Zastava Bosne i Hercegovine

- Polazeći od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 26. decembra 2007, 25. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvrđena načela i smernice sprovođenja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,

- Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proističe iz jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini,

- Stavljajući do znanja svim međunarodnim činiocima da Republika Srbija, poštujući Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprotstavi ovakvom mogućem razvoju događaja,

- Izražavajući svoju spremnost da i u postojećoj situaciji, u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu načela i normi međunarodnog prava i svog Ustava,

- Rukovođeni neophodnošću kontinuiteta jedinstvene državne politike i braneći čast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja,

Na osnovu člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10), Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Desetog vanrednog zasedanja u 2011. godini, održanoj 31. jula 2011. godine, donela je

DEKLARACIJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O AKTUELNOM STANJU NA KOSOVU I METOHIJI NAKON JEDNOSTRANIH I NASILNIH AKATA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

("Sl. glasnik RS", br. 57/2011)

1. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da su privremene institucije u Prištini nasilno pokušale da promene realno stanje na terenu, izvrše dodatni pritisak na Srbiju i suštinski ponište Rezoluciju SB UN 1244.

2. Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutošću konstatuje da pojedine međunarodne misije raspoređene na Kosovu i Metohiji na osnovu odluka ili uz ovlašćenje Ujedinjenih nacija, nekim svojim aktivnostima krše okvire utvrđene Rezolucijom SB UN 1244 i time ugrožavaju prava i opstanak srpskog stanovništva i interese Republike Srbije na području Kosova i Metohije.

3. Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje da takve aktivnosti, predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima neposredno su ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije.

4. Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije da preduzme neophodne mere za dosledno poštovanje Rezolucije SB UN 1244 od strane svih međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji.

5. Narodna skupština osuđuje svako nasilje na Kosovu i Metohiji i poziva da se kriza nastala jednostranim aktom Prištine reši mirnim putem.

6. Imajući u vidu navedene činjenice, Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje okvir delovanja državnih organa i drugih javnih činilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije:

a) Odbrana legitimnih interesa Republike Srbije i naroda na Kosovu i Metohiji kao integralnom delu Republike Srbije, pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija, predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244.

b) Narodna skupština Republike Srbije podržava Vladu Republike Srbije da nastavi dijalog koji se vodi sa Prištinom sa ciljem da iznađe rešenja za konkretne probleme građana na Kosovu i Metohiji, kao i da dođe do trajnog kompromisnog rešenja.

Narodna skupština poziva međunarodnu zajednicu da osudi svaki jednostrani akt koji ugrožava uspeh dijaloga koji se vodi između Beograda i Prištine.

v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da od međunarodnih misija zahteva da, u skladu sa svojim mandatom i okvirima datim Rezolucijom 1244 CB UN, ne dozvole jednostrane aktivnosti privremenih institucija u Prištini kojima se ugrožava mir, stabilnost, mogućnost iznalaženja kompromisnog rešenja i menja postojeće stanje na terenu.

g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretne mere usmerene na nastavljanje svih aktivnosti institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije u uslovima dodatnih opstrukcija i pritisaka privremenih institucija samouprave i dela međunarodne zajednice.

d) Posebno se obavezuje Vlada Republike Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti učini sve što može na zaštiti života i imovine, prava i sloboda građana pokrajine, a posebno srpskog i drugog nasiljem ugroženog stanovništva.

đ) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje će biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti za slučaj pogoršanja stanja na Kosovu i Metohiji.

e) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da redovno, najmanje jednom u tri meseca izveštava Narodnu skupštinu Republike Srbije o razvoju događaja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovođenju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

7. Ovu deklaraciju objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".