad

28,12

Srednja stručna škola Borislav Mihajlović Mihiz, Irig

21,55

Srednja škola Mionica, Mionica

22,81

Ugostiteljsko-turistička škola, Novi Pazar - grad

47,09

Mašinsko-elektrotehnička škola, Peć

0

 

Tabelarni prikaz broj 14.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

VISOKO OBRAZOVANJE

21.971

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

185

Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

225

Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

100

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

236

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

210

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

363

Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

200

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

440

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1.040

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

480

Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

170

Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

85

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

246

Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

220

Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

419

Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

133

Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

255

Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

170

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

80

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

250

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

125

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

81

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

290

Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

166

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

110

Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

306

Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

129

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

434

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

450

Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

195

Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

305

Univerzitet u Beogradu, Rektorat

114

Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka

92

Univerzitet u Beogradu, Zavod za fiziku tehničkih fakulteta

23

Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku

63

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Kragujevcu

115

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

385

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

74

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

170

Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu

250

Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet u Kragujevcu

90

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

135

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

90

Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu

57

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu

235

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

50

Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitetska Biblioteka

23

Univerzitet u Kragujevcu, Rektorat

45

Univerzitet u Nišu, EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU

114

Univerzitet u Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

290

Univerzitet u Nišu, FILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU

230

Univerzitet u Nišu, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

284

Univerzitet u Nišu, FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U NIŠU

78

Univerzitet u Nišu, FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

95

Univerzitet u Nišu, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET U NIŠU

128

Univerzitet u Nišu, MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU

470

Univerzitet u Nišu, MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU

154

Univerzitet u Nišu, PRAVNI FAKULTET U NIŠU

93

Univerzitet u Nišu, TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU

97

Univerzitet u Nišu, PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANJU

74

Univerzitet u Nišu, FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

148

Univerzitet u Nišu, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu-fakultet u osnivanju

20

Univerzitet u Nišu, UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

25

Univerzitet u Nišu, Rektorat

73

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Ekonomski fakultet

55

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

45

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Filozofski fakultet

155

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Fakultet umetnosti

97

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Medicinski fakultet

280

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Poljoprivredni fakultet

87

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Prirodno-matematički fakultet

120

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Pravni fakultet

55

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Fakultet tehničkih nauka

210

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Učiteljski fakultet

45

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u KM, Rektorat

30

Univerzitet umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti

181

Univerzitet umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti

95

Univerzitet umetnosti, Fakultet muzičke umetnosti

246

Univerzitet umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti

136

Univerzitet umetnosti, Rektorat

20

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

330

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet

200

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

93

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1.327

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

387

Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet

70

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

500

Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

371

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

615

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

111

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

106

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

232

Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet

126

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

52

Univerzitet u Novom Sadu, Rektorat

50

Državni univerzitet u Novom Pazaru

330

Konferencija univerziteta Srbije-Beograd

2

Konferencija akademija strukovnih studija Srbije-Beograd

2

Studentska konferencija univerziteta Srbije-Beograd

2

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane-Bujanovac

24

Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć Leposavić

63

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću

29

Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan

47

Visoka poslovna škola strukovnih studija - Blace

91

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac

48

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

53

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

120

Visoka građevinsko-geodetska škola

59

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

38

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik

41

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum

53

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

126

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd

30

Visoka tehnološka škola strukovnih studija Aranđelovac

44

VŠSS_Beogradska politehnika

85

Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju

59

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac

42

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

53

Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

84

Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija - Kruševac

37

Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac

55

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment Beograd

49

Visoka strukovna škola za tekstil Leskovac

45

Visoka hotelijerska škola strukovnih studija

29

Visoka medicinska i poslovno tehnološka škola strukovnih studija Šabac

60

Beogradska poslovna škola - VŠSS

228

Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak

43

Visoka tehnička škola strukovnih studija Kragujevac

38

Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš

59

Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice

60

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje

41

Visoka turistička škola strukovnih studija

45

Visoka železnička škola strukovnih studija

42

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac

35

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

46

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot

36

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu

41

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda

36

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

47

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sremska Mitrovica

45

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica

56

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

38

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

110

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

91

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica

57

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

68

 

Tabelarni prikaz broj 15.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

STUDENTSKI STANDARD

2.310

Studentski centar Beograd

799

Studentski centar Niš

222

Studentski centar Kragujevac

177

Studentski centar Čačak

51

Studentski centar Bor

34

Studentski centar Užice

37

Studentski centar "Priština" Kosovska Mitrovica

209

Studentski kulturni centar Beograd

59

Studentski kulturni centar Niš

17

Studentski kulturni centar Kragujevac

23

Dom kulture "Studentski grad" Beograd

57

Ustanova Studentsko odmaralište Beograd

151

Studentski centar Novi Sad

346

Studentski centar Subotica

109

Studentski kulturni centar Novi Sad

19

 

Tabelarni prikaz broj 16.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

DOMOVI UČENIKA

1.464

Dom učenika srednjih škola Beograd

218

Dom učenika srednje železničke škole Beograd

103

Dom učenika srednje PTT škole Beograd

46

Dom učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" Beograd

61

Dom učenika srednjih škola Niš

62

Dom učenika srednjih škola "Mladost" Aleksinac

20

Dom učenika srednjih škola Prokuplje

36

Dom učenika srednjih škola Leskovac

68

Dom učenika srednjih škola Vranje

46

Dom učenika srednjih škola Surdulica

16

Dom učenika srednjih škola Bosilegrad

11

Dom učenika srednjih škola Kraljevo

60

Dom učenika srednjih škola "Pane Đukić Limar" Kruševac

28

Dom učenika srednjih škola Čačak

45

Dom učenika srednjih škola Trstenik

26

Dom učenika srednjih škola Kragujevac

54

Dom učenika srednjih škola "Jagodina" Jagodina

61

Dom učenika srednjih škola "Srećno" Ćuprija

31

Dom učenika srednjih škola Užice

26

Dom učenika srednjih škola Ivanjica

16

Dom učenika srednjih škola Zaječar

41

Dom učenika srednjih škola Knjaževac

22

Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad

44

Srednjoškolski dom Novi Sad

26

Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić-Gina" Zrenjanin

52

Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica

29

Dom učenika srednjih škola Subotica

59

Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda

39

Dom učenika srednjih škola Vršac

31

Dom učenika srednjih škola Sombor

45

Dom za decu i omladinu "Petar Radovanović" Užice

27

Dom za decu i omladinu "Stanko Paunović" Negotin

7

Dom za decu "Jefimija" Kruševac

8

 

Tabelarni prikaz broj 17.

Maksimalni broj zaposlenih za 2017. godinu

NAUKA

4.340

Arheološki institut u Beogradu

54

Astronomska opservatorija u Beogradu

56

Institut za proučavanje lekovitog bilja "Josif Pančić" u Beogradu

136

Institut društvenih nauka u Beogradu

52

Institut ekonomskih nauka u Beogradu

37

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu

33

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu

313

Institut za evropske studije u Beogradu

16

Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

26

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu

46

Institut za zemljište u Beogradu

37

Institut za književnost i umetnost u Beogradu

38

Institut za medicinska istraživanja u Beogradu

81

Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu

39

Institut za nuklearne nauke "Vinča"

756

Institut za pedagoška istraživanja

28

Institut za primenu nuklearne energije INEP u Beogradu

83

Institut za proučavanje kulture Srba

31

Institut za savremenu istoriju u Beogradu

25

Institut za stočarstvo u Beogradu

84

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-ITMNS u Beogradu

75

Institut za fiziku u Beogradu

236

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu

25

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu

221

Institut za šumarstvo u Beogradu

52

Istorijski institut u Beogradu

50

Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

579

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

29

Institut za kukuruz "Zemun Polje" u Beogradu

313

Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu

46

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu

96

Institut za političke studije u Beogradu

47

Institut za primenu nauke u poljoprivredi

33

Institut za uporedno pravo u Beogradu

30

Institut za higijenu i tehnologiju mesa

80

Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru

192

Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

97

Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu

43

Institut za voćarstvo u Čačku

53

Centar za promociju nauke

25

Fond za inovacionu delatnost

27

Fond za nauku Republike Srbije

20

 

Tabelarni prikaz broj 18.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - UKUPNO

106.357

Apoteka - Subotica

99

Dom zdravlja - Dr Janoš Hadži - Bačka Topola

208

Dom zdravlja - Dr Marton Šandor - Mali Iđoš

64

Dom zdravlja - Subotica

550

Opšta bolnica - Subotica

1.213

Apoteka - Kikinda

8

Apoteka Senta

19

Dom zdravlja - Ada

82

Dom zdravlja - Kanjiža

139

Dom zdravlja - Kikinda

219

Dom zdravlja - Novi Kneževac

87

Dom zdravlja Čoka

64

Dom zdravlja Senta

97

Opšta bolnica Kikinda

538

Opšta bolnica Senta

401

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti - Sveti Vračevi - Novi Kneževac

175

Apoteka - Zrenjanin

79

Dom zdravlja - Žitište

86

Dom zdravlja - Sečanj

77

Dom zdravlja - Srpska Crnja

60

Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin

508

Dom zdravlja Novi Bečej

140

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin

1.070

Specijalna bolnica za plućne bolesti " Dr V.SAVIĆ" Zrenjanin

107

Apoteka - Sombor

16

Dom zdravlja - Apatin

159

Dom zdravlja Kamenko Gagrčin - Odžaci

158

Dom zdravlja - Kula

204

Dom zdravlja "Đorđe Lazić" - Sombor

360

Opšta bolnica "Dr. Radivoje Simonović" - Sombor

1.149

Apoteka - Pančevo

6

Apoteka Vršac

41

Dom zdravlja - 1. oktobar - Plandište

57

Dom zdravlja Alibunar

111

Dom zdravlja Bela Crkva

94

Dom zdravlja Kovačica

136

Dom zdravlja Kovin

172

Dom zdravlja Opovo

68

Dom zdravlja Pančevo

510

Dom zdravlja Vršac

206

Opšta bolnica Pančevo

1.187

Opšta bolnica Vršac

505

Specijalna bolnica za plućne bolesti - Bela Crkva

133

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti - Kovin

445

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti - Vršac

409

Apoteka Novi Sad

60

Apoteka Vrbas

33

Dom zdravlja - Žabalj

136

Dom zdravlja - Bač

68

Dom zdravlja - Bački Petrovac

66

Dom zdravlja - Bečej

209

Dom zdravlja - Dr Đorđe Bastić - Srbobran

86

Dom zdravlja - Dr Dušan Savić-Doda - Beočin

80

Dom zdravlja - Mladen Stojanović - Bačka Palanka

308

Dom zdravlja - Temerin

138

Dom zdravlja - Titel

75

Dom zdravlja "Novi Sad"

1.507

Dom zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas

205

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

588

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

576

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

611

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

785

Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

3.097

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

56

Opšta bolnica Vrbas

542

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

103

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

258

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika - Novi Sad

35

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Novi Sad

68

Apoteka - Sremska Mitrovica

9

Dom zdravlja - Šid

201

Dom zdravlja - Dragan Funduk - Pećinci

115

Dom zdravlja - Irig

56

Dom zdravlja - Jovan Jovanović - Zmaj - Stara Pazova

344

Dom zdravlja - Milorad Mika Pavlović - Inđija

273

Dom zdravlja - Ruma

291

Dom zdravlja - Sremska Mitrovica

354

Opšta bolnica - Sremska Mitrovica

948

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja - Stari Slankamen

18

Apoteka "Beograd"

921

Dom zdravlja "Dr Đorđe Kovačević" - Lazarevac

355

Dom zdravlja "Dr Milorad Vlajković" - Barajevo

144

Dom zdravlja "Dr Milutin Ivković" - Palilula

729

Dom zdravlja "Dr Simo Milošević" - Čukarica

682

Dom zdravlja Grocka

405

Dom zdravlja Mladenovac

253

Dom zdravlja Novi Beograd

803

Dom zdravlja Obrenovac

383

Dom zdravlja Rakovica

435

Dom zdravlja Savski venac

215

Dom zdravlja Sopot

108

Dom zdravlja Stari grad

309

Dom zdravlja Voždovac

648

Dom zdravlja Vračar

268

Dom zdravlja Zemun

843

Dom zdravlja Zvezdara

624

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"

792

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

302

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

897

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

66

Gradski zavod za plućne bolesti i zaštitu od tuberkuloze

160

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

615

Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović"

109

Institut za mentalno zdravlje

235

Institut za neonatologiju

313

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

909

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

854

Institut za rehabilitaciju Beograd

11

Institut za reumatologiju

254

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

944

Klinički centar Srbije

7.473

Kliničko bolnički centar "Bežanijska kosa"

857

Kliničko bolnički centar "Dr Dragiša Mišović" - Dedinje

1.154

Kliničko bolnički centar "Zemun"

1.268

Kliničko bolnički centar "Zvezdara"

1.594

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

96

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"

545

Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"

350

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

130

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

190

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

451

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

112

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

175

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

184

Univerzitetska dečja klinika

734

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović"

92

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a

130

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd

174

Apoteka - Šabac

9

Apoteka - Loznica

65

Dom zdravlja - Šabac

487

Dom zdravlja - Bogatić

162

Dom zdravlja - Koceljeva

67

Dom zdravlja - Krupanj

80

Dom zdravlja - Ljubovija

102

Dom zdravlja - Loznica

332

Dom zdravlja - Mali Zvornik

62

Dom zdravlja - Vladimirci

82

Opšta bolnica Šabac

1.074

Opšta bolnica Loznica

830

Apoteka Valjevo

84

Dom zdravlja Lajkovac

79

Dom zdravlja Ljig

57

Dom zdravlja Mionica

68

Dom zdravlja Osečina

55

Dom zdravlja Ub

130

Dom zdravlja Valjevo

348

Opšta bolnica Valjevo

1.247

Apoteka Smederevo

62

Apoteka Velika Plana

24

Apoteka Zdravlje - Smederevska Palanka

5

Dom zdravlja Smederevo

423

Dom zdravlja Smederevska Palanka

237

Dom zdravlja Velika Plana

196

Opšta bolnica - Stefan Visoki - Smederevska Palanka

564

Opšta bolnica Smederevo

774

Apoteka Požarevac

130

Dom zdravlja Žabari

65

Dom zdravlja Žagubica

96

Dom zdravlja Golubac

60

Dom zdravlja Kučevo

92

Dom zdravlja Malo Crniće

62

Dom zdravlja Petrovac

114

Dom zdravlja Požarevac

453

Dom zdravlja Veliko Gradište

98

Opšta bolnica Petrovac

270

Opšta bolnica Požarevac

938

Apoteka - Kragujevac

154

Apoteka Šumadija - Aranđelovac

6

Dom zdravlja - Batočina

70

Dom zdravlja - Kragujevac

607

Dom zdravlja - Lapovo

51

Dom zdravlja - M. Šule Hadžić - Rača

61

Dom zdravlja - Topola

111

Dom zdravlja - Vojislav Dulić - Knić

69

Klinički centar Kragujevac

2.395

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" - Aranđelovac

30

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

158

Zavod za stomatologiju - Kragujevac

132

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

180

Zdravstveni centar - Aranđelovac

492

Apoteka Jagodina

40

Apoteka Paraćin

19

Dom zdravlja Ćuprija

158

Dom zdravlja Despotovac

168

Dom zdravlja Jagodina

324

Dom zdravlja Paraćin

206

Dom zdravlja Rekovac

78

Dom zdravlja Svilajnac

174

Opšta bolnica Ćuprija

872

Opšta bolnica Jagodina

597

Opšta bolnica Paraćin

358

Apoteka - Bor

18

Dom zdravlja Bor

239

Dom zdravlja Majdanpek

105

Opšta bolnica Majdanpek

129

Opšta bolnica Bor

616

Zdravstveni centar - Kladovo

371

Zdravstveni centar - Negotin

521

Apoteka - Zaječar

103

Dom zdravlja - Boljevac

81

Dom zdravlja - Soko Banja

85

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja"

146

Specijalna bolnica za plućne bolesti "Ozren", Sokobanja

148

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Gamzigrad

14

Zdravstveni centar - Knjaževac

375

Zdravstveni centar - Zaječar

908

Apoteka "Užice"

175

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" Čajetina

16

Zdravstveni centar - Užice

3.469

Apoteka - Čačak

76

Apoteka - Gornji Milanovac

4

Dom zdravlja Čačak

453

Dom zdravlja Gornji Milanovac

200

Dom zdravlja Ivanjica

169

Dom zdravlja Lučani

126

Opšta bolnica Gornji Milanovac

314

Opšta bolnica Čačak

977

Apoteka - Kraljevo

123

Dom zdravlja - Kraljevo

476

Dom zdravlja - Novi Pazar

456

Dom zdravlja - Raška

143

Dom zdravlja - Tutin

204

Dom zdravlja - Vrnjačka Banja

149

Opšta bolnica "Studenica" Kraljevo

1.173

Opšta bolnica Novi Pazar

725

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

89

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja

33

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

84

Apoteka Kruševac

104

Dom zdravlja - "Dr Sava Stanojević" Trstenik

216

Dom zdravlja "Dr Dobrivoje Ger. Popović" Aleksandrovac

130

Dom zdravlja "Dr Vlastimir Godić" Varvarin

77

Dom zdravlja Brus

95

Dom zdravlja Ćićevac

52

Dom zdravlja Kruševac

510

Opšta bolnica Kruševac

1.157

Apoteka Niš

219

Dom zdravlja - Doljevac

83

Dom zdravlja - Gadžin Han

58

Dom zdravlja - Merošina

73

Dom zdravlja - Niš

1.036

Dom zdravlja - Ražanj

58

Dom zdravlja - Svrljig

81

Dom zdravlja Aleksinac

177

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" - Niš

165

Klinički centar - Niš

3.070

Klinika za stomatologiju - Niš

121

Opšta bolnica Aleksinac

270

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš

487

Zavod za hitnu medicinsku pomoć - Niš

241

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu - Niš

46

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika - Niš

189

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Niš

47

Apoteka Prokuplje

74

Dom zdravlja - Žitorađa

83

Dom zdravlja - Blace

90

Dom zdravlja - Kuršumlija

158

Dom zdravlja - Prokuplje

241

Opšta bolnica "DR ALEKSA SAVIĆ" Prokuplje

649

Apoteka Pirot

53

Dom zdravlja - Babušnica

83

Dom zdravlja - Bela Palanka

97

Dom zdravlja - Dimitrovgrad

92

Dom zdravlja - Pirot

257

Opšta bolnica - Pirot

656

Apoteka Leskovac

15

Dom zdravlja Bojnik

71

Dom zdravlja Lebane

134

Dom zdravlja Leskovac

663

Dom zdravlja Medveđa

63

Dom zdravlja Vlasotince

182

Opšta bolnica Leskovac

1.325

Apoteka Bujanovac

20

Apoteka Vranje

56

Dom zdravlja Bosilegrad

68

Dom zdravlja Bujanovac

238

Dom zdravlja Preševo

210

Dom zdravlja Trgovište

58

Dom zdravlja Vladičin Han

118

Specijalna bolnica za plućne bolesti - Surdulica

93

Zdravstveni centar - Surdulica

330

Zdravstveni centar - Vranje

1.316

Apoteka - Kosovska Mitrovica

79

Dom zdravlja - Zvečan

140

Zavod za javno zdravlje - Kosovska Mitrovica

120

Zdravstveni centar - Kosovska Mitrovica

1.418

Apotekarska ustanova Peć

1

Dom zdravlja - Istok

44

Zdravstveni centar - Đakovica

1

Zdravstveni centar - Dr Radovan Bukalović - Peć

40

Apotekarska ustanova Prizren

2

Dom zdravlja - Dragaš

25

Zdravstveni centar - Prizren

36

Dom zdravlja - Štrpce

243

Dom zdravlja - Donja Gušterica

371

Dom zdravlja - Gračanica

531

Dom zdravlja - Kosovo Polje

165

Dom zdravlja - Prilužje

163

Dom zdravlja Priština

35

Kliničko bolnički centar - Priština

480

Apoteka - Gnjilane

27

Zdravstveni centar - Gnjilane

285

Zavod za javno zdravlje - Subotica

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža"

0

Zavod za javno zdravlje - Kikinda

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Melenci

0

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković" Apatin

0

Zavod za javno Zdravlje - Sombor

0

Zavod za javno zdravlje Pančevo

0

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad

0

Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad

0

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine - Novi Sad

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - TERMAL - Vrdnik

0

Zavod za javno zdravlje - Sremska Mitrovica

0

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

0

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut"

0

Institut za transfuziju krvi Srbije

0

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

0

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Banja Koviljača

0

Zavod za javno zdravlje - Šabac

0

Zavod za javno zdravlje Valjevo

0

Zavod za javno zdravlje Požarevac

0

Institut za javno zdravlje - Kragujevac

0

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

0

Zavod za javno zdravlje - Zaječar

0

Zavod za javno zdravlje Užice

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ivanjica

0

Zavod za javno zdravlje Čačak

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" - Mataruška Banja

0

Zavod za javno zdravlje - Kraljevo

0

Zavod za javno zdravlje - Novi Pazar

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja"

0

Zavod za javno zdravlje Kruševac

0

Institut za javno zdravlje Niš

0

Zavod za sudsku medicinu - Niš

0

Zavod za transfuziju krvi - Niš

0

Zavod za javno zdravlje - Pirot

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska Banja, Medveđa

0

Zavod za javno zdravlje Leskovac

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja" Vranje

0

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

0

Zavod za javno zdravlje Vranje

0

Specijalna bolnica za plućne bolesti - Peć

0

Zavod za specijalnu rehabilitaciju - Istok

0

Apotekarska ustanova Priština

0

Zavod za transfuziju krvi - Priština

0

 

Tabelarni prikaz broj 19.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

9.226

Centar za socijalni rada Ada

7

Centar za socijalni rad Aleksandrovac

8

Centar za socijalni rad Aleksinac sa domskim odeljenjem

31

Centar za socijalni rad Alibunar

8

Centar za socijalni rad Apatin

12

Centar za socijalni rad Aranđelovac (Topola)

21

Centar za socijalni rad Arilje

7

Centar za socijalni rad Bajina Bašta

9

Centar za socijalni rad Batočina (Rača i Lapovo)

14

Centar za socijalni rad Bač

7

Centar za socijalni rad Bačka Palanka

19

Centar za socijalni rad Bački Petrovac

7

Centar za socijalni rad Babušnica

8

Centar za socijalni rad Bačka Topola (Mali Iđoš)

16

Centar za socijalni rad Bela Palanka

7

Centar za socijalni rad Bela Crkva

9

Centar za socijalni rad Grada Beograda

477

Centar za socijalni rad Bečej

12

Centar za socijalni rad Blace sa domskim odeljenjem

18

Centar za socijalni rad Bogatić

10

Centar za socijalni rad Bojnik

8

Centar za socijalni rad Boljevac

7

Centar za socijalni rad Bor

17

Centar za socijalni rad Bosilegrad

7

Centar za socijalni rad Brus sa domskim odeljenjem

27

Centar za socijalni rad Bujanovac

14

Centar za socijalni rad Valjevo

24

Centar za socijalni rad Velika Plana

13

Centar za socijalni rad Veliko Gradište (Golubac)

11

Centar za socijalni rad Vladimirci

8

Centar za socijalni rad Vladičin Han

10

Centar za socijalni rad Vlasotince (Crna Trava)

13

Centar za socijalni rad Vranje

27

Centar za socijalni rad Vrbas

15

Centar za socijalni rad Vrnjačka Banja

10

Centar za socijalni rad Vršac

17

Centar za socijalni rad Vučitrn

7

Centar za socijalni rad Gadžin Han

7

Centar za socijalni rad Gornji Milanovac

14

Centar za socijalni rad Gračanica (Priština)

24

Centar za socijalni rad Despotovac sa domskim odeljenjem

34

Centar za socijalni rad Dimitrovgrad

7

Centar za socijalni rad Doljevac

8

Centar za socijalni rad Žabalj (Titel)

13

Centar za socijalni rad Žabari

7

Centar za socijalni rad Žitište

8

Centar za socijalni rad Žitorađa

8

Centar za socijalni rad Zaječar

21

Centar za socijalni rad Zrenjanin

35

Centar za socijalni rad Zubin Potok

9

Centar za socijalni rad Ivanjica

11

Centar za socijalni rad Inđija

14

Centar za socijalni rad Irig

5

Centar za socijalni rad Jagodina

24

Centar za socijalni rad Kanjiža

9

Centar za socijalni rad Kikinda

21

Centar za socijalni rad Kladovo

9

Centar za socijalni rad Knić

8

Centar za socijalni rad Knjaževac

13

Centar za socijalni rad Kovačica

8

Centar za socijalni rad Kovin

13

Centar za socijalni rad Kosjerić

7

Centar za socijalni rad Kosovska Kamenica (Ranilug)

16

Centar za socijalni rad Kosovska Mitrovica (Zvečan)

30

Centar za socijalni rad Koceljeva

7

Centar za socijalni rad Kragujevac

53

Centar za socijalni rad Kraljevo

38

Centar za socijalni rad Krupanj sa domskim odeljenjem

27

Centar za socijalni rad Kruševac

36

Centar za socijalni rad Kula

14

Centar za socijalni rad Kuršumlija

9

Centar za socijalni rad Kučevo sa domskim odeljenjem

64

Centar za socijalni rad Lebane

10

Centar za socijalni rad Leposavić

11

Centar za socijalni rad Leskovac

41

Centar za socijalni rad Loznica

25

Centar za socijalni rad Lučani

9

Centar za socijalni rad Ljig (Lajkovac i Mionica)

17

Centar za socijalni rad Ljubovija sa domskim odeljenjem

29

Centar za socijalni rad Majdanpek

9

Centar za socijalni rad Mali Zvornik

7

Centar za socijalni rad Malo Crniće

7

Centar za socijalni rad Medveđa

7

Centar za socijalni rad Merošina

7

Centar za socijalni rad Negotin

11

Centar za socijalni rad Niš

70

Centar za socijalni rad Nova Varoš

8

Centar za socijalni rad Nova Crnja

7

Centar za socijalni rad Novi Bečej

8

Centar za socijalni rad Novi Kneževac sa domskim odeljenjem

17

Centar za socijalni rad Novi Pazar sa domskim odeljenjem

75

Centar za socijalni rad Novi Sad (Beočin, Sremski Karlovci)

92

Centar za socijalni rad Opovo

7

Centar za socijalni rad Osečina

7

Centar za socijalni rad Odžaci

11

Centar za socijalni rad Pančevo

31

Centar za socijalni rad Paraćin

53

Centar za socijalni rad Petrovac (Žagubica)

16

Centar za socijalni rad Pećinci

8

Centar za socijalni rad Pirot

20

Centar za socijalni rad Plandište

7

Centar za socijalni rad Požarevac

23

Centar za socijalni rad Požega sa domskim odeljenjem

25

Centar za socijalni rad Preševo

11

Centar za socijalni rad Priboj

13

Centar za socijalni rad Prijepolje

13

Centar za socijalni rad Prokuplje

15

Centar za socijalni rad Ražanj

7

Centar za socijalni rad Raška

9

Centar za socijalni rad Rekovac

7

Centar za socijalni rad Ruma

17

Centar za socijalni rad Svilajnac

9

Centar za socijalni rad Svrljig

7

Centar za socijalni rad Senta

8

Centar za socijalni rad Sečanj

7

Centar za socijalni rad Sjenica

11

Centar za socijalni rad Smederevo

33

Centar za socijalni rad Srbobran

7

Centar za socijalni rad Smederevska Palanka

18

Centar za socijalni rad Sokobanja

8

Centar za socijalni rad Sombor

27

Centar za socijalni rad Srbica

8

Centar za socijalni rad Sremska Mitrovica

25

Centar za socijalni rad Stara Pazova

18

Centar za socijalni rad Subotica

43

Centar za socijalni rad Surdulica

8

Centar za socijalni rad Temerin

11

Centar za socijalni rad Trgovište

7

Centar za socijalni rad Trstenik

15

Centar za socijalni rad Tutin

11

Centar za socijalni rad Ćićevac

13

Centar za socijalni rad Ćuprija

13

Centar za socijalni rad Ub

10

Centar za socijalni rad Užice sa domskim odeljenjem

55

Centar za socijalni rad Čajetina

7

Centar za socijalni rad Čačak

29

Centar za socijalni rad Čoka

7

Centar za socijalni rad Šabac sa domskim odeljenjem

66

Centar za socijalni rad Šid

13

Centar za socijalni rad Štrpce

10

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima Beograd

10

Centar za porodični smeštaj Beograd

41

Centar za porodični smeštaj Kragujevac

19

Centar za porodični smeštaj Miloševac

13

Centar za porodični smeštaj Niš

22

Centar za porodični smeštaj Ćuprija

17

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd OJ Stacionar za autizam

57

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd

312

Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd

38

Zavod za vaspitanje dece i omladine Niš

26

Zavod za vaspitanje dece i omladine Knjaževac

29

Republički zavod za socijalnu zaštitu Beograd

27

Gerontološki centar Aleksinac

131

Gerontološki centar Bačka Palanka

38

Gerontološki centar Beograd

513

Gerontološki centar Bečej

71

Gerontološki centar Vrbas

50

Gerontološki centar Vršac

46

Gerontološki centar Zrenjanin

124

Gerontološki centar Jagodina

111

Gerontološki centar Kanjiža

26

Gerontološki centar Kikinda

66

Gerontološki centar Knjaževac

79

Gerontološki centar Kragujevac

123

Gerontološki centar Kruševac

89

Gerontološki centar Leskovac

82

Gerontološki centar Mataruška banja

93

Gerontološki centar Mladenovac

126

Gerontološki centar Niš

108

Gerontološki centar Novi Sad

369

Gerontološki centar Obrenovac

137

Gerontološki centar Pančevo

79

Gerontološki centar Ruma

98

Gerontološki centar Sombor

118

Gerontološki centar Subotica

233

Gerontološki centar Šabac

97

Dom za penzionere i druga stara lica Surdulica

31

Dom za smeštaj i negu starih lica Prokuplje

68

Dom za stare i penzionere Apatin

74

Dom za stare i penzionere Dimitrovgrad

47

Dom za stare i penzionere Kula

46

Dom za stare i penzionere Mol

76

Dom za stare i penzionere Smederevo

57

Dom za decu i lica ometena u razvoju "Dr Nikola Šumenković" Stamnica

193

Dom za duševno obolela lica "1. oktobar" Stari Lec, Plandište

145

Dom za duševno obolela lica Čurug

55

Dom za lica mentalno ometena Tutin

80

Dom za lica ometena u razvoju "OTTHON" Stara Moravica

118

Dom za lica ometena u razvoju "Srce" Jabuka

65

Dom za lica metena u razvoju Kulina

209

Dom za odrasla invalidna lica Beograd

69

Dom za odrasla invalidna lica Doljevac

37

Dom za smeštaj duševno obolelih lica "Vasilje Ostroški" Novi Bečej

154

Dom slepih "Zbrinjavanje" Pančevo

56

Zavod za zbrinjavanje odraslih lica "Male Pčelice" Kragujevac

274

Dom za smeštaj odraslih lica Trbunje-Blace

51

Dom za smeštaj odraslih lica "Gvozden Jovančićević" Veliki Popovac, Petrovac

90

Dom za decu i omladinu "Vera Blagojević" Banja Koviljača

21

Dom za decu i omladinu "Vera Radivojević" Bela Crkva

26

Dom za decu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" Sremska Kamenica

56

Dom za decu i omladinu "Duško Radović" NIŠ

23

Dom za decu "Jefimija" Kruševac

24

Dom za decu "Petar Radovnović" Užice

28

Dom za decu i omladinu "Stanko Paunović" Negotin

23

Dom za decu i omladinu "Miroslav Mika Antić" Sombor

27

Dom za decu i omladinu "Spomenak" Pančevo

24

Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju Veternik

271

Dom za decu ometenu u razvoju "Kolevka" Subotica

128

Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju Sremčica

118

 

Tabelarni prikaz broj 20.

Maksimalan br. zaposlenih za 2017. na
neodređeno

USTANOVE KULTURE

2.245

Narodni muzej u Beogradu

137

Istorijski muzej Srbije

33

Etnografski muzej u Beogradu

55

Muzej savremene umetnosti Beograd

52

Muzej primenjene umetnosti Beograd

31

Muzej pozorišne umetnosti Srbije

12

Prirodnjački muzej

41

Muzej nauke i tehnike

24

Muzej žrtava genocida

6

Muzej istorije Jugoslavije

27

Muzej naivne i marginalne umetnosti Jagodina

15

Muzej na otvorenom "Staro selo" Sirogojno

29

Galerija Matice srpske Novi Sad

25

Biblioteka Matice srpske Novi Sad

134

Narodna biblioteka Srbije

228

Jugoslovenska kinoteka

71

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd

57

Arhiv Srbije

76

Arhiv Jugoslavije

51

Republička ustanova "Filmske novosti"

22

Centralni institut za konzervaciju

9

Narodno pozorište u Beogradu

675

Beogradska filharmonija

107

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo"

74

Filmski centar Srbije

10

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

24

Arhiv Kosova i Metohije u Prištini

10

Arhiv grada Prištine

9

Istorijski arhiv Gnjilane

4

Međukomunalni arhiv Peć

2

Međuopštinski istorijski arhiv Prizren

3

Istorijski arhiv Kosovska Mitrovica

7

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Priština

16

Muzej u Prištini

11

Galerija umetnosti u Prištini

2

Narodna i univerzitetska biblioteka "Ivo Andrić" u Prištini

47

Narodno pozorište u Prištini

45

Ansambl narodnih pesama i igara "Venac" u Prištini

42

Kulturno-prosvetna zajednica Kosova i Metohije

3

Pokrajinski kulturni centar Priština

5

Ustanova za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama"

14