Zastava Bosne i Hercegovine

DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA

("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)

I.

NARUČILAC

Predmet nabavke:

Dinarska vrednost
evropskih pragova

JAVNI NARUČIOCI

Dobra/usluge/konkurs za dizajn
(republički organi)

16.461.340 din.

Dobra/usluge/konkurs za dizajn
(organi autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i pravna lica)

25.279.915 din.

Društvene i druge posebne usluge

88.185.750 din.

Radovi

632.820.942 din.

Zakon o javnim nabavkama - Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, glava I. SPISAK VOJNE OPREME i usluge iz propisa kojim se uređuju javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

50.677.411 din.

Zakon o javnim nabavkama - Prilog 2. SPISAK VOJNE OPREME I SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE, GLAVA II. SPISAK DOBARA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE

16.461.340 din.

Oblast odbrane - ostala dobra/usluge

25.279.915 din.

Usluge - subvencionisane ili sufinansirane nabavke

25.279.915 din.

SEKTORSKI NARUČIOCI

Dobra/usluge/konkurs za dizajn

50.677.411 din.

Društvene i druge posebne usluge

117.581.000 din.

Radovi

632.820.942 din.

II.

Ova dinarska vrednost objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.