Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OPŠTA UREDBA EU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Za prekršaje predviđena kazna do 20 miliona evra. Važno je da privrednici iz Srbije, koji obrađuju podatke o ličnosti građana EU, prilagode poslovanje evropskim standardima


Pravo da vaše ime ne bude pretraživo na internetu ako to ne želite, bolja zaštita podataka građana, obaveza da svi koji rukuju ličnim podacima imaju službenike za njihovu zaštitu - samo su neke novine koje donosi Opšta uredba o zaštiti podataka, koja je stupila na snagu u EU, i koje će morati da se pridržavaju i domaće firme koje posluju sa zemljama Unije. Od ove uredbe strepi cela Evropa, jer predviđa kazne i do 20 miliona evra.

- Opšta evropska uredba (GDPR) kod nas, budući da država nije članica EU, formalno ne važi, ali Srbija je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obavezu usklađivanja našeg pravnog poretka sa onim u EU - kaže Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Šabić dodaje i da domaći privrednici posebno treba da znaju da će GDPR Evropska unija primenjivati i na sve koji rade na njenoj teritoriji, odnosno koji obrađuju podatke o ličnosti njenih građana. Zato je važno da prilagode poslovanje standardima EU, inače slede oštre kazne.

Što se tiče Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o kome je završena javna rasprava i koji je poslat na ekspertizu Evropskoj komisiji, Poverenik smatra da će biti neprimenjiv:

- Iako je Akcionim planom za Poglavlje 23 bilo predviđeno da će kao osnov novog zakona služiti model koji je pripremio Poverenik, to se nije desilo, već se pojavio nacrt radne grupe Ministarstva pravde. Tokom javne rasprave stiglo je mnoštvo primedaba, ali rezultati rasprave nisu objavljeni u zakonom utvrđenom roku, već znatno kasnije. U međuvremenu je u EU poslat tekst različit od onog iz javne rasprave. Prihvaćeno je na desetine primedaba, ali nacrt je ostao loš. -

Procenat uspešnih intervencija poverenika kreće se između 93 i 94 odsto - toliko građana dobije informaciju nakon žalbe povereniku ako im je prethodno uskraćena, ili bivaju otklonjene povrede prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Šabić dodaje da rezultati mogu da budu bolji kada bi mu Vlada pružala, zakonom garantovanu, pomoć.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 29.05.2018.
Naslov: Redakcija