Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-31/2020-I vlasnicima ugostiteljskih objekata o merama koje su dužni da sprovedu

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se vlasnicima ugostiteljskih objekata da radno vreme utvrde u vremenskom intervalu od 06-17 časova, počev od 20.03.2020. godine.

2. Da sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte ili baštu, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće gostiju i zaposlenih.

3. Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.

4. Da obezbede da u objektu i bašti može biti maksimalno jedan gost na 2 m2.

5. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

6. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".