Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)

1. U periodu od 31. marta 2024. godine do 26. oktobra 2024. godine aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja tokom vremena određenog u sledećoj tabeli:

Dan u nedelji

Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš

Aerodrom Vršac

Aerodrom Zrenjanin-Ečka

Aerodrom Mind Kragujevac

 

(od/do časova)

(od/do časova)

(od/do časova)

(od/do časova)

(od/do časova)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ponedeljak

00.00-24.00

06.30-09.00
18.30-21.00

07.30-15.00

04.00-21.00

09.00-15.00

utorak

00.00-24.00

11.00-22.00

07.30-15.00

04.00-21.00

09.00-15.00

sreda

00.00-24.00

09.00-12.00

07.30-15.00

04.00-21.00

09.00-15.00

četvrtak

00.00-24.00

07.30-12.30

07.30-15.00

04.00-21.00

09.00-15.00

petak

00.00-24.00

14.00-17.00

07.30-15.00

04.00-21.00

09.00-15.00

subota

00.00-24.00

11.00-21.00

/

04.00-21.00

/

nedelja

00.00-24.00

/

/

04.00-21.00

/

2. Vreme iz tačke 1. ove naredbe je lokalno vreme.

3. Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš, Aerodrom Vršac, Aerodrom Zrenjanin-Ečka i Aerodrom Mind Kragujevac mogu, na zahtev korisnika, da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja i van vremena iz tačke 1. ove naredbe, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

4. Aerodrom "Morava" Kraljevo, Aerodrom "Rosulje" Kruševac i Aerodrom "Ponikve" Užice će biti otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja samo na zahtev korisnika, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

5. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", br. 90/23 i 4/24).

6. Ova naredba stupa na snagu 31. marta 2024. godine.

7. Ovu naredbu objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".