Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-39/2020-I o ograničavanju radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja

("Sl. list grada Bora", br. 13/2020)

1. Počevši od 21.03.2020. godine, ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja po sledećem principu:

Ponedeljak - subota od 07.00 do 18.00 časova

Nedeljom od 08.00 do 18.00 časova

Nedeljom od 04.00 do 07.00 časova isključivo za građane starije od 65 godina.

2. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

3. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".