Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

("Sl. glasnik RS", br. 90/2023 i 4/2024)

1. U periodu od 29. oktobra 2023. godine do 30. marta 2024. godine aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja tokom vremena određenog u sledećoj tabeli:

Dan u nedelji

Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd
(od/do časova)

Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš
(od/do časova)

Aerodrom Vršac
(od/do časova)

Aerodrom Zrenjanin - Ečka
(od/do časova)

Aerodrom Mind Kragujevac
(od/do časova)

Aerodrom
"Konstantin Veliki" Niš
(od/do časova)

Aerodrom Vršac
(od/do časova)

Aerodrom Zrenjanin - Ečka
(od/do časova)

Aerodrom Mind Kragujevac
(od/do časova)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(3)

(5)

(6)

(7)

ponedeljak

00.00-24.00

14.00-18.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

14.00-18.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

utorak

00.00-24.00

11.30-18.30

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

11.30-18.30

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

sreda

00.00-24.00

10.00-13.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

10.00-13.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

četvrtak

00.00-24.00

/

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

/

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

petak

00.00-24.00

11.00-15.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

11.00-15.00

07.30-15.00

07.00-17.00

09.00-15.00

subota

00.00-24.00

11.30-18.30

/

07.00-17.00

/

11.30-18.30

/

07.00-17.00

/

nedelja

00.00-24.00

10.00-12.00

/

07.00-17.00

/

10.00-12.00

/

07.00-17.00

/

2. Vreme iz tačke 1. ove naredbe je lokalno vreme.

3. Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš, Aerodrom Vršac, Aerodrom Zrenjanin - Ečka i Aerodrom Mind Kragujevac mogu, na zahtev korisnika, da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja i van vremena iz tačke 1. ove naredbe, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

4. Aerodrom "Morava" Kraljevo, Aerodrom "Rosulje" Kruševac i Aerodrom "Ponikve" Užice će biti otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja samo na zahtev korisnika, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

5. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", br. 21/23 i 54/23).

6. Ova naredba stupa na snagu 29. oktobra 2023. godine.

7. Ovu naredbu objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Naredbe o izmeni
Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)

2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".