Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 6. ZAKONA O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 15/16)

("Sl. glasnik RS", br. 85/2016)

Odredba člana 6. stav 1. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), glasi:

"Na zemljištu iznad podzemnih vodova, čiji je investitor Železara, Železara ima pravo prolaza i/ili pristupa, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa upotrebu i održavanje tog objekta, odnosno voda."

Navedenu odredbu treba razumeti tako da se njome ustanovljava zakonska stvarna službenost u korist svagdašnjeg vlasnika vodova, čiji je investitor bila Železara Smederevo d.o.o. Smederevo, koja je i njihov trenutni vlasnik, što znači da ta službenost prati svojinu na vodovima, te da u slučaju prenosa prava svojine na vodovima, sticalac prava svojine na tim vodovima istovremeno i automatski postaje i titular prava službenosti iz člana 6. stav 1. Zakona, bez potrebe da se prenos prava službenosti posebno uređuje pravnim poslom. Takođe, ovu odredbu treba razumeti tako da za sticanje službenosti iz člana 6. stav 1. Zakona nije potreban upis te službenosti u katastar nepokretnosti ili bilo koje druge javne knjige, već da službenost proizvodi dejstva direktno na osnovu Zakona.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".