Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-49/2020-I Gradskoj upravi grada Bora da obezbedi potrebne količine goriva za potrebe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora, kao i za Operativni tim i poverenike civilne zaštite

("Sl. list grada Bora", br. 16/2020)

1. Nalaže se Gradskoj upravi grada Bora da obezbedi potrebne količine goriva za potrebe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora, kao i za Operativni tim i poverenike civilne zaštite.

2. Ispred Gradske uprave grada Bora zadužuje se Dragan Aleksić za praćenje realizacije ove naredbe, za koordinaciju ispred Operativnog tima Radiša Petković, a za koordinaciju ispred Gradskog štaba za vanredne situacije Danijel Aleksić.

3. Naredba stupa na snagu danom donošenja.

4. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".