Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-30/2020-I preduzeću Centroistok AD Bor da sprovede sve higijensko-sanitarne mere na svim ulazima i izlazima objekta Zelena pijaca i prodavcima obezbedi ličnu zaštitnu opremu

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se preduzeću Centroistok AD Bor da sprovede sve higijensko-sanitarne mere, tako što će na svim ulazima i izlazima objekta Zelena pijaca obezbediti lice koje će kupcima i prodavcima dezinfikovati ruke i obuću prilikom ulaska i izlaska, počev od 20.03.2020. godine.

2. Nalaže se prodavcima na zelenoj pijaci da obezbede ličnu zaštitnu opremu, i to: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.

3. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

4. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".