Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. STAV 6. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15, 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 113/17 - AUTENTIČNO TUMAČENJE I 54/19)

("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Odredba člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi:

"Kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga je izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun".

Ovu odredbu treba razumeti tako da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kojem je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".