Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

I

NARUČILAC

Predmet nabavke

Dinarska vrednost evropskih pragova

JAVNI NARUČIOCI

Dobra/usluge/konkurs za dizajn
(republički organi)

16.336.267 din.

Dobra/usluge/konkurs za dizajn
(organi autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i pravna lica)

25.150.799 din.

Društvene i druge posebne usluge

88.145.325 din.

Radovi

628.769.985 din.

Zakon o javnim nabavkama - Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, glava I. SPISAK VOJNE OPREME i usluge iz propisa kojim se uređuju javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

50.301.599 din.

Zakon o javnim nabavkama - Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, glava II. SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE

16.336.267 din.

Oblast odbrane - ostala dobra/usluge

25.150.799 din.

Usluge - subvencionisane ili sufinansirane nabavke

25.150.799 din.

SEKTORSKI NARUČIOCI

Dobra/usluge/konkurs za dizajn

50.301.599 din.

Društvene i druge posebne usluge

117.527.100 din.

Radovi

628.769.985 din.

II

Ovu dinarsku vrednost objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".