Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-48/2020-I direktoru Centra za socijalni rad da nabavi pakete sa najneophodnijim namirnicama, Gradskoj upravi Odeljenju za finansije da za to obezbedi potrebna finansijska sredstva i o obrazovanju komisije za raspodelu paketa sugrađanima starijim od 65. godina radi poboljšanja njihovog materijalnog stanja i pomoći

("Sl. list grada Bora", br. 13/2020)

1. Radi poboljšanja materijalnog stanja i pomoći sugrađanima starijim od 65. godina nalaže se direktoru Centra za socijalni rad u Boru da nabavi 7500 paketa sa najneophodnijim namirnicama.

2. Nalaže se Gradskoj upravi grada Bora Odeljenju za finansije da obezbedi potrebna finansijska sredstva za nabavku paketa iz tačke 1. ove naredbe.

3. Obrazuje se komisija za raspodelu paketa iz tačke 1. ove naredbe u sledećem sastavu: Mirijana Mitrović - predsednik, Srećko Zdravković - član, Nataša Pejčić - član, Milica Lakićević - član, Radiša Petković - član, Jasmina Ristić-član i Bojana Dlbokić - član.

4. Naredba stupa na snagu danom donošenja.

5. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".